mikaeltorppa Ymmärtäkää, te kansan järjettömät, ja te tomppelit - milloin te tulette järkiinne? Joka on korvan istuttanut, hänkö ei kuulisi? Joka on silmän luonut, hänkö ei näkisi? Ps. 94:8-9

Syy miksi usko kristinuskoon hiipuu

 • Eero Jaakkolan saarna ei ohikulkijoita hetkauttanut - ihmiset kohauttivat vain olkapäitä ja jatkoivat matkaansa
  Eero Jaakkolan saarna ei ohikulkijoita hetkauttanut - ihmiset kohauttivat vain olkapäitä ja jatkoivat matkaansa
 • Sanoma ristiinnaulitusta Kristuksesta on juutalaisille kompastuskivi
  Sanoma ristiinnaulitusta Kristuksesta on juutalaisille kompastuskivi
 • Ristiinnaulittu Kristus on pakanoille hullutus
  Ristiinnaulittu Kristus on pakanoille hullutus
 • Paavali opetti viemään pakanat alkuun - oikealle tielle jotta he pystyivät ymmärtämään Kristuksen ristin merkityksen
  Paavali opetti viemään pakanat alkuun - oikealle tielle jotta he pystyivät ymmärtämään Kristuksen ristin merkityksen

MIKSI HE EIVÄT KUUNTELE

Useat sosiologiset tutkimukset kertovat että länsimaissa kirkot jätetään yhä useammin. Länsimainen kulttuuri joka rakentui kristinuskon perustalle on muuttumassa ja muuttunut jo suuresti. Esimerkiksi vuonna 2007 noin 63 prosenttia suomalaisista piti oppia Jeesuksesta Jumalan Poikana vähintään todennäköisenä, vuonna 2011 vastaava luku oli enää 41 prosenttia. Kristinuskon perustuksille rakentuneet kulttuurit luopuvat kristinuskosta laajalti ja tämä näkyy ennen kaikkea epäkristillisten asioiden suvaitsevaisuutena. Miksi kristinuskon perustuksille rakentuneet kulttuurit luopuvat kristinuskosta? Onko tälle jokin perustavaa laatua oleva syy? Kyllä on. Tässä kirjoituksessa käsittelen kaikista perustavinta syytä miksi länsimainen kulttuuri luopuu kristinuskosta ja esittelen myös lääkkeen joka ei vain hoida oireita vaan parantaa taudin.

 

MISTÄ SYYSTÄ KRISTINUSKOSTA LUOVUTAAN?

Tutkimuslaitos Barna Groupin johtaja David Kinnaman listaa kuusi pääsyytä, joiden vuoksi milleniaalit sanovat lähteneensä kirkosta. Lista on luettavissa linkissä - Amerikan nuoret aikuiset ovat jättämässä kirkon

Vaikka Kinnamanin lista koskee kirkosta luopuneita ihmisiä niin suurelta osin samat syyt vaikuttavat myös itse kristinuskosta luopumiseen. Mielestäni listassa on yksi kohta ylitse muiden sillä muut syyt ovat vaikuttaneet aina kristinuskon aikana.

Uskon että perustavin syy miksi länsimainen kulttuuri luopuu kristinuskosta on seuraava:

- Num 3) "Tieteenvastainen. Monille nuorille kristityille on tullut kuva, että usko ja tiede ovat yhteen sopimattomia. Silti he elävät tieteen ja teknologian läpäisemässä kulttuurissa ja näkevät joka päivä, kuinka tiede tuottaa konkreettisia tuloksia. Tiede näyttää lisäksi toivottavan kysymykset ja epäilyt tervetulleeksi, toisin kuin usko."

Nykyinen länsimainen kulttuuri näkee yleisesti kristinuskon tieteenvastaisena. Monilla ihmisillä on kuva että tiede ja kristinusko ovat yhteen sopimattomia ja sodassa keskenään. Ihmiset pitävät tiedettä totuuden äänitorvena koska he näkevät joka päivä miten tiede toimii ja edistyy kehittäen uutta teknologiaa ja lääkkeitä jne... Mutta miksi tiede sitten yleisesti nähdään yhteen sopimattomana kristinuskon kanssa? Siihen on olemassa yksi perustavaa laatua oleva syy.

Nimittäin ikivanha pakanauskonto naturalismi on kaapannut tieteen itsellensä eikä kristityt ole tarpeeksi vastustaneet tätä vaan ovat yleisesti antaneet hyväksynnän naturalistisille tulkinnoille elämän luonteesta. Kun sitten nykyään koulutusjärjestelmämme opettaa jo lapsesta pitäen ihmisille naturalistista tulkintaa elämän luonteesta tieteellisenä tosiasiana niin tämän vaikutuksesta tiede ja itse todellisuus nähdään yhteen sopimattomina kristinuskon kanssa. Syy on siinä että virallisesti hyväksytyksi tavaksi tulkita tieteellinen todistusaineisto on hyväksytty vain naturalistiset lähtöoletukset - jotka pohjautuu pyrkimykseen selittää elämän syntyminen ja sen historia ilman yliluonnollisia tekijöitä. Naturalismi selittää elämän kehityksen evoluutioteorian kautta.

Pappi Eero Junkkaala kirjoittaa blogissaan"Nykyaikaisen tieteellisen maailmankuvan mukaan maailmamme on 13,82 miljardia vuotta vanha ja evoluutioteoria selittää mekanismin, jonka mukaan maailma ja ihmiskunta ovat kehittyneet siihen, missä me olemme nyt... ..Biologian opetuksessa pitää opettaa biologiaa, ei uskontoa. Siksi biologian tunnilla on oikein esittää kehitysoppi vallitsevana selityksenä maailman varhaishistoriaan."

Niin kuin voimme havaita niin kristityt papitkin antavat hyväksyntänsä naturalistiselle selitykselle elämän kehityksestä ja pitävät sitä tieteellisenä näkemyksenä. Junkkaala toteaa että biologian opetuksessa pitää opettaa biologiaa ei uskontoa ja siksi hänen mukaansa on oikein esittää kehitysoppi (evoluutioteoria) vallitsevana selityksenä maailman varhaishistoriaan. Junkkaala siis antaa kehitysopille biologian arvon eli toisin sanoen hänen mukaansa biologia tulee tulkita vain kehitysopin näkökulmasta eli naturalistisista lähtöoletuksista käsin.

Syy miksi kehitysoppi on saanut monopolin maailman varhaishistorian tulkinnassa on siinä etteivät kristityt ole puolustaneet Raamatullista näkökantaa vaan he ovat antaneet naturalismin saada yksinoikeuden tulkita maailman varhaishistoria. Tästä seuraa automaattisesti se että naturalismi nähdään tieteellisenä selityksenä ja Raamattu muuttuu ihmisten mielessä satukirjaksi ja mytologiaksi (lue sokeaksi uskoksi/hullutukseksi) joka ei pidä yhtä havaitun todellisuuden kanssa - sillä kehitysoppi ja Raamatun ilmoitus ovat täysin vastakohtia toisillensa.

Kun länsimainen kulttuuri nousi kukoistukseensa tiede mukaan lukien (1500 luvulla) niin tieteen perustajat Newton ja kumppanit uskoivat Raamatun kuvaamaan varhaishistoriaan. He tulkitsivat todellisuuden luonteen Raamatun ilmoituksen kautta. Kun Darwin kansantajuisti ikivanhat naturalistiset kehitysoppi uskomukset 1800 luvulla niin sen jälkeen naturalistiset selitykset (tulkinnat) pikkuhiljaa valtasivat ensin tieteen ja sitten kulttuurin. Sillä kristityt eivät puolustaneet Raamatullista näkemystä tarpeeksi tehokkaasti pakanauskontoa vastaan jonka sisäänrakennettuna ominaisuutena on miellyttää ihmisen (henkistä) korvasyyhyä.

Länsimainen kulttuuri luopuu suurelta osin kristinuskosta siksi että se pitää sitä yhteen sopimattomana tieteen kanssa - sillä länsimainen nykykulttuuri hyväksyy tieteelliseksi lähtöoletukseksi (selitysmalliksi) vain naturalistiset tulkinnat (vastoin tieteen todellista luonnetta). Syy naturalismin suorittamaan "tieteen kaappaukseen" on kristityissä johtajissa jotka tekivät kompromissin pakanauskonnon kanssa. Tämä kompromissi on pikkuhiljaa rappeuttanut kristinuskon kulttuurissa koska jos kristinuskon opettama varhaishistoria on ihmisten mielessä virheellinen ja vastoin tieteellisiä selityksiä niin miksi he uskoisivat silloin sen teologiaankaan joka nousee Raamatun kuvaamasta historiasta?

 

KRISTINUSKOSTA LUOPUNEEN KULTTUURIN SEURAUKSIA

Muutama vuosi sitten Pastori Eero Jaakkola saarnasi joka päivä Imatran kävelykadun soittolavalla. Kuulijakunta oli silminnähden vähäinen. Jaakkola nuhteli ihmisiä synnistä ja kehotti heitä parannukseen. Liperit kaulassa esiintyneen pastorin toiminta ei ohikulkijoita hetkauttanut. Internet-pornoa koskeneille kommenteille kohautettiin olkapäitä.

Ihmiset eivät kuunnelleet ja välittäneet Eeron saarnasta. Eero julisti ihmisille Jumalan sanan ilmoittaman totuuden mutta ihmiset kohauttivat sille vain olkapäitä ja jatkoivat matkaansa. Miksi näin? Uskon että suurin syy oli se että ihmiset pitivät Eeron saarnaa "hullutuksena"! Monet saattoivat ajatella että mitä ihmeen satuja synnistä tuo satusetä tuolla huutaa.. Mitä on synti mistä hän kehottaa tekemään parannusta? Eikö synnistä kerrota siinä Raamattu nimisessä satukirjassa? jne... Toisin sanoen suurin osa varsinkin nuorista nykyajan ihmisistä ei tajua pöläystäkään saarnasta synnistä ja parannuksesta. Ihmiset eivät usko olevansa syntisiä koska he eivät usko syntiä olevan olemassakaan sillä heidän maailmankuvansa rakentuu kehitysopillisille uskomuksille eikä Raamatun kuvaaman historiaan. Siksi pelkkä saarna synnistä kaikuu kuuroille korville vaikka itse sanoma olisikin totuuden mukainen.

 

RAAMATTU AUTTAA

Raamattu auttaa meitä ymmärtämään miksi ihmiset eivät kuuntele ja mikä avuksi.

1.Kor. Sillä kun, Jumalan viisaudesta, maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat, 
1:22 koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta, 
1:23 me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus (kompastuskivi) ja pakanoille (kreikkalaisille) hullutus.

Raamattu opettaa että ristiinnaulittu Kristus on juutalaisille pahennus (kompastuskivi) ja pakanoille hullutus. Tämä on avain sen ymmärtämiseen miksi nykyajan länsimaiset ihmiset eivät enään kuuntele Jumalan sanan saarnaa ristiinnaulitusta Kristuksesta. Siksi koska nykyajan länsimainen kulttuuri on "kreikkalainen" jolle sanoma rististä on hullutusta. Kun ymmärrämme miksi saarna rististä on hullutusta pakanoille niin voimme ymmärtää miten heitä tulee lähestyä.

 

JUUTALAISILLE KOMPASTUSKIVI

Juutalaisilla on ristin sanoman kannalta oikea historia. He uskovat että Luoja Jumala on luonut maailman ja ihmiset niin kuin Mooses opetti. He uskovat syntiinlankeemukseen niin kuin Mooses opetti. He ymmärtävät synnin merkityksen ja syntiuhrien merkityksen syntien anteeksi saamiseksi koska juutalaisen kulttuurin historia perustuu Jumalan sanan tosiasioille. Juutalaisten kompastuskivi on Jeesus - sillä he odottivat suurta Kuningasta joka johtaa heitä ja vapauttaa heidät kaikesta pahasta. Tämän vuoksi Jeesus - puusepän poika joka naulittiin ristiin on heille kompastuskivi sillä he eivät usko Jeesuksen olevan heidän Messiaansa ja siksi he kompastuvat.

Apt. 9:22 Mutta Saulus sai yhä enemmän voimaa ja saattoi Damaskossa asuvat juutalaiset ymmälle näyttäen toteen, että Jeesus on Kristus.

Apt. 18:5 Ja kun Silas ja Timoteus tulivat Makedoniasta, oli Paavali kokonaan antautunut sanan julistamiseen ja todisti juutalaisille, että Jeesus on Kristus.

Paavalin ei tarvinnut julistaa juutalaisille että Herra Jumala on luonut taivaan ja maan koska juutalaiset tiesivät jo sen. Sen sijaan Paavali julisti ja näytti toteen juutalaisille että Jeesus on Kristus itse Herra taivaasta. Juutalaisille ei tarvinnut julistaa mikä Herra on vaan kuka Herra on Luoja. Herra Jeesus Kristus.

 

PIETARIN SAARNAN SEURAUKSENA KOLMETUHATTA TULI USKOON KRISTUKSEEN Apt. 2:22 - 41 

Pietari saarnasi juutalaisille helluntaina Kristuksesta. Pietari ei aloittanut saarnaansa luomisesta tai syntiinlankeemuksesta sillä hän tiesi sen että kaikki Jerusalemissa tiesivät nämä Jumalan sanan perusteet. Pietari kertoi Israelilaisille mitä he olivat tehneet - he olivat ristiinnaulinneet heidän Messiaansa. Pietari siis todisti juutalaisille että Jeesus Nasaretilainen on Kristus heidän Messiaansa ja noin kolmetuhatta ihmistä tuli uskoon.

Monet sanovat että kristittyjen tulisi julistaa evankeliumia aina tämän Pietarin mallin mukaan koska se oli niin tehokas että kolmetuhatta ihmistä tuli uskoon. Raamattu ei kuitenkaan opeta niin. Raamattu opettaa että meidän tulee ottaa vaari ajasta ja hetkestä. Juutalaisille jotka tunsivat Jumalan sanan kuvaaman historian oli Pietarin saarna todella tehokas sillä se osui kohteeseensa. Monet juutalaiset joille risti oli kompastuskivi ymmärsivät Pietarin saarnan vaikutuksesta että Jeesus oli todellakin heidän Messiaansa. Pietarin saarna oli kuitenkin suunnatta ihmisille jotka jo käsittivät Jumalan sanan perusteet luomisen, syntiinlankeemuksen, syntiuhrin merkityksen jne.. Jos Pietari olisi julistanut tämän saman saarnan Ateenassa niin varmaan yksikään ihminen ei olisi tullut uskoon.

 

PAKANOILLE HULLUTUS

Pakanoille (kreikkalaisille) sanoma ristiinnaulitusta Kristuksesta on hullutusta. Näin siksi että he eivät voi ymmärtää sitä - sillä kreikkalaisen kulttuurin maailmankuvaan ei sisälly käsitystä synnistä ja syntiuhrin merkityksestä syntien anteeksisaamiseksi ja siksi sanoma Jeesuksen syntiuhrista on heille yhtä kuin hullutusta. Kreikkalaisilla on ristin sanoman kannalta väärä kuva historiasta - he ovat väärällä tiellä - he eivät ole tiellä joka johtaa ristiin koska heidän käsityksensä ihmiskunnan historiasta on Jumalan sanan vastainen ja tämän vuoksi sanoma rististä on heille hullutusta.

Jumalan sanan ilmoitus ei ala Kristuksen rististä vaikka Kristuksen risti sanan voima onkin. Jos aloitat saarnaamaan evankeliumia Kristuksen rististä ihmisille joilla ei ole käsitystä Jumalan sanan perusteista niin he eivät ymmärrä sinua. Saarna miehestä roikkumassa ristillä ilman käsitystä luomisesta, syntiinlankeemuksesta ja syntiuhrin merkityksestä syntien anteeksisaamiseksi on ihmisille hullutusta.

Jos ihmiset eivät ymmärrä että Luoja Jumala on luonut heidät ja omistaa heidät niin he eivät voi ymmärtää synnin todellista merkitystä ja jos ihmiset eivät ymmärrä synnin merkitystä niin syntiuhrilla ei ole heille mitään merkitystä ja täten koko sanoma ristiinnaulitusta Kristuksesta on heille merkityksetön - toisin sanoen hullutusta. Täten pakanoita joilla ei ole käsitystä Jumalan sanan perusteista ei voi lähestyä samalla tavalla kuin Pietari lähestyi helluntaina Israelilaisia jotka tunsivat Jumalan sanan perusteet.

 

PAKANOIDEN APOSTOLIN ESIMERKKI

Apt. 17:23-32  

Kun apostoli Paavali saarnasi aikansa epäjumalia palvovia kreikkalaisia filosofeja hän puhutteli tällöin evolutionistisia polyteistejä (monijumalaisuus) ja panteistejä. Epikurolaiset uskoivat kaiken maailmankaikkeudessa saaneen alkunsa sokeasta partikkeleiden vuorovaikutuksesta. Stoalaiset taas olivat panteistejä jotka uskoivat että maailmankaikkeus on itsessään jumalallinen ja sillä on jumalallisia ominaisuuksia kuten ikuisuus, elämä, tietoisuus ja älykkyys. 

 1. On olemassa yksi, ja vain yksi ainoa, tosi Jumala – Hän on taivaan ja maan Herra (jakeet 23–24).
 2. Tämä Jumala on Luoja – maailma ei ole syntynyt itsestään (jae 24).
 3. Elämä tulee Jumalalta – Hän antaa kaikille ihmisille elämän ja hengen ja kaiken muunkin (jae 25).
 4. Heidän evolutionistinen maailmankuvansa oli väärä – me kaikki polveudumme yhdestä miehestä - jonka Jumala teki (jae 26).
 5. Heidän polyteistinen/panteistinen maailmankuvansa oli väärä – jos he olivat Jumalan jälkeläisiä (kuten he myönsivät olevansa) silloin Jumala ei voinut olla kullasta, hopeasta tai kivestä tehty - toisin sanoen ihmisen suunnittelun ja taitojen tulosta (jae 29).
 6. Katukaa! Vasta sitten Paavali kertoi heille että tämä persoonallinen Luoja-Jumala käskee kaikkia ihmisiä kaikkialla katumaan - koska koko ihmiskunta on tilivelvollinen Hänelle ja tulee eräänä päivänä tuomituksi Sen Miehen kautta (Jeesuksen Kristuksen) jonka Jumala herätti kuolleista (jakeet 30–31).

Paavali haastoi pakanoiden maailmankuvan ja lähtien luomisen perusteista osoitti sen miten Jumala on luonut maailman. Paavalin lähestymistapa oli tehokas sillä se haastoi pakanoiden maailmankuvan Jumalan sanan totuuden kautta ja asetti evankeliumille luomisen perustan ennen saarnaa rististä. Ihmiset alkavat tulkita asioita toisin vasta kun heidän maailmankuvansa perusteet kyseenalaistetaan ja osoitetaan että todellisuus voidaan tulkita myös toisin. Paavali siis tulkitsi todellisuuden luonteen Jumalan sanan ilmoituksen kautta ja sitä kautta haastoi/osoitti pakanoiden kuvan todellisuuden luonteesta vääräksi - ja vasta sitten Paavali kertoi rististä. Toiset ivasivat Paavalia mutta toiset taas halusivat kuulla tästä vielä lisää.

 

ALOITETAAN ALUSTA - (OIKEALTA TIELTÄ)

Paavali ymmärsi sen ettei ihmisille joilla ei ollut käsitystä Jumalan sanan perusteista luomisesta, synnistä, syntiuhrista jne.. voinut aloittaa Kristuksen ristiuhrin julistuksella (sillä se olisi ollut heille vain hullutusta) vaan heidät tuli viedä alkuun - oikealle tielle jotta he pystyivät ymmärtämään Kristuksen ristin merkityksen. Ilman synnintuntoa ei Kristuksen syntiuhrilla ole merkitystä ihmiselle. Siksi ihmisten tulee ensimmäiseksi ymmärtää olevansa syntisiä ja sen oikea ymmärtäminen vaatii käsityksen siitä että ihminen on Jumalan luoma ja omistama. Tämän vuoksi evankeliumin saarnan kannalta on välttämätöntä että sanoma ristiinnaulitusta Kristuksesta saa aina Jumalan sanan mukaisen perustuksen jotta ihmiset voivat ymmärtää Kristuksen ristin todellisen merkityksen.

Ihmisen syntiinlankeemus on Raamatussa tarkoituksella ennen pelastussanomaa. Kukaan ei tarvitse pelastajaa ja pelastusta ellei hän ymmärrä olevansa matkalla kadotukseen ja pelastuksen tarpeessa. Todellinen synnintunto vaatii uskon Jumalaan Luojana sillä synti tarkoittaa Jumalan lain ja tahdon vastaisia tekoja joiden vuoksi tulee Jumalan tuomio. Sanoma synnistä, rististä ja parannuksesta (evankeliumi) on hullutusta niin kauan ihmisille kun he eivät usko Jumalan luoneen maailmaa sillä synti saa merkityksen vasta luomisen valossa.

Pähkinä pohdittavaksi - onko nykyajan Suomi kulttuuriltaan enemmän "juutalainen" vaiko "kreikkalainen"? Entä lähestyvätkö evankeliumin julistajat nykyään Suomalaisia kuin Suomi olisi "juutalainen" vaiko "kreikkalainen".?.

Minusta Suomi on nykyään enemmän kreikkalainen mutta kuitenkin suurin osa evankeliumin julistajista käyttää Suomessa metodia joka on suunnattu juutalaiseen kulttuuriin. Tämä on todellinen ongelma.

 

TIEDE TOIMII TULKKINA

Usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. Mutta jos emme ymmärrä kieltä jolla meille saarnataan Jumalan sanaa niin ei saarnasta ole mitään hyötyä. Esimerkiksi jos julistamme juutalaiselle joka ei osaa Suomea - evankeliumia Suomeksi niin ei hän voi ymmärtää sitä. Vasta kun joku tulkki kääntää saarnamme hänen kielelle voi hän ymmärtää mistä puhumme.

Nykyajan länsimainen naturalismi on vain yksi panteismin variaatio. Sillä jos todellisuus on aineellinen ja kaikki olemassa oleva koostuu tai on palautettavissa aineeseen, aineellisiin voimiin tai fysikaalisiin tapahtumiin niin tällöin naturalistien täytyy olettaa aineelle kyky luoda elämää, tietoisuutta sekä järjelliseen ajatteluun, moraaliin ja jumalatietoisuuteen kykeneviä olentoja eli ihmisiä. Aineelle täytyy siis lukea luomisen kyky - joka kristinuskon mukaan kuuluu ainoastaan Jumalalle.

Nykyajan länsimainen ihminen ajattelee hyvin pitkälle "tieteen kielellä" joka on käännetty naturalismiksi - sillä tiede on ottanut sekulaarissa kulttuurissa totuuden torven paikan. Miten saamme nykyajan sekulaarin naturalismilla kyllästetyn ihmisen kuuntelemaan ja ennen kaikkea ymmärtämään Jumalan sanan perusteita? Sanan jota hän jo lähtökohtaisesti pitää tieteen ja todellisuuden vastaisena satukertomuksena.

Tässä meitä voi auttaa luomisteoria joka toimii tulkin asemassa Jumalan sanan ja sekulaarin välillä. Luomisteoria tarkoittaa maailman ja siinä olevan elämän selittämistä Raamatun kuvaaman luomisen näkökulmasta. Luomisteoria pyrkii selittämään todellisuuden luonteen Raamatun ilmoittamista lähtökohdista käsin. Luomisteoria kääntää (tulkkaa) tiedettä "puhuvalle" ihmiselle Jumalan sanan ymmärrettävään muotoon. Luomisteoria selittää aluksi tieteen luonteen ja rajat ja tuo esille käytettävät lähtöoletukset. Raamattu antaa meille laajan kuvan tieteestä, biologiasta, geologiasta ja todellisuuden jokaisesta alueesta. Luomisteoria osoittaa sen miten todellisuudessa oleva empiirinen todistusaineisto on huomattavasti johdonmukaisempaa ja selitysvoimaisempaa tulkita Raamatun ilmoituksesta käsin.

Esimerkiksi kun sekulaari ihmettelee miten Nooa sai mahtumaan arkkiin kaikki maailman noin 1.5 miljoonaa eliölajia niin luomisteoriaa apuna käyttäen voidaan kertoa mihin Raamatun viittaama luotu laji (kind/perusryhmä) viittaa. Ja että Nooan tarvitsi ottaa todennäköisesti vain noin 8000 luotua lajia arkkiin ja niistä on voinut ilman mitään hokkuspokkuksia (lue evoluutiota) muodostua kaikki nykyään "luokitellut" 1.5 miljoonaa eliölajia tunnettujen biologisten prosessien kautta. Luomisteorian avulla voimme havainnollistaa että lajiutuminen on havaittu vain perusryhmien (kind) sisällä – koskaan ei ole havaittu lajiutumista perusryhmästä toiseen. Ja että perusryhmien sisällä tapahtuva lajiutuminen on päinvastainen prosessi kuin se mitä kehitysoppi tarvitsisi toimiakseen.

Jos ihmisen sydämelle ei avaudu valheen siteet jotka estävät häntä kuulemasta (ottamasta) evankeliumia vastaan niin sanoma rististä ei auta. Kun ihmiselle joka pitää Raamattua vain satukirjana osoitetaan että tiede ja empiirinen todistusaineisto tukee juuri sitä mitä odottaisimmekin Raamatun ilmoituksen perusteella niin tällöin ihminen voi ymmärtää että kenties maailma onkin luotu ja minä voin ollakin syntinen. Silloin saarna ristiinnaulitusta Kristuksesta voi Pyhässä Hengessä todistaa ihmiselle synnin, vanhurskauden ja tuomion.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (70 kommenttia)

Käyttäjän jperttula kuva
Juhani Perttu

Olen samaa mieltä, että uskonnon suurin onglma on sen ja tieteen sovittaminen yhteen, mutta ongelman ydin ei ole evoluutio ja maailman luominen. Itse asiassa alkuräjähdys, elämän synty, tietoisuuden synty voidaan helposti sovittaa yhteen uskonnon kanssa. Ongelma on se, että teologia tieteenä ei ole kehittynyt keskiajan jälkeen, vaan taantunut. Papit ja koulujen uskonnonopettajat eivät enää osaa vastata elämän tarkeisiin filosofisiin kysymyksiin, tai edes keskustella niistä.

mikael torppa

Tiede sovitetaan aina yhteen jonkin "uskonnon" kanssa. Tämän päivän Suomessa tämä tieteen kanssa yhteen sulautunut uskonto on ikivanha pakanauskonto naturalismi.

Tiedemiesten tieteellisen käsitteenmuodostuksen perustana on aina uskonvarainen käsitys todellisuuden historiasta. Elämän synty että elollisten olentojen historia planeetallamme ovat ainutkertaisia – ei toistettavia – tapahtumia. Elollisten olentojen historiaa ei ole mahdollista tarkastella suorilla havainnoilla tai kokeilla. Tämän rajallisuuden vuoksi ihmisten maailmankuvat (todellisuuden luonteen selittävä teoriamme) ohjaavat aina empiirisen todistusaineiston tulkintaa.

Maailmankuvat taas muodostuvat ihmisten uskomuksellisista käsityksistä havaitun todellisuuden alkuperästä kokonaistarkoituksesta ja perimmäisestä järjestyksestä. Historiallisten tapahtumien kokeellinen havainnointi on mahdotonta koska niitä ei voida toistaa. Siksi tieteellisen ajattelun perusta (maailmankuva/teoria) perustuu aina luonteeltaan uskomukselliseen lähtökohtaan.

Kristittyjen ongelma on se että olemme antaneet pakanauskonto naturalismille yleisen monopolin todistusaineiston tulkinnassa. Alkuräjähdystä ja kehitysoppia ei voi sovittaa yhteen kristinuskon kanssa ilman että joutuu luopumaan Raamatun kirjaimellisesta historianilmoituksesta.

Koko asian tärkein pointti on nimenomaan siinä voimmeko me luottaa Jumalan sanaan niin kuin siellä lukee vai pitääkö meidän tulkita Jumalan sana sekulaarien (maailmallisten) uskomuksien kautta niin että ne tukevat toisiaansa. Jos emme voi luottaa siihen että Jumala todella tarkoitti kirjaimellisesti sitä minkä Hän Pyhässä Hengessä palvelijoidensa kautta kirjoitutti Raamattuun maailman historiasta niin miten ihmeessä voisimme luottaa mihinkään muuhunkaan Raamatussa?

Jos sekulaarien uskomukset vakuuttavat meidät enemmän maailman historiasta kuin Jumalan todistus niin tällöin me uskomme enemmän ihmisen kuin Jumalan sanaa ja tulkitsemme Jumalan sanan ihmisen sanan kautta. Kristittyjen tulisi tulkita ihmisten mielipiteet Jumalan sanan kautta eikä toisinpäin ja tästä on nimenomaan kyse - kenen sanaan me luotamme ja perustamme uskomme.

Eli mitä enemmän me opetamme nuorille että heidän tulee uskoa evoluutioteoriaan sitä enemmän me todellisuudessa kerromme heille ettei Raamatun ilmoittamaan historiaan voi luottaa ja tällöin me todellisuudessa opetamme ettei Raamattuun voi luottaa absoluuttisena totuutena.

Tämä on syy miksi luopumusta tapahtuu niin paljon kristittyjen keskuudessa - he eivät voi luottaa enään Jumalan sanaan totuutena koska ovat uskoneet että sekulaarit uskomukset ovat todistaneet Raamatun olevan väärässä. Tämä on todella surullista sillä nämä ihmiset on johdettu vastoin tieteen luonnetta uskomaan sekulaareja uskomuksia tieteellisinä tosiasioina - uskomuksia jotka ovat todellisuudessa todella epäjohdonmukaisia suhteessa luonnontieteelliseen dataan.

Meidän tulisi ymmärtää se ettei vastakkainasettelu ole Raamatun ja tieteen välillä vaan Raamatun ilmoituksen ja sekulaarien uskomuksien (evoluutioteoria) välillä. Luonnontieteellinen todistusaineisto on sama niin kreationisteille kuin evolutionisteille - luonnontiede ei tee eroa kreationistin ja evolutionistin näkemyksiin vaan ero syntyy heidän erinlaisista lähtökohdista - maailmankuvasta jonka kautta he tulkitsevat luonnontieteellisen todistusaineiston.

Mikko Koski

En malttanut olla kirjoittamatta, tähän vaikka kaikkeni yritin.

Teologian-laitokselle miekkailukursseja kurssitarjontaan niin saadaan tulevat papit harjoittamaan miekkalähetystä. Toimi hyvin 1100-luvun Suomesaa, miksei nytkin?

Pekka Pylkkönen

Uskonnoista luopumiselle on olemassa erittäin hyvä selitys. Koulutus on saavuttanut massat. Maailman kristityimmät valtiot ovat rutiköyhiä, epäonnistuneita valtioita joissa perusopetuskin on kiven alla - yhtä poikkeusta lukuunottamatta.

Kun ukkonen saa paremman selityksen kuin Zeuksen kiukunpuuska, uskonnot alkavat vajota mytologian hautausmaalle.

Uskovaisuus on yhdistelmä tietämättömyyttä ja älyllistä laiskuutta.

Kaikkien fysikaalisten kemistien sankari, Atkins Oxfordista vastasi hyvin kysymykseen että onko jumalista todisteita:

"There is plenty of evidence - for lazy minds"

mikael torppa

Olet jo lähtökohtaisesti ulkona aiheen todellisesta luonteesta kun et edes tunnista omaa naturalismiin perustuvaa maailmankuvaasi uskonnoksi. Sekulaarit ateistit ovat täysin sokeita sille tosiasialle että he ovat aivan yhtä paljon "uskovaisia" kuin kristitytkin sillä kaikkien ihmisten maailmankuva perustuu uskonvaraisille uskomuksille maailman varhaishistoriasta.

Se etteivät useat sekulaarit tunnista heidän omaa uskonvaraista näkökulmaansa todellisuuden luonteeseen kertoo siitä miten heidän kriittinen ajattelukyky on kahlittu mytologiaan (nykyisyys on avain menneisyyteen) ja näin he ovat kykenemättömiä arvioimaan perustavia lähtökohtiaan ja itsepetostaan.

Nykyajan länsimainen naturalismi on vain yksi panteismin variaatio. Sillä jos todellisuus on aineellinen ja kaikki olemassa oleva koostuu tai on palautettavissa aineeseen, aineellisiin voimiin tai fysikaalisiin tapahtumiin niin tällöin naturalistien täytyy olettaa aineelle kyky luoda elämää, tietoisuutta sekä järjelliseen ajatteluun, moraaliin ja jumalatietoisuuteen kykeneviä olentoja eli ihmisiä. Aineelle täytyy siis lukea luomisen kyky - joka kristinuskon mukaan kuuluu ainoastaan Jumalalle.

Naturalismi perustuu "luomisuskoon" täysin yhtä paljon kuin kristinuskokin. Ero on vain siinä kuka luoja on. Onko se "tyhjä - ei mitään ja aine" vai Super älykäs iankaikkinen Luoja joka on Henki.

Kokeellisen luonnontieteen havainnot tukevat täysin kristillistä vaihtoehtoa. Sillä koskaan ei ole havaittu että "ei mitään voisi luoda mitään". Koskaan ei ole myöskään havaittu että aine (materia) tuottaisi itsestään informaatiota. Sen sijaan luonnontieteen havainto informaatiosta on että se on aina lähtöisin älystä - tämä tietysti tukee sitä mitä odottaisimmekin Raamatun ilmoituksen perusteella.

Kun maailmankuvat laitetaan testiin ja niiden johdonmukaisuutta ja selitysvoimaisuutta vertaillaan suhteessa empiiriseen todistusaineistoon niin vain kristinusko tarjoaa loogiset selitykset havaituille tosiasioille.

Ateismi ei kukoista tiedon ansiosta nykyajan länsimaisessa kulttuurissa vaan ihmisen halusta paeta totuutta oman edun tähden.

Pekka Pylkkönen

Minulle ei ole sinänsä väliä vaikka maailmankaikkeus olisi syntynyt Sotkan munasta. Koherentti teoria joka selittää nyt tehtävät havainnot ja on ekstrapoloitavissa jollain tarkkuudella eteen ja taaksepäin riittää. Kaikkivoipa jumala on konseptina loogisesti ristiriitainen itsensä kanssa joten se ei kelpaa edes yritelmäksi. Puhumattakaan siitä että kukaan olisi koskaan esittänyt mitään tutkimuksen kohteeksi kelpaavia mekanismeja jumalien tekemisiin. Parhaimmassakin tapauksessa jumaliin voi suhtautua vain välinpitämättömästi.

Ei sinulla voi olla mitään tietoa siitä onko maailmankaikkeus syntynyt tyhjästä vai ei. Tyhjästä syntyminenkin on ihan normaali prosessi nykytietämyksen mukaan. Tämä on osoitettu ihan kokeellisestikin.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #9

Tyhjästä syntyminen ei ole normaali prosessi sillä tyhjä tarkoittaa oikeasti "ei mitään". Sekulaarien tyhjästä syntymiset eivät ole tapahtuneet "ei mistään" vaan jo olemassa olevista asioista joita silmä ei vain havaitse. Todellista tyhjää joka oli ennen kuin mitään oli - ei voi omaksua jo olemassa olevasta nykyisyydestä. Eikä nämä sekulaarien esimerkit "heidän väittämästään tyhjästä" ole synnyttäneet mitään uutta koska luonnontiede ei tunne uutta informaatiota luovaa luonnonprosessia (mekanismia).

Eri lähtökohtia (kreationismi VS kehitysoppi) voidaan vertailla niiden selitysvoimaisuuden ja johdonmukaisuuden perusteella. Teorioiden (lähtöoletusten) selitysvoimaisuuden päättelyketjussa meidän tulee pysyä johdonmukaisina.

Esimerkiksi jos elämä on persoonottoman + ajan + sattuman tulosta niin meidän tulisi pystyä loogisesti osoittamaan mekanismi miten elämä on syntynyt ja kehittynyt. Sillä jos todellisuus on aineellinen ja kaikki olemassa oleva koostuu tai on palautettavissa aineeseen, aineellisiin voimiin tai fysikaalisiin tapahtumiin niin ne tulee voida selittää mekanismin ja luonnonlakien kautta.

Se mikä darvinismilta/naturalismilta (evolutionisteilta) puuttuu on nimenomaan mekanismi joka selittäisi elämän synnyn ja kehityksen. Darvinistista - sattuma/valinta menetelmää on voitu testata kokeellisesti todella paljon ja kaikki tulokset viittaavat siihen ettei darvinismin - sattuma/valinta menetelmä tarjoa mekanismia joka selittäisi elämän synnyn ja kehityksen. Ei tunneta myöskään luonnonlakia joka tuottaisi uutta informaatiota. Täten darvinismilta puuttuu nimenomaan se minkä sen tulisi kyetä todistamaan jotta darvinismia voitaisiin pitää edes jotenkin selitysvoimaisena ja johdonmukaisena teoriana.

Kreationismi perustuu taas teoriaan siitä että Luoja Jumala on luonut/suunnitellut elämän. On selvää että ei ole olemassa mitään mekanismia tai luonnonlakia joka selittäisi tämän Jumalan menneisyydessä suorittaman luomisen/suunnittelun. Mutta ollaksemme johdonmukaisi kokemuksillemme niin emmehän me edes olettaisi sellaista olevan - se olisi epäloogista.

Sillä esimerkiksi auton on luonut/suunnitellut älykäs ihminen mutta auton syntymiselle ei ole olemassa mitään luonnollista mekanismia tai luonnonlakia. Eli autoa tutkiessamme emme voi löytää siitä itsestään luonnollista selitystä (mekanismi/luonnonlaki) sille miten ja kuka sen on alunperin on suunnitellut ja tehnyt ja miten.

Todisteet henkisen ja ei-aineellisen vaikutuksesta fyysiseen maailmaan ovat epäsuoria. Ne havaitaan niiden vaikutuksista ja jäljistä. Mekanismi on tunnusomaista aineelliselle prosessille kun sen sijaan perusteltu toiminta kertoo toimijan motiiveista. Siksi luomis-näkemystä ei kuvata luonnontieteellisenä tapahtumana eikä luonnonlain tapaisena asiana.

Palataan vielä auto esimerkkiin. Kun katsomme valmista autoa pihallamme niin emme voi nähdä tapaa jolla auto valmistettiin - emmekä valmistuksen takana olleita päämääriä, ajatuksia tai konsepteja jotka auton tekijällä oli mielessään päämääriensä toteuttamiseksi. Auto kuitenkin pursuaa tarkoitusta varten suunniteltuja asioita. Auto pursuaa päämäärätietoisuutta sillä se sisältää esimerkiksi paljon palautumatonta monimutkaisuutta joka on varma todiste siitä ettei se ole syntynyt ilman tarkoitusta.

Tämä vertailu osoittaa että älykäs vaikutus voidaan tunnistaa todisteista jotka edellyttävät tekijän ja tekevät tekemisen uskottavaksi. Jos tutkittavassa kohteessa - esim; auto on tuntomerkkejä jotka eivät kokemuksemme mukaan synny luonnollisilla mekanismeilla - meillä on vahvat perusteet sille että jotkut muut kuin luonnolliset syyt ovat vaikuttaneet asiaan.

Biologinen solu on täynnä käsittämättömän mutkikkaita biokoneita jotka ylittävät nerokkuudessaan ja monimutkaisuudessaan reippaasti kaiken ihmisen kehittämän teknologian. Jos auto pursuaa tarkoitusta niin solussa on autoon verrattuna ainakin sen verran enemmän tarkoituksellista päämäärätietoisuutta kuin New York:issa on verrattuna yhteen autoon. Joten jos haluamme olla rehellisiä ja johdonmukaisia niin kreationistinen lähtöoletus (teoria) on huomattavasti selitysvoimaisempi kuin naturalistinen/darvinistinen selitys kun tarkastelemme biologiaa - luontoa.

Pekka Pylkkönen Vastaus kommenttiin #12

Kyllä, solu on monimutkainen mutta jumalat ja jumalattaret vielä monimutkaisempia. Aiheutat hypoteesilla henkiolennoista vain ylimääräisiä ongelmia.

Informaatiota, siis entropian pienenemistä, syntyy aina kun systeemiin siirtyy energiaa.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #12

"Esimerkiksi jos elämä on persoonottoman + ajan + sattuman tulosta.."

Niin, mutta eihän se ole. Voisit oikeasti edes opetella, mitä evoluutioteoria asiasta sanoo sen sijaan että jaksat inttää näitä olkiukkoja vastaan.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman

Muslimien mukaan kaikki yhteen Jumalaan uskovat ovat muslimeita. Sinäkin.

Käyttäjän PetriFriari kuva
Petri Friari

Torppa kirjoitti 17. ja 18. huhtikuuta, 18. toukokuuta ja nyt, 17. kesäkuuta. Ilmestyykö kuun puolivälissä säännöllisesti jokin kreationisti- tai uskovaislehti, jota Torppa tänne copypeistaa?

Päinvastoin kuin Torppa väittää, Junkkaala kirjoittaa viisaasti ja asiaa.

Pekka Heliste

Ei uskomiseen ja kristillisyyden kirkkoa tarvita.

Kirkko on jäänne ajoilta , jolloin kirkko oli osa julkista hallintoa.

Ei ihmisen ja Jumalan väliin kirkkoa tarvita

mikael torppa

Heliste: "Ei ihmisen ja Jumalan väliin kirkkoa tarvita".

Ei tarvitakkaan ja siksi en kuulu mihinkään kirkkolaitokseen. On vain yksi Jumalan seurakunta - Kristuksen seurakunta johonka Jumala liittää jokaisen joka tunnustaa syntinsä ja uskoo Herraan Jeesukseen niin kuin Raamattu opettaa.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen

Ristiriitaisuus tieteen kanssa on epäilemättä merkittävä syy uskontojen suosion laskuun, mutta uskonnot ovat surkeassa jamassaan täysin omaa syytään. Eniten uskonnot ovat ampuneet itseään jalkaan pitämällä kiinni selkeästi epätosista väitteistään. Uskonnot ovat yksinkertaisesti lakanneet olemasta uskottavia. Tieteidenkään käsitykset eivät ole täydellisiä tai lopullisia kuin poikkeustapauksissa, mutta tuo kuva on silti se paras käytettävissäoleva. Tulokset ovat huikeita.

On selvää, että uskonnon ja tieteen "yhteensovittaminen" palvelisi uskontojen propagandatarpeita: tieteen siivellähän uskonto voisi ainakin toivoa saavansa ansiotonta arvonnousua ja uskottavuutta. Tiede vaan ei tuota yhteensovittelua tarvitse, eikä sen kannata tinkiä kriteereistään ja palata keskiaikaiseen tapaan toimimaan uskontojen ehdoilla.

Tieteillä on totuushegemonia juuri siitä syystä, että sen tuottama tieto on laadultaan täysin ylivertaista verrattuna uskontojen tuottamaan. Mitä tahansa voi "yhteensovittaa" tieteen kanssa, jos sovitettavan asian ei tarvitse uskonnollisten väittämien tapaan perustua kuin mielikuvitukseen. Moinen pelleily vaan ei toisi tieteen tuloksiin mitään todellista lisäarvoa.

Päinvastoin, tuo altistaisi tieteen mille tahansa roskalle - jopa sellaiselle kuin kreationismi.

mikael torppa

Riipinen: "Tieteidenkään käsitykset eivät ole täydellisiä tai lopullisia kuin poikkeustapauksissa, mutta tuo kuva on silti se paras käytettävissäoleva."

Jälleen sekulaari kieltäytyy tunnistamasta tieteessä käytettäviä uskonvaraisia lähtöoletuksia joidenka luonne määrittää sen minkä kuvan tutkija saa empiirisestä todistusaineistosta.

Kaikilla ihmisillä on rajallinen näkökulma todellisuuteen. Tieteessä tärkeää on se millä tavalla sijoitumme suhteessa todellisuuteen - minkälaisesta lähtökohdasta (kiintopisteestä) sitä lähestymme. Se miten tiedemies sijoittuu lähtökohtaisesti suhteessa todellisuuteen ratkaisee sen minkälaisen näkymän hän pystyy siihen saamaan. Sillä lähtökohtamme määrittää sen minkälaisiin päätelmiin tulemme todistusaineiston tulkinnassa.

Ihminen on rajallinen olento jolla ei ole kaikkitietävän olennon tietoa maailmankaikkeudesta kokonaisuutena. Tämä ihmisen rajallisuus rajoittaa ihmisen tiedon hankinta mahdollisuuksia. Tieteissä ei kerätä koetuloksia umpimähkään. On kyse selitysten ja asiayhteyksien löytämisestä empiirisille havainnoille. Tiede keskittyy riippuvaisuussuhteiden (syy-seuraussuhteiden) osoittamiseen.

Riippuvaisuussuhteiden luomiseen tiedemiehet joutuvat käyttämään teorioita joidenka kautta havaintoja pyritään selittämään ja tulkitsemaan. Teoriat myös auttavat tiedemiehiä ymmärtämään mitkä kysymykset ovat järkeviä – mistä tuloksia tulee etsiä ja mitä kokeita on järkevä tehdä. Tiedettä ei siis ole ilman teorioita.

Maailmankatsomus (todellisuuden luonteen selittävä teoriamme) toimii kuin palapeli. Maailmankatsomus näyttää tiedemiehelle "yleiskuvan/kokonaisuuden" todellisuuden luonteesta. Jokaisella tiedemiehellä on menneisyyttä käsitteleviin oletuksiin/uskomuksiin perustuva maailmankatsomus joka antaa heille yleiskuvan todellisuuden luonteesta.

Tämä yleiskuva edustaa "palapeliä" johonka todistusaineiston palaset tulee sovittaa. Maailmankatsomus on selitys/teoria joka auttaa tiedemiestä laittamaan havainnot loogiseksi kokonaisuudeksi. Havainnot eivät ole neutraaleja (riippumattomia) vaan ne ovat tavalla tai toiselle keskinäisessä riippuvuussuhteessa aivan kuten palapelin palaset.

Havaintojen (palasten) keskinäiseen riippuvuussuhteeseen vaikuttaa perustavalla tavalla se mikä on tiedemiehen palapelin yleiskuva - ennakko-oletus - eli maailmankatsomus. Kun luonnonhistoriaa tulkitaan on aina tehtävä sisältöä koskeva ennakkopäätös. Tiedemiesten maailmankatsomus näyttää heille kokonaisuuden joka auttaa heitä pistämään palaset (havainnot) oikeaan paikkaan palapelissä - maailmankuvassa.

Kun kreationistitiedemies ja evolutionistitiedemies menevät laboratorioon harjoittamaan kokeellista luonnontiedettä niin he käyttävät samaa (kokeellista) menetelmää. Luonnontieteessä käytetään kokeellista menetelmää jonka avulla tutkitaan sitä miten luonto toimii ja muuntelee. Tämä käytettävä kokeellinen menetelmä on sama kaikille tiedemiehille riippumatta siitä minkälainen maailmankatsomus tiedemiehillä on.

Eli tiedemiesten maailmankatsomus ei vaikuta heidän käyttämäänsä luonnontieteen kokeelliseen tutkimusmenetelmään - mutta tiedemiesten maailmankatsomuksella on perustavaa laatua oleva vaikutus siihen millaisia kysymyksiä he esittävät tehdessään tutkimusta sekä millaisiin johtopäätöksiin he tulevat luonnontieteellisten tutkimusmenetelmien tuloksista.

Luonnontieteellinen "kokeellinen menetelmä" on sama kaikille eikä tämä kokeellinen menetelmä synnytä eroa kreationistien ja evolutionistien välille vaan ero syntyy tutkimuskysymysten ja kokeellisen menetelmän tuottamien tulosten tulkinnassa sillä näihin asioihin tutkijan maailmankatsomuksella on suuri vaikutus.

Koska kreationistien ja evolutionistien ennakko-oletus yleiskuvasta on täysin erinlainen niin siksi heidän tulkinnat/johtopäätökset tieteellisen menetelmän tuottamista tuloksista ovat myöskin usein täysin erinlaiset. Sillä tulokset saavat sellaisen tulkinnan/selityksen että ne sopivat tulkitsijan/selittäjän yleiskuvaan (palapeliin).

Koska tiedemiesten lähtöoletuksella on perustavaa laatua oleva merkitys tulosten tulkinnassa niin lähtökohta vaikuttaa myös siihen mitä tiedemies tutkii kokeellisella menetelmällä. Tiedemiehet voivat esimerkiksi kokeellista menetelmää käyttäen tutkia "darvinismin" - sattuma/valinta menetelmän toimivuutta tai "kreationismin" - suunnittelun toimivuutta.

Bioprosessitekniikan emeritusprofessori Matti Leisola on harjoittanut kokeellista luonnontiedettä yli neljäkymmentä vuotta ja hän sanoo selventävästi: "käytännössä kun me tehdään näitä asioita (kokeellista tiedettä) niin darvinismi (kehitysoppi) unohdetaan aina koska siten ei saada mitään järkevää aikaiseksi."

Tieteen lähtökohdat ja toimintamenetelmä - http://www.youtube.com/watch?v=_TB7UEG5m9g

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen

Saat piipittää tieteen toimintatavoista ihan rauhassa. Jos tieteiden lähtöoletusten "vika" on luottamus kohtuulliseen kykyymme tehdä havaintoja ja olemassaoleviksi väitettävien ilmiöiden havaittavuuden vaatimus, niin näin saa minun puolestani ollakin. Näyttää tuo kelpaavan laajemminkin.

Torpan jumalaa ei näy eikä kuulu - ja syy on todennäköisesti se, ettei sellaista ole olemassakaan.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #14

Syy ettei Jumalaa näy ja kuulu sinulle johtuu siitä että juokset Häntä karkuun. Ihmisellä ei ole selässä silmiä ja siksi Jumalaa pakeneva ihminen ei näe Luojaansa. Se miksi sekulaarit eivät halua kääntyä katsomaan johtuu siitä etteivät he halua tietoa Jumalasta koska Jumala rajoittaa heidän itsemääräämisoikeuttaan ja vapauttaan.

Sekulaari ei löydä Jumalaa samasta syystä kuin rosvo ei löydä poliisia.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #16

Todistustaakka on sinulla Torppa, minun ei tarvitse etsiä yhtään mitään.

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen Vastaus kommenttiin #16

#16 Jumalan voi tuntea ja puhua mutta ei nähdä eikä kuula, tämä on aivan luonnolista. Lisäksi Jumala valitsee itse kuka saa häntä kuulla, häneltä näkyjä ja tältä sanoja.

Käyttäjän hexu980 kuva
Heikki Aukee Vastaus kommenttiin #25

Onko pakanallista ja raamatun vastaista uskoa noiden uskonnollisten kokemusten olevan hallusinaatioita? Meinaan jos ei ota kantaa siihen mikä nuo ajatukset, näyt, tunteet tms. ihmisten tietoiselle mielelle synnyttää.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #16

"Sekulaari ei löydä Jumalaa samasta syystä kuin rosvo ei löydä poliisia"

Sillä erolla, että poliisi tosiaan haluaa rosvon löytävän heidän luokseen, jumala jonka väitetään haluavan samaa, ei pistä tikkua ristiin asiaa edesauttaakseen.

Jos poliisi toimisi samoin kuin jumala, ei olisi poliiseja.

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Universumi koostuu äärettömästä määrästä meidän paikallisuniversumiamme muistuttavista varsin massiivisista järjestelmistä. Multiversumi on eräs nimi tälle kompleksille. Jokainen universumi on hieman erilainen matemaattisilta ominaisuuksiltaan.

Tämä seikka muuten poistaa sattuman luonnonlaeista! Universumi on ikuinen ja ääretön, ja tekee aivan kaiken mitä vain tehdä voi. Se on sen päättymätön homma.

Universumi kykenee eräissä versioissaan valmistamaan myös "tietoisiksi olennoiksi" kutsuttuja objekteja. Universumi haluaa niiden avulla tutkia itseään. Universumia kutsutaan jossain päin yhtä rääpäletellusplaneettaa jumalaksi, vertaus on tavallaan ihan hyvä. Vaikkakin sen (universumin) tietoisuus on toistaiseksi pirstaleina, niissä olennoiksi kutsutuissa objekteissa.

En tietenkään pysty edellä esitettyä todistamaan totuudeksi universumin tilasta. Kuten Torppa, sinä et pysty ikinä todistamaan jonkinlaista jumalaa olevaksi. Samanlainen homosapiensin fantasia kuin tämä minun ;D

En kuitenkaan kykene millään ajattelemaan että universumi olisi vain jonkun hyvä/paha tyypin peli sen omassa muistissa. Joka tyyppi tykkää kovasti tehdä tyhjyyteen palloja, ja tehdä joillekin palloille, kuten esim. tellukselle, hitokseen paljon koppakuoriaisia ja bakteerimömmöä.

Jumala onkin primitiivinen selitys luonnon ihmeille ja sen loputtomalle kaikkivoipaisuudelle. Universumi todellakin herättää jumalaisen kunnioituksen. Se pullistelee luoduilleen ;D

Tässä yksi syy miksi mm. kristinuskon taikajim selitykset ei ainakaan minua puhuttele tasan pätkän vertaa ;D Hauskaa jussia, älä jännitä!

Käyttäjän tuomasheikkila kuva
Tuomas Heikkilä

Kristinuskon ja todellisuuden välillä syntyy kuilu vain jos sekoittaa pakkaan mystisismin (naturalismin vastakohta) ja pitää raamattua historian kirjana sen sijaan että mieltäisi sen filosofisen pohdiskelun lähteeksi.

Hyvän kristillisen elämän perusteet löytyvät raamatun tarinoiden merkityksistä eikä niinkään sanoista itsestään.

mikael torppa

Olen täysin eri mieltä sillä vain usko siihen että Raamatun ilmoittama historia pitää paikkaansa takaa meille todellisen syyn luottaa havaintoihimme ja järkeemme. Kristinuskon historian luotettavuus on siis ainoa tae välttää mystisismi.

”Naturalistisen uskonyhteisön ongelmana on naturalistisen maailmankatsomuksen kyvyttömyys selittää luomakunnan järjestystä, ihmisjärjen ja havaintojen luotettavuutta, ihmisen kokemusta elämän tarkoituksesta, ihmisen luontaista tietoisuutta hyvästä ja pahasta, kykyä tehdä vapaita moraalisia valintoja ja rakkauden keskeistä merkitystä elämän tarkoituksessa. Ihmisinä naturalistit eivät kuitenkaan pysty välttämään näitä oman olemuksensa ulottuvuuksia, joten he joutuvat jatkuvasti elämään ristiriidassa joko oman olemuksensa tai oman maailmankatsomuksena kanssa. Ristiriita vaikuttaa sitä voimakkaammin, mitä johdonmukaisemmin naturalistit pyrkivät omaa maailmankatsomustaan toteuttamaan.” (T. Puolimatka – Viisauden ja tiedon aarteet Kristuksessa)

Mikäli koko todellisuuden perustana olisi sokea ja päämäärätön sattuma niin miksi etsiä siitä järjestystä – sillä perusteita uskoa järjestykseen ei olisi. Päämäärätön sattuma saa aikaan vain epäjärjestystä ei merkityksellistä järjestystä ja lainalaisuuksia. Luonnon järjestyneisyys ja lainalaisuus ovat kuitenkin tieteen tekemisen edellytys ja naturalistinen maailmankatsomus ei tarjoa perusteita uskoa järjestykseen ja lainmukaisuuteen.

Päämäärätön sattuma ei tuota merkityksellistä järjestystä vaan järjestys on aina johdettavissa älykkyyteen. Koska ihminen voi tehdä kokeellista tiedettä niin se tarkoittaa että universumi ei ole sokean sattuman "virhekertymä" vaan universumi on järjestäytynyt ja siksi siitä voidaan saada kokeellisesti toistettavaa merkityksellistä tietoa.

Kaikki kokemuksemme viittaavat siihen että järjestys ja lainomaisuus vaativat aina järjestäjän ja lain antajan. Tässä valossa havaintomme todellisuudesta on johdonmukaista tulkita Kristuksesta (Luojasta) käsin joka on maailmankaikkeuden järjestyksen ja lainmukaisuuksien säätäjä.

Ps.148:3 Ylistäkää häntä, aurinko ja kuu, ylistäkää häntä, kaikki kirkkaat tähdet.
148:4 Ylistäkää häntä, te taivasten taivaat, te vedet taivasten päällä.
148:5 Ylistäkööt ne Herran nimeä, sillä hän käski, ja ne tulivat luoduiksi.
148:6 Ja hän asetti ne olemaan aina ja iankaikkisesti, hän antoi niille lain, josta ne eivät poikkea.

Raamattu ilmoittaa että Herra Jumala on säätänyt taivaan ja maan lait josta ne eivät poikkea. Toisin sanoen Raamattu antaa perusteet uskoa että maailmankaikkeus on järjestäytynyt lainmukaisesti. Eräs tieteen perustehtävistä on johtaa lakeja (1+1=2 eikä 3) jotka tuottavat ennustettavissa olevia tuloksia. Tämä on mahdollista ainoastaan siksi että maailmankaikkeus on järjestäytynyt - ja että ihminen voi vapaasta tahdostaan etsiä tietoa tästä järjestyksestä.
Tieteellinen tutkimus ei voi toimia ellei ihmisen havainnot ja järki ole luotettavia. Ilman tätä luottamusta koko tieteellinen tutkimus romahtaa vaille perustaa.

Ihmisen järkeen ei ole mahdollista perustellusti luottaa ellei järjen alkuperä ole järjellinen. Ihmisen havaintoihin ei ole mahdollista perustellusti luottaa jollei ihmisen havaintokyky toimi sellaisen suunnitelman pohjalta joka takaa havaintojen suhteen todellisuuteen.

”Jos ihmisen järki ja havainnot ovat kehittyneet ohjaamattoman luonnollisen prosessin tuloksena ilman älyllistä ohjausta, ei ole syytä luottaa niiden luotettavuuteen. Ainoa riittävä perusta tälle luottamukselle on usko siihen, että on olemassa Luoja, joka on suunnitellut ja rakentanut älylliset kykymme niin, että ne antavat meille luotettavaa tietoa maailmasta. Oppi luomisesta antaa perustan luottaa järkemme ja havaintojemme tarjoamaan tietoon. Sama Jumala on luonut sekä ihmismielen että maailman, josta ihmismieli etsii tietoa.” (T. Puolimatka – Viisauden ja tiedon aarteet Kristuksessa).

Käyttäjän jussikeskinen kuva
Jussi Keskinen

Sekularismin korkeimmat ihanteet ovat laina ihanteita, siitäkin huolimatta, että niiden uudet käyttäjät muuttavatkin ne silloin ja tällöin aivan toisiksi. Tämä jälkikristillinen yhteiskuntajärjestys itsessään on osoittautunut sekoitukseksi latteuksia ja murhanhimoa jo niin kauan, että ei siihen voi uskoa. Tai täytyyhän tähän uskoa, siis siihen, että ns. pinoutunut aika sisältää niin paljon muutoksia, että se vie meidät kaikki harhaan … se on eksponentiaalista. Ymmärrän hyvin, että usko Kristukseen ei kiinnosta ylpeää ja murhanhimoista ihmistä, joka ei näe kuin itsensä ja senkin peilistä, sillä hänelle ei toiset ihmiset ole muuta kuin välineitä.

Sekulaariset uskomusjärjestelmät tulevat tiensä päähän ja juuri sen tien päässä näkyy Jumala.

Ihmettelen suurta halua pakanalliseen yhteiskunnan ankarampaa ja kovempaa "uskonnollista" järjestelmää kohti. Eikö tämä ole jo riittävää, eikö historia ole kertonut mitään ?

Todellinen kristinusko kieltäytyy vallasta, kirkkolaitos ei ole sitä tehnyt vaan on valalle alisteinen ja on himoinnut lisää valtaa ja näin karannut pitkin askelein yhä kauemmaksi kristillisistä ihanteista.

On todennäköisesti ajan haaskausta esittää mitään argumentteja Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen puolesta, sillä tämän hän on kertonut niin selvästi kirjassaan; Raamatussa, että sitä ei voi paremmaksi panna. Vika on siinä, että te ette näe mutta en usko, että kovin moni on vaivaakaan nähnyt.

Kristittyjen suurin velvollisuus on olla unohtamatta sitä kuinka sammumaton on ihmisen taipumus väkivaltaan ja kuinka paljon uhreja se on vaatinut. He palvelevat nimittäin Jumalaa joka on noiden uhrien puolella ja kaiken lisäksi HÄN oli yksi heistä. Hänet murhattiin, yhteiskunnallisten poliittisten, uskonnollisten ja oikeudellisen vallan yhdistettyä kaiken moraalisen viisautensa ja harkintakykynsä.
Olisiko tässä jotain opittavaa tai ajateltavaa ?

Darwinin ja tai Wallacen neroutta ei ole syytä asettaa kyseenlaiskeksi sikäli, että luonto pelkkänä raakana aineellisena voimana, ei jättäne sijaa minkäänlaisille moraalisille periaatteille eikä se siksi voi niitä myöskään tuottaa - ei edes uusateisteille!

Usko ja uskonnot ovat aivan eri asioita. Uskontoa ei abstraktina käsitteenä ole olemassa. Uskoa ja elämää sääteleviä järjestelmiä on sen sijaan olemassa ja niitä sanotaan uskonnoiksi, se on niin helpompaa, vaikka ne ovatkin usein aivan erilaisia. Ja lopuksi; kristityt eivät usko uskontoon. Kyllä, eivät usko. He uskovat Jeesus Nasaretilaiseen, joka ristiinnaulittiin Pontus Pilatuksen aikana, nousi kuolleista ja on nyt Pyhän Hengen voimasta läsnä seurakunnassaan sen Herrana.

Edellä siis historiallinen ja hengellinen väittämä, jonka seurauksena on syntynyt luonnollisia ilmenemismuotoja, kuten; moraalisia, taiteellisia, filosofisia, yht. kunnallisia, oikeudellisia jne.

Sekulaarin yhteiskunnan rahanpalvonta, joka on uskonto ja jolla on kaikki uskonnollisuuden tunnusmerkit ( raha, tavarat yms. ) ovat väkivaltaisia, amoraalisia,halventavia jne. Kun siis uusateistit kuten Dennett, Dawkins, Harris, kysyy kannattaako uskontoon luottaa : ) pistää se vähän hymyilyttämään ... olennainen kysymys uskovalle kristitylle on, kannattaako Jeesukseen Kristukseen luottaa ? .. ja se on ihan toinen asia.

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen

Yksi syy lienee meidän kristittyjen halu mytologisoida uskonto ja nähdäm Jumala yliluonnollisia taikavoimia omaavana henkilönä sen sijaan että pysyisimme todellisuuden ja luonnon antamissa raameissa. Koska nykyään siis tiedetään että taikuus siinä muodossa jossa sen tunnemme lasten saduissa ja elokuvissa kuten Harry Potter ei ole olemassa aivan kuten karkkeja papanoivaa pääsiäis jänöä tai munia puottavaa pääsiäiskukkoa (Joulupukki sinäänsä on olemassa tosin ei sellaisena kuin sen uskomme olevan ja sen esikuvana ja ensimmäisenä pukkina toimi pyhä Nicolaus). Llisäksi kun mietitään mitä uskonto oikeasti on, esim kristin usko on lujaa lähimmäisen rakkautta, filosofiaa ja kulttuuri sisälteistä. Lisäksi on huomttava "Tiede ilman uskontoa on rampa, uskonto ilman tiedettä sokea" (A. Einsteintä lainaten). Mutta vielä sokeampaa on tieteen taivuttaminen uskonnon muottiin tai uskonnon venyttäminen tieteen muottiin niin ettäbkummastakin suljetaan poikkeavuudet pois joten totuus on siinä missä kummatkin menevät samoihin raameihin ja tukevat toinen toisiaa yhtään pois sulkematta mutta selittämällä asiat uudelleen. Yksi asia on kuitenkin varma, meidän on lakattava katsomasta molempia veitsellä ja kiikarit väärinpäin.

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen

1. On olemassa yksi, ja vain yksi ainoa, tosi Jumala – Hän on taivaan ja maan Herra.

- Mikään ei sulje pois sitä mahdollisuutta että alkujaan on ollut proto-uskonto ja proto-jumala joista monien mutkien kautta ovat muut uskonnot kehittyneet mutta juutalais-kristitty Jumala olisi näistämonnistunut pitämään alkuperäisen linjansa (hepreaksi Elohim, lyh. El)

2. Tämä Jumala on Luoja – maailma ei ole syntynyt itsestään.

- Hankala sanoa, kukaan kun ei tarkkaan tiedä mistä maailma tuli ja onko muuta hetkeä kuin tämä minkä koemme. Vain itse luoja tietää...

3. Elämä tulee Jumalalta – Hän antaa kaikille ihmisille elämän ja hengen ja kaiken muunkin.

- Tämä kertoo jo jonkin verran Jumalan todellisuudesta, hän on siis jokin joka on mahdollistanut elämän ja olemassa olon.

4. Heidän evolutionistinen maailmankuvansa oli väärä – me kaikki polveudumme yhdestä miehestä - jonka Jumala teki.

- Ramaattu ei kumoa evoluutiota eikä kuvaa miten Jumala muovasi maasta ihmisen, se jättää ne vain kertomatta. On sokeaa jos näkee raamatun sanatarkasti, sillä se on muutenkin täynnä vertauksia ja viisauksia.

5. Heidän polyteistinen/panteistinen maailmankuvansa oli väärä – jos he olivat Jumalan jälkeläisiä (kuten he myönsivät olevansa) silloin Jumala ei voinut olla kullasta, hopeasta tai kivestä tehty - toisin sanoen ihmisen suunnittelun ja taitojen tulosta.

- Nämä sekä monoteistinen jumaluus ovat Jumalaa myöhempää syntyä ja lisäksi löytyy juutalais-jristillisiltä taivaallisten henkiolentojen kaarti eli enkeleitä, kerubeja sekänserafeja. Lisäksi katollisilla ja ordotokseilla on luja usko suojeleviin pyhimyksiin.

6. Vasta sitten Paavali kertoi heille että tämä persoonallinen Luoja-Jumala käskee kaikkia ihmisiä kaikkialla katumaan - koska koko ihmiskunta on tilivelvollinen Hänelle ja tulee eräänä päivänä tuomituksi Kristuksen kautta jonka Jumala herätti kuolleista.

- Ymmärtääkseni Jeesus itse opetti itse että ihminen on syntinen lihassaan eikä sille mitään voiva mutta itsensä (Jeesuksen) kautta jokainen armahdetaan oli sitten pakana tai Juutalainen (Jeesus ei ollut kristitty). Jumalan tuomio tapahtunee kuitenkin sitten aikanaan maan päällä ja se miten ankara siitä tulee riippuu pitkälti siitä kuinka pahasti ihminen on maata ja hyvyyttä turmellut.

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen

"Pähkinä pohdittavaksi - onko nykyajan Suomi kulttuuriltaan enemmän "juutalainen" vaiko "kreikkalainen"?"

Kysymyksesi on erheellinen, Suomi ei ole Juutalainen eikä Kreikkalainen, vaan Suomi on Suomalainen. Varhaisen perinteeseen kuului vainajien, henkiolentojen ja luonnon kunnioittaminen ja pyhittäminen (usko on virhe tulkinta) sekä kaikkea hallitseva pääjumala joka on ollut kukin vuorollaan eli milloin maaemo (naispuolinen äiti jumalajoka oli kaiken luoja ja elämän ylläpitäjä), milloin ilmatar (taivaalle noussut maaemo joka puotti "tulikipunan"), milloin lohikäärme (Taara, saaren maalle pudonnut rauta meteoriitti), milloin seppä (taivasraudasta ihme koneen taikka kultaneidon takonut Toorum eli Tuuri), milloin ukko (sepän myöhempi muoto joka muuttui kristinuskon ja slaavilaisten vaikutuksesta ukkosen sekä sodanjumala Turisaaksi ja Thoriksi). Lupulta joskus 400-1050 ukkoa alettiin pitämään ylijumalana ja väki alkoi hiljalleen laulamaan puolukkareissulla/kalakeittoa syödessään raskaaksi tulleesta neitsyt Marjatasta ja tämän Kiesus pojasta sekä heitänahdistelleesta Ruotuksesta.

Käyttäjän magi kuva
Marko Grönroos
  «Miksi kristinuskon perustuksille rakentuneet kulttuurit luopuvat kristinuskosta? Onko tälle jokin perustavaa laatua oleva syy?»

Ehkä yksinkertaisesti se, että se on humpuukia.

Toinen tärkeä syy lienee, että uskonnollisuuden moraalinen leima on kääntynyt itseään vastaan. Uskon tarjoama tekopyhyys on aina houkutellut siihen viehtyneitä massoja, mutta ei enää toimi tietyn kyllästymispisteen jälkeen, kun kansa on oppinut riittävän kyyniseksi. Suomessa on vähän sellainen perinne, että aina kun joku sählää elämässään, yrittää hän muuttua ja viestiä muutoksesta kääntymällä uskoon. Että toiset antaisivat anteeksi. Sen jälkeen kun uskoon ovat tulleet Nykäsen, Tukiaisen ja Halmeen kaltaiset ammattisählärit kerta toisensa jälkeen, uskon uskottavuus moraalisena pilarina on rapissut ja toimii ennemminkin merkkinä ongelmista.

Se, että kristilliset koetaan konservatiivisuutensa vuoksi lähinnä moraalisesti jälkeenjääneiksi, vaikuttaa varmasti samaan suuntaan.

mikael torppa

Tieteen valossa kristinusko ei ainakaan ole humpuukia sillä luonnontieteellinen empiirinen todistusaineisto tukee juuri sitä mitä odottaisimmekin Raamatun ilmoituksen perusteella.

Esimerkiksi lajiutuminen voidaan omaksua vain Raamatullisesta lähtötilanteesta. Sillä luonnontiede ei tunne prosessia jossa aine voisi tuottaa uutta informaatiota - eikä lajituminen tapahdu uuden informaation seurauksena vaan jo olemassa olevan geenivaraston valikoinnin. Kun tutkimme lajiutumisen mekanismia niin huomaamme että se on informaatiota hävittävä ei kehittävä - lajiutuminen johtaa aina muuntelukyvyn häviämiseen ei sen kehittymiseen. Täten lajiutuminen on mahdollista vain Raamatullisesta lähtötilanteesta "polyvalentit kantamuodot" (monimuotoiset kantamuodot) ja täysin sen vastakohta mitä kehitysoppi (evoluutioteoria) vaatisi eli uutta informaatiota (uusia rakennus- ja toimintaohjeita).

Mitä tapahtuu lajiutumisprosessissa: Otan esimerkin evoluutio kriittinen analyysi kirjasta (s.58-59) Etelä-Englannin raskasmetallien myrkyttämillä mailla syntyneet uudet kasvilajit ovat erityisen havainnollinen esimerkki uusien lajien synnystä. Raskasmetallien saastuttamilla kaivosalueilla maat ovat niin saastuneita että tuulen sinne tuomat siemenet eivät yleensä idä tai alkaessaan itää kuolevat nopeasti. Muutamat harvat yksilöt kykenevät kuitenkin kasvamaan ja lisääntymään. Niiden jälkeläisetkin kykenevät kasvamaan myrkytetyllä maalla. Geneettiset tutkimukset ovat osoittaneet että kuonakasassa kasvavat kasvit tuskin (tai ei ollenkaan) kykenevät risteytymään ympäristön myrkyttömillä alueilla olevien muotojen kanssa joista ne polveutuvat. Biologisen lajikriteerin mukaan on syntynyt uusia lajeja.

Mitä seurauksia on populaation jakautumisesta osapopulaatioihin? Miten populaation geenivarasto konkreettisesti muuttuu kun se toistuvasti jakautuu osapopulaatioihin?

Edellä mainittuja kaivosten kuonakasoissa kasvavia kasveja tutkittiin geneettisesti. Tutkimus antaa hyvän vastauksen yllä esitettyihin kysymyksiin. Kasvit jotka kasvavat myrkytetyllä maaperällä eivät ole saaneet mitään uusia ominaisuuksia. Kyky sietää myrkkyä oli niissä jo valmiina ennen kuin ne joutuivat myrkytettyyn maaperään.

Esimerkiksi 0,16% karvamesihäinän yksilöistä on myrkynsietokykyisiä myös silloin kun ne kasvavat myrkyttömässä maaperässä. Myrkkyä kestävien muotojen osuus normaaleissa olosuhteissa on paljon suurempi kuin mutaationopeus joten myrkkytoleranssia voidaan pitää kyseisten kasvien luonnollisena muunteluna.

Myrkynsietokyvyn periytyminen ja siihen liittyvä vähentynyt kyky risteytyä normaalissa maaperässä kasvavien yksilöiden kanssa on hinta äärimmäisestä erikoistumisesta. Normaalissa kasvupaikassa myrkkyä kestävä muoto on vähemmän elinkykyinen ja esiintyy siksi vain harvoin (maksimaalisesti 0,16% karvamesiheinän tapauksessa.) Myrkyllisessä maaperässä juuri tämä muoto on elinkykyisin.

Myrkynsietokyky johtuu todennäköisesti siitä että mineraalisuolojen imeytyminen maaperästä on heikentynyt. Ei siis ole kyse evolutiivisesta kehittymisestä vaan rajoituksesta joka poikkeuksellisessa ympäristössä (myrkytetyssä maaperässä) osoittautuu edulliseksi.

Tämä esimerkki havainnollistaa sen ettei lajiutumisessa "kehity mitään uutta" vaan siinä ainoastaan erikoistutaan jo olemassa olevan geenivaraston kustannuksella. Tämä äärimmäinen sopeutuminen johtaa muuntelukyvyn (informaation) häviämiseen populaatiotasolla sillä esimerkiksi karvamesihäinän tapauksessa uudella alueella selviytyi vain 0,16% alkuperäisen populaation informaatiosta.

Luonnontiede ei vain siis tue Raamatun ilmoitusta vaan ainoa looginen ja johdonmukainen selitys luonnossa havaituille biologisille muutoksille voidaan omaksua Raamatun kuvaamasta historiasta. Lisäksi lajiutuminen on vastakohta sille mitä evoluutioteoria vaatisi toimiakseen.

Puhtaasti tieteellisessä valossa on siis humpuukia sanoa kristinuskoa humpuukiksi. Sen sijaan tieteellisen todistusaineiston valossa on johdonmukaista sanoa kehitysoppia humpuukiksi.

Lisäksi sitä että (sekulaari) kulttuuri jonka moraalikäsitykset palaa"ikivanhan" Sodoman ja Gomoran" moraalikäsityksiin ei tule lukea edistykseksi vaan taantumukseksi. Tämä nykykulttuurin taantumus todistaa myös Raamatun profetioiden viimeisistä ajoista käyvän toteen sillä - Jeesus sanoi että kun Hän tulee takaisin niin maailmassa on samanlaista kuin oli Lootin päivinä. Lootin päivinä Sodomassa ja Gomorassa homoseksuaalisuus kukoisti ja siihen suuntaan menee myös nykykulttuuri. Juuri niin kuin odottaisimmekin Raamatun ilmoituksen perusteella.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen

Minäkin tunnen prosessin, joka tuottaa uutta geneettistä informaatiota.

Näin tekevät esim. tietyt mutaatiot: mieleen tulee vaikka kaksivaiheinen mutaatio (duplikaatio + toiseen osaan osuva pistemutaatio), joka voi sekä lisätä genomin kokoa että muuttaa sen koodaamia proteiineja.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #32

Tietosanakirjan kahdentaminen (duplikaatio) maustettuna muutamilla kirjoitusvirheillä (pistemutaatiot) ei tuota uutta merkityksellistä tietoa. Siinä vain tuplataan jo olemassa olevaa hieman virheellisessä muodossa.

Tällainen jo olemassa olevan tuplailu maustettuna jo olemassa olevien merkityksellisten rakennusohjeiden virheillä ei auta mikrobia kehittymään korkeammalle tasolle.

Muista että evoluutiouskomukset opettavat että olipa kerran eläviä olentoja mutta ei keuhkoja – keuhkot eivät olleet vielä kehittyneet joten ei ollut DNA-informaatiota joka olisi koodannut keuhkojen valmistamista. Jotenkin tämä ohjelma oli kirjoitettava. Oli synnyttävä uutta informaatiota jota ei aikaisemmin ollut olemassa - ei missään.

Myöhemmin oli olemassa keuhkoja mutta missään maailmassa ei ollut höyheniä eikä siten geneettistä informaatiota höyhenille. Todellisen maailman tarkkailu on musertavalla tavalla osoittanut mutaation olevan täysin kykenemätön syöttämään järjestelmään tarvitun uuden informaation. Itse asiassa mutaatiot kiihdyttävät kokonaisuutena alaspäin menevää suuntausta lisäämällä geneettistä taakkaa vahingollisten mutaatioiden muodossa joita meihin kaikkiin on sukupolvien aikana kertynyt satamäärin.

Toisin sanoen populaatiot voivat muuttua ja sopeutua koska niillä on paljon informaatiota (muuntelu kykyä) DNA- ”reseptissään”. Mutta elleivät mutaatiot kykene syöttämään perimään uutta informaatiota joka kerta kun muuntelua tai sopeutumista tapahtuu - kokonaisinformaatio vähenee (kun valinta karsii sopeutumattomat osat populaatiosta, osa informaatiosta menetetään tuossa populaatiossa). Siten kun informaatiota on tietty määrä niin mitä enemmän näemme sopeutumista sitä pienempi mahdollisuus sopeutumiseen on tulevaisuudessa. Evoluutiojuna suuntaa kulkunsa varmuudella alaspäin ja se on matkalla sukupuuton laituriin!

Geenitutkija Robert Carter toteaakin:

- "Sen sanominen, että geeni voidaan kopioida ja käyttää uuden toiminnon prototyyppinä, ei ole sitä, mitä evoluutio edellyttää, koska se ei voi selittää olennaisen uutta toimintoa. Näin ollen geenien kahdentuminen ei pysty vastaamaan tärkeimpiin kysymyksiin, jotka koskevat evoluutiohistoriaa. Samoin mikään yleisistä mutaatiomuodoista (satunnaiset kirjainmuutokset, kääntymiset, poistot jne.) eivät kykene tekemään sitä, mitä evoluutio edellyttää... Ei ole olemassa tunnettuja esimerkkejä tietoa hankkivien mutaatioiden tyypeistä, joita mittavat evoluutioprosessit edellyttävät. Itse asiassa näyttää siltä, että kaikki neoformisten mutaatioiden esimerkit (ylöspäin suuntautuneen evoluutiokehityksen pitkän aikavälin tarpeiden valossa) ovat poikkeuksia siitä, mitä tarvitaan, koska jokaisessa tuntemassani esimerkissä jotakin rikkoutuu." - http://www.sauluslahetys.com/uutiset.html?a200=30

Geneetikko tohtori Lee Spetner taas kirjoittaa: "Yhdenkään mutaation ei ole havaittu tuovan edes vähän tietoa genomiin." - https://en.wikipedia.org/wiki/Lee_Spetner

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #33

Logiikkasi järjettömyys paljastuu ihan omalla esimerkilläsi.

Alkutilanne olkoon "tietosanakirja", jonka sisältö on: TORPPA
Se kahdentuu, jolloin sisältö on: TORPPATORPPA
Pistemutaation (T->N) jälkeen sisältö on: NORPPATORPPA

Lopputilanteessa (NORPPATORPPA) on enemmän informaatiota kuin alkutilanteessa (TORPPA). Vai oletko eri mieltä?

Sitä paitsi mutaatioiden mahdollinen "virheellisyys" vaikuttaa ainoastaan mutaation yleistymistodennäköisyyteen, ei siihen, onko kyseessä uusi informaatio.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #34

Tietosanankirjan sanoilla on riippuvaisuussuhteessa oleva tiedollinen merkitys toisiinsa. Ne ilmaisevat merkityksellistä tietoa. Esimerkiksi tietosanakirjassa voisi lukea että "metsässä oleva mökki on torppa". Sanat mökki ja torppa ovat merkityksellisessä - tiedollisessa riippuvaisuussuhteessa toisiinsa. Sana torppa ilmoittaa merkityksellistä tietoa koskien metsässä olevaa mökkiä. Tietosanakirjan tieto perustuu todellisuuteen ja ennalta hyväksyttyyn sopimukseen että sanalla torppa kuvataan metsässä olevaa mökkiä.

Tämän ennelta hyväksytyn käsitteenmuodostuksen ansiosta jokainen lukija voi ymmärtää mitä lause - "metsässä oleva mökki on torppa" tarkoittaa merkityksellisesti. Toisin sanoen tietosanakirjan kirjoittajan ja sen lukijan tulee osata lukea samaa kieltä ja ymmärtää käytettyjen sanojen tarkoitukset ja merkityksen.

Jos tietosanakirjan kopioinnissa tapahtuisi virhe ja tuloksena lukisi että - "metsässä oleva mökki on norppatorppa" niin tämä virhe tuhoaisi alkuperäisen merkityksellisen tiedon eikä kopio enään sisältäisi niin paljon merkityksellistä tietoa kuin alkuperäinen kappale. Sana norppatorppa on uutta tietoa vain siinä valossa ettei sellaista virheellistä tietoa ollut aikaisemmin mutta samalla se on tuhonnut sen merkityksellisen tiedon jota tietosanakirjan tuli suhteessa todellisuuteen lähettää. Se on uutta vain siinä mielessä ettei kysestä virhettä ollut aikaisemmin - se ei ole uutta merkityksellistä tietoa suhteessa todellisuuteen.

Biologiassa on kyse merkityksellisestä informaatiosta rakennus- ja toimintaohjeista jotka ovat merkityksellisissä riippuvaisuussuhteissa toisiinsa ja siksi merkityksellistä informaatiota tuhoavat kirjoitusvirheet ovat aina todellista informaatiota hävittäviä - juuri niin kuin geenitutkija Robert Carter edellisessä lainauksessani totesi.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #35

Höpötät ihan päättömiä.

Ei sekvenssin alkuperäisen merkityksen edes tarvitse säilyä mutaatioissa. Uusi informaatio on uutta.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #36

Niin ja pointti on siinä ettei jo olemassa olevan merkityksellisen informaation kopioinnissa tapahtuvat "kirjoitusvirheet" kykene tuottamaan uutta merkityksellistä tietoa.

Palaan aiheeseen tulevissa blogeissa jotka käsittelevät luomisteoriaa. Tämä blogi oli niiden alustus.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #37

Norppatorppa sisältää merkityksellistä tietoa, joka on uutta.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #38

Ei sisällä vaan se tuhoaa merkityksellisen tiedon että "metsässä oleva mökki on torppa". Lause metsässä oleva mökki on norppatorppa on siansaksaa eikä se siksi ole suhteessa todellisuuteen (merkitykseen).

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #39

Eivät ne ole kumpikaan siansaksaa. Ja toisin kuin sinä, niin proteiinisynteesi osaa tulkita kaikki DNA-sekvenssit. Kaikki jaksot eivät toki ole koodaavia ja tulokset voivat olla joissakin suhteissa huonoja, mutta sillä taas ei ole tulkittavuuden kannalta väliä.

Tulkitsija ei myöskään päätä uuden muodon menestyksestä vaan sen tekee ympäristö t.s. luonnonvalinta. Sinunkin virheellisenä pitämäsi muoto voi olla vallitsevassa ympäristössään alkuperäistä muotoa menestyksekkäämpi.

Tuo norppatorppa on ja pysyy esimerkkinä uudesta informaatiosta.

Käyttäjän magi kuva
Marko Grönroos Vastaus kommenttiin #40

Näin se suurin piirtein menee.

Nuo kreationistit ovat jotenkin ihastuneet "informaatioonsa", joka on heille tyystin pseudotieteellinen käsite ja savuverho. Informaatioaikakautena tuollaiset savuverhot ehkä tuntuvat uskonnollisista fanaatikoista hienoilta. Ei sen puoleen, että kukaan muu ottaisi noita heidän juttujaan vakavasti.

Tieteellisemmällä tasolla on ongelmana määritellä, mitä geneettinen informaatio edes tarkoittaisi. Tavanomaiset informaatiomääritelmät pohjautuvat viestintään tai kuvaukseen, mistä perimässä ei varsinaisesti ole kyse. En sano, etteikö informaatiosta puhuminen välttämättä ole mielekästä, mutta sitä ei biologiassa ole kovin selkeästi määritelty, joten kyse on paljolti vertauskuvallisesta kielestä. Tavallaan voisi ajatella kyseessä olevan fenotyypin kuvausta algoritmisella informaatiolla, joka on varsin hyvin määritelty, mutta ongelma on, ettei geneettinen koodi ole olemassa minkään tietyn fenotyypin koodausta varten, vaan pikemminkin fenotyyppi on olemassa geenejä varten.

Eli tässä pyöritään varsin hankalissa määritelmällisissä kysymyksissä, jotka eivät aivan tarkkaan kohtaa sitä mitä informaatiolla normaalisti tarkoitetaan.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #41

MIKÄ ON DNA?

Bioprosessitekniikan emeritusprofessori Matti Leisola vastaa;

"Dna on jokaisen elävän solun ohjelmointikieli. Se on kemiallinen molekyyli, valtavan suuri, pitkä, korkeammissa organismeissa se on jaettu pieniin kappaleisiin ja se sijaitsee kromosomeissa joita ihmiselläkin on tietty määrä. Dna on ennenkaikkea koodikielellä kirjoitettua kemiallista informaatiota - sitä voi hyvin verrata meidän Suomen kieleen tai tietokoneen koodikieleen."

MITÄ ON GENEETTINEN INFORMAATIO?

Bioprosessitekniikan emeritusprofessori Matti Leisola vastaa;

"Geneettinen informaatio on kirjoitettu Dna:han. Siitä on oikeastaan noin 60 vuotta kun oivallettiin että Dna-molekyyli tai nukleiinihappo-molekyyli sisältää viestin, koodin. Siitä lähtien biologinen tutkimus on mennyt valtavin harppauksin eteenpäin kun me on opittu lukemaan tätä kieltä, me on opittu kirjoittamaan sitä kieltä. Nykyisin me pystytään melko nopeasti minkä tahansa elävän olennon koko perinnöllinen aines purkamaan ja kirjoittamaan se sitten paperille ja näkemään mitä siellä on.

Eli se on kieltä ja se kieli toimii sillä tavalla että ensinnäkin se koodaa proteiineja eli geenit tuottaa proteiineja mutta sen lisäksi siellä on valtavasti ohjeita siitä miten näitä proteiineja käytetään, koska niitä tuotetaan, missä niitä ilmennetään. Eli siellä on ohjeet hyvin pitkälle siitä miten elävä organismi rakentuu ja miten se toimii."

Professori Matti Leisolan haastattelu josta yllä olevat lainaukset ovat on kokonaisuudessaan tässä; http://www.youtube.com/watch?v=0dzKMlQeCQ8

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #42

Niin, Torppa, entä sitten? Yrititkö kovasti sanoa jotakin ylläolevaan keskusteluun liittyvää?

Käyttäjän magi kuva
Marko Grönroos Vastaus kommenttiin #42

Tunnen kyllä Leisolan käsitykset geneettisestä informaatiosta. Hän on lähinnä osoittanut, ettei ymmärrä koko asiasta hölkäsen pöläystäkään, vaan rakentelee maallikoille hienolta kuulostavia savuverhojaan. Epäilemättä myös uskoo niihin itse, siihen se usko voi joskus johtaa.

Kuten edellä sanoin, "geneettinen informaatio" ei aivan mielekkäästi ole informaatiota fenotyypin koodauksesta, koska tällöin informaation määrä ei voi kasvaa eikä vähetä; muutokset perimässä vain muuttavat fenotyyppiä, jonka jälkeen perimä on kuvaus uudesta fenotyypistä. Toisin kuin algoritmisessa informaatioteoriassa, kuvauksen tiiviydelläkään ei biologiassa juuri ole itsetarkoituksellista merkitystä.

Kuten Riipinen edellä nähdäkseni ajatteli, biologisesti mielekkäässä geneettisen informaation käsitteessä sopeutuminen ehkä olisi mielekäs informaation määrämuutoksen mittari. Tällöin kuitenkin tulee hämäräksi se, mistä geneettinen informaatio on informaatiota. Ainakaan mistään tietystä fenotyypistä se ei siis olisi, mutta toisaalta "selviytymisestä" on kovin epämääräinen päämäärä. Tämän vuoksi informaatiokäsitettä voi olla vaikea määritellä biologiassa yhtä eksaktisti kuin insinööritieteissä.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #44

Sanot ettei Leisola ymmärrä geneettisestä informaatiosta hölkäsen pöläystäkään ja sitten itse alat puhumaan sopeutumisesta "informaation määrämuutoksen mittarina". Näin osoitit ettet nyt itse ymmärrä aiheen todellista luonnetta. Kun keskustellaan siitä mitä kehitysoppi tarvitsisi toimiakseen niin kyse ei ole määrämuutoksista vaan laatumuutoksista. Kehitysoppi tarvitsisi laadullisesti uutta informaatiota eikä luonnontiede tunne prosessia joka sellaista synnyttäisi.

Sopeutumisella ei ole mitään tekemistä sen kanssa mikä selittäisi ennestään täysin uusien rakenteiden ja toimintojen syntymisen eliöille. Sopeutuminen hävittää populaation biologista muuntelykykyä eikä kehitä mitään ennestään uutta. Uusien toimintojen kehittyminen on ainoa tärkeä asia evoluution (kehitysopin) kannalta - ja sopeutuminen ei prosessina kehitä mitään vaan ainoastaan antaa tietylle jo olemassa olevalle ainekselle valintaedun - samalla hävittäen informaatiota.

Sopeutuminen omaksutaan aina jo olemassa olevasta populaation geenivarastosta. Sen sijaan kehitysopin tarvitsemia ennestään täysin uusia rakenteita ja toimintoja ei voida omaksua valitsemalla jo olemassa olevaa. Uudet rakenteet ja toiminnot tarvitsisivat täysin uudet rakennus- ja toimintaohjeet eli "laadullisesti uutta geneettistä informaatiota" ja sellaisen tuottamiseen ei luonnontiede tunne prosessia - sillä jo olemassa olevien ohjeiden kirjoitusvirheet eivät kykene luomaan uutta korkeampaatoimintoa koska virheet vain rikkovat jo olemssa olevaa merkityksellistä sanomaa.

Viestissä numero 31 kerroin jo valaisevan esimerkin valossa miten itse lajiutuminen jossa tapahtuu äärinmäistä sopeutumista ei kehitä mitään uutta vaan siinäkin hankkiudutaan eroon informaatiosta. Lajiutuminen johtaa erikoistumiseen. Syntyneellä tytärlajilla on lähes aina heikentynyt muuntelupotentiaali kantalajiin nähden.

Koirien jalostus toimii tästä erinomaisena esimerkkinä. Jalostuksessa eli keinotekoisessavalinnassa koirat erikoistuvat jalostajien tarpeiden mukaan. Jalostettujen muotojen perimä on köyhdytetty monimuotoisuudesta ja siksi jalostetut muodot ovat geneettisesti samanlaatuisia. Perimän monimuotoisuuden köyhtyminen tarkoittaa että perimässä on rajoitetumpi määrä eri alleeleja ja näin rekombinaatiomahdollisuudet ovat pienentyneet.

Tämä merkitsee vähäisempää muuntelumahdollisuutta ja tästä seuraa että populaatio voi entistä huonommin sopeutua muuntuviin ympäristöolosuhteisiin koska niiden sopeutumiskyky on heikentynyt. Tämän vuoksi jalostetuista (erikoistuneista) koiraroduista ei voida enään alkaa jalostamaan muita koirarotuja sillä niiden perimän monimuotiusuus on karsittu jo loppuun.

Sen sijaan sekarotuisista koirista voidaan synnyttää kaikki näkemämme nykyiset koirarodut. Näin siksi että sekarotuisten koirien perimä on paljon monimuotoisempi eli muuntelukykyisempi koska niiden perimää ei ole karsittu (sopeutettu) niin kuin jalostettujen rotujen. Siten sekarotuisten koirien keskuudessa ei nähty villakoiria satoja vuosia sitten. Mutta jos olisimme katsoneet niitä tarkkaan olisimme huomanneet että ainakin joitakin nykyajan villakoirien piirteitä olisi ollut havaittavissa siellä täällä.

Sekarotuiset koirat ja jalostetut rotukoirat vahvistavat meille sen mitä lajiutumisessa tapahtuu luonnonvalinnan, rekombinaatioiden sekä mutaatioiden kautta. Niissä eliöt erikoistuvat geenivaraston kustannuksella. Tämä tarkoittaa sitä ettei enään pystytä pelkästä chihuahuapopulaatiosta jalostamaan tanskandoggeja koska tarvittavat geneettiset ohjeet puuttuvat chihuahuapopulaatiosta sillä ne on valittu pois aikaisemmassa jalostuksessa (sopeutumisessa).

Ellei chihuahuapopulaatioon tuoda näitä ohjeita jostain ulkopuolisesta koirapopulaatiosta jossa ohjeet ovat niin chihuahuista ei voi jalostaa enään mitään koska niiden muuntelukapasiteetti on jalostettu loppuun. Jalostus toimii samojen biologisten luonnonlakien mukaan kuin lajiutuminenkin ja itseasiassa chihuahuaa ja tanskandoggia tulisikin sekulaarien taksonomian mukaan pitää eri lajeina koska ne eivät pysty "koko eronsa" vuoksi lisääntymään luonnossa. Ne voidaan risteyttää kuitenkin keinosiemennyksellä koska kummatkin kuuluvat samaan luotuun lajiin (perusryhmään) "koira". Tämä tukee täysin sitä mitä odottaisimmekin Raamatun ilmoituksen perusteella. Luodun lajin perusryhmäbiologiasta enemmän tulevissa blogeissa.

Se mikä tulee huomata on se että tämä lajiutumistapahtuma on päinvastainen tapahtuma mitä evoluutioteorian mukaisessa kehitysopissa tulisi tapahtua. Alkukoirien lajiutuessa moniksi roduiksi ei tapahtunut sellaista evoluutiota jossa bakteerista kehittyisi - koira pitkässä ajassa vaan päinvastoin. Lajiutuminen tapahtui jo olemassa olevan informaatiovaraston kustannuksella jota valinta, rekombinaatiot sekä mutaatiot muuttivat.

Alkukoira sisälsi siis informaation kaikkiin siitä muodostuneisiin eri rotuihin mutta nämä osapopulaatiot eivät enään sisällä informaatiota alkukoiraan koska kyseiset muunteluprosessit tapahtuvat informaatiovaraston kustannuksella. Lajiutuminen näin ollen on täysin päinvastainen tapahtuma kuin kuviteltu evoluutio.

Lajiutuminen johtaa muuntelukyvyn häviämiseen (geneettisen monimuotoisuuden vähentymiseen). Jos ekstrapoloimme tältä pohjalta menneisyyteen voimme johdonmukaisesti päätellä että nykyisten lajien edeltäjillä oli suurempi muuntelupotentiaali kuin niiden jälkeläisillä.

Toisin sanoen: lajiutumisen takana olevat tapahtumat viittaavat geneettisesti polyvalentteihin esi-isiin. Mitä kauempana nämä esi-isät ovat ajallisesti sitä useampia lajiutumistapahtumia täytyy olettaa tapahtuneeksi ja sitä suuremman on niiden perimän monimuotoisuuden täytynyt olla. Tämä argumentaatioketju johtaa väistämättä käsitykseen kompleksisesta eikä suinkaan primitiivisestä esi-isästä.

Seuraavat blogit "luomisteoriasta" pyrkivät tuomaan tämän selkeämmin ja havainnollisesti esille. Joten pojat pysykää maisemissa niin palataan jälleen rakentaviin keskusteluihin. Hyvää yötä.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #45

Luonnontieteissä tunnetaan useampiakin prosesseja, jotka kykenevät tuottamaan laadullisesti uutta informaatiota, esim. mutaatiot ja rekombinaatiot.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #45

"Viestissä numero 31 kerroin jo valaisevan esimerkin valossa miten itse lajiutuminen jossa tapahtuu äärinmäistä sopeutumista ei kehitä mitään uutta vaan siinäkin hankkiudutaan eroon informaatiosta. Lajiutuminen johtaa erikoistumiseen. Syntyneellä tytärlajilla on lähes aina heikentynyt muuntelupotentiaali kantalajiin nähden"

Niin kerroit, mutta jätit sen täysin todistamatta.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #42

"Eli se on kieltä ja se kieli toimii sillä tavalla että ensinnäkin se koodaa proteiineja"

Ei. DNA ei ole kieltä, eikä se koodaa mitään. Nämä ovat molemmat kielikuvia joiden tarkoitus on tehdä asiasta helpommin käsitettävä. Eikä siellä ole mitään ohjeita siitä, miten proteiineja käytetään vaan protetiinit toimivat ihan pelkästään oman kemiallisen rakenteensa mukaisesti. Siellä ei ole mitään elävän organismin rakennusohjeita vaan rakenne, joka sokeasti kemiallisten reaktioiden seurauksena kopioituu ja tuloksena on elävä organismi.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #42

"Bioprosessitekniikan emeritusprofessori Matti Leisola vastaa"

Syytät aina tiedettä ennakkoasenteista, mutta silloin kun heidän sanomansa sinulle kelpaa, sivuutat sen täysin. Miten perustelet valikoivan tieteen ihannointisi?

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #51

Useissa Torpan Leisola-siteerauksissa ei edes kyse ole tieteestä vaan ihan pelkästä huuhaasta. Ne on poimittu tuon bioprosessitekniikan emeritusprofessorin uskonnollisista pamfleteista eikä tiedetöistä.

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen Vastaus kommenttiin #39

#39 "norppatorppa" saattaa kuulostaa siansaksaltamutta sanojen käsite saattaa muuttua tai koko sana voi korvautua. Lisäksi kielet, kulttuuri, uskonnot, muodit jne jne kärsivät myös omista evoluutioistaan. Sana torppa on myös homonyymi eli "torppa on pientila".

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen Vastaus kommenttiin #35

#35 kieli muuttuu erillailla kuin genomi esim esttämäsi esimerkkilayse "metsässä oleva mökki on torppa" lause joko voidaan joko kumota kyseenalaistamalla oletus "mökki on torppa" jos esim mökki korvautuu lainasanalla "Kabiini on torppa" tai torppa vaihtuu sijaissanaan "mökki on maja". Vaihtoehtoisesti koko lause voi eviluutioitua ja näyttää kahdensadan vuodenpäästä vaikka tältä "Mize ole cabi o torvu".

Käyttäjän AnttiKoivula1 kuva
Antti Koivula

Kyseessä ei ole suoranaisesti tieteen ja uskonnon ristiriita, vaan se että uskonnot pyrkivät sekaantumaan luonnontieteisiin. Miten kulttuurifilosofia liittyy luonnontieteisiin?

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen

Uskonnot pyrkivät sekaantuvat luonnontieteisiin ja luonnontieteet uskontoihin ja osa tahoista tahtoo kieltää jomman kumman kokonaan. Tämä asettaa niiden välisen ristiriidan.

"Miten kulttuurifilosofia liittyy luonnontieteisiin?"

En tiedä muuta kuin ettämuskonnoilla pyritään avaamaan ihmisyyttä ja opettamaan sielun, moraalin ja itsehillinnän taitamista.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Tunnistan myös Malisen huomaaman kieltomentaliteetin. Se vieläpä, etenkin uskovaisten puolelta, kiedotaan väitteeseen, että vain he ymmärtävät toisen osapuolen kontekstin.

En kuitenkaan jaa Malisen käsitystä uskontojen käyttämisestä ihmisyyden avaamiseen sekä sielun (mikä kenellekin lienee), moraalin ja itsehillinnän opettamiseen. Minusta uskontoja käytetään pikemminkin noiden hämärtämiseen niin, että ymmärtäminen pyritään korvaamaan muinaisilla tai sellaisiksi esitetyillä dogmeilla. Niin pyritään estämään ihmistä itse ymmärtämästä ja saamaan hänet toimimaan halutulla tavalla uskontokunnan hallintoalamaisena eli olemaan nöyrä ja synnintunnossa sekä jatkuvasti anelemaan anteeksiantoa organisaatiossa jota johtaa ihmiset jotka ovat asettuneet välittäjiksi yliluonnollisen ja maallisen väliin.

Käyttäjän AnttiKoivula1 kuva
Antti Koivula

"En tiedä muuta kuin ettämuskonnoilla pyritään avaamaan ihmisyyttä ja opettamaan sielun, moraalin ja itsehillinnän taitamista."

Ihmisyyttä on siis elää valheessa, ja yhteisönsä painostuksessa, ilman oikeutta toimia itsenäisesti, etsiä tietoa, arvioida kriittisesti konservatiivisesti vanhoja arvoja, vältellä uteliaisuutta ja halua ymmärtää maailman olemusta, pyrkien uskon sokaisemaan hurmokseen? Tätäkö on inhimillinen ihmiselämä?

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen Vastaus kommenttiin #56

Valhe on vain verkko jonka ihmiset rakentavat itsensä ja yhteisönsä ynpärille. Tällä verkolla verhotaan todellisuutta, myös uskonto voi joutua osalliseksi sellaisesta (esim pinttynyt näkemys Jahvesta parrakkaana ukkona pilvenreunalla tekemässä taikojaan kuin mikäkin yliluonnollinen velho konsanaan). Mustavalkoisuus ja näköalattomuus sekä niiden huutelu on kuin itsekkään teinin kapinaa. Lisäksi on normaalia että ihmiset jakautuvat vanhoillisiin ja uusmielisiin. Kuitenkin on virheellistä väittää että uskonto ja uskovat ovat ja voivat ainoastaan olla konservatiivisia (esim protenstanttiset liikkeet ovat heikkouksistaan huolimatta liberaaleja). Parastapa kuvata asiaa: Yhteisöt, ryhmät ja seurakunnat ovat kuitenkin kuin hiekkarannat kokonaisuus näyttää tasapaksulta ja yksiväriseltä mutta lähempitarkistelu osoittaa että hiekka koostuu useista erikokosista, muotoisista ja värisistä kivenmuruista.

Käyttäjän AnttiKoivula1 kuva
Antti Koivula Vastaus kommenttiin #57

Olen pitänyt ev.lut. kirkkoa liberaalina ja ei vanhoillisena, mutta viimeksi kun oli yhden tuttavan rippikirkossa, niin saarnassa pappi hyökkäsi mikael torppa tyyppisellä meuhkaamisella esko valtaojaa kohtaan? Melkomoinen rimanalitus... Tietenkin uskonnollisista piireistä löytynee paljon realistejakin, kyllä minä sen käsitän, ja sitten on näitä torpan kaltaisia vaahtosuusaarnaajia, jotka ovat taas itsessään idiotismin ruumiillistumia...

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #58

Eikös ev.lut.kirkkoa sido sen oma sitoutuminen Raamattuun (sen tämän hetken hyväksytty editio: http://www.evl.fi/raamattu/1992/) ja tunnustuskirjoihinsa (http://www.evl.fi/tunnustuskirjat/)? Ne eivät oikeasti anna kovinkaan paljon tilaa "liberaalisuudelle" (mitä sillä kukin tarkoittaakaan).

Ev.lut.kirkko joutuu taiteilemaan jäsenmaksujen ja opin puhtauden välillä. Siinä kaupankäynnissä näyttää rahavirran vakaus menevän oppisisältöjen edelle. Ev.lut.kirkko on taipuvainen kiemurtelemaan yhteiskunnan kehityssuuntien seassa ja "suvaitsee" tavallaan milloin mitäkin vaikka heidän itse pyhiksi mainitsemat kirjoitukset olisivatkin toista mieltä. Mainio esimerkki tuollaisesta kiemurtelusta on suhtautuminen homoseksuaalisuuteen: He ovat ihan yhtä hyviä ihmisiä kuin muutkin kunhan eivät vain "harjoita homouttaan" sillä se on synti ja iljetys. Seksihän kuuluu avioliittoon eikä avioliitto kuulu homoseksuaaleille.

Itse asiassa Torppa henhenheimolaisineen taitaa olla aikamme ylimpiä kirkkoruhtinaita rehellisempi ja uskollisempi uskontonsa uskonkappaleille. He kun kokevat, ettei heidän tarvitse antaa periksi järjelle ja humanismille vaan he katsovat voivansa pysyttäytyä arkaaisissa opinkappaleissaan.

Käyttäjän AnttiKoivula1 kuva
Antti Koivula Vastaus kommenttiin #59

Taloudelliset seikat painavat kirkollisia toimioita, jos en nyt muista aivan väärin niin paikallinen seurakunta teki viimevuonna noin 30.000 e tappiollisen tilinpäätösen, että kaikesta hyvästä huolimatta mitä kirkko tekee, ihmiset haluavat irtisanoutua eriskummallisista ennakkoluuloista, konservatiivisista opeista ja vanhoillisista itsekkäistä ja omahyväisistä opetuksista. Avustustyötä voi tehdä niin monella muullakin tavalla kuin maksamalla kirkollisveroa. Esimerkiksi ryhtymällä MLL kuukausilahjoittajaksi. 50e kuussa MLL vai 600e kirkollisveroa vuodessa, kumpiko avustus on tehokkaammin avun tarvitsialla, ja teidämmä mll ei harjoita lähetystyötä ja sekaannu yhteisöjen kulttuuriin?

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #60

Jos ajattelee maksavansa kirkon jäsenmaksua sen diakoniatyön takia niin hyvin pienellä vaivalla löytyy kustannustehokkaampia tapoja.

Ev.lut.kirkon diakoniatyön budjetti lienee kaikkine kuluineen (sis. palkat, kiinteistöt, koulutus j.ne.) on vain n. 11 % kaikista toimintamenoista. Aktuaaliset avustukset ovat käytännössä jokin hyvin paljon pienempi osa tuosta.

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen Vastaus kommenttiin #58

Ja sitten on näyttävästi jorma myyryläiset jotka vetävät kalkkiviivalla mutkia suoraksi. He tarkertuvat pieneen ja yksinkertaiseen asiaan, yleistävät sen ja pysyvät kannassaan maailmantappiin. Heistä kun jokin asia on näin, niin se on näin, sen on oltava näin, näin se on ollut ja piste. En osaa sanoa ketkä ovat jääräpäisempiä ja taipumattomampia, myyryläiset vaiko torpat. Itse en kuitenkaan torppaa kristinuskoa parin kiihkoilijan takia, sillä ihmisiä löytyy moneen veneeseen ja makuun.

Käyttäjän AnttiKoivula1 kuva
Antti Koivula Vastaus kommenttiin #62

Toiset takertuvat muinaisiin myytteihin, toiset pyrkivät elämään tässäpäivässä, ja hyväksymään tosiasiat eikä kieltämään niitä, skeptisyys ja terve kriittinen ajattelu ei kuulu uskontojen vahvuuksiin..

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen Vastaus kommenttiin #63

Uskonto kuuluu siis mielestäsi historiaan, hmm... noh platon oli filosofi eli eipä ole syytä silloin jarjoittaa enään tätä muinaista keskustelu riittiä. Itse olen pyrkinyt pohtimaan kristin uskoa ja tärkeimmiksi on osoittautunut sellaiset seikat kuin "ilman epäillystä ei ole uskoa", "mikä on uskontojen kehitys/sukupuu/aikajana", "kuka tai mikä on jumala", pelkkä raamattu ei ole totuus vaan ympäröivä maailma antaa täydentävää tietoa". Tosin toisin kuin argu.menteista voisi luulla niin en ole kuitenkaan kreatonisti vaan "havainnot, luonto ja tiede antavat raamit" eli lähtökohtana on todetun ja todettavan tiedon perusteella hahmottaminen, toki sen varjopuolena on että Jahvesta (hän joka on/ joka mahdollistaa kaiken olevan) tulee henkilöitymätötön panenteisti.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #64

Malinen syyttää jääräpäisyydestä. Niin, kun olen päätynyt pohdinnoissani johonkin tulokseen, en näe syytä vaihtaa johtopäätöksiäni ennenkuin joku esittää minulle paremmat perustelut jonkun toisen kannan puolesta.

Toistaiseksi Torpan perustelut eivät ole kestäneet silloin kun ne ovat koskeneet maailmankaikkeuden syntymää, elämän syntyä, evoluutiota ja niin montaa muuta luonnon- y.m. tieteiden alaa. Häne ei ole myöskään pystynyt perustelemaan tietoopillisia kantojaan ja filosofiankin puolella perustelut ovat enemmän asioita sekottavia kuin niitä selventäviä.

Myös Malinen on ihan vapaa perustelemaan omat kantansa jos häntä haluttaa. Katsotaan missä määrin ne kestävät kriittistä tarkastelua. Mutta jääräpäiseksi nimittely ei ole argumentti mihinkään suuntaan.

Malinen haluaa jättää Platonin historian hämärään jos sinne jätetään uskonnonkin*). Minusta Malinen horjahtaa tässä pahasti. Platonin opeista osa hänen idealismistaan on toki jo jäänytkin filosofian perustusten kerroksiin eikä niitä enää pidetä pätevinä. Toisaalta suuret osat Platonin ajattelusta on edelleenkin ihan käypää ja sovellettavissa olevaa. Sen sijaan uskonnot ovat menettäneet käyttökelpoisuutensa maailmanselityksinä ja moraalin lähteinä. Ne ovat vallankäytön legitimoijina enää varjo entisestään valtaosassa maailmaa ja menettäneet sen täysin länsimaissa.

Malinen haluaa havaintojensa, luonnon ja tieteen sekaan Jahwen. Hänellä on toki oma lupansa niin tehdä mutta minusta se ei ole tarpeen koska se ei selitä mitään enkä koe sitä edes mitenkään varjopuoleksi.

*) Koivula taisi viitata uskontoihin monikossa mutta Malinen valkkasi hänen väitteestään vain yhden. Tarkoittaako hän, että muut joutavat historian roskatynnyreihin mutta Jahwe pelittäisi yhä?

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen Vastaus kommenttiin #65

Vastaanpa tähän nyt suoraan miksi valitsin vain yhden uskonnoista, noh se perimmäinen syy on se että kristin usko on lähin tuntemani uskonto ja pystyn ottamaan siitä esille parhaiten esimerkkejä (kertoohan maalari ennalta yksityiskohtia keskeneräisestä taulustaan muttei näytä sitä ennenkuin se on valmis). Platonin elämänkertaa vain en lähtenyt sivuamaan syvemmin ettei a) kommentista olisi tullut liian pitkä ja b) etten itse siihen nähnyt syytä. Itse en yhtään myöskään tiedä mitkä platonin opeista nyt olisivat vanhentuneet, tai en ainakaanbole sellaisista selvillä.

En tiedä kuinka sinä Jorma m. ymmärsit mutta puhuin jahvesta hebrean kielisen sanan merkityksellä "hän joka on" tai "hän joka mahdollistaa kaiken olevan". Tästä olen ainakin itse päätynyt siihen vaihtoehtoon että jahve tarkoittaa olemassa oloa tai olevaisuutta, mutta sinun päätöksesihän se on mikä mielestäsi mahdollistaa olemassaolon... saat kertoa jos haluat.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #66

Malinen kirjoitti: "Tästä olen ainakin itse päätynyt siihen vaihtoehtoon että jahve tarkoittaa olemassa oloa tai olevaisuutta, mutta sinun päätöksesihän se on mikä mielestäsi mahdollistaa olemassaolon... saat kertoa jos haluat."

Malinen siis tulkitsee Jahwea pan-enteistisesti, siis vain oikeastaan nimen kautta.

Itse tulkitsen Jahwen Raamatun sisällöstä nimen omaan tarkoittavan persoonallista ja yliluonnollista jumalhenkeä.

Malinen kirjoitti: "Vastaanpa tähän nyt suoraan miksi valitsin vain yhden uskonnoista, noh se perimmäinen syy on se että kristin usko on lähin tuntemani uskonto ja pystyn ottamaan siitä esille parhaiten esimerkkejä."

Yhdestä yksityiskohdasta eli yhdestä uskonnosta yleistämisessä on vaaransa. Ehkä kannattaisi tarkastella kokonaisuuksia useampien esimerkkien kautta?

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen Vastaus kommenttiin #68

En tiennytkään että jorma osaat muinaista arameaa, hebreaa ja kreikkaa sekä tiedät nuo raamatun tulkinnat kaikkia muita paremmin, liekö olet täynnä pyhäähenkeä.

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen Vastaus kommenttiin #69

Pahoittelen ,lähti hieman lapasesta. Tarkoitin kuitenkin siis sitä että raamattua voisi tulkita oikein jos osaa lukea noita kieliä ja ymmärtää muinaisten sanojen sisältämän merkityksen. Tätäkin parempaa olisi jos pystyisi lukemaan niitä kaikkein alkuperäisimpiä tekstejä kuten mooseksen itse kirjoittamia kääröjä tai q-evankeliumia, näistäkin huolimatta vanhojen tekstien ymmärtäminen on täysin tulkinnan varassa (tai sitten vuodatetun pyhänhengen)

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #70

Edellyttääkö Raamatun päähenkilön olemuksen erottaminen kaikkialla olevasta hengestä persoonalliseksi alkukielten hallitsemista? Malinen lienee tehnyt omansa niitä käyttäen, vai kuinka?

P.s. kiitos, että Malinen laittoi lapasensa takaisin käsiinsä.

Käyttäjän AnttiKoivula1 kuva
Antti Koivula Vastaus kommenttiin #64

Miten platon liittyy tähän? Kristinuskossa ei ole keskustelua, vaan saarnamiesten monologeja joita nöyrät seurakuntalaiset kuuntelevat haltioissaan.. :D

Mistä kumpuaa maaninen vimma sekoittaa uskonto käsitettä luonnontieteisiin? Kolehtihaavin karttuminenko on intressi?

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset