mikaeltorppa Ymmärtäkää, te kansan järjettömät, ja te tomppelit - milloin te tulette järkiinne? Joka on korvan istuttanut, hänkö ei kuulisi? Joka on silmän luonut, hänkö ei näkisi? Ps. 94:8-9

Kristinusko vastaan taikausko

  • Kun hylkäät Jumalan sanan siirryt automaattisesti taikauskoon
    Kun hylkäät Jumalan sanan siirryt automaattisesti taikauskoon

 

Monet ateistit ja skeptikot rinnastavat kristinuskon taikauskoon. Tämä ei johdu siitä että kristinusko olisi taikauskoa vaan tietämättömyydestä. Kristinuskon rinnastaminen taikauskoon on täysin nurinkurista sillä kristinusko on ainoa keino päästä taikauskosta eroon - taikauskosta johon jokainen Herraan Jeesukseen uskomaton on sitoutunut.

 

TOTTELEMATTOMUUS HERRAN ÄÄNELLE ON TAIKAUSKOA

1.Sam.15:22. Mutta Samuel sanoi: kelpaako Herralle paremmin polttouhri ja uhri, kuin että sinä kuulisit Herran äänen? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri, ja totella parempi kuin oinasten lihavuus.
23. Sillä tottelemattomuus on noituuden synti, ja vastahakoisuus on taikaus ja epäjumalan palvelus: ettäs siis olet hyljännyt Herran sanan, on hän sinun myös hyljännyt, ettei sinun silleen pidä kuningasna oleman.

2.Tim.4:3 Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia 
4:4 ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.

Raamatun eli Jumalan sanan mukaan tottelemattomuus Herran äänelle (Jumalan sanalle) on noituuden (taikuuden) synti. Kun ihminen kääntää korvansa pois totuudesta (Jumalan sana) kääntyy ihminen automaattisesti taruihin jotka perustavat taikuudesta.

2.Tim.2:24 Mutta Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan, kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään;
2:25 hänen tulee sävyisästi ojentaa vastustelijoita; ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen, niin että tulevat tuntemaan totuuden
2:26 ja selviävät perkeleen pauloista, joka on heidät vanginnut tahtoansa tekemään.

Vastahakoisuus Herran äänelle on epäjumalanpalvelusta (taikuudensyntiä). Epäuskossa eläminen tottelemattomuudessa Herran ääntä kohtaan on synnin orjana elämistä ja saatanan tahdon palvelemista joka on uskonnon harjoittamista. saatana orjuuttaa ihmisiä synnin harjoittamisella joista epäusko on kaikista suurin. Epäuskossa eläminen on saatanan tahdon palvelemista ja siksi uskonnon (epäjumalanpalveluksen) harjoittamista.

 

EVOLUUTIO PERUSTUU TAIKAUSKOON

Ateisti voi sanoa - "no minä en usko Jumalan sanaan enkä mihinkään taikuudesta nouseviin tarinoihin, minä uskon tieteeseen, uskon evoluutioon".

Ironista kyllä evoluutio nimenomaan perustuu taikauskoon. Evoluutioteoria perustuu hypoteesiin (oletukseen) että kaikki nykyiset eliöt ovat kehittyneet "evoluution" kautta yksisoluisista alkueläimistä. Evoluutioteorian hypoteettisen "evoluution" täytyisi siis olla informaatiota kehittävä prosessi sillä yksisoluiset alkueläimet eivät omaa informaatiota esimerkiksi ihmiseen. 

Geenitutkija Robert Carter kirjoittaa artikkelissaan "pystyvätkö mutaatiot luomaan uutta tietoa?":

 "Evoluutio edellyttää sitä, että on olemassa prosessi, jossa uutta tietoa luodaan tyhjästä."

Carter jatkaa: "Uusien toimintojen kehittyminen on ainoa tärkeä asia evoluution kannalta. Kyse ei ole pienistä toimintomuutoksista, vaan suurista. Jonkin organismin piti oppia muuntamaan sokereita energiaksi. Toisen piti oppia, miten auringonvalo muutetaan sokereiksi. Kolmannen piti oppia, miten valo muutetaan ymmärrettäväksi kuvaksi aivoissa.

Nämä eivät ole yksinkertaisia asioita, vaan ällistyttäviä prosesseja, joihin sisältyy useita vaiheita, ja toiminnot, joihin liittyy kehämäisiä ja/tai äärimmäisen monimutkaisia polkuja karsitaan ennen kuin ne pystyvät kehittymään toimivaksi järjestelmäksi. Esimerkiksi DNA, jolla ei ole toimintoa, on valmis poistoon, ja tärkeitä soluresursseja haaskattaisiin, jos valmistettaisiin proteeneja/entsyymejä vain odottamaan täydellistä polkua tai nanokonetta.

Muna vai kana -ongelmia on paljon. Kumpi oli ensin, ATP-syntaasi-molekyylikone vai proteiini- ja RNA-valmistuskoneet, jotka tarvitsevat ATP:ta tuottaakseen ATP-syntaasikoneen? Kaikista perustavanlaatuisimpia prosesseja, joista kaikki elämä riippuu, ei voida omaksua jo olemassa olevista järjestelmistä. Jotta evoluutio toimisi, sellaisten järjestelmien tulisi syntyä tyhjästä, niiden tulisi olla tarkasti tasapainotettuja ja säädeltyjä muiden prosessien suhteen, ja niiden tulisi toimia, jotta ne säilytettäisiin".

Geenitutkija Robert Carter tuo esille sen että uusien toimintojen kehittyminen on ainoa tärkeä asia evoluution kannalta. Jotta tämä olisi mahdollista vaatisi se oikein ymmärrettynä prosessin joka pystyisi luomaan uutta tietoa tyhjästä. Tällaista prosessia ei tietystikkään kokeellinen luonnontiede tunne mutta evoluutioteoria ei olekkaan tieteellinen vaan uskonnollinen.

Eli koko ajatus evoluutiosta perustuu todellisuudessa taikauskoiseen taruun jossa luontoäiti loitsii maagisen evoluution kautta uutta tietoa tyhjästä. Näin usko evoluutioon johon ateistit ja skeptikot poikkeuksetta uskovat on itseasiassa taikauskoa. Eli ne jotka rinnastavat kristinuskon taikauskoon ironisesti itse uskovat taikauskoon eivätkä edes ymmärrä sitä - koska he eivät halua nähdä heidän uskonsa perustan "evoluution" todellista luonnetta.

 

RAAMATTU KIELTÄÄ TAIKUUDEN HARJOITTAMISEN

5 Moos 18:10 Älköön keskuudessasi olko ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi, tahi joka tekee taikoja, ennustelee merkeistä, harjoittaa noituutta tai velhoutta,
11 joka lukee loitsuja, kysyy vainaja- tai tietäjähengiltä tahi kääntyy vainajien puoleen.
12 Sillä jokainen, joka senkaltaista tekee, on kauhistus Herralle, ja sellaisten kauhistusten tähden Herra, sinun Jumalasi, karkoittaa heidät sinun tieltäsi.
13 Ole siis nuhteeton Herran, sinun Jumalasi, edessä.
14 Sillä nämä kansat, jotka sinä nyt karkoitat, kuuntelevat kyllä merkeistäennustajia ja taikureita, mutta sinulle ei Herra, sinun Jumalasi, sitä salli.

Raamattu kieltää kaikenlaisen noituuden (taikuuden) harjoittamisen - johon lukeutuvat merkeistä ennustelut, loitsut ja vainaja ja tietäjähenkien puoleen kääntymiset jne.. Suomessakin harjoitetaan näitä noituuden syntejä vaikka millä mitalla. Lehdet ovat täynnä ilmoituksia korteista ennustajista, selvännäkijöistä ja ennustuksia horoskoopeista jne.. Raamattu kieltää kaiken tällaisen taikuuden harjoittamisen.

Kristinusko ei myöskään perustu rituaalien harjoittamiseen jotka jotenkin maagisesti suojaisivat ihmistä. Kirkkojen epäraamatulliset sakramentti-toimitukset eivät ole Jumalan sanan opetuksen mukaisia. Tästä tarkemmasti erinomaisessa artikkelissa "Sakramentin pakanallinen tausta".

 

OIKEA JUMALANPALVELUS

Efe.2:4 mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, 
2:5 on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa - armosta te olette pelastetut - 
2:6 ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, 
2:7 osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. 
2:8 Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja - 
2:9 ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. 
2:10 Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.

Raamatun mukaan kristityt ovat pelastetut (suojatut) Jumalan armosta emme tekojemme kautta. Kuolleet ihmiset eivät voi pelastaa itseään mutta Jumala on tehnyt meidät eläviksi Kristuksessa Jeesuksessa.

Jumalanpalvelus ei ole "uskonnollisuutta" jossa harjoitetaan uskonnollisia rituaaleja (uskontoa). Oikea Raamatun opettama Jumalanpalvelus on elää ja rakastaa Herraa sinun Jumalaasi sekä lähimmäisiä Kristuksen rakkauden kautta ja Kristuksen rakkaus on palvelevaa rakkautta totuuden mukaan lähimmäisten hyväksi ja avuksi.

Room.12: 1. Niin neuvon minä teitä, rakkaat veljet, Jumalan sydämellisen laupiuden kautta, että te antaisitte teidän ruumiinne eläväksi, pyhäksi ja Jumalalle otolliseksi uhriksi, joka on teidän toimellinen jumalanpalveluksenne.
2. Ja älkäät sovittako teitänne tämän maailman muodon jälkeen, vaan muuttakaat teitänne teidän mielenne uudistuksen kautta, että te koettelisitte, mikä Jumalan hyvä, otollinen ja täydellinen tahto olis.

Jaak. 1:27 Puhdas ja tahraton jumalanpalvelus Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta. 

Hebr.13:15. Niin uhratkaamme siis aina Jumalalle kiitosuhri hänen kauttansa, se on: niiden huulten hedelmät, jotka hänen nimensä tunnustavat.
16. Mutta älkäät hyvin tekemistä ja jakamista unohtako; sillä senkaltaiset uhrit kelpaavat Jumalalle.


Usko Jeesukseen vaikuttaa ihmisessä että hän antaa itsensä eläväksi uhriksi Jumalalle joka tarkoittaa että uskova ilomielin haluaa uhrata koko elämänsä Jumalan palvelemiseen jolloin tehdään hyviä tekoja ja julistetaan Jumalan ilosanomaa Pelastajasta Herrasta Jeesuksesta lähimmäisille. Jumalan palveleminen on rakkautta totuudessa lähimmäisiä (sama kuka ihminen) kohtaan, "sillä kaikki laki yhdessä sanassa täytetään, nimittäin: rakasta lähimmäistäs niinkuin itsiäs." (Gal.5:14)

 

Tässä hyvä englanninkielinen artikkeli aiheesta: "Superstition VS Christianity"

Tässä myös hyvä video aiheesta "taikausko vs kristinusko".Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (93 kommenttia)

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Mitenkäs te oikein sitä vapahtajaanne syötte?

mikael torppa

Katolisen kirkon sakramentti ehtoollista ei tule sotkea Raamatun opetukseen ehtoollisesta. Petri Paavola opettaa hyvin aiheesta:

"Raamatun opetus ehtoollisesta on seuraavanlainen Jeesuksen omin sanoin sanottuna:

Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi: "Ottakaa ja syökää; tämä on minun ruumiini". Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi: "Juokaa tästä kaikki; sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi, Matt 26: 26-28.

Ja hän otti leivän, kiitti, mursi ja antoi heille ja sanoi: "Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää se minun muistokseni." Samoin myös maljan, aterian jälkeen, ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan, Luuk 22: 19,20.

Ehtoollinen on muistoateria Jeesuksen ristin kuolemasta ja Hänen ylösnousemuksestaan, jonka kautta (Jeesuksen sovitustyön kautta tulee siis syntien anteeksiantamus) annetaan syntien anteeksiantamus niille, jotka parannuksen teon jälkeen ottavat uskossa vastaan Herran Jeesuksen. Leipä ja viini (ehtoollinen) kuvaavat Golgatalla tapahtunutta lunastustyötä, jossa on syntien anteeksiantamus.

Leipää ja viiniä ei ristiinnaulittu ristin puulle, vaan sinne naulittiin Jeesus Kristus ja Jeesuksen kyljestä ei vuotanut viiniä, vaan veri merkiksi syntien anteeksiantamuksesta. Sillä ilman verenvuodatusta ei ole syntien anteeksiantamusta, niin kuin Raamattu opettaa.

Uusi liitto alkoi Jeesuksen Golgatan uhrilla, jonka todistuksena oli Jeesuksen veri ja Hänen kuolemansa sekä ylösnousemus. Näissä edellisissä lepää syntien anteeksiantamus. Ehtoollisessa oleva leipä ja viini vain kuvaavat Golgatalla tapahtunutta lunastusta, jossa Jeesus antoi ruumiinsa kuolemaan meidän edestämme sekä vuodatti verensä meidän edestämme."

http://www.kotipetripaavola.com/Ehtoollinen.html

Käyttäjän jperttula kuva
Juhani Perttu

Ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pullo punkkua juotuna ja patonki syötynä Jeesuksen muistolle miellyttää häntä enemmän kuin kirkon keksi ja viinitilkka. Pitää muistaa, että Jeesus ja opetuslapset osasivat myös arvostaa yhteisiä aterioita ja viiniä, joten muistoateria on erittäin sopiva tapa.

Käyttäjän Setarkos kuva
Sakari Vainikka

"Mitenkäs te oikein sitä vapahtajaanne syötte?" Jos Roposella on Raamattu, kannattaisi lukea Johanneksen evankeliumin 6. luku jakeesta 41 alkaen. Siellä on Jeesuksen oma vastaus tähän kysymykseen.

Käyttäjän TaruElkama kuva
Taru Elkama

Ei saa sitten taikatemppujakaan tehdä, no johan on vekkuli uskonto tuo.

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist

Leviticus 19:19 says: "'Do not wear clothing woven of two kinds of material.

Jos polyesterisekoitusten käyttö onnistuu nykymaailmassa, tämä lienee mitä suurimmassa määrin melkoista taikauskoa.

mikael torppa

Petri Paavola on tutkinut tätä käskyä hyvin Raamatun valossa.

"3 Moos 19:19 ¶ Minun säätyni pitää teidän pitämän. Ei sinun pidä antaman karjas sekoittaa heitänsä muiden eläinten laihin. Ja älä kylvä peltoas sekoitetulla siemenellä. Ja ei yksikään vaate pidä tuleman sinun ylles, joka villaisesta ja liinaisesta kudottu on. (Biblia 1776)

Le 19:19 ¶ Ye shall keep my statutes. Thou shalt not let thy cattle gender with a diverse kind: thou shalt not sow thy field with mingled seed: neither shall a garment mingled of linen and woollen come upon thee. (King James version 1611)

5 Moos 22:
9 Älä kylvä viinitarhaasi kahdenlaista siementä, muutoin kaikki, mitä siinä on, sekä siemen, jonka kylvit, että viinitarhan sato, on oleva pyhäkölle pyhitetty.
10 Älä kynnä yhtaikaa härällä ja aasilla.
11 Älä pue yllesi vaatetta, joka on kudottu kahdenlaisista langoista, villaisista ja pellavaisista sekaisin.

Raamatussa vanhassa testamentissa Mooseksen kirjassa on opetus, että ei saisi kutoa vaatetta, joka on kudottu pellavasta ja villasta. 5 Moos 22:11 jae tuo esille sen, että ei saisi tehdä vaatetta, joka on kudottu pellavasta ja villasta. Alkutekstin mukaan myös 3 Moos 19:19 opettaa, että älä kudo vaatetta, joka on tehty pellavasta ja villasta.

Pellava ja villa ovat erilaisia materiaaleja. Pellava ei jousta ollenkaan, mutta villa joustaa. Jos tehdään vaate, joka on tehty pellavasta ja villasta, niin siitä tulee ongelmia. Pellava ja villa ovat täysin erilaisia materiaaleja ja niiden yhdistäminen vaatteeksi toisi mukanaan monia ongelmia.

Pellava ja villa pestään koneellisesti eri lämpötiloissa. Villaa ei saa pestä korkeassa lämpötilassa, eikä sitä saa hangata, koska se huopuu helposti. Pellava kestää korkean lämpötilan ja pellavan voi pestä jopa kiehuvassa vedessä.

Raamatun aikaisissa olosuhteissa pellavasta ja villasta valmistetun vaatteen peseminen olisi ollut erittäin hankalaa, koska villaa ei saa hangata, koska hangatessa se huopuu.

Mooseksen kirjassa oleva käsky opettaa, että pellavaa ja villaa ei saisi käyttää vaatteen valmistamiseen. Raamattu ei siis kiellä, että kaikenlaisia erilaisia kuituja ei saa käyttää vaatteen valmistamiseen.

Syyt vaate käskyn antamiseen

Kautta aikain ihmiset ovat koittaneet selvittää syitä, miksi Jumala kielsi vaatteen, joka on tehty pellavasta ja villasta. Raamattu ei anna vastausta siihen miksi pellavasta ja villasta ei saa tehdä vaatetta. Ainoastaan on annettu kielto, että niin ei saa tehdä.

Jotkut ovat sitä mieltä, että käsky annettiin siksi, ettei kahta erilaista saa yhdistää yhdeksi, sillä ne eivät toimi keskenään yhdessä.

Eräs teoria on Kainin ja Abelin tapaus. Kain toi maan hedelmän uhrilahjana Herralle, jossa mahdollisesti oli mukana pellavaa, joka on kuitu- ja öljykasvi ja hän tappoi Abelin joka toi karjastansa (lampaan villa) lahja Herralle. Tämän teorian mukaan Jumala ei siksi halua pellavan ja villan yhdistämistä, koska Kain tappoi veljensä ja nämä kaksi erosivat toisistaan ja siksi ei saa myöskään sekoittaa pellavaa ja villaa keskenään.

Emme voi ehkä koskaan tässä ajassa tietää varmasti syytä miksi käsky annettiin, mutta vaikka sitä emme tietäisikään, niin voimme luottaa Jumalaan, että käskyn takana on kuitenkin hyvin selkeä syy miksi pellavaa ja villaa yhdessä ei voi käyttää vaatteen valmistukseen.

Elimistön sähkömagneettisuus

On vielä yksi selitys miksi pellava ja villa ei sovi keskenään. Charles Whitlaw tuo esille kirjassaan The Scriptural Code of Health with observations of the Mosaic Prohibitions, että on tieteellisesti todistettu ettei pellava ja villa sovellu yhteen. Charles Whitlawin kirjassa tuodaan esille se että tieteellisessä kokeissa huomattiin vaatteen joka on tehty pellavasta ja villasta poistavan kehosta sähköisyyttä. Mitä enemmän elimistöstä poistuu sähköisyyttä sitä heikommaksi ihminen tulee. Kun ihmisen elimistöstä poistuu sähköisyyttä ja varsinkin silloin kun ihminen on lämpimässä tai korkeassa lämpötilassa, niin se johtaa nestehukkaan ja pahimmassa tapauksessa kuolemaan.

Kun ihmisen elimistöstä poistuu sähköä lämpimässä ja kuumassa ilmastossa, niin se johtaa heikkenemiseen, voi nousta kuumetta sekä aiheuttaa tulehduksia.

Ihmisen elimistö on sähkömagneettinen luomus. Sähkömagneettiset impulssit ohjaavat kehon ja elimistön toimintoja. Hermosto, verenkierto, sydän ja aivot toimivat sähkömagneettisesti. Jos elimistöstä poistuu sähköä, niin se heikentää myös hermoston, verenkierron, sydämen ja aivojen toimintoja.

Raamatussa oleva käsky, että ei saa käyttää vaatetta, joka on tehty pellavasta ja villasta osoittaa hyvin sen, että Raamattu on Jumalan sanaa. Jumala joka on luonut alkuaineet tietää miten ne reagoivat toistensa kanssa. Jumala tietää sen, että pellava ja villa yhdessä vaatteena ihmisen päällä poistaa elimistöstä sähköä, joka johtaa ihmisen heikkenemiseen ja pahimmassa tapauksessa kuolemaan. Israelin kansa eli kuumassa ilmastossa, jossa pellava ja villa vaatteen käytön tähden sähkön poistuminen elimistöstä on nopeampaa lämpimän ilman takia. Käsky ettei saa tehdä vaatetta pellavasta ja villasta on erittäin järkevä ja viisas. Tässä täytyy ottaa kuitenkin huomioon se, että jos edellä mainittu tieteellinen tutkimus on todella totta, niin silloin todella ymmärrämme kieltävän käskyn syyn."

http://www.kotipetripaavola.com/sivistyksenkasikir...

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist

Pellava ja villa eivät ole alkuaineita. Tämä selvitys oli taikauskoa, mutta ei se haittaa. Suomessa on myös lupa harjoittaa taikauskoja.

Käyttäjän seppaeo kuva
Oskari Seppänen Vastaus kommenttiin #13

Voisit myös lisätä, ettei elimistöstä voi poistua sähköä. Se on selvää taikauskoa.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #16

Tietysti elimistöstä voi poistua sähköisyyttä. Elimistöstä poistuu koko ajan energiaa. Kun ihminen kuolee kaikki ihmisessä oleva sähköisyys poistuu.

Käyttäjän PetraNyqvist kuva
Petra Nyqvist Vastaus kommenttiin #17

Jotkut eläimet tosiaan pystyvät generoimaan sähköiskuja, kuten ns. sähköankerias, joka nyt ei kuitenkaan ole ankerias. Sähkön poistumisista Raamatussa ei kuitenkaan puhuta mitään, koska itse sähköä Raamatun kirjoittajat ei sellaisenaan tunteneet. Eivätkä myöskään Etelä-Amerikkalaisten eläinten biologiaa, koska he eivät koskaan olleet nähneet Etelä-Amerikkaa.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #18

1.Pie.1:10 Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta,
1:11 ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta.
1:12 Ja heille, koska he eivät palvelleet itseänsä, vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt on teille julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä Pyhässä Hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet; ja siihen enkelitkin halajavat katsahtaa.

Raamattu ei olekkaan ihmisten vaan Jumalan sanaa jonka Herran profeetat kirjoittivat Pyhässä Hengessä. Jumalan joka tietää kaiken. Raamatun ei tarvitse ilmoittaa kaikkien asioiden yksityiskohtia esim; sähkön poistuminen. Kuitenkin sitä mukaa kun ihmiset enemmän ymmärtävät Luojan tekoja niin he huomaavat kuinka Jumalan käskyt ovat ihmisille suojaksi. Niinkuin esim; tämä 3.Moos.19:19

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen Vastaus kommenttiin #17

Tämä energia poistuu lämpönä, joko lämpösäteilynä tai rasituksessa hikoiluna. Jos elimistöstä poistuisi sähköä, se olisi mahdollista mitata. Millä havainnoilla tämä sähkön poistuminen elimistöstä on vahvistettu?

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen

"Charles Whitlaw tuo esille kirjassaan The Scriptural Code of Health with observations of the Mosaic Prohibitions"

Eipä blogistia liiemmin asioiden taustat kiinnosta. Tämä kirja on julkaistu vuonna 1838:
http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/l...

Tämä tuskin on enää nykyaikana kuranttia tavaraa, mittaustekniikka ei lähes kaksi vuosisataa sitten ollut vielä kovin kummoista. Lisäksi tämä Whitlaw ei ole jättänyt itsestään mitään jälkiä luonnontieteeseen, joten kyseessä on todennäköisesti hölynpöly, jolta "sähkön poistuminen" myös kuulostaa.

jouko nevaleso

Eihän se Hesus omaa vertansa vuodattanu.
Terve nuorehko ihminen kiemurtelee ristiin sidottuna tai naulittuna tuntitolkulla. Jonkin tarinan mukaan vartijaksi käsketyllä soltulla tuli nälkä, paskahätä tms. ja kyllästy katton kiemurtelua ja ronkki keihäällä isommat maksavaltimot asiaa jouduttaakseen.

Jaakko Häkkinen

Eihän tällaisiin vuodatuksiin kannata kommentoidakaan... Vain henkilö, joka USKOO että kristinusko on ainoa oikea uskonto, voi erottaa sen taikauskosta. M.O.T.

jouko nevaleso

Äläs nyt ! Kretuliinit on hyvää viihdettä.
Minäkin "tiedän", että vaikka on lapsellista pitää tavaratalojen joulupukkeja oikeina, Korvatunturilla tunnelmoi se yksi ja oikea, ja toivon rakentavia kommentteja.

Käyttäjän seppaeo kuva
Oskari Seppänen

Ihan hyvin juu toimivat sparraskumppaneina, oikeiden väittelyiden välillä hengähdyksenä. Urheiluhenkeähän sellaisessa väittelyssä juuri ei ole, koska ennakkoasetelma on selkeää sopupeliä.

mikael torppa

Hienoa Jouko että olet muuttanut mielesi sillä juuri sinä kielsit "ruokkimasta" ,minua edellisessä blogissani.

jouko nevaleso Vastaus kommenttiin #11
Heli Hämäläinen

Kuwaitissa taikausko ja taikuus ollaan sanktioimassa rikoslakiin. Kuolemanrangaistus.

http://news.kuwaittimes.net/mps-propose-death-pena...

Ja Saudi-Arabiassa nainen teloitettiin taikuudesta

http://www.cbsnews.com/news/saudi-arabian-woman-ex...

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen

Mitä nämä tuuttaajat tekivät, ennenkuin oli nettiä ja sosiaalista mediaa? Jakelivat lehtisiä postilaatikkoihin, soittelivat ovikelloja tai meuhkasivat torin laidalla. Lehtiset saattoi heittää roskiin lukematta, oven voi sulkea ja torimeuhkaajista kävellä ohi.

En usko, että Jouko Pihostakaan tiedettäisi mitään ilman itsepintaista netissä tuuttaamista. Harmillista.

Käyttäjän anttiknuuttila kuva
Antti Knuuttila

Heiheihei!

Missä Piho muuten on? Siis herra pääministeri. Vähän ikävä miestä. Siirtyikö Jokke täysin Punk in Finland -forumille?

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Jouko on Aamulehden Blogeissa. Valitettavasti.

Käyttäjän SaaraHuttunen kuva
Saara Huttunen

Siitä olen samaa mieltä, että ei kristinusko nyt ihan taikouskoon rinnastu. Vaikka siinä osittain olisi samoja piirteitä, niin uskonnot järjestyneinä ja pitkän historian omaavina eroavat kyllä suuresti jostain yksittäisestä taikauskoisesta uskomuksesta/tavata.

Innokkaimmat ateistit tuntuvat monesti olevan luonnontiedeorientuneita ja hyvin kriittisia kaikkea muuta kohtaan. Joten emmä tästä ihan heti ateistajakaan syyttäisi.

Sitten on vielä kaksi ryhmää: ensin ne jotka uskovat joihin taikauskoksi luokiteltaviksi jutuiksi, heihin kuuluu sekä uskovaisia, että ateisteja. Toinen ryhmä on sitten nämä magneettimediaa fanittavat salaliittohullut, jotka ovat luoneet taikauskosta itselleen elämän tarkoituksen.

Käyttäjän HannesV kuva
Hannu Valjakka

Saara,

Mihin se kristinusko sitten rinnastuu ja mitä se taikausko sitten on?

Käyttäjän seppaeo kuva
Oskari Seppänen

Niin, en minäkään Emoani tai Newtonia nimittäisi taikauskoisiksi tai hulluiksi, vaikka uskovatkin taikaolentoihin kaiken rationalisuutensa lisäksi.

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen

Jos taikuri taikoo kyyhkyset katoamaan ja yleisö uskoo, niin ei yleisökään taida hulluja täynnä olla. Mutta ei sekään todista, että kyyhkysten häviäminen joidenkin yliluonnollisten voimien vaikutuksesta olisi totta.

Olen lukenut kirjallisuutta, jossa kirkon parissa toimiva tutkija pohdiskeli vakavissaan, että olivatko Jeesuksen suorittamat ihmeparantamiset pelkkää plaseboa. Veden viiniksi taikomiset, kalan ja leivän monistamiset, saattoivat olla pelkkiä taitavia silmänkääntötemppuja, joilla haluttiin yleisö vakuuttaa jumalallisten voimien vaikutuksesta.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #52

Jeesuksen tekemät teot olivat todistus siitä että Hän on Luojamme. Jeesuksen teot olivat Luojan tekoja. Jeesus ei taikonut mitään vaan loi - joka on iankaikkisen Luojan ominaisuus.

Joh.1:Alussa oli sana, ja se Sana oli Jumalan tykönä, ja Jumala oli se Sana.
2. Tämä oli alussa Jumalan tykönä.
3. Kaikki ovat sen kautta tehdyt, ja ilman sitä ei ole mitään tehty, joka tehty on.

Jeesus on kaiken informaation alkuperäinen lähde (lähettäjä) koska Hänen kauttansa on kaikki luotu. Tämän vuoksi Raamattu kutsuu Jeesusta myös Sanaksi sillä se symbolisoi "tietoa" sillä sana on tiedon lähetysmuoto. Jumala antoi biologisen tiedon eliöille. Tiedon jota materia ja energia eivät voi kokeellisen luonnontieteen mukaan tuottaa.

Käyttäjän VivianLaukka kuva
Vivian Laukka

Huomauttaisin ihan aluksi, että juurikin suurimmat uskonnot ovat suurimpia taikauskojen tehtailijoita, jos nyt puhutaan uskonnon sisällä olevasta kansanuskosta kuten mustista kissoista ja peilien särkymisestä tikapuiden alta kävelemiseen.

Kristinuskossa ja taikauskossa/ns. pakanauskonnoissa on täysin samoja asioita eri nimityksillä:

1. Rukous = Pyyntö korkeammalle voimalle (jumala) ja sen toivotaan kantautuvan tämän voiman "korviin", että saisi rukoukselleen vastineen. Loitsu = Pyyntö korkeammalle voimalle (jumala(t))Ja Loitsun voimalla toivotaan, että korkeammat voimat vastaavat pyyntöön.

2. Pyhäinjäännös/Taikakalu = Molemmilla on tarkoituksensa edustaa jotain muinaista ja vanhaa ja molemmissa uskotaan piilevän myyttisiä, kenties parantavia voimia tai pahoja riippuen näkökulmasta.

3. Sakramentti/rituaali = Molemmat ovat pyhiä toimituksia, jotka ovat aina vaikuttaneet henkilön käyttäytymiseen. Kaste on pyhätoimitus jolla uskotaan lapsen pääsevän kirjoille taivaaseen. Pyhätoimitus on myös sama asia, jos näet mustan kissan ja sen jälkeen sylkäiset olan yli välttyäksesi huonolta onnelta.

4. Juhlapyhä/Sapatti = Päivä jolloin omaan uskontoon kuuluvia tapahtumia muistellaan ja toimitetaan pyhiätoimituksia ja kerrataan uskonnon tärkeimpiä asioita - tai siis näin ennen... Nykyään kulutusjuhlaa baareissa ja kaupoissa.

Käyttäjän PauliJuhaniPitknen kuva
Pauli Pitkänen

Paavalikin huomasi tuntemattomat Jumalat kierrellessän Ateenassa, josta sitten aloitti elävästä Jumalalasta kertomaan. Kuolleet Jumalat ovat jotain keksittyjä tarinoita, patsaita tai luonnonvoimaa.
Kristinuskossa on Kristus valtakuntansa keskiössä.

Käyttäjän VivianLaukka kuva
Vivian Laukka Vastaus kommenttiin #29

Muinaisen Egyptin monijumaluuteen perustuva uskonto kesti yht. noin 4000 vuotta ja oli laajimmillaan levinnyt nykyisen Iso-Britannian alueelle asti. Mitä luulet pystyykö tämä ns. "uusi" uskonto, jota kutsutaan kristillisyydeksi pysymään voimissaan yhtä kauan?

Sitäpaitsi kaikki Jumalat ovat ei-olevia. Mielikuvituksen tuotetta olivat ne sitten "tuntemattomia tai kuolleita tai valtakuntansa keskiössä" niin kuin sinä asian ilmaiset.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #36

Vivian:

2.Moos.8:17 Ja he tekivät niin: Aaron ojensi kätensä ja sauvansa ja löi maan tomua; niin sääsket ahdistivat ihmisiä ja karjaa. Kaikki maan tomu muuttui sääskiksi koko Egyptin maassa.
8:18 Ja tietäjät tekivät samoin taioillansa saadakseen sääskiä syntymään, mutta he eivät voineet. Ja sääsket ahdistivat ihmisiä ja karjaa.
8:19 Niin tietäjät sanoivat faraolle: "Tämä on Jumalan sormi." Mutta faraon sydän paatui, eikä hän kuullut heitä, niinkuin Herra oli sanonutkin.

Egyptin uskonto perustui noituuteen/taikuuteen. Egyptin tietäjät/velhot eivät kuitenkaan mahtaneet taioillansa mitään Herra Jumalan voimaa vastaan vaan velhot joiutuivat tunnustamaan Jumalan voiman.

Taikauskot maailmassa pysyvät niin kauan voimissaan että Herra Jeesus palaa ja tekee niistä lopun. Kristinusko sen sijaan pysyy voimissaan iankaikkisesti sillä kaikki ne jotka tahtovat rakastaa Luojaansa saavat elää iankaikkisesti Luojansa rakkaudessa ja huolenpidossa Jumalan paratiisissa jossa ei ole tuskaa ja parkua.

Käyttäjän PauliJuhaniPitknen kuva
Pauli Pitkänen Vastaus kommenttiin #36

Kristuksen ylösnousemus, sen kokeminen ja näkemisen voima kantaa edelleen. " Jos se on Jumalasta, me emme voi olla heitä vastaan, jos ei ole , se itsestään kaatuu."

mikael torppa

Vivian:

1) 1.Joh.5:19 Me tiedämme, että olemme Jumalasta, ja koko maailma on pahan vallassa.

Apt.26:15 Niin minä sanoin: 'Kuka olet, herra?' Ja Herra sanoi: 'Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat.
26:16 Mutta nouse ja seiso jaloillasi; sillä sitä varten minä olen sinulle ilmestynyt, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä varten sinä olet minut nähnyt, niin myös sen, mitä varten minä sinulle vastedes ilmestyn.
26:17 Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joitten tykö minä sinut lähetän
26:18 avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.'

1.Joh.1:1 Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme: elämän Sanasta -
1:2 ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän tykönä ja ilmestyi meille -
1:3 minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme; ja meillä on yhteys Isän ja hänen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, kanssa.
1:4 Ja tämän me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen.
1:5 Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme: että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä.
1:6 Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta.
1:7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.

Maailmassa on vain kahdenlaista henkistä-voimaa jotka hallitsevat Herra Jumalan (Isä ja Poika) ja saatanan (valkeus ja pimeys). Raamatullinen rukous Herra Jumalalle on ihmisen keskusteluyhteys Luojansa kanssa. Loitsut ovat taas yhteys pimeyden ruhtinaaseen - joten Raamatullisella rukouksella ja loitsuilla on yhtäpaljon yhteistä kuin on valkeudella ja pimeydellä. Kyse ei ole siitä miltä asia pintapuolisesti näyttää vaan sisällöstä.

2) Raamattu ei opeta katolista (esine) pyhäinjäännösoppia - siten kristinuskoon ei kuulu pyhäinjäännökset.

3) Raamattu ei opeta katolista sakramentti-oppia - siten kristinuskoon ei kuulu sakramentit jotka pelastaisivat tai auttaisivat.

4) Sapatti on Jumalan antama lepopäivä ihmiselle työstä sillä Herra Jumalakin teki kuusi päivää töitä ja lepäsi seitsemännen kun Hän loi maailmankaikkeuden.

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen

Se, että näkee eroja kristinuskon ja taikauskon välillä, johtunee ennen kaikkea kulttuurisesta taustastamme: kristinuskon läpitunkevasta asemasta yhteiskunnassa. Koulun vakaumuksellisesta uskonnonopetuksesta lähtien, jolle lähes jokainen täälläkin keskustelija on altistunut.

Vai kuka pystyy todistamaan, että väite "jumala on olemassa" ei ole taikauskoa?

(JA ei niitä copy-paste-raamatun rimpsuja, kiitos!)

mikael torppa

Room.1:19 sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.
1:20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,
1:21 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.
1:22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
1:23 ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.

Luonto itse jo todistaa Luojastaan. Raamattu tekee sen selväksi että se on tyhmyyttä uskoa että luonto olisi itse luonut itsensä. Se on juurikin tyhmyyttä ja taikauskoa. Jo informaation luonnonlait todistavat ettei materia ja energia pysty sitä tuottamaan vaan informaatio vaatii aina älyn.

Eli Jumalan teot todistavat Luojan olemassa olon. Ihminen ei kuitenkaan voi tulla tuntemaan kuka tämä Luoja on vain Hänen tekoja katselemalla vaan siihen tarvitaan Jumalan ilmoituksen informaatio joka on informaation korkein taso - taso joka tuo informaation korkeimmanpäämäärän Jumalan tuntemisen ja iankaikkisen elämän.

Joh.7:16 Jeesus vastasi heille ja sanoi: "Minun oppini ei ole minun, vaan hänen, joka on minut lähettänyt.
7:17 Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani.

Matt.11:27 Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne Poikaa kuin Isä, eikä Isää tunne kukaan muu kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa.

Joh.14:16 Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti,
14:17 totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva.
14:18 En minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän tykönne.
14:19 Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut; koska minä elän, niin tekin saatte elää.
14:20 Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni, ja että te olette minussa ja minä teissä.
14:21 Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa, mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle."
14:22 Juudas, ei se Iskariot, sanoi hänelle: "Herra, mistä syystä sinä aiot ilmoittaa itsesi meille etkä maailmalle?"
14:23 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.
14:24 Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani; ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan Isän, joka on minut lähettänyt.

Jeesus sanoo että joka tahtoo tehdä Hänen Isänsä tahdon mukaan tulee tietämään sen onko Jeesuksen sanat Jumalasta. Jeesus ei tässä sano että kaikki tulevat tietämään onko Hänen sanat Jumalasta vaan se joka tahtoo tehdä Hänen sanansa mukaan tulee tietämään onko Hänen sanat Jumalasta. Jumalaa ei voi tuntea kuin se jolle Jumala tahtoo itsensä ilmoittaa. Jeesus sanoi että joka tahtoo elää Jumalan sanan mukaan tulee tietämään onko se sana Jumalasta. Joka ei tahdo elää Jumalan sanan mukaan ei tule tietämään onko Jeesuksen sanat Jumalasta vaan sellainen ihminen jää epäuskoonsa.

Niille jotka pelastusta ikävöitsevät ja joilla on nöyrä sydän sitä Jumalalta Hänen sanansa kuulemisesta anoa Jeesus antaa Pyhän Hengen jota maailma ei voi ottaa vastaan. Pyhä Henki asuu Jeesuksen opetuslapsissa ja tässä Pyhässä Hengessä Isä ja Poika asuvat omiensa sydämessä niiden jotka Häntä rakastavat. Jeesus ei siis jätä omiansa orvoiksi vaan on aina oleva heidän kanssaan.

Maailma ei tunne Jeesusta sillä Jeesus ei ole luvannut ilmoittaa itseänsä maailmalle vaan niille jotka Häntä rakastavat ja tahtovat elää Hänen sanansa mukaan. Niille jotka Hänen sanansa kuulemisesta nöyrtyvät huutamaan Luojaansa Herraa Jeesusta avuksi.

Raamattu opettaa ettei Jumala halua ilmoittaa itseänsä maailmalle vaan ainoastaan niille jotka pelastusta ikävöitsevät ja haluavat elää Jumalan sanan mukaan ja siksi nöyrtyvät Jumalalta armoa huutamaan ja anomaan. Usko Jeesukseen on Jumalan lahja joka saadaan vain Jumalan armosta Hänen sanansa kuulemisen kautta, kun ihminen nöyrtyy Luojansa edessä.

Usko on lahja jota toinen ihminen ei voi antaa toiselle vaan Jumala voi ainoastaan antaa uskon armolahjan ihmisille. Jumala on siis se joka todistaa itsensä niille jotka Häntä etsivät ja kaipaavat.

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen Vastaus kommenttiin #46

Eli tämä kehäpäätelmien klassikko, eli "jumala on olemassa, koska raamatussa lukee niin ja raamattu on jumalan sanaa".

mikael torppa Vastaus kommenttiin #51

Ei vaan tämä on havaittu tosiasia. Informaation luonnonlait ovat tieteen korkein aste ja kokeellinen luonnontiede on todistanut että tieto josta kaikki elämä on riippuvainen voi tulla vain älystä. Tämä johtaa suoraan Lähettäjään jonka täytyy olla kaikkitietävä (omata kaiken tiedon) ja iankaikkinen (olla riippumaton ajallisesta materiasta ja energiasta).

Informaatiotutkija Werner Gitt on sanonut:"

- Informaatio/tieto ei voi tulla materiasta ja energiasta

- tietoa ei voi olla ilman lähetintä

- tieto on aineeton ja siten lähettäjän tulee myös olla aineeton - tietoa ei voi olla ilman henkistä alkuperää

- Tietoa ei voi olla olemassa ilmanan alkuperäistä henkistä lähdettä, eli tieto on luonteeltaan henkinen eikä materiaalin määre

- Tietoa ei voi olla olemassa ilman tahtoa

- koskaan ei ole havaittu prosessia joka tuottaisi tietoa ilman älyä

- tieto syntyy kaikkien kokeellisten havaintojen perusteella vain tiedosta joka on riippuvainen älystä, tämä johtaa suoraan älyyn jonka tulee olla iankaikkista ja kaikkitietävää.

Raamattu on jo pitkään tehnyt selväksi, että Jumala loi alkuperäiset eliöt toimintakykyisiksi lähettämään ohjelmoiutua tietoa jälkeläisilleensä. Tämä oli Lähettäjän Luojan suuren Sanan (Logos) Jeesuksen tahto."

Informaatiotutkija Werner Gitt jatkaa: ”Ei tunneta luonnon lakia, jonka avulla aine voisi synnyttää informaatiota, ei tunneta mitään fyysikaalista prosessia eikä aineellista ilmiötä, joka voi tehdä tämän.”

Matti Leisola bioprosessitekniikan emeritusprofessori kirjassaan evoluutiouskon ihmemaassa s,247: "Mikään tuntemamme kemiallinen, fysikaalinen tai biologinen ilmiö ei selitä oletettua informaation lisääntymistä - Informaatio on kaikissa tuntemissamme tapauksissa johdettavissa älykkyyteen. Älykkyys tekee koneita, joihin luonnolliset mekanismit eivät kykene. Naturalismi kuitenkin rajaa jo lähtökohtaisesti älykkyyteen perustuvat selitysmallit pois. Naturalistit panevat taikasanan "evoluutio" tieteen aukkoihin ja hylkäävät älykkyyden naturalistisen uskon vaikutuksesta. Siksi naturalismi on syvästi uskonnollinen (lue: "taikauskoinen") kannanotto todellisuuden luonteesta".

Käyttäjän PauliJuhaniPitknen kuva
Pauli Pitkänen

"Teissä minä tahdon asua vaikuttaa joka päivä maailman loppuun asti." Tätä voin todistaa ja sitä teenkin.

Käyttäjän PauliJuhaniPitknen kuva
Pauli Pitkänen

"Ja älä kylvä peltoas sekoitetulla siemenellä. Ja ei yksikään vaate pidä tuleman sinun ylles, joka villaisesta ja liinaisesta kudottu on. (Biblia 1776)"

Raamatussa on selvää sanomaa ja vertauskuvallisuutta. Tarvitaan Pyhää Henkeä, joka avaa kirjoitettua sanaa.

Henki on enempi kuin ruoka tai vaate. Kristuksen vanhurskaus on se vaate, mikä kelpaa Jumalle. Pellavalla ja liinaisella kuvataan ja kielletään tekemään omantekoisia vaatteita,josta käyteään sanontaa omavanhurskaus, joka on Kristuksen vanhurskauden vastakohta.

Käyttäjän PauliJuhaniPitknen kuva
Pauli Pitkänen

"Kristinusko ei myöskään perustu rituaalien harjoittamiseen jotka jotenkin maagisesti suojaisivat ihmistä. Kirkkojen epäraamatulliset sakramentti-toimitukset eivät ole Jumalan sanan opetuksen mukaisia. Tästä tarkemmasti erinomaisessa artikkelissa "Sakramentin pakanallinen tausta".

Usko on kaiken lähtökohta. Kaste on hyvänomantunnonliitto ja ehtoollinen muistoateria Jeesuksen lunastustyöstä.

Käyttäjän VivianLaukka kuva
Vivian Laukka

"Usko on kaiken lähtökohta. Kaste on hyvänomantunnonliitto ja ehtoollinen muistoateria Jeesuksen lunastustyöstä."

Uskoa yleensä tarvitaan silloin, kun itselleen pitää vakuutella jotain asiaa todeksi mitä ei muuten pystytä todentamaan paikkaansa pitäväksi.

Kaste aikauiselle saattaa olla hyvänomantunnonliitto, mutta ei lapselle.

Ja siitä tosi asiasta ei pääse yli eikä ympäri, että ehtoollinen on rituaali/pyhätoimitus, joka toistetaan mentaliteetilla uskoen, että "kun minä nyt nautin vapahtajan lihaa ja verta, niin voin olla lähempänä oman uskontoni jumaluuksia" etc.

Käyttäjän PauliJuhaniPitknen kuva
Pauli Pitkänen

"Uskoa yleensä tarvitaan silloin, kun itselleen pitää vakuutella jotain asiaa todeksi mitä ei muuten pystytä todentamaan paikkaansa pitäväksi."

" Usko on sen näkemistä, mitä ei nähdä ja totena pitämistä." En minä todista uskosta itseni tähden, vaan Sinun tähtesi. "Usko rakkauden kautta työtä tekee."

Käyttäjän VivianLaukka kuva
Vivian Laukka Vastaus kommenttiin #61

Minua niin huvittaa kuinka edelleen ihmiset saavat mahdutettua rakkauden ja uskonnollisen järjestelmän samaan lauseeseen...

Käyttäjän PauliJuhaniPitknen kuva
Pauli Pitkänen

"Kaste aikauiselle saattaa olla hyvänomantunnonliitto, mutta ei lapselle."

Kasteen merkityksestä on useampia käsityksiä. Aikuinen uskoon tuleva kastamaton kastetaan. Tästä ollaan samanmielisiä. Lapsen kaste jakaa. Lapsi on kuitenkin uskon esikuva. "Ellette käänny, kuin nämä lapset" Jeesus sanoi opetuslapsilleen, kun estelivät lapsia tulemasta Jeesuksen luo.
Jeesuksen lunastustyö kaikkien ihmisten puolesta on niin täydellinen, että kaikki lapset lunastustyön perusteella uskovat ja ovat kastettavissa.

Käyttäjän VivianLaukka kuva
Vivian Laukka Vastaus kommenttiin #65

Niin ja koska lasten tohtorointi tiettyyn uskoon ja ajatusmaailmaan pitää tietyntyyppiset ihmiset tyytyväisinä.

Minua ei ole kastettu vaikka vanhempani ovatkin uskossa ja hyvä niin. Omat vanhempani ymmärsivät, ettei lasta kuulu pakottaa mihinkään uskontojärjestelmään vaan hänen kuuluu itse saada valita kun aika tulee jos on tullakseen.

Tarja Parkkila

David Copperfied oli hyvä taikuri ja kaunis mies. Olen kerran käynyt häntä katsomassa Helsingissä.

Jos hän olisi elänyt taikauskojen aikakautena häntä olisi pidetty todennäköisesti jumalana, tai poikana ja hän olisi saanut paljon seuraajia ja palvojia.

Hän esimerkiksi katosi lavalta ja ilmestyi samassa hetkessä katsomom toisella laidalla. Tuli mieleen evankeliumin Filippus, jonka kerrotaan kadonneen tiellä ja ilmestyneen toisessa kaupungissa. Samoin kreikkalainen filosofi ja mystinen mies Apollonios Tyanalainen, jonka kerrotaan kadonneen oikeussalista ja lopussa hän sanoi ystävälleen, seuraajalleen Daimonille; 'Sinne minne minä menen, sinne sinä et voi tulla.' Ja hän katosi lopullisesti. Kukaan ei enää koskaan nähnyt häntä.

Tyanalaisen tarinaa ja taikatemppuja on hyödynnetty evankeliumissa ja hänestä itsestään kerrottu on pyritty hävittämän. Kuten esimerkiksi mainitsemani tyanalaisen lause, on siirreetty jeesuksen suuhun.

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Taikauskoksi kutsutaan tavallisesti käsityksiä, joiden mukaan ihmisen ja yhteisön elämässä ja luonnossa ilmenee yliluonnollisia voimia, joita ihminen pystyy määräkeinoin hallitsemaan.

Ja tuostahan siinä uskossa on juurikin kysymys?! Yritetään lepytellä taivahan taattoa tavalla tahi toisella, oman persieen pelastamiseksi jonkinlaisten henkivoimien avulla. Samalla väittäen kiivaasti että vain minun tapani on oikeaa uskoa, uskoa taikauskoni kaikkivoipaisuuteen.

Ei kait taikausko muutu toiseksi yrittämällä määritellä taikausko joksikin muuksi kuin mitä se on. Siihen tarvitaan jo tosi taikoja onnistuakseen.

Mitä parempi tajunnallisen ajattelun kyky (kognitiivinen reflektio) ihmisellä on, sitä varmemmin hän ei usko Jumalaan, henkiin, noituuteen, enteisiin, ajatustenlukuun ja astrologiaan. Kyseinen kyky kuvaa ihmisen taitoa löytää pohtimalla spontaanin vastauksen sijaan oikea vastaus. Kykyä mitattiin seuraavilla kysymyksillä:

Maila ja pallo maksavat yhteensä 1,10 euroa. Maila maksaa euron enemmän kuin pallo. Paljonko pallo maksaa?

Jos 5 konetta tekee 5 lelua 5 minuutissa, missä ajassa 100 konetta tekee 100 lelua?

Järven lumpeiden ala kaksinkertaistuu joka päivä. 48 päivän päästä se kattaa koko järven. Kuinka monen päivän päästä se kattaa puoli järveä?

http://fi.wikipedia.org/wiki/Taikausko

1=
2=
3=

Täältä löytyy lisää juttua Torpan töräyksistä aiheen tiimoilta http://paholaisen-asianajaja.blogspot.fi/2014/01/k...

Käyttäjän PauliJuhaniPitknen kuva
Pauli Pitkänen

"Ja tuostahan siinä uskossa on juurikin kysymys?! Yritetään lepytellä taivahan taattoa tavalla tahi toisella,"

Väärin ! Ihminen ei voi lepytellä Jumalaa, vaan Kristus on sen tehnyt Sinun puolesta. Hän on tehnyt sen työn ja Sinulla on mahdollisuus ottaa vastaan lahjavanhurskaus.

mikael torppa

Rajalalle;

Herra Jumala ei ole mikään voima jota ihminen pystyisi määräkeinoin hallitsemaan. Herra Jumala on Luoja joka armotaan pelastaa - pelastusta ikävöitsevän ihmisen joka Jumalan sanan kuulemisesta nöyrtyy tunnustamaan syntinsä Luojalleensa.

Luoja ei ole tätä luotua luomakuntaa koska Hän on iankaikkinen aina olemassa ollut voima. Täten Luoja on myös selitys informaatiolla joka on aina riippuvainen älystä sekä lähettäjästä ja vastaanottajasta.

Informaatio on henkinen viesti joka ei ole sidoksissa materiaan. Siksi suurta taikauskoa onkin uskoa ettei ole Luojaa ja Lähettäjää ja että informaatio olisi syntynyt vain materiasta ja energiasta.

Informaatiotutkija Werner Gitt on sanonut:"

- Informaatio/tieto ei voi tulla materiasta ja energiasta

- tietoa ei voi olla ilman lähetintä

- tieto on aineeton ja siten lähettäjän tulee myös olla aineeton - tietoa ei voi olla ilman henkistä alkuperää

- Tietoa ei voi olla olemassa ilmanan alkuperäistä henkistä lähdettä, eli tieto on luonteeltaan henkinen eikä materiaalin määre

- Tietoa ei voi olla olemassa ilman tahtoa

- koskaan ei ole havaittu prosessia joka tuottaisi tietoa ilman älyä

- tieto syntyy kaikkien kokeellisten havaintojen perusteella vain tiedosta joka on riippuvainen älystä, tämä johtaa suoraan älyyn jonka tulee olla iankaikkista ja kaikkitietävää.

Raamattu on jo pitkään tehnyt selväksi, että Jumala loi alkuperäiset eliöt toimintakykyisiksi lähettämään ohjelmoiutua tietoa jälkeläisilleensä. Tämä oli Lähettäjän Luojan suuren Sanan (Logos) Jeesuksen tahto."

Se että on olemassa tietoa on tiedon luonnonlakien mukaan mahdollista vain siksi että on olemassa lähettäjä joka ei ole sidoksissa materiaan ja energiaan joka ei voi tuottaa tietoa.

Werner Gitt sanookin: "biologinen tieto (Dna:ssa oleva kaiken elämän perusosa) voi olla peräisin ainoastaan ​​älykkäältä lähettäjältä ja kaikki teoriat kemiallisesta ja biologisesta evoluutiosta edellyttää, että tiedon on oltava peräisin yksinomaan aineesta ja energiasta (ei lähettäjää).

Tästä voimme päätellä, että: Kaikki teoriat tai käsitteet kemiallisesta ja biologisesta evoluutiosta (kehityksestä) ovat vääriä - evoluutio on mahdoton prosessi - voimme sanoa tämän tieteen korkeimmalta asteelta informaation luonnonlakien perusteella".

Toisinsanoen evoluutio on todellisuuden myytti jonka tiedon luonnonlait osoittavat.

Tässä video jossa Werner Gitt tuo nämä asiat esille - http://www.youtube.com/watch?v=kWZpG0ye8KI

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Kute totesin, taikausko ei noin vain hokuspokus muuksi muutu yrittämällä määritellä sitä joksikin muuksi. Tästä voimme päätellä että totuus ei sinua kiinnosta, vaan ainoastaan määritelmäsi todellisuuudesta, jota palvot ylitse kaiken. Määritelmiensä vanki ei voi koskaan olla vapaa, vaan hän elää luomassaan keinotodellisuudessa. Todellisuuden ja sen mekanismien kieltäminen perustuu tuntemattoman pelkoon, ja ihmisenä oikeassaolemisen pakkoon, josta voimme päätellä että taikausko on vahva voima, jota ei pidä aliarvioida.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #47

Jari kuvauksesi osuu sinuun itseesä todella hyvin. Sillä sinun määritelmäsi taikauskosta perustuu "uskomuksiin". Minun määritelmäni perustuu Luojamme informaatioon.

Informaatioon jota ei kertakaikkiaan voisi olla olemassa jos ei olisi Luojaa ja Lähettäjää sillä kokeellisen luonnontieteen mukaan materia ja energia eivät pysty tuottamaan informaatiota joka on kaiken elämän edellytys.

Joten minun määritelmäni perustuu tietoon jonka kokeellinen luonnontiede vahvistaa. Sinun määritelmäsi perustuu ainoastaan taikauskosta kumpuaviin "uskomuksiin" - esim, "ei ole Jumalaa" - on väite joka perustaa taikauskosta koska ilman Luoja Jumalaa ei voisi olla informaatiota..

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala Vastaus kommenttiin #48

Tietosi on joka kerta näissä avauksissa todettu varsin usein vääriksi, ja on todettu monta kertaa että et ota oikeaa tietoa vastaan. Et ole esim. osannut vastata kysymykseen, miksi kaukaisten galaksien kemiallinen koostumus on huomattavasti köyhempi, kuin lähempänä sijaitsevien galaksien on. Tämä havainto jo yksin kumoaa viljelemäsi informaatiohöpinät, ja kertoo hyvin pitkästä tiestä tähän päivään. Mutta teillähän se menee niin, että käsikirja on aina oikeassa, ja että havaitussa todellisuudessa on jotain vikaa. Niinpä tilanne on kannaltanne täysin mahdoton, ja todellisuuden kieltäminen pelkkää sananhelinää, jolla on elämämme kannalta korkeintaan jonkinlaista viihdearvoa ;D

mikael torppa Vastaus kommenttiin #49

Ei havaitussa todellisuudessa ole mitään vikaa. Ainoastaan taikauskoiset tulkinnat että materialla ja energialla olisi itsessään maaginen kyky tuottaa elämään tarvittava "tieto" ovat epäloogisia ja kokeellisen luonnontieteen vastaisia.

Raamattu pitää yhtä kokeellisen luonnontieteen kanssa siksi että kokeellinen luonnontiede tutkii Jumalan luomaa.

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala Vastaus kommenttiin #50

No se on hyvä alku kun tunnustat havaitun todellisuuden pitävän sentään kutinsa! Se on hyvä alku taikauskon hylkäämisen pitkällä tiellä ;D

Et kuitenkaan edelleenkään halunne tai osaa kertoa tästä todellisuudestamme sitä, mistä ihmeen kummasta johtuu kaukaisten galaksien (lue ajassa taakse päin tehtyjen havaintojen perusteella mitattujen) varsin erilainen ja köyhä kemiallinen koostumus, mitä se on niissä tänään, 13,82 miljardin vuoden pituisen varsin työlään prosessin jälkeen.

Koska P.Paavolainen ei ole aihetta vielä riipinyt muottiinsa, jäänenkö taasen ilman vastausta ;D Yritä ole hyvä!

Kosmologinen nukleosynteesi lähes kansantajuisesti esitettynä http://bit.ly/1gx5olk

mikael torppa Vastaus kommenttiin #66

Sinun tulisi Jari nyt ymmärtää se ettei 13,82 miljardia vuotta sitten ollut ketään mittaamassa mitään galakseja. Tällaiset mittaustulokset perustuvat täysin "uskomuksiin". Niillä ei ole mitään tekemistä kokeellisen tieteen kanssa.

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala Vastaus kommenttiin #67

Onpas kevyttä, lähes pelottavan typerä vastaus! Mutta siis Toni alias Mikael, sinun olisi korkea aika nyt selvittää lukijoillesi eri etäisyyksillä olevien galaksien (havaittu) erilainen kemiallinen koostumus, joka sattumoisin on täsmälleen vahvassa yhteydessä tuohon kyseiseen aikalukuun. Lisäksi varmaan selvennät miten tämä tieto synkkaa luomasi todellisuuspakoisen fantasiamaailman kanssa ;D

Käyttäjän VivianLaukka kuva
Vivian Laukka Vastaus kommenttiin #50

Eli sinä siis uskot vain sen takia, ettet pysty käsittämään että jotain olisi voinut syntyä ilman "suunnittelijaa"?

Sitähän monet uskovat sanovat, kun eivät pysty selittämään jotain, niin kaivatun selityksen paikalle laitetaan "jumala" jolloin katoaa myös tarve selittää ja tutkia asiaa sen enempää.

Jos kaikki ihmiskuntaa mietityttäneet asiat oltaisiin vain selitetty jumalalla, niin maailma ja ihmiskunta ei olisi tällainen kuin se on. Esim. pelkästään ihmisen elin-ikä olisi huomattavasti pienempi kuin nyt ja mitään väestöräjähdystä ei koskaan olisi tullut tai teollista vallankumousta.
Todennäköisesti vain 2% olisi hyvin voivia ja loput olisivat niitä joita riistetään. Kukaan ei yrittäisi edes korjata asiaa, koska se vain selitettäisiin aina olleeksi "jumallalliseksi määritelmäksi" kuinka asiat ovat.

Käyttäjän PauliJuhaniPitknen kuva
Pauli Pitkänen Vastaus kommenttiin #49

Ponttius Pilatus kysyi:" mikä on totuus?"

Tarja Parkkila

Taikauskoksi voisi sanoa sitäkin, kun on koottu kaikkialta lauseita, tarinoita ja jakeita ja tehdään niistä yksi tarina, Eevan keli/tie, ja sitten uskotellaan, että tämä onkin 'poika' ja tässä on kaikki, muuta et tarvitse.

Kaikki ihmisen pojat yhteen-poikaan ja siitä tuli 'Eevan keli', joka alunperin oli lankeemus, eikä se totuuteen pyri vieläkään.

Jeesuksen kerrotaan sanoneen: " Villieläimillä ja ketuilla on luolansa, mutta ihmisen pojalla ei ole paikkaa mihin päänsä kallistaa. "

On sekin laina ja tiivistelmä yli sata vuotta aikaisemmin Tiberius Gracchuksen sanoista, kun hän sääli sodista palaavia, joiden maat oli viety sillä aikaa.

" Villieläimilläkin, jotka kuljeskelevat pitkin Italiaa, on pesänsä ja kolonsa suojanaan, mutta miehillä, jotka taistelevat ja kuolevat Italian puolesta, ei ole kuin ilma ja Aurinko. Kodittomina ja jalattomina he kuljeskelevat vaimoineen ja lapsineen. Heitä sanotaan maailman valtiaiksi, mutta heillä ei ole kämmenenalaa maata, jota sanoa omakseen. "

Kaikki löytyy jostain muualta jo aikaisemmin kirjoitettuna.

Tarja Parkkila

34

"Väärin ! Ihminen ei voi lepytellä Jumalaa, vaan Kristus on sen tehnyt Sinun puolesta. Hän on tehnyt sen työn ja Sinulla on mahdollisuus ottaa vastaan lahjavanhurskaus."

Eevan kelissä kyllä: "Ihmisen poika ylennetään niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa. "

Se oli tarkoitettu väliaikaiseksi avuksi, mutta sitä tulikin epäjumala, vaskikäärme.

Käyttäjän PauliJuhaniPitknen kuva
Pauli Pitkänen

"Ihmisen poika ylennetään niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa. "

Tarja, aivan oikein. Kuvanpalvonta ei ole elävää uskoa. Vanhanliiton aikana oli esikuvallinen Jumalanpalvelus.

Käyttäjän VivianLaukka kuva
Vivian Laukka

Eli tällöin jokainen risti, krusifiksi, kuva Jeesuksesta ja Jumalasta pitäisi tuhota koska Raamattu kieltää kuvanpalvonnan.

mikael torppa

Raamattu ei opeta tekemään Jumalan kuvia vaan kieltää sen. Katolinen Jumalan kuva oppi on epäraamatullinen - ja siten se ei kuulu kristinuskoon.

http://www.kotipetripaavola.com/Jumalankuvankielto...

Käyttäjän PauliJuhaniPitknen kuva
Pauli Pitkänen

Jumala on Henki, ihminen itse tietää, mitä mikin merkitsee.

Tarja Parkkila

37

Kuningas Hiskia puhdisti, löi rikki kaikki epäjumalien alttarit, vasikäärmeen kuvat ja aserakarsikot. Jeehu Joosafatin poika hävitti Baalit Israelista ja syötti Iisebelin koirille.

Ikävä kyllä siitä syntyi Dog maa ja nyt kaikki haukkuvat :)

Haukkuvat varsinin lakia, vaikka Herra näki hyväksi tehdä lain suureksi ja ihanaksi.

Käyttäjän OlliTuovinen kuva
Olli Tuovinen

Allah on olemassa, koska Koraanin mukaan Allah on olemassa, ja Koraani on Allahin sanaa.

Käyttäjän helanes kuva
Esa Helander

Tunnustan olevani ns. tapakristitty.

Mutta vakaumukseni on, että kaikki uskonnot ovat taikauskoa.

mikael torppa

Kaikki uskonnot todellakin ovat "taikauskoa" sillä ne ovat tottelemattomuutta Herran äänelle ja perustuvat ihmisten yritykseen pelastaa itse itsensä.

Kristinusko ei ole uskonto vaan kristinuskossa Luoja Jumala pelastaa armostaan pelastusta ikävöitsevän ja pahoja tekojaan katuvan ihmisen. Kristinusko on Luoja Jumalan lahja ja maailman uskonnot ovat ihmisten tekoja.

Tässä hyvä kirjoitus aiheesta: "Uskon ja uskonnon eroavaisuudet" - http://www.kotipetripaavola.com/uskojauskontoeroav...

mikael torppa Vastaus kommenttiin #63

"Raamattu opettaa karttamaan uskontoja ja sen sijaan uskomaan Raamatun Jumalaan. Usko kohdistettuna Raamatun Jumalaan ja uskonto ovat kaksi täysin eri asiaa. Raamatullisessa uskossa ihmistä ei pakkoliitetä, eikä manipuloida uskomaan, sillä Jumala itse synnyttää uskon ihmisen sydämeen Jumalan sanan sekä Pyhän Hengen todistusten kautta.

Ihmistä ei voi kasvattaa kääntymään Raamatulliseen uskoon, koska Raamatullinen uskoontulo on Jumalan teko, joka tapahtuu kun Jumalan armosta ihminen tekee parannuksen (katuu, tunnustaa syntinsä, muuttaa mielensä) ja uskoo Herraan Jeesukseen Herrana ja Pelastajana. Näin ihminen saa syntinsä anteeksi sekä iankaikkisen elämän.

Raamatun opetuksen mukaan uskovan ihmisen pitää koetella ja tutkia kaikki opetus ja toiminta seurakunnassa. Raamatullisessa uskossa olevaa ihmistä ei voi manipuloida, koska hänen täytyy itsenäisesti tutkia ja koetella onko opetus Raamatun sanan mukaista. Opetuksen koetteleminen ei tuo huonoa omaatuntoa, vaan päinvastoin se tuo vapautuneen mielen ja varmuuden siitä mikä on oikeasti totta ja mikä on väärin ja valhetta.

Raamatullisessa uskossa oleva ihminen ei koe koko ajan huonoa omaatuntoa, eikä syyllisyyttä arkielämässään, koska hän ymmärtää Jumalan rakastavan häntä iankaikkisella rakkaudella. Raamatun opetus ei syyllistä eikä painosta häntä, vaan vapauttaa häntä koko ajan elämään syvällisemmin Jumalan tahdon mukaan. Raamatullisessa uskossa oleva ihminen kokee sydämessään Jumalan hyväksyvän ja rakastavan häntä.

Raamatullisessa uskossa oleva ihminen ei elä pelossa ja rangaistuksessa, koska Jumala rakastaa häntä. Raamatullinen usko perustuu ja keskittyy Jumalan rakkauteen totuudessa, ei helvetinpelkoon. Ihminen uskoo Raamatun Jumalaan siksi, koska Jumala rakastaa häntä ja Herran Jeesuksen sovituskuolema poistaa rangaistuksen ja tuomion uskovan ihmisen elämästä.

Raamatullisessa uskossa eläminen on aitoa ja todellista elämää. Raamatullinen usko ei uuvuta ja väsytä, vaan antaa voimaa, intoa ja halua elää ja kasvaa Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Raamatullisessa uskossa oleva saa varmuuden Jumalan hyvyydestä, armosta ja rakkaudesta, jonka seurauksena hänen sydämensä täyttyy ilolla ja innoituksella. Tämän seurauksena uskova elää yltäkylläistä elämää rakkauden, armon ja totuuden johdattamana.

Raamatullisessa uskossa oleva ihminen ei perusta uskoaan omiin tekoihinsa, vaan Herran Jeesuksen sovituskuolemaan, Jumalan armoon, rakkauteen ja totuuteen. Raamatullisessa uskossa oleva uskova tekee uskon tekoja Jumalan armosta ja voimasta, ei omalla voimallaan. Raamatullisen uskon palkinto iankaikkinen elämä Jumalan luona vastaanotetaan Jumalan armosta, yksin Herran Jeesuksen sovitustyön kautta uskoen Herraan Jeesukseen."

http://www.kotipetripaavola.com/uskojauskontoeroav...

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Lopuksi pikku lainaus, Friedrich Engels, Luonnon dialektiikka:

Ote s. 47 (Koskien materian kosmista kiertokulkua – ja tietoisuutta).

”Mutta niin usein ja niin armotta kuin tämä kiertokulku sekä ajassa että avaruudessa tapahtuneekin; kuinka monta miljoonaa aurinkoa ja maata ilmaantunee ja hävinneekin; kuinka kauan kestäneekin ennekuin jossakin aurinkokunnassa ja vain yhdellä planeetalla muodostuvat orgaanisen elämän edellytykset; kuinka lukemattoman monia orgaanisia olentoja syntynee ja hävinneekin ennekuin niiden keskuudesta kehittyy ajatuskykyisillä aivoilla varustettuja eläimiä ja nämä tapaavat lyhyeksi ajaksi itselleen sopivat elämisen ehdot joutuakseen sitten myös armotta tuhon omiksi, – meillä on varmuus siitä, että materia pysyy kaikissa vaihteluissaan ikuisesti samana, että mikään sen määreistä ei voi milloinkaan kadota ja että tästä syystä sen täytyy samalla rautaisella välttämättömyydellä, jolla se joskus tulee tuhoamaan Maassa korkeimman kukkansa, ajattelevan hengen, synnyttää jossakin muualla ja muuna aikana, se jälleen.”

mikael torppa

Lainauksesi on kokeellisen luonnontieteen havaintojen vastainen.

Informaatiotutkija Werner Gitt on sanonut: "Informaatio/tieto (äly) ei voi tulla materiasta ja energiasta"

Informaatiotutkija Werner Gitt jatkaa: ”Ei tunneta luonnon lakia, jonka avulla aine voisi synnyttää informaatiota, ei tunneta mitään fyysikaalista prosessia eikä aineellista ilmiötä, joka voi tehdä tämän.”

Matti Leisola bioprosessitekniikan emeritusprofessori kirjassaan evoluutiouskon ihmemaassa s,247: "Mikään tuntemamme kemiallinen, fysikaalinen tai biologinen ilmiö ei selitä oletettua informaation lisääntymistä - Informaatio on kaikissa tuntemissamme tapauksissa johdettavissa älykkyyteen. Älykkyys tekee koneita, joihin luonnolliset mekanismit eivät kykene. Naturalismi kuitenkin rajaa jo lähtökohtaisesti älykkyyteen perustuvat selitysmallit pois. Naturalistit panevat taikasanan "evoluutio" tieteen aukkoihin ja hylkäävät älykkyyden naturalistisen uskon vaikutuksesta. Siksi naturalismi on syvästi uskonnollinen (lue: "taikauskoinen") kannanotto todellisuuden luonteesta".

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Engels-lainauksen loppuosa osoittaa valitettavasti, että Dear Fred ei ymmärtänyt termodynamiikan toista pääsääntöä yhtään Mikael Torppaa paremmin.

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Toivoinkin että puuttuisit tähän. Galaksien erilainen kemiallinen koostumus siellä edelleen selvittämättä jumalateorian avulla. Odotamme edelleen mielenkiinnolla selitystä sille, miksi todellisuudessa,si on vikaa ;D

Kokeellinen luonnontiede on havainnut mm. seuraavia seikkoja:

Avaruus, aika, massa, energia, sekä informaatio. Kaikki suureet, kappaleet ja kentät ovat myöskin "informatiivisia". Tämä joka paikassa majaileva informaatio tekee mitä tekee, ajassa ja avaruudessa. Maapallo on vain yksi mitätön esimerkki mihin se kykenee.

Termi "informaatio" syntyi keskiajalla, kun antiikin filosofi Aristoteleen (384–322 eKr.) kreikankieliselle sanalle ”morphe” (muoto, hahmo) piti keksiä latinankielinen vastine. Aristoteleen mukaan havainnossa siirtyy vain muoto, ei aines (hyle). Alun perin informaatio tarkoitti muotoon panemista (in+formare).

Loputtomassa määrässä taukoamatta, joka puolella, kosmisissa laboratorioissa tapahtuu avaruuden, ajan, massan, energian, sekä informaation liittoutumia, joista maapallo on vain yksi, varsin mitätön esimerkki äärettömissä kosmisissa puitteissa.

Avoin systeemi kuten maapallo ottaa ja käyttää informaatiota, energiaa ja ainetta ympäristöstään, käyttää sitä ja palauttaa sen sitten toisessa muodossa takaisin ympäristöönsä. Tällä tavalla systeemi pyrkii pysymään elossa, ylläpitämään toimintaansa ja kehittymään.

Tälläistä ei voisi tapahtua, ei ainakaan elämää tässä muodossa, ellei takana olisi huomattavan pitkä tähtien ja kaasusumujen kemiallinen aineen prosessointi raskaimmiksi aineiksi ja monimutkaisiksi kemiallisiksi yhdisteiksi. Hellästi galakseja kasvattaen http://www.eso.org/public/finland/news/eso1040/

Elämä on pelkistetysti sanottuna negatiivista entropiaa. Tästäpä se ongelmasi sitten ehkä juontuukin – elävät systeemit ovat niin erilaisia, että ne eivät helposti mahdu edes samoihin määritelmiin. Miten esim. määrittelet eliöt jotka eivät lisäänny – tai systeemit jotka ovat kuolemassa – tai puoliksi eläviä, kuten virukset, tai elämän lepomuodot. Tai miten rajaat ulkopuolelle elottomat systeemit, jotka toimivat samantapaisesti kuin elämä – kuten virukset – tai kiteet, tuli, ideologiat tai galaksit?

Luonto on kauttaaltaan eksomaattinen, alati muuntumassa itsenäiseksi informaatiovirraksi, jonka tunnuspiirteenä on autopoiesis eli kyky synnyttää uutta. Maapallo on tästä kosmisen pieni esimerkki. Pian autopoiesista tapahtuu esim. robottien mikropiireissä, ja täysin autonomisesti: http://bit.ly/1m2OUm0

Informaatio on usein löysästi käytetty käsite, jolla on monta määritelmää. ”Tieto” ei ole tarkka informaation vastine, koska tieto yleensä liitetään ihmisen tietoisuuteen, esimerkiksi filosofi Jaakko Hintikan tapaan: ”Tieto = informaatio + ymmärrys"

Elämä ja informaation alkuperä http://bit.ly/1m2OxIf

Ei tunneta yhtään mitään sellaista yliluonnollista tekijää, joka voisi synnyttää informaatiota. Ei tunneta yhtään mitään jumalaista yliprosessia eikä pyhähenkistä ilmiötä, joka voi tehdä tämän kaiken. Sen sijaan tunnetaan, että kaikki on informaatiota, ei ole mitään kuollutta tai hengetöntä. Koska aivan kaikki liittyy aivan kaikkeen, ja tiivistyy joskus vaikka tuohon http://bit.ly/1dJUhlB ;D

mikael torppa

Koska sinulla on täysin "tiedon" tieteellisten lakien vastainen käsitys tiedosta (informaatiosta) niin se vaatii Jari nyt rautalankaa. Rautalanka on tässä tapauksessa paras tuoda esille blogin muodossa jotta siitä voidaan vääntää kunnolla. Joten jää taajuuksille niin lähetän sinulle (jos Herra suo) "tietoa" jota voit tulkita ja ymmärtää :)

Tässä hieman esimakua: Informaatiotutkija Werner Gitt: "tieto ei ole aineellinen yksikkö. Saanen selventää tiedon tätä tärkeää ominaisuutta esimerkillä;

"Kuvitelkaa rannan hiekkaista osuutta. Sormellani minä kirjoitan muutamat virkkeet hiekassa. Tiedon sisältöä voidaan ymmärtää. Nyt minä pyyhkin tiedon pois oikomalla hiekkaa. Sitten minä kirjoitan muun virkkeen hiekassa. Niin tehden minä käytän samaa asiaa kuten ennen näyttämään tämän tiedon. Huolimatta tästä poistamisesta ja muokkaamisesta, näyttäen ja tuhoten vaihtelevia määriä tietoa, hiekan massa ei muuttunut milloinkaan. Tieto itse on näin massaton".

Koska tieto on aineeton yksikkö, sen alkuperä ei ole samoin selitettävissä oleva aineellisilla prosesseilla. Mikä saa tiedon syntymään, mikä on alullepanotekijä? Mikä saa meidät kirjoittamaan kirjeen, postikortin, muistiinpanoja, päiväkirjoja jne? Tärkein edellytys tiedon rakentamiselle on meidän oma tahtomme tai henkilön vastaava, joka liitti tehtävän meille.

Tieto aina riippuu lähettäjän tahdosta, joka julkaisee tiedon. Tieto ei ole pysyvä; sitä voidaan lisätä harkitusti ja voidaan vääristää tai tuhota (esim. häiriöiden välityksellä siirrossa).

Lyhyesti sanottuna: Tieto tulee esiin vain tahdon välityksellä ja tahto on aina riippuvainen älystä."

Käyttäjän VivianLaukka kuva
Vivian Laukka

"Tieto aina riippuu lähettäjän tahdosta, joka julkaisee tiedon. Tieto ei ole pysyvä; sitä voidaan lisätä harkitusti ja voidaan vääristää tai tuhota (esim. häiriöiden välityksellä siirrossa)."

Aivan. Uskonnolliset tekstit ovat juuri niitä "tietolähteitä" joita voidaan vääristellä mielinmäärin, tulkita miten sattuu omaan mieleen sopimaan ja poimimaan sieltä täältä rusinat pullasta.

Jos oletetaan että kun Raamattu kirjoitettiin, niin miksi kaikkitietävä Jumala ei kertonut ihmisille, että maa on pyöreä, tai että on olemassa neljäs maanosa, tai että lepakko ei ole lintu ja että eläimiä ei synny maanmudasta ja liejusta?
Miksi Jumala ei kieltänyt orjuutta vaikka nykyään orjuus on todettu epäinhimilliseksi virheeksi historiassa?

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Toni Mikael believe in a book that has talking animals, wizards, witches, demons, sticks turning into snakes, food falling from the sky, people walking on water, and all sorts of magical, absurd and primitive stories, and he say that we are the ones that need help ;D?

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Herra ei suo selitystä edelleenkään erikäisten galaksien kemiallisen koostumuksen dilemmaan! Et pysty!

Nykysuomen etymologisen sanakirjan mukaan suomen kielen verbi tietää johtuu vanhemmasta tie-sanasta. Sana on alun perin merkinnyt 'tuntea tie' tai 'seurata jälkien muodostamaa uraa'. Tämän suppean merkityksen kautta sana on kehittynyt myöhemmin tarkoittamaan selontekoa asioista yleisemmin. Suomen kielen tietoa merkitsevä sana on moniselitteinen. Tieto-sanalla saatetaan viitata tietoon, informaatioon, dataan tai tosiasiaan, jotka esimerkiksi englannissa ovat selkeästi eri sanoja.

Tie de, se on juuri tätä. Seurata jälkiä. Sinä pyrit usein kaikin tavoin sotkemaan jälkiä, ettei uskomustesi taikauskoinen tausta paljastuisi. Aivan sama, tie dämme sen muutenkin. Sekoitat myös välillä käsitteitä, koska ilmeisesti kuvittelet maailman olevan stabiili valmiiksi luotu teos. Siinä ei voisi enempää olla väärässä. Maailmankaikkeudessa vain muutos on pysyvää, aina ja kaikkialla, uutta luoden kaikessa piilevistä informaatiopalasista.

Tie de, seuraa tie tä. Äläkä sotkeudu niihin rautalankoihin ;D

Käyttäjän AiriMantovaara-puolakka kuva
Airi Mantovaara-puolakka

Olen opettaja/eläkkeellä. En ole käynyt uskontotunneilla. En ole lukenut raamattua.
Historian osaan. Sielläkin puhuttiin jumalista - ja liikaa, koska hyvin voin tunnistaa raamattujen tekstejä.

USKONTO POIS KOULUOPETUKSESTA!

TILALLE HISTORIAA, ETIIKKAA, IHMISARVOJA!

mikael torppa

Et voi osata todellista historiaa jos et ole lukenut Raamattua. Sillä Raamattu kertoo ihmiskunnan todellisen historian.

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala Vastaus kommenttiin #81

Jaclynin "The Dangers of Masturbation" oli myös hyyvää ;D

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Torppa kirjoitti: "Sillä Raamattu kertoo ihmiskunnan todellisen historian."

Niinkö: http://skepticsannotatedbible.com/science/long.html

Käyttäjän AiriMantovaara-puolakka kuva
Airi Mantovaara-puolakka

raamattu EI kerro todellista historiaa, sillä onhan jo vuosikymmeniä sanottu, että vanha testamentti on uuden testamentin esiaste. Vanhoilliset mm. laestadioilaiset hyväksyvät vain vanhan testamentin.

Tunnen henkilökohtaisesti heitäkin, olemme keskustelleet ja he ovat kertoneet minulle, joka en kuulu kirkkoon enkä ole ikinä lukenut raamattua. Heidän uskonsa hyväksyy paremmin minut kuin nykyaikaisen kirkkouskonnon kannattajat. Siis ystäväni hyväksyvät ja muutkin arvostavat, kuulemma, koska pystyn kiihkottomasti keskustelemaan vaikeistakin asioista. Airi M-P

mikael torppa

Uudessa testamentissa vanhan testamentin profetiat toteutuvat. Uusi testamentti vahvistaa siis vanhan. Kirkkouskontoja ei tule sekoittaa Raamatun opetukseen. Vain Raamatusta löytyy todellinen Jumalan ilmoitus.

Jos et ole lukenut Raamattua et voi myöskään arvostella ja keskustella siitä asiallisesti koska et tunne sanomaa jota arvostelet. Joten kehoitan sinua lukemaan Ramattua mikäli haluat osoittaa ettei se ole todellista historiaa.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Maailma on täynnä kirjoja. Niitä on miljoonia. Keskustellakseen siitä, mikä on todellista historiaa, ei tarvitse lukea niistä jotakin nimenomaista. Keskustelu jonkin kirjan "sanomasta" on asia, joka ei mitenkään kuulu keskusteluun siitä, onko jokin tapahtuma todellista historiaa.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #88

Mikäli haluaa tietää ihmiskunnan alun todellisen historian niin tulee lukea Luojamme ilmoitus siitä. Sillä Hän oli ainoana paikalla.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #91

Torppa väittää Jahven olleen paikalla kun ihmiskunta luotiin. Pystyykö Torppa sen kokeellisesti todistamaan niinkuin hän muilta vaatii?

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Torppa kirjoiotti: "Kirkkouskontoja ei tule sekoittaa Raamatun opetukseen."

Raamattu on kristillisen kirkon omaksi pyhänä pidettäväksi tunnustuskirjaksi kokoama ja muotoilema. Alkuperäinen julkaisija oli katolinen kirkko Roomassa. On siis jotensakin älyllisti epärehellistä yrittää sivuuttaa kirkko tässä asiassa.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #89

Kirkko kokosi ainoastaan jo satoja vuosia kristittyjen seurakunnissa kiertäneet kirjeet samojen kansien väliin.

Katolinen kirkko ei siis ole Raamatun tekstien takana vaikka kokosikin tietyt kirjoitukset yhteen.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #90

Katolisen kirkon kirkolliskokoukset VALITSIVAT ja KOKOSIVAT. He siis päättivät mitä Raamttuun kuuluu ja mitä siihen ei kuulu. Siihen lienee Torpankin tyytyminen ellei halua koota omaansa. Tosin nykyäänkin eri kirkkokunnilla on liikkeellä Raamattu-antologioita erilaisilla kokoonpanoilla.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset