mikaeltorppa Ymmärtäkää, te kansan järjettömät, ja te tomppelit - milloin te tulette järkiinne? Joka on korvan istuttanut, hänkö ei kuulisi? Joka on silmän luonut, hänkö ei näkisi? Ps. 94:8-9

Nooan arkki ei ole myytti vaan todellista historiaa

  • Nooan arkki oli valtava merikelpoinen alus.
    Nooan arkki oli valtava merikelpoinen alus.
  • Nooan arkki ei ole myytti vaan todellista historiaa
  • Nooan arkki ei ole myytti vaan todellista historiaa
  • Nooan arkki ei ole myytti vaan todellista historiaa

 

Monet skeptikot väittävät että Raamattu on väärin koska he väittävät että arkki ei olisi voinut mahdollisesti kuljettaa kaikkia eläimien eri tyyppejä. Tämä on saanut joitakin kristittyjä kiistämään 1. Mooseksen kirjan -  vedenpaisumus tai uskomaan että se oli vain suhteellisen harvat paikalliset eläimet käsittävä paikallinen tulva. Mutta he eivät tavallisesti ole suorittaneet tarvittavia laskelmia.


Mikä on "laji"?  

Raamatullinen luotu laji ja ihmisten tekemät lajimääritykset eivät tarkoita samaa asiaa. Hyvänä esimerkkinä tästä on se että Raamatullinen luotu koiralaji sisältää kaikki koira "suvun" lajit eli sudet, kojootit, sakaalit sekä noin 120 eri koirarotua. Saman lajin edustajat voivat risteytyä keskenään ja siitä tiedämme että kyseiset eliöt kuuluvat samaan luotuun lajiin sillä - "Ja Jumala sanoi: "Tuottakoon maa elävät olennot, kunkin lajinsa mukaan, karjaeläimet ja matelijat ja metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan." Ja tapahtui niin: Jumala teki metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan, ja karjaeläimet, kunkin lajinsa mukaan, ja kaikki maan matelijat, kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä.

Eli saman luodun lajin edustajat voivat lisääntyä keskenään. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä että kaikki saman luodunlajin edustajat lisääntyisivät keskenään luonnossa vaikka heillä olisi siihen geneettinen mahdollisuus. Esimerkiksi villakoira on onnistuneesti risteytetty sudenkojootin ja sakaalin kanssa koska ne kuuluvat alkujaan samaan koira "lajiin" (polveutuvat samasta alkukoiraparista/baramiinista). Tanskandoggi ja chihuahua eivät kykene lisääntymään keskenään luonnossa (suuren kokoeron vuoksi) jonka vuoksi niitä voisi evolutionistisen lajikäsityksen mukaan kutsua eri lajeiksi mutta ne voidaan risteyttää keinosiemennyksellä koska kummatkin kuuluvat samaan lajiin "koira".

Geneettinen lisääntymis mahdollisuus kertoo siis saman luodun lajin edustajista vaikka kyseiset rodut eivät enään luonnossa normaalisti risteytyisikään keskenään. Raamatullinen luotu laji käsite eroaa siis suuresti ihmisten kehittämistä "laji" käsitteistä sillä ihmisten lajimääristysten mukaan esimerkiksi sudet, kojootit, sakaalit sekä koirat ovat kaikki eri lajia.

Jumalan luoma alkukoirapari eli baramiini sisälsi todella suuren perimän monimuotoisuuden (muuntelukyvyn) sillä tästä alkukoiraparista on voinut ajansaatossa syntyä luonnonvalinnan, rekombinaatioiden ja mutaatioiden kautta lajiutumista jossa nämä prosessit ovat synnyttäneet kaikki nykyään näkemämme koira "suvun" lajit eli sudet, kojootit, sakaalit sekä noin 120 eri koirarotua.

Esimerkiksi myös hevoset, seeprat ja aasit ovat todennäköisesti alkuperäisen luodunhevoslajin jälkeläisiä (hevosen kaltainen) koska ne voivat risteytyä vaikka jälkeläiset ovat usein steriilejä. Tiedämme myös että tiikerit ja leijonat voivat tuottaa yhdistelmiä joita kutsutaan liikeriksi joten  on todennäköistä että ne polveutuvat samasta alkuperäisestä lajista. Tässä oli vain muutama esimerkki siitä miten Raamatullinen luotu "laji" ei kuvaa nykyisiä lajeja vaan paremminkin "heimoja/sukuja" joista nykyiset lajit polveutuvat. Eli esimerkiksi alkuperäinen luotu alkukoira omasi perimässään muuntelukapasiteetin kaikkiin koiraeläinten "heimoon". Siihen kuuluu yli 30 eri nykyistä "lajia" kuten koirat, sudet, kojootit, sakaalit ja erilaiset kettujen muodot.

 

MITEN LAJIUTUMINEN TAPAHTUU?

Mutaatioiden ja luonnonvalinnan aikaansaama sopeutuminen saa aikaan myös lajiutumista (populaatiosta syntyy uusi tytärpopulaatio). Koska lajiutuminen toimii luonnonvalinnan ja mutaatioiden seurauksena ei lajiutumisessa eliöt kehity "evoluution" kautta toisiksi "monimutkaisemmksi lajeiksi vaan ne rappeutuvat kantalajeista tytärlajeiksi.

Lajitumisessa lähtöpopulaation täytyy ensin jakautua esimerkiksi maantieteellisesti että osapopulaatioiden muodostuminen toisistaan eroon on mahdollista. Silloin voi olettaa että eriytyneissä populaatioissa

- tapahtuu erilaisia mutaatioita.

- vallitsee erilaiset valintaolosuhteet (johtuen eri ympäristöstä).

Tällä tavoin tytärpopulaatiot voivat erikoistua eri suuntiin ja lopulta muuttua erilleen. Seurauksena on osapopulaatioiden lokeroituminen toisistaan poikkeaviin elinoloihin. Jos näiden osapopulaatioiden muuttuminen etenee niin pitkälle että ne eivät enään myöhemmin taas yhteen joutuessaan kykene pariutumaan ja tuottamaan jälkeläisiä niin "biologisen" laji määritelmän mukaan on yhdestä kantalajista syntynyt kaksi uutta tytärlajia.

Lajiutuminen ei ole siis kehitystä ylöspäin vaan "erikoistumista" olosuhteisiin joka tapahtuu geenivaraston kustannuksella. Kun erikoistuminen viedään tarpeeksi pitkälle kahden osapopulaation välillä aiheuttaa se lajitumisen jossa osapopulaatiot eivät enään luonnossa lisäänny keskenään.

Totuudellinen nimi lajiutumiselle on siis rappeutumislajiutuminen - sillä lajiutumisessa (erikoistumisessa) eliöt menettävät informaatiota luonnonvalinnan sekä mutaatioiden johdosta. Tämä tarkoittaa sitä että alussa eliöiden geeniperimä on ollut todella rikas (omannut suuren muuntelu kapasiteetin/sopeutumisen olosuhteisiin). Lajiutumisen myötä populaation - geenivarasto köyhtyy - muuntelukyky vähenee - kyky mukautua ympäristön muutoksiin heikkenee - vaara kuolla sukupuuttoon lisääntyy. Ja juuri tätä me näemme luonnossa.

Lajiutuminen myös selittää meille sen ettei Nooan tarvinnut ottaa arkkiin kaikkia maailman eliöiden nykyisiä lajeja vaan ainoastaan lajien kantamuodot joista on sitten sopeutumisen (luonnonvalinta/mutaatiot) johdosta muodostunut useita tytärlajeja (joita evolutionistit kutsuvat toisiksi lajeiksi).

Esimerkiksi Nooan arkissa oli vain alkukoirapari (sisälsi runsaan muuntelu kapasiteetin/rikas geeniperimä) josta on lajiutumisen kautta muodostunut kaikki koira "suvun" lajit eli sudet, kojootit, sakaalit sekä noin 120 eri koirarotua.

Esimerkiksi villakoira on onnistuneesti risteytetty suden, kojootin ja sakaalin kanssa koska ne kuuluvat alkujaan samaan koira "lajiin" (polveutuvat samasta alkukoiraparista/baramiinista). Tanskandoggi ja chihuahua eivät kykene lisääntymään keskenään luonnossa (suuren kokoeron vuoksi) jonka vuoksi niitä voisi evolutionistisen lajikäsityksen mukaan kutsua eri lajeiksi mutta ne voidaan risteyttää keinosiemennyksellä koska kummatkin kuuluvat samaan lajiin "koira".

Mitä monimuotoisempi eliöiden perimä on sitä enemmän rekombinaatioilla on mahdollisuuksia synnyttää uusia variaatioita (piirteitä) jo olemassa olevista. Sopeutuminen olosuhteisiin erikoistuttaa populaatioita koska valinnan kautta vain tietyt muodot saavat edun. Näin eliöt ovat erikoistuneet muuttaessaan ympäri maapallon ja erikoistuminen on tapahtunut niiden populaatioiden geenivaraston kustannuksella josta valinta on aina valinnut olosuhteiden perusteella. Tämä tarkoittaa sitä että nykyään eliöt ovat erikoistuneet olosuhteisiin ja sen vuoksi niiden perimän monimuotoisuus on köyhtynyt laajalti koska muodot joita tietyt olosuhteet eivät suosi on karsittu pois. Näin erikoistuneiden populaatioiden geenivarasto on köyhempi kantapopulaatioon nähden ja siksi niillä on nykyään vähemmän rekombinaatio mahdollisuuksia. Eli lajiutuminen köyhdyttää populaatioiden muuntelukykyä.

Koska siis biologiset luonnonprosessit tekevät eliöistä erikoistuneempia ja perimältään köyhempiä niiden kantapopulaatioihin nähden niin se tarkoittaa sitä että alkuperäiset luodut lajit olivat tietysti niin monimuotoisia perimältään että niistä on näiden biologisten prosessien kautta voinut muodostua näkemämme eliöiden moninaisuus.

Lajiutumisessa tapahtuva prosessi voidaan testata ja toistaa jalostuksessa. Tämä voidaan todistaa jalostuksen kautta joka toimii täysin samojen biologisten lakien mukaan kuin luonnonvalintakin. Jalostuksessa eli keinotekoisessavalinnassa koirat erikoistuvat jalostajien tarpeiden mukaan. Jalostettujen muotojen perimä on köyhdytetty monimuotoisuudesta ja siksi jalostetut muodot ovat geneettisesti samanlaatuisia. Perimän monimuotoisuuden köyhtyminen tarkoittaa että perimässä on rajoitetumpi määrä eri alleeleja ja näin rekombinaatiomahdollisuudet ovat pienentyneet. Tämä merkitsee vähäisempää muuntelumahdollisuutta ja tästä seuraa että populaatio voi entistä huonommin sopeutua muuntuviin ympäristöolosuhteisiin koska niiden sopeutumiskyky on heikentynyt. Tämän vuoksi jalostetuista (erikoistuneista) koiraroduista ei voida enään alkaa jalostamaan muita koirarotuja sillä niiden perimän monimuotiusuus on karsittu jo loppuun.

Sen sijaan sekarotuisista koirista voidaan synnyttää kaikki näkemämme nykyiset koirarodut. Näin siksi että sekarotuisten koirien perimä on paljon monimuotoisempi eli muuntelukykyisempi koska niiden perimää ei ole karsittu niin kuin jalostettujen rotujen. Siten sekarotuisten koirien keskuudessa ei nähty villakoiria satoja vuosia sitten. Mutta jos olisimme katsoneet niitä tarkkaan olisimme huomanneet että ainakin joitakin nykyajan villakoirien piirteitä olisi ollut havaittavissa siellä täällä.

Sekarotuiset koirat ja jalostetut rotukoirat vahvistavat meille sen mitä lajiutumisessa tapahtuu luonnonvalinnan, rekombinaatioiden sekä mutaatioiden kautta. Niissä eliöt erikoistuvat geenivaraston kustannuksella. 

Ajatelkaapa sekarotuisista koirista voimme synnyttää vielä kaikki nykyiset koirarodut. Kun katsomme sekarotuisia koiria emme näe niissä kaikkia nykyisten rotujen selviä piirteitä. Mutta sekarotuisten koirien geenivaraston moninaisuudesta johtuen niiden jo olemassa olevasta informaatiosta voidaan rekombinaatioiden avulla saada esiin kaikkien nykyisten koirien piirteet.

Samoiten Nooan arkin alkukoiraparista saatiin luonnonvalinnan ja rekombinaatioiden kautta kaikki nykyiset sudet, kojootit, sakaalit sekä 120 koirarotua! 

Se mikä tulee huomata on se että tämä lajiutumistapahtuma on päinvastainen tapahtuma mitä evoluutioteorian mukaisessa kehitysopissa tulisi tapahtua. Alkukoirien lajiutuessa moniksi roduiksi ei tapahtunut sellaista evoluutiota jossa bakteerista kehittyisi - koira pitkässä ajassa vaan päinvastoin. Lajiutuminen tapahtui jo olemassa olevan informaatiovaraston kustannuksella jota valinta, rekombinaatiot sekä mutaatiot muuttivat. Alkukoira sisälsi siis informaation kaikkiin siitä muodostuneisiin eri rotuihin mutta nämä osapopulaatiot eivät enään sisällä informaatiota alkukoiraan koska kyseiset muunteluprosessit tapahtuvat informaatiovaraston kustannuksella. Lajiutuminen näin ollen on täysin päinvastainen tapahtuma kuin kuviteltu evoluutio.

Eli Nooan ei tarvinnut ottaa arkkiin kaikkia maailman nykyisiä lajeja vaan niiden kantamuodot joidenka perimä omasi suuren muuntelukapasiteetin - sillä niistä on rappeutumislajiutumisen kautta muodostunut kaikki nykyiset lajit.

 

KUINKA MONTA ELÄINTÄ NOOAN TARVITSI OTTAA ARKKIIN?

Olennaiset kohdat ovat 1. Mooseksen kirja 6:19–20,  ja 1. Mooseksen kirja 7:2–3. 

1. Mooseksen kirja 6:19–20:Ja kaikista eläimistä, kaikesta lihasta, sinun on vietävä arkkiin kaksi kutakin lajia säilyttääksesi ne hengissä kanssasi; niitä olkoon koiras ja naaras. Lintuja lajiensa mukaan, karjaeläimiä lajiensa mukaan ja kaikkia maan matelijoita lajiensa mukaan tulkoon kaksi kutakin lajia sinun luoksesi, säilyttääksesi ne hengissä. 

1. Mooseksen kirja 7:2–3: Kaikkia puhtaita eläimiä ota luoksesi seitsemän paria, koiraita ja naaraita, mutta epäpuhtaita eläimiä kutakin yksi pari, koiras ja naaras. Niin myös taivaan lintuja seitsemän paria, koiraita ja naaraita, että siemen säilyisi elossa koko maan päällä. 

Nooan ei tarvinnut ottaa merieläimi eikä myöskään kasveja sillä monet kasvit olisivat voineet selviytyä siemeninä ja muut voivat selvitä hengissä kasvillisuuden kelluvilla matoilla. Monet hyönteiset ja muut selkärangattomat olivat riittävän pieniä henkiin jääviksi myös näillä matoilla. Vedenpaisumus tuhosi kaikki maaeläimet jotka hengittivät sieraimien välityksellä lukuun ottamatta arkissa olleita (1. Mooseksen kirja 7:22) olevia. Hyönteiset eivät hengitä sieraimien välityksellä vaan pienien putkien välityksellä niiden ulkoisessa luurangossa.

John Woodmorappe joka on tutkinut todella kauan ja tarkasti aihetta on arvellut että Nooan tuli ottaa arkkiin yhteensä noin 8000 sukua (heimoa) mukaan lukien hävinneet suvut. Näin noin 16,000 yksittäistä eläintä täytyi olla kyydissä. 

Yksi yleisesti kohonnut ongelma kuuluu "miten ne valtavat dinosaurukset mahtuivat arkkiin? Ensiksi 668:sta niin kutsutusta dinosaurus-suvusta vain 106 painoi yli kymmenen tonnia täysikasvuisena. Toiseksi dinosaurus-sukujen määrä on todennäköisesti hyvin liioiteltu. Mutta voimme suostua näihinkin lukuihin ollaksemme suotuisia skeptikoille. Kolmanneksi Raamattu ei sano että eläimien täytyi olla täysin täysikasvuisia. Suurimpia eläimiä otettiin kyytiin todennäköisesti nuorina yksilöinä. Kaikkien eläimien keskikoko olisi ollut rotan kokoinen. Woodmorappen ajanmukaisten taulukointien mukaan vain noin 11 %  eläimistä olisi ollut paljon suurempia kuin lampaat.

 

OLIKO ARKKI RIITTÄVÄN SUURI KANTAMAAN KAIKKI ELÄIMET?

Arkin mitta 300x50x30 kyynärää (1. Mooseksen kirja 6:15) joka on 140x23x13.5 metriä tai 459x75x44 jalkaa joten sen volyymi oli 43,500, m3 (kuutiometrit) tai 1.54 miljoonaa kuutiojalkaa. Ollakseen oikeassa mittasuhteessa tämä vastaa 522 normaalia amerikkalaista rautatievaunua joista jokaiset voivat pitää 240 lammasta. 

Jos eläimet pidettäisiin häkeissä 50x50x30:n keskimääräisellä koolla senttimetrejä tai (20x20x12 tuuma) se on 75,000, cm3 (kuutiosenttimetrit) tai 4800 kuutiotuumaa, 16,000 eläintä varaisi vain 1200, m3 (42,000 kuutiojalkaa) tai 14.4 vakiovaunua. Joten tilaa ruualle sun muulle jäi roppakaupalla.

Kokonaistilavuuden taulukoiminen on ihan hyvä koska tämä näyttää että oli todella paljon tilaa siihen määrään mitä eläimiä tarvittiin.

 

RAVINNONTARPEET

Arkki on todennäköisesti kuljettanut tiivistettyjä ja kuivattuja ruoka-aineita. Ehkä Nooa syötti eläimiä pääasiallisesti jyvällä sekä heinillä. Tulee myös muistaa se että kaikki eläimet luotiin aluksi (kasvis-syöjiksi) ja ihminenkin sai luvan syödä lihaa vasta vedenpaisumuksen jälkeen. Woodmorappe laski että ruoka-aineiden tarvitsema tila olisi ollut vain noin 15 % Arkin kokonaistilavuudesta. Juomavesi olisi ottanut 9.4 % tilasta. Tätä tilaa vähennettäisiin jos sadevetta kerättäisiin.

 

IHMISEN PERIMÄ TODISTAA NOOAN ARKISTA

Geenitutkija Dr Robert Carter:

Dr Carter on julkaissut yhden erityisen tärkeän artikkelin ihmisen mitokondriaalisesta DNA:sta tieteellisessä julkaisussa. Rob selittää: " Se pieni rengasmainen DNA joka sijaitsee solunsisäisissä osastoissa ja sitä kutsutaan mitokondrioksi. Mitokondriot ovat pieniä tehtaita jotka muuttavat sokeria energiaksi ja jotka peritään vain äidiltä (teorian ja monien kokeiden perusteella). Mitokondriaalisen DNA:n avulla voimme rakentaa maailman jokaisen ihmisen sukupuun joka kulkee vain äitilinjan kautta"

Mitä tämä osoittaa? Dr Carter selittää että evoluutiomalleissa suuret ihmispopulaatiot kehittyivät Afrikan tasangoilla useiden miljoonien vuosien aikana: "Kehitysopin kannattajat olettivat nykyihmisten olevan monien äitilinjojen jälkeläisiä. Kun he löysivät vain yhden he turvautuivat selityksenä "populaation pullonkaulailmiöön".

"Toisin sanoen Afrikassa asuneiden ihmisten määrä oletettavasti kutistui äkillisesti ainoastaan 1000-10 000 henkeen - ja me vältyimme juuri ja juuri sukupuuttoon kuolemiselta. He järkeilivät että vaikka useita naisia eli tämän pullonkaulavaiheen aikana vain yksi äitilinja jatkui ja muut kuolivat sukupuuttoon sattuman seurauksena.

Yhtäläisyydet Raamattuun ovat häikäisevän ilmiselvät. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kerrotaan selvästi että ihmiskunta jolla on yksi perimmäinen esiäiti (Eeva) kävi läpi populaation pullonkaulan (vedenpaisumuksen josta vain kahdeksan ihmistä selviytyi)".

Lisäksi Rob osoittaa että on olemassa kolme mitokondriaalista päälinjaa levittäytyneenä kaikille mantereille - mikä on yhdenmukaista sen Raamatullisen opetuksen kanssa että koko nykyajan ihmiskunta polveutuu Nooan kolmesta miniästä:

"Vaikka he kaikki polveutuivat suoraan Eevasta jokainen heistä kantoi omia erityisiä mutaatioitaan joita aijemmat sukupolvet ennen vedenpaisumusta olivat keränneet. Vedenpaisumuksen jälkeen heidän jälkeläisensä levittäytyivät Baabelista ympäri maailmaa."

Tässä videossa Dr. Robert Carter kertoo tarkemmasti edellä olevasta;

 

JOHTOPÄÄTÖS

Arkki oli riittävän iso jotta kaikki eläimet ja tarvikkeet mitä tarvittiin pystyttiin ottamaan mukaan. Nooan arkki ei siis ole mikään satu-kertomus vaan todellinen historian tapahtuma johon myös Herramme Jeesus Kristus uskoi.

Tulee myös muistaa ettei Mooses puhunut omiaan vaan Kristuksen sanaa Pyhässä Hengessä.

1.Pie.1:10 Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta, 
1:11 ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. 
1:12 Ja heille, koska he eivät palvelleet itseänsä, vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt on teille julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä Pyhässä Hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet; ja siihen enkelitkin halajavat katsahtaa.

Joh.5:46. Sillä jos te olisitte Moseksen uskoneet, niin te olisitte minun uskoneet; sillä minusta on hän kirjoittanut.
47. Jos ette hänen kirjoituksiansa usko, kuinkas te minun sanani uskotte?

Joh.3:12. Jos minä (Jeesus) maallisia teille sanoin, ja ette usko: kuinka te uskoisitte, jos minä taivaallisia teille sanoisin?

 

Tässä todella hyvä englanninkielinen artikkeli aiheesta: How did all the animals fit on Noahs ark?

Tässä vielä hyvä video joka tuo tiivistetysti ja hienosti esille sen että Nooan arkki ei ole myytti vaan sopii tosiasioihin. 

Tässä myös hyvä dokumentti Nooan arkista;

Tässä vielä Pekka Reinikaisen erinomainen video "Onko vedenpaisumus tapahtunut?";

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (97 kommenttia)

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen

Eih, taas tätä... Missä olisi lista näistä baramineista? Millaisten havaintojen perusteella nämä nykyisten lajien kantalajit on määritelty?

Käyttäjän VivianLaukka kuva
Vivian Laukka

http://www.youtube.com/watch?v=png3L-a3qnM

Ylimmäinen video kertoo arvostelun tulevasta Nooa-elokuvasta ja hiukan faktatietoa, ettei Arkki ole voinut olla mahdollinen.

Alimmainen kertoo kauniisti piirretyn muodossa Nooan Arkista, jota ei ole tapahtunut ja muistuttaa samalla kuinka paljon aukkoja kyseisessä tarinassa on.

http://www.youtube.com/watch?v=I225Vcs3X0g

Samuli Mikkola

Jos kaikkia lajeja olisi ollut kaksi niin kapean geenipoolin vuoksi ne olisivat jo rappeutuneet ja hävinneet. Esim. Akita inu koiria oli 1945 Japanissa enää 13kpl elossa armeijan tehtyä muista turkkeja sotilaille. Laji pelastettiin, mutta nyt se on huonossa kunnossa kun geeniperimä on liian kapea.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Joo, näin on, on tullut niitä kasvatettua. Terveet yksilöt elävät vanhoiksi, ilmeisesti molossikoirien sekoittaminen alkuperäiseen hyvin susimaiseen pystykorvaan on ollut onnistunut yhdistelmä. Epäilisin kyllä, että niitä taisi vähän enemmänkin olla, ja Japanissa on useita omia pystykorvarotuja, joita varmaankin on myös hyödynnetty, kun alettiin palauttaa alkuperäistä puolisutta. Koirarotujen tarkkaa kirjaamista ei tuolloin Japanissa vielä ollut.
Meinaakohan Mikael ihan tosissaan, jotta leijonat söivät arkissa heinää...

mikael torppa

Samuli jos olisit lukenut blogin huolella olisit huomannut että toin siinä esille sen että alussa eliöiden geeniperimä oli paljon muuntelukykyisempi. Se tarkoittaa että alussa perimä oli monimuotoisempi. Tämän vuoksi myös ihmiset elivät paljon pidempään Nooan aikoina.

Lisäksi haitallisia mutaatioita ei ollut kuin murto-osa siitä mitä niitä on nyt kertynyt. Koska haitallisia mutaatioita oli vain kourallinen niin sisäsiittoisuudesta ei ollut vielä tuohon aikaan biologisia haittavaikutuksia.

Jumala kielsi tietyssä vaiheessa "sisarliitot" (3.Mooseksen kirja). Uskon että yksi syy oli se että Jumala näki että siinä vaiheessa ihmisen perimään oli kertynyt jo niin paljon haitallisia mutaatioita että sisarliitot alkoivat aiheuttamaan biologisia ongelmia. Jumala käsky kieltää sisarliitot oli siis ihmisen parhaaksi niinkuin kaikki muutkin Jumalan käskyt ovat.

Tässä linkissä käsittelen esimerkin kautta sisäsiittoisuutta.

http://www.sauluslahetys.com/uutiset.html?29

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen

"alussa eliöiden geeniperimä oli paljon muuntelukykyisempi"

Mitä havaintoja tästä on? Siis miten perustelet tämän?

mikael torppa Vastaus kommenttiin #17

Jussille;

Se on suora johtopäätös sitä mitä luonnonlait ja prosessit saavat aikaan. Niinkuin blogi toi jo esille sopeutuminen ja lajiutuminen jotka käyttävät luonnonvalintaa, rekombinaatoita sekä mutaatioita ovat perimän monimuotoisuutta "karsivia" prosesseja.

Koska luonnonprosessien suunta on jo olemassa olevan karsiminen on siitä suoraja looginen johtopäätös se että alussa perimän on täytynyt omata todella suuren muuntelukapasiteetin josta valinnalla on sitten ollut varaa valita ja joka on voinut tuottaa eri variaatioita erinlaisiin olosuhteisiin.

Raamatullisen ennakko-oletuksen mukaan Jumala loi kaikki eliöpopulaatiot valtavan muuntelukyvyn kanssa josta luonnonvalinnalla on ollut sitten varaa valita jotta eliöt ovat voineet sopeutua olosuhteisiin ja täyttää Jumalan käskystä maa. Haitalliset kirjoitusvirheet eli mutaatiot ovat taas seurausta syntiinlankeamisesta jonka seurauksena kuolema tuli maailmaan ja kaikki alkoi rappeutua. Raamattu pitää siis yhtä luonnossa havaittujen tosiasioiden kanssa ja miksi ei pitäisi sillä Raamattu on Luojamme (Tekijämme) ilmoitus.

Huomioi että koska organismit luotiin levittäytymään ja täyttämään tyhjät ekologiset sopukat yhdestä keskeisestä pisteestä käsin (Nooan arkin kantalajit) mukaanlukien että niiden täytyi sopeutua ympäristön muutoksiin ja rappeutumiseen niin sopeutuakseen ne vaatisivat kyvyn merkittävään muunteluun.

Ilman tätä sisäänrakennettua geneettistä joustavuuttaa suurinta osaa nykyisistä populaatioista ei olisi enää olemassa. Tästä syystä biologisen muutoksen konsepti on ajatuksena ennustettu Raamatullisessa mallissa eikä pakotettu siihen ainoastaan koska sen kaltaisia muutoksia on tapahtunut.

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen Vastaus kommenttiin #20

Sinun kannaltasi ongelmallista on kylläkin se, että tästä rappeutumisesta ei ole mitään havaintoja. Richard Lenskin kuuluisa E. coli -koe on alkanut vuonna 1998, ja edes 50 000 sukupolven jälkeen ei mitään väittämääsi rappeutumista ole nähty. Todisteiden perusteella siis "luonnonprosessien suunta" ei ole "jo olemassa olevan karsiminen", eli johtopäätöksesi kompastuu ensimmäiseen esteeseen.

http://en.wikipedia.org/wiki/E._coli_long-term_evo...
http://myxo.css.msu.edu/ecoli/

Olet aikaisemmin väittänyt, että "ihmisen elinkelpoisuus vähenee 3–5 % sukupolvessa". Jos sukupolvi on 25 vuotta, 6000 vuoden jälkeen elinkelpoisuudesta olisi jäljellä 0,67 prosenttia. Tämäkin on jäänyt sinulta selittämättä; lainauslouhinta ei ole selitys.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #24

Linkkejä jotka tuovat esimerkkien kautta esille sen mitä rappeutuminen on.

Rappeutuminen - http://www.sauluslahetys.com/uutiset.html?a100=29

Sirkat todistavat luonnonvalinta ja mutaatiot eivät ole evoluutiota - http://www.sauluslahetys.com/uutiset.html?a100=27

Lisäksi Lenskin kuuluisat bakteerit todistivat nimenomaan sen ettei mitään evoluutioteorian opettamaa kehitystä niissä havaittu vaan päinvastoin uudet sukupolvet olivat entisiä hauraampia "normaali olosuhteissa". Ne siis rappeutuivat sillä se on ainut mahdollinen suuntaus.

On kokeellisten luonnontieteellisten tutkimusten havainto että jokainen sukupolvi kantaa siis noin 100 vähän haitallista mutaatiota enemmän kuin vanhempansa. Näin perimä rappeutuu hitaasti koko ajan.

Dr. John Sanford: "Rappeutuuko ihminen tällä hetkellä geneettisesti?" -"Siltä näyttää Mullerin, Nealin, Kondrashovin, Nachman/Crowellin, Walker/Keightleyn, Crow´n, Lynch et al.:in, Howellin, Loewen artikkelien ja myös oman artikkelini perusteella.

Kondrashov, joka uskoo evoluutioon ja on tämän aiheen asiantuntija, on kertonut minulle,että käytännöllisesti katsoen kaikki hänen tuntemansa ihmisen perinnöllisyydentutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että ihminen rappeutuu geneettisesti.

Kaikkein selvimmät tulokset julkaisi Lynch vuonna 2010 Proceedings of the National Academy of Science -lehdessä. Tuon artikkelin mukaan ihmisen elinkelpoisuus vähenee 3–5 % sukupolvessa. Omasta mielestäni keskimääräinen mutaatioiden vaikutus elinkelpoisuuteen on paljon vähäisempi, kuin mitä Lynch arvioi – joten ajattelen ihmisen perimän rappeutumisnopeuden olevan paljon hitaampaa kuin hän ehdottaa. Mutta siitä olemme hänen kanssaan yhtä mieltä, että elinkelpoisuus on menossa huonompaan suuntaan eikä parempaan.

Tämän hetkisestä ihmisen geneettisestä rappeutumisesta ei tosiasiassa ole käynnissä mitään väittelyä – Scott (Scott Buchanan joka ei usko rappeutumiseen) on tässä 100 % väärässä eikä yksinkertaisesti ole hyvin perillä asioista." (John Sanford)

Tässä linkki videoon jossa John Sanford kertoo tarkemmasti tästä rappeutumisesta ja tuo esille tämän laskelman jonka esitin (noin 100 vähän haitallista mutaatiota sukupolvessa).

- Genetic Entropy - http://www.youtube.com/watch?v=0-rx_lS3ZwI

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen Vastaus kommenttiin #32

Nämä esittämäsi on kyllä kaluttu jo ennenkin puhtaiksi, et vain halua ymmärtää.

Ensimmäisen linkin sudet juuri osoittavat, että jos populaatio on pieni, sen perimä heikkenee sisäsiittoisuuden vuoksi. Ja jos populaatio on kaksi yksilöä, silloin sisäsiittoisuuden vaara vasta onkin suuri. Sinä sitä vastoin väität, että joskus muinoin tämä vaara on ollut olematon syistä, joista ei ole mitään havaintoja.

Sinulle on kyllä useaan kertaan kerrottu, että evoluutiolla ei ole suuntaa eikä päämäärää, siksi jälkimmäisen linkkisi lause "onko muuntuminen evoluutioteorian mukaista kehitystä ylöspäin" on päin seiniä. Evoluutioteoria ei käske tai pakota mitään kehittymään ylöspäin, se ei pakota edes kehittymistä. Keskustelun kannalta olisi suotavaa, että olisit edes jotenkin hajulla aiheesta.

Väitteesi E. coli -bakteerien "haurastumisesta" on hölynpölyä. Bakteeripopulaatioissa on sitä vastoin havaittu evoluutioteorian ennustamia muutoksia ympäristön vaikutuksesta.

Oletko vakavissasi sitä mieltä, että sinun ja meidän kaikkien muiden eliöiden elinkelpoisuudesta on jäljellä 0,67 prosenttia? Kuinka me voimme silloin ylipäätään olla elossa?

Toistan tässä kysymykseni tämän ketjun ensimmäisestä kommentista: Missä olisi lista näistä baramineista? Millaisten havaintojen perusteella nämä nykyisten lajien kantalajit on määritelty?

mikael torppa Vastaus kommenttiin #58

Rappeutumis artikkelissa oli syy miksi sisäsiittoisuus aiheuttaa perimän heikkenemistä. Syy on mutaatioiden (geenivirheiden) suurempi leviäminen jälkeläisille koska sisäsiittoisuudessa vahemmat omaavat monia samoja mutaatioita.

Muinoin tätä vaaraa ei ollut koska mutaatioita ei ollut kerennyt vielä kertyä tarpeeksi eliöiden perimään jotta ne olisivat aiheuttaneet sisäsiittoisuudessa haittaa.

Kaikki eliöt rappeutuvat samanlailla kuin sisäsiittoisuudessa mutta tämä rappeutuminen on sitä hitaampaa mitä etäisempää sukua vanhemmat ovat. Sisäsiittoisuus on tämän rappeutumisen "nopea" versio.

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen Vastaus kommenttiin #69

Jassoo. En jaksa käydä enempää jauhamaan tätä. Vastaisitko nyt muihin edellä esittämiini kysymyksiin? Erityisesti baraminit kiinnostaisivat.

Käyttäjän TomiAalto1 kuva
Tomi Aalto Vastaus kommenttiin #24

Kyllä rappeutumisesta on havaintoja. Esimerkkinä Madeiranhiiri, joka on polveutunut Eurooppalaisesta kantamuodostaan yli 500 vuotta sitten.

http://www.genomenewsnetwork.org/articles/04_00/is...

Kantamuodolla on DNA:ssa 40 kromosomia, kun taas Madeiranhiirilajeilla 22-30 kromosomia. Mikael Torpan väitteille löytyy paljon tukea.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla

"alussa eliöiden geeniperimä oli paljon muuntelukykyisempi"

Vedät suoraan hatusta, kuten tavallisesti. Ei Raamatussa tämmöisestä puhuta sanaakaan - edes rivien välissä.

Myönnän, että odotin tästä blogista vähän enemmän nähdessäni otsikon. Eihän sinulla ole koko tekstissä sanaakaan, joka tukisi Nooan Arkin historiallisuutta. Pähkäilet sen Raamatussa olevaa kuvausta ja sitä, olisiko se voinut mahduttaa 'kaikki lajit'. Ei tämä tuo minkäänlaista todistusta sen historiallisesta paikkansapitävyydestä.

Yrität samaa kuin aina ennenkin, mutta lähde ei voi todistaa itseään.

Käyttäjän TomiAalto1 kuva
Tomi Aalto Vastaus kommenttiin #18

Kyllä rappeutumisesta on havaintoja. Esimerkkinä Madeiranhiiri, joka on polveutunut Eurooppalaisesta kantamuodostaan yli 500 vuotta sitten.

http://www.genomenewsnetwork.org/articles/04_00/is...

Kantamuodolla on DNA:ssa 40 kromosomia, kun taas Madeiranhiirilajeilla 22-30 kromosomia. Mikael Torpan väitteille löytyy paljon tukea.

Pekka Pylkkönen

Joku päivä Mikael havahtuu että häntä on kusetettu ja pahasti. Ja jos hän silloin erehtyy katselemaan mitä tuubaa on tullut nettiin kirjoiteltua, hän saattaa olla hippasen katkera aivopesijöilleen.

mikael torppa

Jokainen Herraan Jeesukseen uskovakin on aluksi ollut epäuskoinen - samoin minä. Sillä usko on Jumalan lahja joka saadaan Jumala armosta Jumalan sanan kuulemisen kautta.

Olen siis jo kokenut tämän "havahtumisen" mutta toiseen suuntaan kuin ajattelit. Koska olen saanut Jumalan armosta tuntea Jumalan rakkauden Herrassa Jeesuksessa Luojassamme niin olen saanut myös Jumalan armosta nähdä tämän valheen ja aivopesun jota yhteiskuntamme syöttää lapsille kuolutusjärjestelmässä "evoluution" nimellä.

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen

Jos joku taivaan herra on olemassa, niin ei hän edellytä itsensä huijaamista, eli jonkinlaisen pseudotieteen rakentamista, jossa kehitetään mielikuvituksellisia tieteellisiä käsitteitä sisältäviä aasinsiltoja "selittelemään todeksi" antiikkisia satutarinoita.

Jos tämä herra on antanut ihmiselle järjen, niin hän on antanut myös valtuudet käyttää sitä. Mitä todistaa länsimaisen yhteiskunnan tieteelliseen tutkimukseen ja innovaatioihin perustuva hyvinvointi. Joka ei tarvitse apua Nooakin arkeista tai kreationismista tippaakaan. Josta nauttien Torppakin voi jatkaa satuiluaan.

Pekka Pylkkönen

Jep. Jokainen lapsi on aluksi ateisti. Kun aivopesijät pääsevät puolustuskyvyttömän kimppuun, osa menettää kykynsä kriittiseen ajatteluun pysyvästi.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #51

Todisteena tästä ihmiset jotka kiivailevat "evoluution" (lue; mielikuvituksen tuotteen) puolesta.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Montako E.coli -bakteeria arkissa oli? Olisimmeko terveempiä, jos Nooa olisi älynnyt jättää H5N1 -viruksen rannalle?

mikael torppa

Tiedemies Jonathan Sarfati vastaa: "Another problem often raised by atheists and theistic evolutionists is ‘how did disease germs survive the flood?’ This is a leading question—it presumes that germs were as specialized and infectious as they are now, so all the Ark’s inhabitants must have been infected with every disease on earth.

But germs were probably more robust in the past, and have only fairly recently lost the ability to survive in different hosts or independently of a host. In fact, even now many germs can survive in insect vectors or corpses, or in the dried or frozen state, or be carried by a host without causing disease. Finally, loss of resistance to disease is consistent with the general degeneration of life since the Fall."

http://creation.com/how-did-all-the-animals-fit-on...

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen
Käyttäjän mushroom kuva
Vesa Halmetoja

"Tulee myös muistaa se että kaikki eläimet luotiin aluksi (kasvis-syöjiksi) ja ihminenkin sai luvan syödä lihaa vasta vedenpaisumuksen jälkeen."
Tämä olikin mielenkiintoinen (minulle) uusi tieto. Antoiko jumala sittemmin yksi kerrallaan muillekin eläimille luvan eläinperäisille proteiineille harkinnan mukaan, vai hakeutuivatko jotkin lajit itsenäisesti seka-/ lihansyöjiksi?
Ihmisten kohdalla jumala teki mielestäni virheen tuossa päätöksessään. Olisi kannattanut jättää lupa antamatta, riittäisi ravinto paremmin maailman täyttämiseen ihmisillä vaateen mukaisesti.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Mitähän varten ihmisen suolistobakteereja karsittiin niin, että C- ja B12 -vitamiineja on pakko saada ravinnosta? Nythän ihmisen on pakko syödä sekä lihaa, että kasviksia.

Käyttäjän JuhaniKhr kuva
Juhani Kähärä

Joidenkin käsityksien mukaan lihansyönti on syntiinlankeemuksesta seurannutta rappiota. Tämä ei ole siis Jumalan tahto. Kaikkien lajien luominen kasvissyöjiksi on yksi suosikkiväitteistä, koska siitä seuraava päättely saa niin hulvattomia piirteitä, kuten selitykset lihansyöjien terävistä hampaista ja eliöiden tuottamista myrkyistä.

Käyttäjän MarkkuJohannesLikitalo kuva
Markku Likitalo

Taas yksi syy alkaa kasvissyöjiksi, te kristityt jotka syötte lihaa olette jumalaa vastaan ja elätte synnissä!

mikael torppa Vastaus kommenttiin #13

Markulle;

1.Moos.9:3 Kaikki, mikä liikkuu ja elää, olkoon teille ravinnoksi; niinkuin minä olen antanut teille viheriäiset kasvit, niin minä annan teille myös tämän kaiken.
9:4 Älkää vain syökö lihaa, jossa sen sielu, sen veri, vielä on.

Vedenpaisumuksen jälkeen Jumala antoi ihmisille oikeuden syödä myös lihaa josta veri on laskettu.

mikael torppa

Juhani jotta eläimet voisivat syödä kaikkia luonnossa olevia kasviksia ja hedelmiä tulisi niiden hampaat olla terävät - jotta esimerkiksi kova kuori saadaan pois jne..

Esimerkiksi Isopanda jolla on suuret poskihampaat ja vahvat leukalihakset jotka auttavat kovan bambun syömisessä. Eläimet siis tarvitsivat terävät hampaat vaikka eivät olleetkaan lihansyöjiä aluksi.

Ihmisellä (Jumalan kuvalla) on kyky valmistaa luonnonantimista itselleen ruokaa siksi ihminen ei tarvinnut eläinten tavoin teräviä hampaita.

Käyttäjän JuhaniKhr kuva
Juhani Kähärä Vastaus kommenttiin #16
Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist

Tarkennus tähän puheenvuoroon löytyy täältä:

http://stefantallqvist.puheenvuoro.uusisuomi.fi/15...

Gilgameš on eeppinen runoelma ja Nooa, 16.1.2014 10:18, Stefan H. Tallqvist, Gilgames, Nooa

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

Miksi Jahve halusi Nooan hirveällä vaivalla rakentavan arkin, kun hän olisi voinut itse tehdä sen silmänräpäyksessä?

mikael torppa

Jumala käyttää palvelijoitaan asioidensa hoitamiseen. Lisäksi Jumalan tahdon toteuttaminen ei ole vaiva vaan kunnia-asia!

Jumala myös antaa palvelijoilleensa voiman sekä ymmärryksen ja viisauden palvella Häntä. Näin Jumala itseasiassa vaikuttaa palvelijoissansa tahtomisen ja tekemisen.

Käyttäjän mushroom kuva
Vesa Halmetoja

Tähän kohtaan sopii kysymys, joka on minua jo askarruttanut pidempään.
Ihmiset ymmärtääkseni luotiin lähtöjään luku-/ kirjoitustaitoisiksi?
Sittemmin jumala valtuutti kourallisen ihmisiä dokumentoimaan alkuperäisen viestinsä, jota nyttemmin raamatuksi kutsutaan. Miksi ihmeessä jumala ei antanut voimaa ja ymmärrystä pistää asioita kansiin siten, että alkuperäiset ilmoitukset säilyvät "ikuisesti"?

mikael torppa Vastaus kommenttiin #27

Itseasiassa meillä on "koko ajan" alkuperäinen Jumalan sana luettavana ja tämän todistaa argeologiset löydöt (Qumrainin kääröt). Jumalan sana tulee pysymään juurikin iankaikkisesti.

Käyttäjän mushroom kuva
Vesa Halmetoja Vastaus kommenttiin #34

Ahaa. Siis Kuolleenmeren kääröt ovat alkuperäinen jumalan sana kokonaisuudessaan ja muuttumattomana? Luulin vanhan testamentin alkuperäisten kirjoitusten olevan vanhempaa alkuperää kuin parin tuhannen vuoden takaa, mistä nuo kääröt ovat.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #39

Vesa etkö todella ymmärtänyt mitä viestini tarkoitti?

Käyttäjän mushroom kuva
Vesa Halmetoja Vastaus kommenttiin #65

No ei tämä nyt ihan ilmeistä ole.
Mielestäni 2000 vuotta vanhoilla kirjallisilla kertomuksilla ei voida todistaa kertomusten sanoman olleen sama vaikkapa 3000 vuotta ennen niiden kirjoittamista. Voidaanko sinun mielestäsi?

Käyttäjän VivianLaukka kuva
Vivian Laukka Vastaus kommenttiin #34

Eikö tässä tapauksessa sitten pitäisi laillistaa orjuus uudelleen,lapsiavioliitot ja moniavioliitot sillä Jumalan mielestä molemmat ovat ok. Täysin luonnollinen asia?

mikael torppa Vastaus kommenttiin #54

Jumala ei ole koskaan määrännyt orjuutta. Lisäksi lapsi ja moniavioliitot eivät ole koskaan ollut Jumalan tahto. Uuden liiton aikana ne ovat kaiken lisäksi syntiä.

Käyttäjän VivianLaukka kuva
Vivian Laukka Vastaus kommenttiin #64

3. Moos. 25:44-46 "Mutta orjasi ja orjattaresi, jotka hankit itsellesi, ostakaa kansoista, jotka asuvat teidän ympärillänne .. Ja jättäkää ne jälkeenne perinnöksi lapsillenne, pysyväksi perintöomaisuudeksi; niitä saatte pitää ainaisesti orjinanne."
5. Moos. 15:17 ".. niin ota naskali ja pistä se hänen korvansa läpi oveen; olkoon hän sitten sinun orjasi ainiaan. Samoin tee myös orjattarellesi."
1. Moos. 9:25 "Niin hän sanoi: Kirottu olkoon Kanaan, olkoon hän veljiensä orjain orja."
2. Moos. 21:2 "Jos sinä ostat hebrealaisen orjan, niin hän palvelkoon kuusi vuotta, mutta seitsemäntenä hän pääsköön vapaaksi maksutta."
2. Moos. 21:7 "Jos joku myy tyttärensä orjaksi, älköön tämä pääskö vapaaksi, niinkuin miesorjat pääsevät."
2. Moos. 21:20-21 "Jos joku lyö orjaansa tai orjatartaan sauvalla, niin että tämä kuolee hänen käsiinsä, niin häntä rangaistakoon. Mutta jos se elää päivän tai kaksi, niin älköön lyöjää rangaistako, sillä se on hänen omaa rahaansa."
Tiit. 2:9 "Kehoita palvelijoita olemaan isännilleen kaikessa alamaisia, heille mieliksi, etteivät vastustele."
1. Piet. 2:18-19 "Palvelijat, olkaa kaikella pelolla isännillenne alamaiset, ei ainoastaan hyville ja lempeille, vaan nurjillekin. Sillä se on armoa, että joku omantunnon tähden Jumalan edessä kestää vaivoja, syyttömästi kärsien."
Jooel 3:8 "Minä myyn teidän poikianne ja tyttäriänne Juudan poikien käsiin, ja he myyvät ne sabalaisille, kaukaiselle kansalle. Sillä Herra on puhunut."
Luuk. 12:47 (Jeesus puhuu) "Ja sitä palvelijaa, joka tiesi herransa tahdon, mutta ei tehnyt valmistuksia eikä toiminut hänen tahtonsa mukaan, rangaistaan monilla
lyönneillä."

Eikö vanhassa testamentissa olleet Mooseksen kirjat olleet suoraan Jumalan antamia Moosekselle? Niissä puhutaan selvästi siitä kuinka voit omistaa toisen ihmisen, kuinka kauan jne...

mikael torppa Vastaus kommenttiin #85

Vivianille;

Toisessa ja kolmannessa Mooseksen kirjassa puhutaan alkutekstin mukaan palvelijoista, ei orjista. Hepreankielen sanat ebed (miespuolinen) ja amah (naispuolinen) tarkoittavat palvelijaa. Vanhan liiton "orjat" olivat siis palvelijoita ja heitä tuli kohdella hyvin. Jos israelilaiset kohtelivat palvelijoitansa huonosti, niin he joutuivat päästämään palvelijansa vapaiksi (2 Moos 12 luku). Muun muassa monet englanninkieliset käännökset sekä myös Vanha Biblia käyttävät alkutekstin mukaista sanaa, eli palvelijaa. Kyse ei siis ollut orjuudesta. Uudessa Liitossa ei ole voimassa VT:n isäntä - palvelija käytäntöä.

3 Moos 25:44 kohdassa on kyse siitä, että pakanakansoista ostetut palvelijat siirtyivät perintöomaisuutena israelilaisten lapsille, mutta israelilaiset palvelijat eivät siirtyneet, vaan he palvelivat aina kuusi vuotta ja pääsivät sitten vapaiksi. Herra määräsi tämän käskyn siksi, koska Hän vapautti Israelin kansan Egyptin orjuudesta ja Israelin kansa oli Herran palvelijoita.

Herra halusi tehdä tämän erotuksen siksi, koska pakanakansat palvelivat epäjumalia ja Israelin kansa elävää Kaikkivaltiasta Jumalaa. Tämän määräyksen tarkoituksena oli osoittaa, että epäjumalanpalvelijat eivät ole vapaita. Pakanakansojen epäjumalanpalvelijat eivät uskoneet Kaikkivaltiaaseen Jumalaan, vaan epäjumaliin, siksi heille piti laatia erilaiset säännöt ja määräykset. Jumala otti huomioon pakanakansojen ihmiset eikä halunnut väkisin muuttaa heitä, vaan antoi heidän elää kuten he halusivat. Pakanakansoilla oli käytössä orjuus, josta muun muassa israelilaisten Egyptin orjuus kertoi. Pakanakansat eivät päästäneet orjiaan vapaiksi ja kohtelivat heitä huonosti. Israelilaiset eivät pitäneet pakanakansojen ihmisiä orjina, vaan ostivat heitä palvelijoiksi kohdellen heitä hyvin. Tästä tulee ilmi todella hyvin se millä tavalla pakanakansojen epäjumalanpalvelijat ja Israelin kansa kohtelivat muita kansoja.

2 Moos 12:
48 Ja jos joku muukalainen asuu sinun luonasi ja tahtoo viettää pääsiäistä Herran kunniaksi, niin ympärileikkauttakoon kaikki miehenpuolensa ja sitten käyköön sitä viettämään ja olkoon silloin niinkuin maassasyntynyt. Mutta yksikään ympärileikkaamaton älköön siitä syökö.
49 Sama laki olkoon maassasyntyneellä ja muukalaisella, joka asuu teidän keskuudessanne."

4 Moos 15:
14 Ja jos muukalainen, joka asuu teidän luonanne tai on ainiaaksi asettunut teidän keskuuteenne, tahtoo uhrata suloisesti tuoksuvan uhrin Herralle, niin hän tehköön, niinkuin tekin teette.
15 Seurakunnassa olkoon laki sama teillä kuin muukalaisellakin, joka asuu teidän luonanne. Tämä olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen. Se, mikä koskee teitä, koskekoon myös muukalaista Herran edessä.
16 Sama laki ja sama oikeus olkoon sekä teillä että muukalaisella, joka asuu teidän luonanne."

Jos muukalainen, eli pakanakansojen edustaja halusi liittyä Israelin kansaan, niin hän ympärileikkautti itsensä, sillä ympärileikkaus oli vanhan liiton jäsenyyden merkki. Kun pakana halusi liittyä Israelin seurakuntaan, niin hän sai samat oikeudet kun mitkä oli israelilaisilla. Tämä on voimakas esikuva siitä, että kun ihminen hylkää epäjumalanpalveluksen ja uskoo Raamatun Jumalaan, niin hänet vapautetaan saatanan ja synnin orjuudesta ja siirretään Jumalan valtakunnan kansalaiseksi ja Jumalan lasten vapauteen.

Raamatun sanan pilkkaajien teesit kumoutuivat myös orjuus-asiassa, sillä Israelin kansalla ei ollut orjia, vaan palvelijoita.

http://www.kotipetripaavola.com/vastausRaamatunpil...

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #87

Taas tuota semantiikkaa.

Jos palvelija on joku, jonka voi 'päästää vapaaksi', orjasta silloin selvästi on kysymys riippumatta käytetystä sanasta.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #87

Torppa kirjoitti: "... mutta israelilaiset palvelijat eivät siirtyneet, vaan he palvelivat aina kuusi vuotta ja pääsivät sitten vapaiksi. Herra määräsi tämän käskyn siksi, koska Hän vapautti Israelin kansan Egyptin orjuudesta ja Israelin kansa oli Herran palvelijoita."

Kyse oli juutalaisten käytännöstä jonka mukaan he pitivät velkaorjia. Juutalainen saattoi joutua maksamaan velkansa orjatyöllä tai huono-osainen saattoi joutua myymään itsensä orjaksi. Vapauttamismääräys koski heitä, ei varsinaisia henkiorjia.

Käyttäjän valtaajaloistoa kuva
Timo Peltonen Vastaus kommenttiin #34

Kuolleen meren kääröt todistavat meille sen, että esim. Jeremiaan kirjasta on kaksi eri versiota.

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen

Yhdestä arkista viis; isompi kysymys on, miksi Jahve teki maailmasta sellaisen, että kaikki näyttää evoluutioteorian esittämällä tavalla kehittyneeltä, ei kerralla luodulta?

mikael torppa

Ei maailma ole nyt sen näköinen mitä se oli silloin kun Jumala sen loi "hyväksi". Jumala kirosi maailman ihmisen syntiinlankeamisen jälkeen ja siksi maailmassa on kuolemaa sillä kuolema tuli maailmaan vasta synnin kautta.

Eliöt lajiutuvat luonnonprosessian kautta muttä nämä prosessit ovat päinvastainen tapahtuma kuin mitä hypoteettinen evoluutioteoria ennustaa. Joten maailma ei näytä ollenkaan sellaiselta jonkalaiselta sen tulisi näyttää jos evoluutioteoria olisi totta.

Jos evoluutioteoria olisi totta näkisimme ennestään uuden geneettisen informaation kehittyvän. Näkisimme kuinka eliöille muodostuu ennestään täysin uusia ja hyödyllisiä orgaanisia elimiä. Tällaisesta ei ole kuitenkaan mitään kokeellisen luonnontieteen havaintoa.

Esimerkiksi fossiili kerrostumat todistavat sen että kaikki eliöt niissä ovat täysin valmiiksi muodostuneita yksilöitä eikä niillä ole jokin elin "kehitysvaiheessa".

Eliöiden kehitys perustuu vain ja ainoastaan kehitysopillisiin "uskomuksiin" jotka esitetään piirroksina kirjoissa.

Luonnonprosessit jotka vaikuttavat lajiutumiseen ovat evoluutioteorian kehityksen vastakohta.

Tässä artikkelissa tarkemmasti aiheesta: "Luonnonvalinta ja mutaatiot eivät ole evoluutiota" - http://mikaeltorppa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/15765...

Pekka J. Mäkinen

Kun luemme luomiskertomusta, siinäkin Jumala loi maapallon elämää kehittämällä, eikä siis kaikki tullut valmiiksi sekunnissa. Ts. luomiskertomus on samalla myös eräänlainen kehityskertomus. Luomispäivät voidaan alkukielen mukaan helposti tulkita myös ajanjaksoiksi, joten tässäkään Raamattu ei ole ristiriidassa tieteen kanssa. Olennainen kysymys evoluutioteoriassa on se miten elämä ja kehitys on voinut syntyä itsekseen, siis sattuman ja luonnonvalinnan kautta. Maailmalla lienee jo satoja tiedemiehiä jotka eivät pidä evoluutioteoriaa ehdottomana totuutena. Itse näen että se on vain osatotuus. Kaiken taustalla on mitä ilmeisemmin henkistä suunnittelua ja tarkoitushakuisuutta, jota emme osaa vielä selittää. ID-teoria (Intelligent design) on mielestäni oikeilla jäljillä.

Ongelma on se että me yliarvioimme tieteen mahdollisuuksia selvittää kaikkia olevaisuuden kysymyksiä. Käytännössä tapahtuu usein niin että sen minkä luulimme kumoavan Raamatun kertomukset, onkin myöhemmin todettu olevan pelkkää epäuskoista toiveajattelua. Näin esim arkeologiassa jatkuvasti tulee uusia todisteita Raamatun paikkansa pitävyydestä, vaikka aiemmin luultiin että Raamattu kertoo vain satuja. Uusimpia löytöjä lienee punaisen meren halkaisun todisteista: Meren pojasta on löytynyt valtavat määrät egyptin sotajoukkojen kalustoa, missä sitä ei missään nimessä pitäisi olla. http://www.disclose.tv/news/red_sea_archaeologists...

Käännän em osoitteen tekstiä googlen ja oman englanninkielen ymmärrykseni mukaan, mikä ei välttämättä ole 100 %:n oikea käännös: "Tutkijat joita johtaa professori Abdel Muhammad Gader sekä itse tutkimus, liittyvät Kairon yliopiston arkelogian tiedekuntaan. He ovat jo löytäneet yhteensä yli 400 luurankoa, sekä satoja aseita ja haarniskan paloja, sekä myös kahdet sotavaunut, hajallaan 200 neliömetrin alueella.. He arvioivat, että yli 5000:n muun esineen löytöalue on laaja, mikä viittaa siihen, että armeija on ollut suurikokoinen ja sotilaat ovat menehtyneet paikanpäällä (meressä)"

Kyse on siis erittäin vanhojen sotavaunujen jäänteistä, joiden ei pitäisi olla keskellä merta. Tässä seuraavassa tuon tapahtuman kuvaus Raamatun mukaan: "Sitten Mooses kohotti kätensä merta kohti, ja Herra pani meren väistymään syrjään nostamalla ankaran itätuulen, joka puhalsi koko yön. Näin hän muutti meren kuivaksi maaksi.Vedet jakautuivat kahtia, ja kun israelilaiset kulkivat meren poikki kuivaa maata pitkin, vedet olivat muurina kummallakin puolen.

Egyptiläiset lähtivät takaa-ajoon, ja faraon kaikki hevoset ja hänen sotavaununsa ajajineen seurasivat israelilaisten perässä keskelle merta.

Mutta aamuyöstä Herra katsoi tuli- ja pilvipatsaasta egyptiläisiin päin ja saattoi heidän joukkonsa sekasortoon. Hän antoi heidän vaunujensa pyörien juuttua kiinni, niin että ajaminen kävi vaikeaksi. Silloin egyptiläiset sanoivat: "Meidän on lähdettävä pakoon! Herra sotii israelilaisten puolella meitä vastaan!"

Herra sanoi Moosekselle: "Ojenna kätesi merta kohti, niin vedet palaavat egyptiläisten, heidän sotavaunujensa ja heidän vaunumiestensä päälle."

Mooses ojensi kätensä merta kohti, ja aamunkoitteessa meri palasi entiselle paikalleen. Se tuli pakenevia egyptiläisiä vastaan, ja Herra pyyhkäisi heidät meren aaltojen sekaan. Vedet palasivat ja peittivät vaunut ajajineen, faraon koko sotajoukon, joka oli seurannut israelilaisia mereen, eikä heistä jäänyt henkiin ainoatakaan".

http://www.jewsnews.co.il/2014/11/02/red-sea-archa...

Myös vedenpaisumukseen uskoo edelleen osa tiedemiehistä vaikkakin vähemmistö. Tämän hetken yleinen näkemys on se että sitä ei todennäköisesti ole tapahtunut. Mutta jos aina päädyttäisiin siiihen totuuteen mikä kulloinkin on vallassa, eläisimme yhä kiviluolissa. Uudet löydöt ja uuden teoriat ovakin siksi aina mielenkiintoisia, että ne eivät hyväksy vallitsevaa ajattelua, vaikka tuntevat sen, vaan haastavat sen uusilla teorioilla. Esim Big Bang on saanut uusia haastajia, samoin evoluutioteoria on saanut uusia haastajia esim ID-teorian muodossa.

Myös valtavien vesivarantojen uusi löytö tukee vedenpaisumuskertomusta.

Tässäkin jotain aiheeseen liittyvää uutta tietoa. http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2010121012848788_...

http://www.aamulehti.fi/Ulkomaat/1194907029466/art...

Käyttäjän kuoppari kuva
Ari Kuoppa-aho

Ois kannattanu ottaa sinne arkkiin petoeläinten kantalaji, ni ei tarvisi erikseen koira- ja kissaeläinten edustajaa ottaa.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Petoel%C3%A4imet

mikael torppa

Jumala ei ottanut arkkiin mielikuvitusolentoa.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla

Noista kantalajeista ei ole mitään näyttöä. Ne ovat kirjaimellisesti mielikuvitusolentoja kun niistä ei ole kokeellisen tieteen havaintoja. Sellaisia sinä ainakin muiden väitteistä vaadit.

Käyttäjän VivianLaukka kuva
Vivian Laukka
Käyttäjän kuoppari kuva
Ari Kuoppa-aho

Aika hurja muuten toi "rappeutumisen" kautta tapahtuva lajiutuminen, jos muutaman tuhannen vuoden aikana on kissaeläinten kantamuodosta lajiutunut esimerkiksi kaikki kissaeläimet:

Kissat (Felinae)
Gepardit (Acinonyx)
Gepardi (Acinonyx jubatus)
Karakalit (Caracal)
Aavikkoilves eli karakali (Caracal caracal)
Aasiankissat ent. kultakissat (Catopuma)
Borneonkissa (Catopuma badia)
Aasiankultakissa (Catopuma temminckii)
Kissat (Felis)
Kiinanaavikkokissa (Felis bieti)
Kissa (Felis catus)
Viidakkokissa (Felis chaus)
Arokissa (Felis manul)
Hietakissa (Felis margarita)
Mustajalkakissa (Felis nigripes)
Metsäkissa (Felis silvestris)
Oselotit (Leopardus)
Leopardus braccatus
Pampakissa (Leopardus colocolo)
Vuorikissa (Leopardus geoffroyi)
Yökissa (Leopardus guigna)
Andienkissa (Leopardus jacobitus)
Leopardus pajeros
Oselotti (Leopardus pardalis)
Tiikerikissa eli onsilla (Leopardus tigrinus)
Pitkähäntäkissa eli margai (Leopardus wiedii)
Servaalit (Leptailurus)
Servaali (Leptailurus serval)
Ilvekset (Lynx)
Kanadanilves (Lynx canadensis)
Ilves (Lynx lynx)
Pantteri-ilves eli espanjanilves (Lynx pardinus)
Punailves (Lynx rufus)
Marmorikissat (Pardofelis)
Marmorikissa (Pardofelis marmorata)
Aasianmetsäkissat (Prionailurus)
Leopardikissa eli aasianmetsäkissa (Prionailurus bengalensis)
Iriomotenkissa (Prionailurus iriomotensis)
Litteäpääkissa (Prionailurus planiceps)
Ruostetäpläkissa (Prionailurus rubiginosus)
Kalastajakissa (Prionailurus viverrinus)
Afrikankultakissat (Profelis)
Afrikankultakissa (Profelis aurata)
Puumat (Puma)
Puuma (Puma concolor)
Jaguarundi (Puma yagouaroundi)
Isot kissat eli suurkissat (Pantherinae)
Puuleopardit (Neofelis)
Puuleopardi (Neofelis nebulosa)
Suurkissat (Panthera)
Leijona (Panthera leo)
Jaguaari (Panthera onca)
Leopardi (Panthera pardus)
Tiikeri (Panthera tigris)
Lumileopardit (Uncia)
Lumileopardi (Uncia uncia)

http://fi.wikipedia.org/wiki/Kissael%C3%A4imet

mikael torppa

Jonkinlainen vedenpaisumus-kertomus löytyy monista eri kulttuureista. Tämä viittaa vahvasti siihen että todellinen historian tapahtuma on levinnyt perimätietona kaikkialle ihmiskuntaan. Sillä koko ihmiskunta polveutuu Nooan arkissa olleista 8:sta ihmisestä.

Lainaus Kimmo Päliköltä: "Raamatun alkukertomukset ovat, nykyisten oppikirjojen mukaan, pienten paimentolaisheimojen keksimiä tarinoita, joita on tilanteen mukaan yhdistelty ja joita käyttäen mm. nainen on voitu alistaa miehelle. Siksi niillä ei ole mitään maailman tai ihmisen alkuperään liittyvää tieteellistä arvoa. Todellinen syy alkukirjoitusten hylkäämiseen on kuitenkin niiden sisällössä. Kaiken olevaisen ja ihmisen alkuperä, syntiinlankeemus, perisynti sekä vedenpaisumus vaikutuksineen, on perustana Jumalan ilmoitukselle Kristuksen lunastustyön välttämättömyydestä ja viimeisen tuomion merkityksestä. Siksi Jumalaa vastustavat tahot haluavat, että Raamatun ilmoitusta ei saisi pitää totuutena.

Yli 2140 vuotta sitten Kiinassa vanhan rakennuksen muuria purkaneet työmiehet tekivät yllättävän löydön. Muurin kätköstä kaivettiin esiin hyvin säilynyt valtiollinen arkisto, johon oli taltioitu Hsia-, Shang- ja Chou-dynastien tapahtumatiedot yhdeksi Historian Kirja -kokoelmaksi. Aineisto käsitti ajanjakson "Keltaisen Keisarin", Hwang Ti, ajasta n. 2500 eKr. aina vuoteen 721 eKr.1 eli tiedot yli 1700 vuoden ajalta. Arkisto antoi selkeän kuvan kiinalaisen kulttuurin kukoistusajasta mm. poliittisen järjestelmän, historian taltioinnin, uskonnollisten menojen, sotataktiikan, musiikin ja tähtitieteen alueelta.

Historian Kirja osoitti, että kiinalaiset olivat ratkaisseet kirjo itettavan merkkijärjestelmänsä (kiinalainen hieroglyfi) hyvin varhaisessa vaiheessa, lähes 4500 vuotta sitten. Nämä käsitekuviot ja merkit, jotka perustuvat syntynsä aikaisiin yleisesti tunnettuihin tapahtumiin ja asioihin, ovat edelleen käytössä lähes muuttumattomina. Koska kiinalaiset ovat eri dynastioidensa aikoina taltioineet tärkeät tapahtumat uskollisesti muistiin myöhempiin historiankirjoihinsa samoja kuviomerkkejä käyttäen, heidän ilmoituksensa n. 4500 vuoden ikäisestä katkeamattomasta yhteiskunnasta perustuu historiallisiin todisteisiin.

Suuresta arkista juontuu kiinassa käsite laiva: Koska Nooan 8 henkinen perhe käsitti kaikki mitä jäi jäljelle, ovat he yhteistä kaikille.

Katso linkistä kuviomerkit niiden yhdistelyt ja selitykset.
http://www.kp-art.fi/taustaa/taustaa2/35.htm

Jo näistä muutamista esimerkeistä voimme havaita, kuinka selkeästi Raamatun alkukertomukset ovat mukana lähes 4500 vuotta sitten laadituissa kiinalaisissa käsitekuvioissa. Vedenpaisumukseen liittyvät perusasiat ovat mukana myös yli 200 kansakunnan perinnetiedoissa.

Jos uusi sukupolvi kieltää edellisten sukupolvien keräämät kokemukset, tiedot ja viisauden, voi kehityksen suunta olla vain taantuva."

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

mikael torppa: - "Jonkinlainen vedenpaisumus-kertomus löytyy monista eri kulttuureista. Tämä viittaa vahvasti siihen että todellinen historian tapahtuma on levinnyt perimätietona kaikkialle ihmiskuntaan."

Eipäs, vaan se viittaa vahvasti siihen, että juuri Raamatun kertomus ei välttämättä olekaan se aito oikea ja alkuperäinen.

mikael torppa

Raamattu nimenomaan kertoo nämä asiat kaikista tarkimmasti ja johdonmukaisimmasti. Lisäksi Raamattu on ainoa ilmoitus jossa nämä eri historialliset tositapahtumat ovat samassa ilmoituksessa loogisessa järjestyksessä. Ja niinkuin jo toin aijemmin esille Raamattu yksin jo ennustaa biologisen konseptin toiminnan.

Eri kulttuurien kertomuksissa on vain paloja "sieltä täältä" ja kertomukset ovat myös hieman muuttuneet Raamatun ilmoitukseen nähden.

Suurin todiste sille että Raamattu on nimenomaan alkuperäinen ja oikea Jumalan ilmoitus tulee "informaation tieteellisistä laeista" joka onkin seuraavan blogini aihe jos Herra suo.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #37

Meillä on kovin vähän konkreettisia havaintoja mahdollisesta historiallisesta vedenpaisumuksesta, jotta voisit väittää Raamatun olevan siitä paras kuvaus.

Jos ymmärtäisit pätkääkään folkloristiikkaa, käsittäisit myös, että 'tarkin' kertomus on luultavasti se, joka on viimeisin ja jota on paranneltu aiemmin liikkeellä olleista versioista. Ne kehittyvät kuten juorut nykyään.

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen Vastaus kommenttiin #37

Mistä tiedät? Oletko lukenut kaikkien kulttuurien kaikki ilmoitukset? Jos et, niin ainahan on mahdollista, että on jokin toinen ilmoitus, jossa on kerrottu vielä tarkemmin ja vielä johdonmukaisemmin ja loogisemmin. Ainakaan Raamattu ei ole vanhin ilmoitus, joten se heti herättää epäilyksen, että se olisikin vain hieman paranneltu plagiaatti jostain varhaisemmasta ja mahdollisesti aidommasta ilmoituksesta.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #48

1.Pie.1:10 Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta,
1:11 ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta.
1:12 Ja heille, koska he eivät palvelleet itseänsä, vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt on teille julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä Pyhässä Hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet; ja siihen enkelitkin halajavat katsahtaa.

Raamattu on ainut ilmoitus joka on kirjoitettu Luojamme sanelemana. Luojan joka ainoana tietää kaiken niinkuin tietää tulee.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #63

"Raamattu on ainut ilmoitus joka on kirjoitettu Luojamme sanelemana"

Sanoo kuka?

Käyttäjän VivianLaukka kuva
Vivian Laukka Vastaus kommenttiin #37

Miten muka luomiskertomus Raamatussa on johdonmukainen? Aluksi Jumala loi valon ja vasta sitten tähdet, jotka sitä valoa loistavat - Onko tämä johdonmukaista?

Myös Koraani on aika johdonmukainen ja kuvailee vielä tarkemmin asioita ja miltä Taivas ja Helvetti näyttävät ja kuinka kaikki tapahtui, joten oletko nyt ihan varma, että uskot ja palvot "oikeaa" Jumalaa?

mikael torppa Vastaus kommenttiin #57

Miksi Jumala ei luonut heti aurinkoa ja kuuta vaan vasta neljäntenä päivänä?

Tämä valkeuden ja pimeyden vaihtelu oli olemassa jo ennen aurinkoa. Uskon että Jumala halusi tehdä näin siksi että Hän halusi ilmoittaa että Hän on elämän ja valon antaja ei luotu aurinko jota monet palvovat elämän ja valon antajana. Jumala osoitti suuruutensa ja sen että Hän on kaiken Luoja ja elämän lähde sillä että Hän loi auringon vasta neljäntenä päivänä.

Jumala antoi tämän (valon) tehtävän auringolle vasta myöhemmin. Aurinko luotiin myöhemmin ja sitten Jumala antoi auringolle tehtävän hoitaa tätä valkeutta eli eroittaa päivä yöstä.

Mutta päivä ja yö oli olemassa jo ennen aurinkoa ja näin myös numeraalinen päivä (vuorokausi päivän alusta seuraavan päivän alkuun) oli ennen aurinkoa. Kun Jumala loi auringon Hän antoi auringolle tehtäväksi hoitaa tätä virkaa olla valona ja eroittaa päivä yöstä.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Torppa kirjoitti: "Jonkinlainen vedenpaisumus-kertomus löytyy monista eri kulttuureista. "

Totta, koska monet ovat kokeneet erilaisia veteen liittyviä luonnononnettomuuksia. Jotkut kansat ovat kokeneet jopa useita. Noilla Lähi-Idän seutuvilla niitä ovat esimerkiksi Gibraltarin salmen avautumisen aiheuttama Välimeren syntyminen, Bosporin salmen avautumisen aiheuttama Mustanmeren pinnan nousu ja Hormusin salmen avautumisen aiheuttama Persianlahden syntyminen. Gibraltar ja Hormus lienevät auenneet ja menneet kiinni jopa useita kertoja. Nuo tapahtumat ovat taatusti vaikuttaneet paikallisten myyttien rakentumiseen. Ne ovat kuietnkin olleet laajuudestaankin huolimatta maapallon mittakaavassa paikallisia ilmiöitä.

Käyttäjän jperttula kuva
Juhani Perttu

Mistä lähtien maailmassa on ollut juutalaisia ? Olettaisin, että Aatami ja Eeva eivät olleet juutalaisia, mutta Nooa toimitti jo juutalaisten polttouhreja, mutta vasta Abrahamin ajoista lähtien leikattiin esinahka (jos muistan oikein) Jos Nooan perhe oli juutalainen, niin sitten me kaikki olemme juutalaisia.

mikael torppa

Nooan perhe omasi perimässään suuren muuntelukyvyn eli suuret variaatio mahdollisuudet jotta heistä on voinut polveutua koko ihmiskunta. Olemme kaikki ihmisiä koska polveudumme ihmisistä mutta olemme myös eri sukua.

Esim; eskimot, afrikkalaiset, eurooppalaiset jne.. Tämä muuntelu on tapahtunut luonnonprosessien kautta kun populaatiot ovat erkaantuneet toisistaan. Kyseessä on kuitenkin päinvastinen "muuntelu" kuin kehitysoppi opettaa.

Samoin koiria on monta eri muotoa vaikka kaikki ovat silti koiria.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Kuulostaa siltä, jotta maailma on suuri kenneli, jossa jumalasi jalostaa omaksi ilokseen erinäiköisiä ihmisiä.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Kaikki me olemme afrikkalaisia, minkä todistaa juuri geneettisen varianssin määrä nyky-Afrikassa. Kovasti askarruttaa, miksi lisääntymisisolaation tuottama populaatioiden monimuotoisuus on Torpan mielestä jotenkin "päinvastaista" kuin tieteen olettama.

Ilmeisesti kaikki kasvit, levät ja sienet ovat Torpalle yksiselitteisesti vain "ruokaa". Torpan sukulaisia ne ovat kuitenkin myös.

Raimo Mäkinen

Huh, huh. Kylläpä vielä on ihmisiä, jotka uskovat paimentolaisten tarinoihin. Outoa että kritiikittömästi poimitaan vanhoista tarinoista totuuden jyviä, joita vielä keskiajan jälkeenkin levitetään totuutena. Mukavahan näitä taikauskoisten juttuja on lukea. Lisää vaan "Tuhannen ja yhden yön tarinoita". Mukavaa alkanutta vuotta 2014.

Käyttäjän kuoppari kuva
Ari Kuoppa-aho

Sä Torppa ilmeisesti hyväksyt kuitenkin jonkilaisen lajiutumisen? Hyväksyt sen että esimerkiksi leijonalla ja tiikerillä on yhteinen kantamuoto, koska ne voivat saada yhteisiä jälkeläisiä?

Kai ymmärrät että kun leijona ja tiikeri erkanee ("rapistuu") toisistaan tarpeeksi kauaksi, niin ne eivät voi enää saada yhteisiä jälkeläisiä? Vai kiellätkö tämän?
Tätä kysyn sinulta siksi, kun rajaat lajit sen perusteella voivatko ne saada yhteisiä jälkeläisiä. Kuitenkin kiellät uusien lajien synnyn, vai kiellätkö?
Jos leijonalla ja tiikerillä on yhteinen kantamuoto, niin miksei leijonan ja tiikerin kantamuodolla olisi yhteistä kantalaijia esim. koiraeläinten vastaavan yhteisin kantamuodon kanssa?

mikael torppa

Leijonan ja tiikerin ja koiraeläinten kantamuodoilla ei voi olla yhteistä kantamuotoa koska Raamatun mukaan Jumala loi eläimet lajiensa mukaan. Kissa ja koiraeläimet eivät kuulu samaan heimoon ja siksi ne eivät ole koskaan voineet missään tilanteessa kokeellisen luonnontieteen havaintojen mukaan lisääntyä keskenään.

Sen sijaan esimerkiksi villakoira on onnistuneesti risteytetty suden, kojootin ja sakaalin kanssa koska ne kuuluvat alkujaan samaan koira "lajiin/heimoon" (polveutuvat samasta alkukoiraparista/baramiinista).

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist

Huh, huh. Kylläpä vielä on ihmisiä, jotka eivät välitä pätevimpien tukijoitten tiedoista

Eikö muutama kommentti tutkijoilta saisi tänne:

Muistutan että tarkennus tähän puheenvuoroon löytyy täältä:

http://stefantallqvist.puheenvuoro.uusisuomi.fi/15...

"Gilgames on eeppinen runoelma ja Nooa", 16.1.2014 10:18, Stefan H. Tallqvist, Gilgames, Nooa

"(875.2) 78:7.5 Nooa toki on elänyt. ... "

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Objektiivisen todellisuuden subjetiivinen tulkinta ;D Vettä on ainakin kovin pärskynyt, myönnetään, jos, jos alla oleva iso kolari kyetään jotenkin liittämään vedenpaisumustarinoihin.

Mutta muuten Torpan kovasti suosimat lajiutumis/baramiinimis-sadut voi kyllä huoletta jättää omaan arvoonsa ;D Kreationisteilta kun puuttuvat edelleen väitteidensä testit, siis myös evidenssi ;D Arkkitarinaan en viitsi edes kommentoida.

Los Alamosin kansallisen laboratorion arkeologi Bruce Masse on esittänyt, että vedenpaisumus-myytin taustalla saattaisi olla megatsunami, Iminami, joka on johtunut kohtuullisen suuren komeetan tai asteroidin iskeytymisestä Intian valtamereen. 2006 Intian valtamerestä löydetty Burcklen kraatteri saattaisi jopa olla tälläinen todiste kolarista http://en.wikipedia.org/wiki/Burckle_Crater

Takkirauta on pohtinut aihetta suhteellisen kiihkottomasti http://takkirauta.blogspot.fi/2009/10/kadotettu-pa...

Ps. Milloin Mikael vastaat kysymykseeni varhaisten galaksien merkittävistä kemiallisista eroista, verrattuna vanhoihin galakseihin niin, että se aukottomasti tukisi kannattamaasi 6000 vuotta vanhaa universumia :-?

Käyttäjän jussikeskinen kuva
Jussi Keskinen

Christopher Hitchens on kirjoittanut kirja jumala ei ole suuri, kuinka uskonto myrkyttää kaiken. Jo otsikko paljastaa kärttyisän ja vihamielisen kirjoittajan. Teksti on sekavaa ja siinä ei ole vaadittu ajatustyötä lainkaan, viha on ollut kirjan pontimena. Valheita, virnistelyä, ei logiikkaa, virheitä, sekaannuksia, käsitteelliset sekaannukset.

Ateistit, tekö olette valmiit heittämään ensimmäisen kiven, tekö rakensitte keskiajalla sairaalat, spitaalisten hoitolaitokset, orpokodit, köyhäintalot, majatalot väsyneille jaloille. Tekö sanoitte viisauden – rakastakaa vihollistanne? Te varmaan sanoitte, älkää tuomitko ettei teitä tuomittaisi? Te vaatetitte köyhät, ruokitte heidät, olitte ensimmäisenä lohduttamassa, tekö olette säveltäneet kuten Paletrina, Bach, tekö olette tehneet Michelangelon veistokset, kristillisen runouden, Chartesin lasimaalaukset ovat teidän käsistänne? Oletteko te olleet lakkauttamassa orjuutta? Kuinka on Sudanin orjat? Oletteko te olleet vapauttamassa siellä? Ja te väitätte, että kaikki se hyvä minkä kristinusko on luonut olisivat parempia jos ne olisi puhdistettu kristinuskosta.
http://jussikeskinen.vapaavuoro.uusisuomi.fi/kultt...

Sekulaari ihmisvoimaan luottava uskon on: kaikki mistä me emme pidä,
vaikka se olisi puhtaasti sekulaaria luokitellaan uskonnoksi, jos siitä ei pidetä. Te ette pidä mistään mikä ei heti anna tyydytystä. Raamattu on ylivoimaisesti eniten ja tarkimmin jäljennetty ihmisen historian teos. Kuinka on 1900-luvun totalitaariset järjestelmät, ovatko nekin uskontoja ja kristinuskoa. Uusateistit ovat pettymys surkeine teoksineen. Ne kertovat kyvyttömyydestä elää yhteydessä toisiin ihmisiin, kulttuurin latteudesta ja ennen kaikkea uskosta rahaan.

Nooan arkki oli olemassa, kuten kaikki muukin mitä Raamattu ilmoittaa, myös sinä olet.

JboK

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen

Jos ainoastaan usko kristinuskon tietyn fundamentalistilahkon mukaiseen jumalaan mahdollistaisi lähimmäisen auttamisen ja ruokkimisen ja vaikka Michelangelon veistokset, niin ihmiskunta olisi hävinnyt sukupuuttoon jo ajat sitten.

mikael torppa

Tein blogiin lisäyksen: "IHMISEN PERIMÄ TODISTAA NOOAN ARKISTA"

Geenitutkija Dr Robert Carter:

Dr Carter on julkaissut yhden erityisen tärkeän artikkelin ihmisen mitokondriaalisesta DNA:sta tieteellisessä julkaisussa. Rob selittää: " Se pieni rengasmainen DNA joka sijaitsee solunsisäisissä osastoissa ja sitä kutsutaan mitokondrioksi. Mitokondriot ovat pieniä tehtaita jotka muuttavat sokeria energiaksi ja jotka peritään vain äidiltä (teorian ja monien kokeiden perusteella). Mitokondriaalisen DNA:n avulla voimme rakentaa maailman jokaisen ihmisen sukupuun joka kulkee vain äitilinjan kautta"

Mitä tämä osoittaa? Dr Carter selittää että evoluutiomalleissa suuret ihmispopulaatiot kehittyivät Afrikan tasangoilla useiden miljoonien vuosien aikana: "Kehitysopin kannattajat olettivat nykyihmisten olevan monien äitilinjojen jälkeläisiä. Kun he löysivät vain yhden he turvautuivat selityksenä "populaation pullonkaulailmiöön".

"Toisin sanoen Afrikassa asuneiden ihmisten määrä oletettavasti kutistui äkillisesti ainoastaan 1000-10 000 henkeen - ja me vältyimme juuri ja juuri sukupuuttoon kuolemiselta. He järkeilivät että vaikka useita naisia eli tämän pullonkaulavaiheen aikana vain yksi äitilinja jatkui ja muut kuolivat sukupuuttoon sattuman seurauksena.

Yhtäläisyydet Raamattuun ovat häikäisevän ilmiselvät. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kerrotaan selvästi että ihmiskunta jolla on yksi perimmäinen esiäiti (Eeva) kävi läpi populaation pullonkaulan (vedenpaisumuksen josta vain kahdeksan ihmistä selviytyi)".

Lisäksi Rob osoittaa että on olemassa kolme mitokondriaalista päälinjaa levittäytyneenä kaikille mantereille - mikä on yhdenmukaista sen Raamatullisen opetuksen kanssa että koko nykyajan ihmiskunta polveutuu Nooan kolmesta miniästä:

"Vaikka he kaikki polveutuivat suoraan Eevasta jokainen heistä kantoi omia erityisiä mutaatioitaan joita aijemmat sukupolvet ennen vedenpaisumusta olivat keränneet. Vedenpaisumuksen jälkeen heidän jälkeläisensä levittäytyivät Baabelista ympäri maailmaa."

mikael torppa

Meribiologia on tietysti myös geenitutkimusta. Tässä linkissä haastattelija kutsuu Carteria geenitutkijaksi, sillä meribiologi on geenitutkija.

"Mutation Malfunctions and Eve" - http://www.youtube.com/watch?v=1QPopRK_lQE#t=79

Ps; linkissä Carter kertoo tästä rappeutumisesta josta olet pyydellyt todisteita.

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen Vastaus kommenttiin #73

Meribiologi on meribiologi ja geenitutkija on geenitutkija. Hieman samalla suunnalla liikutaan, mutta ydinosaamisalue on erilainen.

Linkittämäsi "veli todistaa väkevästi" -tyyppiset videot ovat rasittavia lainauslouhinnassaan, nimienpudottelussaan, ymmärtämättömyydessään ja silkassa typeryydessään, siksi luen mieluummin tekstejä. Tosin jos linkittäisit videon, jossa kerrottaisiin, mitä ovat baraminit, miten ne on määritelty ja millaisia todisteita niistä on, saattaisin kiinnostua.

mikael torppa

Päivitin blogia vielä Pekka Reinikaisen erinomaisella videolla "onko vedenpaisumus tapahtunut?".

Sari Masku

Blogistille sellainen kysymys, että minkä pituinen kuukausi Nooan aikana oli?

mikael torppa

Alussa Jumala loi taivaan (tilan, avaruus, enkelit jne..) ja maan. Alussa maa oli tyhjä (elämästä) ja maa oli veden peitossa pimeydessä. Jumala loi valkeuden ja eroitti sen pimeydestä. Jumala kutsui valkeuden päiväksi ja pimeyden yöksi ja tuli illasta (ehtoo) ja aamusta ensimmäinen päivä (täyteen). Jumala teki ensimmäisen numeraalisen päivän aikana jo pimeyden (yön) ja valkeuden (päivän) vaihtelun. Eli Jumala loi jo heti ajan joka vaihteli pimeydestä valkeuteen – ehtoosta – aamuun.

Ensimmäisen numeraalisen päivän jälkeen Jumala teki vahvuuden ja eroitti vedet jotka olivat vahvuuden alla vesistä jotka olivat päällä ja tuli ehtoosta ja aamusta toinen numeraalinen päivä. Jumala tekee eri numeraalisina päivinä eri asioita aina kuudenteen päivään asti.

Nyt tärkeä kysymys on mikä on tuo aika joka kuluu numeraalisten päivien välissä? Mikä on tuo aika numeraalisen päivän ehtoon alusta seuraavan numeraalisen päivän ehtoon alkuun sillä se aika kertoo meille tuon numeraalisen päivän "ajan" pituuden.

1:moos.1:14 Ja Jumala sanoi: "Tulkoot valot taivaanvahvuuteen erottamaan päivää yöstä, ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa aikoja, päiviä ja vuosia,
1:15 ja olkoot valoina taivaanvahvuudella paistamassa maan päälle." Ja tapahtui niin:
1:16 Jumala teki kaksi suurta valoa, suuremman valon hallitsemaan päivää ja pienemmän valon hallitsemaan yötä, sekä tähdet.
1:17 Ja Jumala pani ne taivaanvahvuuteen, paistamaan maan päälle
1:18 ja hallitsemaan päivää ja yötä ja erottamaan valon pimeästä. Ja Jumala näki, että se oli hyvä.

Neljäntenä päivänä Jumala teki valot taivaalle eroittamaan päivää ja yötä. Ne tehtiin ihmisille merkeiksi ja ajoiksi osoittamaan päiviä ja vuosia. Jumala teki kaksi valoa. Suuremman valon hallitsemaan päivää (aurinko) ja pienemmän valon hallitsemaan yötä (kuu). Jumala antoi auringolle ja kuulle tehtäväksi hallita päivää ja yötä ja eroittaa valo pimeydestä. Jumala oli jo eroittanut ensimmäisenä numeraalisenä päivänä valon pimeydestä mutta nyt Hän antoi tämän tehtävän näille kahdelle valolle. Nämä valot ovat aurinko ja kuu. Näiden tehtävä on osoittaa meille päivän ja yön aika ja niistä voimme laskea vuosia.

Neljäntenä päivänä Jumala teki siis ihmisille "kellon" joka on osoittamassa meille aikoja: päiviä ja vuosia. Tämän Jumalan tekemän "kellon" ansiosta voimme tietää kuinka pitkiä nämä numeraaliset päivät olivat eli mikä oli aika numeraalisen päivän ehtoosta seuraavan numeraalisen päivän ehtooseen.

Raamatun selvän ilmoituksen mukaan Jumala on antanut ihmisille "kellon" jotta ihmiset voisivat mitata aikoja, päiviä ja vuosia. Jumala on siis antanut ihmisille mekanismin näiden mittaamiseen. Ne ovat aurinko, kuu ja tähdet. Nämä muodostavat Jumalan kellon. Jumalan kello on ihmisille riittävän tarkka ilmoittamaan tarvittavia aikoja, päiviä ja vuosia.

Koska Jumalan antama kello sisältää auringon ja kuun sekä tähdet niin aika katsotaan silloin niistä. 1.Mooseksen kirja määrittää numeraalisten päivien välisen eron (numeraalisen päivän ehtoon alusta seuraavan numeraalisen päivän ehtoon alkuun) sisältävän yön ja päivän. Pimeän ja valoisan ajan. Päiväntasaajan kohdalla jossa Israel sijaitsee yö ja päivä kestävät kummatkin 12h. Näin ihmiset pystyivät Jumalan antamasta kellosta määrittämään ajan - päivän pituuden. Näin tiedämme mikä aika kului numeraalisen päivän ehtoon alusta seuraavan numeraalisen päivän ehtoon alkuun eli näin tiedämme mikä aika tuohon väliin jää ja se aika on 24h Jumalan antaman kellon mukaan.

Raamatussa vanhassa ja uudessa testamentissa aijoilla on tärkeät merkitykset. Siellä puhutaan kuukaisista ja "hetkistä" esim; kolmas hetki päivästä jne.. Ihmiset määrittivät siis aikaa jo silloin Jumalan antamasta kellosta.

Nykyään tiedämme tarkemmasti (sekunnilleen) kuinka kauan vuorokausi (1.Mooseksen kirjan numeraalinen päivä) kestää.

Maan pyörimisliike hidastuu hieman mutta sillä ei ole käytännönmerkitystä Jumalan kellolle. Noin 620 miljoonaa vuotta sitten vuorokausi olisi ollut 22 h maan pyörimisliikkeen hidastumisen mukaan arvioituna.

Raamatussa on tarkoituksella tallennettu sukuluettelot Kristuksesta Aadamiin. Näin tiedämme kuinka monta sukupolvea eroittaa Kristuksen Aadamista. Me tiedämme myös sen että Kristus eli noin 2000 vuotta sitten sillä koko nykyinen ajanlaskumme (kalenteri) perustuu Kristuksen syntymään. Näillä tiedoilla voimme laskea suurinpiirtein sen ajan mikä on Aadamin luomiseen ja se aika on noin 6000 vuotta. (Juutalaisen kalenterin mukaan nyt on noin 5800 vuosi.)

Kun ymmärrämme Raamatun sukuluetteloiden perusteella että maailma on vain noin 6000 vuotta niin ymmärrämme myös sen että Jumalan "kello" käy edelleen käytännössä täysin samassa ajassa kuin 6000 vuotta sitten. Pyörimisliikkeen hidastuminen ei ole siis vaikuttanut Jumalan antaman kellon tarkkuuteen 6000 vuodessa.

Jumalan antaman "kellon" perusteella ja Jumalan antamien sukuluetteloiden avulla pystymme laskemaan suurinpiirtein maailmankaikkeuden iän. Se on noin 6000 vuotta. 6000 vuotta on älyttömän pitkä aika. Se on maailmankaikkeuden olemassa-olo aika. Maailma on siis vanha se on iki - vanha jopa 6000 vuotta vanha ja tämä arvio perustuu Jumalan antaman kellon ilmoitukseen ajasta, luomipäivistä sekä Jumalan antamaan ilmoitukseen ihmisten suvusta. Raamattu on maailman paras ja totuudellisin historian kirja sillä se kertoo tarkasti maailman ja ihmiskunnan historian iän ja eri vaiheista.

Linkistä: "Maailman ikä" - http://www.sauluslahetys.com/uutiset.html?a100=19

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Haluatko ehkä siirtää Israelin vaikka Equadoriin tai Tansaniaan tai jonnekin muualle Päiväntasaajalle? Israel sijaitsee aika reippaasti pohjoisella pallonpuoliskolla, samoilla leveysasteilla kuin Yhdysvaltain Georgia.

Biologiassa ja geologiassa 6000 vuotta on niin lyhyt ajanjakso, että niitä mahtuu läjä melkein minkä tahansa asian virhemarginaaliin. Se voi toki olla "maailman" ikä, jos maailmalla tarkoitetaan sukuperintönä kulkenutta historiaa jossakin Lähi-Idässä.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #99

Tässä hyvä linkki - Evidence for a Young World by Russell Humphreys: http://creation.com/evidence-for-a-young-world

"90% ajoitusmenetelmistä tukee nuorta maailmankaikkeutta (n;6000v.)".

Fyysikko Dr Russell Humphreys sanoo että 90% ajoitusmenetelmistä tukee nuorta maailmankaikkeutta!

Tässä Dr Russell Humphreys kertoo niistä monista todisteista jotka tukevat nuorta (n; 6000v) Raamatun ilmoittamaa maailmankaikkeutta.

Evidence For a Young World - Part 1 with Dr. Russell Humphreys - http://www.youtube.com/watch?v=tX9eDTNfQHY

ja

Evidence For a Young World - Part 2 with Dr. Russell Humphreys - http://www.youtube.com/watch?v=Z43s4tx9CxM

Tässä blogini: "Todisteita nuoresta maasta ja maailmankaikkeudesta" - http://mikaeltorppa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/11612...

ja

"Todisteita nuoresta maailmankaikkeudesta II planeetat" - http://mikaeltorppa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/11622...

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #100

No miten on sen Päiväntasaajan laita? Millä karttapallolla Israel on Päiväntasaajalla?

Sari Masku

Eli kuukausien ja vuorokausien pituudet olivat Nooan aikana samat kuin nytkin?

11 Sinä vuonna, jona Nooa täytti kuusisataa vuotta, vuoden toisen kuukauden seitsemäntenätoista päivänä, puhkesivat kaikki syvyyden lähteet ja taivaan ik- kunat aukenivat. 12 Maan päällä satoi rankasti nel- jäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä. 13 Juuri sinä päivänä Nooa sekä hänen kolme poikaansa Seem, Haam ja Jafet, hänen vaimonsa ja hänen kolmen poi- kansa vaimot menivät arkkiin. 14 Heidän lisäkseen arkkiin meni kaikkia villieläimiä, karjaeläimiä ja maalla liikkuvia pikkueläimiä sekä kaikkia lintuja, niin pikkulintuja kuin muitakin siivekkäitä. 15 Nooan luo tuli kaikkia eläviä olentoja pareittain, 16 jokaista lajia uros ja naaras, niin kuin Jumala oli Nooalle sanonut. Ja Jumala sulki oven Nooan jälkeen.

17 Niin tuli vedenpaisumus neljäksikymmeneksi päiväksi maan päälle. Vedet nousivat ja nostivat arkin irti, niin että se kohosi korkealle maasta. 18 Vedet paisuivat ja lisääntyivät suuresti maan päällä, ja arkki ajelehti veden pinnalla. 19 Ja vedet paisuivat paisumistaan, kunnes korkeimmatkin vuoret peittyivät. 20 Vesi nousi, ja vuoret jäivät viisitoista kyynärää veden alle. 21 Silloin tuhoutuivat kaikki maan elävät olennot, linnut, karjaeläimet, villieläimet ja kaikki maan päällä vilisevät pikkueläimet sekä kaikki ihmiset. 22 Kaikki kuivalla maalla elävät olennot kuolivat, kaikki, joissa oli elämän henkäys. 23 Näin Herra pyyhkäisi maan päältä kaikki elävät olennot, ihmiset, karjaeläimet, pikkueläimet ja linnut; kaikki ne hän pyyhkäisi pois. Jäljelle jäivät vain Nooa sekä ne, jotka olivat hänen kanssaan arkissa.

24 Maa oli veden vallassa sataviisikymmentä päivää.

1 Mutta Jumala ei unohtanut Nooaa eikä villieläimiä ja karjaeläimiä, jotka olivat arkissa hänen muka- naan, vaan pani tuulen puhaltamaan maan yli, ja vedet lakkasivat nousemasta. 2 Syvyyden lähteet ja taivaan ikkunat sulkeutuivat, ja sade taukosi. 3 Vedet väistyivät väistymistään maan päältä, ja sadanviidenkymmenen päivän kuluttua vedet olivat alentuneet niin paljon, 4 että arkki pysähtyi seitsemännen kuun seitsemäntenätoista päivänä Arara- tin vuoristoon. 5 Vedet vähenivät vähenemistään kymmenenteen kuuhun saakka, ja kymmenennen kuun ensimmäisenä päivänä tulivat vuorten huiput näky- viin.

Millä sitten selität nuo jakeet?

Minun kalenterini mukaan tuossa on aika paljon liikaa päiviä 17.2.ja 17.7. välisenä aikana.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #101

Muista että Raamattu seuraa juutalaista ajanlaskua (kalenteria). Kun kuukausi on 30 päivää tulee viiden kuukauden (17.2-17.7) ajaksi 150 päivää.

Sari Masku Vastaus kommenttiin #102

Sateet alkoivat 17.2. ja kestivät 40 päivää sen jälkeen maa oli veden vallassa 150 päivää. Niinhän noissa jakeissa selvästi lukee.

2 Syvyyden lähteet ja taivaan ikkunat sulkeutuivat, ja sade taukosi. 3 Vedet väistyivät väistymistään maan päältä, ja sadanviidenkymmenen päivän kuluttua vedet olivat alentuneet niin paljon, 4 että arkki pysähtyi seitsemännen kuun seitsemäntenätoista päivänä Arara- tin vuoristoon.

40+150=190 päivää.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #103

Sade keti 40 päivää ja yötä ja tämä aika sisältyy 150 päivään jona vedet hallitsivat maata. Päivämäärät ovat hyvästä syystä mukana kohdassa. Ne selittävät mitä kohdan kokonaisilmoitus tarkoittaa.

Kun laskemme viisikuukautta saamme 150 päivää ja näin ymmärrämme että 40 päivää sisältää tähän.

150 päivän kuluttua sateen alkamisesta vedet olivat alentuneet niin paljon, 4 että arkki pysähtyi seitsemännen kuun seitsemäntenätoista päivänä Arara- tin vuoristoon.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #102

Kaikki päivät Raamatussa ovat kuitenkin yhtä pitkiä?

Käyttäjän elehtiaho kuva
Eira Lehtiaho

Jeesus sanoo vedenpaisumuksesta (Matteus 24:jakeet 37-39);

"Niinkuin oli Nooan päivinä, niin on oleva myös Ihmisen Pojan tullessa.
Niinä päivinä ennen vedenpaisumusta ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat ,aina siihen päiväänasti, jona Nooa meni arkkiin.
He eivät aavistaneet mitään ,ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki.
Näin on myös oleva , kun Ihmisen Poika tulee"

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

REPS :O

"90% ajoitusmenetelmistä tukee nuorta maailmankaikkeutta (n;6000v.)".

Miten nuoren maailmankaikkeuden kreationistit selittävät kaukaisten galaksien merkittävän kemiallisen eron lähempänä sijaitseviin galakseihin? Entä miten selitätte 2,725 kelvinin asteisen kosmisen taustasäteilyn lämpötilan? Miten selitätte auringon toiminnan, sen säteily matkailee ytimestä pintaan jopa miljoona vuotta? Entä miten selitätte esim. aboriginaalien 50 000 vuotta vanhan kulttuurin?

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Valheella on lyhyet jäljet, näemmä ei taas mitään sanottavaa kysymyksiini. Tämä menee Torpan avauksissa aina tähän kun pitäisi löytää jotain konkretiaa huulien heiluttamisen sijaan. Edelleen on vain tästä kysymys, objektiivinen todellisuus vastaan subjektiivinen tulkinta. Kysymyksessä ei näemmä olekaan hakea totuutta maailman laidoista. Huulien heiluttaminen on aika hankala laji edes viihteenä, jos ei ole sanottavaa. Surkeaa!

Pekka J. Mäkinen

Ei uskovilla tarvitse olla joka ainoaan asiaan vastausta, kun sitä ei ole tieteelläkään. Minusta Torppa on pärjännyt hienosti, ja olen samaa mieltä pääasioista. Ihan kaikkeen kirjoitettuun ole vielä perehtynyt. Kyllä Nooan arkki on mitä ilmeisemmin ollut olemassa, ja siitä on pari löytöäkin jo olemassa, joskin ovat kumpikin epävarmoja koska molemmat eivät voi olla aitoja, jos kumpikaan. Nooan arkki-löydöstä on dipl.ins. Seppo Tuominen tehnyt myös suomenkielisen kirjan, mutta kuten Tuominen itsekin myöntää, löydön aitous on vielä uusien tutkimuksien varassa, vaikka eräässä vaiheessa se tuntuikin olevan melko varmasti aito, useiden erilaisten maaperätutkatutkimuksten peerusteella, mutta sitten siihen tuli takapakkia lisätutkimusten muodossa.

Tuliko jo maininta siitäkin että kiinan kielessä suurta laivaa tarkoittaa kolme merkkiä: veme, ihminen ja 8. Viittaa siis siihen että arkista pelastui 8 ihmistä.

Olen myös huomannut erään ehdottoman varman asian, joka pätee lähes jokaisessa keskustelussa: mitä ilkemmin, loukkaavammin ja halveksivammin joku kirjoittaa toisen ihmisen näkemyksestä, sitä varmemmin hän on itse väärässä.
Asialla on myös moraalinen tai hienotunteinen puolensa kuten eräs lapsi totesi osuvasti: Ketään ei saa sanoa hölmöksi, jos ei itse ole.

Tässä mielessä annan kunnioitukseni myös Torpan rauhallisuudelle, jossa hän ei vastaa ilkeilyyn samalla mitalla takasin. Siihen ei moni pysty.

Jore Puusa

On juhannus 2015, ulkona sataa ja lueskelen sitä roskaa jota US:n blogit sisältävät kahmalokaupalla. Tässä bloggauksessa uskovaksi esittäytyvä henkilö väittää asioita ja valtava joukko lukijoita väittää vastaan.
Journalistina tunnistan heti vedätyksen.
On hyvin järkyttävää että todennäköisesti keskimääräistä älykkäämmät ihmiset antavat viedä itseään kuin pässiä narusta Mikael Torpan saadessa makeat naurut.
Yhtä järkyttävää on, että iso joukko ihmisiä keskustelee tosissaan 2015 NOOAKIN arkin olemassaolosta tai olemassaolemattomuudesta. Keskiajan pyyhkäisy.

Pekka J. Mäkinen

V.1861 Ranskan tiedeakatemia julkaisi pienen lehtisen jossa esitettiin 51 luonnontieteellistä tosiasiaa, jotka olivat ristiriidassa Jumalan sanan kanssa. Tänään yksikään luonnotietelijä koko maailmassa ei usko ainuttakaan noista 51:sta "faktasta". Näitä ja muitakin tiedon ja uskon välisiä kysymyksiä pohditaan kirjassa "Tiedä miksi uskot / Paul Little". Suosittelen kaikille, etenkin epäilijöille. .
Tieteen totuudet voivat muuttua, mutta Jumalan sana pysyy aina totuutena.

Mitä sitten Nooan arkkiin tulee niin uutta tietoa tulee jatkuvasti joka tukee vedenpaisumuskertomusta. Tässä uusi havainto: http://www.aamulehti.fi/Ulkomaat/1194907029466/art...

"Maapallolla on paljon enemmän vettä kuin on tiedettykään. Uusi tutkimus paljastaa, että maan vaipassa voi mineraaleihin sitoutuneena olla jopa kolme kertaa enemmän vettä kuin kaikissa valtamerissä on yhteensä. Asiaa on epäilty jo vuosikymmeniä, mutta nyt yhdysvaltalaisten New Mexicon ja Northwestern-yliopistojen tutkijat näyttävät saaneen asialle vahvistuksen".

Keijo Matikainen

Eläimet käyttävät toisia eläimiä ravintonaan ravintoketjussa aina pienimmästä isompaan.Mitä lienevät Gommodon varaanit siellä syöneet,puhumattakaan Villamammuteista.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset