mikaeltorppa Ymmärtäkää, te kansan järjettömät, ja te tomppelit - milloin te tulette järkiinne? Joka on korvan istuttanut, hänkö ei kuulisi? Joka on silmän luonut, hänkö ei näkisi? Ps. 94:8-9

Läntinen sekularismi elää kristillisen perintönsä pääomalla

  • Yliopistot saivat alkunsa kristillisen maailmankatsomuksen parissa - Raamatun ilmoitus loi pohjan tieteelliselle ajattelulle
    Yliopistot saivat alkunsa kristillisen maailmankatsomuksen parissa - Raamatun ilmoitus loi pohjan tieteelliselle ajattelulle

Historiallinen tosiasia on se että yliopistot perustettiin kristillisen maailmankuvan pohjalta. Kristillisissä yliopistoissa tehty tutkimustyö mahdollisti tieteen vallankumouksen 1500-1700 luvuilla koska vallankumouksen toteuttajat saivat niissä tieteellisen koulutuksen. - Kreationismi modernin luonnontieteen perustana

Moderni kokeellinen luonnontiede ja yliopistot saivat alkunsa kristillisen maailmankatsomuksen parissa. Moderni luonnontiede ja yliopistot saivat alkunsa siksi että kristillinen maailmankatsomus antoi pohjan ja perusteet jotta tiede voi yleensäkin toimia. On olemassa keskeisiä piirteitä jotka tekevät tieteen mahdolliseksi ja näitä piirteitä ei yksinkertaisesti ollut olemassa ei-kristillisissä kulttuureissa. Raamatun ilmoitus todellisuuden luonteesta loi pohjan tieteelliselle ajattelulle - tämä on modernin luonnontieteen synnyn takana.

Nykyään läntinen sekulaari maailma elää kristillisen perintönsä pääomalla. Tämä tarkoittaa sitä että yliopistot ja monet tieteilijät tekevät tutkimustyötään tieteen metodeilla - metodeilla joidenka syntyminen ei olisi ollut mahdollista ilman kristillistä pohjaa (alkuoletusta jotta tiede voi yleensäkin toimia). Ironista onkin että monet materialismisen maailmankuvan omaavat tutkijat sanovat omaavansa tieteellisen maailmankuvan mutta tosiasiassa heidän materialismiin perustuva maailmankuvansa ei anna todellisia ja mielekkäitä perusteita edes sille miksi tiede yleensäkin toimii.

Tiede vaatii taustaoletuksia joita ei ole järkevää ja loogista selittää materialismin pohjalta. Esimerkiksi jos materialismi olisi totta niin ajatus olisi vain aivojen seurausta kemian laeista. Mikäli tämä olisi totta niin kukaan ei voisi tulla vapaasti mihinkään johtopäätökseen vaan kaikki johtopäätökset olisivat vain seurausta aivokemian vaikutuksesta. Jos materialistit olisivat oikeassa he eivät voisi edes vaikuttaa siihen mitä uskovat ja tämä tekisi tieteen harjoittamisen mahdottomaksi. Kristillinen maailmankuva tarjoaa lähtöoletukset jotta tiede voi yleensäkin toimia ja tämän takia tieteellinen vallankumous syntyi kreationistien suorittamana. - Tiede on todiste Luoja Jumalasta 

Tieteenfilosofi Professori Tapio Puolimatka kirjoittaa: "Kun Euroopan älyllinen kulttuuri 1100 - 1700 -luvuilla keskittyi kristinuskon sanomaan luomisesta, syntiinlankeemuksesta ja lunastuksesta, se teki tiedollisen läpimurron, jolle ei ole vertaa maailmanhistoriassa.

Tämän läpimurron taustalla oli vakaumus, että koska maailmankaikkeus on älykkään Persoonan luomusta, maailmankaikkeus on järjestynyt, mikä tekee mielekkääksi tieteen avulla tutkia sen järjestystä. C. S. Lewisin sanoin ilmaistuna ”ihmisistä tuli tieteellisiä, koska he odottivat luonnossa olevan lakeja. Ihmiset odottivat luonnossa olevan lakeja, koska he uskoivat Lainantajaan.”

Tieteellisen vallankumouksen toteuttajat uskoivat, että maailmankaikkeuden rakenne avautuu ihmisjärjelle, koska sekä maailma että ihminen ovat Jumalan luomuksia. Siksi on mahdollista järkiperäisesti ymmärtää ja selittää maailmankaikkeutta. Johannes Kepler ilmaisi tämän vakaumuksen näin: ”Luonnonlait ovat ihmiselle ymmärrettäviä. Jumala halusi meidän tunnistavan ne luomalla meidät omaksi kuvakseen, niin että voimme ymmärtää Hänen ajatuksiaan”". - Kristillisen luomiskäsityksen ainutlaatuisuus

 

Tiede & Kristinusko (Tapio Puolimatka)

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (46 kommenttia)

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Lähinnä kai on ymmärrettävä, että läntinen sekularismi on joutunut elämään vuosisatoja pakkouskonnon kahleissa. Niinpä tieteellistä edistystä on rajoittanut kristinuskon asettamat rajat, kiellot ja tabut. Voimme vain kontrafaktuaalisesti spekuloida missä sfääreissä tietämyksemme olisi jos kehitys olisi saanut jatkua suoraviivaisemmin kreikkalaisesta ja roomalaisesta ajattelusta eteenpäin.

Käyttäjän TomiSolakivi kuva
Tomi Solakivi

Äläs nyt, kyllähän katolinen kirkkokin pystyi jo vuonna 1992 myöntämään, että Kopernikuksen ja Galilein höpinöissä heliosentrisestä maailmasta saattoi olla jotain perää.

mikael torppa

Moderni luonnontiede kukoisti ensimmäisenä kristillisen maailmankatsomuksen parissa kun se ei ollut vielä päässyt edes alkuun muissa kulttuureissa kuten antiikin Kreikassa, Kiinassa tai Arabiassa.

On joitain keskeisiä piirteitä jotka tekevät tieteen mahdolliseksi. Tieteellinen tutkimus ei voi toimia ellei ihmisen havainnot ja järki ole luotettavia. Ilman tätä luottamusta koko tieteellinen tutkimus romahtaa vaille perustaa. Mikä tekee kokeellisista havainnoista luotettavia ja todellisuutta vastaavia? Miksi voimme luottaa siihen että se mitä havaitsemme on totta ja todellisuutta?

Tieteenfilosofi Tapio Puolimatka kiteyttää vastauksen tähän kysymykseen seuraavasti kirjassaan - "viisauden ja tiedon aarteet Kristuksessa - http://www.adlibris.com/fi/kirja/viisauden-ja-tied... " s,77,97,159:

- "Ainoa riittävä perusta tälle luottamukselle on usko siihen, että on olemassa Luoja, joka on suunnitellut ja rakentanut älylliset kykymme niin, että ne antavat meille luotettavaa tietoa maailmasta. Oppi luomisesta antaa perustan luottaa järkemme ja havaintojemme tarjoamaan tietoon. Sama Jumala on luonut sekä ihmismielen että maailman, josta ihmismieli etsii tietoa.

Tieteellinen tutkimus on riippuvainen Jumalan ilmoituksesta, koska tiede ei pääse edes alkuun ilman uskoa älyllisten kykyjen luotettavuuteen, jota taas ei voida perustella ilman Jumalaa. Tästä syystä oletus neutraalista tieteestä on epäkriittinen, koska voidakseen perustella luottamuksensa havaintojen ja järjen luotettavuuteen tiede joutuu turvautumaan Jumalan ilmoitukseen.

Ajatus ateistisesta tieteestä on sikäli ongelmallinen, että ateistinen oletus maailmankaikkeuden alusta ja kehityksestä ei tarjoa perusteita luottaa havaintoihin ja järkeen: jos ihmisen järki ja havainnot ovat kehittyneet ohjaamattoman luonnollisen prosessin tuloksena ilman älyllistä ohjausta, ei ole syytä luottaa niiden luotettavuuteen.

Aikamme naturalistit lainaavat kristinuskosta käsityksen ihmisen järjellisyydestä, tahdon vapaudesta ja moraalista, jotka ovat aivan erilaisia kuin mihin darwinistinen materialismi antaisi luvan uskoa. Jos ihmisjärki on luonnonvalinnan tuote, sen tuottamia uskomuksia ei voida pitää luotettavina, koska luonnonvalinta ei ole kiinnostunut uskomusten totuudesta vaan ainoastaan käyttäytymisestä.

Luonnonvalinta ei takaa älyllisten kykyjen luotettavuutta, koska luonnonvalinta ei kohdistu uskomusten sisältöön vaan käyttäytymiseen. Niinpä uskomusten sisällöt voivat olla systemaattisesti harhaanjohtavia ja toiminta voi silti ohjautua niin, että eliö säilyy hengissä. Tämä johtuu siitä, että naturalistisen käsityksen mukaan käyttäytymistä eivät ohjaa uskomusten sisällöt vaan aivojen hermosolujen sähkökemialliset reaktiot, jotka ovat uskomusten biologisena perustana.

Jos ihmistä ei ole luotu Jumalan kuvaksi ja hän on kehittynyt ohjaamattoman ja suunnittelemattoman evoluution tuloksena, ei ole syytä olettaa ihmisen älyllisten kykyjen kehittyneen luotettaviksi. Koska uskomusten sisällöllä ei naturalismin mukaan ole eloonjäämisarvoa, evoluution seurauksena ihmisen uskomukset voivat olla tosia, mutta yhtä hyvin ne voivat olla epätosia. Niinpä naturalistilla ei ole perusteita luottaa uskomuksiinsa. Koska naturalismi on yksi hänen uskomuksistaan, hänellä ei ole perusteita luottaa naturalismiin."

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Torppa lainaa Puolimatkaa: "Tieteellinen tutkimus on riippuvainen Jumalan ilmoituksesta, koska tiede ei pääse edes alkuun ilman uskoa älyllisten kykyjen luotettavuuteen, jota taas ei voida perustella ilman Jumalaa."

Luottamus älyllisten kykyjen voimaan on seurausta päätelmien testaamisesta ympäristöstä tehtyihin havaintoihin eikä luottamuksesta yliluonnollisiin. Tieteellinen työ on nimen omaan seurausta irrottautumisesta jumaluskosta.

Torppa lainaa Puolimatkaa: "... jos ihmisen järki ja havainnot ovat kehittyneet ohjaamattoman luonnollisen prosessin tuloksena ilman älyllistä ohjausta, ei ole syytä luottaa niiden luotettavuuteen."

Siksi tieteellinen metodi sisältääkin kritiikin sijan ja vaatimuksen. Kaikki tulokset pitää olla verifioitavissa ja havainnot toistettavissa sekä päättelyt perusteltavissa. Nämä vaatimukset ovat nimen omaan kehittyneet epäilyksestä ihmisen kykyjä ja tarkoitusperiä kohtaan eikä luottamuksesta yliluonnollisten luomiin. Seurauksena on itse itseään korjaava tieteellinen järjestelmä.

Alan olla huolissani Jyväskylän kasvatustieteiden tasosta jos Puolimatka levittelee näitä turinoitaan myös virkatyössään.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #6

Myyryläinen: ***Luottamus älyllisten kykyjen voimaan on seurausta päätelmien testaamisesta ympäristöstä tehtyihin havaintoihin eikä luottamuksesta yliluonnollisiin. Tieteellinen työ on nimen omaan seurausta irrottautumisesta jumaluskosta.***

Jos sinulla ei ole todellista perustaa luottaa järkeesi ja havaintoihisi niin luottamuksen perustelu havainnoillasi on kehäpäättelyä. Jos ihmisen järki ja havainnot ovat kehittyneet ohjaamattoman ja päämäärättömien kopiointivirheiden (mutaatioiden) seurauksena niin ei ole todellista perustaa luottaa että järkesi ja haivaintokykysi tarjoaisi luotettavaa tietoa. Ihmisen järkeen ei ole mahdollista perustellusti luottaa ellei järjen alkuperä ole järjellinen. Tämän vuoksi kristillinen maailmankuva tarjoaa ainoan johdonmukaisen ja selitysvoimaisen perustuksen luottaa järkeen ja havaintoihin ja tämä on myös syy miksi tiede alkujaan syntyi kristillisen maailmankuvan pohjalta.

Myyryläinen: ***Siksi tieteellinen metodi sisältääkin kritiikin sijan ja vaatimuksen. Kaikki tulokset pitää olla verifioitavissa ja havainnot toistettavissa sekä päättelyt perusteltavissa. Nämä vaatimukset ovat nimen omaan kehittyneet epäilyksestä ihmisen kykyjä ja tarkoitusperiä kohtaan eikä luottamuksesta yliluonnollisten luomiin. Seurauksena on itse itseään korjaava tieteellinen järjestelmä.***

Tietysti tieteessä tulee päättelyt olla perusteltavissa ja tämä perustelujen johdonmukaisuus ja selitysvoimaisuus nimenomaan uupuu materialismiin pohjautuvista selityksistä. Lähtöoletusten selitysvoimaisuus puoltaa täysin kristillistä lähtökohtaa - Darvinismi VS kreationismi - http://mikaeltorppa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/18532...

Lisäksi ilman anteeksi saamisen mahdollisuutta ihminen ei uskalla kohdata omaa pahuuttaan ja itsepetostaipumustaan jonka ansiosta ihmiset ovat taipuvaisia selittämään pahat tekonsa itselleensä hyviksi ja etua tuoviksi. Vain Kristuksen ristinkuoleman tuoman anteeksiantamuksen seurauksena ihminen uskaltautuu ja kykenenee kohtaamaan omat itsekkäät etupyyteet ja tämän tähden todellinen kriittinen ja omat tarkoitusperät kyseenalaistava lähestymistapa syntyi kristillisen maailmankuvan pohjalta. Tämän vuoksi moderni luonnontiede syntyi nimenomaan kristillisen maailmankuvan pohjalta. Historia todistaa kristillisen maailmankuvan ainutlaatuisuuden.

Käyttäjän KalleSalo kuva
Kalle Salo Vastaus kommenttiin #9

Nykytiedon valossa maailmankaikkeuden eriytymisestä alusta tähän pisteeseen niin sanotun järjen toimivuus ja luotettavuus on mitä helpoimmin ymmärrettävissä. Eihän mikään voi olla niin luonnollista seurausta kuin tiedostaville olennoille muodostuva kyky tulkita elinympäristöä, josta ovat peräisin ja jossa ovat kehittyneet. Voiko mikään enää olla välttämättömämpää, väistämättömämpää ja itsestäänselvempää.

Ja yleispätevämpää, missä tahansa maailmankaikkeudessa, olivat sen ominaisuudet ja lainalaisuudet millaiset tahansa ja elämänmuotonsa millaisia tahansa. Jos jotain voimme kohtuudella odottaa näkevämme, se on juuri "järkeä" pitkälle eriytyneissä elämänmuodoissa. Ilman jotain vastaavaa, ja nimenomaan toimivaa sellaista, ei mikään eriydy kovin pitkälle.

Eikö sellaisen väittäminen, jonka tietää harhauttavaksi, ole jotain synnintapaista.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #13

Salo: ***Eihän mikään voi olla niin luonnollista seurausta kuin tiedostaville olennoille muodostuva kyky tulkita elinympäristöä, josta ovat peräisin ja jossa ovat kehittyneet. Voiko mikään enää olla välttämättömämpää, väistämättömämpää ja itsestäänselvempää.***

Jos havaintokyky on seurausta päämäärättömien "virheiden" (muaatioiden) kasautumisesta niin ei ole mitään todellista perustaa luottaa havaintokyvyn luotettavuuteen. Kristillinen maailmankuva tarjoaa lähtöoletukset jotta tiede voi yleensäkään toimia sillä usko siihen että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi johtaa loogisen johtopäätöksen mukaan luottamukseen että Luoja on antanut luodulleen ihmiselle järjen ja kyvyn ymmärtää ja tutkia Luoja Jumalan luomaa maailmaa ja sen toimintaa.

Koska ihminen voi tehdä kokeellistä tiedettä niin se tarkoittaa että universumi ei ole sokean sattuman "virhekertymä" vaan universumi on järjestäytynyt ja siksi siitä voidaan saada kokeellisesti toistettavaa merkityksellistä tietoa sillä Jumala ei ole epäjärjestyksen vaan järjestyksen Jumala (1.Kor. 14:33). Päämäärätön sattuma saa aikaan vain epäjärjestystä ei merkityksellistä järjestystä ja lainalaisuuksia.

Eräs tieteen perustehtävistä on johtaa lakeja jotka tuottavat ennustettavissa olevia tuloksia. Tämä on mahdollista ainoastaan siksi että maailmankaikkeus on järjestäytynyt. Päämäärätön sattuma ja räjähdys eivät tuota merkityksellistä järjestystä vaan järjestys on aina johdettavissa älykkyyteen. Tiede voi toimia siksi että "Äly" on tehnyt maailmankaikkeuden ja siksi ihminen pystyy siitä Jumalan kuvaksi luotuna olentona saamaan tietoa - sillä tieto on aina johdettavissa älykkyyteen.

Tiede voi toimia vain jos universumi on järjestäytynyt ja säädetty ja ihminen pystyy luottamaan tähän järjestykseen ja lainalaisuuteen sekä siihen että havainnot antavat luotettavaa tietoa todellisuudesta (1+1=2 eikä 3). Tämän vuoksi tiede on mahdollista vain jos Raamatun Luoja Jumala on luonut maailman ja ihmisen omaksi kuvakseensa - tämän vuoksi tiede on jo itsessään todiste Luoja Jumalasta.

Käyttäjän KalleSalo kuva
Kalle Salo Vastaus kommenttiin #16

Ainoastaan sinä kuvaat, tiedät kyllä mitä, ilmaisuilla "päämäärättömien "virheiden"" ja "sokean sattuman "virhekertymä"". Argumentointisi, niin sanottu sellainen, vaatii sitä. Teet niin tarkoitushakuisesti olkiukkoillaksesi, enkä saata uskoa hetkeäkään ettetkö tekisi sitä tietoisesti.

Tosin tosiasiat eivät riipu minun kyvystäni tai kyvyttömyydestäni uskoa, joten saatan olla väärässäkin.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #16

Torppa kirjoitti: "... että universumi ei ole sokean sattuman "virhekertymä" vaan universumi on järjestäytynyt ..."

Todentotta, maailmankaikkeus on järjestäytynyt, ei järjestetty. Se palaset ovat päätyneet nykyisille paikoilleen omien ominaisuuksiensa perusteella luonnonlakien kuvailemalla tavalla ja jatkavat liikeratojaan tästä eteenpäinkin päätyen koko ajan uuteen järjestykseen.

Torppa kirjoitti: "Tiede voi toimia vain jos universumi on järjestäytynyt ja säädetty ja ihminen pystyy luottamaan tähän järjestykseen ja lainalaisuuteen sekä siihen että havainnot antavat luotettavaa tietoa todellisuudesta..."

Ei ihan noinkaan. Tiede voi toimia ja tehdä vaikka ei luottaisikaan lainalaisuuksiin. Nehän on löydetty tilanteessa jossa niihin ei ole luotettu vaan maailmankaikkeuden toiminnan säännönmukaisuuksia on epäilty. Tämä kyseenalaistaminen on johtanut tieteellisiin löytöihin ei luottamus luomiseen.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #9

Torppa kirjoitti: "Vain Kristuksen ristinkuoleman tuoman anteeksiantamuksen seurauksena ihminen uskaltautuu ja kykenenee kohtaamaan omat itsekkäät etupyyteet ja tämän tähden todellinen kriittinen ja omat tarkoitusperät kyseenalaistava lähestymistapa syntyi kristillisen maailmankuvan pohjalta. Tämän vuoksi moderni luonnontiede syntyi nimenomaan kristillisen maailmankuvan pohjalta."

Sisältääkö tämä Torpan mielestä johdonmukaisen perustelun jolla on selitysvoimaa? Jonkun teloitus johtaa "modernin" luonnontieteen syntyyn koska se mahdollistaa omien tekemisien kyseenalaistamisen. Eikö kukaan ennen Jeesus Nasaretilaisen teloitusta kyseenalaistanut tekemisiään? Eikö edes Platon? Entä Sarathustra?

Torppa Kirjoitti: " Jos ihmisen järki ja havainnot ovat kehittyneet ohjaamattoman ja päämäärättömien kopiointivirheiden (mutaatioiden) seurauksena niin ei ole todellista perustaa luottaa että järkesi ja haivaintokykysi tarjoaisi luotettavaa tietoa."

Miksi perusta ei ole todellinen jos sen on saavuttanut vertaamalla päätelmiään todellisuuteen ilman Jahwe-uskoa? Mitä tuo epätodellisuus aiheuttaa?

Toisaalta evoluutio ei ole pelkästään sattumanvaraisia mutaatioita vaan MYÖS luonnonvalintaa. Lisäksi on otettava myös tietoisen kulttuurin kehitys joka kehittää järkeä ja havaintokykyä sekä niiden pohjalta tapahtuvaa päättelyä.

Oikeasti mittari havaintokyvylle on havaintojen ja niiden perusteella tehtävien johtopäätösten vertautuminen todellisuuteen. Sen keksiminen on ollut varsinainen tieteen ero uskomuksista.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #9

Torppa: >>Jos sinulla ei ole todellista perustaa luottaa järkeesi ja havaintoihisi niin luottamuksen perustelu havainnoillasi on kehäpäättelyä. <<

Tuo luottamus perustuu arkikokemukseen ja se riittää ilman sen filosofisempia perusteitakin.

Vaan kerropas Torppa, kuinka olet saanut alkujaan havaintosi jumalastasi? Teitkö sen niillä aisteilla, joihin ei voi luottaa ilman jumalia?

Ymmärrätkö, mitä on kehäpäättely?

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen

"Moderni luonnontiede kukoisti ensimmäisenä kristillisen maailmankatsomuksen parissa kun se ei ollut vielä päässyt edes alkuun muissa kulttuureissa kuten antiikin Kreikassa, Kiinassa tai Arabiassa."

Moderni historian tutkimus toteaa että moderni luonnotiede ja filosofia saivat alkunsa jo antiikin Kreikassa, Kiinassa ja Arabiassa. Se vielä kiittää vatikaania ja arabeja tiedon ja perustan säilömisestä.

Lauri Wirén

Läntisessä ajattelussa vaikuttaa myös edelleen vahvana kreikkalaisten filosofien luomat käsitykset ja monissa muissa kulttuuripiireissä kreikkalaisen filosofian puuttuminen ajattelusta näkyy vahvasti, eikä mitenkään myönteisessä mielessä.

Käyttäjän jperttula kuva
Juhani Perttu

Pitää paikkansa, mutta miksi kreikkalaiset filosofit eivät keksineet, kokeellisia luonnontieteitä. Puuttuiko ajattelusta jotain, vai eivätkö vain halunneet alkaa tekemään omin käsin kokeita ?

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen

Olihan noita jotka puhuivat näkymättömistä atomeista, aurinkokunta järjestelmistä ja pyöreän maan ympärys mitasta. Lääketiede ja luonnontieto taas ottivat ensi askeliaan moderniin suntaan (esin vuonna 78 jaa ihmiset alkoivat kiinnostua tulivuorista ja 460 — 370 eaa Hippokrates vannotti valojaan)

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Perttu kysyy miksi kreikkalaiset filosofit eivät keksineet kokeellista luonnontiedettä. Oma käsitykseni on, että kukin tieteilijä pohjaa aina aikaisempaan. Hänellä on olemassa olevan tiedon pohjalta saamansa perusopetus josta hän aukaisee uusia kysymyksiä ja lähtee etsimään niihin vastauksia. Kreikkalaisilla ei vielä ollut kaikkea sitä tietoa jolta pohjata esim. Newton kehitti tieteen filosofiansa.

Kaikkein oleellisin lienee kuitenkin Gutenbergin keksimä kirjapainotaito jonka avulla yksittäisten oppineiden keräämä tieto alkoi levitä entistä tehokkaammin ja siten inspiroi muita.

Toisaalta esimerkiksi Archimedes varmaankin teki laajoja kokeita ja havainnoi niiden tuloksia mutta silloisella tiedolla ei vielä ollut rakennettu samanlaisia tieteellisiä menetelmiä. Mutta olisiko ne kehitetty paljon aiemmin jos katolinen kirkko Euroopassa ja muut uskonnon muualla eivät olisi olleet rajoittamassa mielen lentoa uskonnollisilla dogmeillaan ja tabuillaan?

Käyttäjän jouniholopainen kuva
Jouni Holopainen

Sen keksimisestä saa varmaan kiittää enemmän Abu al-Hasan ibn al-Haithamia. Ei-kristillinen hänkin.

LISÄTTY: Antiikin Kreikan filosofeja saamme kiittää etenkin loogisen päättelyn kehittämisestä, joka tarjoaa pohjan tieteelliselle ajattelulle.

Pekka Pylkkönen

Kyllä. Eurooppalaisen kulttuurin historia on kaikilta osin täysin kristinuskon läpitunkema.

Kaikki muu kirjoituksessa olikin täydellistä tuubaa henkilöltä joka ei ole viitsinyt itse perehtyä tieteelliseen Metodiin lainkaan vaan toistaa papukaijan lailla amerikkalaisten puupääsetien hokemia.

Kerro Torppa, mikset ota neuvosta vaaria ja hakeudu opiskelemaan luonnontieteitä? Saisit tutkittua hiukan sitä "toista mielipidettä".

Käyttäjän magi kuva
Marko Grönroos

Kristinusko syntyi ja elää pakanoiden perinnön pääomasta. Akatemiat (Ἀκαδήμεια) tulivat itse sanaa myöten pakanakulttuurista ja myös kristillinen teologia on tullut kyllästetyksi sen opeilla.

Tuo kuva Helsingin yliopiston päärakennuksesta on muuten siitä hauska, että Engel käytti rakennuksen uusklassisessa arkkitehtuurissa vahvasti kreikkalaisia piirteitä, nimenomaisesti korostaakseen tieteen juuria kreikkalaisessa kulttuurissa. Rakennuksen sisustuksessa kreikkalaiset jumalat ovat pääosassa; löytyyköhän yhtään kristillistä jumalankuvaa.

mikael torppa

Moderni kokeellinen luonnontiede syntyi kristillisen luomisteorian pohjalta vaikka tämä tosiasia pyritään sekulaarissa mediassa peittelemään. Tieteellisen vallankumouksen keskeiset toteuttajat 1500-1700 luvuilla kuten Francis Bacon, Johannes Kepler, Robert Boyle, John Locke, Galileo Galilei, Michael Faraday ja Isaac Newton tekivät tieteellistä tutkimustaan sen uskon varassa että äärettömän älykäs - kaikkitietävä ja kaikkivaltias Jumala on luonut koko maailmankaikkeuden. Moderni kokeellinen luonnontiede syntyi siis kreationismin (luomisuskon) pohjalta sillä tieteellisen vallankumouksen toteuttajat olivat kreationisteja.

Kreationismi modernin luonnontieteen perustana - http://mikaeltorppa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/17558...

Pekka Pylkkönen

Kaikki nuo namedropping-listasi nimet varmasti aloittivat työnsä kristillisestä lähtökohdasta. Lopputuloksissa ei kuitenkaan ollut mitään kristillistä. Yhteenkään havaintoon, päätelmään, lakiin tai teoriaan ei tullut mainintaa jumalista.

Niin sitä fiksut äijät oppivat kun käärivät hihat, käyvät töihin eivätkä jää elämään uskonsa varassa.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #19

Professori Tapio Puolimatka kirjoittaa kirjassaan 'Viisauden ja tiedon aarteet Kristuksessa' modernin fysiikan perustajasta Isaac Newtonista näin:

- "Newton oli vuosina 1692-1693 kirjoittanut neljä kirjettä joissa hän oli selittänyt teologiansa Richard Bentleylle. Kirjeissään Newton ivasi ajatusta että maailma voitaisiin selittää persoonattomien ja mekanististen käsitteiden avulla. Osoitettuaan luonnon prosessien tapahtuvan elegantin lainomaisesti Newton katsoi lopullisesti ja varmuudella osoittaneensa että olemassaolon takana on älykäs, tiedostava ja kaikkivaltias Jumala. Kaikki muut oletukset ovat "yhteensopimattomia järjestelmäni kanssa". (Newton; sit. Stark 2004: 168.)

Isaac Newton sanoi myös seuraavaa:

- "Tämä mitä kaunein auringon, planeettojen ja komeettojen järjestelmä voisi olla lähtöisin vain älykkään Olennon suunnitelmasta ja vallasta. Tämä Olento hallitsee kaikkea - ei maailman sieluna vaan kaikkeuden Herrana; ja tämän herruutensa tähden Häntä tulee kutsua 'Herra Jumalaksi'. Korkein Jumala on ikuinen Olento, ääretön, absoluuttinen täydellinen." (Principia, Book III; viitattu teoksessa Newton's Philosophy of Nature: Selections from his writings, ed. Thayer, H.S., Hafner Library of Classicks, New York, USA, p. 42. 1953)

- "Ateismin ja epäjumalien palvomisen harjoittaminen ovat jumalisuuden vastakohtia. Ateismi on niin järjetöntä ja vastenmielistä ihmiskunnalle ettei sillä koskaan ole ollut paljon opettajia." (A Short Scheme of the True Religion, käsikirjoitusta lainattu teoksessa Memoirs of the Life, Writings and Discoveries of Sir Isaac Newton by Sir David Brewster, Edinburgh, p.347, 1855)

Pekka Pylkkönen Vastaus kommenttiin #20

Kyllä. Newton oli myös vakuuttunut että hän keksii kuinka valmistetaan viisasten kivi.

Yhdessäkään Newtonin tutkimuksen aiheista - joita on iso kasa - ei ole mitään viitteitä jumaliin. Dynamiikan ja gravitaation lait ovat vieläkin elossa ja niillä voi lähettää ihmisen kuuhun. Yhdessäkään niissä ei mainita jumalia. Jumala ei puutu mihinkään eikä säädä mitään. Jumalaa ei ole olemassa.

Newton jätti - aivan oikein - uskontonsa narikkaan mennessään labraan ja aivonsa narikkaan harjoittaessaan uskontoaan.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #20

Hupaisaa, että Tapio "viisauden ja tiedon aarteet Kristuksessa" Puolimatkalle Newton kelpaa esimerkiksi. Kas kun Newton oli areiolainen t.s. hän ei uskonut kolminaisuusoppiin eikä siten Jeesuksen jumaluuteen :-)

Sitä paitsi sillä perusteella, että joskus tiedettä on tehty joltakin pohjalta, ei voi vaatia, että samoin pitäisi tehdä nytkin. Tulokset ratkaisivat ja kristinusko menetti totuushegemoniansa ihan omaa kelvottomuuttaan.

Ja edelleen, tiede ei kategorisesti sulje pois jumalia selityksenä asioille nykyisinkään. Ei ole tieteen ongelma, syy eikä murhe, ettei jumalista ole objektiivisia havaintoja. Niitä odotellessa teistiset taustaoletukset vaan nyt ovat täysin tyhjän päällä.

Menkää teistit itseenne, jättäkää tiede rauhaan ja itkekää toisillenne.

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen Vastaus kommenttiin #33

Jos saanen korjata sanomaasi niin kristinuskon rappio ei ole johtunut sen kelvottomuudesta vaan uskonnon kehitys suunnasta. Yhä enemmän jumala nähdään joko viisaana ja kaikkivoivana velhona tai pikkutarkkana insinöörinä mutta kuitenkin henkilönä, ihmishamona, mytologisena ja epäluonnollisena.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #34

Viittasin kristinuskon kelvottomuuteen selityksenä ympäristömme luonteesta. Viimeistään Galilein aikaan oli jo selvää, etteivät kristinopin dogmit ole virheettömiä.

Kristinusko on itseasiassa tulvillaan luonnontieteiden valossa täydellisen järjettömiä väittämiä.

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen Vastaus kommenttiin #35

Sanan levittäjät ovat olleet ihmisiä, sanan kirjoittajat ovta olleet ihmisiä, sanan kopioijat ovat olleet ihmisiä, sanan kääntäjät ovat olleet ihmisiä, sanan tulkitsijat ovat olleet ihmisiä. Joosef, mooses, daniel, jeesus ovat olleet jumalkuvan uudistajia, jumalkuvan modernisoijia (kehitys on ollut suunnilleen: luoja Eloah》syyttävä Eloah》aavikko Jahve》pelastava Jahve》Jahve herra》taivaaline isä》jumalten Jumala), mutta koska ihminen on ihminen ja ihminen on ihmiseksi luotu on hän kaatuvainen ihmisyyteensä vaikka olisi pyhänhengen vallassa ja koska ihmisyys on mitä on ei ihmisen kirjoittama Jumalan sana ole puhdasta ja alkuperäistä, oikeastaan vain itse luoja voisi sen vain tietää eikä ihminen ole kaikkinäkevä, -kuuleva, tai -tietävä. Tieto on myös ajankuvaansa sidonnaisia ja muuttuvat enemmän löydettäessä/opittaessa ja muuttavat myös näkemystä jaymmärrystä sekä sen miten ympäröivän maailman koemme. Tämä tieto ei kuitenkaan ole Jumalan kuolema vaan tie totuuteen joka väistämättä muuttaa kuvaa jumalasta taikurivelhosta lain alaisuudessa ja arpapelillä toimivaksi olemukseksi. Kirkko on pitkään jarruttanut tätä kehitystä ja pitänyt kuvaa Jumalasta paikoillaan, ja sen on annettu rauhassa vanhentua, sen päiväys meni jo renesanssi aikaan umpeen. Entäpä jos Jumalan kuuluisikin olla panen teistinen (=jumala on kaikessa, mutta kaikki ei ole Jumala)? Entä jos Jumala määrää luonnon ja fysiikan lait? Entä jos Jumala onkin tietoisuus, elämä, olemus ja aate? Olisi varmaan jo aika uudelle päivitykselle...

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #37

Ihminen on evoluution tulos, ei luotu.

Voit muutenkin säästää teologiset sanahelinät "jumalan luonteesta" allekirjoittaneen kohdalla. Kysymys jumalan olemassaolosta on pohjimmiltaan luonnontieteellinen ja ainoastaan luonnontiede sen voi ehkä joskus ratkaista.

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen Vastaus kommenttiin #38

No jup, onhan tuo luotu nykyään liian radikaali sana. Parempi kyllä olisi käyttää termiä muovattu - muokattu. Tapa jolla tämä muovaaminen on tapahtunut on se mitä me myös kutsumme evoluutioksi osaamme kertoa jo nykyään mitä tapahtui elämän synnyn ja ihmisen välissä, osaamme kuvata niitä tapahtumia mikä teki ihmisestä ihmisen.

Lisäksi ihmettelen miksi pitäisi vaijeta puhumasta ja olla hiljas aiheesta. Mielestäni keskustelu riippumatta aiheesta on luovaa kehitystä. Vielä typerämpää on sulkea korvansa ja näytellä ettei voisi vähempää kiinnostaa sekä lällätellä toisen puhumisen päälle (metafora). Jospa kertoisit itse oman näkemyksesi sen sijaan että viittast aiheelle kintaalla ja pitäydyt omassa näkemyksessäsi ja luulossasi.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #39

Ei sinun vaieta tarvitse, mutta hyödytön teologinen fiilistely ei allekirjoittanutta yksinkertaisesti kiinnosta enkä sellaista erityisemmin arvosta.

Pidän tieteen metodologiaa ehdottomasti parhaana tapana saada arvioitavissa olevaa tietoa. Puolimatkan taikausko ei tuo tieteelle lisäarvoa eikä tieteen historiallisilla taustoilla ole nykytieteen metodologian kannalta oikeastaan mitään merkitystä. Takavuosina uskonnot varmasti innoittivat tiedemiehiäkin nykyistä enemmän, mutta siltä osin kuin noiden teististen tiedemiesten tuloksilla on enää arvoa tieteeenä, ei jumaluuksilla ole selitetty mitään.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #37

Malinen kirjoitti: "Sanan levittäjät ovat olleet ihmisiä, ... sanan kääntäjät ovat olleet ihmisiä, ..."

Muistelen jostakin lukeneeni, että Raamatun käännöskomitean istunnot aloitettiin rukouksella. Siis riitillä jolla pyydetään apua ja neuvoja Jahwelta (milloin ei häntä vain ylistetä). On kai siis silloin Jahwen vastuulla mitä käännöksestä on tullut, vai kuinka? Siis sitä kautta onko hän johdattanut kääntäjien kynää vai jättänyt heidän oman onnensa nojaan? (Siis tietenkin olettamuksella, että Jahwe olisi olemassa)

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen Vastaus kommenttiin #41

He saavat innoitusta inspiraatiota, mutta sekään ei estä erehtymistä ja virheitä syntymästä. Jos jumalalta saataisiin kaikki valmiiksi, käyttäisimme yhä Acrigolan uuttatestamenttia. Ei ihmiselle siis turhaan ole suotu älliä ja päätä, vaan luoja jättää vastuun kuulijalle.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #42

Malinen kirjoitti: " Jos jumalalta saataisiin kaikki valmiiksi, käyttäisimme yhä Acrigolan uuttatestamenttia."

Kuinka? Saiko Acrigola testamenttinsa tekstit sellaisinaan suoraan Jahwelta? Minä luulin, että hän vain käänsi saksan ja latinan kielisistä teksteistä.

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen Vastaus kommenttiin #43

Ajatus siis siitä että jos käännettäessä raamatun sana olisi suoraan jumalalta ja puhdasta sanaa niin silloin meillä ei olisi ollut tarvetta kääntää samaa tekstiä uudelleen ekan käännöksen jälkeen. Näin ei kuitenkaan ole ollut, käsität nyt siis vääri antamani esimerkin enkä siis tarkoita että tuo kopioitu ja käännetty olisi pysynyt puhtaana ja että se olisi suoraa Jumalan sanaa. Itse kommentoit:

"Malinen kirjoitti: "Sanan levittäjät ovat olleet ihmisiä, ... sanan kääntäjät ovat olleet ihmisiä, ..."

Muistelen jostakin lukeneeni, että Raamatun käännöskomitean istunnot aloitettiin rukouksella. Siis riitillä jolla pyydetään apua ja neuvoja Jahwelta (milloin ei häntä vain ylistetä). On kai siis silloin Jahwen vastuulla mitä käännöksestä on tullut, vai kuinka? Siis sitä kautta onko hän johdattanut kääntäjien kynää vai jättänyt heidän oman onnensa nojaan? (Siis tietenkin olettamuksella, että Jahwe olisi olemassa)"

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #44

Malinen kirjoitti: "... käsität nyt siis vääri antamani esimerkin ..."

Se vaara oli todellakin olemassa ja siksi kysymykseni.

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen

Isac Newtonin ainoaksi täysi kiristilliseksi teokseksi jäi laaja tutkielma Danielin kirjasta, muut miehen teoksista ovat olleet enemmän tieteellisempiä. Newtonin usko Jumalaan kyllä varmaan säilyi hänen hautaansa asti mutta ei kumpikaan tee hänestä joko ateistia tai kreatonistia niin kuin monet väittävät. Tiedämme kyllä nykyään hyvin että jos Jumala on olemassa niin hän ei ole taikuri, hän ei ole insinööri eikä hän ole henkilö. Nämä määräytyvät todellisuuden ja sen tiedon pohjalta mitä Jumalan armosta Newton ja moni muu hänen kanssa ihmisensä eri historian aikoina ovat meille olleet pohjaksi ja raameiksi määrittelemässä. Loppujenlopuksi Jumala tulee siis määritellä tämän tiedon pohjalta, muuten hän kumoaa oman olemassa olonsa fiktiivisenä kaikkivoimana mytologisena hahmona.

Käyttäjän jperttula kuva
Juhani Perttu

Torpan puheita tukee se, että Newton oli alkujaan hurahtanut alkemiaan ja noituuteen, mutta katolinen kirkko pakotti hänet tutkimaan luonnontieteitä järkevällä tavalla. Voitaisiinko kristinuskon ansioksi lukea se, että Jumalan luomat luonnon lait osattiin erottaa saatanallisesta noituudesta.

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen

"Historiallinen tosiasia on se että yliopistot perustettiin kristillisen maailmankuvan pohjalta."

Tällä lauseella Torppa ylittää itsensä, harvoin hän on saanut ensimmäiseen lauseeseen puutaheinää. Vilkaisu Wikipediaan tuottaa seuraavan tiedon:

Ennen kuin Euroopassa oli yliopistoja monet eurooppalaiset oppineet kävivät opiskelemassa Fatima al-Fihrin vuonna 859 perustamassa Al-Karaouinen yliopistossa. Suvaitsevassa ilmapiirissä Fatimiditin kalifaatin ajoista yliopistolla oli tärkeä merkitys tieteiden ja kulttuurin vaihdossa Euroopan ja Välimeren alueella. Ilman matematiikkaa, arabialaisten numeroiden ja nollan omaksumista ei muutkaan tieteet olisi voineet kehittyä Euroopassa.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Al-Karaouinen_yliopisto

Tämä yliopisto on Marokossa. Torpalla on varmaankin hyvä selitys, kuinka islamilaiseen maahan perustettu yliopisto pohjautuu kristilliseen maailmankuvaan.

Käyttäjän KalleSalo kuva
Kalle Salo

Ilmeistä näyttää olevan se, että sekä islamilaisessa että kristillisessä vaikutuspiirissä yliopistoissa on saanut harjoittaa tiedettä aivan vapaasti ja jopa kannustettu siihen niin kauan kunnes joku vahingossakaan syventyy johonkin mikä murtaisi valtaapitävien uskomusten perusteita.

Muinaisissa islamilaisen kulttuurin yliopistoissa ei varmaankaan ole ollut mitään pahaa matematiikan harjoittamisessa. Jumalaisia muotoja ne kreikkalaisetkin kuvittelivat geometrian parissa pyörittelevänsä. Vaan mitäs jos joku olisi siellä keksinyt kyseenalaistaa asioita tyyliin Galileo tai Darwin ja vielä esittänyt todisteitakin tueksi. Tieteen kannustaminen olisi loppunut sielläkin yhtä lailla siihen.

mikael torppa

Salminen: ***Torpalla on varmaankin hyvä selitys, kuinka islamilaiseen maahan perustettu yliopisto pohjautuu kristilliseen maailmankuvaan.***

Siten että islam valloitti noin 750 jKr kristikunnan kreikkaa ja arameaa puhuvat valtiot ja näin se oli vuosisatojen ajan läheisemmässä suhteessa itäisen kristikunnan kulttuurisiin saavutuksiin ja tieteeseen kuin kristillinen eurooppa. Islamilaiseen maahan perustettu yliopisto syntyi kristillisen kulttuurin pohjalta jonka islam valloitti. Islamin "tiede" kukoisti sen kulta-aikana (750-1050) myös juurikin siksi että se eli kristillisen kulttuurin pääomalla.

Puolimatka kirjoittaa kirjassa "Viisauden ja tiedon aarteet Kristuksessa" sivulla 381 näin: "Islamilaisen kulttuurin tieteellinen kehitys hidastui 1200 luvulla kun valloitettujen kansojen islamilaistaminen oli edennyt niin pitkälle, että oli syntynyt yhdenmukainen islamilainen yhteiskunta. Pakistanilaisen ydinfyysikon Pervez Hoodbhoyn (2007) mukaan islamilaisessa maailmassa ei yli seitsemään vuosisataan ole tehty yhtään merkittävää löytöä tai keksintöä."

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen

Kuuleppas Torppa, tuo tieto oli jo vahaa pohjaa jota kerättiin ennen islamia idän ja Välimeren kauppiailta Alexandriaan. Ison Allun perustama libraali ja opinahjo kuitenkin tuhui lopullisesti Jeesuksenkuoleman jälkeen jo 30-200 vutta ennen kristinuskon perustamista, tarina kuitenkin vielä kertoo että arabit olisivat vielä saattaneet käyttää kääröjä pesuveden lämmitykseen.

Käyttäjän JonneKlockars kuva
Jonne Klockars

Tiede ei ole millään lailla kristillistä; Raamatussa ei ole mitään varsinaista tietoa mistään. Raamattu käsittelee ihmisen alistamista mielikuvitusolennolle ja sitä kautta maallisille hallitsijoille ja virkaa tekeville.
En sano etteivätkö mielikuvitusolennot olisi juuri niin todellisia kuin kuvittelija haluaa mutta en käsitä miksi pitäisi kuvitella; todellisuus on moninverroin ihmeellisempää.

... luojajumalasta vielä että millä muulla kuin mielikuvituksella selität tällaisen henkilön/olennon olemassaolon? Mistä tälläinen olento on syntynyt?

Jos ei olisi mitään muuta kuin "hän," niin hän olisi tajuton koska ei olisi mitään mistä olla tietoinen eikä siis tietoisuuttakaan. Toisin sanoen ei olisi "häntäkään." Selvemmin sanottuna; ensimmäistä ja yhtä ei ole.

Jos olisi jotain muutakin eli "hän" voisi tietää jotakin niin kappas; hän ei olisikaan enää luoja. Kristinusko ja luominen purettu, tadaa :)

Kaikkivaltias ja absoluuttisen hyvä. Siinä on ihmiskunnalle tavoitteita. Jumalasta on pohjapiirroksia mutta uskonnot eivät ole oikein ajantasalla.

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen

Nykyinen Kristinusko että muutkin uskot ovat ajan ja ihmiskäden muuttamia mutta pohjalla viruu kuitenkin protojumala jolka ei ole mielikuvitusolento saati olento ollenkaan, ennemminkin käsitteen, olemuksen ja ihmisyyden yhdistymä eli jotain mikä on vaistottavissa muttei havaittavissa.

Kannattaa lukea kommenntini #24:
http://mikaeltorppa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/19721...

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Yx tarina ja miten se meni, kun täällä kerran tarinoidaan ;D

Maailmankaikkeus vaistoaa kuolevansa, nykymyodossaan, se pelkää matemaattisen kauneutensa tuhoutuvan. Maailmankaikkeuteen näet sisältyy muutamia pieniä kauneusvirheitä, jotka leviävät leviämistään kuin syöpä olioissa.

Maailmankaikkeus loikin (itsekkäästi) suhteellisen pitkästyttävässä prosessissa sinne tänne protojumalia, joidenka älyn avulla se saattaisi pelastua ennen vihon viimeistä lämpökuolemaa. Jos jotkut näistä protojumalat vain jaksavat kehittyä ihan kunnon jumaliksi, ei maailmankaikkeuden pelastamaninen ole sinänsä temppu eikä mikään.

Ennen maailmankaikkeuden pelastusta oli ja on uhrattu myriaadeja protojumalia. Pelastuksen päivästä alkoi jumalten historia. Viellä me vain aavistelemme, pähkäilemme ja jaksamme väitellä toisten protojumalien mielipiteistä. Heh ;D

Tommi Salenius

Jo antiikin Kreikassa tiedettiin, että elämä on Zeuksen noppapeliä. Suosittelen Torpallekin kokeilemaan villejä ajatuskokeita, että mitä jos tämä kaikki tämä ympärillä oleva onkin jumalan pieruspäissään suorittamaa kolikonheittoa, jossa ollaan 50:50 tsäänssillä päädytty johonkin lopputulokseen, ja pitkällä aikavälillä "tasapainotilaan" monen eri kruuna-klaava-yhdistelmän jälkeen. Uskonelämä voisi saada oikean piristysruiskeen monelle maallikollekin.

Käyttäjän AnttiKoivula1 kuva
Antti Koivula

Olipas taas pläjäys. Kuka unohti että tieteen perusta rakentui antiikin kreikassa, egyptissä eikä sovi unohtaa roomalaisten saavutuksia. Sitten kristinuskon keksimisen jälkeen alkoi pysähtyneisyyden aika, ja vasta viime vuosisatoina konservatiivinen ja ennakkoluuloinen uskonnollinen mielivalta on menettänyt asemansa, ja ihmisten uteliaisuus ja tiedonhalu on saanut sille kuuluvan paikan. Kuten esimerkiksii nyt Darwinin jälkeisenä aikana kukaan ei kyseenalaista evoluutiota ja aseta sitä luomiskertomuksen opponentiksi. Muutoinhan eläisimme kuin pohjoiskoreassa..

Vai onko saulusrahastuksen kassakirstu tyhjennemässä kun sinun pitää näin saarnata ja messuta? Eikö tämä nyt ole sitä jumalanpilkkaa räikeimmillään, uskontokäsutettä tuputetaan selityksenä asioihin mitä eivät millään tavalla liity uskontoihin...

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset