mikaeltorppa Ymmärtäkää, te kansan järjettömät, ja te tomppelit - milloin te tulette järkiinne? Joka on korvan istuttanut, hänkö ei kuulisi? Joka on silmän luonut, hänkö ei näkisi? Ps. 94:8-9

Itsensä kaltaisten suosiminen on geneettisesti tuhoisaa

  • Baabel-kertomus selittää sen miksi ihmiset suosivat omaa sukukuntaa
    Baabel-kertomus selittää sen miksi ihmiset suosivat omaa sukukuntaa

Tiina Wiik kirjoittaa blogissaan - "Monikultturismi on tämän päivän stalinismi" näin (lainaus kursiivilla): ***Se, että ihminen on ohjelmoitu suosimaan itsensä kaltaisia on yksinkertaisesti evoluution tuote, ei se liity ideologiaan mitenkään, ellet sitten pidä tieteellisen tosiasian toteamista ideologisena. Se on ryhmävalintaa, jota ilmenee käytännössä kaikilla kehittyneillä lajeilla. Se näkyy jo pikkuvauvojen reaktioissa ihmisiin. Syykin sille on yksinkertainen: itsesi näköiset ihmiset ovat todennäköisemmin sinulle sukua kuin muut, joten heidän auttamisensa edistää sinun omienkin geenien selviämistä. Hyvin erilaisen näköinen taas on epätodennäköisesti sukua, joten ei ole evolutiivista syytä suosia häntä.

Siitä johtuu itsesegregaatio. Jos katsoo vaikka Yhdysvaltain suurkaupunkeja, ovat naapurustot usein rajoittuneet etnisyyden tai uskonnon mukaan: on Chinatown, Koreatown, meksikolaisten naapurustot, mustien naapurustot, irlannin katolisten naapurustot, persialaisnaapurustot jne. Ihmiset viihtyvät itsensä näköisten seurassa juuri sen ryhmävalinnan vuoksi, ja siksi ihmiset eivät koskaan tule elämään aidosti integroituneina yhteiseen kulttuuriin. He tulevat aina suosimaan omiaan, eikä siinä ole mitään väärää. Se on vain evolutiivisesti järkevää.***

Tiina toteaa, että ihminen on ohjelmoitu suosimaan itsensä kaltaisia evoluution toimesta ja, että tämän toteaminen ei ole ideologista vaan tieteellinen tosiasia. Itseasiassa Tiinan väite nousee täysin darwinistisesta ideologiasta, joka antaa luonnonvalinnalla mystisiä kykyjä ohjelmoida. Tosiasia on se, että luonnonvalinnan älykkyysosamäärä on puhdas nolla. Sillä ei ole siis mitään kykyä ohjelmoida yhtään mitään.

Tiina myös toteaa, että tämä syy tälle ohjelmoinnille on selvä, sillä ”itsesi näköiset ihmiset ovat todennäköisemmin sinulle sukua kuin muut, joten heidän auttamisensa edistää sinun omienkin geenien selviämistä.” Toisin sanoen Tiina ehdottaa, että evoluutio on ohjelmoinut ihmiset hakeutumaan itsensä kaltaisten (sinulle sukua olevien) joukkoon, koska se edistäisi muka geenien selviämistä. Kuitenkin jo pelkästään geneettisistä syistä tämä toteamus on virheellinen. Sillä se on tieteellinen tosiasia, että mitä läheisempää sukua pariutuvat ihmiset ovat, niin sitä alhaisempi eliniänodote heillä on.

Esimerkiksi jos serkukset menevät naimisiin, niin heidän lastensa eliniänodote on merkittävästi alhaisempi. Tämä johtuu siitä, että sisäsiittoisuus tuo esiin genomin geenivirheitä (peittyviä mutaatioita), joilla ei vielä ole ollut tarpeeksi aikaa tulla esiin. Kahdella toisistaan etäisesti sukua olevalla ihmisellä on todennäköisesti erilaiset virheet DNA:ssa. Täten heidän pariutuessa jokainen äidin viallinen geeni peittyy isältä saadun varmuuskopiogeenin alle, ja päinvastoin. Sen sijaan läheisten sukulaisten lapsi perii helpommin viallisen geeniparin, koska niin äidillä kuin isälläkin on monia samoja mutaatioita, ja näin ei ole ”tervettä” varmuuskopiogeeniä. Sisäsiittoisuus tuo siis geenivirheitä enemmän esille jälkeläisissä, koska läheistä sukua olevilla vanhemmilla on enemmän samanlaisia geenivirheitä kuin kaukaista sukua olevilla. Mitä erilaisemmat geenivirheet vanhemmilla on, niin sitä vähemmän lapsi perii virheellisiä geenejä, koska toisen vanhemman terve geeni korvaa viallisen. Sen sijaan jos vanhemmilla on vika samassa geenissä, niin kuin lähisukulaisilla yleisemmin on, niin ei ole varmuuskopiogeeniä joka peittäisi viallisen. Näin läheisten sukulaisten lisääntyminen tuo jälkeläisissä enemmän geenivirheitä esille kuin etäistä sukua olevien vanhempien.

Läheistä sukua olevien lisääntyminen johtaa siis sisäsiittoisuuteen joka taas nopeuttaa geenivirheiden esille tuloa (genomin rappeutumista) ja lyhentää näin elinikää. Täten genetiikan valossa lähisukulaisten suosiminen pariutumisessa on biologisesti tuhoisampaa kuin etäisten sukulaisten suosiminen. Tämä biologinen tosiasia tarkoittaa sitä, että mitä läheisemmän sukulaisen ihminen valitsee parikseen, niin sitä epäkelvompia jälkeläisiä he tuottavat, mikäli kelpoisuutta arvioidaan pelkästään genetiikan (geenivirheiden) tasolla. Koska luonnonvalinta perustuu kelpoisimman lisääntymiseen, niin pelkästään valinnan näkökulmasta katsottuna itsensä kaltaisten valitseminen kumppaniksi on geneettisesti tuhoisampaa kuin mahdollisimman kaukaista sukua olevan. Tämä biologinen tosiasia, kumoaa sen oletuksen, että ihminen olisi ohjelmoitu suosimaan itsensä kaltaisia evoluution toimesta. Sillä itsensä kaltaisten suosiminen, esimerkiksi parinvalinnassa tuottaa jälkeläisiä joilla on enemmän geneettisiä vikoja kuin jälkeläisillä joidenka vanhemmat ovat mahdollisimman kaukaista sukua toisilleen. Miksi luonnonvalinta suosisi epäkelvompia yksilöitä? Yksilöitä joidenka eliniänodote on alhaisempi? Tosiasiahan on se, että luonnonvalinnalla ilman älykkyyttä ei ole älliä ajatella mitään siitä minkälaisia mahdollisista tulevista jälkeläisistä tulee. Luonnonvalinnan todellinen nimi tulisikin olla - "ero lisääntymisen todennäköisyydessä". Lisäksi todellisuudessa (isossa kuvassa) ei ole edes kyse kelpoisimman lisääntymisestä vaan onnekkaimpien selviytymisestä.

Mutta jos monikulttuurisuutta haluaa jollain puolustella, niin se on sillä, että monikulttuurisuus saattaa todennäköisesti enemmän sellaisia pareja yhteen joilla on vähemmän samoja geenivirheitä ja täten heidän jälkeläisillään olisi vähemmän geenivirheitä perimässä. Minä itse en ole mikään monikulttuurisuuden kannattaja, mutta jos siitä haluaisi jotain hyvää löytää, niin se olisi nimenomaan se, että se mahdollisesti hidastaisi hieman geneettistä rappeutumista. Hidastuminen olisi kuitenkin hyvin pientä, eikä se pystyisi rappeutumista lopettamaan, joten sillä ei olisi todellisuudessa juuri minkäänlaista merkitystä. Pointti on kuitenkin se, että Tiinan väite, että ihminen olisi muka ohjelmoitu suosimaan itsensä kaltaisia yksinkertaisesti evoluution tuotoksena, on geneettisten tosiasioiden valossa nimenomaan ideologinen uskomus, ei tieteellinen tosiasia.

Se on tosiasia, minkä Tiinakin totesi, että ihmiset viihtyvät itsensä näköisten seurassa, mutta tämä ei johdu siitä, että evoluutio olisi ohjelmoinut ihmisen sellaiseksi, koska se ei edes edistä kelpoisuutta vaan paremminkin tuhoaa sitä. Parempi selitys sille miksi ihmiset viihtyvät itsensä kaltaisten seurassa löytyy Raamatusta.

Niin Herra astui alas katsomaan kaupunkia ja tornia, jonka ihmislapset olivat rakentaneet. Ja Herra sanoi: "Katso, he ovat yksi kansa, ja heillä kaikilla on yksi kieli, ja tämä on heidän ensimmäinen yrityksensä. Ja nyt ei heille ole mahdotonta mikään, mitä aikovatkin tehdä. Tulkaa, astukaamme alas ja sekoittakaamme siellä heidän kielensä, niin ettei toinen ymmärrä toisen kieltä." Ja niin Herra hajotti heidät sieltä yli kaiken maan, niin että he lakkasivat kaupunkia rakentamasta. Siitä tuli sen nimeksi Baabel, koska Herra siellä sekoitti kaiken maan kielen; ja sieltä Herra hajotti heidät yli kaiken maan.” (1.Moos.11:5-9)

Kun vedenpaisumuksen jälkeen ihmiset lisääntyivät.. Nyt on syytä muistuttaa se, että vedenpaisumuksen jälkeen ihmissuku alkoi lisääntymään Nooan kolmen pojan ja heidän vaimojensa kautta. Täten lisääntyminen tapahtui alussa hyvinkin sisäsiittoisesti, mutta ilman geneettisiä ongelmia. Miten tämä on mahdollista jos kerta sisäsiittoisuus, tuo geenivirheitä runsaasti esille niin kuin ylempänä tutkimme? No siten, että vedenpaisumuksen jälkeen ei ollut vielä runsaasti geenivirheitä ihmissuvussa.

Aadam ja Eeva olivat alussa perimältään virheettömiä ja täten myös kuolemattomia. Syntiinlankeemus toi kuoleman maailmaan ja silloin virheetön perimä alkoi pikkuhiljaa rappeutumaan. Alussa virheitä oli tietysti vähän, koska virheitä ei ollut kerennyt kertyä paljoa. Tämän vuoksi alussa ihmiset elivätkin lähes tuhat vuotiaiksi. Ja miksi eivät olisi eläneet, kun nykyään tiedämme, että ikääntyminen johtuu nimenomaan mutaatioista, joita ei siis alussa ollut paljon.

Nooan pojat ja heidän vaimonsa elivät vielä noin neljäsataa vuotiaiksi ja se kertoo sen, että vielä heidän aikaan virheitä ei ollut kertynyt perimään niin paljon, että sisäsiittoisuudesta olisi ollut huomattavia biologisia haittavaikutuksia. Koska vedenpaisumuksen jälkeen ihmisten perimissä ei ollut vielä hirveän paljon geenivirheitä (mutaatioita) niin, siksi sisäsiittoisuudesta ei silloin ollut biologisia haittavaikutuksia. Toisin olisi nyt asiat, jos tämän päivän kolmesta pariskunnasta pyrkisi kasvattamaan koko ihmissuvun. Sillä me kannamme jokainen paljon enemmän geenivirheitä, kuin Nooan poikien aikaan oli olemassa. Mutaationopeus (pelkästään sukusoluissamme) sukupolvessa on noin sata mutaatiota. Eli jokainen uusi sukupolvi kantaa vähintään sata mutaatiota enemmän kuin edellinen. Suuren populaatiokoon takia ihmissuku tulvii mutaatioita enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Koska maailmassa on yli seitsemän miljardia ihmistä ja jokainen lisää 100 uutta mutaatiota maailmanlaajuiseen populaatioon, on pelkästään meidän sukupolvemme lisännyt noin 700 miljardia uutta mutaatiota ihmiskuntaan. Jokainen meistä on moninkertainen mutantti. Tämän on suuri ongelma, ja tämän vuoksi ihmissuku rappeutuu ja syövät lisääntyvät räjähdysmäisesti jne… Me olemme matkalla geneettisesti suurta vauhtia alaspäin ja mitä sisäsiittoisemmasti lisäännytään niin sitä nopeampi on askellus portaita alas!

Takaisin Baabeliin.. Kun siis vedenpaisumuksen jälkeen ihmissuku lisääntyi ja kasvoi niin kaikessa maassa oli yksi kieli ja yksi puheenparsi. Ihmiset rupesivat silloin rakentamaan kaupunkia ja he eivät halunneet totella Jumalan käskyä hajaantua yli kaiken maan. Silloin Herra Jumala astui itse alas taivaasta ja sekoitti ihmisten kielen ja hajotti heidät sieltä sen aikaisten sukukuntien mukaan ympäri maata. Ihmiset erkaantuivat Baabelista ympäri maailmaa, sukukuntien mukaan ja jokaisella oli oma kielensä. Tämä on kulttuurien ja eri maiden alkuperä. Toisin sanoen, kun Jumala hajotti ihmiset ympäri maailmaa, omiin ryhmiinsä (sukukunnittain), niin ihmiset tottuivat (oppivat) elämään omissa porukoissa jne.. Kyseessä ei ollut mikään evoluution ohjelmointi vaan Baabelista hajaantuminen.

Tätä tukee moni asia. Esimerkiksi, evoluutiotieteen kartta maailman muutosliikkeistä on hätkähdyttävän lähellä Raamatullista kuvausta siitä, kun kansat hajaantuivat yhdellä kertaa Baabelista. Evoluutiotieteen Afrikasta-teorian mukaan tapahtui yksi kansojen hajaantuminen, jonka keskus ja kauttakulkureitti oli Lähi-idässä. Kolme pääasiallista mitokondriolinjaa ja väestö, joka vaeltaa pienissä ryhmissä aiemmin asumattomille alueille. Kaikki tämä tapahtui lähimenneisyydessä, ja kaikki nämä asiat voidaan ennakoida suoraan siitä, mitä Raamattu kertoo Baabelin tornista.

Lisäksi maailmassa olevat lukuisat kielet on mahdollista ryhmitellä ”perheiksi”. Mutta näiden ”perheiden” välillä ei ole linkkejä. Toisin sanoen, kun Jumala sekoitti Baabelissa sukukuntien kielet ja hajotti heidät ympäri maailmaa, niin nämä hajoitetut sukukunnat olivat "kantakieliä" niistä syntyneille "kieliperheille". Kuitenkaan näiden kieliperheiden välillä ei ole linkkiä vaan ne on johdettavissa omiin Baabelin hajaannuksen alkukieliin (kantakieliin) ja juuri tämän me löydämme todistusaineistosta. Kaikki puoltaa sitä minkä Raamattu meille ilmoittaa - ja miksi ei puoltaisi, koska onhan kyseessä Luoja Jumalamme sana.

Ps, Baabel oli ihmissuvun ensimmäinen yritys, nyt on toinen menossa jossa monikulttuurisuuden kautta rakennetaan nykyajan Baabelia. Baabelissa harjoitettiin epäjumalanpalvontaa ja se onkin maailmassa olevien väärien uskontojen alkuperäinen alkulähde. Nykyajan Baabelia rakennetaan suvaitsevaisuuden ja monikulttuurisuuden hengessä jossa kaikki uskonnot on tarkoitus ekumenian kautta yhdistää jälleen Baabelin alkutilaan. Se mitä me näemme tapahtuvan parhaillaan on ollut ennustettavissa Raamatusta jo tuhansia vuosia. Ekumenia on eksytys.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (7 kommenttia)

Käyttäjän eiltanen kuva
Eero Iltanen

Serkusavioliitot tosiaan pitäisi kieltää ehdottomasti.

Jos nyt kuitenkin tulkittaisiin järjen kanssa asiaa, eikä viedä äärimmäisyyksiin.

Käyttäjän vylitalo kuva
Ville Ylitalo

Identtiset kaksoset eivät yleensä tietääkseni himoitse toisiaan. Itsensä kaltaisten suosiminen = reductio ad absurdum.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen

Evoluutio ohjautuu ympäristön valintapaineiden mukaan muuntelun tuottamasta materiaalista valikoitumalla. Tuota valikoitumista kutsutaan luonnonvalinnaksi ja sen sanotaan "ohjaavan" kehitystä tai "ohjelmoivan evoluutiota" vaikka kyse onkin täysin tahdottomasta ohjautumisesta/valikoitumisesta.

Kumppanin valintaa taas ohjaa sukupuolivalinta (osa luonnonvalintaa sekin), ei ryhmävalinta. Ja kumppaneiden keskinäinen samankaltaisuus ei ole ainakaan se kriittisin menestystekijä seksuaalivalinnassa.

Baabelifaabeli ei saa ihmisen migraatiostakaan mitään tukea: nykyihmisen alkukoti on Afrikassa, ei Babyloniassa, ja ihminen oli levittäytynyt kaikille mantereille jo kauan ennen väitettyä vedenpaisumusta. Leviämisreittejäkin oli useita, eivätkä kaikki kulkeneet kaksoisvirran alueen kautta.

Blogistilla on toistuvasti tapana yrittää lonia tiedepullasta rusinoita jos arvelee niiden agendaansa sopivan. Eivät kovin usein sovi.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Torppahan hyväksyy nyt evuluution.

Käyttäjän jussikeskinen kuva
Jussi Keskinen

" "On olemassa monia älykkäitä tiedemiehiä, jotka tekevät hyvää työtä. Jossain vaiheessa he kuitenkin törmäävät tilanteeseen, jossa heidän on päätettävä: tapahtuivatko nämä asiat jotenkin pitkien ajanjaksojen saatossa? vai: tämä näyttää kyllä siltä kuin se olisi voinut syntyä nopeasti. Jos he sitten toteavat, että ’minulla ei ole mitään tapaa selittää näitä asioita evoluution kautta’, he kohtaavat toisen vaihtoehdon: mahdollisesti on olemassa suunnittelija ja luoja. Silloin he sanovat: ’En halua lähteä tuolle tielle…’ Joten he tukahduttavat todisteet suunnittelijasta.
Huomasin, että minun oli etsittävä pitkään löytääkseni ylipäätään tietoa asiaan liittyvistä kysymyksistä. Niistä ei ole kirjoitettu oppikirjoissa, koska niitä ei pystytä selittämään mitenkään evoluution avulla. Tiedot jätetään yksinkertaisesti huomioimatta."

Mikro- ja makroevoluution käsitys on syytä ymmärtää. Elämällä on kyky sopeutua vallitseviin olosuhteisiin - muuten täällä ei olisi elämää. Elämä ei kuitenkaan ole syntynyt niin, kuten nykyisitä oppikirjoista saa lukea mutta, jos haluaa tutkimusrahoja ja töitä on ostettava evoluution väriset lasit.

Käyttäjän jussikeskinen kuva
Jussi Keskinen

Mitä Jumalasta voi sitten sanoa muuta kuin uskoa, että hän on kaiken luoja ja se äly jonka varaan koko maailmankaikkeus rakentuu, niin kauan kuin se on hänen suunnitelmilleen tarpeellista.

Jumalasta en voi sanoa sitä enkä tätä. En voi edes ajatella Jumalaa, sillä kaiken ulkopuolella oleva Jumala ei ole ajatuksen tavoitettavissa ja tämä johtaa siihen, kun ajatus katoaa - katoaa myös Jumala.

Suhde Jumalaan pitää olla vapaa kaikista menetelmistä, tottumuksista. Hän on aina ensimmäistä kertaa meille; eilen, tänään, huomenna. Ulkoisiin menetelmiin, mielikuviin ja tottumuksiin takertuvat eivät koskaan kykene tajuamaan "onnettomilla aivoillaan" Jumalaa - heillä on tiede, menetelmä mutta ei koskaan Jumalaa. Jumala on aina mielikuvien takana ja järjen tavoittamattomissa. Heidän pilkkansakin on vain kunniaksi Jumalalle, sillä Jumalan pilkka on Jumalan ylistämistä, koska se ei osu kohteeseensa. Jumalan pilkka kohdistuu aina Jumalaan irvikuvaan ja alentaa pilkkaajan ja siksi oikea Jumala tulee ylistetyksi.

Käyttäjän AnttiKoivula1 kuva
Antti Koivula

Tieteellisten havaintojen kiistäminen on ideologia, dentialismi. Saman yhteiskuntaluokan sisällä ne perheet yleensä perustetaankin, harvemmin akateemikon puoliso on vähäpäinen saarnamies... taas uskonnollisissa piireissä serkusten lisääntyminen on suotavaa että vähäpäiset nöyrät lampaat ei lopu.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset