mikaeltorppa Ymmärtäkää, te kansan järjettömät, ja te tomppelit - milloin te tulette järkiinne? Joka on korvan istuttanut, hänkö ei kuulisi? Joka on silmän luonut, hänkö ei näkisi? Ps. 94:8-9

Alkuräjähdysteoria VS Raamattu

 • Sōichirō Hondaa ei löydetä polttomoottorin toimintaa koskevien tietojemme aukoista
  Sōichirō Hondaa ei löydetä polttomoottorin toimintaa koskevien tietojemme aukoista
 • Alkuräjähdysteorian mukaan - ei mitään räjähti ei missään
  Alkuräjähdysteorian mukaan - ei mitään räjähti ei missään

Tämä on ensimmäinen osa, sarjasta jossa tarkoitukseni on vertailla sitä kumpi historiaa käsittelevä ilmoitus –Raamatun ilmoitus vaiko evoluutioaate sopii paremmin tieteelliseen todistusaineistoon. Koska kyseessä on ensimmäinen osa niin parasta on aloittaa aivan alusta. Siksi tässä osassa paneudun siihen kumpi sopii paremmin tieteelliseen todistusaineistoon – Raamatun luominen vaiko alkuräjähdysteoria (Big bang).

Kun on kyse siitä miten maailmankaikkeus on saanut alkunsa niin emme pysty sitä tieteellisesti todistamaan. Sillä kokeellisen luonnontieteen metodilla -> tiedonhankintamenetelmällä ei voida tutkia suoraan menneisyyttä koska menneisyys ei ole enää toistettavissa. Luonnontieteen mahdollisuudet ovat näin melko rajalliset. Ne rajoittuvat vain toistettavien ilmiöiden tutkimiseen. Tieteen kautta voidaan tutkia sitä miten luonto toimii ja muuntelee nykyisyydessä ja sitten verrata ja katsoa sitä mikä historiaa käsittelevä teoria on johdonmukaisin ja selitysvoimaisin havaituille tosiasioille nykyisyydessä. Tässä valossa mikään historiaa käsittelevä teoria ei ole = kokeellinen luonnontiede eli se kuuluisa ”kova tiede”.

Nyt verrataan kahden historiaa käsittelevän teorian – luominen VS alkuräjähdys - selitysvoimaisuutta ja johdonmukaisuutta suhteessa nykyisyydessä olevaan todistusaineistoon. Vain tällaisen vertailun kautta voimme etsiä parasta menneisyyttä koskevaa selitystä (teoriaa).

 

TIETEELLINEN TEORIA

"Evoluutio kriittinen analyysi kirjassa" tiedemiehet Prof. Dr. Siegfried Scherer, biologia, sekä Dr. Reinhard Junker, biologia määrittelevät tieteellisen teorian vaatimukset seuraavasti;

 • Ensimmäinen luonnontieteelliselle teorialle asetettava vaatimus on, että se ei saa olla ristiriidassa minkään tunnetun havainnon kanssa. Minimivaatimus on, että teorian täytyy ainakin sopia tosiasioihin paremmin kuin kilpailevien teorioiden.
 • Toiseksi teorian selitysvoimalla on oleellinen merkitys: Teorian arvo ja kattavuus määräytyy sen mukaan miten se soveltuu kuvaamaan todellisuutta yksiselitteisesti. Hyvä teoria löytää koetulosten välille kausaalisen riippuvaisuussuhteen tai tilastollisen lainalaisuuden.
 • Kolmanneksi käyttökelpoisen teorian täytyy synnyttää johtopäätöksiä, jotka voidaan varmistaa uusilla havainnoilla tai kokeilla. Ellei teoria täytä tätä vaatimusta, se on tieteelliseltä kannalta arvoton.

Nämä tieteellisen teorian kriteerit olkoon tuomarimme parhaan, johdonmukaisimman ja selitysvoimaisimman teorian etsinnässä.

 

ALKURÄJÄHDYSTEORIA

Kari Enqvist kirjoittaa kirjassaan "ensimmäinen sekunti" sivuilla 53-54 seuraavaa: 

 • ”Singulariteetti, piste josta maailmanaika ja kaikki olevainen on lähtenyt liikkeelle. Singulariteetti ei näet sijainnut missään; ei ollut tyhjää tilaa, jossa se olisi odotellut räjähtämiskäskyä. Ennen alkuräjähdystä ei suhteellisuusteorian mukaan ollut mitään, ei edes - ei mitään´ sillä sana ´ennen´ edellyttää aikaa, jota ei ollut olemassa. Menneisyyteen kuljettaessa aika loppuu alkuräjähdykseen samassa mielessä kuin pohjoisuus loppuu pohjoisnavalla. Miksi singulariteetti rähähti? on usein esitetty mutta niin ikään mieletön kysymys. Se odottaa vastaukseksi edellyttävää syytä, jota tässä teoriassa ei voi olla olemassa, koska edeltävää aikaakaan ei ole. Sen vuoksi voimme sivuuttaa maailmanalkuun liittyvät, ajatusnystyröitä piinaavat pseudokysymykset.. Unohdetaan singulariteetti, unohdetaan miksi-kysymykset ja todetaan että kun inflaatio oli ohitse ja kuuma alkuräjähdys käynnistyi universumi oli jo olemassa.”

Kosmologi Kari Enqvistin mukaan maailmankaikkeus on saanut alkunsa singulariteetista joka oli piste jota ei ollut olemassa. Se ei sijainnut missään koska ei ollut vielä olemassa mitään tilaa missä se olisi voinut sijaita ja odottaa räjähdyskäskyä (keneltä?) Suhteellisuusteorian mukaan ennen singulariteetin alkuräjähdystä ei ollut mitään – ei edes aikaa joten itse singulariteetti ei voinut tämän teorian mukaan olla mitään eikä se voinut sijaita missään mutta tästä huolimatta se päätti räjähtää ja tuottaa havaitsemamme maailmankaikkeuden. 

Enqvist pitää kysymystä miksi singulariteetti räjähti mielettömänä koska kysymys edellyttää sitä että Enqvistin tulisi pystyä vastaamaan siihen. Enqvist ei omien sanojensa mukaan pysty vastaamaan tuollaiseen kysymykseen koska alkuräjähdysteorian mukaan mitään syytä räjähdykselle ei voi olla olemassa. Tämän vuoksi Enqvist ehdottaakin että meidän tulisi unohtaa koko singulariteetti ja miksi-kysymykset ja vain todeta että kun inflaatio oli ohitse ja kuuma alkuräjähdys käynnistyi universumi oli jo olemassa.  

Toisin sanoen sekularismin alkuräjähdysteorialta puuttuu tieteelliseltä kannalta katsottuna se kaikkein tärkein tekijä eli syy-seuraussuhteiden puuttuminen. Suurin osa tieteen tekemisestä keskittyy kausaalisten riippuvaisuussuhteiden (syy-seuraussuhteiden) osoittamiseen. Mikäli seuraukselta puuttuu syy niin siltä puuttuu selitys ja seuraus ilman selitystä on tieteelliseltä kannalta arvoton. Koska singulariteetin räjähdykselle (seuraukselle) ei ole kosmologi Enqvistin mukaan olemassa mitään syytä niin tieteellisenä teoriana alkuräjähdysteoria on arvoton. Lisäksi tieteelliseltä kannalta arvioituna Enqvistin ehdotus että unohtaisimme miksi-kysymykset on itsessään mieletön. Sillä miksi-kysymykset ovat koko tieteen perusta. Jos ”miksi”- kysymykset unohdetaan niin siirrytään tieteellisyydestä sokeaan uskoon (usko äläkä kysele). Ja sitähän juuri Enqvist ehdottaa. Hänen mukaansa meidän tulisi unohtaa miksi-kysymykset ja vain sokeasti uskoa ja todeta että kun tämä singulariteetin inflaatio jolle ei ole olemassa mitään syytä - oli ohitse niin universumi oli jo olemassa. Toisin sanoen Enqvist sanoo että älä ajattele miksi, vaan ainoastaan totea että siinä se nyt on (kuin hokkuspokkuksesta).

Tämä sekularismin alkuräjähdysteoria ei luonteeltaan täytä edes tieteellisen teorian perusvaatimuksia. Alkuräjähdysteoriassa ei ole syy-seuraussuhdetta koska syytä räjähdykselle ei teoriassa ole. Alkuräjähdysteoria ei myöskään synnytä johtopäätöksiä jotka voitaisiin varmistaa uusilla havainnoilla tai kokeilla koska ei ole mitään syytä (tekijää) jota voitaisiin havainnoida ja testata. Lisäksi alkuräjähdysteoria on vastaan kaikkia tunnettuja havaintoja jotka osoittavat että jonkin syntymiselle on aina olemassa syy (tekijä). Koskaan ei ole havaittu että jotain voisi syntyä ilman syytä ja tekijää. Näin alkuräjähdysteoria on vastoin tieteellisen teorian kaikista merkittävimpiä perusteita ja täten alkuräjähdysteoria on tieteelliseltä luonteeltaan täysin arvoton. Tässä vaiheessa emme ole edes kerenneet verrata teorian selitysvoimaisuutta suhteessa todistusaineistoon. Jo pelkkä vertaaminen tieteellisen teorian vaatimuksiin tekee siitä arvottoman.

 

TIETEELLINEN TODISTUSAINEISTO

 • Termodynamiikan ensimmäinen pääsääntö (laki) sanoo, että energiaa/materiaa ei voida luoda eikä hävittää. Ainoastaan muuttaa muodosta toiseen. Tämä on kenties tieteen voimallisin laki.
 • Termodynamiikan toinen pääsääntö (laki) sanoo, että asiat menevät alamäkeä -> entropia kasvaa. Entropia on epäjärjestyksen määrä. Termodynamiikan toisen lain mukaan järjestelmä rapistuu tai kuluu ja sillä on taipumus mennä kohti epäjärjestystä.

Miten johdonmukainen ja selitysvoimainen alkuräjähdysteoria on nyt suhteessa näihin tieteellisiin lakeihin. Alkuräjähdysteorian mukaan ei mitään räjähti ei missään ja synnytti universumin. Tieteen voimallisin laki sanoo ettei energiaa ja materiaa voi luoda. Alkuräjähdysteoria on vastaan tieteen voimallisinta lakia. Alkuräjähdysteoria sanoo että räjähdys tuotti kaiken universumin sisältämän järjestyksen ja lainalaisuuden. Termodynamiikan toinen laki sanoo että järjestelmillä on taipumus mennä kohti epäjärjestystä. Toisin sanoen alkuräjähdysteoria ehdottaa päinvastaista mitä todistusaineiston tieteellinen laki meille osoittaa. Kun vertaan alkuräjähdysteoriaa suhteessa tieteellisiin lakeihin niin voin ainoastaan todeta ettei alkuräjähdysteorialla ole mitään selitysvoimaa eikä se ole johdonmukainen suhteessa todistusaineistoon. Se on itseasiassa vastaan tunnettuja tosiasioita. Tästä huolimatta tämä teoria edustaa nykyajan ”älymystön” suosimaa ns, ”tieteellistä” näkemystä. Niin hullulta kuin se kuulostaakin.

Kosmologi Kari Enqvist yrittää tästä kaikesta huolimatta saada kuulijakuntansa uskomaan että kosmologia (maailmankaikkeuden ja aineen alkuperä) olisi ”kovaa tiedettä”. Enqvist kirjoittaa kirjansa ”Ensimmäinen sekunti” sivulla 15 näin;

 • ”Kosmologia, oppi maailman synnystä ja kehityksestä, on kovaa tiedettä. Se ei ole tähtitieteen osa-alue vaan itsenäinen luonnontiede.”

Alabaman yliopiston astrofysiikan laitoksen johtaja professori Richard Lieu on eri mieltä Enqvistin kanssa ja syystäkin. Lieu toteaa;

 • Kosmologia ei ole edes astrofysiikkaa. Kaikki pääolettamukset tällä alalla ovat vahvistamattomia laboratoriossa. Universumi ei tarjoa mahdollisuutta kontrollikokeeseen. Kosmologit ovat tottuneet keksimään tuntemattomia selittämään tuntemattoman.”

Lieu tuo esille sen että kosmologia ei perustu kokeelliseen luonnontieteeseen eikä täytä sen kriteerejä. Kosmologia on uskomustiedettä joka ei ole kokeellisesti vahvistettavissa. Se on parhaillaankin vain tarinan kerrontaa jossa tuntemattomalla pyritään selittämään tuntematonta. Samat havainnot (universumi) voidaan tulkita eri tavoin riippuen tulkitsijan maailmankuvasta – kosmologia ei ole kokeellista luonnontiedettä.

Tähtitieteilijä David Darling kommentoi kosmologiaa New Scientist lehdessä otsikolla ”On creating something from nothing

 • Se mikä on iso juttu – todella iso – on se, miten nyhjäistä tyhjästä. Älä anna kosmologien hönäyttää itseäsi. – Heilläkään ei ole asiasta mitään aavistusta huolimatta siitä, että he kovasti puuhastelevat saadakseen itsensä ja muut vakuuttuneiksi, että se ei todellakaan ole mikään ongelma. ´Alussa´, he sanovat, ´ei ollut mitään – ei aikaa, ei avaruutta, ei ainetta eikä energiaa. Mutta sitten tuli kvanttifluktuaatio, josta…´ Huh! Huh! Käske heidän lopettaa tähän. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan? Ensiksi ei ollut mitään ja sitten yhtäkkiä olikin jotain. Kosmologit yrittävät yhdistää nämä kaksi kvanttifluktuaatiolla, epävarmuuden värinällä, josta kaikki kipinöi. Sitten he häipyvät – ja ennen kuin olet ehtinyt edes huomata – he ovat vetäisseet sata miljardia galaksia kvanttihatustaan!”

 

RAAMATUN ILMOITUS

 • Alussa loi Jumala taivaan ja maan. (1.Moos.1:1)
 • Alussa oli sana, ja se Sana oli Jumalan tykönä, ja Jumala oli se Sana. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. (Joh.1:1-3)

Raamatun mukaan alussa Sana oli Jumalan tykönä ja kaikki on tehty tämän Sanan kautta. Raamatusta meille selviää että tämä Sana oli Poika Herra Jeesus. Kreikkalaisessa alkutekstissä tämä Sana on Logos. Sana loogisuus on johdettu tästä Logoksesta. Näin siksi että on loogista ajatella että kaikella olevaisella täytyy olla syy ja tekijä. Eräs tieteen kriteerejä onkin, että tieteellisten selitysten/teorioiden tulee olla loogisia eli pyrkiä löytämään paras looginen selitys tutkimustuloksille.

Koska tieteen voimallisin teoria sanoo ettei materiaa ja energiaa voi luoda (luonnollisin keinoin) niin tällöin selitys materian ja energian alkuperälle täytyy olla yliluonnollinen. Sillä luonnolliset tekijät – sellaisina kuin ne tunnemme kokemusmaailmassamme, eivät riitä selittämään todellisuutta. Onko selitys joka ei perustu luonnolliseen mekanismiin huono? Ei jos se kuvaa selitysvoimaisesti ja johdonmukaisesti todistusaineistoa. Otan esimerkin joka havainnollistaa asiaa.

Pihallani on Honda Accord. Löydänkö Hondani moottorin toimintaperiaatteita tutkimalla luonnollisen selityksen ja mekanismin sille miten moottori on syntynyt? Löydänkö moottorin toimintaperiaatteita tutkimalla luonnonlain joka on selitys moottorin synnylle?

Me tiedämme että alkuperäinen syy Hondani moottorin olemassaololle on Sōichirō Hondassa joka on Hondan perustaja. Hän on syy ja Honda Accord on seuraus. Jos menen ja puran Hondani moottorin palasiksi niin en löydä Sōichirō Hondaa moottorin sisältä. Onko perusteltua väittää ettei Sōichirō Hondaa ollut olemassakaan sillä perusteella, ettei Sōichirō Hondaa löydy moottorin sisältä? Ei tietenkään. Me tiedämme että Sōichirō Honda on ollut olemassa ja että hän on syy Hondan autojen valmistukseen. Tästä huolimatta emme löydä Sōichirō Hondaa itse autojen tekniikasta. Sōichirō Honda on kuitenkin syy ja selitysvoimaisin ja johdonmukaisin selitys Honda Accordin moottorin valmistukselle. Sillä ilman hänen älyään, tahtoaan ja ideoitaan ei Hondaa olisi valmistettu.

Juuri samoin on maailmankaikkeuden luomisen kanssa. Sillä on syy eli tekijä jota emme kuitenkaan voi löytää maailmankaikkeuden luonnollisia prosesseja tutkimalla. Jumala ei ole luonnonlaki eikä maailmankaikkeutta ole tehty luonnonlain kautta. Sen sijaan Jumala on selitysvoimaisin ja johdonmukaisin selitys maailmankaikkeudelle ja sen hienosäädetylle järjestykselle ja lainalaisuudelle. Hienosäätö ja lainalaisuus vaatii aina kokemusmaailmamme mukaan älyllisen säätäjän. Koska tiedämme kokemuksesta että hienosäätö ja lait vaativat aina niiden ”älykkään” säätäjän niin siksi tämän todistusaineiston perusteella on selitysvoimaista ja johdonmukaista ajatella että myös maailmankaikkeuden hienosäätä ja lainalaisuus on vaatinut niiden älykkään säätäjän. Raamatun luominen pitää näin johdonmukaisesti ja loogisesti yhtä sen kanssa mitä me kokemuksestamme tiedämme olevan hienosäädön ja lakien takana.

Raamatun ilmoitus on myös selitysvoimainen ja johdonmukainen suhteessa termodynamiikan toiseen lakiin. Raamattu ilmoittaa että Luoja Jumala kirosi koko luomakunnan Aadamin ja Eevan syntiinlankeemuksen tähden ja tämän seurauksena kuolema (epäjärjestys) tuli maailmaan. Tämän vuoksi alussa täydelliseksi ja täydelliseen järjestykseen luotu universumi alkoi rapistumaan ja kulkemaan kohti epäjärjestystä. Raamattu antaa meille parhaan ja johdonmukaisimman selityksen sille miksi meillä on hienosäädetty ja lainomainen universumi. Raamattu myös selittää sen miksi se rapistuu termodynamiikan toisen pääsäännön mukaan. Toisin sanoen Raamattu sopii todistusaineistoon kuin nappi kauluspaitaan! On ihanaa olla kristitty kun uskon ei täydy olla sokeaa (niin kuin sekularismissa) vaan tosiasioihin sopivaa.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (164 kommenttia)

Käyttäjän TaruElkama kuva
Taru Elkama

Voisko olla näin yksinkertainen selitys, että me uskonnottomat emme välttämättä pohdi tuollaisia asioita. Mulle on ihan sama onko alkuräjähdys vaiko pyrähdys. Elämä on elettävä nyt eikä odotettaessa jotain kuoleman jälkeistä.
Elä sinäkin hyvä ihminen joskus äläkä mietiskele kaiken aikaan synkkiä.

mikael torppa

Taru, jos ihmiselle selviää se että Raamatun ilmoitus pitää paikkansa niin kuin todistusaineiston perusteella olisi odotettavissa - niin olisi tyhmää viitata sitä kintaalla.

"Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta sen jälkeen tulee tuomio" (Hepr.9:27)

Käyttäjän gavia52 kuva
Juha Vesamäki

Tieteelliseen maailmankuvaan ehkä tosiaan kuuluu se kintaallakin viittaaminen, siis uskonnollisissa asioissa. Lienee hyvinkin todennäköistä, että ne muutamat perusasiat, kuten luonnon perusvoimat, valonnopeus, ym., ei muutu yhtään miksikään vaikka joskus Raamatun ilmoitukset todettaisiin paikkansa pitäviksi. Ja sekin lienee moneen kertaan jo todistettu, että tämä pallomme on muutamia miljardeja vuosia vanha.

Siis uskontoa ja tiedettä ei edes pitäisi yrittää sekoittaa, koska kyseessä kuitenkin on eri tason asiat.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #5

Monet sekulaarit (itseään uskonnottomina pitävät) sanovat että kristinusko ja tiede ovat sodassa keskenään. Mistä tällainen väite kumpuaa? Se kumpuaa todistusaineiston virheellisestä tulkinnasta ja käsitteiden sekoituksesta. Seuraavassa tarkastelen sitä mikä on uskoakseni suurimpia syitä siihen virheelliseen käsitykseen että kristinusko taistelisi tiedettä vastaan. Kyse ei ole todistusaineistosta (sillä se on sama kaikille) vaan siitä miten se tulisi tulkita -> "Kristinuskon ja tieteen välinen taistelu on myytti" - http://mikaeltorppa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/21441...

Tsekkaa myös tämä - "Maailman ikä ja iänmääritys - Mikko Tuuliranta" - Mikko Tuuliranta Saulus-Lähetyksen haastattelussa aiheesta maailman ikä ja iänmääritys. Tuuliranta kertoo iänmäärityksen historiasta, luonteesta ja siitä puoltaako se nuorta vaiko vanhaa maailmaa - http://www.youtube.com/watch?v=YymiNCYErZY

Käyttäjän AriKananen kuva
Ari Kananen Vastaus kommenttiin #6

Elämämme on kuin iso palapeli jota kasataan pöydälle.
Sinä huudat "eipä tossa kohti ole palaa, missä se pala on?" ja se aukko on missä sinun jumalasi on.
Kun me kasaamme elämän palapeliä kokoajan nämä pienet palaset loksahtavat paikalleen ja sinun jumallallasi on vähemmän piilopaikkoja.

En ymmärrä miksi pitää nähdä tieteen olevan uskontoa vastaan, tiede on mahdollistanut eliniän ja elämän laadun parantamisen.
Tiede ei ota kantaa jumalaan, vain sinä itse olet sodassa tieteen kanssa, ja kuka tahansa näkee miten typerää se on.
Antaisit olla ja nauttisit elämästä. Vasta kun hyväksyy kuoleman, voi alkaa elämään.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #13

Olisit lukenut sen linkin mihin vastasit. Eihän tiede olekaan kristinuskoa vastaan. Sen sijaan tiede on evoluutioteoriaa ja täten sekularismia vastaan.

Ropi Jarrela Vastaus kommenttiin #14

Minua taas eniten kiinnostaa se, että mistä Jumala on tullut? Tyhjästäkö?

mikael torppa Vastaus kommenttiin #71

Tiedon (informaation) tieteellisten lakien - http://creation.com/laws-of-information-1 - mukaan jokaisen tieto ketjun alussa on älykäs lähettäjä. Toisin sanoen tieto (informaatio) tulee kaikkien havaintojen mukaan aina alkujaan älystä.

Koska tieto tulee vain tiedosta joka on lähtöisin alkujaan älystä niin kuka antoi Jumalalle tiedon? Vastaus on - ei kukaan koska tiedon tieteellisten lakien mukaan tiedon alkuperäisen lähettäjän täytyy olla kaikkitietävä ja iankaikkinen sekä Hänen täytyy olla henki koska tieto on henkinen ei materiaalinen määre. Muutoin tietoa ei voisi olla vaan aina täytyisi selittää kuka antoi tiedon sille ja sille tiedolle...jne... Tämä on myös vastaus usein kysyttyyn kysymykseen "kuka loi Jumalan".

Tämä tarkoittaa että Jumala (biologisen tiedon kirjoittaja, Luoja) on ääretön. Se tarkoittaa että hänelle ei ole epäilystäkään siitä etteikö hän voisi vastata ja tietää kaikkia asioita. Ei pelkästään nykyhetkestä ja menneisyydestä; vaan jopa tulevaisuudesta. Mutta jos hän tietää kaikki asiat "kaikkia ajan rajoituksia enemmän" silloin hänen itse täytyy olla ikuinen. Joten loogisen järkeilyn välityksellä (ilman Raamattua) me olemme selvittäneet miksi Raamattu sanoo Roomalaiskirjeessä 1:20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa.

RAAMATTU KERTOO JUMALASTA JONKA TIEDON TIETEELLISET LAIT VAHVISTAVAT

2.Kor.3:17 Sillä Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siinä on vapaus.

1.Joh.5:20. Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika tuli ja on meille mielen antanut*, että me sen totisen tunnemme, ja olemme siinä totisessa, hänen Pojassansa Jesuksessa Kristuksessa: Tämä on totinen Jumala ja ijankaikkinen elämä.

1.Sam.2:3 Älkää yhä ylpeitä puhuko, älköön suustanne lähtekö julkeita sanoja; sillä Herra on kaikkitietävä Jumala, hänen edessänsä punnitaan teot.

Ps.90:2 Ennenkuin vuoret syntyivät ja sinä loit maan ja maanpiirin, iankaikkisesta iankaikkiseen olet sinä, Jumala.

Raamatun ilmoittama Herra Jumala omaa kaikki ne ominaisuudet jotka tiedon alkuperäisen lähettäjän tulee omata. Hän on Henki, Iankaikkinen, Kaikkitietävä Herra Jumala. Tiedon tieteelliset lait jotka ovat tieteen korkein aste todistavat siis Raamatun Herra Jumalasta sillä luotu maailma todistaa Luojastaan.

Käyttäjän JarkkoLampo kuva
Jarkko Lampo Vastaus kommenttiin #72

Suurin ongelma tuossa todistelussasi on se että todistelet jumalaa Raamatulla. Raamattu on ainoa lähde jumalasta eli on siis lähdeteos jumalasta. Mitään Raamatun ulkopuolista tietoa jumalasta ei ole olemassa. Kuitenkin todistelet jumalaa käyttäen Raamattua. On suorastaan säälittävää että puhut tieteellisestä menettelystä kun käytät lähdeteosta todisteena itsestään. Se kehäpäätelmän käsite tuntuu olevan täysin tuntematon sinulle.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #73

Vaikka Raamatun ilmoitus onkin uskoni perusta ja lähtökohta niin en pyri perustelemaan uskoani vain Raamatulla vaan käyttäen myös tieteellistä lähestymistapaa. Erilaiset maailmankatsomukset, todellisuus ja tietokäsitykset kilpailevat toistensa kanssa tieteen kentällä kehittämällä teorioita ja malleja todellisuuden kuvaamiseksi. Kilpailevien tutkimusohjelmien paremmuutta arvioidaan teorioiden selitysvoimalla ja johdonmukaisuudella.

Juuri tähän blogini kirjoitus perustui. Vertasin blogissani kahden tieteelliseltä kannalta menneisyyttä käsittelevän mallin - selitysvoimaa suhteessa tieteelliseen todistusaineistoon.

Käyttäjän JarkkoLampo kuva
Jarkko Lampo Vastaus kommenttiin #74

Tiede ei pidä mitään varmana vaan etenee hypoteeseilla ja perushypoteesinä pidetään sitä mikä parhaiten selittää havainnot. Jos löytyy yksikin seikka joka ei vallala olevaan hypoteesiin sovi, hypoteesi hylätään. Tietessä ei ole mitään enemmistö-on-oikeassa-uskomusta.

Uskonnossa taas on perusasiat lyöty lukkoon, ne eivät muutu vaikka havainnot kuinka olisivat uskomusta vastaa. Silloin havainto selitetään että me emme jumalan aivoituksia pysty ymmärtämään. Sinä pidät tiedettä hyljeksittävän siksi että siinä ei ole mitään lukkoonlyötyä toisin kuin sinun uskonnossasi. Tieteen joustavuutta sinä pidät heikkoutena ja uskonnon lukkoonlyötyjä "tosiasioita" sen vahvuutena vaikka on täysin päinvastoin. 2000v sitten paimentolaisheimon tietämättömyydestä johtuva maailmanselitys on sinun lukkoonlyötyä tiedettäsi, jonka kautta epätoivoisesti pyrit maailmaa selittämään, tosiasioista viis.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #75

***Tiede ei pidä mitään varmana vaan etenee hypoteeseilla ja perushypoteesinä pidetään sitä mikä parhaiten selittää havainnot. Jos löytyy yksikin seikka joka ei vallala olevaan hypoteesiin sovi, hypoteesi hylätään.***

Juuri näin. Miksi muuten alkuräjähdysteoriaa ei ole vielä sekulaarien keskuudessa hylätty vaikka teoria on vastaan tunnettuja tieteellisiä tosiasioita niin kuin blogissani toin esille? Johtuuko se kenties siitä että kyseessä on enemmänkin uskonnollinen sitoutuminen selitykseen jossa maailmankaikkeus pyritään hinnalla millä hyvänsä selittämään ilman Jumalaa kuin tieteelliseen lähestymistapaan.

Sekulaarien teorioiden mallit voivat myös muuttua hieman mutta ne perususkomukset joidenka päälle nämä mallit rakennetaan eivät muutu. Ne on lyöty lukkoon - eivätkä ne muutu vaikka havainnot kuinka olisivat niitä vastaan. Tästä juuri blogini antaa esimerkin. Alkuräjähdysteoriaan uskotaan vaikka sille ei ole todellista selitystä ja se on vastaan tieteellisiä havaintoja. Siitä pidetään kuitenkin kiinni kynsin ja hampain sekulaarien keskuudessa koska joku selitys maailmankaikkeudelle täytyy antaa kunhan se ei ole vain Jumala.

Tässä muutama esimerkki sekulaarien epätieteellisestä lähestymistavasta;

Evoluutiobiologi Professori Richard Lewontin:

- ”Me olemme tieteen puolella siitä huolimatta, että jotkut sen ajatusrakennelmat ovat selvästi järjettömiä, siitä huolimatta, että se on epäonnistunut täyttämään monia sen liioiteltuja lupauksia terveydestä ja elämästä, siitä huolimatta, että tiedeyhteisö sietää toteen näyttämättömiä ‘se nyt vaan on niin’ -tarinoita, koska meillä on ennakkositoutuminen, sitoutuminen materialismiin.

Kyse ei ole siitä, että tieteen menetelmät tai vakiintuneet tavat jotenkin pakottavat meidät hyväksymään aineellisen selityksen ilmiömaailmasta, vaan päinvastoin me olemme jo ennakkoon aineellisiin syihin sitoutumisemme johdosta pakotettuja luomaan tutkimuskoneiston ja käsitekokonaisuuksia, jotka tuottavat aineellisia selityksiä, siitä huolimatta miten vasta-intuitiivisia, siitä huolimatta miten hämmentäviä maallikoille. Sitä paitsi materialismi on ehdoton, sillä emme voi päästää Jumalan jalkaa oven väliin.” (Lewontin) Richard Lewontin, ‘Billions and billions of demons’, The New York Review, January 9, 1997, p. 31.

Materialisti Todd Scott kiteyttää materialistien filosofian selkeällä lauseella;

- ”Vaikka kaikki näyttö viittaisi älykkääseen suunnittelijaan, sellainen hypoteesi [oletus] suljetaan tieteen ulkopuolelle, koska se ei ole naturalistinen”. Todd, S.C., A view from Kansas on that evolution debate, Nature 401(6752):423, 1999.

Käyttäjän JarkkoLampo kuva
Jarkko Lampo Vastaus kommenttiin #76

Sinä selität jumalaa negaation kautta. Koska et ymmärrä tieteellisiä selityksiä jossa on kvanttimaailmaa, selität että jumalaan uskominen muka selittää asian. Mistä jumala tuli, senkin selität negaation kautta siten että koska muuta ei voi selittää ilman jumalaa niin jumalan on täytynyt aina olla olemassa.

"Aina" on pitkä aika. Missä se jumala lillui yksikseen ennen kuin keksi luoda viihdykkeekseen kosmoksen. Valtava kosmos ja sen yhteen kolkkaan keskikokoiseen galaksiin pienen kivipallon, jonka pinnalle loi ihmisen vain nähdäkseen uskooko se häneen. Minusta on kyllä käsittämätöntä että joku pitää alkuräjähdystä tuota epäuskottavampana.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #77

Päinvastoin minä pyrin ehdottomasti kunnioittamaan tieteen omia pelisääntöjä. Niitä toin jo blogissani esille mutta teroitetaan vielä hieman.

Tieteellisten selitysten/teorioiden tulee olla loogisia eli pyrkiä löytämään paras looginen selitys tutkimustuloksille. Ne eivät saa olla ristiriidassa minkään tunnetun havainnon kanssa ja niiden tulee synnyttää johtopäätöksiä jotka voidaan varmistaa uusilla havainnoilla tai kokeilla.

Esimerkiksi kukaan looginen henkilö ei päätyisi näkemykseen jonka mukaan heidän pihalla oleva autonsa olisi suunnitellut ja rakentanut itsensä tyhjästä ilman mitään syytä. Loogisen päättelyn mukaan asioita ei synny itsestään tyhjästä ilman mitään syytä. Väite että auto olisi tehnyt itsensä tyhjästä ilman mitään syytä olisi myös ristiriidassa kaikkien tunnettujen autoja koskevien havaintojen kanssa. Tämän vuoksi suurin osa tieteen tekemisestä keskittyy kausaalisten riippuvaisuussuhteiden (syy-seuraussuhteiden) osoittamiseen joidenka tulee noudattaa logiikan periaatteita.

Mikäli ”selitys/teoria” ei pysy logiikan periaatteiden rajoissa syy-seuraussuhteiden osoittamisessa esimerkiksi tyyliin; ”se nyt vain syntyi tyhjästä ilman mitään syytä” niin selitys/teoria ei kunnioita silloin tieteen luonteen sääntöjä ja kriteerejä. Riippuvaisuussuhteiden (syy-seuraussuhteiden) puuttuminen johtaa siihen ettei selitystä voida vahvistaa uusilla havainnoilla ja kokeilla ja se on varma osoitus selityksen/teorian heikkoudesta sekä epäjohdonmukaisuudesta. Loogisuus kriteeri toimii siten hyvänä selitysten selitysvoimaisuuden tunnistajana, vahvistajana ja ilmaisijana.

Alkuräjähdysteoria on nimenomaan tätä tieteen "loogisuus" kriteeriä vastaan ja siltä puuttuu syy-seuraussuhteet räjähdykselle. Tämä on selkeä osoitus alkuräjähdysteorian heikkoudesta ja epäjohdonmukaisuudesta. Sen sijaan näitä ongelmia ei ole Raamatun ilmoituksen kanssa niin kuin blogissa esille toin.

Käyttäjän JarkkoLampo kuva
Jarkko Lampo Vastaus kommenttiin #79

Ihan tarkoituksellako jätit pois selityksen mihin loogiseen malliin sopii tyhjässä, tai ei edes tyhjässä, koska sitäkään ei ennen luomista ollut olemassa, jumala, joka luo kosmoksen ja sen yhdelle kivipallolle ihmisen vain nähdäkseen uskooko se häneen. Tuo loppukin on vähän kummallista sillä turhaahan kaikkitietävän on tuollaista luoda mutta muuta selitystä ei uskontokaan anna.

Taas vain pelkästään negaation kautta pyrit jotain todistamaan. Tosin et tuossa muuta tehnyt kuin arvostelit toista teoriaa.

Käyttäjän gavia52 kuva
Juha Vesamäki Vastaus kommenttiin #79

"Päinvastoin minä pyrin ehdottomasti kunnioittamaan tieteen omia pelisääntöjä. Niitä toin jo blogissani esille mutta teroitetaan vielä hieman."

Yksi tieteen perusperiaatteista on falsifointi, eli sen mukaan tieteellisiä ovat vain sellaiset väitteet, jotka on periaatteessa mahdollista osoittaa vääriksi jollain havainnoilla. Jumalaa ei voi falsifioida koska uskonnolta putoisi näin tehtäessä pohja pois.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Falsifiointi

mikael torppa Vastaus kommenttiin #96

Raamatun ilmoitus ja siitä johdettu luomisteoria on tietysti falsifioitavissa sitä kautta että löydettäisiin mekanismit jotka selittäisivät selitysvoimaisesti ja johdonmukaisesti sen miten maailmankaikkeus ja siinä oleva elämä voi olla ilman Luoja Jumalaa. Tällaista mekanismia ja selitystä ei vielä tunneta - sellainen olisi kuitenkin teoriassa mahdollinen joten luomisteoria täyttää myös tältä osin tieteelliset vaatimukset.

Ps, alkuräjähdysteoria on jo falsifioitu eli osoitettu epäkelvoksi. Se tulisi hylätä kaikissa tiedepiireissä ja ottaa pois koulukirjoista!

Käyttäjän JarkkoLampo kuva
Jarkko Lampo Vastaus kommenttiin #98

No tässä nyt näkyy uskovaisen putkinäkö kaikessa komeudessaan.

Alkuräjähdysteoria on viime aikoina vahvistunut. Mm Higgsin hiukkanen oli alkuräjähdysteorian pohjalta johdettu mutta ei havaittu. Lopulta sekin saatiin esiin. Alkuräjähdysteoria sai alkunsa kun havaittiin kaikkien galaksien loitontuvan toisistaan ja mitä kauempana olivat sitä lujempaa loittonivat. Siinä eivät siis liikkuneet galaksit vaan avaruus laajeni, ilmiö siis sama kuin tapahtuu pallon pinnalla oleville pisteille kun pallo suurenee. Seuraavaksi havaittiin 3 Kelvinasteen säteily, sekin jäänne alkuräjähdyksestä.

Kiva kun sulle kelpaa kaikki uskonnon mielettömät selitykset vaikka mitään kouriintuntuvaa ei ole mutta tieteen mikään selitys ei kelpaa tai mikä vielä pahempaa, selität että mitään todisteita ei ole. Hauskinta on tuo että ei vielä tunneta mutta sellainen voi olla olemassa. Mahtava todistus.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #99

Higgsin hiukkasesta ei ole mitään apua alkuräjähdykselle. Se ei vastaa niihin miksi-kysymyksiin jotka Enqvist halusi työntää syrjään eikä se poista alkuräjähdysteorian ristiriitaisuutta suhteessa tieteen voimallisimpiin lakeihin.

Lisäksi se että universumin on huomattu laajentuvan istuu täysin Raamatun ilmoituksen kanssa jonka mukaan Jumala levitti taivaat. Raamatun perusteella me odottaisimmekin näkevämme nyt tämän levityksen jälkiä -> jota laajeneminen nimenomaan edustaa. Taivaiden levitys oli kertaluonteinen nopea tapahtuma joka on nyt päättynyt - mutta me näemme sen jälkiä koska valolta kuluu aikaa tulla tänne. Universumin taustasäteily joka on samanlainen joka puolella tukee nimenomaan tätä Raamatun ilmoitusta ja on alkuräjähdysteoriaa vastaan.

Astrofyysikko Halton Arpin mukaan erittäin homogeenisen 2,73 Kelvin-asteen suuruisen taustasäteilyn olemassaolo kumoaa koko Big Bang-teorian: Jos avaruus laajenisi eli ”venyisi”, myös taustasäteilyn pitäisi venyä eli siirtyä kohti punaista. Mitä kauempaa säteily tulisi, sitä pidempiaaltoista sen pitäisi olla.

Avaruuden laajenemisen pitäisi ehdottomasti häivyttää 2,73-asteisen säteilyn lähes olemattomiin. Arp´n mukaan homogeenisen taustasäteilyn syy on yksinkertainen: Se on ei-laajenevan universumin peruslämpötila. http://www.luominen.fi/materiaalit/pdf/koulubiolog...

Käyttäjän gavia52 kuva
Juha Vesamäki Vastaus kommenttiin #103

"Universumin taustasäteily joka on samanlainen joka puolella tukee nimenomaan tätä Raamatun ilmoitusta ja on alkuräjähdysteoriaa vastaan."

Eikö sen taustasäteilyn pitänyt olla nimeomaan todiste alkuräjähdyksestä, miten sekin on nyt käännetty BigBangia vastaan.

Hyvää Kevättä kaikille, niin uskoville kuin uskomattomillekin.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #104

Jotkut kosmologit ovat yrittäneet selittää taustasäteilyä Big bangin tueksi mutta niin kuin astrofyysikko Halton Arp totesi se on paremminkin todistusaineistoa Big bangia vastaan. Lisäksi se sopii luomisteoriaan kuin nappi paitaan.

Hyvää kevättä!

Käyttäjän JarkkoLampo kuva
Jarkko Lampo Vastaus kommenttiin #106

Noin se putkinäköisellä menee, kun löytyy yksi fyysikko, joka on eri mieltä kuin sadat muut niin sitä raahataan täällä Raamatun luomissadun todisteena.

Pyysin esittämään jotain omia kouriintuntuvia todisteita uskonnon lähtökohdista käsin muutta niitä ei vain kuulu. Johtuuko siitä ettei niitä ole?

Käyttäjän JarkkoLampo kuva
Jarkko Lampo Vastaus kommenttiin #103

Koettakaa, hyvät uskonhörhöt, kerrankin todistella omien uskomuksienne todenperäisyyttä niistä itsestään löytyvillä kouraantuntuvilla todisteilla, joissa ei johtotähtenä ole jokin selittämätön ihme.

Tähän asti "todisteina" on ollut vain negaatioita että koska ette tieteen esityksiä ymmärrä niin se muka todistaa jotain jumalasta.

Käyttäjän gavia52 kuva
Juha Vesamäki Vastaus kommenttiin #98

"Ps, alkuräjähdysteoria on jo falsifioitu eli osoitettu epäkelvoksi. Se tulisi hylätä kaikissa tiedepiireissä ja ottaa pois koulukirjoista!"

Idean alkuräjähdyksestä taisi ensimmäisenä esittää katolinen pappi Georges Henri Joseph Éduard Lemaître. Tosin hän taisi puhua alkuatomista mutta periaatteessa sama asia.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

" Mulle on ihan sama onko alkuräjähdys vaiko pyrähdys."

Enemmän merkitystä ihmiskunnan ja kaikkien yksilöitten arjessa on varmaankin loppuräjähdysten ajoituksella eli esim. sillä, kuinka moni hurskas uskoo, että koraanin opetukset ja käyttäytymisohjeet ovat jokaista jaetta myöten kirjaimellisesti totta ja jumalan sanaa. Varsinkin nyt kun on ilmaantunut se uusdenlaainen kvanttifysiikan sovelluksiin liittyvä ydinasepelote - ks. Maailmanekumenian haaste nyt: turvapaikka terrorismilta kaikille! http://rescordis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/214664-m...

Käyttäjän SusannaKoivula kuva
Susanna Koivula

Elkama kirjoitti: "äläkä mietiskele kaiken aikaa synkkiä"
Ihmeellinen maailmankaikkeus jos mikä ei ole synkkää tai sen pohtiminen, mistä ja miten ja miksi se kaikki tuli.

Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala

Koska sinä olet ryhtynyt haasteelliseen tieteelliseen työhän, eikö sinun pitäisi ottaa mukaan myös muita pyhiä jumalan kirjoituksia kuten Koraani ja Intian Raamattua vanhempia pyhiä kirjoituksia? Ettei sinua moitittaisi puolueelliseksi.

mikael torppa

Mutta Leo, tietenkin minä olen puolueellinen (niin kuin jokainen ihminen) - koska olen totuuden (Jeesus) puolella.

"Joka ei ole minun (Jeesus) kanssani, se on minua vastaan, ja joka ei minun kanssani kokoa, se hajottaa." (Luuk.11:23)

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen

Singulariteettista purkautui suurimäärä energiaa joka sai olemattoman paisumaan universumiksi, riitti vain yksikin pieni muutos ja siitä muutoksesta on lähtöisin kaikki energia, voima ja fysiikanlait. Lopulta painovoima jakaa syntyneitä atomeja jäähtyvässä plasma maailmassa tavalliseen sineeseen ja pimeään aineeseen. Nykyään on tullut muotiin kannattaa ikuisesti olemassa ollutta universumia jolla ei koskaan ole ollut alkuräjähdystä ja kiivaimat kritisoivat alkuräjähdysteoriaa siitä että se muistuttaa paljon 1. Mooseksenkirjan kappaleen 1 jakeita 2-4. Mutta kaikki se mitä alkuräjähdyksessä syntyi ja syntyi sen seurauksens, ilman sitä ei olisi olemassa mitään. Torppa hyvä, Hondasi moottori koostu useista ja useista pienistä molekyyleistä, ketjuista jotka koostuu energian kassasa pitämistä atomeista. Kaikki se metalli joka siihen Hondan moottoriin on käytetty on lähtöisin tähtien supernova räjähdyksistä, suurista energian reaktoreista joiden energia on lähtöisin alkuräjähdyksestä.

mikael torppa

Malinen kirjoittaa: ***Singulariteettista purkautui suurimäärä energiaa joka sai olemattoman paisumaan universumiksi, riitti vain yksikin pieni muutos ja siitä muutoksesta on lähtöisin kaikki energia, voima ja fysiikanlait.***

Mikäli uskomme kosmologi Kari Enqvistia niin tämä singulariteetti joka räjähti oli piste jota ei ollut olemassa. Kaiken lisäksi alkuräjähdysteoria joutuu lukemaan tälle pisteelle (jota siis ei ollut olemassa) kyvyn luoda elämää, tietoisuutta sekä järjelliseen ajatteluun, moraaliin ja jumalatietoisuuteen kykeneviä olentoja eli ihmisiä. Tyhjyydelle (ei millekään) täytyy siis lukea luomisen kyky - joka kristinuskon mukaan kuuluu ainoastaan yliluonnolliselle Super älykkäälle Jumalalle.

Me tiedämme kokemuksesta ettei olemattomalla ole kykyä tuottaa yhtään mitään. Olemattoman selitysvoima universumin alkuperäksi on puhdas nolla koska "ei miltään" -> olemattomalta puuttuvat kaikki ne ominaisuudet joita universumin luojalta vaaditaan. Sen sijaan on mielekästä olettaa, että ikuinen, ääretön, kaikkivaltias, kaikkitietävä ja täydellisen hyvä Jumala on luonut koko maailmankaikkeuden ja sen hienosäädetyn järjestyksen. Varsinkin kun ei tunneta luonnon lakia jonka avulla aine voisi synnyttää informaatiota. Eikä tunneta mitään fyysikaalista prosessia eikä aineellista ilmiötä joka voisi synnyttää informaatiota - jota koko maailma on pullollaan. Vain Raamatun ilmoittama Luoja Jumala on ominaisuuksiltaan sellainen jolla on riittävä selitysvoima havaitulle tosiasia-aineistolle.

Olli Nurmi

Kyseessä ei ole "räjähdys" vaan äkillinen laajentuma.

Täytyy myös huomata, että ennen alkuräjähdystä, "ei olemassa" on täysin eri merkityksellä varustettu, kuin nykyinen "olemassaolo".

Teet virheellisen oletuksen, että koska alkuräjähdysteoria on heikolla pohjalla, pitäisi olla jokin luoja. Se ei seuraa tästä millään tavalla eikä ole mielekästä.

Miten määrittelet informaation? Solujen DNA ei sinänsä sisällä informaatiota, vaan satunnaisesti järjestäytyneen kasan nukleotidejä, joilla sattuu olemaan se ominaisuus, että ne kopioivati itsensä elämän kannalta varsin mukavasti.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #19

Siinä onkin teoreetikoilla tekemistä kun he selittävät miten - ei mitään- voi laajeta. Solu taas on täynnä informaatiota. Sinun tulkintasi on varhaista 1900 lukua kun ei vielä tunnettu solun sisältävää tietokoodia. Tässä haastattelu jossa asiaan perehdytään paremmin - https//www.youtube.com/watch?v=0dzKMlQeCQ8

Olli Nurmi Vastaus kommenttiin #23

Se, että luomisteoria selittää miten miksi ja mistä, ei tee siitä yhtään sen varteenotettavampaa.

Ja kuten sanoin, ennen alkuräjähdystä, "ei mitään" käsitteenä ei vastaa nykyistä käsitystä.

Käyttäjän JarkkoLampo kuva
Jarkko Lampo Vastaus kommenttiin #27

Tarkastellaanpa nyt sitä Torpan loogista luomistapahtumaa ja miten synti syntyi. Jumala siis pisti keskelle paratiisia puun ja meni sen jälkeen härnäämään luomuksiaan että älkääpäs sitten tuohon herkulliseen puuhun koskeko. Sen jälkeen siirtyi syrjään ja jäi jännittyneenä seuraaman miten käy.

Vai jäikö? Muistetaan että hemmo oli kaikkitietävä ja siis jo puun istuttaessaan tiesi miten tulee käymään, tunsihan hän luomuksensa. Se kamala perisynti on siis tullut siitä että jumala tahallaan ja tieten härnäsi luomustaan ja sitten kun kävi kuten oli tiennyt käyvän, rankaisi siitä ihmistä. Maailman ensimmäinen koulukiusaaja ja rankimmasta päästä.

Vaikea uskoa että joku tuon tarinan ottaa tosissaan. Jos tuollaisen kirjoittaisi ja veisi kustantajalle niin naurettaisiin suoraa päätä ulos.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #28

Härnääkö suomen lainsäätäjät ihmisiä kun he säätävät lakeja joita ei saa rikkoa? Härnäävätkö vanhemmat lapsia kun he sanovat lapsille että - "älä tee niin ja niin"?

Käyttäjän JarkkoLampo kuva
Jarkko Lampo Vastaus kommenttiin #36

Nyt kirjoittelet itseäsi vastaan. Lainsäätäjät eivät ole kaikkitietäviä jumalia eivätkä tiedä miten kansalaiset tulevat toimimaan. Itse olet kirjoittanut että jumalasi on ennaltatietäjäkin ja siis tiesi mitten sen puun kanssa tulee käymään. Koeta nyt vähän piristyä että et ihan mitä vaan kirjoita. Olisi hyvä ajatella ennen kirjoittamista mutta uskovainenhan ei voi ajatella sillä silloin paljastuisi uskonnon koko ääretön epäloogisuus ja järjettömyy. Pitäähän toimia "avoimin mielin" eli mm. Raamatun luvun alkaessa on heitettävä aivot narikkaan.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #42

Miten se että Jumala tiesi jo ennalta että jotkut ihmiset tulevat tekemään syntiä eivätkä halua siitä tehdä parannusta tekisi tästä ilmoituksestä epäloogisen? Ei mitenkään. Se että Jumala tietää ennalta kaiken miten tulee käymään ei tee asiasta epäloogista. Päinvastoin tämän ennaltatietämisensä kautta Hän on ilmoittanut meille jo etukäteen miten tulee käymään jos ei halua uskoa Häntä. Täten meillä ei ole viimeisellä tuomiolla mitään verukkeita sanoa että kun en tiennyt jne...

Ja kyllä, Jumala tiesi jo ennalta että jotkut ihmiset eivät halua tehdä parannusta ja että he tulevat joutumaan sen vuoksi helvettiin. Se ei tee Jumalasta pahaa vaan niistä ihmisistä jotka eivät halua tehdä parannusta. Jumala on oikeudenmukainen tuomari joka tulee tuomitsemaan kaiken pahuuden.

Käyttäjän JarkkoLampo kuva
Jarkko Lampo Vastaus kommenttiin #46

Hohhoijaa, ja sinä kerrot olevasi looginen. Sinun mielestäsi siis kuitenkin on niin että ihminen voi tehdä toisin kuin jumala on ennalta nähnyt ja samaan vauhtiin väität jumalaa erehtymättömäksi. No katsot vain asioita "avoimin mielin".

"Jos ei halua uskoa...". Kaikkitietävän puheissa ei voi olla sanaa "jos". Se kun tarkoittaa että on olemassa vaihtoehtoja, joita jos-sanan käyttäjä ei ennalta tiedä.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #50

Ei ihminen voi tehdä vastoin sitä minkä Jumala on ennalta nähnyt. Mutta ei meistä kukaan tiedä sitä mitä Jumala on elämästämme ennalta nähnyt. Sinä sekoitat nyt Jumalan ennaltanäkemisen siihen että ihminen voi rikkoa Jumalan tahtoa vastaan.

Ihminen voi rikkoa Jumalan tahtoa (lakia) vastaan koska Jumala on antanut siihen ihmiselle mahdollisuuden. Se että ihminen kykenee rikkomaan Jumalan tahtoa vastaan ei tarkoita sitä etteikö Jumala olisi jo ennalta nähnyt nämä asiat. Eikä se tarkoita sitä että ihminen selviäisi kuin koira veräjästä näiden rikkomustensa kanssa.

Raamattu sanoo että "ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, ja sen jälkeen tulee tuomio" (Hebr.9:27).

Käyttäjän JarkkoLampo kuva
Jarkko Lampo Vastaus kommenttiin #52

Et edelleenkään ymmärrä. Sillä mitä minä tiedän tai en tiedä, ei ole mitään merkitystä. Jos jumala nyt tällä hetkellä tietää että joudun helvettiin niin sinne joudun, tiedän tai en tai teen sitten mitä tahansa ja vaikka rukoilisin polveni verille. Vai voinko sinun mielestäsi tehdä toisin kuin jumala on nähnyt?

mikael torppa Vastaus kommenttiin #53

Jos Jumala kertoisi nyt meille että Hän esimerkiksi tietää sen että sinä joudut helvettiin niin silloin asia menisi niin. Nyt Hän ei ole kuitenkaan kertonut meille miten kohdallasi tulee käymään. Hän kyllä tietää sen mutta sinä ja minä emme sitä vielä tiedä.

Sinulla voi siis olla täydet mahdollisuudet vielä välttää tuo helvetti. Jos vain otat Jumalan ilmaisen rauhantarjouksen Herrassa Jeesuksessa vastaan. Sitten viimeisellä tuomiolla Jumala sanoo sinulle - että minä tiesin koko ajan että sinä tulet menemään Uuteen Jerusalemiin jossa ei ole enään itkua, parkua eikä mitään pahaa.

Käyttäjän JarkkoLampo kuva
Jarkko Lampo Vastaus kommenttiin #56

Kuinka tämä voi olla näin vaikeata tai ehkä ei olekaa. On vain niin että uskonhörhön vain on väkisin kieltäydyttävä näkemästä tosiasioita. On sitten jumala kertonut tai ei, on hän jo tietoinen miten minun käy eikä minulla silloin tietenkään ole sille mitään vaihtoehtoa.

Jos nyt uskovat ottaisivat täysin todessaan jumalan kaikkitietävyyden niin sehän helpottaisi elämää. Voisit tehdä mitä tahansa, riekkua ja juhlia ja pistää elämän risaiseksi koska kohtalosi on jo sinetöity etkä voi sille mitään. Kaikki itseruoskinta, rukoilu ja kirkkohartaudet ovat turhia, mikään ei voisi sitä muuttaa, minkä jumala jo tietää, eihän hän voi olla väärässä.

Tuo kaikkitietävään jumalaan perustuva uskonto on älyttömintä mitä kukaan on keksinyt, koska se vie pohjan ihmisen kaikilta mahdollisuuksilta muuttaa mitään omasta tulevaisuudestaan.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #57

Oletko nyt aivan varma että tämä uskonhörhö joka kieltäytyy näkemästä tosiasioita olen minä? Sillä minusta sinun logiikkasi ontuu ja pahasti. Sillä tiedätkö sinä nyt sen mitä Jumala tietää sinun tulevaisuudestasi? Jos et tiedä niin miten voisit elää miten lystäät sillä verukkeella ettet voi muuttaa sitä mitä Jumala tietää? Et sinä tiedä sitä mitä Jumala tietää tulevaisuudestasi mutta sinä voit vaikuttaa valintoihisi ja tekoihisi juuri nyt. Ja nämä valinnat joihin voit vielä vaikuttaa vaikuttavat sitten siihen missä vietät iankaikkisuutesi.

Vain siinä tapauksessa että Jumala olisi etukäteen ilmoittanut sinulle mihin tulet joutumaan kun kuolet niin voisit sitten tehdä mitä lystäät voimatta vaikuttaa kohtaloosi. Näin ei kuitenkaan ole nyt asianlaita joten koko argumenttisi on pohjaa vailla.

Lisäksi usko Jeesukseen ei ole sellaista että kun sen saa niin sitten voipi tehdä mitä tahtoo niin pelastuisi siitä huolimatta. Ei, vaan usko Jeesukseen muuttaa ensiksi ihmisen ajattelumaailman niin että ihminen rakastaa Jumalan tahtoa ja Hänen käskynsä eivät tunnu raskailta. Ihminen voi kuitenkin myös hylätä vielä uskonsa ja palata maailmaan. Jos siis ihminen joka on saanut uskonarmolahjan Herraan Jeesukseen itse vapaa ehtoisesti hylkää uskonsa ja palaa maailmaan ja alkaa elämään vastoin Jumalan tahtoa niin ei ole enää pelastusta hänen synneistä.

Pointti on siinä ettei kukaan kristittykään voi nyt sanoa että menen 100% varmuudella Uuteen Jerusalemiin sillä hänkin voi vielä luopua uskostaan jos haluaisi palata maailmaan. Jos kristitty alkaisi elämään synnissä sillä verukkeella että hän varmasti pelastuu niin hän olisi jo omien tekojensa kautta hylännyt uskonsa Jeesukseen joka on ennen kaikkea uskonkuuliaisuutta Herran sanalle.

Käyttäjän JarkkoLampo kuva
Jarkko Lampo Vastaus kommenttiin #59

Ymmärrän hyvin että olet epätoivoissasi etkä tietenkään halua ymmärtää. Sillä mitä minä tiedän tai en tiedä ja miten nyt elän ei ole mitään merkitystä. Merkitystä on vain sillä mitä jumala tietää. Kun jumala nyt tällä hetkellä tietää missä minä ikuisuuteni vietän niin mitenkäs minä voisin siihen lopputulokseen vaikuttaa.

Sitäpaitsi tulit sanoneeksi että voin teoillani vaikuttaa, eihän se niin ole opin mukaan. Voin vaikuttaa vain katumalla ja armoa rukoilemalla oppirakennelman mukaan.

Juttu on niin päätön että eihän tuollaista voi ainakaan mikään täydellinen suunnittelija keksiä.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #23
Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen

Vaikkei alkuräjähdystä enen ollutkaan universumia oli pieneen pisteeseen tiivistynyt suuri määrä energiaa, ja ilman tätä energiaa ei omisi määräytynyt fysiikan lait eivätkäatomit pysyisi kasassa. Tutkijoilla on nykyyään työn alla etsiä mistä tämä energia tuli ja selvittää mitä energia tarkalleen on ja sitä selvitetään mm niin sanotulla kvanttifysiikalla mutta kavanttimaailmassa fysiikan lait heittävät härän pyllyä ja aika loppuu olemasta. Varmemmaksi kuitenkin on tullut että univesumi lakkaa joskus olemasta mahdollisesti samalla tavalla kuin se syntyi ja syntyy sitten jälleen uudelleen. Toinen mahdollinen teoria alkuräjähdyksen alkuperästä olisi tähden luhistuminen toisessa universumissa mustaksi aukoksi jonka singulariteetissä meidän noin 14 miljardia vuotta vanha universumimme olisi. Vaan tämä kristinuskon Jumala on yhtösuuri mysteeri kuin mistä alkuräjähdys sai energiansa vaikka Jahvella on oma "henkilöhistoria" muinaiseemiläisessä henoteistisessa uskonnossa (JHWH on katsottu tulivuoren henkilöitymäksi muinaisseemiläisessä mytologiassa).

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman

Raamatun kertomukselle ei ole aikalaistodistajia. Raamattu perustuu kuulopuheille.

mikael torppa

Niissä kohdin joissa Raamattu perustuu kuulopuheille on kyse siitä että Luoja Jumalan profeetat kirjoittivat Jumalan sanelun ylös. Niin kuin sihteeri kirjoittaa pomonsa sanelun ylös. Lisäksi useat kohdat perustuvat suoriin silminnäkijöiden havaintoihin.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman

Kuka oli silminnäkijänä maailmaa luotaessa? Eihän siellä ollut ketään.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #11

Luoja -> Isä ja Poika -> mutta Pojasta "Sinä, Herra, olet alussa maan perustanut, ja taivaat ovat sinun kättesi tekoja; ne katoavat, mutta sinä pysyt, ja ne vanhenevat kaikki niinkuin vaate, ja niinkuin vaipan sinä ne käärit, niinkuin vaatteen, ja ne muuttuvat; mutta sinä olet sama, eivätkä sinun vuotesi lopu." (Hepr.1:10-12)

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman Vastaus kommenttiin #12

Eihän noista kukaan ollut paikalla! Kuka on tämä Hepr?

Käyttäjän JarkkoLampo kuva
Jarkko Lampo

Aina ne uskovaiset alkua selittäessään unohtavat selittää että mistä se jumala sai alkunsa. Naiivi ilmoitus vain että maailmankaikkeudella on oltava tekijä ja se on, ainakin tässä kertomuksessa, juuri se ainoa oikea kristittyjen jumala. Koska noin heppoisesti kuin yllä vedotaan logiikkaan niin loogisesti pitäisi myös selittää että missä se jumala silloin oli kun ei ennen luomista vielä ollut mitään, ei siis edes ympäristöä tälle jumalalle. Riemuissaan omasta "loogisuudesta" aloitetaan keskeltä, eli kohdasta jossa jumala jo on olemassa vaikka ei vielä ole mitään. Sitten vielä tätä älyttömyyttä todistellaan Raamatulla, joka kuitenkin on lähdeteos tästä kristittyjen jumalasta. Eivät nämä todistelijat liene ikinä kuulleet käsitteestä kehäpäätelmä. Jumalan todistelu jumalan olemassaolon lähdeteoksella on kaikkien kehäpäätelmien äiti.

Suorastaan naurettavaa on että tämän ketjun aloittaja vetoaa järkeen ja logiikkaan selostaessaan kuinka tyhjästä ei voi syntyä mitään ja omaa uskonnollista maailmansyntyään todistelee kuinka tyhjästä syntynyt jumala luo kaiken tyhjästä. Enqvist sentään tarvitsee vain yhden tyhjästä syntymisen mutta Torppa tarvitsee sellaisia syntymiä kaksi kappaletta.

mikael torppa

KUKA ANTOI JUMALALLE TIEDON OHJELMOIDA DNA

Koska tieto tulee vain tiedosta - http://creation.com/laws-of-information-1 - niin kuka antoi Jumalalle tiedon? Vastaus on ei kukaan koska tiedon tieteellisten lakien mukaan tiedon alkuperäisen lähettäjän täytyy olla kaikkitietävä ja iankaikkinen sillä muutoin tietoa ei voisi olla vaan aina täytyisi selittää kuka antoi tiedon sille ja sille tiedolle...jne... Tämä on myös vastaus usein kysyttyyn kysymykseen "kuka loi Jumalan".

Tämä tarkoittaa että Jumala (biologisen tiedon kirjoittaja, Luoja) on ääretön. Se tarkoittaa että hänelle ei ole epäilystäkään siitä että hän ei voi vastata ja tietää kaikkia asioita. Ei pelkästään nykyhetkestä ja menneisyydestä; vaan jopa tulevaisuudesta. Mutta jos hän tietää kaikki asiat "kaikkia ajan rajoituksia enemmän" silloin hänen itse täytyy olla ikuinen.

Joten loogisen järkeilyn välityksellä (ilman Raamattua) me olemme selvittäneet miksi Raamattu sanoo Roomalaiskirjeessä 1:20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa.

Käyttäjän JarkkoLampo kuva
Jarkko Lampo

En nyt tuosta keksinyt muuta "logiikkaa" kuin että koska me olemme olemassa niin jumalan täytyy olla olemassa ja koska hän on olemassa niin hän on meidät luonut. Kehäpäätelmä tulikin jo mainituksi aiemmin mutta nyt se tuli nostettua jo useampaan potenssiin.

Myös sen tulit maininneeksi että jumala tietää myös tulevan ja sillä torppasit kuuluisan "vapaan tahdon". Tuskin sinunkaan maailmassasi me voisimme tehdä vastoin sitä minkä jumala jo tietää.

mikael torppa

Miten se että Jumala tietää jo ennalta mitä sinä teet - torppaa sen mitä sinä meinaat nyt tehdä?

Käyttäjän JarkkoLampo kuva
Jarkko Lampo

Silla että jos teen toisin kuin jumala on ennalta tiennyt niin jumala on ollut väärässä. En siis voi tehdä muuta kuin sen minkä jumala on ennalta tiennyt eli en voi vapaasti haluta tekemistäni ja se siitä vapaasta tahdosta.

Jos sinun täytyy kysyä jotain noin yksinkertaista niin älä enempää pullistele "loogisilla" ajatusrakennelmilla. Tietenkin jos et pidäkään jumalaasi kaikkitietävänä ja erehtymättömänä niin silloin tietenkin kysymyksessäsi on järkeä.

mikael torppa

Jarkko et sinä voi tehdä mitään mitä Jumala ei ennalta jo tietäisi. Tosin Jumala kyllä antaa sinun tehdä tyhmiäkin asioita koska Hän on antanut meille vapaan tahdon. Hän rakastaa ja odottaa nimenomaan sitä että me jättäisimme tyhmyytemme (kapinamme) ja kääntyisimme Hänen puoleen.

Käyttäjän JarkkoLampo kuva
Jarkko Lampo

Eli mitä, etkö vieläkään ymmärtänyt? Tuossa sinun vastauksessasi ilmenee kirkkaasti se mihin sinunkin uskosi perustuu, ymmärtämättömyyteen ja silmien sulkemiseen loogisilta tosiasioita. Jos teen tyhmiä asioita niin kai jumala on nekin ennalta tiennyt tai hän ei ole kaikkitietävä. Siinä vähän lisää logiikkaa kun sillä kerran niin pullistelet. Minkäänlaista, tyhmää tai viisasta, vapaata tahtoa ei voi olla olemassa jos jumala on kaikkitietävä. Jos olen tyhmä syntinen niin sellaiseksi se sinun jumalasi on minut luonut ja tietää kuinka minun käy.

Onneksi kuitenkin, noin epäloogista ja synkkää otusta ei ole olemassa joten voin jatkaa vapaalla tahdolla.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #26

Ei Jumala ole luonut sinua syntiseksi. Syntiseksi muutut sillä hetkellä kun teet syntiä eli rikot Jumalan tahtoa vastaan. Mikäli et halua Jumalan sanan kuulemisen johdosta tehdä parannusta rikkomuksistasi - niin Jumala sallii sinun tehdä niitä tämän elämäsi ajan ja sitten tulee tuomio. Viimeisellä tuomiolla sitten avataan elämän kirja ja Jumala tuomitsee ihmiset heidän tekojensa mukaan. Viimeiselle tuiomiolle ihminen voi viedä mukanaan vain syntinsä.

Eli jokainen ihminen joutuu tuomiopäivänä Jumalan tuomioistuimen eteen vastaamaan teoistaan. Ihminen saa mukaan kuolemansa jälkeen ainoastaan syntinsä jotka hän vie viimeiselle tuomiolle. Jumala on säätänyt laittomuudesta Hänen lakiansa kohtaan rangaistukset. Synnin palkka on kuolema (Room.6:23). Synti ja laittomuus eivät voi periä Jumalan valtakuntaa.

Toisin sanoen Jumalan lain rikkomisesta seuraa kuolemanrangaistus (kuolemalla kuolema = helvetti http://www.sauluslahetys.com/uutiset.html?a200=18 ) sillä ihminen ei voi syntiensä kanssa astua sisällä Jumalan valtakuntaan. Ja koska ihmisellä ei ole mitään muuta mukanaan viimeisellä tuomiolla kuin syntinsä niin niiden vuoksi hän menee Jumalan vankilaan joka on helvetti.

Jumala rakastaa kuitenkin niin jokaista ihmistä että Hän haluaa lahjoittaa meille syntien anteeksiannon. Tässä on kristinuskon ainutlaatuisuus ja ero kaikkia uskontoja kohtaan. Uskonnot perustuvat siihen että ihminen yrittää ostaa itsellensä iankaikkisen elämän hyvillä teoilla. Mutta hyvät teot eivät pyyhi pois ihmisen suorittamia rikoksia. Ei oikeudenmukainen tuomari voi vapauttaa syytettyä sen vuoksi että syytetty vetoaa hyviin tekoihinsa. Ei - vaan oikeudenmukainen tuomari tuomitsee syyllisen rikosten perusteella eikä hyvät teot pyyhi niitä pois.

Jumalan armo ja rakkaus tulee esille Jeesuksessa - sillä Jeesus on maksanut vapautumisestamme. Jeesus kuoli Golgatan ristillä ostaakseen meidät vapaiksi.

Sillä Jeesus antoi Henkensä jokaisen maailman ihmisen syntien edestä lunastusmaksuksi. Jeesus otti siis päällensä jokaisen ihmisen syntitaakan ja kärsi näiden syntien rangaistuksen eli kuoleman meidän puolestamme. Täten meidän synneistämme on maksettu synnin hinta (kuolemanrangaistus) ja näin me olemme vapaita synneistämme Jeesuksen kuoleman (lunastusmaksun) ansiosta.

Se tarkoittaa sitä että kun uskomme ja turvaamme Herraan Jeesukseen Pelastajanamme ja Herranamme koko sydämestämme niin Jumala lukee viimeisellä tuomiolla Jeesuksen uhrikuoleman lunastusmaksuksi meidän syntiemme (rikoksiemme) edestä. Sen vuoksi me olemme silloin vapaita emmekä joudu Jumalan vankilaan helvettiin vaan saamme mennä rauhaan Jumalan valtakuntaan Uuteen Jerusalemiin. Kiitos Jeesukselle!

Käyttäjän JarkkoLampo kuva
Jarkko Lampo Vastaus kommenttiin #35

Et siis edelleenkään ymmärrä logiikasta mitään ja kehtaat sitä käyttää evoluutiota kritisoidessasi. Voin siis sinun mukaasi pullikoida jumalan kaikkitietävyyttä vastaan ja tehdä toisin kuin hän on ennelta nähnyt, olkoon sitten niin.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #41

Jumala kyllä tietää miten tulet elämään elämäsi - mutta sinä et sitä vielä tiedä. Jumala antaa sinun kyllä elää vaikka vasten Hänen tahtoaan eli lakiaan. Jos valitset sen tien niin sitten Hän myös tuomitsee sinut sen mukaan. Jumala kuitenkin tarjoaa sinulle rauhansopimusta Herran Jeesuksen kautta. Saat vapaasti päättää otatko tämän rauhantarjouksen vastaan vai haluatko kohdata Jumalan vihan viimeisellä tuomiolla.

Käyttäjän JarkkoLampo kuva
Jarkko Lampo Vastaus kommenttiin #48

Kun on lusikalla annettu, ei voi kauhalla vaatia. Tai ehkä tosiaan kuitenkin ymmärrät mitä kaikkitietävyys tarkoittaa mutta et halua sitä myöntää. Teen mitä tahansa niin teen aina vain sitä mitä jumala on jo ennalta tiennyt. Näin siis jos otetaan ennaltatietävyys tosissaan. Rukoilukin on ajatuksena älytön sillä siinä itse asiassa yritetään vaikuttaa jumalaan vaikka hän on jo päättänyt miten toimii.

Käyttäjän JukkaLaulajainen kuva
Jukka Laulajainen

Ei voi kuin ihmetellä uskovaisten ajatuksenjuoksua.

Vian ei tartte olla iso, jos se on päässä.

mikael torppa

Nimenomaan - Enqvistin usko ei vastaa todellisuutta.

Käyttäjän EeroPyykkl kuva
Eero Pyykkölä

On jotenkin tolkutonta, että Uusi Suomi sallii kaltaisesi uskonnollisen hörhön "Jumala on, Jeesus tulee kohta - oletko valmis" - pölväilyn esiintyä palstalla.

Yhteiskunnallisiin asioihin painottuvaa palstaa ei pitäisi antaa alustaksi uskonnollisille huuhaa-ajatuksille.

Käyttäjän NikoHaapaniemi kuva
Niko Haapaniemi

"Yhteiskunnallisiin asioihin painottuvaa palstaa ei pitäisi antaa alustaksi uskonnollisille huuhaa-ajatuksille."

Peukku tälle. Ainoa järkevä kommentti tässä blogissa.

Käyttäjän JuhoPalmroos kuva
Juho Eeva

Näin. US:lla on Vapaavuoro näitä varten.

mikael torppa

Eerolle ja hänen peukuttajille,

Sinänsä mielenkiintoista että leimaat blogini "huuhaaksi" vaikka pyrin lähestymään todistusaineistoa nimenomaan tieteelliseltä kannalta. Jos olet eri mieltä niin osoita missä kohdin olin kirjoituksessani väärässä.

Lisäksi jokainen palstalle kirjoittava kirjoittaa uskonnollisesta näkökulmasta sillä me kaikki olemme "uskovaisia" maailmankatsomukseltamme. Niin kuin olen tuonut esille blogeissani meidän jokaisen maailmankatsomus koostuu tieteelliseltä kannalta katsottuna uskonvaraisista asioista. Eli asioista joita emme pysty tieteellisesti todistamaan. Voimme vain vertailla mikä menneisyyttä käsittelevä teoria on selitysvoimaisin ja johdonmukaisin nykyisyydessä olevalle tieteelliselle todistusaineistolle.

Miksikö tämä maailmankuvien vertailu on tärkeää myös yhteiskunnallisia asioita silmällä pitäen? Siksi että se "usko" mihin maailmankatsomuksesi perimmäisenä nojaa määrittää sen miten tulkitse kaikki muut tosiasiat -> myös yhteiskunnalliset.

New Yorkin yliopiston filosofian professori Thomas Nagel kirjoittaakin näin;

- "Sekä usko Jumalaan että usko siihen, että Jumalaa ei ole olemassa, ovat luonteeltaan välittömiä vakaumuksia, jotka ohjaavat muiden tosiasioiden käsitteellistämistä."

Jokainen ihminen tulkitsee tosiasioita jostain uskonvaraisesta (näkökulmasta) maailmankatsomuksesta käsin. Tosiasiat saavat erinlaisen tulkinnan riippuen siitä millaisesta maailmankatsomuksesta käsin ne tulkitaan. Mikään tosiasia (fakta) ei siten ole neutraali koska faktatkin ovat tulkintoja. Kaikki ihmiset tulkitsevat tosiasioita - "faktoja". Se miten ihmiset tulkitsevat tosiasia-aineistoa riippuu siitä minkälainen ennakko-oletus eli minkälainen maailmankatsomus ihmisellä on.

Ihmiset käyttävät maailmankatsomuksestaan nousevia ennakko-oletuksia tosiasioiden tulkitsemiseen. Tosiasiat nähdään siis maailmankatsomuksien valossa koska maailmankatsomus laittaa ihmisten silmille ne "uskomuslasit" joidenka läpi ihmiset katsovat tosiasioita. Kun siis ihmiset väittelevät tosiasioiden syistä ja perusteista he todellisuudessa väittelevät mikä maailmankatsomus on oikeassa.

Ne jotka sanovat että jätä Raamattu keskustelun ulkopuolelle - todellisuudessa ehdottavat että korttipakka pitäisi peukaloida heidän mielensä (maailmankatsomuksensa) mukaan. He todellisuudessa sanovat silloin että tätä asiaa tulee tarkastella vain meidän (ei ole Jumalaa) maailmankatsomuksesta käsin. He sanovat tällöin että asiaa ei saa tarkastella kristillisestä vaan jumalattomasta maailmankatsomuksesta käsin. He todellisuudessa sanovat tällöin että asiaa tulisi tarkastella vain meidän "uskosta" käsin eli ei ole Luojaa koska kaikki on vain sattumalta kehittynyt.

Tämä on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää silllä ihmiset eivät ole neutraaleja eikä ole neutraaleja faktoja vaan kaikkeen liittyy taustaoletukset elämänluonteesta. Minun blogini ovat pääasiassa keskittyneet sen osoittamiseen että kristillinen maailmankuva ja sen perusta on loogisin ja johdonmukaisin selittämään havaitun todellisuuden. Mikäli olen oikeassa niin sillä tulisi olla suunnaton merkitys jokaisen ihmisen elämään. Sillä Raamattu sanoo että "ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, ja sen jälkeen tulee tuomio" (Hebr.9:27).

Käyttäjän JarkkoLampo kuva
Jarkko Lampo

Älä hyvä mies sotke logiikkaa uskontoon, se tuhoaa uskonnon. Koko usko perustuu siihen että on vain uskottava järjettömyyksiäkin sokeasti. On siis luettava Raamattua avoimin mielin kuten usein toistettu ohje kuuluu. Logiikan ja järjen käyttö siinä ei enää sitä avointa mieltä ole.

Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen Vastaus kommenttiin #47

Uskonto ei perustu siihen että ollaan sokeita ja nähdään vain putkessa vaan asiaa voi katsoa useasta ja ainavain useammasta vinkkelistä esim Suomessa on noin 5,5 miljoonaa eri näkemystä ja tulkintaa kristi uskoja ja sen sisällöstä. Parhaimman käsityksen kuitenkin saa käyttämällä enenkaikkea avointa ja ennakkoluulotonta mieltä mutta nykyaikana vaaditaan myös järjen ja logiikan käyttöä, mutta se onkin oma näkemykseni.

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Herra varjele : Varjele minua tietämästä sellaista, jota minun ei tarvitse tietää. Varjele minua tietämästä että on mahdollista tietää jotakin, jota en tiedä. Varjele minua tietämästä, että olen päättänyt olla tietämättä asioita joita olen päättänyt olla tietämättä. Å`män ;D

Käyttäjän joukorep kuva
Jouko Repo

Parisen tuhatta vuotta sitten tehtyjen sekalaisten ja jälkeenpäin kasattujen kirjoitusten perusteella luotu Jumala. Tarinoiden kirjoittajina ihmiset, ja nuo kirjoitukset edustavat tietenkin oman aikansa maailmankuvaa, muustahan ei sen ajan ihmiset mitään ole tienneet. Tältä pohjalta sitten on lähdetty selvittämään maailmankaikkeuden syntyä.

Em. pohjalta kun arvioi todenmukaisuutta myös tuosta maailmankaikkeudesta ja sen synnystä, niin en vaan jaksa uskoa noihin juttuihin. Uskostahan tuossa on kysymys. Ei faktoista.

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist

Löytyy useita vanhoja esikuvia Mooseksen Genesis kertomuksesta Lähi-Idän luomiskertomuksista, jotka ovat peräisin Babyloniasta ja sumereilta! Luomiskertomus ”Enuma elish” on tällainen kertomus, joka on peräisin Assurbanipalin kirjastosta 600 luvulta e.kr. kaupungista nimeltä Nineve.
On varsin selvää, että heprealaisten esi-isät kopioivat näitä tekstejä vanhaan testamenttiin Babylonialaisen ”vankeuden” aikana!

”Modernin tieteen näkökulmasta kuuden päivän luomiskertomuksessa on kaksi ongelmaa, sillä kasvit näyttäisivät tulevan esiin jo ennen auringon luontia ja geologisten havaintojen mukaan Maapallon muodostumiseen on täytynyt kulua miljardeja vuosia eikä kuutta päivää. [11]
Genesiksen ensimmäisessä luvussa kuvattu maailmankuva vastaa suurelta osin varhaisantiikin Lähi-Idän yleistä maailmankuvaa. Maailmankuvan lähteenä on yleisimmin mainittu babylonialainen maailmankuva, vaikka maailmankuva on yleisitämainen.[15] Maailmankuvien vastaavuus on yksi peruste ajoittaa Raamatun luomiskertomuksen kirjoittaminen”

”Jumala” on näissä kertomusissa Adam, ja näissä vanhoissa kertomusissa puhutaan maallisen ”Paratiisin” (edina tai edinu sumerien tarinoissa) perustamisen 7 ensimmäisistä päivästä.

Maailmankaikkeuden kosmologisiin teorioihin nämä Genesiksen tarinat eivät liity!

mikael torppa

Se että löytyy useita vanhoja Mooseksen Genesis kertomusta muistuttavia kertomuksia useista kulttuureista todistaa sen puolesta että kyseessä oli historiallinen tositapahtuma. Nämä historialliset tosiasiat ovat sitten levinneet perimätietona eri kulttuureihin (Baabelin jakautumisen jälkeen.) Perimätietona leviävä tieto voi helposti muuttua matkan varrella. Siksi ne eivät enää edusta tarkkaa ja oikeaa kuvausta historiasta.

Sen sijaan Mooseksen kirjoittama Genesis ei perustu perimätietoon vaan Jumalan ilmoitukseen. Jumala ilmoitti Henkilökohtaisesti Moosekselle mitä maailman varhaishistoriassa oli tapahtunut ja Mooses Jumalan profeettana kirjoitti tämän ilmoituksen ylös. Täten Mooseksen kirjoituksen ei täydy olla vanhin kirjoitus mitä maailman luomisesta löytyy mutta tarkin se on koska se ei perustu perimätietoon vaan Jumalan ilmoitukseen.

Lisäksi iänmääritys puoltaa juuri Raamatun ilmoittamaa maailman ikää - Maailman ikä ja iänmääritys - Mikko Tuuliranta - http://www.youtube.com/watch?v=YymiNCYErZY

Käyttäjän JarkkoLampo kuva
Jarkko Lampo

kaverit kirjoittelevat toistensa kuvitelmien vahvistukseksi yhteisiä kirjoituksia ja todistelevat omia sepustuksiaan näillä. Mielenkiintoinen tapa.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman

Onko siitä, että Jumala puhui Moosekselle muita todisteita kuin Mooseksen oma todistus asiasta?

mikael torppa Vastaus kommenttiin #44

On, Jeesuksen todistus.

- "Sillä jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua; sillä minusta hän on kirjoittanut. Mutta jos te ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka te uskoisitte minun sanojani?" (Joh.5:46-47)

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman Vastaus kommenttiin #49

Kun en usko Jeesuksen sen enempää kuin Moosekseen, niin tuo ei todista minulle mitään.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #54

Eikö ole kuitenkin mielenkiintoista että se mitä Mooses kirjoitti sopii tieteelliseen todistusaineistoon kuin nappi paitaan? Miksi muuten uskot tämän päivän alkuräjähdysteoreetikkoja vaikka heidän teoriansa ei omaa ollenkaan selitysvoimaa suhteessa tieteelliseen todistusaineistoon.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman Vastaus kommenttiin #55

Mistä päättelit minun uskovan alkuräjähdysteoriaan? Oman elämänkokemukseni mukaan Mooses ja Aaron täyttävät kaikki huijarin tunnusmerkit. He olivat oman aikansa wincapita, mutta paljon Kailajärveä & Co:ta taitavampia.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #58

Siitä että yleensä sekulaarit uskovat siihen. Etkö sitten usko siihen? Eikö olekin jännää että jos Mooses oli huijari niin kuitenkin hän näytti olevan oikeassa. Sillä kun vertaamme hänen kirjoituksiaan tieteelliseen todistusaineistoon niin ne sopivat yhteen kuin nappi ja paita.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman Vastaus kommenttiin #61

Poisto. Googlettamalla meni pohja kysymykseltäni.

Käyttäjän JarkkoLampo kuva
Jarkko Lampo Vastaus kommenttiin #61

Minä haluaisin kuulla jonkin esimerkin Raamatusta, jossa Mooses esiintyy tiedemiehenä.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #67

Mooses oli vain Luoja Jumalan profeetta (vertaa sihteeriin) joka kirjoitti Jumalan (Pomon) ilmoituksen ylös.

Käyttäjän JarkkoLampo kuva
Jarkko Lampo Vastaus kommenttiin #69

Älä venkoile, kirjoitit yllä:"Sillä kun vertaamme hänen kirjoituksiaan tieteelliseen todistusaineistoon niin ne sopivat yhteen kuin nappi ja paita."

Haluaisin siis kuulla raamatunkohdan, johon tuon perustat.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman Vastaus kommenttiin #61

Minkä suhteen Mooses oli oikeassa? Mooseksen ja veljensä Aaronin jumala oli kovin tarkka siitä millaisia uhrilahjoja piti Aaronille ja hänen jälkeläisilleen tuoda. Missä vaiheessa jumala luopui uhrilahjojen vaatimisesta?

mikael torppa Vastaus kommenttiin #78

Kaikkien luomisesta kertovien asioiden kanssa - mutta tässä blogissa keskityin vain muutamaan kohtaan. Luitko muuten blogia ollenkaan?

Käyttäjän JarkkoLampo kuva
Jarkko Lampo Vastaus kommenttiin #80

Koska uskoasi et voi muuhun perustaa kuin Raamattuun niin täytyy nyt edes yksi selvä raamatunkohta olla mihin perustat vaitteesi jossa Mooses on selittänyt jotain asiaa tieteellisesti kestävällä tavalla. Itse niin väitit joten ylimalkainen huitaisu ei riitä.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman Vastaus kommenttiin #80
Käyttäjän DanielMalinen kuva
Daniel Malinen

Jos vedellä voi olla muisti niin miksi ei atomeillakin, silloin eri uskontojen luomiskertomukset voivat olla kaikuja noin 14 miljardin vuoden takaa. Useimmissa uskonnoissa alussa kuitenkin on usein välähdys, poksahtaminen tai aukeminen jota seurasi ensimmäisten yksinkertaisten atomien kuten vedyn syntyminen laajenevassa alkuplasmassa. Monissa myyteissä universumis myös yntyy jumalasta tai jumalan sisään ja sen universumin luoja on henkimäinen voima olipa jumalia yksi tai useampi. Seitsemässä päivässä maailma ei kuitenkaan ole syntynyt valmiiksi vaan ramatun genesis alkaa ns "Aadamin psalmilla" (1.Moos. 1:1-2:4).

Rauno Koistinen

Kommentit keskittyvät Torpan uskoon,miksi?
Miksei niissä pyritä kumoamaan Torpan tieteelliseltä pohjalta esittämiä väitteitä? Termodynamiikan 1. ja 2. lain ja alkuräjähdyksen välistä ristiriitaa? Jos Torppa on väärässä väitteessään olisi hyvä tuoda keskusteluun tieteellisiä todisteita jotka osoittavat Torpan erehtyvän.

Käyttäjän JukkaLaulajainen kuva
Jukka Laulajainen

alkuräjähdys oli pelkkää energiaa, ei materiaa. jos mennään subatomiselle tasolle, kvanttimekaniikkaan, voidaan termodynamiikan lait heittää mäelle. en jaksa käydä asiasta vääntämään.

"It is always more difficult to fight against faith than against knowledge."

mikael torppa

Jotta alkuräjähdysteoria voisi edes teoriassa toimia niin täytyisi nimenomaan heittää tieteelliset lait mäelle. Se jos mikä on epätieteellinen lähestymistapa. Tiede voi toimia ainoastaan siksi että luotamme tieteellisten lakien pitävän paikkansa. Hyvä teoria ei koskaan voi esittää tieteellisten lakien vastaisia asioita - sillä ensimmäinen luonnontieteelliselle teorialle asetettava vaatimus on, että se ei saa olla ristiriidassa minkään tunnetun havainnon (luonnonlain) kanssa.

Käyttäjän JarkkoLampo kuva
Jarkko Lampo Vastaus kommenttiin #62

Olisitpa uskonnon suhteen yhtä vaativainen loogisten kokonaisuuksien suhteen.

Käyttäjän JukkaLaulajainen kuva
Jukka Laulajainen Vastaus kommenttiin #62

Tieteessä on vielä paljon mitä ihmiskunta ei ymmärrä, mutta maailmankaikkeuden ilmiöitä tutkitaan ja tieto lisääntyy jatkuvasti. Sinun olettamuksesi perustuvat 2000 vuotta vanhaan kalevalaa vastaavaan opukseen. Se on ihmisten kirjoittama kirja ajalta, jolloin tiede oli vasta lasten kengissä, eikä asioita osattu selittää muuten kuin keksimällä ihme ukko jossain "yläkerrassa".

mikael torppa Vastaus kommenttiin #65

Kuitenkin tämä ilmoitus sopii tieteelliseen todistusaineistoon kuin nappi paitaan. Se ei kerro minulle siitä että kyseessä olisi vain vanha Kalevalaa muistuttava teos koska Kalevalalla ei ole sellaista selitysvoimaa suhteessa tieteelliseen todistusaineistoon kuin Raamatulla.

Lisäksi olen tullut tuntemaan Herran Jeesuksen henkilökohtaisesti Jumalan sanan kuulemisen kautta. Joten olen varma ettei väitteesi pidä paikkaansa. En tietenkään pysty omaa kokemusmaailmaani sinulle osoittamaan ja siksi blogini perustuvat siihen että pyrin osoittamaan sen että objektiivinen todellisuus vastaa nimenomaan sitä mitä odottaisimmekin Raamatun ilmoituksen perusteella.

Käyttäjän JarkkoLampo kuva
Jarkko Lampo

Torpan TIETEELLISELTÄ pohjalta???

Käyttäjän EeroPyykkl kuva
Eero Pyykkölä

Laitetaas tähän vielä muutama sana Raamatusta. Useimmat enemmän tai vähemmän kristityt eivät ota Raamatun satuja, ristiriitaisuuksia ja kulttuurilainoja todesta. He pitävät Raamattua enemmän itselleen sopivana mainos- ja yhteisöpuheena, kuin Hondan huolto- tai korjausoppaana. He ovat oikeilla jäljillä, vaikkeivat osaa heivata Raamattua suorilta käsin olkansa yli.

Raamatun kertomukset Vanhassa - ja Uudessa Testamentissa ovat ristiriidassa kaikenlaisen tieteellisen tutkimuksen kanssa, olipa se luonnontieteellistä tai humanistista. Kirkolliskokouksissa vuosisatoja viimeisten Raamatun kuvailemien tapahtumien jälkeen, useista eri mahdollisista versioista valiten, koottiin sen aikaisen poliittiseen tilanteeseen sopiva versio, mitä sitten on päivitelty ajoittain.

Laitan tähän Anders Enqvistin "Tiede ja Uskonto"- teoksen sisällysluottelon, mikä mielestäni kertoo hyvin Raamatun olemuksesta: Esipuhe, Uskomukset, Raamattu, Raamatun ristiriidat, Raamatun kulttuurilainat, Raamatun historiallinen luotettavuus, Uusi Testamentti, Raamatun profeetat, Jumala, Ihmeet, Tiede, Uskonto tänään, Liitteet 1 ja 2, Kirjallisuusviitteet.

Lopuksi tiedettä: Ihminen elää yhtä aikaa sekä väitteiden että havaintojen maailmassa. Siten ei ole ihme, että jotkut ihmiset sekoittavat väitteet ja tosiasiat toisiinsa eli pitävät pelkästään väitettyjä asioita tosiasioina. Erityisesti tämä pitää paikkansa uskovaisista, sillä nämä pitävät raamatun kertomuksia tosiasioina, ..

Käyttäjän JarkkoLampo kuva
Jarkko Lampo

Noinhan se menee, kirkolliskokoukset päättävät ja kansa uskoo. Nykyinen kolmesta persoonasta koostuva yksi jumalakin on kirkolliskokouksen päätös. Vuonna 325 Nikean kirkolliskokous ennenkaikkea keisari Konstantinus Suuren käskyllä päätti tuosta jumalkäsityksestä. Näin saatiin kolme jumalaa koottua yhdeksi. Tosin tuosta puuttuu neljäs jumala eli paholainen. Jumalahan sekin otus on ja vahva onkin koska on kautta aikojen pystynyt näiden kolmen jumalan yritykset pilaamaan.

Todellisella hokkupokkuksella on monijumalisuus saatu näyttämään yksijumalisuudelta. Koska nyt tämä pääprofettamme täällä on halunnut islamia ja kristinusko vertailla niin sanotaan islamin hyväksi ainakin se että se on aidosti yksijumalinen.

Käyttäjän EeroPyykkl kuva
Eero Pyykkölä

Olenkin joskus miettinyt, että jos jumala on kaikkivaltias, niin miten saatana voi toimia? Anders Enqvist selittää asiaa siten, että suomekielinen sana "kaikkivaltias" on väärin käännetty, ja että se muinaishepreaksi tarkoittaa "vuoren hallitsijaa". Eli oikeasti raamatun jumala on kukkulan kuningas.

Käyttäjän JarkkoLampo kuva
Jarkko Lampo Vastaus kommenttiin #86

Tuo Kukkulan kuninkuus selittäisi paljon. Vielä tarvittaisiin jokin selitys kaikkitietävyydelle. Jos sekin olisi käännösharha ja todellinen alkuperäinen sana tarkoittaisikin että jumala olisi kaikkealuuleva. Moni epäloogisuus poistuisi tuota kautta.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #86

Katsotaanpa miten Jumala selittää asian;

"Ja perkele vei hänet (Jeesuksen) korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon. Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun."(Luuk.4:5-7)

"Ja perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti."(Ilm.20:10)

"Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa; ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt." (Ilm.21:1-4)

Raamatun mukaan Jumala on antanut tämän maailman perkeleen haltuun määräajaksi. Se tarkoittaa sitä että Jumala sallii perkeleen toimia määräajan tässä maailmassa. Kun tämä määräaika tulee loppuun niin Jumala ottaa perkeleen kiinni ja kaikki ne jotka tahtoivat häntä seurata ja heidät heitetään tuli järveen (helvettiin). Sen jälkeen Jumala luo uuden taivaan ja maan jossa kaikki Jumalan ilmaisen pelastuksen eli iankaikkisen elämän armolahjan vastaanottaneet saavat asua iankaikkisesti - suuressa ilossa ja riemussa!

Käyttäjän EeroPyykkl kuva
Eero Pyykkölä Vastaus kommenttiin #90

Olen sanaton? Jumala on siis liisannut kaikkivaltiuttaan saatanalle määräajaksi??

mikael torppa Vastaus kommenttiin #93

Ei Hän kaikkivaltiuttaan ole antanut vaan ainoastaan tämän maailman perkeleen haltuun määräajaksi. Jos Hän olisi antanut kaikkivaltiutensa niin ei Hän pystyisi enää tuomitsemaan perkelettä tai auttamaan niitä jotka Häneltä apua huutavat.

Jumala tulee tuomitsemaan perkeleen koska Jumalalla yksin on kaikkivaltius ja Hän myös auttaa jokaista jo tässä ajassa joka Häneltä sydämestään apua huutaa.

"Ja avukses huuda minua hädässäs, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittaman minua."(Ps.50:15)

Käyttäjän JarkkoLampo kuva
Jarkko Lampo Vastaus kommenttiin #95

Kaverukset siis siinä pompottelevat meitä. Toinen on äärettömän hyvä joka ei mitään pahaa meille toivo ja toinen äärettömän paha eikä meille mitään hyvää halua.

Tosin tuo sinun kirjoituksesi panee sitä hyvyyttä epäilemään. "Autan sinua kunhan kunnioitat minua, tiedän hätäsi mutta kunnioituksesi ei nyt kerta kaikkiaan vielä riitä, yritä enemmän. Pompautetaan takaisin tuolle toiselle kaverille."

Kumpikohan tuossa on pahempi veli ja kumpiko on rehellisemmin omaa ominaisuuttaan vastaava?

mikael torppa Vastaus kommenttiin #97

Ajatus että Luoja Jumala vaatii kunnioitusta luoduiltaan voi tuntua tämän päivän ihmisestä epämukavalta - koska nykykulttuuri on jo niin sekularisoitu ajattelemaan että ihmisellä on oikeus olla oman elämänsä "napa" ja jokaisella olkoon oikeus ja velvollisuus antaa merkitys ja muoto omalle elämälleen.

Tämä sekularismiin sisäänrakennettu elämänkatsomus halveksii auktoriteettien kunnioitusta koska sen perimmäinen selitys elämän- ja todellisuuden luonteelle lepää kehitysopillisessa naturalismissa jonka ajattelun keskeinen oletus on että ihminen on vain päämäärättömän luonnollisen prosessin - ohjaamattoman evoluution - tulos. Tämä laajasti opetettu näkemys johtaa loogisesti loppuun asti vietynä uskomaan että olemme vain merkityksetön kasa molekyylejä - eikä mikään lopulta merkitse mitään. Tämä on syynä esimerkiksi sille miksi lain, vanhempien ja periaatteiden kunnioitus vähenee koko ajan nyky-yhteiskunnassa.

mikael torppa

***Raamatun kertomukset Vanhassa - ja Uudessa Testamentissa ovat ristiriidassa kaikenlaisen tieteellisen tutkimuksen kanssa, olipa se luonnontieteellistä tai humanistista.***

Mielipidehän se on tuokin. Nimenomaan mielipide - ilman sen parempia perusteita. Omat perusteeni maailmakaikkeuden synnystä jotka osoittavat päinvastaiseen lopputulokseen sinun väitteesi suhteen annoin blogissa. Seuraavissa osissa on tarkoitus tarkastella enemmän eliöiden ja ihmisen alkuperää ja sitä mikä malli on niille selitysvoimaisin ja johdonmukaisin.

Ps, koko Raamatun kaanon oli jo olemassa sellaisenaan ennen viittaamiasi kirkolliskokouksia. Se ei siis ole minkään kirkolliskokouksen äänestystulos tai päätös. Niissä vain vahvistettiin että kirkko pitää tätä kaanonia Jumalan sanana.

Mistä koostuu ns. kaanon ja mitä se tarkoittaa? Raamattu koostuu kuudestakymmenestäkuudesta kirjasta. Miksi juuri nämä kirjat ovat päätyneet Raamattuun? Vieraana Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja, teologian dosentti ja kirjailija, Juha Ahvio. Café Raamattu > Mikä on Raamatun "canon"? - http://www.tv7.fi/vod/player/46451/

Käyttäjän EeroPyykkl kuva
Eero Pyykkölä

Varmaan olet kertonutkin, mutta oletko sitä mieltä maapallo ihmisineen on about 6000 vuotta vanha ja tieteellisesti todetut ikätarkenteet kymmenien tuhansien vuosien taakse höpönhöpöä?

mikael torppa Vastaus kommenttiin #87

Tässä minun ja Mikko Tuulirannan syväanalyysi aiheesta - http://www.youtube.com/watch?v=YymiNCYErZY

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman Vastaus kommenttiin #87

Tiesitkö, että puissa voi olla useita vuosirenkaita yhdestä vuodesta?

mikael torppa Vastaus kommenttiin #92
Käyttäjän JarkkoLampo kuva
Jarkko Lampo

Väärin meni taas, Torppa. Nikean kirkolliskokouksessa oli arvioitavana siihen saakka vallalla ollut areiolainen käsitys, jonka mukaan Jeesus oli luotu eikä jumalista alkuperää. Sitä ennen ei ollut kolmesta persoonasta koostuvaa jumalaa. Siihen mennessä oli olemassa siis vain yksi jumala kuten juutalaisilla. Siinä kirkolliskokouksessa luotiin nykyinen kristinuskon jumala kun mukaan ympättiin vielä Pyhä Henki.

Raamatun kaanon eli kirjakokoelma on myös samalta ajalta. UT:n kaanonin määritteli piispa Athanasios v. 367, siihen asti UT oli ollut toisenlainen, mm Tuomaan evankeliumi ja monta muuta on tiputettu pois. Ne tunnetaan Apokryfisinä kirjoina.

Hyvä Torppa, putkinäkösi pahenee.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #101

Argumenttisi kaatuu siihen yksinkertaiseen asiaan että kirkolliskokouksessa ei kirjoitettu mitään Raamatun kirjoja vaan ainoastaan todettiin jo vuosisatoja olemassa olleet kirjat Jumalan sanaksi. Nämä kirjat (Raamatun 66 kirjaa) olivat olleet ja satoja vuosia alkuseurakunnan käytössä ennen ensimmäistäkään kirkolliskokousta. Ahvio tuo hyvin asian esille jo linkkaamassani linkissä.

Käyttäjän JarkkoLampo kuva
Jarkko Lampo Vastaus kommenttiin #105

Torppa, lukihäiriökin vaivaa putkinäön lisäksi. Kirkolliskokouksissa siis VALITTIIN, mitkä kirjoitukset kelpaavat Raamattuun. Useita raakattiin pois koska ei miellyttänyt kaikkia läsnäolijoita. Kilpailevia kirjailijoita oli useita.

Kirkolliskokoukset siis ovat luoneet niin jumalan kuin Raamatunkin eli määränneet mihin mm. sinun tulee uskoa. Hyvin on näköjään perille mennyt lähes 2000v vanhat määräykset.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #108

Ei minua lukihäiriö vaivaa - en vain usko sinun selitystäsi. Sillä alkuseurakunnalla oli ollut jo kaanon käytössä useita satoja vuosia ennen näitä kirkolliskokuoksia. Kaanon oli alkuseurakunnalla käytössä jo vuosikymmeniä ellei satoja - ennen kuin edes nämä kilpailevat "gnostilaiset" kirjoitukset ilmestyivät. Täten väitteelläsi ei ole pohjaa. Teologian dosentti selittää tässä tarkemmasti - suosittelen kuuntelemaan :) http://www.tv7.fi/vod/player/46451/

Käyttäjän JarkkoLampo kuva
Jarkko Lampo Vastaus kommenttiin #111

Jokin kästyshäiriökin vaivaa sillä en ole missään sanonut ettäkö jotain kaanonia ei olisi ollut ennen tuota kirkolliskokousta. Siellä kuitenkin määrättiin mikä se kaanon on siitä lähtien. Jotain poistettiin ja jotain tuotiin tilalle ja siitä lähtien mm. envankeliumeita on ollut vain neljä kappaletta.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #112

Niin kuin jo kirjoitin tuo väitteesi ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa. Sillä alkuseurakunnalla oli se kaanon (66 kirjaa) mikä meillä edelleen on käytössä. Kirkolliskokous vain teki siitä myös virallisen katolisen kirkon kaanonin.

Tässä myös erinomainen linkki aiheesta josta lainaan pätkän;

- "RKK (katolinen kirkko) ei olisi kyennyt tunnistamaan UT:n kirjoja jos ne eivät olisi olleet olemassa ja jos niitä ei olisi pidetty Jumalan sanana. Sola Scriptura ei ole raunioitunut, sillä eivät protestantit tai ketkään muutkaan ole joutuneet hyväksymään Uuden Testamentin sisältöä katolisen kirkon ja tradition kautta, koska Jumala antoi sanansa apostoleille ja alkuseurakunnasta ne levisivät eteenpäin niin että ne kyettiin tunnistamaan myös 300-luvun lopulla. RKK on saanut UT:n tekstit alkuseurakunnan uskovien kautta siten, että heidän kauttansa UT:n teksti on levinnyt eteenpäin.

Tosiasia on se, että Jumala antoi meille UT:n apostolien kautta, jotka kirjoittivat ylös Jumalan ilmoituksen. Heidän kirjoituksiaan levitettiin kaikkialle ja ne olivat jo käytössä ennen kuin virallinen Rooman katolinen kirkko edes näki päivänvalon. Vaikka katolinen kirkko ei olisi edes koskaan syntynyt maan päälle, niin UT:n kaanon olisi siitä huolimatta levinnyt kaikkialle, sillä olihan se jo olemassa Jumalan seurakunnissa pari sataa vuotta ennen kuin Rooman katolinen kirkko syntyi.

Rooman katolinen kirkko liioittelee omaa osuuttansa ikään kuin ilman katolista kirkkoa uskovat olisivat jääneet vaille Jumalan sanaa. Eivät tietenkään olisi jääneet, sillä se oli jo olemassa ennen RKK:n syntymistä ja todelliset Herran Jeesuksen opetuslapset lukivat sitä siellä missä he olivat." - "Sola Scriptura - Yksin Raamattu" - http://www.kotipetripaavola.com/solascripturayksin...

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman Vastaus kommenttiin #113

Milloin kristinoppi tuli Suomeen?

Käyttäjän JarkkoLampo kuva
Jarkko Lampo Vastaus kommenttiin #114

Ei se tullut vaan väkisin tuotiin. Birgerin jaarli ja Eerikki tulivat valloittajina mutta vastaan pistettiin, tunnetuimpana soturina Lalli-niminen isänmaanystävä.

Ei auttanut, siitä lähti kirkon diktatuuri joka onneksi viimeisenä satana vuotena on ollut heikkenemään päin. Tällaisenkin kirjoituksen voi jo julkaista pelkäämättä.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #114

Manulle,

Kansakoulu perustettiin kristinuskon perustuksille ja sen tehtävä oli ensisijaisesti opettaa lapsille hyvät kristilliset tavat ja etiikka. Tämän seurauksena 1950-luvulla pystyi vielä Lahdessakin jättämään ovat yöksi auki eikä pyöriä tarvinnut lukita ja niitä ei varastettu. Nyt ne viedään vaikka ne olisivat lukossakin.

Eli vielä muutamia vuosikymmeniä sitten kristilliset absoluuttiset arvot vallitsivat länsimaisissa yhteiskunnissa niin maiden lakien säädössä kuin kansalaisten käytännönelämässä. Vuosia sitten yhteiskuntamme perustana olivat siis kristilliset absoluuttiset arvot. Ihmiset tiesivät mikä on oikein ja väärin. Seksuaalista poikkeavuutta, julkista lainrikkomista, abortteja, varkautta, pornografiaa, julkista alastomuutta ja ”helppoja” avioeroja pidettiin väärinä. Yhteiskunnalla oli erilaisia rangaistuksia näihin syyllistyville. Arvojen perustana olivat Raamatulliset periaatteet (Esim: kymmenen käskyä). Suurin osa ihmisistä hyväksyi uskon Jumalaan tai kunnioitti sitä. Suomea sanottiin kristilliseksi maaksi!

Toisin on nyt kun Suomikin on pitkälle sekularisoitu tarmokkaan kehitysopillisen "aivopesun" kautta jota koulutusjärjestelmämme ovat suorittaneet varsinkin peruskoulun aikakaudella.

Päämäärätön ja merkityksetön darvinistinen evoluutio on pohjana ideologialle joka hallitsee tämän päivän luokkahuoneita - historianopetuksessa, biologiassa, maantieteessä, filosofiassa ja psykologiassa. Tämä ideologia on koko sekulaarin humanismin perustana ja sen pääsanoma on että koska olemme vain päämäärättömän luonnollisen prosessin - ohjaamattoman evoluution – tulos niin ei ole olemassa mitään Jumalaa jolle olisimme vastuussa elämästämme. Tämä laajasti opetettu näkemys johtaa loogisesti loppuun asti vietynä uskomaan, että olemme vain merkityksetön kasa molekyylejä, eikä mikään lopulta merkitse mitään.

Kun nuorisolle opetetaan että pohjimmiltaan olemme vain merkityksetön kasa molekyylejä niin mitä merkitystä joillakin säännöillä ja lailla enään loppujenlopuksi on. Ne ovat silloin vain joidenkin ihmisten säätämiä lakeja joidenka kautta yritetään vaikuttaa toisten ihmisten tekemisiin. Mikä jokin toinen molekyylikasa on rajoittamaan toisen merkityksettömän kasan tekoja. Jos kaikki on vain tässä ja nyt niin syökäämme ja juokaamme, ja tehkäämme mitä kukin parhaakseen näkee sillä huomenna me kuolemme. Tällainen ajattelu lisääntyy sitä mukaa mitä enemmän kristinusko hiipuu ja sekularismi jyllää.

Tämä suuntaus myös todistaa Raamatun olevan Jumalan sanaa sillä Raamattu profetoi jo tuhansia vuosia sitten että viimeiset päivät tulevat olemaan juurikin tällaisia.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman Vastaus kommenttiin #118

Et vastannut kysymykseeni. En minä varasta, murtadu ihmisten kotiin, vaikka olenkin uskonnoton ihminen. Kunnioitan kaikkia ihmisiä, heidän uskonnollisesta, rodullisesta tms. riippumatta. Ei kai sinulle ole syntynyt sellaista käsitystä, ettenkö arvostaisi sinua ihmisenä?

mikael torppa Vastaus kommenttiin #121

Manulle,

Ei minulla ole sellaista kuvaa ettetkö arvostaisi minua. Sinä olet hyvä keskustelija ja sinua selvästi kiinnostaa tällaiset aiheet, se on hyvä. Vastauksessani halusin tuoda esille sitä kuinka tärkeä merkitys kristinuskolla on ollut Suomalaisen kulttuurin muodostuksessa. Täällä on ollut asiat hyvin koska täällä on perustettu kristinuskon varaan.

Tämän vuoksi monien sekulaarienkin etiikka nojautuu pitkälti kristinuskosta nousevien hyveiden päälle vaikka he eivät pitäisikään itseään kristittyinä. Näin siksi että koko länsimainen kulttuuri on rakennettu pitkälti kristinuskon varaan ja siksi sekulaaritkin ammentavat vieläkin hyvin pitkälti etiikkansa kristinuskon moraalikäsityksistä.

Käyttäjän JarkkoLampo kuva
Jarkko Lampo Vastaus kommenttiin #123

No niin Torppa, pääsitpä lopultakin siihen mihin moni muukin uskonhörhö eli omimaan kaiken postivvisen elämäntavoista uskonnon ansioksi. 3Moos-kirjassa on luettelo uskonnon säännöistä ja Jeesus Vuorisaarnassa vakuuttaa että pieninkään osa noista laeista ei hänen toimestaan katoa. Niiden sääntöjen mukaan meidän pitäisi elää jos uskonnon sääntöjen mukaan eläisimme. Niitäkin on jotka elävät.

Onneksi nämä säännöt on unohdettu ja elämme ihmisarvoista elämää normaalien moraalisäännösten mukaan. Meinaatko että ilman Jeesuksen "Antakaa lasten tulla.."-opetuksia emme lapsiamme arvostaisi?

mikael torppa Vastaus kommenttiin #127

Matt 5:17 Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään.

Hebr 10: 8 Kun hän ensin sanoo: "Uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut etkä niihin mielistynyt," vaikka niitä lain mukaan uhrataankin,
9 sanoo hän sitten: "Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi". Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen.
10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.

Hebr 7:11 Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisen pappeuden kautta, sillä tähän on kansa laissa sidottu, miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan?
12 Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos.

Raamattu opettaa, että Herran Jeesuksen kautta tuli voimaan lain muutos. Herra Jeesus ei kumonnut Jumalan lakia, joka on Kymmenen Käskyä. Herran Jeesuksen kautta kuitenkin kumottiin vanhan liiton jumalanpalvelusjärjestys. Kymmenen Käskyä ja vanha liitto ei siis ole sama asia, vaikka Kymmenen Käskyä kuuluivatkin vanhaan liittoon.

Uusi Liitto kumosi vanhan liiton järjestyksen sekä ison osan vanhan liiton käskyjä. Kymmenen Käskyä ovat yhä voimassa Uudessa Liitossa. Vanhasta liitosta on kuitenkin voimassa ne opetukset ja käskyt, jotka pitävät yhtä Uuden Liiton opetuksien kanssa ja joiden on mainittu olevan voimassa Uudessa Liitossa.

Uuden Liiton aikakautena ei ole voimassa vanhan liiton aikainen jumalanpalvelusjärjestys ja siksi iso osa VT:n käskyistä ei ole enää voimassa.

Raamattua ivaajien ja pilkkaajien esiin nostamat ajatukset VT:n käskyjen pohjalta ovat yhtä typeriä kuin se, että joku vaatisi jalkapuu ja häpeäpaalu rangaistuksen käyttöönottamista. Jalkapuu ja häpeäpaalu rangaistukset poistettiin käytöstä vuonna 1894, kun Suomessa astui voimaan uusi rikoslaki.

VT:n käskyt asetettiin noudatettaviksi tietyssä historian vaiheessa, mutta Herran Jeesuksen sovituskuoleman kautta on annettu Uusi Liitto ja uusi jumalanpalvelusjärjestys. Vanhaan ei saa enää palata, koska se ei ole enää voimassa. Samoin myös vuonna 1894 Suomesta poistettiin jalkapuu ja häpeäpaalu rangaistukset, jotka eivät enää ole voimassa, siksi ketään ei saa enää vaatia rangaistavaksi jalkapuulla tai häpeäpaalulla. Yhtä typerää on tuoda esille noudatettavaksi sellaisia VT:n aikaisia käskyjä, jotka eivät enää ole voimassa.

http://www.kotipetripaavola.com/vastausRaamatunpil...

Käyttäjän JarkkoLampo kuva
Jarkko Lampo Vastaus kommenttiin #139

Ja jatkuu:

18 Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut.

Kas kun tuon "unohdit". Mutta ymmärränhän minä. Eikä tuo tarkoita pelkästään 10 käskyä, ne olivat vain käskyjä. Laki annettiin Mooseksen 3, kirjassa.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman Vastaus kommenttiin #123

Kristinusko tuotiin Suomeen n 1200-luvulla. Mikä mahtoi olla niiden ihmisten taivasosuuden, jotka olivat eläneet vuosisatoja tätä ennen?

Käyttäjän JarkkoLampo kuva
Jarkko Lampo Vastaus kommenttiin #129

Minä ihmettelen sitä että mikähän on ennen Jeesusta eläneiden ihmisten kohtalo. Eivät ole saaneet mahdollisuutta edes tutustua noihin satuihin.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #129

Manulle,

"Sillä kun pakanat, joilla ei lakia ole, luonnostansa tekevät, mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei lakia ole, ovat itse itsellensä laki ja osoittavat, että lain teot ovat kirjoitetut heidän sydämiinsä, kun heidän omatuntonsa myötä-todistaa ja heidän ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä - sinä päivänä, jona Jumala on tuomitseva ihmisten salaisuudet Kristuksen Jeesuksen kautta, minun evankeliumini mukaan." (Room.2:14-16)

Näen niin että Jumala on laittanut jokaiselle ihmiselle tietyn perustietoisuuden oikeasta ja väärästä heidän omaantuntoonsa. Jos ihmiset eivät ole koskaan kuulleet evankeliumia niin uskon että Jumala tuomitsee nämä ihmiset sen mukaan miten he noudattivat omantuntonsa ääntä. Eli jos ihmiset ovat pyrkineet elämään hyvin sen mukaan mitä Jumalan laittama laki on osoittanut heidän omassatunnossa - mutta eivät ole koskaan kuulleet pelastuksen evankeliumia niin uskon että Kristuksen iankaikkinen uhri luetaan myös heidän edestä. En kuitenkaan tästä voi sanoa varmaa koska en tästä tiedä niin hyvin. Sen kuitenkin tiedän ettei yksikään ihminen joudu pelastuksen ulkopuolelle kaikkivaltiaan Jumalan sitä tietämättä ja sallimatta.

Käyttäjän JarkkoLampo kuva
Jarkko Lampo Vastaus kommenttiin #143

Sinulla varmaan on selitys myös sille, ehkäpä ihan tuollainen ehkäpä...ehkäpä...ehkäpä-tyyppinen mikä selittäisi että miksi jumala sen Jeesuksen lähetti vasta 2000v sitten eikä aiemmin jolloin kaikki ijmiset olisivat saaneet samat mahdollisuudet kuin me.

Käyttäjän JarkkoLampo kuva
Jarkko Lampo Vastaus kommenttiin #118

Otetaan aluksi nuo kaksi viimeistä riviä. Jeesus profetoi Raamatun mukaan että hänen sukupolvensa ei katoa ennen kuin nuo viimeiset päivät ovat päällä. Se niistää raamatun ennustuksista korkeimmalta taholta.

Muusta kirjoituksestasi, Torppa. Tuollaisista pelkoon perustuvista säännöistä tulee aina mieleen ensimmäisenä Myrskyluodon Maija ja sen läpi kulkeva pelon ilmapiiri, jonka tuovat uskonto ja papit. Aiemmasta historiasta tulee mieleen katolisen kirkon diktatuuri ja jesuittojen kidutusmenetelmät. Mika Waltarin kirjoista niitä löytyy, jollei halua tarkemmin tutustua Paavien hirmuhallintoon. Nykyisinkin sitä hirmuhallintoa ehkäisyn estävine määräyksineen pelätään kehitysmaissa, joissa yksinkertaista väestöä edelleen sorretaan uskonnon voimalla.

Kuten sanoin, täällä onneksi siitä on päästy eroon. Että olisimme kasa merkityksettömiä molekyylejä? Säälin sinua jos sinulle on noin opetettu, en osaa kuvitellakaan millaisessa ympäristössä olet elänyt kun noin ihmisarvoa alentavan opetuksen olet saanut. Ymmärrän kuitenkin tuon paljastuksesi jälkeen paremmin kirjoituksiasi.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #122

Kun Jeesuksen opetuslapset kysyivät Häneltä että milloin Hän palaa niin Jeesus kertoi millaista silloin tulee olemaan kun Hän palaa. Sitten Hän sanoi ettei se sukupolvikatoa ennen kuin Hän tulee. Sillä sukupolvella Hän viittasi tietysti siihen sukupolveen joka on silloin elossa kun ne merkit toteutuvat joista Jeesus puhui. Sillä Hän puhui Herran päivästä jolloin tämä aikakausi katoaa. Todistusaineisto osoittaa tähän selkeästi sillä Jeesus ei ole vielä palannut.

Tässä yksi Raamatun viimeisistä päivistä kertova profetia;

"Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia; heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman."(2.Tim.3:1-5)

Käyttäjän JarkkoLampo kuva
Jarkko Lampo Vastaus kommenttiin #125

Taas sitä "tulkintaa" ja voipa sanoa että tahallista tarkoitushakuista vääristelyä. Kohta kuuluunäin:

32. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki tapahtuu.

Siis "tämä", ei "se". Asia on täysin selvä kaikille paitsi tietenkin niille tuskissaan kiemurteleville uskovaisille joille asia on kiusallinen.

Sitten tuo profetia. Se sopii paljon paremmin menneisiin vuosisatoihin kuin nykyisiin. Silloin kaikenlainen eriarvoisuus jopa lapsiorjineen oli aika yleistä nykypäivään verrattuna. Jos tuo on otettava jonkinlaisena profetiana meidän maassamme niin ne ajat joihin tuo parhaiten sopii, ovat jo ohi. Tässä kuitenkin edelleen porskutetaan.

Käyttäjän JarkkoLampo kuva
Jarkko Lampo Vastaus kommenttiin #113

Suosittelen että tutustuisit muihinkin kirjoituksiin kuin kavereitten kesken kirjoitettuihin sepustuksiin.

Tässä yksi:
Uuden testamentin kaanonin määritteli ensimmäisenä Athanasius vuonna 367. Tämä kaanon sai yhä suuremman ja suuremman suosion, kunnes se hyväksyttiin lopulta Karthagon kolmannessa kirkolliskokouksessa vuonna 397.

Tuota ennen oli muitakin käsityksiä.

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist

Tiesitkö torppa, että kosmisessa taustasäteilyssä voi olla useita ”vuosirenkaita” yhdestä maailmankaikkeuden edellisetä vaiheesta? Kuvia löytyy seuraavista viitteistä:

http://arxiv.org/abs/1011.3706
Concentric circles in WMAP data may provide evidence of violent pre-Big-Bang activity

Authors: V.G.Gurzadyan, R.Penrose
(Submitted on 16 Nov 2010)

http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1011/1011.3706.pdf

Figure 3.The sky region of Fig.2 with indication of the low variance circles. This particular example also illustrates a low-variance central point

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield

Eepoksista Kalevalan maailman syntyä kuvaava tarina ehkä kuvaa Raamatun luomiskertomusta paremmin alkuräjähdysteoria.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman

Raamatun kertomus perisynnistä ja Kainin tekemästä veljessurmasta antaa kovin lohduttoman alun ihmiskunnalle. Sotkan muna on kaikin tavoin positiivisempi idea.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield

Raamatun luomiskertomus vastaa aika hyvin evoluutioteoria, ihminen luotiin viimeiseksi. Minusta on hyvä pointti kun Jumala luovuttaa vastuun luomakunnastaan ihmiselle: "viljelkää ja varjelkaa maata".

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman Vastaus kommenttiin #128

Jumala ehkä luovuttaa vastuun, mutta säilyttää itsellään oikeuden tuomita epäonnistuneet ikuiseen kadotukseen.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #128

Margaretalle,

Itseasiassa luomisjärjestys on Raamatussa ja evoluutioteoriassa täysin erilainen;

1.Mooseksen kirja VS Kehitysopillinen pitkien ajanjaksojen teoria:

- Maapallo ennen aurinkoa ja tähtiä VS Aurinko ja tähdet ennen maapalloa

- Maapallo aluksi vedenpeitossa VS Maapallo aluksi sula möykky

- Elämä luotiin ensiksi kuivalle maalle (kasvit) VS Elämä alkoi meressä

- Kasvit luotiin ennen aurinkoa VS Kasvit muodostuivat auringon jälkeen

- Kalat ja linnut luotiin samaan aikaan VS Kalat muodostuivat kauan ennen lintuja

- Linnut luotiin ennen maalla eläviä eläimiä VS Maalla elävät eläimet muodostuivat ennen lintuja

- Valaat luotiin ennen maalla eläviä eläimiä VS Maalla elävät eläimet syntyivät ennen valaita

- Ihminen ja dinosaurukset elivät yhtä aikaa VS Dinosaurukset kuolivat kauan ennen ihmistä

- Luominen tapahtui kuudessa päivässä VS Evoluutio jatkuu edelleen tulevaisuuteen

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #137

En ole huomannut että raamatussa puhutaan dinosuruksista.
Jumalan päivä voi tietenkin kestää miljoonia vuosia.
Vanhan testamentin kirjoittajat eivät tietenkään tieneet evoluutioteoriasta mitään.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #145

Niin Raamatussa dinosauruksia kutsuttiin lohikäärmeiksi ja hirviöiksi koska sana dinosaurus keksittiin vasta vuonna 1841. Muuten varhaisissa brittikertomuksissa on ensimmäisiä eurooppalaisia kuvauksia matelijahirviöstä. Eräs noista hirviöistä tappoi ja nieli Walesin kuningas Morviduksen noin 336 jKr. Toinen hallitsija, kuningas Peredur, onnistui kuitenkin surmaamaan hirviönsä Walesissa, paikassa nimeltä Llyn Llion.

Lähde: Bill Cooper, ”Anglo-Saxon Dinosaurs as described in early historical records”, pamphlet No. 280, Creation Science Movement, Portsmouth, UK, 1992.

Historialliset dokumentit näyttävät siis puoltavan Raamatun ilmoitusta - että ihminen ja dinosaurukset ovat eläneet samaan aikaan.. Lisäksi Raamattu ilmoittaa selkeästi ettei luomisen päivät voineet olla miljoonia vuosia

2.Moos.20:9 Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi;
20:10 mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on.
20:11 Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sentähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.

Jumalan laki kymmenen käskyä sanoo että kuusi päivää tulee tehdä työtä mutta seitsemäs päivä on Jumalan sapatti jolloin ei työtä saa tehdä. Näin siksi että Jumala itse teki töitä esimerkkinä ihmisille kuusi päivää ja lepäsi seitsemännen päivän. Jumala siis itse antoi ihmisille työviikon esimerkin. Näin Raamattu vahvistaa että numeraaliset päivät luomisessa tarkoittivat todellakin päiviä (vuorokautta).

Jumala siis määritti itse viikon pituuden heti luomisessa ja tätä
viikkoa ihmisten tulisi noudattaa omassa työelämässäkin.

Jos jom (päivä) olisi tarkoittanut luomisessa epämääräistä aikaa niin toisen Mooseksen kirjan (20:8-11) kohdassa merkityksen täytyisi olla: tee työtä kuusi epämääräisen ajan kestävää ajanjaksoa ja lepää seitsemäs epämääräisen ajan kestävä ajanjakso. Tässä ei kuitenkaan olisi mitään järkeä. Tai jos se olisi tarkoittanut miljoonaa vuotta niin merkityksen täytyisi olla: tee työtä kuusi miljoonaa vuotta ja lepää miljoona vuotta. Tässäkään ei olisi mitään järkeä.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #149

Genesiksessäkö kerrotaan, että jumala loi lohikäärmeitä ja hirviöitä?
Dinosaurusko tappoi Walesin kuninkaan?
Ei todellakaan ole jutuissasi mitän järkeä?

Käyttäjän JarkkoLampo kuva
Jarkko Lampo Vastaus kommenttiin #150

No eipä ole eipä tosiaan. Ei ole myöskään luomiskertomuksessa eikä sen jatkossa. Alussa oli siis vain Aatami ja Eeva joille syntyi pojat Kain ja Abel. Kuten tunnettua Kain tappoi Abelijosta teosta hänet ajettiin pakoo ja hän meni jonnekin naapurikaupunkiin ja otti sieltä itselleen vaimon. Mistä se vaimo tuli? Oliko joku tehnyt salaa omaa luomistyötään naapurissa ja kuka?

Ja meidän tieteen- ja uskontuntijamme täällä väittää tiedettä omituiseksi.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #151

Aadam ja Eeva saivat useita poikia ja tyttäriä (1.Moos.5:4). Raamatun mukaan Jumala loi Aadamin ja Eevan virheettömiksi perimältään. Heidän genomeissa ei ollut ainoatakaan kirjoitusvirhettä kun Jumala rakensi heidät. Siksi Jumala kutsui heidän rakentamistaan hyväksi. He olivat Mestarillisesti tehdyt. Jumalan sanan mukaan kuolema tuli maailmaan Eedenin paratiisissa tapahtuneen syntiinlankeemuksen johdosta. Tämä tarkoittaa sitä että alussa Aadam ja Eeva olivat myös kuolemattomia ja miksi eivät olisi olleet kun kerta heidän perimänsäkin oli virheetön.

Syntiinlankeemuksen seurauksena Jumala kirosi maan ja kuolema tuli maailmaan ja tämän vuoksi ihminen alkoi myös vanhenemaan haitallisten mutaatioiden seurauksena. Aluksi virheitä (mutaatioita) oli tietysti vähän sukupolvissa koska mutaationopeus ei ole hirveän suuri (luokkaa noin sata nukleotidikorvautumista "kirjoitusvirhettä" yksilöä kohden sukupolvessa).

Tämän vuoksi ensimmäiset sukupolvet elivät lähes tuhat vuotiaiksi ja miksi eivät olisi eläneet – kun vanheneminen johtuu mutaatioiden seurauksista – joita oli silloin vielä vähän. Alussa lisääntyminen on tapahtunut sisarliittojen kautta. Tärkeää on ymmärtää se ettei alussa sisarliitotkaan aiheuttaneet geneettisiä oireita koska perimissä ei ollut vielä paljon virheitä (mutaatioita). Jumala kielsikin sisarliitot oikeaan aikaan (3.Mooseksen kirja) kun mutaatioita oli kertynyt siihen määrin että ne alkoivat aiheuttamaan biologisia haittavaikutuksia. Nyt mutaatioiden aiheuttama virhekertymä on räjähtämässä ihmissuvun käsiin ja tekohengityskään jota on voitu kehittyneen lääketieteen ansiosta antaa ei tahdo enää auttaa.

Nykyään kaksi ihmistä ei voisi enään saada aikaan tällaista ihmissukua koska nykyajan ihmisten perimät ovat jo niin rappeutuneet. Näin ei ollut kuitenkaan Aadamin ja Eevan laita sillä heidän perimänsä olivat alussa virheettömät ja siksi heidän jälkeläiset kykenivät tuottamaan koko ihmissuvun.

Itseasiassa kaikki liitot ovat sisarliittoja sillä jos ihminen ei ole naimisissa sukulaisensa kanssa niin hän ei ole naimisissa ihmisen kanssa. Näin siksi että kaikki ihmiset ovat sukua toisillensa – sillä me kaikki olemme Aadamin ja Eevan jälkeläisiä. Nykyään kun ihmisten perimät ovat jo niin rappeutuneita (täynnä kirjoitusvirheitä) niin lähisukulaisten väliset sisarliitot aiheuttavat biologisia haittavaikutuksia. Alussa näin ei ollut koska ei ollut geneettisiä virheitä niin kuin nykyään. Jumala kielsi lähisukulaisten sisarliitot todellakin oikeaan aikaan – ihmisten parhaaksi.

Käyttäjän JarkkoLampo kuva
Jarkko Lampo Vastaus kommenttiin #152

Kaunis tarina joka kaatuu jo siihen että virheetön ihminen ei tottele luojaansa ja tappaa veljensä.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield Vastaus kommenttiin #152

Ei raamattu ole mikään tieteellinen teos!

mikael torppa Vastaus kommenttiin #150

Tässä video jossa kerrotaan Raamatusta ja dinosauruksista. Vastaako todistusaineisto luomista Osa 2 Pekka Reinikainen - http://www.youtube.com/watch?v=pA2BjnRazUs

Käyttäjän JarkkoLampo kuva
Jarkko Lampo Vastaus kommenttiin #153

Vai että Pekka Reinikainen täytyy vetää mukaan. Silloin ollaan jo epätoivoisia.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #137

Kommenttia 137 on tietenkin pakko suositella. Oikeastaan koko aprilliblogin keskustelu tiivistyy siihen.

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen

En ymmärrä tieteen selityksiä maailmasta, ergo Jumala.

Tähän voidaan tiivistää jokainen yritys torpata tieteen käsitystä maailmasta, maailmankaikkeudesta ja siihen liittyvistä asioista. Yleensähän sekoitetaan kaikkia mahdollisia tieteenaloja keskenään ja etsitään ristiriitaisuuksia vaikkapa tähtitieteen ja biologian sekasikiöistä.

Tällä kertaa meni tieteen perusasioiden ymmärtäminen metsään heti tuossa termodynamiikan käsitteistössä. Entropia kasvaa maailmankaikkeudessa, mutta suljetussa järjestelmässä sen ei tarvitse kasvaa, jos energiaa riittää.

Termodynamiikan ensimmäinen laki taas ei pyrikään selittämään, miksi maailmankaikkeus on syntynyt. Se selittää vain miten asiat tässä maailmankaikkeudessa toimivat.

mikael torppa

Niin termodynamiikan ensimmäisen lain mukaan alkuräjähdysteoria ei voi toimia. Lisäksi entropia kasvaa kaikissa järjestelmissä. Autot ruostuvat, tavarat rapistuvat ja kuihtuvat ja geenivirheet lisääntyvät. Näemme entropian lisääntyvän kaikkialla.

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen

Ei.

Termodynamiikan lait pätevät meidän maailmankaikkeudessamme. Alkuräjähdys on tapahtunut, jos puhutaan lineaarisesta aikakäsityksestä, meidän maailmankaikkeutemme ulkopuolella.

Termodynamiikka on suljetun tilan laki. Maailmankaikkeuden alkuräjähdys tai singulariteetti oli potentiaali, joka synnytti nykyisen kaltaisen tilan ja ajan. Lait toimivat tässä kehyksessä. Niiden ei tarvitse kyetä selittämään alkuräjähdystä.

Ihan samalla tavalla kuin vetovoima ei selitä sitä, vaan on fysiikan laki, joka toimii tietyin tavoin tässä maailmankaikkeudessa.

Entropia ei kasva kaikissa järjestelmissä. Meillä on olemassa jopa käsitteet sellaisille systeemeille, joissa massa ei vaihdu ja entropia ei kasva. Se on sen käyttämäsi termodynaamikan peruskäsitteistöä, eli suljettu tai avoin systeemi.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #142

Jokainen voi uskoa mitä haluaa menneisyydestä mutta sellainen selitys menneisyydestä joka ei ole johdonmukainen niiden tosiasioiden kanssa jotka tunnemme tai on vastaan tunnettuja luonnonlakeja ei ole kuitenkaan tieteellinen selitys.

National Science Education Standards (page 221) National Academy Press (1996) määritti tieteen ensimmäisen ja tärkeimmän kriteerin näin: "Ensimmäisenä ja tärkeimpänä, niiden tulee olla yhdenmukaiset luonnosta tehtyjen kokeellisten ja havaittavien todisteiden kanssa ja kun tilanne sen mahdollistaa, niiden tulee tehdä luotettavia ennustuksia tutkittavista kohteista/järjestelmistä."

Jos selitys ei täytä tätä kriteeriä on se tieteelliseltä arvoltaan arvoton. Sellainen selitys joka on vastoin tunnettuja tosiasioita ja luonnonlakeja on yliluonnollinen selitys. Kosmologia liukuukin selityksissään yliluonnolliseen jossa tuntemattomalla selitetään tuntematonta. Kaiken lisäksi tälle tuntemattomalle luetaan sellainen kyky joka kristinuskon mukaan kuuluu vain Luoja Jumalalle. Sillä tämän tuntematon on synnyttänyt olemattomasta tämän kaiken mitä me nyt näemme.

Tähtitieteilijä David Darlingin kommentti on vieläkin osuvin kuvaus kosmologiasta;

- ”Se mikä on iso juttu – todella iso – on se, miten nyhjäistä tyhjästä. Älä anna kosmologien hönäyttää itseäsi. – Heilläkään ei ole asiasta mitään aavistusta huolimatta siitä, että he kovasti puuhastelevat saadakseen itsensä ja muut vakuuttuneiksi, että se ei todellakaan ole mikään ongelma. ´Alussa´, he sanovat, ´ei ollut mitään – ei aikaa, ei avaruutta, ei ainetta eikä energiaa. Mutta sitten tuli kvanttifluktuaatio, josta…´ Huh! Huh! Käske heidän lopettaa tähän. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan? Ensiksi ei ollut mitään ja sitten yhtäkkiä olikin jotain. Kosmologit yrittävät yhdistää nämä kaksi kvanttifluktuaatiolla, epävarmuuden värinällä, josta kaikki kipinöi. Sitten he häipyvät – ja ennen kuin olet ehtinyt edes huomata – he ovat vetäisseet sata miljardia galaksia kvanttihatustaan!”

Ps, entropia kasvaa kaikkialla. Jos jätämme menemästä johonkin huoneeseen vaikka kymmeneksi vuodeksi ja sitten menemme sinne niin huomamme kuinka kaikki siellä on rapistunut ja kokenut entropiaa vaikka kukaan ei ole käynyt huoneessa.

Käyttäjän JarkkoLampo kuva
Jarkko Lampo Vastaus kommenttiin #147

Korvaahan, Torppa, tuossa tarinassasi kaikki kosmologia-sanat sanalla uskonto tai uskonhörhö.

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen Vastaus kommenttiin #147

Jos käsityksesi termodynamiikan suljetusta järjestelmästä on hylätty huone niin tässä kohtaa täytynee todeta, etten jaksa väitellä asiasta.

On olemassa tilanteita, joissa mielipiteet eivät ole oikeita tai niiden arvo on nolla. Sinun mielipiteesi tieteestä ja siitä miten sen määrität ovat tällaisia.

Olli Nurmi

Täytyy myös ottaa huomioon, että koska universumin synty on kovin monimutkainen ja kaukainen tapahtuma, ei siitä voi tehdä kuin heikohkoja arvauksia nykyisen tieteen perusteella. Se on vain teoria, yleisesti hyväksytty sellainen, vähän kuin se, miten kuu on syntynyt.

Kun taas termodynamiikka pyrkii kuvaamaan nykyisyydessä havaittavia ilmiöitä. Eikä näillä kahdella asialla ole oikeastaan kauheasti yhteistä.

mikael torppa

Tieteellisten teorioiden vaatimuksissa ensimmäinen ja tärkein kriteeri on kuitenkin seuraava;

Ensimmäinen luonnontieteelliselle teorialle asetettava vaatimus on, että se ei saa olla ristiriidassa minkään tunnetun havainnon kanssa. Minimivaatimus on, että teorian täytyy ainakin sopia tosiasioihin paremmin kuin kilpailevien teorioiden.

Tämä on tieteellisten teorioiden muodostamisen lähtökohta ja tämän perusteella niiden paremmuutta ja selitysvoimaisuutta sekä johdonmukaisuutta arvioidaan. Tieteelliseltä kannalta katsottuna - selitys jossa selitetään tuntemattomalla tuntematonta on arvoton ja juuri tuollaisiin selityksiin koko alkuräjähdysteoria perustuu.

Käyttäjän JarkkoLampo kuva
Jarkko Lampo Vastaus kommenttiin #134

Taas pantu mutkat suoriksi, Torppa. Aiemmin jo olen kirjoittanut että tiede perustuu hypteeseihin ja hypoteesiä pidetään hyväksyttävänä jos mikään tosiasia ei sitä kumoa. Evoluutioteoria ja BB-teoria ovat teorioita, joita ei ole pystytty tosiasioilla kumoamaan. Siksi asioita tutkitaan edelleen niiden pohjalta. Ei siis selitetä tuntemattomalla tuntematonta kuten sinä väität.

Katsotaanpa samaa uskonnossa. Koko uskontosi perustuu yhteen muinaisen paimentolaiskansan teokseen, joka on koottu silloisen tiedon varassa ja sen huomaa. Mitään siinä tarussa ei ole kyetty osoittamaan todeksi, merkillista on että edes niin tärkeätä paikkaa kuin Golgata ei tunneta. Kukaan ei tiedä missä moinen paikka on sijainnut ja sillä paikalla tapahtuneet jututhan ovat koko pelastussanoman perustana. Edes Paavali, joka oli ahkera kirjeidenkirjoittaja, ei missään kerro käynnistään Golgatalla. Luulisi hänen edes kerran käyneen paikassa, jossa hänen Herransa veri oli muutamia vuosikymmeniä takaperin vuotanut maahan. Kaikki nuo tarinat perustuvat sekalaisiin ristiriitaisiin tarinoihin, joiden todenperäisyyttä ei ole koskaan kyetty todistamaan. Jeesus herätti parikin ihmistä kuolleista mutta mitään Raamatunulkoista tietoa ei noista ole. Herodes surmasi kokonaisen sukupolven verran poikalapsia mutta siitäkään ei ole mitään raamatunulkopuolista tietoa. Ainakin se olisi ollut sellainen tapahtuma, joka näkyisi historiassa.

ja sinä väität tiedemiehiä typeriksi puuhastelijoiksi, joiden työ ei muka perustu tosiasioihin.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #138

***Ei siis selitetä tuntemattomalla tuntematonta kuten sinä väität.***

Alabaman yliopiston astrofysiikan laitoksen johtaja professori Richard Lieu on eri mieltä sinun kanssa ja syystäkin. Lieu toteaa;

”Kosmologia ei ole edes astrofysiikkaa. Kaikki pääolettamukset tällä alalla ovat vahvistamattomia laboratoriossa. Universumi ei tarjoa mahdollisuutta kontrollikokeeseen. Kosmologit ovat tottuneet keksimään tuntemattomia selittämään tuntemattoman.”

Lieu tuo esille sen että kosmologia ei perustu kokeelliseen luonnontieteeseen eikä täytä sen kriteerejä. Kosmologia on uskomustiedettä joka ei ole kokeellisesti vahvistettavissa. Se on parhaillaankin vain tarinan kerrontaa jossa tuntemattomalla pyritään selittämään tuntematonta. Samat havainnot (universumi) voidaan tulkita eri tavoin riippuen tulkitsijan maailmankuvasta – kosmologia ei ole kokeellista luonnontiedettä.

Käyttäjän JarkkoLampo kuva
Jarkko Lampo

Tietenkin tieteessä on eri mieltä olevia, sehän kuuluu tieteen olemukseen. Jos kaikki olisivat uskonnon tapaan samaa mieltä kaikesta niin eihän se edes olisi tiedettä. Se että sinä siteeraat jotain tiedemiestä, joka on eri mieltä valtavirran kanssa, ei kerro eikä todista mitään.

Ihan kuin et ymmärtäisi tieteenharjoittamisesta mitään ja niin taitaa ollakin, sen tuo todistaa.

Käyttäjän ReinoToivanen kuva
Reino Toivanen

Jarkko ja Mikael, näen ja tiedänkin, että te olette jo päättäneet kumpikin, mihin te uskotte. Eivätkä mitkään todisteet voi muuttaa uskomuksianne. Nämä ovat henkilökohtaisia asioita jokaisen kohdalla.

Vaikka tämä menee offtopicin puolelle blogia ajatellen, haluaisin kysyä Mikaelilta erästä asiaa.
Maailmassa on satoja eri lahkoja ja uskontokuntia, jotka ovat syntyneet pääasiassa saman raamatun tulkintaeroista.
Itse olen luterilainen, kristillisen kasvatuksen saanut (äitini oli uskovainen) ja olen kuunnellut myös erilaisia käsityksiä raamatun tulkinnasta.

Nyt on lukemisen alla Jehovalaisten näkemyksiä selittävä kirja "Mitä Raamattu todella opettaa?"

Luterilaisista käsityksistä heidän selityksensä eroavat mm.sielun sijaintipaikasta (halal-liha), Jeesuksen syntymäajasta (loka-marraskuu), Jeesuksen kuolinajasta (ei pääsiäisenä). Ristiinnaulitsemisesta, ei tapahtunut ristille vaan tolppaan, jne....

Näitä kaikkia he perustelevat Raamatun erilaisilla käännöksillä muinaiskreikasta ja muinaislatinasta, joita harva tavan pulliainen osaa.

Ei sillä, että näillä olisi mitään ratkaisevaa merkitystä itse uskon sisältöön. Mutta "mitä Raamattu todella opettaa?"

Arvostan kärsivällisyyttäsi ja perusteellisuuttasi. Mutta et sinä käsittääkseni pysty minkäänlaisilla perusteilla muuttamaan näiden kantansa jo valmiiksi päättäneiden uskomuksia.

Hyvää kevään jatkoa kaikille!

mikael torppa

Kiitos viestistäsi Reino. Tässä on hyvä video jossa kiteytetään mielestäni hyvin se mitä on Raamatun opettama kristinusko. Kesto 14:30 min ja puhuttu suomeksi - Alkuperäinen Raamatun kristinusko - http://www.youtube.com/watch?v=jItwNlselBg

Jorma Harkonen

Missä vaiheessa ja kenen toimesta jumala tai jumalat luotiin?

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset