mikaeltorppa Ymmärtäkää, te kansan järjettömät, ja te tomppelit - milloin te tulette järkiinne? Joka on korvan istuttanut, hänkö ei kuulisi? Joka on silmän luonut, hänkö ei näkisi? Ps. 94:8-9

Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa

Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Nyt tutkitaan Raamatun valossa mitä tämä Jumalan kuva tarkoittaa.

1 Moos 1:27 Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.

2.Kor.4:4 niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. 

Kol.1:15 ja hän (Jeesus) on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa.

Joh 14:8 Filippus sanoi hänelle: "Herra, näytä meille Isä, niin me tyydymme".
9 Jeesus sanoi hänelle: "Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: ‘Näytä meille Isä’?
10 Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen.

Kol.2:8 Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen. 
2:9 Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, 

2.Kor.3:18. Mutta me kaikki avoimilla kasvoilla Herran kirkkautta katselemme, niinkuin peilissä, ja me muutetaan siihen kuvaan kirkkaudesta niin kirkkauteen niinkuin Herran Hengestä.

Room.8:29 Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa; 
8:30 mutta jotka hän on edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut.

Room.12:2 Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.

Kol.3:10 ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon, Luojansa kuvan mukaan.

Fil.3:20. Mutta meidän menomme on taivaissa, josta me myös lunastajaa Herraa Jesusta Kristusta odotamme+,
21. Joka meidän heikon ruumiimme kirkastaa, että se hänen kirkkaan ruumiinsa kaltainen olis, sillä voimalla, jolla hän myös voi kaikki itsellensä alamaiseksi tehdä.

1.Kor.15:51 Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, 
15:52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. 
15:53 Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen. 
15:54 Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: "Kuolema on nielty ja voitto saatu." 


Raamattu opettaa että Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Mies ja nainen luotiin Jumalan kuvaksi. Raamatun opetuksen perusteella voimme nähdä että tämä Jumalan kuva ei tarkoita näköiskuvaa vaan sitä että ihmisen ajatusten ja tekojen tulisi olla Jumalan ajatusten ja tekojen mukaisia. Raamattu opettaa että Jeesus on näkymättömän Jumalan kuva. Jeesus on Jumalan kuva koska Hän teki Isänsä tekoja ja eli kuuliaisuudessa Isänsä tahtoa kohtaan. Jeesus eli täysin synnittömän elämän sillä Hänen ajatukset ja teot olivat Isän ajatusten ja tekojen mukaisia ja siksi Jeesus on Jumalan kuva myös ruumiillisesti. Jumalan kuva tarkoittaa siis sitä että ajatukset ja teot ovat Jumalan ajatusten ja tekojen mukaisia niinkuin Jeesuksella oli.

Ihminen luotiin Jumalan kuvaksi ja tämä tarkoittaa sitä että Jumala on antanut ihmiselle mahdollisuuden elää Hänen kuvanaan maailmassa. Kun Jumala loi ihmisen oli ihminen alussa synnitön (Jumalan kuva) jolla oli mahdollisuus elää Jumalan tahdon mukaan. Kun ihminen lankesi saatanan houkutuksesta syntiin (tottelemattomuuteen) Jumalaa kohtaan meni ihminen Jumalan kuvana rikki. Sillä synti (tottelemattomuus) turmeli ihmisen ajatusmaailman. Syntinen ja synnissä elävä ihminen ei voi olla Jumalan kuva sillä hän ei elä Jumalan tahdon mukaan. Jumalan kuva tarkoittaa synnittömyyttä jossa ajatukset ja teot ovat täysin Jumalan ajatusten ja tekojen mukaisia.

Koska Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseensa on ihmiselämän tarkoitus silloin pyrkiä elämään Jumalan kuvan mukaista elämää. Kukaan ihminen ei ole eikä tule olemaan tässä ajassa täydellinen Jumalan kuva mutta ihmiselämän tarkoitus olisi pyrkiä ja kasvaa elämään Jumalan kuvan mukaista elämää. Syntiinlankeamuksen vuoksi ihmiset eivät ole Jumalan kuvia mutta Herran Jeesuksen sovituksen (kuoli meidän syntiemme tähden) ansiosta ihminen voi alkaa elämään ja kasvamaan kohti Jumalan Pojan kuvan kaltaisuutta uskon kautta Jeesukseen. 

Uskonelämä on kasvuprosessi jonka tarkoitus on kasvattaa ihmistä sitä kuvaa kohden joksi ihminen alunperin luotiinkin. Uskosta Jeesukseen Jumala alkaa korjaamaan sitä minkä saatana rikkoi ja tuhosi ja Hän alkaa muuttamaan uskovaa ihmistä jälleen kohti Jumalan kuvaa. Ihminen luotiin Jumalan kuvaksi ja ihmiselämän koko päätärkoitus on kasvaa kohti tätä Jumalan kuvaa joka syntiinlankeamuksessa meni rikki.

Joh.7: 38.(Jeesus): Joka uskoo minun päälleni, niinkuin Raamattu sanoo, hänen kohdustansa pitää vuotaman elämän veden virrat.
39. (Mutta sen hän sanoi siitä hengestä, jonka niiden piti saaman, jotka uskovat hänen päällensä; sillä ei Pyhä Henki vielä silloin saapuvilla ollut, ettei Jesus ollut vielä kirkastettu.)

Room.5: 5. Mutta toivo ei anna häpiään tulla, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka meille annettu on.

Joh.14: 12. Jeesus: Totisesti, totisesti sanon minä teille: joka uskoo minun päälleni, ne työt, joita minä teen, hän on myös tekevä, ja suurempia, kuin ne ovat, on hän tekevä; sillä minä menen Isäni tykö.

Efe. 2:8. Sillä armosta te olette autuaiksi tulleet, uskon kautta, ja ette itse teissänne: Jumalan lahja se on:
9. Ei töistä, ettei yksikään kerskaisi.
10. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jesuksessa hyviin töihin, joihin Jumala meidät on jo ennen vaeltamaan valmistanut.

Tiit.2: 11. Sillä Jumalan armo, kaikille ihmisille terveellinen, on ilmestynyt.
12. Joka meidät opettaa kaiken jumalattoman menon hylkäämään ja maailmalliset himot, ja tässä maailmassa siviästi ja hurskaasti ja jumalisesti elämään,
13. Ja odottamaan autuaallista toivoa, ja suuren Jumalan ja meidän Lunastajamme Jesuksen Kristuksen ilmestystä,
14. Joka itsensä antoi meidän edestämme, että hän meitä kaikesta vääryydestä lunastais ja itsellensä erinomaiseksi kansaksi puhdistais, ahkeraksi hyviin töihin.

Fil.2:13 sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.


Joka uskoo Herraan Jeesukseen niinkuin Raamattu sanoo saa Pyhän Hengen. Pyhän Hengen kautta Jumalan rakkaus vuodatetaan ihmisen sydämeen Jumalan armosta. Jumalan rakkaus vaikuttaa ihmisessä tahtoa ja tekemistä Jumalan tahdon mukaiseen elämään Jumalan armosta. Jumalan rakkaus vaikuttaa ihmisessä mielenmuutoksen parannukseen pahuudesta ja opettaa kaiken jumalattoman menon hylkäämään ja maailmalliset himot ja tässä maailmassa siviästi ja hurskaasti ja jumalisesti elämään. 

Jumalan rakkaus Jumalan armosta vaikuttaa ihmisessä sen että ihminen haluaa ahkeroida hyviä tekoja lähimmäisten (sama kuka ihminen) hyväksi. Jumalan rakkaus vaikuttaa uskovassa rakkautta lähimmäisiä kohtaan totuuden mukaan. Jumalan rakkaus muuttaa ihmisen mielenlaadun Herran Jeesuksen mielenlaadun kaltaiseksi ahkeroimaan Herran Jeesuksen tekoja lähimmäisiä kohtaan. Usko ja uskonelämä Kristuksessa on Jumalan teko ihmisessä Jumalan armosta se ei ole ihmisen oma teko vaan Jumalan lahja.

Jeesukseen uskovasta ei tule tässä ajassa täydellistä eli synnitöntä sillä uskonelämä on kasvuprosessi jossa kasvetaan Jumalan kuvaa kohti, oppien hylkäämään syntiä Jumalan armosta Jumalan Hengen ja sanan opetuksen johdosta. Kun Herra Jeesus palaa tämän aikakauden viimeisenä päivänä ja tempaa omansa Häntä pilviin vastaan niin silloin Hän muuttaa omansa Jumalan Pojan kuvan kaltaisiksi Jumalan kirkkauteen. 

Ihmiselämän tarkoitus on pyrkiä elämään Jumalan kuvan mukaista elämää sillä sitä varten ihminen luotiin. Kaikilla ihmisillä on Jeesuksen sovituksen vuoksi mahdollisuus alkaa elämään elämää joksi ihminen luotiin ja jota tarkoitusta varten ihminen luotiin. Jumala ei pakoita ketään olemaan Hänen kuvansa sillä rakkaudessa ei ole pakkoa vaan halu. 

Matt.22:37 Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi.' 
22:38 Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. 
22:39 Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.' 
22:40 Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat."


Tässä Jeesus sanoo Jumalan kuvan mukaisen elämän tarkoituksen. Ihmisen tulee rakastaa Jumalaa kaikesta sydämestä ja lähimmäistä niinkuin itseä. Kun ihminen rakastaa Jumalaa kaikesta sydämestä niin ihmisen lähimmäisen rakkauskin ojentautuu silloin lähimmäistä kohtaan Jumalan tahdon (sanan) mukaan.

Room.13:8. Älkäät kellenkään velvolliset olko, vaan ainoastaan että te toinen toistanne rakastatte; sillä joka toista rakastaa, se on täyttänyt lain.
9. Sillä se: ei sinun pidä huorin tekemän; ei sinun pidä tappaman; ei sinun pidä varastaman; ei sinun pidä väärää todistusta sanoman; ei sinun pidä himoitseman, ja mitä muuta käskyä on, se tähän sanaan suljetaan: sinun pitää rakastaman lähimmäistäs niinkuin itsiäs.
10. Ei rakkaus tee lähimmäiselle mitään pahaa; sentähden on rakkaus lain täyttämys.


2.Joh.5. Ja nyt rukoilen minä sinua, rouva, en, että minä uutta käskyä sinulle kirjoittaisin, vaan sen mikä meillä alusta oli, että me toinen toistamme rakastaisimme.
6. Ja tämä on rakkaus, että me hänen käskynsä jälkeen vaellamme*. Tämä on käsky, jonka te alusta kuulitte, että te siinä vaeltaisitte.

Jumalan kuvan mukainen elämä on elämää jossa eletään Jumalan tahdon mukaan lähimmäisiä kohtaan. Jumala haluaa ettei ihminen tee lähimmäistään kohtaan: "ei sinun pidä huorin tekemän; ei sinun pidä tappaman; ei sinun pidä varastaman; ei sinun pidä väärää todistusta sanoman" jne.. Jumalan tahto on rakkautta ihmisiä kohtaan jossa lähimmäiselle ei tehdä mitään pahaa. Jumalan tahto on ettei ihminen eläisi synnissä joka tuhoaa ihmistä ja estää ihmistä olemasta Jumalan kuva ja siksi Jumalan tahto on ettei ihmiset houkuttelisi ja eläisi lähimmäisiään kohtaan Jumalan tahdon vastaisesti.

Jumalan kuva rakastaa Jumalaa kaikesta sydämestä ja lähimmäistä niinkuin itseä Jumalan sanan ja opetuksen mukaisesti Jeesuksen esimerkin mukaan. 

Jumalan tahto on siis hyvä kaikkia ihmisiä kohtaan ja Jumala tahtoisi että kaikki ihmiset tulisivat parannukseen ja haluaisivat elää Jumalan kuvan mukaista elämää. Jumalan kuvan mukainen elämä on tarkoitettu kaikille ihmisille mutta Jumala ei pakoita ketään siihen. Se että Jumalan kuvan mukainen elämä jossa kenellekkään ei tehdä mitään pahaa kuuluisi kaikille ihmisille todistaa mahtavasti sen että Raamatun ilmoittama Jumala on kaikkien ihmisten Luoja. Sillä vain kaikkivaltias Jumala haluaa pelastaa kaikki ihmiset rakkaudelliseen ja jumalalliseen elämään ja tekee sen armostaan niille jotka sellaista elämää haluavat ja sitä Jumalalta anovat ja pyytävät Hänen sanansa kuulemisen kautta.

saatana joka on vanginnut uskomattomat ihmiset tahtoaan tekemään on saanut uskomattomat ihmiset pitämään itseään yhtenä eläimistä. Ihmistä ei luotu eläimeksi eikä eläinten kuvaksi vaan Jumalan kuvaksi ja siksi ihmiselle on annettu mahdollisuus elää Jumalan kuvan mukaista elämää Jumalan armosta. Monet uskottomat ihmiset eivät halua elää Jumalan kuvan mukaista elämää sillä he rakastavat Jumalan tahdon vastaista elämää enemmän. Siksi he eivät halua olla Jumalan kuvia vaan eläimen kuvia jotta voisivat harjoittaa eläimellistä elämäänsä. 

Ihmisen ei kuulu verrata itseään eläimiin ja hakea eläimistä itselleen käyttäytymismalleja sillä Jumala loi ihmisen kuvakseensa ja antoi ihmiselle vallan kaikkien eläinten yli.

Ihmisen tulee hakea käyttäytymismallit Jumalalta sillä sitä varten ihminen on luotukkin.

Ihminen on luotu elämään jumalallisesti eikä eläimellisesti. Epäuskossa ihminen elää eläimellisesti ja pitää itseään yhtenä eläimenä ja silloin ihminen myös käyttäytyy niinkuin eläin jolle ei ole suotu Jumalan kuvan mukaista ja arvoista elämää. Eläimellinen elämä on ITSEKÄSTÄ itsekkyyteen perustuvaa elämää jossa ihminen seuraa omia lihansa himoja ja antaa itselleen niihin oikeuden. Eläimellisessä elämässä omanapa on kaikista tärkein ja vahvin voittakoon elämän kamppailussa.

Se että ihminen pitää itseään eläimenä on täysi vastakohta sille miksi ihminen alkujaan on luotu ja kun ihminen pitää itseään eläimenä on hän uskonut täysin saatanan valheen. saatanan valhe vaikuttaa sitten ihmisessä tietysti myöskin täysin Jumalan kuvan vastaista elämää eli itsekästä elämää jossa vahvin voittakoon elämän kamppailussa. Kun taas Jumalan tahto on että ihminen rakastaisi lähimmäistä Jumalan tahdon mukaan jolloin lähimmäiselle ei tehdä mitään pahaa ja hänestä välitetään enemmän kuin itsestä. Sillä Jeesus joka oli Jumalan kuva ei elänyt itselleen mieliksi vaan lähimmäisille eikä Jeesus tullut palveltavaksi vaan palvelemaan. Jumalan kuvan mukainen elämä on siis lähimmäistä rakastavaa ja palvelevaa kun taas elämä eläimenä on itsekkyyteen perustuvaa elämää.

Jumalallinen elämä on mahdollista vain Jumalan armosta joka puhdistaa ihmisen eläimellisestä vääryydestä jossa epäuskoinen ihminen elää.

Usko Herraan Jeesukseen niinkuin Raamattu sanoo puhdistaa Jumalan armosta Jumalan rakkaudella ihmisen sydämen pimeyden eläimellisistä teoista vanhurskaaseen Jumalan tahdon mukaiseen elämään jossa ihminen ahkeroitsee Jumalan armosta Jumalan tahdon mukaisia hyviä tekoja lähimmäisten hyväksi.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (41 kommenttia)

satu peltomäki

Täytyy muistaa että olemme lakanneet synnistä vain Jumalan kasvojen edessä vain Jeesuksen veriarmon jatkuvasti meitä puhdistaessa. Lihallinen minämme kuitenkin on yhä olemassa himoineen ja haluineen. Eli kuten Raamattu sanoo; synti riippuu minussa kiinni. Silti saamme olla puhtaita ja vapaita Jumalassa. Pelastuksemme Jeesuksen veressä tekee meidät vieläkin täällä syntiset ihmiset valkovaatteisiksi Jumalan kansaksi.

mikael torppa

Tiit.2: 11. Sillä Jumalan armo, kaikille ihmisille terveellinen, on ilmestynyt.
12. Joka meidät opettaa kaiken jumalattoman menon hylkäämään ja maailmalliset himot, ja tässä maailmassa siviästi ja hurskaasti ja jumalisesti elämään,
13. Ja odottamaan autuaallista toivoa, ja suuren Jumalan ja meidän Lunastajamme Jesuksen Kristuksen ilmestystä,
14. Joka itsensä antoi meidän edestämme, että hän meitä kaikesta vääryydestä lunastais ja itsellensä erinomaiseksi kansaksi puhdistais, ahkeraksi hyviin töihin.

Jumalan armo kasvattaa Jumalan omia Jumalan Pojan kuvan kaltaisuutta kohden jolloin ihminen Jumalan armosta oppii ja saa voiman hylätä syntielämää ja elää Jumalan tahdon mukaan. Uskovasta ei tule täydellistä eli synnitöntä tässä ajassa mutta uskonelämä Kristuksessa kasvattaa Jumalan Hengen ja sanan ohjauksessa ihmistä kohti tätä synnittömyyttä Jumalan armosta. Uskova voi langeta syntiin sillä liha on heikko mutta uskova joka elää Jumalan Hengessä ei voi elää tietoisessa synnissä. Synnissä eläminen tarkoittaa sitä että ihminen tietää tekevänsä syntiä eikä hän kadu sitä eikä halua tehdä siitä parannusta.

Jumalan Hengessä elettävä uskonelämä perustuu siis Jumalan armoon jossa Jumala vaikuttaa omissaan tahtoa ja tekemistä että Hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.

Jos ihminen elää tietoisessa synnissä uskoon tulonsa jälkeen eikä pyri parannuksen tekoon vaan kuittaa syntielämänsä vain sanomalla että Jeesuksen veriarmo puhdistaa minut jatkuvasti niin sellainen ihminen ei vaella Jumalan Hengessä ja armossa vaan omassa lihassaan.

Gal.5:16 Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä.
5:17 Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte.
5:18 Mutta jos te olette Hengen kuljetettavina, niin ette ole lain alla.
5:19 Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,
5:20 epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot,
5:21 kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa.
5:22 Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.
5:23 Sellaista vastaan ei ole laki.
5:24 Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen.
5:25 Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme.

Hebr.10:26 Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä,
10:27 vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat.

mikael torppa

Useimmat ihmiset eivät tiedä sitä kuka kristitty oikeasti on ja harjoittaako kristitty uskontoa. Kristinuskoa sanotaan usein valheellisesti uskonnoksi. Joka niin sanoo ei oikeasti tiedä mistä puhuu sillä kristinusko on uskonnon vastakohta.

Uskonnot perustuvat siihen että ihminen yrittää omin voimin ja hyvin teoin pelastua. Raamattu ei opeta uskontoa vaan uskoa jossa Herra Jeesus pelastaa ihmisen saatanan orjuudesta pimeydestä valkeuteen Jumalan lapseksi. Pelastus ei ole ihmisen teko niin kuin uskonnot opettavat vaan Jumalan. Tämä on ero uskonnon ja uskon välillä. Ne eroavat toisistaan kuin pimeys ja valkeus. Ihminen on itsessään läpeensä paha eikä ihmisessä ole mitään hyvää ja ihminen ei voi itse itseään pelastaa vaan sen tekee ainoastaan Jumala suuressa armossaan ja rakkaudessaan.

http://mikaeltorppa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/81372...

Ateisti sen sijaan harjoittaa uskontoa (epäjumalanpalvelusta) epäuskonsa kautta. Ateisti on siis todellinen uskonnon eli epäjumalanpalveluksen (saatanan palvelemisen) uhri ja orja.

2.Tim.2:24 Mutta Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan, kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään;
2:25 hänen tulee sävyisästi ojentaa vastustelijoita; ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen, niin että tulevat tuntemaan totuuden
2:26 ja selviävät perkeleen pauloista, joka on heidät vanginnut tahtoansa tekemään.

Ateistien epäuskossa eläminen tottelemattomuudessa synnin orjana palvellen näin saatanan tahtoa on uskonnon harjoittamista. saatana orjuuttaa ihmisiä synnin harjoittamisella joista epäusko on kaikista suurin. Epäuskossa eläminen on saatanan tahdon palvelemista ja siksi uskonnon (epäjumalanpalveluksen) harjoittamista.

http://mikaeltorppa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/10001...

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla

"Ateisti sen sijaan harjoittaa uskontoa.."

Ja taas kerran teisti haluaa omien uskonoppiensa pohjalta määritellä kaikki muutkin itsensä lisäksi. Yllätys yllätys, että oma pesä on näiden oppien mukaan puhdas kun taas muissa nähdään pelkkää vääryyttä.

Ei mene läpi.

Vaikka väittäisitkin uskon puuttumista epäjumalanpalvelemiseksi, se tai mikään raamantunsitaatti ei siitä tee totta. Sinulla on yhtä vähän oikeus määritellä ateistia kuin ateistilla sinua.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #6

Minun määritelmä ei ollut minun keksimäni vaan Jumalan sanan ilmoitus. Jumalalla joka on ihmisten Luoja on taas oikeus määritellä ihmiset uskoivat ihmiset Jumalaan tai eivät.

2.Tim.2:24 Mutta Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan, kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään;
2:25 hänen tulee sävyisästi ojentaa vastustelijoita; ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen, niin että tulevat tuntemaan totuuden
2:26 ja selviävät perkeleen pauloista, joka on heidät vanginnut tahtoansa tekemään.

Room.6:16 Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan, te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita, kuolemaksi, tahi kuuliaisuuden, vanhurskaudeksi?

1.Sam.15:22. Mutta Samuel sanoi: kelpaako Herralle paremmin polttouhri ja uhri, kuin että sinä kuulisit Herran äänen? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri, ja totella parempi kuin oinasten lihavuus.
23. Sillä tottelemattomuus on noituuden synti, ja vastahakoisuus on taikaus ja epäjumalan palvelus: ettäs siis olet hyljännyt Herran sanan, on hän sinun myös hyljännyt*

Raamattu ilmoittaa että ihminen joka ei usko Herraan Jeesukseen elää saatanan orjuudessa toteuttaen hänen tahtoaan eläen tottelemattomuudessa syntiä palvellen. Usko on kuuliaisuutta Herralle. Jumalaa palvellaan uskomalla Häntä ja Häneen. Epäusko on tottelemattomuutta/niskoittelua Herran äänelle. Epäusko on syntiä ja epäuskossa eläminen on synnin palvelemista joka on saatanan tahton toteuttamista.

Tottelemattomuudessa (Jumalan sanalle) eläminen on noituuden syntiä ja kuin epäjumalan palvelusta sillä kun ihminen elää tottelemattomuudessa syntiä tehden palvelee hän teoillaan saatanaa ja hänen tahtoaan sillä saatanan tahto on että jokainen ihminen elää ja tekee syntiä Jumalaa vastaan.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #7

"Minun määritelmä ei ollut minun keksimäni vaan Jumalan sanan ilmoitus."

Ei, vaan jumalan sanan ilmoituksena pitämäsi tekstin perusteella tekemäsi määritelmä. Yhtä kaikki, sinun määritelmäsi, joka ei ole ateistin määritelmää arvokkaampi tai pätevämpi.

Paitsi tietysti sinulle itsellesi. Ja juuri siitä syystä sinulla on oikeus määritellä vain itsesi, ei muita.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #9

Minun määritelmäni ei ole minun niinkuin sen itsekkin pystyit lainauksista toteamaan. Kosa määritelmäni ei ole minun vaan Jumalan niin silloin minä en määrittele ihmisiä vaan Jumalan sana. Syytä Jumalan sanaa jos haluat sillä sitä minä lainasin. Saat myös olla uskomatta Jumalan sanaan mutta se ei muuta Jumalan sanan ilmoitusta mutta vaikuttaa tietysti silloin sen mikä olet ja mitä harjoitat.

Joh.12:47 (Jeesus): Ja jos joku kuulee minun sanani eikä niitä noudata, niin häntä en minä tuomitse; sillä en minä ole tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan maailman.
12:48 Joka katsoo minut ylen eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa: se sana, jonka minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #13

Sinun jumalan sanana pitämäsi ei määrittele mitään muille kuin sinulle ja niille muille, jotka sen jumalan sanaksi hyväksyvät.

Sillä ei ole mitään vaikutusta siihen, mikä minä olen ja mitä harjoitan. Tai siis olen harjoittamatta.

Voin tietysti minäkin siteerata, mutta sillä lienee yhtä paljon merkitystä sinulle kuin sinun sitaateillasi minulle:

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis blandit ullamcorper magna, tincidunt ullamcorper felis semper sit amet. Sed consectetur vulputate turpis, sit amet varius leo dictum pulvinar.

Aliquam vel augue id magna rhoncus porttitor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Quisque hendrerit varius ante at iaculis. Etiam eu felis nec neque euismod venenatis. Nullam vulputate viverra nulla, at mollis nisl adipiscing et."

Minä hyväksyn, että sinä saat määritellä, mitä tarkoittaa olla kristitty. Mutta älä tule väittämään, että voit määritellä myös ateistin(jollainen en muuten ole).

mikael torppa Vastaus kommenttiin #20

Jumalan sanalla on vaikutus siihen mikä olet ja mitä harjoitat sillä Jumalan sanaan uskominen määrittää ihmisen ja sen mikä hän on. Tämän määrityksen eli ilmoituksen uskovat tietysti vain ne jotka uskovat Jumalan sanaan mutta ei ateistin epäusko tätä määristystä kohtaan kumoa itse määritystä vaan se nimenomaan vahvistaa sen.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #21

Kyllä kumoaa, koska määritelmä pätee vain niille, jotka kyseiseen sanaan uskovat.

Kun keskustellaan täällä, missä jumalan sanaa ei ole kirjattu sääntöihin, määritelmien täytyy olla kaikkien hyväksyttävissä.

Tai sitten pitää myös voida käyttää kristitystä määritelmää, jonka ateisti tekee ilman että sinä kiellät sen ja kerrot oman määritelmäsi(siis sen jonka jumalan sanasta tulkitset). Kelpaako?

mikael torppa Vastaus kommenttiin #23

Epäusko Jumalaan eli saatanan tahdon mukaan eläminen (epäjumalanpalveluksen harjoittaminen = uskonnon harjoittaminen) toteutetaan käytännössä niin ettei uskota Jumalan sanaa. Kun ihminen ei usko Jumalan sanaa ei hän silloin myöskään hyväksy sitä.

Kun ihminen ei hyväksy Jumalan sanaa ja sen määritystä epäuskosta niin ihminen itse vahvistaa silloin käytännössä sen mitä sana juuri ihmisestä todistaa.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #24

Mennään tuolla taktiikalla sitten:

Usko jumalaan on mielenvikaisuudessa elämistä(uskominen = hulluutta). Kun ihminen uskoo jumalan sanaan, hän hyväksyy täyttä puppua korkeampana totuutena.

Kun ihminen kuvittelee jotakin jumalan sanaksi hän kuvittelee voivansa määritellä kaiken kuvitelmiensa mukaan. Niin ihminen itse vahvistaa käytännössä juuri sen, mitä hänen mielikuvituksensa hänestä todistaa.

Ei, pahoittelen. En pysty tuohon vakavalla naamalla. Minusta pitää hyväksyä, että toiset uskovat eri asioihin kuin toiset. Vaikken maailmankuvaasi hyväksykään, tai ainakaan sitä että kuvittelet saavasi määritellä minutkin uskosi nimissä, en halua sortua samaan törkyyn kuin sinä.

Sinä näemmä pystyt ja haluat, onnittelut siitä. Näkemiin.

Heli Hämäläinen

Jumala loi ihmisen kuvakseen, rakastavaksi olennoksi. Kaikki muut ovat sivuseikkoja ja mikäli menevät tämän asian väliin, ovat tuhoksi.

Rakkaudettomuus on anti-Jumala.

mikael torppa

2.Joh.5. Ja nyt rukoilen minä sinua, rouva, en, että minä uutta käskyä sinulle kirjoittaisin, vaan sen mikä meillä alusta oli, että me toinen toistamme rakastaisimme.
6. Ja tämä on rakkaus, että me hänen käskynsä jälkeen vaellamme*. Tämä on käsky, jonka te alusta kuulitte, että te siinä vaeltaisitte.

Jumalan sanan (käskyjen) vastainen elämä ei ole oikeaa rakkautta vaikka ihminen pitäisikin sitä rakkautena. Esimerkiksi huoruudessa eläminen ei ole oikeaa rakkautta lähimmäistä kohtaan, sillä silloin ihminen ei vaella Jumalan käskyjen mukaan.

Jumalan rakkauden laki sanoo ”älä tee huorin”.

1.Kor.7:2 Mutta huoruuden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa, ja kullakin naisella aviomiehensä.

Hebr.13:4. Aviokäsky pitää kunniallisesti kaikkein seassa pidettämän ja aviovuode saastatoinna; mutta huorintekiät ja salavuoteiset Jumala tuomitsee.

1.Kor.7:8 Naimattomille ja leskille minä taas sanon: heille on hyvä, jos pysyvät sellaisina kuin minäkin;
7:9 mutta jos eivät voi itseään hillitä, niin menkööt naimisiin; sillä parempi on naida kuin palaa.

Huoruuden välttämiseksi tulee miehen ja naisen elää avioliitossa. Raamatun selvän ilmoituksen mukaan kaikki seksisuhteet avioliiton ulkopuolella ovat huoruutta. Raamattu siis kieltää seksin irtosuhteissa sillä kaikki seksi avioliiton ulkopuolella on huoruutta. Paavali sanoo että jolleivat naimattomat voi hillitä itseään (seksuaalisesti) niin menkööt naimisiin sillä naimisissa ollessa vältetään huoruuden synnit.

Huoruudessa (hauraudessa) eläminen johtaa tuhoon eli iankaikkiseen rangaistukseen sillä huorintekijät eivät voi periä Jumalan valtakuntaa jos eivät tee parannusta uskossa Herraan Jeesukseen.

Jumalan rakkauden laki kieltää ihmistä tekemästä huorin koska huoruus ei ole oikeaa rakkautta lähimmäistä kohtaan vaan pahaa himoa. Jumalan laki kieltää ihmistä elämästä irtosuhteissa ja homoseksuaalisissa suhteissa sillä kaikki seksielämä avioliiton (mies ja vaimo) ulkopuolella on huoruutta (pahaa himoa).

Oikea rakkaus lähimmäiseen ei tee lähimmäisen kanssa huorin sillä huoruus on vääryyttä joka tuhoaa ihmistä. Teot ja himot lähimmäistä kohtaan jotka tukevat huoruutta eivät ole rakkautta lähimmäistä kohtaan sillä rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa ja huoruus johtaa sen harjoittajaa tuhoon.

Huoruuden tukeminen ja sen harjoittaminen lähimmäisen kanssa on siis osallistumista lähimmäisen tuhoamiseen ja sellainen EI OLE rakkautta lähimmäistä kohtaan sillä rakkaus lähimmäiseen ei tee lähimmäiselle mitään pahaa.

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Vuosi vaihtui – Torpan kriisi ei.

Voisitko viellä tarkentaa, mihin näitä muita maapallolla eläneitä ihmismäisiä olentoja tarvittiin tämän jumalan historissa? Miksi vain listan alin jumalan kuva?

†Homo habilis (käteväihminen)
†Homo rudolfensis (turkananihminen)
†Homo ergaster (afrikanihminen)
†Homo erectus (pystyihminen)
†Homo floresiensis (floresinihminen)
†Homo antecessor (euroopanihminen)
†Homo heidelbergensis (heidelberginihminen)
†Denisovanihminen
†Homo neanderthalensis (neandertalinihminen)
†Homo rhodesiensis (rhodesianihminen)
†Homo cepranensis ("cepranonihminen")
†Homo georgicus (georgianihminen)
Homo sapiens (ihminen)

;D

mikael torppa

Koska muut listan tyypit ovat mielikuvitushahmoja ;)

Kehitysopillista aivopesua suoritetaan jälleen mediassa kun kehitysoppineet tutkijat ovat muka löytäneet kolmannen ihmislajin.

http://www.hs.fi/ulkomaat/Kolmas+ihmisl ... 6293403050

Kehitysoppineet tutkijat ovat muka löytäneet nyt kolmannen ihmislajin (Denisovanihmisen). Tutkijat olettavat että denisovanihminen on joko eräänlainen neandertalinihminen tai sen itäinen sisar. Molemmat ovat kehitysopillisten oletuksien mukaan geneettisesti yhtä kaukana nykyihmisestä.

Kehitysoppineet tutkijat tekevät tällaisia oletuksia vaikka kyiseisestä ihmisestä on lyödetty vain pala sormiluuta ja kaksi poskihammasta. Denisovanihmisen perimä on siis tutkijoiden mukaan selvitetty yhdestä sormiluusta ja kahdesta hampaasta. Yhden sormiluun ja kahden hampaan perusteella he olettavat tietävänsä millainen tämä ihminen oli. Kehitysoppineiden tutkijoiden oletuksen mukaan denisovanihminen oli tummaihoinen, ruskeahiuksinen ja ruskeasilmäinen. Eli yhdestä sormiluusta ja kahdesta hampaasta arvioidaan millainen koko ihminen oli ja että sen perimä muka eroaisi neandertalinhmisen tavoin nykyihmisestä.

Kehitysopin aivopesua harjoitetaan juuri näin. Eli olemattomista todisteista rakennetaan ja luodaan kokonaan uusi ihmislaji. Sitten tätä löytöä julistetaan median kautta että uusi ihmislaji on löytynyt ja että tämä laji olisi todiste kehitysopista. Näin pidetään myyttiä kehitysopista elossa median kautta. Eli median kautta julistetaan ihmisille muka todisteita kehitysopista vaikka oikeasti ei mitään todisteita ole vaan nämä todisteet perustuvat ainoastaan kehitysoppineiden tutkijoiden mielikuvituksen tuotteeseen.

Aivopesuna kehitysopillisen maailmankatsomuksen puolesta tällainen toiminta uppoaa tietysti hyvin suureen yleisöön. Sillä eihän esimerkiksi Hesari voi etusivullaan satuja julistaa? Eihän? Niinpä niin...

Oikeasti kyseessä ei ole uusi ihmislaji eikä perimältään nykyihmisestä poikkeava vaan kyseessä on ihminen joka ei ole eri lajia kuin kukaan toinenkaan ihminen.

Kehitysopilliset tutkijat olettavat denisovanihmisen olevan siis eräänlainen neandertalinihminen tai sen itäinen sisar ja tämä todistaa hyvin sen ettei kyseessä ole mikään uusi ihmislaji. Sillä todistus aineisto viittaa täysin siihen että neandertalinihminen oli täysin ihminen samanlailla kuin nykyihminenkin.

Meribiologi ja geenitutkija Dr Robert Carter sanookin selventävästi asiasta.

Dr Carterin tutkimuksiin kuuluu kuuluisa neandertalinihminen jonka monet evoluutioon uskovat ja pitkiin ajanjaksoihin uskovat väittävät olleen muu kuin ihminen. ”Viimeaikaiset arkeologiset tutkimukset osoittavat neandertalilaisten olleen käyttäytymiseltään ihmisiä; heillä ilmeisesti oli jopa joutoaikaa ja älyä valmistaa kosmetiikkaa". Linkki kyseiseen tutkimukseen -> http://creation.com/the-painted-neandertal

Kaiken lisäksi viime vuonna neandertalinihmisen perimä vihdoin julkistettiin ja se näytti meille täysin kehitysopillisen teorian kannalta odottamattomia asioita. Ensinnäkin neandertalilaiset olivat täysin ihmisiä. Toiseksi he ovat sukua ihmisille jotka nykyään elävät Euraasiassa. Kolmanneksi neandertalilaiset risteytyivät nykyihmisten kanssa mikä tarkoittaa heidän olleen samaa lajia (engl. species) vaikka kehitysopin kannattajat väittävät että he eriytyivät nykyihmisistä satoja tuhansia vuosia sitten.

Siispä tieteellisessä materiaalissa ei ole mitään mikä viittaisi siihen etteivät neandertalilaiset olisi olleet täysin ihmisiä. On myös monia syitä uskoa että he elivät maan päällä vedenpaisumuksen jälkeen ja polveutuivat Nooasta ja hänen perheestään. Linkki kyseiseen tutkimukseen -> http://creation.com/neandertal-genome-like-ours

http://mikaeltorppa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/11591...

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Mielikuvitusolennoista puheen ollen, se tuntuu nimenomaan olevan se sun juttus. Mutta niin. Elä kernaasti puolestani uskossasi, että juuri sinun uskosi on ainoa oikea totuus kaikesta. Minä jatkan vielä sen totuuden etsimistä, sinä et. Etsivä löytää, ja jos löydökset eivät aina ehkä miellytäkään, sekin kuuluu täysin "suureen suunnittelemattomuuteen" ;D

Käyttäjän perttupulkkinen kuva
Perttu Pulkkinen

Kun raamatunpaikkoja lukee, ne itsesssään vaikuttavat uskoa, joka on positiivinen sieluntila, ei kielteinen. Minusta Torppa on valinnut blogiin hyviä raamatunpaikkoja, jotka komppaavat toinen toisiaan.

Mutta sitten keskustelut täällä eksyvät jotenkin kaikille mahdollisille raiteille, mikä tosin vapaaseen keskusteluun kuuluu. Kuitenkin koottujen raamatunpaikkojen perussanoma on jotain tällaista omin sanoin ilmaistuna, tämän ajan kielellä:

- Olet Jumalan kuva - mikä on erittäin positiivinen lause! Kukapa ei haluaisi olla Jumalan kuva (paitsi puheenvuoron ateistit:-) Wau!

- Jeesus on lunastajamme! Allright, homma hoidettu!

- Rakasta lähimmäistäsi, älä elä itsekkäästi, anna Hengen johdattaa! That's the Spirit!

Näin ainakin itse tulkitsen! Siksi sekoittaa, jos keskustelu muuttuu esim. teologiseksi saivarteluksi, tai lopulta jumittaa johonkin perinteiseen ikuisväittelyyn.

Jos noita kolmea kohtaa ei usko tai halua uskoa, niin kaikki väittely johtanee vain syvemmälle väittelyn suohon ...?

Usko tai ei - niinkuin tv-ohjelmakin on nimetty. Your bet!

Heli Hämäläinen

Joh. 14

Lupaus Pyhästä Hengestä
15 "Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. 16 Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. 17 Tämä puolustaja on Totuuden Henki. Maailma ei voi Henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä.

18 "En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. 19 Vielä vähän aikaa, eikä maailma enää näe minua, mutta te näette, sillä minä elän ja tekin tulette elämään. 20 Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni ja että te olette minussa ja minä teissä. 21 Joka on ottanut vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, se rakastaa minua. Ja minun Isäni rakastaa sitä, joka rakastaa minua, ja häntä minäkin rakastan ja ilmaisen hänelle itseni."

22 Juudas -- se toinen, ei Iskariot -- sanoi hänelle: "Herra, miksi teet niin? Miksi ilmaiset itsesi vain meille etkä maailmalle?"

23 Jeesus vastasi:

"Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen. 24 Se, joka ei minua rakasta, ei noudata minun sanaani -- mutta sana, jonka te kuulette, ei ole minun omani, vaan Isän, joka on minut lähettänyt.

25 "Tämän minä olen puhunut teille nyt, kun vielä olen teidän luonanne. 26 Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut.

27 "Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. 28 Kuulittehan, mitä sanoin: minä menen pois, mutta tulen taas teidän luoksenne. Jos rakastaisitte minua, te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän luo, sillä Isä on minua suurempi. 29 Olen puhunut tästä jo nyt, jotta te uskoisitte, kun se tapahtuu. 30 Paljon en kanssanne enää puhu, sillä tämän maailman ruhtinas on jo tulossa. Mitään valtaa ei hänellä minuun ole, 31 mutta tämän täytyy tapahtua, jotta maailma tietäisi, että minä rakastan Isää ja teen niin kuin Isä on minun käskenyt tehdä. Nouskaa, me lähdemme täältä!"

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla

"Olet Jumalan kuva - mikä on erittäin positiivinen lause! Kukapa ei haluaisi olla Jumalan kuva (paitsi puheenvuoron ateistit:-) Wau!"

En ole ateisti, mutta osaan vastata heidän puolestaan: Kukapa haluaisi olla ei-minkään kuva?

Jokainen on oman itsensä kuva ja siksi siitä kuvasta kannattaa tehdä paras mahdollinen omilla teoilla. On hienoa jos maaliin pääsemisessä auttaa jokin esikuva, mutta kyllä hyvän kuvan maalaaminen omalla elämällä onnistuu ilmankin.

"Jeesus on lunastajamme! Allright, homma hoidettu!"

Minä toimin mieluummin omana lunastajani. Omalla elämälläni, omilla teoillani voin lunastaa arvoni muitten keskuudessa.

"Rakasta lähimmäistäsi, älä elä itsekkäästi, anna Hengen johdattaa! That's the Spirit!"

Ei siihen henkeä tarvita. Jokainen voi rakastaa lähimmäistään ja olla epäitsekäs. Se on ihmisen luonto, vaikka monet sen tuntuvat unohtavankin. Mitään henkiolentoja oikealle tielle pääsemiseksi ei tarvita - ei niin etteikö sellaistenkin apuun voisi turvautua jos sen kokee tarpeelliksi.

Kaikkien kolmen kohdan sanoman uskon ja sen pitäisi riittää. Muttei tunnu riittävän vaan syytetään saatanan palvelijaksi ja ties miksi.

Käyttäjän IlkkaKiviniemi kuva
Ilkka Kiviniemi

Jos ei Raamatun lauseet innosta, kiinnosta, niin vaihtaa sitten Mustaan raamattuun. Edellä mainittuun kirjaan en ole koskaan tutustunut, joten en osaa sanoa, kumoaako sen opit raamatun lauseet. Mutta ateistin ja muidenkin etsijöiden toivoisi perustelevan, mikä Voima on luonut ajattelevan olennon, monimutkikkaan ihmisen. Sellaisen voi luoda vain ihmistä viisaampi. Tunteet ovat luotuja nekin. Siis kaikki. Joku viisaus on piirtänyt ja toteuttanut maapallon, kasvit, eläimet, kalliot, vedet ja ihmiset. Hengen tuleminen ihmiseen ja hengen lähteminen ihmisestä ovat mysteerioita nekin. Mistä tulin ja minne menen. Hyvä ja paha henki ihmisessä käyvät jatkuvaa kamppailuaan. Saatana on yksinkertaisesti vain sadisti. Saatanan päämäärä on saada valtansa alle mahdollisimman paljon ihmisiä. Ja pysyvästi. Keinoja, valheita kaihtamatta. Saatanan viisaudessa totuus on muutettu palvelemaan hänen etujaan, ei ihmisen parasta. Saatanan suoltama totuus on aluksi miellyttävämpää kuultavaa kuin raamatun sanoma, mutta päämääränä ei ole taivas, vaan petos. Lasten kasvatus tänä aikan myötäilee tätä totuutta turhan paljon. Ollaan hyviä, toisillemme mieliksi, sallitaan kaikki, eletään kuritta ja kuollaan kunniatta. Kristinusko huutamalla huutaa vapauden perään. Valitse itse puolesi ja kanna vastuu teoistasi. Jeesus vapauttaa mutta Lucifer nautinnoillaan ja sodillaan sitoo. Kavereita tällä pimeyden tehopakkauksella kyllä on. Jokainen murhaaja ja raiskaaja ovat todellisuudessa hänen arvomaailmaansa tukevia. Hän pesee kätensä kaikesta pahasta, vaikka onkin kyseisen aseen kehittäjä. Lopullinen saatanan lähettiläs on aluksi rauhan ja rakkauden mies. Myöhemmin jotain aivan muuta. Riippuvuus on hänen käsialaansa. Jeesus meni pahan keskelle ja puhui muutoksen mahdollisuudesta. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Mies ja nainen täydentävät toisiaan. Onko homous saatanan luoma vastine tälle rakkaudelle, sen saa jokainen päättää itse. Kyllä Jeesus tänäkin päivänä puhuisi homolle mahdollisuudesta muuttua takaisin heteroksi. Tuskin Hän kannustaisi ketään homouteen matkaamaan.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla

"Mutta ateistin ja muidenkin etsijöiden toivoisi perustelevan, mikä Voima on luonut ajattelevan olennon, monimutkikkaan ihmisen."

Se että ateisti ei tiedä vastauksia, teorioita tosin piisaa, ei tarkoita että oikea vastaus olisi joku kaikkivoipainen tiedostava jumalolento.

Teistien vastaus vaikuttaisi vastaavan kysymykseen, mutta sen todenperäisyyttä ei voi tarkistaa.

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Kysyit "mikä Voima on luonut ajattelevan olennon, monimutkikkaan ihmisen."

Vastaan ihan lyhyesti mitä muistan, eli suurin piirtein mitä on saatu selville. Joukossa on sattumiakin, kuten hyvässä keitossa kuuluukin aina olla ;D Muistini voi pätkiä, eli voi tarkentaa jos muistan väärin.

Hmmm. Tämän kauemmaksi ei viellä pääse. Oli ns. alkusysäys, tapahtuma, missä kaikki universumin varsinainen mielenkiintoinen asia tapahtui aivan ensimmäisen sekunin aikana. Tapahtuma sisälsi muutaman luonnonvakion, jotka määräsivät myöhemmin jysäyksen energiasta tulevan aineen ominaisuudet.

Tmän sekunnin aikana oli noin yhtä paljon myös antiainetta. Se on siitä ikävää tavaraa, että kun se kohtaa aineen, kaikki muuttuu säteilyksi ja aine katoaa. Niin se sitten muuttuikin hirmuisessa leimahduksessa, mutta ainetta olikin 1/100 000 000 000 enemmän, yksi miljardisosa, joka ei annihilautunut, vaan jäi universumin alun luomaan avaruudellisenn tilaan painovoiman muokattavaksi tavaraksi.

Painovoima alkoi miljoonia vuosia (maan nykyisiä) myöhemmin tiivistämään hiljalleen materiaa, ja syntyi ainekiekkoja joiden ytimessä materia (vety/litium) aloitti fuusionreaktion, ja ensimmäiset tähdet alkoivat tuottaa ydinenergiaa. Tähtien ytimissä aine fuusioituu aina rautaan saakka, jolloin tarpeeksi massiivinen tähti räjähtää ns. novana, ja levittää aineensa avaruuteen.

Nova, tai supernova on niin energinen tapahtuma, että siinä palon aikana syntyy kaikki raskaammat alkuaineet. (Mitäs niitä onkaan, jotain toista sataa) Esim. maapallolla tavattu kulta, on syntynyt aurinkoa edeltäneen supernovan räjähdyksessä, noin 10 minuutin aikana. Tuosta pilvestä sittemmin, noin 9 miljardia alkujysäyksestä, syttyi aurinko ja syntyi aurinkuntamme, planeettoineen, satoine kuineen, komeettoineen yms.

Eräs planeetta sai tässä rytinässä runsaasti alkuaineita, ja vettä. Vesihän ei ole edes harvinainen, esim. Jupiterin Europa kuulla on huomattavasti enemmän vettä kuin maapallolla. Vesi sopivan lämpötilan kanssa on oivallinen ympäristö kemialle, ellei paras. Lämpötila oli sopiva, että vesi pysyi nestemäisenä, joka asia riippuu välimatkasta lähitähteen.

Kun planeettamme pinta oli tarpeeksi jäähtynyt hirvittävien meteri/komeetta/protoplaneetta pommituksen jäljiltä, alkoi täällä välittömästi toimimaan elämäksi kutsumamme ilmiö, noin 4000 miljoonaa vuotta ajassa taake päin. Aivan kuin elämän olisi ollut pakko ilmaantua. (Itse ajattelenkin, että elämä on vain samanlainen geologinen voima, kuin muutkin muutamat voimat jotka maapalloa muokkaavat) Elämä ilmaantui, mikrobielämä ja leväjutut. Niiden yksinvaltius kesti 3000 miljoonaa vuotta. Levät tuottivat siinä sivussa mm. maapallon hapen, jolla oli radikaaleja seurauksia maapallon ympäristöön, mitä tulee myöhemmin ilmaantuvien otuksien mahdollisuuksiin.

Jossain vaiheessa elämästä ilmaantui monisoluisempia olentoja. Monisoluiset nauttivat erilaisista egologisista lokeroista, ja lisääntyivät ja muuttuivat kukin tahollaan hyödyntämään maapallon loppumattomia energioita. Elämä siirtyi merestä maalle, jotkut siirtyivät takaisin mereen yms. muuttoliikettä tapahtui pilvin pimein. Suurin osa lajeista katosi jättämättä jälkeäkään, mutta tarpeeksi moni sopivissa olosuhteissa kivettyi, ja niistä olemme saaneet kattavan kalenterin historian tapahtumista.

Aikaa kului ja sattui monenmoista hirveää katastrofia, jotka meinasivat tuhota elämäilmiön ainakin viisi kertaa aivan kokonaan. Noin pari miljoonaa vuotta sitten alkoi nykyisen ihmiseksi kutsumamme olion tarina eriytymään omaksi tarinakakseen. Ihminen ei ollut koskaan voimiltaan kovin erityinen, mutta oli lopulta taidoiltaan hieman muita eläimiä edellä. Jossain vaiheessa opittiin kieli, ja opittiin siirtämään tietoa tuleville sukupolville. Tämä vahvisti taitoasiaa ja aivot kehityivät entisestään kun taitoja käytettiin.

Ihminen oli varsin uhanalainen kuitenkin, ja joinakin katovuosina meitä oli korkeintaan muutamia satoja jäljellä. Olosuhteiden vuoksi, luultavimmin, ihminen lähti nykyisen afrikan alueelta etsimään parempia mantuja, ja löysi koko planeetan, ja valloitti sen. Ei niiin kauaakaan, kun ihminen eli joka puolella palloa, ja loppu on pelkkää uudempaa historiaa.

Älymme, minuutemme ja kroppamme syntivät karkeasti ottaen näistä tekijöistä. Luonnonvakioiden, tietenkin ajan, sopivien ympäristöolosuhteiden, luonnonvalinnan, geenimutaatioiden, kulttuurievoluution, (ihmisen omien valintojen), ja monien onnekkaiden sattumien summana, yms muuttujien määräämänä. Universumin, elämän, ja ihmiskunnan kehityksessä ei ole havaittu missään sen kummempaa suunnitelmallisuutta, sen enempää kuin että jos satut heittämään 42 klaavaa peräkkäin.

Alun valtava energia joka sisälsi koko universumin sisällön, haarautuu aika/avaruudessa triljooniin haaroihin energian/kemian/ympäristön ja sattumustenkin kautta, tässä pisteessä tälläiseksi kuin mitä me olemme. Jos näin ei olisi, kukaan ei kysyisi näitä kysymyksiä, eikä kellään olisi mitään vastauksia. Ihmsikunta on viellä nuori tajunnaltaan, ja oppii joka päivä enemmän tapahtuneista, tänäpä kerromme vielä kummitustarinoita henkimaailmoista, huomenna emme ;D

Siks toisekseen, kaikki varsin mielenkiintoinen on viellä edessä, jos me sitä itse haluamme. Toivottavasti emme silkkaa hulluuttamme tuudittaudu itsemurhaavaan kohtalonuskoon, ja sellaiseen ajatukseen, että koko 14 miljardin vuoden historiamme olisi kirjoitettu etukäteen, täysin kajahtaneine jumalineen ja saatanoineen. No ei ole ei ;D Me kirjoitamme tulevaisuutemme historian täysin itse, keneltäkään lupaa kysymättä!

Hyvää matkaa ;D

Käyttäjän IlkkaKiviniemi kuva
Ilkka Kiviniemi

Kiitos mielenkiintoisesta kirjoituksesta. Tarkoitan myös sitä. Usko on kirjoittamasi takana. Tieto ei ehkä aivan varmaa ja todistettavaa. Kuin ei toisaalta Jumalakaan monelle. Hengen puhaltaminen ihmiseen jäänee kuitenkin luomisteoriassa toivottomaksi yritykseksi. Vaikka voihan sillekin selitys löytyä.

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala Vastaus kommenttiin #40

Lukaseppa parisataa sivuinen tuore "Kaiken käsikirja" (Valtaoja) Siinä on hienosti tiivistetty asiat mitä jokaisen tulisi tietää historiastamme. Myös jumalat ovat mukana omassa pohdinnassaan. Et varmaan pety ;D

Jukka Palo

Mustaraamattu sisältää Mooseksen kuudennen ja seitsemännen kirjan ja siinä on enkelien ja muiden henkien ohjaamiseen tarvittavien sinettien mallit.

Käyttäjän IlkkaKiviniemi kuva
Ilkka Kiviniemi

ULPS. Siis että ei kai vaan "Mokellakin" ollut mieron tiensä. Vaan kuka jorinat kirjoitti, on toivottavasti arvoitus. Uskon kuitenkin Mooseksen olleen suurimman osan aikaa Jumalan miehiä. Kymmenen käskyn vakavuudella.

Heli Hämäläinen

Niin homoutta kuin heteroutta pitää punnita Jumalan hengen kautta. KAIKKI lihan himot ovat SAMALLA VIIVALLA. Ei hetero ole yhtään sen paremmassa asemassa kuin homokaan. Katsokaa mitä hedelmiä puu tuottaa.

Room. 8

Hengen luoma uusi elämä

1 [i] Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa.* 2 Hengen laki, joka antaa elämän Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, on näet vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. 3 Jumala teki sen, mihin laki ei pystynyt, koska se oli ihmisen turmeltuneen luonnon vuoksi voimaton. Syntien sovittamiseksi hän lähetti tänne oman Poikansa syntisten ihmisten kaltaisena. Näin hän tuomitsi ihmisessä ihmisten synnin, 4 jotta meissä, jotka elämme Hengen emmekä lihamme mukaista elämää, toteutuisi lain vaatima vanhurskaus. 5 Lihan mukaan elävillä on lihan mukaiset pyrkimykset, Hengen mukaan elävillä Hengen mukaiset. 6 Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman, Hengen pyrkimykset elämän ja rauhan. 7 Lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä ne eivät alistu Jumalan lakiin eivätkä voikaan alistua. 8 Ne, jotka elävät turmeltuneen luontonsa mukaisesti, eivät voi olla Jumalalle mieleen.

9 Te ette kuitenkaan elä oman luontonne vaan Hengen alaisina, jos kerran Jumalan Henki asuu teissä. Mutta se, jolla ei ole Kristuksen Henkeä, ei ole hänen omansa. 10 Jos Kristus on teissä, teidän ruumiinne tosin on kuollut synnin vuoksi, mutta Henki luo elämää, koska teidät on tehty vanhurskaiksi. 11 Jos siis teissä asuu Jumalan Henki, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, niin hän, joka herätti Kristuksen kuolleista, on tekevä eläviksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne teissä asuvan Henkensä voimalla.

12 Meillä on siis velvollisuuksia, veljet, mutta ei itsekästä luontoamme kohtaan; ei meidän pidä elää sen mukaan. 13 Jos elätte luontonne mukaan, te kuolette, mutta jos Hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää. 14 Kaikki, joita Jumalan Henki johtaa, ovat Jumalan lapsia. 15 Te ette ole saaneet orjuuden henkeä, joka saattaisi teidät jälleen pelon valtaan. Olette saaneet Hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden, ja niin me huudamme: "Abba! Isä!" 16 Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. 17 Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa; jos kerran kärsimme yhdessä Kristuksen kanssa, pääsemme myös osallisiksi samasta kirkkaudesta kuin hän.

---

Ja olemme heikkoja omien voimiemme kanssa. Siksi Jumala lähettää meille Puolustajan, Pyhän Hengen, koska emme voi pelastua omien tekojemme avulla.

Room 8

26 Myös Henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin. 27 Ja hän, joka tutkii sydämet, tietää mitä Henki tarkoittaa, sillä Henki puhuu Jumalan tahdon mukaisesti pyhien puolesta.

28 [i] Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa* ja jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen. 29 Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin että hänen Poikansa olisi esikoinen suuressa veljesjoukossa. 30 Ne, jotka Jumala on edeltä määrännyt, hän on myös kutsunut; ne, jotka hän on kutsunut, hän on myös tehnyt vanhurskaiksi; niille, jotka hän on tehnyt vanhurskaiksi, hän on myös lahjoittanut kirkkautensa.

Esteri Lansio

Kovin on huonon kuvan itsestään luonut tuo jumala, allah vai mikä se nyt oli.

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Uusimmassa tiede-lehdessä oli just juttua, että ihminen tosiaan pitäis alkaa päivittään. Verrattiin mm. Iperheen tuotoksiin, johon joku esim. Stewe Jobbs olis tokaissut heti, " ei viellä valmis sarjatuotantoon" ;D Ihminen on varsinainen tekele, verrattuna mitä se voisi olla. Lukuisten eläinten ominaisuuksissa on monin verroin parempia juttuja. Monenmoista on ihmisellä mm. turhaa krämppää, puutteellisia aisteja, aivoja ei voi oikein googlata, ja luulee itsestänsä ihan outoja, luotu jtäydellisen kuvaksi, heh. Suunnittelemattomuus teki ajan saatossa kohtuu aihion, aihiossa elävän tietoisuuden tehtävä on tehdä itsestään seuraavaksi "ihminen 2, tai 300" Vähemmällä olemisen hierarkialla häviämme ehkä kaiken, olemassaolomme. Mitä tuhlausta se olisikaan, 14 miljardin ainutlaatuinen historia viemäriin!

Käyttäjän IlkkaKiviniemi kuva
Ilkka Kiviniemi

Raamatun ennustuksista ovat täyttyneet jo melkein kaikki. Turha kirja se ei ole. Pelkällä hiukkaskehityksellä ei voida selittää, kuinka tuon kirjan kirjoittajat ovat voineet tietää kaiken äskettäin tapahtuneen jo 2000 vuotta sitten. Omien sanojensa mukaan he ovat saaneet ilmestyksensä Jumalalta. Vain hetkellinen yliluonnollinen kokemus. Ei turboahdettu todellisuus. Miksi he vihaisivat ihmisä niin paljon, että harhauttaisivat ja valehtelesivat kohdanneensa Jumalan. Jonkun huuhaa ukon, jota ei olisi edes olemassa. Mitä hyötyä heille siitä olisi ollut. Varsinkin kun näistä "Bestsellereistä" he eivät ole tienanneet yhtään mitään. Sitä vastoin moni menetti henkensä väkivaltaa kohdatessaan. Jeesuksen sanoja vapaalla tyylillä lainaten : "Kansa kääntyy kansaa ja valtakunta valtakuntaa vastaan. Tulee maanjäristyksiä ja nälänhätää monin paikoin. Tämä on synnytystuskien alkua....Ja monta väärää profeetta nousee ja he yksyttävät monia. Myös uskovaisia....Ja sitten tulee loppu." Tarkemman version löytää ainakin Matteuksen jutuista. Luku 24. Muita ennustuksia raamattu on pullollaan. Kuten esim. Johanneksen ilmestys. Se vain on niin. Asioita on tiedetty ja tiedetään etukäteen. On olemassa henkivallat. Sen myöntävät, uskovat ja ovat itse kokeneet miljoonat ihmiset ympäri maailmaa. Henkivaltoja ohjaa joku ja se joku ei ole sattuma. Monelle nuo kaksi ovat Jumala ja saatana. Raamattu väittää että "ei ole mitään salattua, mikä ei tulisi ilmi". Joku tietää kaiken. Menneen ja tulevan.

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Raamattua voi perustella vain raamatulla itsellään. Kehäpäätelmiä. Mitä kootun teoksen lukuisat kirjoittajat ovat tienneet etukäteen? Tulkita voi, mutta miksi? Miksi teoksesta on jätetty suurin osa poies? Varsin huono lähtökohta ymmärtää maailmaa, mielestäni.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Pulkkinen kysyy: "Kukapa ei haluaisi olla Jumalan kuva "

Minä en tunne mitään tarvetta olla minkään jumalan kuva. Jos Pulkkinen ja jotkut jumaluskovat sitä haluavat, se ei tarkoita kaikkien muiden haluamista.

Hämäläinen kirjoitti: "Jumala loi ihmisen kuvakseen, rakastavaksi olennoksi. "

Tuohon nähden maailmassa on turhankin paljon pahuutta. Ihan jo Jahven puheisiin ja käskyihin kristittyjen pyhinä pitämissä kirjoituksissa ovat kirjoittajat sijoittaneet hirvittämät määrät pahuutta.

Torppa kirjoitti: "Epäusko Jumalaan eli saatanan tahdon mukaan eläminen (epäjumalanpalveluksen harjoittaminen = uskonnon harjoittaminen) toteutetaan käytännössä niin ettei uskota Jumalan sanaa."

Todellakin Torppa haluaa nähdä teistien tavat kaikkien tapoina. Jumaltaruihin uskomatta jättäminen ei ole minkään uskonnon harjoittamista, vieläkään.
Ateisti eivät usko minkään yliluonnollisten henkien. ei myöskään Saatanan, olemassa olemassa oloon. Silloin me emme harjoita mitään uskontoa emmekä noudata minkään yliluonnollisten henkiolentojen tahtoa.
(Huom: Saatana lienee erismini joten se tulee kirjoittaa isolla alkukirjaimella).

Torppa kirjoitti: "Kun ihminen ei usko Jumalan sanaa ei hän silloin myöskään hyväksy sitä."

Jälleen väärin. Tarinat jumalien sanoista, m.l. Jahven, ovat todellakin epäuskottavia. Mutta niin on valtaoa muustakin fiktiosta eikä se tee niitä sellaisiksi, ettei niitä voi hyväksyä. Jahve- ja Jeesus-tarinat ovat siis ihan niin hyväksyttäviä kuin mikä muu fiktio tahansa. Tässä tapauksessa genre on folkloristiikka.

Torppa kirjoitti: "Kun ihminen ei hyväksy Jumalan sanaa ja sen määritystä epäuskosta niin ihminen itse vahvistaa silloin käytännössä sen mitä sana juuri ihmisestä todistaa."

Tämä taitaa Torpan ihan omaa höpöhöpö-logiikkaa. Tämän mukaanhan epäuskon lisääntyminen Torppaa ja hänen esittelemiään tarinoita kohtaan lisää niiden uskottavuutta. Ilmeisesti Torppa tarvitsee tuollaista käänteistä päähänpinttymää. Oikeasti kun ihminen ei hyväksy jonkin jumalan sanaa ja määritelmiä jostakin niin hän ei pidä niitä uskottavina. Se ei todista mitään muuta kuin, etä nuo tarinat eivät ole hänelle uskottavia. Se ei siis tee niitä uhtään uskottavammiksi.

---
11.1. korjaus 6. kappaleeseen: "jumaltaruihin uskominen" -> "jumaltaruihin uskomatta jättäminen".

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Torppa lopettaa keskustelun, aina kun se alkaa menemään edes vähän mielenkiintoiseksi. Miksi ihmeessä?

Käyttäjän JaliKarjalainen kuva
Jali Karjalainen

Jumala on toki pannut kaiken alulle, mutta entä jos Mooses tarkoittaakin että Luoja on omalla ajallaan ihmisen tehnyt luontoon vain ihmiseksi ja kuva sana on peräsin siitä, että ihminen on ensin äännellyt ja sitten merkityksillä on alettu puheen avulla antamaan sisältöö ja sillai kieli on alkanut ja sitten on piirretty kuvia ja niitä näitä kuvi on sitten siirretty kirjoituksiin eli tekstiin sanana kuva ja sillai on saanut siten ajatus, että Luoja on luonut ihmisen omaksi kuvakseen koska sanoohan Raamattu , että kukaan ei ole nähnyt Luojaa, vaan Jeesus on Hänet ilmoittanut meille ihmisille. Jos kerran kukaan ei ole nähnyt Luojaa , niin eihän silloin kukaan voi sanoa, että ihminen oisi kuva, Luojan kuva kun ei ole nähty Luojaa ja siksi ehkä onkin ja voi olla sillai, että Luoja on omalla ajallaan tehnyt ihmisen ihmiseksi luontoon elämään kaikkine virheineenkin, vai Minä silti kannatan kirkon uskontunnusta jota luetaan messuissakin

Käyttäjän JaliKarjalainen kuva
Jali Karjalainen

Lapsi oppii äidinkielensä muutamassa vuosissa syntymästään siksi koska kieliopin säännöt on koodattu synnynäisesti lapsen mieleen ja näin kielikyky on lähtöisin luonnosta ja siis on biologinen tekijä ja samalla siinä on mukana koti, jossa sitä kieltä muut puhuvat ja sen lapsi sitten alkaa käsittämään automaattisesti , synnynäisesti

Käyttäjän JaliKarjalainen kuva
Jali Karjalainen

Tämä lapsen synnynäinen kielikyky on universaalista eli kaikki lapset saavat kieliopin säännöt automaattisesti synnynäisesti ja oppivat muutamassa vuodessa oman äidinkielensä ja kun murrosikä tulee, silloin uuden kielen oppiminen on hiukan vaikeampaa eli luontainen automaatio jotenkin hiukan kärsii murrosiän jälkeen

Käyttäjän JaliKarjalainen kuva
Jali Karjalainen

No kannattaa lukee blogi aamulehti Uskonnonfilosofit ja Luoja, nimimerkki luomiskertomus

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset