mikaeltorppa Ymmärtäkää, te kansan järjettömät, ja te tomppelit - milloin te tulette järkiinne? Joka on korvan istuttanut, hänkö ei kuulisi? Joka on silmän luonut, hänkö ei näkisi? Ps. 94:8-9

Sekularismi ei tarjoa rakenteellista perustaa moraalille

  • Raamattu - Jumalan sana tarjoaa moraalille, ainoan todellisen perustan
    Raamattu - Jumalan sana tarjoaa moraalille, ainoan todellisen perustan

Sekularismi (ateismi) on todellisuuskäsitys ja aatejärjestelmä, jonka mukaan Jumalaa ei ole olemassa. Sekularistisen todellisuuskäsityksen mukaan, todellisuus on aineellinen ja kaikki olemassa oleva koostuu tai on palautettavissa aineeseen, aineellisiin voimiin tai fysikaalisiin tapahtumiin. Sekularistisen käsityksen mukaan ihminenkin olisi vain päämäärättömän luonnollisen prosessin - ohjaamattoman evoluution - tulos, ja näin luonnon rakentama kone. Tämä johtaa väistämättä siihen, että ihmisellä ei voi olla kykyä korjata omaa olemustaan hallitsevia fysikaalisia voimia, jotka hänet ovat luoneet ja jotka häntä tämän naturalistisen käsityksen mukaan hallitsevat.

Sekularistinen todellisuuskäsitys johtaa siis siihen loogiseen johtopäätökseen, että ihminen on vain luonnon sokeasti, päämäärättömästi ja sattumalta rakentama ja muovaama biologinen kone. Ja, koska sekularistisen käsityksen mukaan kaikki on palautettavissa aineeseen ja aineellisiin voimiin, niin se johtaa väistämättä siihen, että tämän käsityksen mukaan kaikki ihmisen ajatukset ja mielipiteetkin ovat palautettavissa aineeseen ja aineellisiin voimiin. Mikäli näin on, niin silloin ajatukset ja mielipiteet ovat aineellisten voimien tuottamia ja tämä tarkoittaisi sitä, että ihmisen ajattelu olisi aineen ohjelmoinnin tulosta samanlailla kuin tietokoneen toiminta on siihen syötetyn ohjelmoinnin tulosta.

Tämä johtaa vääjäämättä siihen lopputulokseen, että ihmisten ajatusmaailma olisi riippuvainen siitä millaiseksi se on nyt vain sattunut sattumalta kehittymään. Sattuman ohjelmoivat geenit hallitsisivat meitä. Jos tämä olisi totta, niin "ajatus" olisi vain aivojen seurausta kemian laeista. Mikäli tämä olisi totta, niin kukaan ei voisi tulla vapaasti mihinkään johtopäätökseen, vaan kaikki johtopäätökset olisivat, vain seurausta aivokemian vaikutuksesta. Mikäli tämä olisi totta, niin kukaan ei voisi vaikuttaa edes siihen mihin uskoo, koska jos ajatus olisi fysikaalisten voimien hallitsema ja rakentama, niin tällöin ajattelu ei pysty irtautumaan näiden voimien hallinnasta.

Mitä moraali olisi tässä valossa? Sitä ei olisi, koska jokaisen ajatukset olisivat vain sokean, päämäärättömän sattuman tulosta, eikä kukaan voisi vaikuttaa siihen miksi ajattelee, niin kuin ajattelee. Esimerkiksi luonto olisi ohjelmoinut Matin uskomaan, että on oikein varastaa, mikäli se tuottaa itselle hyötyä. Pekan luonto olisi taas ohjelmoinut ajattelemaan, että varkaus on kaikissa tilanteissa väärin. Miksi ja ennen kaikkea millä mittarilla, Matin tai Pekan käsitykset olisivat moraalisesti oikein tai väärin?

Sellaista mittaria ei olisi olemassa, mikäli sekularistinen todellisuuskäsitys olisi totta. Sillä silloin ei olisi olemassa mitään absoluutteja. Ei olisi olemassa mitään absoluuttista oikeaa ja väärää, moraalinmittaria, vaan olisi ainoastaan suhteellisia mielipiteitä oikeasta ja väärästä ja nämä mielipiteet olisivat riippuvaisia päämäärättömän prosessin ennalta ohjelmoinnista. Mikä olisi tällöin oikein ja väärin? Sekö mitä sinä, pidät oikeana ja vääränä? Sekö mitä minä, pidän oikeana ja vääränä? Vai kenties se mitä Putin, pitää oikeana ja vääränä? Oikea ja väärä olisivat vain suhteellisia mielipiteitä jotka voisivat vaihdella sen mukaan miten sattuman ohjaamat voimat ajatuksia hallitsisivat.

Sekularismin todellisuuskäsitys ei siis tarjoa rakenteellista pohjaa moraalille tai edes vapaalle-ajattelulle. Tässä valossa onkin nurinkurista, että itseään vapaa-ajattelijoiksi kutsuvat ovat sekulaareja. He eivät ymmärrä sitä, että mikäli heidän todellisuuskäsityksensä olisi totta, niin he eivät olisi tulleet vapaasti siihen käsitykseen, että sekularismi on oikea todellisuuskäsitys, vaan luonnon ohjaamat sokeat prosessit olisivat pakottaneet heidät tähän johtopäätökseen.

Moraali on riippuvainen ihmisen vapaasta tahdosta ja vapaatahto on riippuvainen siitä, että ihmisen ajatukset eivät ole fysikaalisten voimien hallitsemia ja rakentamia ja palautettavissa aineeseen. Toisin sanoen, vapaatahto edellyttää sen, että ihminen on rakennettu, niin että hänen ajatuksensa eivät ole kehittyneet aineen ominaisuuksista.

Vain Raamatun eli Jumalan sanan ilmoittama kuvaus ihmisestä tekee oikeutta todelliselle vapaalle tahdolle. Raamattu kertoo, että Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvaksensa. Jumala joka on Henki ja jonka ajatukset eivät ole sidottu aineen ominaisuuksiin on luonut ihmisen omaksi kuvaksensa ja siksi ihmisenkään ajatukset eivät ole sidottu aineen ominaisuuksiin. Jumala on luonut ihmisen elämään aineellisessa maailmassa, mutta ihminen ei ole aineellisen maailman rakentama ja siksi aine ei ennalta sanele sitä, mitä ihminen voi ja ei voi ajatella. Täten vain sellainen todellisuuskäsitys, jonka mukaan ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, joka ei ole aineen ominaisuus ja jolla on, itsessään vapaa tahto tarjoaa loogisen ja johdonmukaisen selityksen vapaalle tahdolle. Koska vapaa tahto on riippuvainen Jumalasta, niin tällöin myös moraali on riippuvainen Jumalasta, koska moraalia ei voi olla ilman vapaata tahtoa.

Lisäksi koko käsitys moraalista sisältää käsityksen oikeasta ja väärästä ja oikea ja väärä voivat olla olemassa, vain jos on absoluuttinen oikea ja väärä. Absoluuttinen oikea ja väärä voivat olla olemassa vain jos on, olemassa iankaikkinen Jumala joka on luonut tämä meidän näkemämme kolmiulotteisen maailman itsensä ulkopuolelle ja määrännyt luomillensa olennoille säännöt joita noudattaa, ja joidenka rikkomukset, Hän tulee tuomitsemaan. Tämä muodostaa absoluutin ja absoluutti on perustana oikealle ja väärälle ja ilman oikeaa ja väärää ei voi olla koko käsitettä moraali.

Joten sekulaarien puheet moraalista ovat todellisuudessa vailla pohjaa, koska heidän todellisuuskäsityksensä ei anna rakenteellista perustaa moraalille. Sekulaarit ovat kovia tyttöjä ja poikia lainaamaan moraalikäsityksen kristityiltä, joidenka todellisuuskäsitys antaa rakenteellisen perustan moraalille. Toisin sanoen sekulaarit elävät kristinuskolta lainatulla pääomalla, suhteessa moraaliin. Tämä lainaus onnistui helposti, koska koko länsimainen sivistys on rakennettu kristinuskon perustuksille.

Mitä voisimme olettaa tapahtuvan, kun ihmiset joidenka todellisuuskäsitys ei anna rakenteellista perustaa moraalille, lainaavat moraaliarvot ja käsitykset todellisuuskäsityksestä, joka antaa niille rakenteellisen perustan? Voisimme olettaa, että tämä lainattu pääoma alkaisi pikkuhiljaa, rappeutumaan ja muuttamaan muotoaan suhteelliseksi, eli toisin sanoen pikkuhiljaa näkisimme kuinka ihmiset eivät enää pitäisikään absoluuttisena sitä mitä vielä jokin aika sitten pidettiin. Ja juuri tämän me näemme nyt tapahtuvan länsimaisessa kulttuurissa. Tämä vahvistaa sen, että sekularismi ei tarjoa rakenteellista pohjaa moraalille ja kun sekularistit yrittävät elää kristinuskolta lainatulla pääomalla, niin se rapistuu heidän käsissään suhteelliseksi sopaksi, joka on täynnä vain suhteellisia mielipiteitä, eikä kukaan voi sanoa olevansa oikeassa missään asiassa, koska todellista absoluuttista oikeaa ei edes tunnisteta olevaksi. Tämä vahvistaa sen, että Jumala on todellisen moraalin ainoa perusta ja alkuperä.

Jotenka ainoa tärkeä johtopäätös tästä kaikesta on seuraava: Miksi ihmeessä olet vielä ateisti? Ateismisi ei tarjoa sinulle yhtään mitään. Se on surkea aatejärjestelmä, joka ei tarjoa sinulle perustaa moraalille ja rakkaudelle eikä edes vapaalle tahdollesi. Hylkää kaikki ne hatarat perustelusi, joilla perustelet ateismiasi ja etsi Herraa, joka kuoli syntiesi puolesta ristillä ja maksoi velkasi sinun sijastasi. Löydät Hänet, Hänen sanansa (Raamatun) kuulemisen kautta jos sydämestäsi etsit ja kysyt Häntä. Se on parasta ja terveellistä ja tuo tyhjiin raukeamisen ja helvetin sijasta, iankaikkisen elämän paratiisissa, jossa ei ole itkua ja parkua vaan iankaikkinen ilo ja rauha Jumalan luona.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (130 kommenttia)

Käyttäjän TuomoGren kuva
Tuomo Gren

Teet monta kategoriavirhettä. Esimerkiksi;
1: Sekularismi ei ole ateismia. Ei määritelmällisesti eikä muutenkaan. Yhteys on siitä kiinnostava että (1) voit olla sekularisti olematta ateisti ja (2) voit olla ateisti olematta sekulaari. Sekularismi ei ole teismiä tai ei-teismiä vaan kannanotto yhteisen tilan käyttämiseen. Se on näkemys vakaumuksen suhteesta politiikkaan.
2: Toisaalta kun esität että "Moraali on riippuvainen ihmisen vapaasta tahdosta ja vapaatahto on riippuvainen siitä, että ihmisen ajatukset eivät ole fysikaalisten voimien hallitsemia ja rakentamia ja palautettavissa aineeseen." otat hyvin rajoittuneen kannan. Toki tuolla ajatuksella on monia kannattajia, erityisesti Immanuel Kant jonka mielessä ei ole moraalinen päätös tai teko jos sille ei ole vaihtoehtoja. Näkemyksesi voidaan iskeä vapaan tahdon kautta oleellisiin suuntiin. Tunnetaan pitkä ja vakaa kompatibilismin perinne, jonka mukaan edes vapaa tahto ei ole ongelmissa determinismin kanssa ja tätä kautta vapaa tahdon ei tarvitse olla sellaista kuin argumentaatiosi vaatii. (Toki voisin huomauttaa että kvanttimekaniikan ja indeterminismin välille on rakennettu runsaasti argumentteja jotka tosiasiassa iskevät naturalistisesta kulmasta näkemyksiisi. En itse vain edusta näitä aateperusteita. Ne ovat kuitenkin olemassa ja vaihtoehtoja. Joita tekstisi ei jostain syystä käsittele ja eliminoi. Vaikka ollakseen yleispätevä kannanotto ateismiin ja sekularismiin sen pitäisi tehdä juuri tämä.) Eikä ihme. Onhan uskovaisissakin sellaisia tyyppejä kuin kalvinistit - itse asiassa kannattamassasi kreationismissa on hyvin useita kalvinistisia nokkamiehiä - joiden mielestä ihmiset on predestinoitu pelastukseen tai kadotukseen. Determinismi heillä ei johda siihen että he uskoisivat että heillä ei ole moraalisuutta. Sama on tietenkin stoalaisilla ja muilla joilla on eettinen järjestelmä joka nojaa deterministiseen todellisuuteen.

Metaeettisesti teet sen virheen että kumoaa hyvin partikulaarin ja rajatun näkemyksen. Joka on ikävä kyllä sekä straw man siitä mitä ihmiset yleensä uskovat, että muutenkin niin marginaalinen että se tuskin iskee monenkaan maailmankuvaan. Käytät argumentaatioketjuasi kuin se olisi yleinen ja koskisi kaikkea ateismia ja sekularismia.

Sen lisäksi sinulta näyttää unohtuvan että esimerkiksi avoimen kysymyksen argumentti takaa sen että mainitsemasi ongelmat koskevat teistisiäkin järjestelmiä ; Toisin sanoen se että sekulaari joutuukin lisäolettelemaan asioita ollakseen konsistentti - eli ottamaan erilaisia kannanottoja ja sitoumuksia kuin mitä sinä teet ja olettamaan että nämä valinnat ovat hyviä ja mahdollisia valintoja - niin ei teismi näistä pelasta. Tämä on toki tuttua esimerkiksi Humen is-ought -ongelman kautta kierrättämällä. Jos siitä miten asiat ovat vaikka fysikaalisessa todellisuudessa voidaan todella päätellä että miten niiden pitäisi olla, niin ei Jumalan olemassaolostakaan voida päätellä mitään sen kummemmin. Metaetiikan kannalta tässä on kyse siitä että olemassaolo kuin olemassaolo.

Et läpäisisi etiikan filosofian peruskurssia tuotoksellasi. Lukiossa. Kenties et ala-asteellakaan. Kiitos aikani haaskaamisesta. Et myöskään ole oppinut ja reagoinut aiemmin antamaani kritiikkiin. On hassua miten toistat virheitä joita sinulle on jo aiemmin rautalangasta vääntäen demonstroitu. Et ole kumonnut niissä esitettyjä argumenttiketjuja. Tämä antaa sellaisen kuvan kuin sinä olisit maailmankuvallisesti jumittunut ja kykenemätön oppimaan ja haluton keskustelemaan. Tämä ei anna hyvää kuvaa mistään.

mikael torppa

Sekulaari humanismi (sekularismi), "ei ole jumalauskoinen, eikä se hyväksy yliluonnollista todellisuuskäsitystä." - https://fi.wikipedia.org/wiki/Sekulaari_humanismi

Sekularismi tarkoittaa siis ns, "uskonnosta" irrottautumista (vaikka se ironisesti on itse rakenteellisesti uskonnollinen elämänkatsomus), ja täten sekularismi tarkoittaa materialistista tai jumalatonta. Brittiläinen ateisti George Holyoake otti sekularismi-termin käyttöön vuonna 1851, koska termi "ateismi" herätti silloin vastustusta. Jotenka sekularismi = ateismi.

Käyttäjän tuomasheikkila kuva
Tuomas Heikkilä

Sekularismi ja sekulaari humanismi ovat eri asioita.

Sekularismi tarkoittaq vain ja ainoastaan valtion ja kirkon eroa.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #7

Samasta syystä (sana "ateismi" kohtasi vastustusta), kun Holyoake lanseerasi sanan "sekularismi", niin ateistit myöhemmin ottivat käyttöön sanaparin "sekulaari humanismi". Se ei herättänyt kristinuskon perustuksille rakennetuissa länsimaissa, niin paljon pahennusta kuin sana ateismi. Se kuulosti rahvaan korvaan mukavammalta. Sekularismin ja sekulaarin humanismin välille voi siten huoletta laittaa = merkin.

Käyttäjän tuomasheikkila kuva
Tuomas Heikkilä Vastaus kommenttiin #8

Eli määritelmäsi mukaan ainoa oikea kristitty valtio lienee vatikaani?

mikael torppa Vastaus kommenttiin #10

Ei ole, koska vatikaani, perustaa katolilaiseen aatejärjestelmään, joka rikkoo räikeästi Jumalan Omalla sormella kirjoittamaa lakia. - http://www.kotipetripaavola.com/Katolisen_kirkon_j... Oikeaa kristittyä valtiota ei ole olemassakaan täällä maan päällä, tällä hetkellä. Jumala perustaa ainoan oikean kristityn "valtion", kun Herra Jeesus palaa Kuninkaana, ja perustaa tuhatvuotisen rauhanajan Jerusalemiin. Niiden tuhannen vuoden jälkeen Jumala luo uuden taivaan ja maan, jonne uusi Jerusalem laskeutuu, Jumalan luota ja siellä kaikki Jumalan seurakuntaan kuuluvat (Jumalan sanaan), uskovat saavat elää iankaikkisesti, ilossa ja rauhassa.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman Vastaus kommenttiin #12

Katolilaiset ovat varmaan kanssasi erimieltä ja heitä on kuitenkin kristityistä valtaosa.

Käyttäjän PetriFriari kuva
Petri Friari Vastaus kommenttiin #12

Olisipa mielenkiintoista, jos Petri Muinonen tulisi kommentoimaan kommenttia 12.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes Vastaus kommenttiin #8

Torppa, luodaanko myös uusi sielu, kun uusi ihminen syntyy ?

Käyttäjän opwallin kuva
Olli-Pekka Wallin Vastaus kommenttiin #7

Sekularismi tarkoittaa valtion ja uskontojen eroa. Valtion ja kuntien kouluissa ei opeteta esim uskontoja vaan jotakin muuta. Samoin uskontojen tunnuksia ei näy valtion ja kuntien kouluissa jne. Valtio on siis uskontojen suhteen neutraali.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #37

Valtio koostuu ihmisistä jotka eivät ole neutraaleja, sillä kukaan ihminen ei ole neutraali ja puolueeton maailmankatsomukseltansa. Jokaisen ihmisen maailmankatsomus perustuu uskonvaraiseen aatejärjestelmään ja sekularismi -> sekulaari humanismi, on Suomen johtava sellainen.

Se, että koulutusjärjestelmässämme opetetaan sekularismin (ateismin), ns, oikeutusta ja perustaa, evoluutioteoriaa, ei ole mitenkään neutraali tapa opettaa lapsia. Se on täysin puolueellinen ja tietystä aatejärjestelmästä ja uskonnosta (ateismi), käsin tehtyä opetusta.

Se, että koulutusjärjestelmämme on täysin ateistisen aatejärjestelmän täyttämä ja muut katsomukset poissulkeva, vahvistaa sen, että sekularismi, nimenomaan viittaa ateismiin.

Käyttäjän opwallin kuva
Olli-Pekka Wallin Vastaus kommenttiin #40

Se että kouluissa opetetaan evoluutioteoriaa johtuu siitä että koulujen tehtävä on kasvattaa koululaisista kansalaisia jotka pystyvät tekemään tiedettä ja havannoimaan itse.

Ei ole neutraalia tapaa kasvattaa lapsia. Aina kasvatus on pohjautuu vanhempien omaan arvomaailmaan. Aina tosin kasvatus ei onnistu ...

Itse näkisin sekularismin yhteiskuntaa kosḱevana ja ateismin sitten kansalaista koskevana. Eli siis täydentävinä mutta ei poissulkevina vaihtoehtoina.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #46

Olli-Pekka kirjoittaa: ***Se että kouluissa opetetaan evoluutioteoriaa johtuu siitä että koulujen tehtävä on kasvattaa koululaisista kansalaisia jotka pystyvät tekemään tiedettä ja havannoimaan itse.***

Juuri sen vuoksi, että koululaisista pyritään kasvattamaan kansalaisia, jotka pystyvät tekemään tiedettä ja havainnoimaan itse, tulisi kouluissa opettaa, ennen kaikkea tieteen todellisesta luonteesta, ja tuoda kilpailevat katsomukset kriittiseen tarkasteluun. Nyt yksi katsomus (naturalismiin perustuva elämänkäsitys) kaupataan oppilaille = tieteenä vastoin tieteen todellista luonnetta. Sillä evoluutioteoria ei ole luonnontieteellinen näkemys eliöiden historiasta.

Esimerkiksi bioprosessitekniikan emeritusprofessori mikrobi- ja entsyymiasiantuntija Matti Leisola on harjoittanut yli 40 vuotta kokeellista luonnontiedettä. Hän ei usko, että evoluutioteoria antaa oikeaa kuvaa luonnon historiasta. Hänen mielestä se mitä me voimme havaita (todistusaineisto) on täysin evoluutioskenaarion vastainen.

Professori Leisola sanoo, että kokeellinen luonnontiede on mekanismin selvittämistä. Hän sanoo, että evoluutiossa pitäisi olla ennen kaikkea kysymys mekanismista - miten se etenee, (kehittäisi uusia rakenteita) se olisi tiedettä. Leisola sanoo, että meillä ei ole mekanismia joka selittäisi kompleksisuuden ja informaation kasvun.

Tässä video jossa professori Matti Leisola kertoo tästä tarkemmin Leif Nummelan haastattelussa. Todella erinomainen ja informatiivinen haastattelu - suosittelen jokaiselle katsottavaksi. http://www.youtube.com/watch?v=17GjHO7HRXQ

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #49

Geneettisen informaation kompleksisuuden ja kasvun mekanismeista tunnetuin on geeniduplikaatiot ja duplikaation osiin kohdistuvat jatkomutaatiot.

Tämäkin on tiedetty jo vuosikymmeniä sitten. Se on myös kerrottu sinulle jo monesti, mutta tunnetuista syistä johtuen asian omaksuminen on sinulle ylivoimaista.

Käyttäjän TuomoGren kuva
Tuomo Gren

Niin. Haet täsmennystä sekulaarista humanismista. Ateismi tähän tulee kyllä ihan siitä humanismin ateismikytköksestä. Joka tosin sekään ei ole niin ehdoton kuin wikipedia sanoo. Kuka oikeasti luottaa wikipediaan? Viittaa nyt johonkin yliopistossa julkaistuun edes! Kai nyt osaat asiasi ilman virheitä kun sellaisia viitsit kirjoittaa.

Sekulaari humanismi on yhdenlaista sekulaariutta. Aivan kuten kissat ovat yhdenlaisia eläimiä. Argumenttisi sekulaarista humanismista jota liität suoraan kaikkeen sekularismiin on argumenttina sama kuin väittäisit että koirat ovat kissoja koska lähteistäisit että kissat ovat eläimiä ja niin ovat koiratkin. Karkeasti sanoen ; Non sequitur ei ole saavutus. Se on häpeä.

"Secularism & Secularity: Contemporary International Perspectives" esimerkiksi esittää että "Secularism is the principle of the separation of government institutions and persons mandated to represent the state from religious institutions and religious dignitaries." Eli sekularismi on periaate joka koskee valtiollisia instituutioita ja yksilöitä. Se sanoo noin karkeasti että uskonto on yksilön eikä yhteisön asia.

Viittauksesi antaakin kuvan että et osaa asiaa. Et vaikka sitä toistat useita vuosia. Jos et tätä ole oppinut kaikkien toimintavuosiesi aikana ja kaikki tätä hienovaraisempi on jäänyt oppimatta, niin miksi kukaan luottaisi argumentteihisi tai välittäisi yhtään mitään siitä mitä sanot? Ei anna rationaalista ja luotettavaa kuvaa sinusta eikä Saulus -lähetyksestä tälläinen asiavirheily. Etenkin kun asiavirheilystä ei oteta kritiikin alla opiksi. Vaan virheitä toistetaan ja argumentoidaan virheiden puolesta tuomalla esiin uusia virheitä.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #9

Mutta Tuomo, minähän olen vain sattumalta kehittynyt tällaiseksi. En voi mitään sille millainen olen ja mielipiteeni ovat riippuvaisia niistä, fysikaalisista prosesseista, jotka ovat minun rakentaneet. Näin siis olisi mikäli sekulaarinen (naturalistinen), todellisuuskäsitys pitäisi paikkansa. Ja jos, niin olisi niin mitä perusteita sinulla olisi arvostella sitä millaiseksi luonto on sokeasti "nähnyt" minut ohjelmoida, sillä sinäkin olisivat vain tämän sokean prosessin toinen päämäärätön tuotos.

Kirjoituksesi on vain semantiikalla kikkailua, koska et halua nähdä sitä ilmeistä, että sekularismi = ateismi.

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

Kyllä moraalilla voi olla perusteita ilman uskoa yliluonnolliseen. Esimerkiksi tälle Matille voisi selittää, että varastaminen ei ole hänelle itselleenkään pidemmän päälle hyvä ajatus. Jos olisi, niin muutkin ryhtyisivät varastamaan, ja se johtaisi siihen, että a) Matilta itseltäänkin varastettaisiin ja b) varkauksien kohteet eivät enää viitsisi tuottaa niitä asioita, joita heiltä halutaan.

mikael torppa

Miksi Matin varastaminen olisi väärin, jos se tuottaisi hänelle hyötyä? Ja sitä paitsi luonto olisi naturalistisen todellisuuskäsityksen valossa ohjelmoinut sokean ja päämäärättömän prosessin kautta Matin sellaiseksi kuin hän sattuu olemaan. Miksi se olisi väärin, että Matti on, sellainen miksi on, sattumalta sattunut kehittymään. Eli tykkää varastaa oman etunsa nimissä.

Eikös ihminen joka yrittäisi tällöin rajoittaa Matin varastamista pyrkisi hankkimaan etua toisille sattumalta kehittyneille olioille, joilta Matti on pyrkinyt oman etunsa tähden varastamaan. Jos naturalistinen (sekulaari) todellisuuskäsitys olisi totta, niin ovelin joka osaa parhaiten käyttää muita hyväkseen, saakoon parhaat mahdollisuudet levittää geenejään elämänkamppailussa. Sekularismin todellisuuskäsitys tukeekin rakenteellisesti huijareiden asiaa, sillä se johtaa siihen loogiseen johtopäätökseen, että ovelin voittakoon elämänkamppailussa.

Tällainen todellisuuskäsitys ei sisällä perusteita moraalille, ja jokaisen väite oikeasta moraalista olisi vain ja ainoastaan sattumalta kehittyneen olennon suhteellinen ja subjektiivinen mielipide siitä mikä on oikein ja väärin. Sekularismin moraali on siten vain pilvilinna (joka muuttaa muotoaan, tilanteen mukaan) vailla todellista perustaa!

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

Matin varastaminen olisi väärin, koska se ei olisi pidemmän päälle järkevää, eikä toimisi, jos kaikki tekisivät sitä.

Ei se niin menisi, että ovelin, joka osaisi käyttää muita hyväkseen saisi parhaat mahdollisuudet. Päinvastoin, tällaista itsekästä ovelusta alettaisiin ennemmin tai myöhemmin karttamaan ja vihaamaan. Tuskinpa hän siinä tilanteessa olisi onnellinen.

Sekulaari moraali voisi perustua siihen, mitä muut ihmiset mistäkin teosta ajattelevat tai tuntevat. Suurin osa ihmisistä -- niin ateisteista kuin uskovaisistakin -- kuitenkin kaipaa toisten seuraa ja hyväksyntää. "Kohtele toisia niin kuin toivoisit itseäsi kohdeltavan" on ihan hyvä sääntö. Sitä kannattaa noudattaa, mutta ei siksi, että niin lukee jossain pyhässä kirjassa, vaan siksi, että se on järkevää.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #13

Korhonen kirjoittaa: ***Sekulaari moraali voisi perustua siihen, mitä muut ihmiset mistäkin teosta ajattelevat tai tuntevat.***

Nimenomaan, sekulaari moraali "voisi" olla vain ja ainoastaan, suhteellinen mielipide, joka voi vaihdella ajasta ja paikasta ja ihmisistä riippuen. Näin siksi, että sekularismin todellisuuskäsitys, ei tarjoa rakenteellista perustaa moraalille - se on pilvilinna, joka muuttaa muotoaan, ihmisten mieltymysten mukaan.

Ps, käskyllä - "Kohtele toisia niin kuin toivoisit itseäsi kohdeltavan", ei ole mitään perustaa, jos se ei ole Jumalan käsky ihmisille. Sillä jos ei ole Jumalaa, niin jokaisen toive ja ajatus "hyvästä", olisi vain hänen suhteellinen mielipiteensä ja jos hyvä ja oikea perustuu suhteellisuuteen, niin se voi tarkoittaa silloin mitä tahansa. Näin suhteellisuus ei voi olla, moraalin perustana.

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen Vastaus kommenttiin #14

Minusta on ihan hyvä, että moraali voi vaihdella ajasta riippuen. Se jättää mahdollisuuden kehitykselle. "Yleinen moraali" (jos näin voi sanoa) on ihmiskunnan historian aikana muuttunut paljonkin, ja pääsääntöisesti parempaan suuntaan. (Tämä tietysti on vain henkilökohtainen suhteellinen mielipide.) Aikoinaan moraali salli esimerkiksi omistaa toisia ihmisiä. Nykyään enää ei, ja tämä on (minusta) hyvä asia. En kuitenkaan usko, etteikö nykyään vallitseva "yleinen moraali" voisi ajastaan kehittyä vielä paremmaksi. Esimerkiksi tekniikan kehittyminen on muuttanut ja tulee varmasti jatkossakin muuttamaan moraalia.

Ja kyllä minusta myös järkipohjainen perustelu käskylle "kohtele toisia niin kuin toivoisit itseäsi kohdeltavan" on ihan hyvä perusta sille. Järkipohjainen perustelu tarkoittaa myös, ettei säännöllä saivarrella niin, että sadomasokistilla olisi oikeus ruoskia vastaantulijoita. Yleisesti ottaen ihmiset kuitenkin haluavat suunnilleen samanlaisia asioita kuten fyysistä turvallisuutta, hyväksyntää, ystävällisyyttä, yms.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #17

Ei ole kyse siitä mitä sinä pidät hyvänä, vaan siitä, että sekularismin todellisuuskäsitys ei tarjoa rakenteellista perustaa moraalille. Se, että moraali voi vaihdella ajasta riippuen johtuu nimenomaan siitä, että ihmiset ovat hylänneet sen rakenteellisen perustan, ja siksi se on pilvilinna joka muuttaa muotoaan ihmisten suhteellisten mieltymysten mukaan.

Tietysti Jumalan sanan synnyttämä moraalitietoisuus ("kohtele toisia niin kuin toivoisit itseäsi kohdeltavan") kuulostaa hyvältä, koska elämme Jumalan luomassa maailmassa ja meillä on Jumalan luomina olentoina sisäänrakennettu valmius rakastaa näitä Jumalan käskyjä. Pointti on siinä mikä lähtökohta eli perususkomus tekee oikeutta moraalille, ei se mikä itsestä tällä hetkellä tuntuu oikealta. Ja niin kuin olen tuonut esille, vain Jumalan sana, takaa ainoan ja absoluuttisen perustan moraalille.

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen Vastaus kommenttiin #18

Näin on, mutta en ole varma onko se hyvä asia, että moraalilla olisi yksi ainoa absoluuttinen perusta, sillä silloin moraali ei koskaan voi muuttua. Kehitys kehittyy, kuten sanonta kuuluu, ja sen seurauksena voi tulla vastaan myös tarpeita muokata moraalia. Ja jos ihan tarkkoja ollaan, niin ovathan uskonnotkin (ja kristinusko erityisesti) muuttuneet aikojen saatossa. Enpä usko, että vaikkapa joskus 500-luvulla elänyt bysanttilainen kristitty noudattaisi monissakaan asioissa samaa moraalia kuin nykysuomalainen kristitty.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #19

Joko moraali on absoluuttinen tai sitten se on suhteellinen, jolloin sen merkitys katoaa, koska se voi tarkoittaa mitä vain ajasta ja paikasta riippuen. Täten todellinen moraali voi olla ainoastaan absoluuttinen. Absoluuttinen moraali vaatii taas ihmistä korkeamman voiman, joka ihmisille antaa tämän absoluutin, koska ihminen ei voi itsestään käsin kehittää absoluuttia. Näin moraalin ainoa perusta voi ja on, Raamatun Jumalassa, joka ainoana omaa ne ominaisuudet, jotka absoluuttisen moraalin antajan täytyy omata.

Ja mikäli ihminen ei usko absoluuttiseen moraaliin, niin hänellä ei ole todellista perustetta sille mitä hän pitää oikeana ja vääränä. Silloin hänen käsitys oikeasta ja väärästä perustuu vain suhteellisiin mielipiteisiin, jolloin moraalin todellinen merkitys katoaa, koska sillä ei ole absoluuttisia rajoja. Rajaton arvotietoisuus on yhtä tyhjän kanssa, koska mikä vain voi edustaa hyvää, riippuen ajasta ja paikasta sekä henkilöstä ja hänen suhteellisesta mielipiteestään.

Ps, Jumalan sana ei ole muuttunut siitä miksikään, kun uusi iankaikkinen liitto alkoi Herran Jeesuksen ristinkuolemasta. Katsot väärään kohteeseen, jos vertaat joidenkin itseään kristityiksi kutsumien, elämää toisiin itseään kristityiksi kutsuviin. Eivät nämä ihmiset edusta moraalin perustaa vaan Jumalan sana, joka ei muutu.

Jukka Mäkinen Vastaus kommenttiin #13

"Ei se niin menisi, että ovelin, joka osaisi käyttää muita hyväkseen saisi parhaat mahdollisuudet. Päinvastoin, tällaista itsekästä ovelusta alettaisiin ennemmin tai myöhemmin karttamaan ja vihaamaan."

Kyllä se vaan niin menee. Ne ovelimmat ovat niin ovelia, etteivät vähemmän ovelat oivalla että heitä ovelasti huijataan. Jälkeenpäin näitä ovelia sitten kutsutaan valtiomiehiksi ja yhteiskunnan tukipylväiksi.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Onko syvähypnoosi yliluonnollista, mm. Reima Kampfanin tutkimuksent jälleensyntymisestä ?

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Ei, hypnotisoija yllyttää kohteen tuottamaan toivomaansa materiaalia. Jos minä toimisin kuten K-man (olen saanut myös hypnoosikoulutuksen Ruotsissa) aikanaan teki, Valvira olisi asiasta sangen kiinnostunut.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes Vastaus kommenttiin #42

Kuitenkin nuo kohteet tuottivat materiaalia jolla voidiin todistaa kyseisten henkilöiden eäneen ilmoittamissaan henkilöissä.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen Vastaus kommenttiin #67
Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes Vastaus kommenttiin #72
Käyttäjän VilleMaki kuva
Ville Mäki

Varmaan Iran on moraalisesti maailman paras valtio. Eikä Saudi-Arabiassakaan liene juuri valittamista. Ja varmaan innoisassi katselet kuinka Erdogan tuhoaa Atatürkin perintöä ja muuttaa maansa pikkuhiljaa teokratiaksi. Vai onko pelkästään kristitty teokratia hyvä valtio?

mikael torppa

Miksi Iran olisi moraalisesti maailman paras valtio, kun sen valtaapitävien todellisuuskäsitys perustuu aatejärjestelmään (Islam), joka rikkoo räikeästi Jumalan omalla Sormella kirjoitettua lakia (kymmenen käskyä).

Vain Jumalan meille elämänohjeeksi antama ohjekirja (Raamattu), voi kertoa sen mikä on moraalisesti oikein ja väärin. Millään mikä on vastaan tätä Luojan antamaa absoluuttista ohjekirjaa, ei ole todellista moraalista perustaa, koska moraali vaatii perustakseen nimenomaan Jumalan, jonka ominaisuudet vastaavat Raamatun kuvausta Jumalasta.

Käyttäjän Granu kuva
Arto Granlund

Pidätkö minua ja jokaista kaltaisiani uskonnottomia ihmisiä moraalittomina? Entä Budhalaiset, Hindut?

mikael torppa

Ensinnäkään sinä et ole uskonnoton. Älä edes viitsi vitsailla sellaisella. Sillä et sinä tiedä miten ja miksi elämä on alunperin syntynyt ja mikä on todellisuuden todellinen luonne. Sinä uskot jonkinlaiseen käsitykseen elämänluonteesta, mutta tämä "uskosi" ei tee sinusta uskonnotonta. On lapsellista edes väittää sellaista.

Enkä pidä sinua täysin moraalittomana, koska suurin osa ihmisistä elää, ainakin jokseenkin kristinuskosta lainatulla pääomalla. Tosin tämä pääoma (moraalitietoisuus), rappeutuu koko ajan sitä mukaa, kun ihmiset eivät kunnioita ja perusta siihen perustaan, josta tämä lainattu moraalitietoisuus kumpuaa, eli kristinuskosta.

Jukka Mäkinen

"koska suurin osa ihmisistä elää, ainakin jokseenkin kristinuskosta lainatulla pääomalla. Tosin tämä pääoma (moraalitietoisuus), rappeutuu koko ajan sitä mukaa, kun ihmiset eivät kunnioita ja perusta siihen perustaan, josta tämä lainattu moraalitietoisuus kumpuaa, eli kristinuskosta"

Meidän hindujen moraaliohjeet syntyivät tuhansia vuosia ennen kuin nasaretilainen maallikkosaarnaaja lainasi ne meiltä ja muilta.

Käyttäjän RaimoTossavainen kuva
Raimo Tossavainen

......ja maksoi velkasi sinun sijastasi. Minulla ei tietääkseni ollut valkaa 2000 vuotta sitten. Nykyisen velkani olen maksanut itse, liennee muutama tonni vielä jäljellä.
On tämä vaan niin turhanpäiväistä pohdintaa. Olen ateisti, siis en usko yhteenkään kolmesta satuolennosta, jumalaan, jeesukseen enkä joulupukkiin. Tuosta kolmikosta tosin joskus uskoin tuohon viimeksi mainittuun.

...ja helvetin sijasta, iankaikkisen elämän paratiisissa, jossa ei ole itkua eikä parkua vaan iankaikkinen ilo ja rauha Jumalan luona.

Voi pyhä yksinkertaisuus. Voitko vastata mitä sinä puuhaat siellä iankaikkisessa elämässä, jos se kestää miljoonia vuosia. Eiköhän jossain vaiheessa ala pitkästyttämään.
Menetkö sinä sinne iankaikkiseen elämään välittömästi kun olet kuollut?
Missä se iankaikkinen elämä käytännössä sijaitsee. Lähiavaruutta on tutkittu, eikä ole mitään tällaista havaittu.

mikael torppa

Raimo kirjoittaa: ***Voi pyhä yksinkertaisuus. Voitko vastata mitä sinä puuhaat siellä iankaikkisessa elämässä, jos se kestää miljoonia vuosia. Eiköhän jossain vaiheessa ala pitkästyttämään.***

Enhän minä voi etukäteen tietää sitä mitä kaikkea Jumala on luonut meille iankaikkisuuteen. Sen kuitenkin tiedän, että siellä on ilo ja rauha, koska Jumala sen on sanassaan meille paljastanut.

"Susi ja lammas käyvät yhdessä laitumella, ja leijona syö rehua niinkuin raavas, ja käärmeen ruokana on maan tomu; ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sanoo Herra." (Jes.65:25)

"ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt." (Ilm.21:4)

Tylsistytkö sinä iankaikkiseen iloon ja riemuun? Meinaatko ettei elämä enää maistu, kun kaikki on hyvin iankaikkisesti? Olisiko mukavampi raueta tyhjiin, kuin elää aina riemussa ja ilossa?

Käyttäjän RaimoTossavainen kuva
Raimo Tossavainen

Voisitko vastata esittämiini kysymyksiin selkeästi. Kommenttini kolme viimeistä riviä.
Täytyyhän niihin olla sinulla vastaus.
Niin ja minkä velan Jeesus on maksanut, kun minulla ei ole ollut mitään velkaa silloin.

mikael torppa

Raimo kysyy: ***Menetkö sinä sinne iankaikkiseen elämään välittömästi kun olet kuollut?***

"Niin tapahtui, että köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Aabrahamin helmaan. Ja rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin. Ja kun hän nosti silmänsä tuonelassa, vaivoissa ollessaan, näki hän kaukana Aabrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan. Ja hän huusi sanoen: 'Isä Aabraham, armahda minua ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen ja jäähdyttämään minun kieltäni, sillä minulla on kova tuska tässä liekissä!' Mutta Aabraham sanoi: 'Poikani, muista, että sinä eläessäsi sait hyväsi, ja Lasarus samoin sai pahaa; mutta nyt hän täällä saa lohdutusta, sinä taas kärsit tuskaa. Ja kaiken tämän lisäksi on meidän välillemme ja teidän vahvistettu suuri juopa, että ne, jotka tahtovat mennä täältä teidän luoksenne, eivät voisi, eivätkä ne, jotka siellä ovat, pääsisi yli meidän luoksemme.' Hän sanoi: 'Niin minä siis rukoilen sinua, isä, että lähetät hänet isäni taloon - sillä minulla on viisi veljeä - todistamaan heille, etteivät hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan.' Mutta Aabraham sanoi: 'Heillä on Mooses ja profeetat; kuulkoot niitä.' Niin hän sanoi: 'Ei, isä Aabraham; vaan jos joku kuolleista menisi heidän tykönsä, niin he tekisivät parannuksen.' >> Jakeen lisätiedot. Mutta Aabraham sanoi hänelle: 'Jos he eivät kuule Moosesta ja profeettoja, niin eivät he usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös.'" (Luuk.16:22-31)

Jeesus joka on ainut asiantuntija, siitä mitä ihmiselle tapahtuu kuoleman jälkeen, sanoo, että kun ihminen kuolee, niin hän menee heti tuonelaan, jossa on kaksi puolta. Aabrahamin helma ja tuskan puoli. Se kummalle puolelle ihminen joutuu, riippuu siitä, miten ihminen uskoo Jumalan sanaan. Eli iankaikkinen elämä alkaa heti kun ihminen kuolee, mutta paikka on aluksi tuonelassa. Tämä tuonela ei ole vielä se viimeinen paikka ihmisille, sillä vasta viimeisen tuomion jälkeen Kristuksen omat siirtyvät uuteen maahan jonka Jumala luo, jossa eletään iankaikkisesti ja ne jotka eivät kuulleet Jumalan ääntä vaan kapinoivat Luojansa tahtoa vastaan joutuvat sitten tuonelasta tulijärveen (helvetti). Ilmestyskirjan luvut 21-22 kertovat aiheesta tarkemmin.

Raimo, Jumala haluaa pelastaa myös sinut iankaikkiseen elämään Hänen luoksensa. Tämän vuoksi Jumalan Poika Jeesus kärsi myös sinun syntiesi rangaistuksen ristillä, jotta Hänet vastaanottamalla Jumala voi sanoa sinulle viimeisellä tuomiolla, että sinun rikoksistasi on jo lunnaat maksettu, mene rauhaan ja iloon lapseni.

Ps, tämä meidän maailmamme on kolmiulotteinen ja aikaan sidottu. Jumalan iankaikkinen todellisuus on moniulotteisempi kuin tämä ajallinen todellisuus. Se ei siis sijaitse tietyn matkan päässä, vaan täysin eri ulottuvuudessa.

Käyttäjän RaimoTossavainen kuva
Raimo Tossavainen

Voi voi sanon minä. Kyllä se on niin, että kun me kuolemme, niin se oli sitten siinä ja piste.
On aivan turha kuvitella jotain muuta. Onhan se uskovaisille suuri pettymys, kun sitä paratiisin ovea löydykkään.
Ps. minkähän lainen tiedosto sillä Jumalalla on, kun meitä on monta miljardia ja niistä pitää seuloa kuka sinne paratiisiin pääsee. Voitko kertoa miten se onnistuu.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #29

Raimo jos jotain voin luvata, niin sen, että se on suurempi pettymys löytää itsensä helvetistä kuoleman jälkeen, kuin kuvaamasi "tyhjiin raukeaminen". Ja sinä tiedät Raimo itsekin sen, ettet voi tietää mitään siitä mitä kuoleman jälkeen tapahtuu. Kerrot vain omia subjektiivisia uskomuksiasi. En minäkään voisi tietää mitä silloin tapahtuu, jos en kuuntelisi Häntä joka on puolestamme jo kuollut ja noussut ylös kuolleista. Sillä vain Hän, Herra Jeesus, on ainut asiantuntija, mitä silloin tapahtuu.

Käyttäjän RaimoTossavainen kuva
Raimo Tossavainen Vastaus kommenttiin #31

Anteeksi vaan, mutta on se niin puppua, että me jatkamme elämää jossain paratiisissa.
Kun meidät haudataan, niin muutaman vuoden päästä olemme tulleet maaksi, tai tuhkaksi.
Mihinkähänpäin se henki lähtee sieltä kuolinvuoteelta leijumaan. Eikö se nyt ole PÄIVÄNSELVÄÄ, että elon taipaleelle tulee piste sillä hetkellä.
Minä en mene mihinkään helvettiin, vaan minun elämä on sillä hetkellä eletty ainiaaksi, ja tuhkat ripoteltu tuohon mökkirantaan, joka näkyy tuosta ikkunasta.

On se vaan niin, mutta voihan sitä itseään huijata tuollakin tavalla, olemalla uskovainen.

Jukka Mäkinen

"Niin ja minkä velan Jeesus on maksanut, kun minulla ei ole ollut mitään velkaa silloin."

Raimo, ne onkin niin ovelia ne kirkonmiehet, että ne maksoivat velkasi etukäteen ja nyt sinun pitää maksaa sen velan maksaminen kirkolle takaisin. Joka kuukausi kymmenykset kirkolle koko elämäsi ajan. Tuossa huijauksessa jää jo pankkiiritkin toiseksi. Ei voi kuin nostaa hattua idean keksijöille.

Pekka Pylkkönen

Se että et tiedä vastausta johonkin kysymykseen, kuten kuinka tietoisuus tai ajattelu syntyvät, ei oikeuta tekemään päättömiä hypoteesejä joilla ei ole edes ennustusvoiman kautta mitään perustaa.

Moraalille voidaan rakentaa useita perusteita lähtien hyvinvoinnin maksimoinnista ja pahoinvoinnin minimoimisesta.

Nykyään ihmiset ovat lähes yksimielisiä esimerkiksi eläinuhrien, orjuuden ja raamatullisen naiskäsityksen moraalittomuudesta. Ihminen kehittyy keskustellen, Raamattu jämähtää moraalittomuuteensa.

mikael torppa

Hassu kommentti, sillä minä tiedän miten tietoisuus ja ajattelu syntyvät, koska uskon sen mitä Luojamme meille sanassaan ihmisen syntymästä kertoo. Sinä sen sijaan, et sitä usko, etkä myöskään tiedä miten ne syntyvät. Kuitenkin ironisesti kehittelet päättömiä hypoteeseja, joilla ei ole edes ennustusvoiman kautta mitään perustaa, niin kuin tässä blogissa on käsitelty.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Torppa, eikö Saarnaajankirjansanomaan ole luottamista. "Tomu palaa maahan josta sen tullutkin ja henki palaa Jumalan tykö, jonka Se on antanutkin" ?

On kumma että sinäkin rakastat helvettiäsi.

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth

Et näytä tuntevan Raamattua kovinkaan hyvin. Tai "sinä kyllä luet, mutta mahdatko ymmärtää" :)

Eläinuhrit lienevät aika selvä tapaus, siis siinä mielessä mitä se käytännössä merkitsi, ja eläinsuojelijat voivat älähtää. Mutta esim. Raamatussa kuvattu orjuus nimenomaan erottui edukseen muusta sen ajan orjuudesta, juuri moraalisuutensa vuoksi. Koska ensimmäisenä ja ainoana järjestelmänä se painotti orjien ihmisarvoa.

Tietopaketti tuolla:

http://raapustus.net/?id=114#orjuus

Entä mikä on "raamatullinen naiskäsitys"? Raamatussa painotetaan myös naisten oikeuksia, ja Jeesuksen suhtautuminen naisiin oli aikanaan hyvin radikaalia.

http://raapustus.net/?id=114#tasa-arvo

Noita kirjoituksia saa täysin vapaasti kritisoida ja kyseenalaistaa, mutta siellä ne on ainakin perusteellisesti käyty läpi. Eivätkä perustu vain mielikuville, kuten omat käsityksesi.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Moraalisäännöstö on useimpien uskontojen mukava kylkiäinen. Sitä tarvitaan seurakuntalaisten hallitsemiseen. Uskonnottomat pärjäävät hyvin filosofian ja lakien avulla.

mikael torppa

Saasnähdä miten filosofiasi auttaa sinua viimeisellä tuomiolla.

"Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta sen jälkeen tulee tuomio". (Hepr.9:27)

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Me uskonnottomat ei osallistuta viimeiseen tuomioon. Mukavaa loppukesää sinulle vaikka tuo tuleva tuomio sinua vähän hermostuttaisikin.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen Vastaus kommenttiin #41

Kyllä uskovaisten elämän täytyy olla helvetillistä, kun helvettiä saa koko elämänsä ajan pelätä.

Käyttäjän RaimoTossavainen kuva
Raimo Tossavainen Vastaus kommenttiin #43

Ja aivan turhaan. On se jotenkin säälittävää, mutta tehkööt niin.

Jukka Mäkinen Vastaus kommenttiin #43

Kaikkien vaisten elämä on yhtä helvettiä. Suvaitsevaiset saavat koko elämänsä pelätä tekevänsä jotain oikeauskoisuuden vastaista, ja joutua oman laumansa syrjimäksi.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #41

Mukavaa loppukesää myös sinulle Börje. Ja kyllä minua tuo tuleva tuomio sinun kohdallasi vähän hermostuttaakin, koska, tällä hetkellä olet matkalle kohti tuli järveä. Toivottavasti tulet vielä synnintuntoon ja huudat Herraa Jeesusta avuksi ja perit iankaikkisen elämän Jumalan luona.

Reijo Jokela Vastaus kommenttiin #47

Mistä muuten johtuu, että tuohon ikuiseen autuuteen Jumalan luona vakaasti uskovat eivät kiirehdi sinne, vaan taapertavat tällä kurjuudessa mahdollisimman pitkään?

mikael torppa Vastaus kommenttiin #50

Apostoli Paavali sanoo sen parhaiten:

- "Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä: halu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi; mutta teidän tähtenne on lihassa viipymiseni tarpeellisempi." (Fil.1:23-24)

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes Vastaus kommenttiin #55

Torppa, muistaakseni Raamatussa kerrrotaan Jumalan tahtovan, että kaikki pelastuu, niin eikö Hänen tahtonsa totedukaan ?

Sinä siis olet vuonna 553 tehtyjen Konstanttinooppolin Kirkolliskokouksen päätöksen takana.

Miksi Jeesuksen tulla kaikessa veljiensä kaltaiseksi, eli hänen sielunsa tuli liittyä syntyvän lapsen ruumiiseen, koska uutta sielua ei luotu.

Käyttäjän RaimoTossavainen kuva
Raimo Tossavainen Vastaus kommenttiin #50
Käyttäjän PetriFriari kuva
Petri Friari Vastaus kommenttiin #47

Torppa on itse menossa kohti kadotusta, koska valehtelee täällä päivät pääksytyksen. Torppa jopa pilkkaa Jumalan luomistyötä väittämällä, että maailma olisi 6 000 vuotta vanha.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes Vastaus kommenttiin #57

Ei mene, sillä Jumala tahtoo, että kaikki pelastuu, Torpan pitää vain monesti syntyä uudesti palatakseen takaisin meidän muiden lailla.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen Vastaus kommenttiin #47

Älä suotta murehdi kun en minäkään. Pidän uskoon tuloani merkittävästi lottovoittoa epätodennäköisempänä. Minä sentään yhdellä rivillä lottoankin aina kun muistan siirtää rahaa pelitilille.

Jukka Mäkinen Vastaus kommenttiin #41

"Me uskonnottomat ei osallistuta viimeiseen tuomioon. "

Juu, vihreillä on ikioma ohituskaista vastuusta niin täällä kuin tuonpuolisessakin.:D

Käyttäjän asco73 kuva
Asko Telinen

"Sekularismi (ateismi) on todellisuuskäsitys ja aatejärjestelmä, jonka mukaan Jumalaa ei ole olemassa."

Heti ensimmäisestä lauseesta lähtien meni väärin. Ateismi ei ole aatejärjestelmä eikä todellisuuskäsitys. Ateismi sisältää VAIN yhden väittämän: EN usko, että jumalia ON. Käännät joko tietämättömyyttasi tai tahallaan asian päälaelle.

Loput tekstistä onkin täynnä asiavirheitä ja sisältöarvo lähellä nollaa..

mikael torppa

Se, ettet usko, että Jumala on, ei tarkoita sitä, etteikö todellisuuskäsityksesi (maailmankatsomuksesi/aatejärjestelmäsi) olisi uskonvarainen. Sekulaarit (ateistit) ovat tosi uskovaisia joilla on 100% ennakkoasenne. Sekulaari humanisti on uskovainen, koska jokainen joutuu tulkitsemaan näkemäänsä (maailma/todistusaineisto) perimmäisten uskomusten valossa joita on mahdotonta tieteellisesti todistaa ja vahvistaa. Sillä yksittäiset tosiasiat (havainnot) täytyy suhteuttaa kokonaisuuteen. Rajallinen ihmisjärki ei kuitenkaan omin avuin pysty muodostamaan käsitystä kokonaisuudesta, muuta kuin perustavien uskomusten muodossa.

Eli jokainen ihminen havainnoitsee asioita jostakin pisteestä käsin, joka nojautuu perustaan, ehdottomana pidettyyn lähtökohtaan, (sekularimin todellisuuskäsityksen mukaan todellisuus on aineellinen ja kaikki olemassa oleva koostuu tai on palautettavissa aineeseen, aineellisiin voimiin tai fysikaalisiin tapahtumiin), josta käsin hän tarkastelee todellisuutta. Tätä perustavaa lähtökohtaa on mahdotonta rajallisen ihmisen todistaa nykyisyydestä käsin - siihen voidaan tukeutua vain ja ainoastaan uskon kautta ja siksi jokainen ihminen on maailmankatsomukseltaan "uskovainen" - myös sekulaari!

Esimerkiksi nykyiset johtavat sekularisti tutkijat uskovat, että maailmankaikkeus on syntynyt tyhjästä. Tämä johtaa siihen, että sekularismin mukaan alussa "ei mitään" loi ja kristinuskon mukaan alussa "Jumala" loi. Kummatkin näkemykset joutuvat antamaan alun "luojalle" jumalallisen kyvyn tuottaa tyhjästä kaikki tämä mitä nyt näemme. Toisin sanoen, sekulaari humanismi todellisuudessa uskoo jumalaan ja yliluonnolliseen todellisuuskäsitykseen. Se, että heidän luojansa (jumalansa) on itse "tyhjyys" (ei mitään), ei poista sitä, että tälle tyhjyydelle tulee lukea jumalallinen kyky tuottaa koko maailmankaikkeus itsestään - ei mistään. Tämä jos mikä on uskoa yliluonnolliseen, sillä ei mistään ei voi itsestään syntyä mitään. Usko siihen että "ei mitään" voisi synnyttää maailmankaikkeuden itsestään, on taikauskoa.

Niin sekularismi kuin kristinuskokin perustuvat uskomuksiin menneisyydestä joita ei voida tieteellisesti todistaa nykyisyydestä käsin. Se mikä erottaa sekulaarin ja kristityn on rehellisyys, sillä kristitty kykenee tunnustamaan, että hänen lähtökohtansa on uskonvarainen, mutta sekulaari ei kykene tunnustamaan omaa uskonvaraista näkökulmaansa todellisuuden luonteeseen. Näin siksi, että siinä vaiheessa kun hän sen tunnustaa, hän tunnustaa sen, että myös hän on täysin yhtä uskovainen kuin esimerkiksi kristitty, maailmankatsomukseltaan. Tässä valossa sekulaarit ovat jo lähtökohtaisesti epärehellisiä ja johtavat ihmisiä tarkoituksella harhaan. Tämä jos mikä on, eettisesti väärin!

Käyttäjän asco73 kuva
Asko Telinen

"Se, ettet usko, että Jumala on, ei tarkoita sitä, etteikö todellisuuskäsityksesi (maailmankatsomuksesi/aatejärjestelmäsi) olisi uskonvarainen."

Ja tämä ei liity mitenkään ateismiin kuten virheellisesti väität.

"Sekulaarit (ateistit) ovat tosi uskovaisia joilla on 100% ennakkoasenne."

Niin sä haluat epätoivoisesti uskoa.

"Sekulaari humanisti on uskovainen, koska jokainen joutuu tulkitsemaan näkemäänsä (maailma/todistusaineisto) perimmäisten uskomusten valossa joita on mahdotonta tieteellisesti todistaa ja vahvistaa."

Ei tietenkään ole mahdotonta todistaa. Nykyinen tieteellinen maailmankuva perustuu nimenomaan havantoihin, ja näistä johdettuihin teorioihin, ei mihinkään muuhun.

"Sillä yksittäiset tosiasiat (havainnot) täytyy suhteuttaa kokonaisuuteen. Rajallinen ihmisjärki ei kuitenkaan omin avuin pysty muodostamaan käsitystä kokonaisuudesta, muuta kuin perustavien uskomusten muodossa."

Se on vain mielipiteesi, ei muuta.

"Eli jokainen ihminen havainnoitsee asioita jostakin pisteestä käsin, joka nojautuu perustaan, ehdottomana pidettyyn lähtökohtaan"

Taas väärin, ei sen tarvitse olla ehdoton. Paremman tiedon ja todisteiden ilmaantuessa toki lähtökohta saattaa muuttua.

"Esimerkiksi nykyiset johtavat sekularisti tutkijat uskovat, että maailmankaikkeus on syntynyt tyhjästä. Tämä johtaa siihen, että sekularismin mukaan alussa "ei mitään" loi ja kristinuskon mukaan alussa "Jumala" loi."

Taas väärin. Alkuräjähdys lähti singulariteetista. Se mitä oli "ennen" sitä ja miten se muodostui, sitä ei yksinkertaisesti tiedetä ja se myös myönnetään rehellisesti. Erlaisia hypoteesejä toki on mutta ei varsinaista teoriaa..

"Kummatkin näkemykset joutuvat antamaan alun "luojalle" jumalallisen kyvyn tuottaa tyhjästä kaikki tämä mitä nyt näemme. Toisin sanoen, sekulaari humanismi todellisuudessa uskoo jumalaan ja yliluonnolliseen todellisuuskäsitykseen. Se, että heidän luojansa (jumalansa) on itse "tyhjyys" (ei mitään), ei poista sitä, että tälle tyhjyydelle tulee lukea jumalallinen kyky tuottaa koko maailmankaikkeus itsestään - ei mistään. Tämä jos mikä on uskoa yliluonnolliseen, sillä ei mistään ei voi itsestään syntyä mitään. Usko siihen että "ei mitään" voisi synnyttää maailmankaikkeuden itsestään, on taikauskoa.

Niin sekularismi kuin kristinuskokin perustuvat uskomuksiin menneisyydestä joita ei voida tieteellisesti todistaa nykyisyydestä käsin. Se mikä erottaa sekulaarin ja kristityn on rehellisyys, sillä kristitty kykenee tunnustamaan, että hänen lähtökohtansa on uskonvarainen, mutta sekulaari ei kykene tunnustamaan omaa uskonvaraista näkökulmaansa todellisuuden luonteeseen. Näin siksi, että siinä vaiheessa kun hän sen tunnustaa, hän tunnustaa sen, että myös hän on täysin yhtä uskovainen kuin esimerkiksi kristitty, maailmankatsomukseltaan. Tässä valossa sekulaarit ovat jo lähtökohtaisesti epärehellisiä ja johtavat ihmisiä tarkoituksella harhaan. Tämä jos mikä on, eettisesti väärin!"

Tä loppuosa kaatui jo edellä vääriin premisseihin joten turhaa selittelyä vaan...

mikael torppa Vastaus kommenttiin #39

Asko kirjoittaa: ***Ei tietenkään ole mahdotonta todistaa. Nykyinen tieteellinen maailmankuva perustuu nimenomaan todisteisiin, ei mihinkään muuhun.***

Tieteellinen maailmankuva on myytti. Sinä tarkoitat naturalistista maailmankuvaa. Se, ei perustu tieteellisesti todistettuihin tosiasioihin, koska mitään menneisyyden tapahtumaa ei voi, tieteellisesti todistaa nykyisyydestä käsin.

Historiantiede (alkuperätiede = maailman synty ja elämän kehittyminen) tutkii menneisyyteen liittyviä kertaluonteisia asioita, joita emme pääse enää kokeellisesti testaamaan ja toistamaan menneisyyteen. Evoluutio kriittinen analyysi kirja - http://www.datakirjatkustannus.fi/Scherer.html - kuvaa hyvin historiantutkimuksen luonnetta sivulla 17.

”Kaiken alkuperää koskevaa tutkimusta täytyy siis ensisijaisesti pitää historiantutkimuksena. Tämä koskee sekä luomis- että evoluutionäkökulmasta tehtävää tutkimusta. Asiaa havainnollistaa seuraava esimerkki. Oletetaan, että liskosta kyettäisiin kokeellisesti kehittämään lintu. Näin voitaisiin osoittaa miten liskon kehittyminen linnuksi voi tapahtua ja olisi voinut tapahtua maapallon historiassa. Tällä tavoin olisi saatu vahva perustelu sille, että maapallon historiassa liskosta on kehittynyt lintu. Historiallista tapahtumaa ei kuitenkaan olisi todistettu.. Aito (suora) todiste olisi mahdollista saada vain jos voisimme mennä aikakoneella menneisyyteen ja tehdä kehityksestä suoria havaintoja.”

Eli kokeellisen luonnontieteen kautta on mahdollista tutkia empiirisesti niitä mekanismeja ja tapahtumia, joiden oletetaan aiheuttaneen eliöiden (tai universumin) kehittymisen menneisyydessä, mutta nämä tulokset eivät todista sitä tapahtuiko todella, niin kuin oletetaan. Kokeelliset tulokset nykyisyydessä voivat joko vahvistaa, tai heikentää menneisyyttä käsitteleviä oletuksia (teorioita), mutta ne eivät koskaan voi tieteellisesti todistaa, sitä mitä menneisyydessä todella tapahtui. Tämän vuoksi usein samasta koetulosten joukosta on mahdollista tehdä erilaisia johtopäätöksiä ja päätyä erilaisiin hypoteeseihin - jotka voivat olla toistensa kanssa ristiriidassa.

Tieteen kautta voidaan siis tutkia sitä miten luonto toimii ja muuntelee nykyisyydessä ja sitten verrata ja katsoa sitä mikä historiaa käsittelevä teoria, on johdonmukaisin ja selitysvoimaisin havaituille tosiasioille nykyisyydessä. Tässä valossa mikään historiaa käsittelevä teoria, ei ole = kokeellinen luonnontiede eli se kuuluisa ”kova tiede”.

Eli tiede ei voi olla, suoraan kosketuksissa "metodinsa -> tiedonhankintamenetelmänsä" kautta menneisyyden kanssa.

Menneisyys jättää jälkiä, mutta nämä jäljet ovat epäsuoria todisteita -> aihetodisteita. Aihetodiste ei ole suora todista. Aihetodiste voi viitata selitysvoimaisimpaan johtopäätökseen siitä mitä kenties on tapahtunut menneisyydessä, mutta se ei suoraan todista sitä. Esimerkiksi murhapaikalta uhrin päältä löytyvä verinen huivi, josta löytyy toisen ihmisen veriset sormenjäljet. Huivi sormenjälkineen olisi aihetodiste siitä, että sormenjäljet omistava henkilö voi liittyä jotenkin uhrin kuolemaan, mutta se ei suoraan todista sitä.

Vaikka voisimme mennä aikakoneella menneisyyteen katsomaan sitä miten Tyynenmeren Havaijisaaret muodostuivat menneisyydessä, niin emme pystyisi asiaa todistamaan tieteellisesti nykyisyydestä käsin, käyttämällä tieteen tiedonhankintamenetelmää. Eli vaikka tietäisimme 100% varmuudella miten jokin asia on tapahtunut menneisyydessä, niin emme pysty tätä mennyttä tapahtumaa enää todistamaan nykyisyydestä käsin, luonnontieteellisen tiedonhankintamenetelmän -> "metodin" kautta.

Käyttäjän asco73 kuva
Asko Telinen Vastaus kommenttiin #44

Tieteellinen maailmankuva on myytti. Sinä tarkoitat naturalistista maailmankuvaa. Se, ei perustu tieteellisesti todistettuihin tosiasioihin, koska mitään menneisyyden tapahtumaa ei voi, tieteellisesti todistaa nykyisyydestä käsin.

Tottakai voi. Katso vaikka taivaalle, katsot suoraan miljoonien vuosien taakse :) Tieteen jako "kokeelliseksi" ja "historiantieteeksi" on vain kreationistien yritys hämätä "mukatieteellisesti" muita.

"Eli tiede ei voi olla, suoraan kosketuksissa "metodinsa -> tiedonhankintamenetelmänsä" kautta menneisyyden kanssa."

Ei tarvikaan olla ollakseen paras mahdollinen selitys. Oletko sitä mieltä ett pitää kirjoittaa kaikki fibonaccin luvut paperille jotta tietettäis 10000000000 luku sarjassa?

"Esimerkiksi murhapaikalta uhrin päältä löytyvä verinen huivi, josta löytyy toisen ihmisen veriset sormenjäljet. Huivi sormenjälkineen olisi aihetodiste siitä, että sormenjäljet omistava henkilö voi liittyä jotenkin uhrin kuolemaan, mutta se ei suoraan todista sitä."

Olet siis sitä mieltä ettei syyllistä löydetä koskaan jos kukaan ei nähnyt murhaa?? :)

Olet saman jargonian kopioinut lukemattomia kertoja useille eri palstoille ja se on aina ammuttu alas joten miten jaksat vaan inttää samaa asiaa uudelleen ja uudelleen?? Ihmetyttää..

mikael torppa Vastaus kommenttiin #48

Asko: ***Tottakai voi. Katso vaikka taivaalle, katsot suoraan miljoonien vuosien taakse :) Tieteen jako "kokeelliseksi" ja "historiantieteeksi" on vain kreationistien yritys hämätä "mukatieteellisesti" muita.***

Päinvastoin naturalistit yrittävät hämätä sillä etteivät he tee tätä jakoa, ja sitä kautta he pyrkivät todistamaan historiallisia asioita, olematta tieteellisesti (testaus/toisto) kosketuksissa tähän historiaan.

Evolutionistit ovat mestareita sekoittamaan uskomukset ja tieteen keskenään, sanomalla, että tiede on todistanut sen ja sen asian menneisyydestä. He joutuvat turvautumaan tällaiseen käsitteiden sekoittamiseen, koska se on ainoa keino saada edes jonkinlaiset todisteet heidän menneisyyttä käsittelevälle teorialleen. Tällainen kaksiselitteinen puhe, jossa ei-kehittävällä prosessilla nykyisyydessä, pyritään todistelemaan kehitystä vaativaa prosessia menneisyydessä, on verrattavissa ”aivopesuun”. Aiheesta enemmän kirjoituksessani - "Evoluutioteorian epätieteellisyys" - http://mikaeltorppa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/21408...

Asko: ***Olet saman jargonian kopioinut lukemattomia kertoja useille eri palstoille ja se on aina ammuttu alas joten miten jaksat vaan inttää samaa asiaa uudelleen ja uudelleen?? Ihmetyttää..***

"Ihmetyttää"... Näytäthän tuota itsekin jaksavan :)

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala Vastaus kommenttiin #44

"Kaikki niin sanotut näennäistieteilijät uskovat, että he ovat yksinkertaisesti tieteilijöitä, joskin heillä on valtavirran marginalisoimia epätyypillisiä näkemyksiä. (He eivät välttämättä ole oikeassa, monilla ihmisillä on virheellisiä käsityksiä itsestään.)" † "Mutta ollakseen tieteilijä, yksilön on käyttäydyttävä sen mukaisesti, ja eräs asia, jota tieteilijät tekevät jatkuvasti, on tietenkin rajan vetäminen tieteen ja epätieteen välille."

Miten erottaa pseudo tieteestä >>> http://netn.fi/sites/www.netn.fi/files/netn124-04.pdf

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman

En minä tiedä millä tavoin maailmankaikkeus on syntynyt. Älyni ei riitä erilaisten tieteellisten teorioiden ymmärtämiseen. Mielenkiinnolla niitä kuitenkin luen. En usko Jumalaankaan, joten kuinka voin olla mielestäsi uskovainen? En tiedä, enkä usko.

Käyttäjän asco73 kuva
Asko Telinen Vastaus kommenttiin #45

"En minä tiedä millä tavoin maailmankaikkeus on syntynyt. Älyni ei riitä erilaisten tieteellisten teorioiden ymmärtämiseen. Mielenkiinnolla niitä kuitenkin luen. En usko Jumalaankaan, joten kuinka voin olla mielestäsi uskovainen? En tiedä, enkä usko."

Olet asian ytimessä :) Kretionistien mielestä on PAKKO tietää. Jos tiede ei pysty TÄLLÄ HETKELLÄ jotain selittämään niin jumala.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #45

Manulle,

Koska käsityksesi elämän- ja todellisuuden luonteesta perustuu uskomuksiin, sillä et tiedä miten asia on, niin siksi maailmankatsomuksesi jonka kautta tulkitset asioita, on hataroihin uskomuksiin perustuva. Toisin sanoen uskosi on sokeaa ja itse sen myös myönnät sanomalla, ettet tiedä millä tavoin maailmankaikkeus on syntynyt. Ei tietämättömyys tee sinusta neutraalia, uskomuksista vapaata, vaan nimenomaan se vahvistaa uskovaisuutesi.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman Vastaus kommenttiin #54

Anteeksi vaan, mutta kun minä en usko.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #58

Sinä et tiedä, mutta kyllä sinä uskot. Sillä epäusko suhteessa Luojaan on luonteeltaan myös uskoa. Sinä uskot ettei Jumalaa ole olemassa, et tiedä sitä ja tämä uskosi ohjaa muiden tosiasioiden tulkintaasi.

Ihmisen rajallisuudesta seuraa, että hän joutuu tekemään kokonaisvaltaisia oletuksia todellisuudesta. Tämä johtuu siitä, että ihminen ei voi ymmärtää ensimmäistäkään yksityiskohtaa oikein, jos hän ei pysty suhteuttamaan tätä yksityiskohtaa oikealla tavalla kokonaisuuteen. Rajallinen ihminen ei taas voi saada kaikkea tietoa kokonaisuudesta, ja siksi hänen kokonaiskäsityksensä (maailmankatsomuksensa) on aina uskonvarainen. Jokainen ihminen käyttää tosiasia-aineiston (maailman) tulkinnassa jonkinlaista kuvaa kokonaisuudesta, oli se kuinka rajallinen ja tiedostamaton tahansa.

New Yorkin yliopiston filosofian professori Thomas Nagel kirjoittaa:

- ”Sekä usko Jumalaan, että usko siihen, että Jumalaa ei ole olemassa (epäusko), ovat luonteeltaan välittömiä vakaumuksia, jotka ohjaavat muiden tosiasioiden käsitteellistämistä”.

Eli tosiasioiden tulkitseminen epäuskon kautta suhteessa Luoja Jumalaan, on täysin yhtä vakaumuksellinen katsontakanta luonteeltaan, kuin usko Luoja Jumalaan. Täten se, että sanot ettet, usko, ei tee sinusta neutraalia ja uskomuksista vapaata vaan se vahvistaa uskovaisuutesi. Sillä on selvää että väite "en usko Jumalaan" – perustuu uskoon ei tietoon. Sillä sinä et tiedä kaikesta kaikkea. Et tiedä kaikkea tästä maailmankaikkeudesta ja myös mahdollisista muista ulottuvuuksista. Et tiedä edes murto-osaa tästä maailmankaikkeudesta ja mahdollisista muista ulottuvuuksista. Koska et tiedä edes murto-osaa, tästä maailmankaikkeudesta, niin toteamuksesi "en usko" on täysin uskonvarainen ja tämä epäuskosi Luojaa kohti ohjaa tosiasia-aineiston tulkintaasi.

Esimerkiksi jos katsot ihmistä, niin et voi uskoa, että hän on Jumalan luoma olento, koska tulkitset näkemäsi epäuskosi kautta. Kun minä katson samaa ihmistä, niin uskon, että hän on Jumalan luoma olento, koska tulkitsen näkemäni Raamatun ilmoituksesta käsin. Näin meidän kummankin tosiasioiden (ihminen) tulkintaa ohjaa meidän uskomusjärjestelmämme, ja käsityksemme Jumalasta johtaa saman todisteen täysin erilaiseen tulkintatulokseen. On itsepetosta väittää, että vain minä tulkitsen tässä tapauksessa tosiasia-aineistoa uskosta käsin ja olen uskovainen. Ei, vaan sinä olet täysin yhtä paljon uskovainen ja käytät uskoasi tosiasia-aineiston tulkintaan.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes Vastaus kommenttiin #54

Torppa. onko minunkysymykseni liianvaikeita sinulle vastata.

Käyttäjän vinettoa kuva
Juhani Penttinen

"Emme tiedä.Myymme sitä Jumalana"

-Samuli Paronen-

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

Nyt kyllä Mikaelin mopo lähti keulille.

Eiköhän ole niin, että yleiset moraalikäsityksemme ovat sekulaarisia. Vaistotoimintojen väistyttyä ihmislajille tyypillinen käyttäytyminen on muotoutunut moraaliksi. Jokainen uskonto, luonnonuskonnot mukaan lukien, ovat moraalisilta perusopeiltaan hyvin samankaltaisia. Oman heimon jäsenen hengen anastaminen muussa kuin rangaistustarkoituksessa on tuomittu. Niin myös Raamatussa. Varastaminen on kielletty niin uskontopohjaisissa kuin sekulaaristen yhteiskuntien lainsäädännössä.

Perusmoraalisääntöjä et mitenkään voi johtaa kristinuskoon etkä varsinkaan luterilaisuuteen. Juurihan kommenteissasi todistelit, että katolisuus olisi jotain muuta kuin oikeaoppista kristinuskoa.

Moraalin täytyy joko
1) olla kokonaan sekulaarista. Moraali on oppittua ja uskonnot ovat tuon ihmisten omaksuman tradition tai luonnonlain ottaneet omakseen; tai
2) jokaisen uskonnon tulee johtamaan samaan päämäärään. Uskontojen ja uskonnottomien ihmisten moraalikäsitys on niin yhteneväinen uskonnosta riippumatta.

Olipa asia kummin tahansa, uskonnot ovat moraalin vartijatehtävässä hyödyllisiä, muttei välttämättömiä. Moraalisäännöt on kirjoitettu laeiksi. Moraalittomuudesta rankaistaan yhteiskuntien toimesta. Toki lait muuttuvat esimerkiksi diktatuureissa itsevaltiaan haluamaan suuntaan. Mikään ei tietenkään estä diktaattoria muuttamasta lainsäändäntöä moraalittomaksi.

Yksilötasolla ennen, nyt ja tulevaisuudessa, kautta aikain ihmiset ovat rikkoneet ja tulevat rikkomaan moraalisääntöjä uskonnon tai yhteiskunnan pystymättä estää. Moraali on tästä huolimatta kestävä. Moraali on yhteneväinen, mutta silti Matti ja Pekka suhtautuvat sääntöihin eri tavalla. Onhan ihminen, paitsi moraalinen otus, myös ahne ja pääsääntöisesti elämänhaluinen. Yksilö pyrkii, normaalin petoeläimen tavoin, pysyttelemään itse hengissä. Moraali on selviämisen suhteen väistyvä lajiominaisuus.

Raamattu, kirjaimellisesti luettuna, kertoo ihmisen eläneen maapallolla vain 6 000 vuotta. Ihminen on ollut olemassa kauan ennen tuota, moraalisääntöineen.

mikael torppa

Ei ole niin, koska moraali ei ole ensinnäkään yhteneväinen, sillä esimerkiksi kaikkien muiden katsomusten moraali eroaa kristinuskon sanomasta. Esim, sekulaari katsomus hyväksyy vihollisen surmaamisen sotatilassa ja joskus jopa muutenkin. Islam hyväksyy vääräuskoisten surmaamisen. Sen sijaan kristinusko käskee rakastamaan vihollisia ja luopumaan kaikesta väkivallasta kaikissa tilanteissa.

Lisäksi se, että varastaminen on kielletty sekulaareissa yhteiskunnissa, johtuu siitä, että näiden yhteiskuntien sekularismi on rakennettu kristinuskon pääoman (moraaliarvojen) päälle. Näiden arvojen rapistumista me näemmekin nyt koko ajan, kun sekularismi murentaa niiden perustaa. Se vahvistaa sen, että moraali ei ole sekulaarista vaan nimenomaan Raamatullista.

Ja kaiken lisäksi jos sekularistinen naturalismi olisi totta, ja ihminen olisi luonnon sokeasti ja päämäärättömästi muovaama biologinen kone, niin ihminen ei todellisuudessa voisi edes vaikuttaa siihen mihin uskoo ja millaiseksi on sattumalta kehittynyt, moraalikäsityksiltänsä. Ne omaksuttaisiin sen mukaan millaisiksi olisimme sattumalta kehittyneet (millaiset himot jäsenissämme vaikuttaisivat).

Arto Jääskeläinen

Blogisti nostaa esiin mielenkiintoisia kysymyksiä. Koko länsimainen etiikkamme on hyvin pitkälle juutalais-kristillistä perua eli siinä mielessä voidaan hyvin sanoa että suomalaisen ateistin etiikka, käsitys oikeasta ja väärästä, on hyvin pitkälle "lainatavaraan perustuvaa" kuten Torppa sen toisin sanoin ilmaisi.
Aikaisemmasta jo ilmenee että kristityn arvopohja rakentuu opetukseen joka on dokumentoitu Raamatussa. Kristityn etiikassa on tunnetusti selkeä pakottavuus seurata niitä elämänohjeita ja hyveitä joita Raamattu asettaa.

Herää pari mietinnän arvoista kysymystä. Mikä on arvoperusta ja minkä asteinen on etiikan pysyvyys/pakottavuus/sitovuus täysin ateistisessa etiikassa ? Tiedän että kysymys on hieman teoreettinen siksi että "puhdasta" ateisti-etiikkaa omaavaa ei löydy vastaamaan tähän, kaikilla on ympäristön perintöä matkassa mutta voimme ainakin yrittää hahmottaa asiaa.

Itse näen ateistisen etiikan ominaisuutena toisaalta pakottavuuden puutteen mutta myös liikkuvuuden kun etiikka ei ole naulittu kiinni johonkin yksiselitteiseen perustaan. Eli kun ei ole täysin yksiselitteistä pohjaa, tullaan juuri tuohon suhteellisuuteen kuten Torppa sen ilmaisi. Yhdelle se oikean ja väärän pohja yhtä, toiselle hieman erilaista, jne. Esimerkiksi eri poliittinen väri voi arvottaa eri tavoin oikean ja väärän rajauksia myös etiikan alueella.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

"Lisäksi se, että varastaminen on kielletty sekulaareissa yhteiskunnissa, johtuu siitä, että näiden yhteiskuntien sekularismi on rakennettu kristinuskon pääoman (moraaliarvojen) päälle. Näiden arvojen rapistumista me näemmekin nyt koko ajan, kun sekularismi murentaa niiden perustaa. Se vahvistaa sen, että moraali ei ole sekulaarista vaan nimenomaan Raamatullista."

Kiinassa on riisiä viljelty kyläyhteisöissä 6 000 eaa. Kyläyhteisöissä riisivarkaita rankaistiin ankarasti. Raamatun mukaan ihminen luotiin 2 000 vuotta myöhemmin. Kiinalainen varastamisen kieltävä lainsäädäntö ei ole voinut olla kristillisen pääoman päälle rakentunutta. Kristinusko alkoi yli 6000 vuotta myöhemmin.

Egyptissä varastaminen oli kiellettyä yli 3000 vuotta ennen Kristuksen syntymää.

Sekularismi ei murenna moraalin perustaa, vaan tekee moraalista elävää. Uusi Testamentti on tavoitetilan kuvaus, jossa pyrittiin kehittämään ajanhetken n. 30-333 jKr moraalista käsitystä. Vanha Testamentti puolestaan kuvaa moraalista käsitystä n. 1500-1000 vuotta eaa. Ero Vanhan ja Uuden Testamentin pyrkimyksissäkin on valtava.

Kristinusko ei ole jäänyt eikä sen pidäkään jäädä paikoilleen. Kristinusko on elänyt liki 1700 vuotta siitä, kun Raamatun kirjoittaminen on lopetettu. Vaikka kirjaa ei ole uudelleen kirjoitettu eikä siihen kirjoitettuja moraalisääntöjä päivitetty, on sanoma, myös moraalimme uudistunut monella tapaa: Naisen asema on parantunut, lasten pelolla kasvattamisesta ja kurittamisesta ollaan voitu luopua.

Lauseesi: "jos sekularistinen naturalismi olisi totta, ja ihminen olisi luonnon sokeasti ja päämäärättömästi muovaama biologinen kone, niin ihminen ei todellisuudessa voisi edes vaikuttaa siihen mihin uskoo ja millaiseksi on sattumalta kehittynyt" ei perustu mihinkään. Tuollainen lainalaisuus on vain omassa päässäsi.

Ihminen on sosiaalinen eläin ja moraali on osittain lajin säilymiseen liittyvää vaistotoiminnasta johdettua perimätietoa, osittain sosiaalisen keskinäisen toimeentulemisen synnyttämää tietoisuutta oikeasta tavasta elää. Vaikka Raamattua tai Uutta Testamenttia ei olisi koskaan kirjoitettu, moraalimme olisi suurin piirtein samanlainen kuin nykyään. Ilman Raamattua maailma tosin voisi olla humaanimpi ja edistyneempi. Kristinuskoon ja Raamattuun takertuminen on estänyt tiedon hankkimista, tieteen edistymistä ja humanismin etenemistä. Toki kristinuskon alkuaika oli tietenkin humanismin kulta-aikaa. Olemassa olleita valtarakenteita purettiin tuolloin humanismin kasvun tieltä. Moraalimme kehittyi hurjasti.

Historiaan sisältyy monta vaihetta, joissa kristinuskoon liitettyä moraalikäsitystä on käytetty hyvin eri tavalla kuin mihin me olemme tottuneet. Ristiretket ja noitavainot ovat nekin ennen katsottu kristinuskoon kuuluneiksi moraalisiksi velvoitteiksi. Nykyinen moraalimme on noista ajoista toki kasvanut. Kristinuskosta huolimatta.

mikael torppa

Iänmääritys perustuu aina uskonvaraisille olettamuksille, menneisyydestä. Iänmääritys ei koskaan, voi siksi luonteensa puolesta edustaa tieteellistä tosiasiaa, koska millään tekniikalla ei päästä, menneisyyttä tieteellisesti (testaus/toisto) tutkimaan. Tässä valossa se, että otat sekularistisiin uskomuksiin perustuvia iänmääritys uskomuksia, ja pyrit niiden kautta osoittamaan, ettei Raamatun kuvaama historia voi pitää paikkaansa, on sama kuin sanoisit, ettei Raamattu ole oikeassa, koska uskon toisin. Jos haluat enemmän kuulla iänmäärityksen rajoitteista, niin suosittelen kuuntelemaan tämän videon, jossa haastattelen aiheesta Mikko Tuulirantaa, - "Maailman ikä ja iänmääritys - Mikko Tuuliranta" - http://www.youtube.com/watch?v=YymiNCYErZY

Lisäksi vanhassa ja uudessa testamentissa esiintyy täysin sama Jumala ja Hänen tahtonsa. Sen sijaan, se miten Jumala tuomitsee synnin (laittomuuden), toimi vanhan liiton aikana eri järjestyksen mukaan, kuin uudessa liitossa. Ja, koska uusi liitto perustuu Jumalan Pojan uhriin, niin siksi uuden liiton uhrijärjestelmä, on parempi kuin vanhan liiton, joka oli jo lähtökohtaisesti tarkoitettu vain ja ainoastaan tietylle ajanjaksolle Israelin kansalle. Väite, että vanha ja uusi testamentti pyrkisivät eri asioihin perustuu silkkaan tietämättömyyteen siitä mitä Raamattu opettaa. Itseasiassa koko vanha testamentti on Herran Jeesuksen sanelema ja vanhan liiton profeettojen kirjaama. Kyseessä on siis Jeesuksen sana, jonka Hän ilmoitti profeettojensa kautta Isänsä tahdosta. Herra Jeesus on vanhan testamentin sivuilla esiintyvä Herra Jumala.

Eikä väittämäsi lainalaisuus ole minun keksintö, vaan nimenomaan ateististen professorien.

- Massachusettsin teknillisen korkeakoulun (MIT) professori Steven Pinker sanoo, että "ihmismieli on vain monimutkainen tietokone".

- Evolutionisti Richard Dawkins on sanonut, että olemme "robotteja jotka on sokeasti ohjelmoitu säilyttämään itsekkäät molekyylit jotka tunnetaan geenien nimellä".

- Evoluutiopsykologi Adrian Rainen mukaan käyttäytymisemme, ei ole pohjimmiltaan muuta kuin biologiaa.

Näiden lausuntojen looginen johtopäätös on se, että ihmismieli on kuin monimutkainen tietokone, jonka luonto on sokeasti ohjelmoinut käyttäytymään tietyllä tavalla. Ja jos käyttäytymisemme olisi pohjimmiltaan vain biologiaa, niin se nimenomaan tarkoittaisi sitä, että emme itse olisi vapaita muuttamaan mielipiteitämme tai käytöstämme vaan aineellinen biologiamme määräisi sokean ohjelmointinsa kautta sen, mitä voisimme ja emme voisi uskoa. Tällainen naturalistinen todellisuuskäsitys tekee, koko moraalin täysin tyhjäksi, sillä mitään todellista moraalia ei voi olla, tilanteessa jossa ihmiset on ennalta ohjelmoitu käyttäytymään tietyllä lailla.

Moraali ei voi kehittyä, koska se ei voi olla suhteellinen mielipide, jota se olisi kehitysopin valossa. Moraali voidaan vain omaksua tai oppia ja silloinkin se saadaan aina valmiina, koska moraalin ainoa todellinen luonne on absoluuttinen, ja absoluutti ei voi kehittyä. Sen voi antaa vain kaikkitietävä Jumala, joka ei ole sidottu meidän kolmiulotteiseen maailmankaikkeuteen ja Hänet me löydämme nimenomaan Raamatusta.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

"pyrit niiden kautta osoittamaan, ettei Raamatun kuvaama historia voi pitää paikkaansa"

Voin selkeästi osoittaa, ettei Raamattuun kirjoitettu historia voi pitää paikkaansa. Ja kun teen sen, voin käyttää halutessasi yhtä lähdeviitettä, Raamattua.

Olen nuo tiedot koonnut 15 vuotta sitten Raamattua tutkiessani. Muistiinpanot luovutin silloin aikoinaan eräälle adventistipapille, joka lupasi syventyä asiaan ja olemaan sen jälkeen minuun yhteydessä. Kaverista en ole sen jälkeen kuullut enkä muistiinpanoistanikaan.

Muistiinpanot olen siis hukannut, mutta voin nuo ristiriitaiset historialliet viittaukset Raamatusta uudelleen esiin kaivaa, mikäli haluat.

Raamattu on minulle kovin tuttu kirja jo lapsuudesta. Olen sen lukenut läpi useita kertoja. Olen myös tutkinut Raamatun historiaa ja sijoitan Raamatun kertomukset historialliseen kontekstiin. Tässä historian ymmärtämisessä tietenkin minulla maallikkona on isojakin puutteita, mutta uskon olevani keskivertokristittyä paremmin tietoinen siitä, miten Messias maan päällä on elänyt ja minkälaisessa kulttuuriympäristössä tapahtumat ovat edenneet.

Raamatun lauseiden tai kertomusten irtokäsittelyyn en alennu enkä ryhdy kanssasi moraaliseen väittelyyn. Raamatunlauseviljelijöiden kanssa keskusteleminen on tuhoisaa ja tappaa uskon rippeetkin.

Käyttäjän RaimoTossavainen kuva
Raimo Tossavainen

Mikael Torppa, 2000 vuotta vanhan satukirjan mukaanko meidän pitäisi elää. Olisiko jo aika alkaa elämään tässä ajassa.

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist

”… milloin te tulette järkiinne?”

Ihmiskunnalla on olemassa sen ulkopuolelta tullut teksti ”The Urantia Papers” (Urantia kirja).

Mainittu teksti käsittelee kaikkia juuri käydyssä Puheenvuorossa esille otetut asiat, ja hyvin paljon muuta oleellista.

Miksi tekstin asiantuntevat ja monipuoliset selostukset ei oteta mukaan keskusteluun, vaikka moni keskustelijoista on tietoinen asiasta?

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen

Ei kai se tarjoa kun se sotii omaa elämänkatsomusta vastaan. Monille muille tarjoaa.
Emeritus-piispa Juha Pihkala ymmärtääkseni totesi, ettei ainakaan ole olemassa mitään erityistä kristillistä moraalia.

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist

#77

Olen käynyt pitkää keskutelua Emerituspiispa Juha Pihkalan kanssa, kirjasta : ”Tiedän uskovani, uskon tietäväni”, by Juha Pihkala ja Esko Valtaoja.

Moraali yleensä ja kristityn moraalin kehitystä käsitellään U-tekstiä kautta Maapallon historiaa.

Sana sekularismi, tai sen johdannaisia, käsitellään U-tekstissä satoja eri yhteyksissä!

esimerkki U-teksti:

(2081.2) 195:8.2 Nykyistä sekularismia on edistänyt kaksi maailmanlaajuisesti vaikuttanutta tekijää. Sekularismin isä oli yhdeksännentoista ja kahdennenkymmenennen vuosisadan niin kutsutun tieteen — ateistisen tieteen — ahdasmielinen ja Jumalan poissulkeva asennoituminen. Nykyisen sekularismin äiti oli keskiajan totalitaarinen kristillinen kirkko. Sekularismi sai alkunsa siitä, että noustiin vastustamaan institutionaalisen kristillisen kirkon harjoittamaa lähes täydellistä läntisen sivilisaation herruutta.

(2081.3) 195:8.3 Sekä eurooppalaisen että amerikkalaisen elämänmuodon piirissä vallitseva älyllinen ja filosofinen ilmasto on tämän ilmoituksen esittämisen aikaan selvästi sekularistis-humanistinen. Länsimainen ajattelu on kolmensadan vuoden ajan aste asteelta sekularisoitunut. Uskonnosta on yhä suuremmassa määrin tullut tekijä, joka vaikuttaa vain nimellisesti, siitä on tullut suurelta osin vain rituaalin harjoittamista. Useimmat läntisen sivilisaation tunnustuksellisista kristityistä ovat tietämättään itse asiassa sekularisteja.

Käyttäjän demoni kuva
Liisa Polameri

Aikanaan kirkonmiehet karsivat pois Raamatun Jumalasta kaikki siinä aiemmin olleet feminiiniset ja neutrit ilmaisut. Näin Jumala muuttui olemukseltaan lähinnä abstrakista personoiduksi Herraksi.

Tuolloin erityisesti kirkkoisien Tertullianuksen ja Irenaeuksen uskotaan vaikuttaneen asiaan.

mikael torppa

Ei pidä paikkaansa, sillä Raamatun Heprealaiset ja Kreikkalaiset alkutekstit osoittavat, ettei Raamatun sisältö ole muuttunut miksikään. Enemmän aiheesta - "Raamatun käsikirjoitukset" - http://www.kotipetripaavola.com/Raamatunkasikirjoi...

Käyttäjän demoni kuva
Liisa Polameri

Yksipuolista Raamatun tulkintaa(si) voidaan pitää rakenteeltaan moraalittomana. Tutkittuja ja tarkoitushakuisesti sivuutettuja näkökulmia on erilaisia.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen

Miksiköhän USA:n vankiloissa ateistien osuus vangeista alittaa huomattavasti heidän osuutensa koko väestöstä?

Käyttäjän RaimoTossavainen kuva
Raimo Tossavainen

Kyllä, kun miettii tämäkin blogin pohjalta käytyä keskustelua, niin ei voi kuin ihmetellä.

Eikö voitaisi sopia niin, että kun ihminen vetää viimeisen henkosen ja kuolee, niin eikö se ole siinä.

On aivan järjetöntä kuvitella, että siinä hetkessä jokin henki lähtee vaeltamaan kohti paratiisia. Vai uskooko joku siihen aivan oikeasti.

Minusta koko uskonnot pitäisi kieltää. Siitä aiheutuu niin paljon harmia ja tuskaa yhteiskunnalle ja koko maailmalle.
Nytkin tämä maahanmuutto-ongelma.

Vieläkö joku väittä jotain uskonnon ihanuudesta. Pakistanissa uskonkiihkoilija kuristi sisarensa kuoliaaksi kun oli loukannut perheen kunniaa. Eiköhän se ole ollut sen naisen oma asia kenenkä kanssa haluaa olla.
Lähi-Idässä uskonkiihkoilijat tappavat koko ajan ihmisiä. Miksiköhän tämä herra jumala sallii tällaista, jos hänellä on valta ihmiskunnan asioista. Tällaista sallii uskovaisten herra jumala tehdä. Sitten sitä palvotaan ja ylistetään pelastajana.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

Kun sovit tuollaisista asioista yksin, voit hyvin päästä sopimukseen. Jos laajennat keskustelupiiriä yhtään, kohtaat vaikeuksia.

Voisitko keskustella moraalista yhteiskunnallisena elementtinä? Mihin moraalimme sinun mielestäsi perustuu?

Miksi tappaminen on mielestämme väärin? Miksi toisen omaa ei saa varastaa? Voiko mielestäsi varastaa, jos ei voi jäädä kiinni?

Valvooko tekojamme ylipäätään mystinen moraali?

Käyttäjän RaimoTossavainen kuva
Raimo Tossavainen

Moraali perustuu terveen järjen käyttöön. Ei siihen tarvita 2000 vuotta vanhaa satukirjaa.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen

Moraalintajulla on biologinen tausta, ja siksi useimmat keskeiset moraalivalintamme ovat samoja. Moraalisäännöt rakentuvat tuon moraalintajun päälle kulttuurisin tekijöin kuorrutettuna.

Eikä moraali suinkaan ole absoluuttista vaan osin tilanteen mukaan joustavaa ja ajanmyötä muuttuvaa, niin myös uskovaisilla. Tappaminenkin on useimmille kristityille sallittua joissakin oloissa vaikka Raamatussa on absoluuttinen kielto asiasta.

Christopher Hitchensin esittämä haaste on muuten edelleen vastaamatta:

Nimetkää yksikin eettisessä mielessä arvokas teko, jota ateisti ei voisi tehdä.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #93

Riipinen: ***Nimetkää yksikin eettisessä mielessä arvokas teko, jota ateisti ei voisi tehdä.***

"Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?" Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi.'Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky."(Matt.22:36-38)

Herran Jeesuksen mukaan ensimmäinen ja kaikista suurin käsky mitä Jumalan laista löytyy on, 'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi.' Tämä käsky on myös eettisessä mielessä kaikista arvokkain teko, koska Jumalan rakastaminen ja asettaminen tärkeysjärjestyksessä ensimmäiseksi on kaiken muun eettisen toiminnan perusta ja pohja. Tätä Jumalan lain tärkeintä vaatimusta, itseään ateistiksi kutsuva ihminen ei voi tehdä, sillä siinä vaiheessa, kun ihminen rakastaa Jumalaa, hän ei ole enää ateisti vaan kristitty.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #95

Tuopa vaan ei ole eettisesssä mielessä arvokas teko. Se vain kuuluu sinun opinkappaleisiisi.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #96

Jos kyseinen käsky on etiikan Herran, Jeesuksen Kristuksen mielestä suurin ja ensimmäinen käsky, niin on päivänselvää, että sen noudattaminen on eettisesti arvokas teko. Itseasiassa on eettisesti väärin, olla noudattamatta kyseistä käskyä, sillä silloin rikot, Jumalan lain suurinta käskyä.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #97

Edelleen vetoat vain omiin opinkappaleisiisi.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #98
Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #99

Joka sekin kuuluu sinun opinkappaleisiisi.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #100

Tietysti, sillä onhan kyseessä Luojamme sana.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #101

Vain uskomuksissasi.

Ymmärrätkö Torppa mikä ero on eettisen teon ja palvontaohjeiden välillä?

mikael torppa Vastaus kommenttiin #102

Tärkeämpää on ymmärtää se, että Herran Jeesuksen sana ratkaisee, ei Juha Riipisen epäusko Luojaamme kohtaan.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #103

Eli sinulla ei ole esittää kuin opinkappaleitasi tähänkään liittyen. Heippa, tuhlaat ihmisten aikaa.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen Vastaus kommenttiin #95

ON sinulla kumma jumala; vaatii meidän maan matosten varauksetonta nöyristelyä, palvontaa ja uhkaa kiduttaa, jos ei hän käskyjään noudateta. Luulisi jumalan viis veisaavan muurahaisten elkeistä...

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #105

On muutenkin aika outoa pitää moraalisena käytöksenä jotakin johon sekä pakotetaan rangaistuksen uhalla että houkutellaan palkinnolla.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #105

Roponen sinä et ole muurahainen, vaan Jumalan kuvaksi luotu olento, jolta Jumala odottaa asianmukaista käytöstä. Jos ihminen viis veisaa, Luojansa tahdosta, Hänen joka koko elämän on ihmiselle antanut, niin on oikeus ja kohtuus, että Jumala laittaa ihmisen vastuuseen kapinoinistaan.

Jumala tarjoaa ihmiselle kaikkea hyvää ja kärsi itse jopa sen rangaistuksen, jonka on asettanut niskureille ja lainrikkojille, jotta kun ihminen katuu pahoja tekojaan ja tekee parannuksen, uskon kautta Jeesukseen, niin lunnaat rikoksista olisi jo maksettu.

Toisin sanoen, Raamattu opettaa että Herra Jumala on kaikkivaltias ja oikeudenmukainen Jumala, joka tulee tuomitsemaan jokaisen ihmisen, ihmisten tekojen mukaan. Oikeudenmukainen tuomari ei voi katsoa laittomuutta ja rikoksia sormiensa läpi, eikä kaikkivaltiaalta Jumalalta pysty kukaan salaamaan rikoksiansa Jumalan lakia (kymmenen käskyä) vastaan.

Otan havainnollistavan esimerkin. Kun ihminen jää kiinni rikoksista lakia vastaan, niin hän joutuu vastaamaan rikoksistaan oikeuteen tuomarin eteen. Oikeudenmukainen tuomari ei voi katsoa rikoksia sormiensa läpi, eikä armahtaa rikollista vaikka rikollinen katuisi rikoksiansa, vaan oikeudenmukainen tuomari langettaa rikoksista oikeudenmukaisen tuomion. Tuomari voi määrätä syyllisen maksamaan sakkoja rikoksistansa ja vapaus koittaa vasta kun, rahat on pöydässä. Velat on maksettu.

On selvää, että jokainen ihminen on syyllinen laittomuuteen Jumalan lain edessä. Jokainen meistä on rikkonut joskus Jumalan lakia kohtaan. Jokainen meistä on esimerkiksi, valehdellut joskus ja se on laittomuutta Jumalan lain edessä. Raamattu sanoo, että "ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, ja sen jälkeen tulee tuomio" (Hebr.9:27).

Jokainen ihminen joutuu tuomiopäivänä Jumalan tuomioistuimen eteen, vastaamaan teoistaan. Ihminen saa mukaan kuolemansa jälkeen ainoastaan syntinsä, jotka hän vie viimeiselle tuomiolle. Jumala on säätänyt laittomuudesta Hänen lakiansa kohtaan rangaistukset. Synnin palkka on kuolema (Room.6:23). Synti ja laittomuus eivät voi periä Jumalan valtakuntaa.

Toisin sanoen, Jumalan lain rikkomisesta seuraa kuolemanrangaistus (kuolemalla kuolema = helvetti - http://www.sauluslahetys.com/uutiset.html?a200=18 ), sillä ihminen ei voi, syntiensä kanssa astua sisällä Jumalan valtakuntaan. Ja koska ihmisellä ei ole mitään muuta mukanaan viimeisellä tuomiolla, kuin syntinsä, niin niiden vuoksi hän menee Jumalan vankilaan, joka on helvetti.

Jumala rakastaa kuitenkin, niin jokaista ihmistä, että Hän haluaa lahjoittaa meille syntien anteeksiannon. Tässä on kristinuskon ainutlaatuisuus ja ero kaikkia uskontoja kohtaan. Uskonnot perustuvat siihen, että ihminen yrittää ostaa itsellensä iankaikkisen elämän hyvillä teoilla. Mutta hyvät teot eivät pyyhi pois ihmisen suorittamia rikoksia. Ei oikeudenmukainen tuomari voi vapauttaa syytettyä sen vuoksi, että syytetty vetoaa hyviin tekoihinsa. Ei - vaan oikeudenmukainen tuomari tuomitsee syyllisen rikosten perusteella, eikä hyvät teot pyyhi niitä pois.

Jumalan armo ja rakkaus tulee esille Jeesuksessa - sillä Jeesus on maksanut vapautumisestamme. Jeesus kuoli Golgatan ristillä ostaakseen meidät vapaiksi. Sillä Jeesus antoi Henkensä jokaisen maailman ihmisen syntien edestä, lunastusmaksuksi. Jeesus otti siis päällensä jokaisen ihmisen syntitaakan, ja kärsi näiden syntien rangaistuksen, eli kuoleman meidän puolestamme. Täten meidän synneistämme on maksettu synnin hinta (kuolemanrangaistus), ja näin me olemme vapaita synneistämme Jeesuksen kuoleman (lunastusmaksun) ansiosta.

Se tarkoittaa sitä, että kun uskomme ja turvaamme Herraan Jeesukseen Pelastajanamme ja Herranamme koko sydämestämme, niin Jumala lukee viimeisellä tuomiolla Jeesuksen uhrikuoleman lunastusmaksuksi meidän syntiemme (rikoksiemme) edestä. Sen vuoksi me olemme silloin vapaita emmekä joudu Jumalan vankilaan helvettiin, vaan saamme mennä rauhaan Jumalan valtakuntaan Uuteen Jerusalemiin. Kiitos Jeesukselle!

Käyttäjän RaimoTossavainen kuva
Raimo Tossavainen Vastaus kommenttiin #107

Täytyy sanoa, että kyllä siinä mies uskoo asiaansa, vaikka koko aihe on täyttä unelmahöttöä ja satua.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman Vastaus kommenttiin #107

Mikael, suuri osa ihmiskunnan jäsenistä ei ole koskaan kuullutkaan sinun jumalastasi. Ja ne jotka harjoittavat kristinuskoa, ovat hajaantuneet tuhansiin lahkoihin. Mielestäni kerrassaan kehno suoritus kaikkivaltiaalta.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #110

Manu, sinä et tiedä sitä kuinka suuri osa ihmiskunnan jäsenistä on kuullut Raamatun Jumalasta. Koko väitteesi on, täysi uskomus. Vai oletko sinä haastatellut kaikkia ihmiskunnan jäseniä? Jos et ole, niin miten ihmeessä voit sanoa mitä he ovat kuulleet ja mitä eivät? Et mitenkään. Koko uskomuksesi perustuu, uskoon, että kehitysopillinen historia olisi totta, ja ihmiskunta olisi ollut olemassa kauan ennen, kuin Raamatun kuvaamat asiat olisivat tapahtuneet.

Sen sijaan, kun sijoitamme ihmiskunnan Raamatun kuvaamaan historiaan, niin on selkeää, että suuri osa ihmiskuntaa on kuullut Raamatun Jumalasta. Ja se, että monet ihmiset ovat hajaantuneet lahkoihin, kertoo ihmisten kehnosta suorituksesta Jumalan kuviksi luotuina olentoina, ei Jumalan epäonnistumisesta. Kannattaa muistaa se, että Jumalalla on koko ajan homma hallussa, ja siksi sinäkin tulet vielä kerran vastaamaan Hänelle siitä, miksi kapinoit Häntä ja Hänen lakiaan vastaan. Tuosta vastuusta ei kukaan voi luistaa, vaikka kuinka pyrkisi laittamaan päätään piiloon epäuskonpensaaseen.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman Vastaus kommenttiin #112

Eihän tämä väitteeni liity millään tavoin kehitysoppiin. Milloinkohan Australian aboriginaalien kuulivat ensikerran Jeesuksesta? Tai kiinalaiset.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #113

Kyllä liittyy, sillä kuvittelet sen historiankuvauksen, jonka olet kouluissa oppinut ihmiskunnan eri vaiheista pitävän paikkaansa. Jos katsomme aihetta sen valossa, että kehitysopillinen ihmiskunnan varhaishistoria olisi totta, niin tietenkin silloin suuri määrä ihmisiä olisi jäänyt kuulematta Raamatun Jumalasta, koska Aadam kuuli Hänestä ensimmäisenä ihmisenä noin 6000 vuotta sitten.

Mutta kun sijoitamme ihmiskunnan varhaishistorian, Raamatun kuvaamaan historiaan, niin ongelma katoaa. Kun vedenpaisumuksen jälkeen ihmissuku lisääntyi ja kasvoi, Nooan kolmen pojan ja heidän vaimojensa jälkeläisinä, niin kaikessa maassa oli yksi kieli ja yksi puheenparsi. Ihmiset rupesivat silloin rakentamaan kaupunkia ja he eivät halunneet totella Jumalan käskyä, hajaantua yli kaiken maan. Silloin Herra Jumala astui itse alas taivaasta ja sekoitti ihmisten kielen ja hajotti heidät sieltä sen aikaisten sukukuntien mukaan, ympäri maata. Ihmiset erkaantuivat Baabelista ympäri maailmaa, sukukuntien mukaan ja jokaisella oli oma kielensä.

Koska ihmiset, jotka Jumala Baabelista hajotti sukukuntiensa mukaan, polveutuivat kaikki Nooan kolmesta pojasta ja heidän vaimoistaan, niin näillä kaikilla sukukunnilla oli tieto Raamatun Jumalasta. Sillä Nooan pojilla oli se tieto, ja tämä tieto on sen jälkeen kulkenut isältä, pojalle jne.. Australialaisetkin polveutuvat Nooan poikien jälkeläisistä, ja jo ensimmäisillä ihmisillä jotka saapuivat Australiaan oli mukanaan tieto Raamatun Jumalasta. Tämä on kulttuurien ja eri maiden alkuperä.

Ps, Kiinassa Pekingissä sijaitsevaa 450 vuotta vanhaa Taivaan temppeliä verhoaa arvoitus. Miksi keisarit uhrasivat sonnin suurella valkoisella marmorisella Taivaan alttarilla jokavuotisessa seremoniassa, niin kutsutussa ”rajauhrissa”, joka oli vuoden tärkein ja värikkäin juhla? Tämä rituaali päättyi vuonna 1911, kun viimeinen keisari syöstiin vallasta. Uhriseremonia ei kuitenkaan alkanut vasta 450 vuotta sitten, vaan sen juuret ulottuvat 4 000 vuoden taakse. Yksi varhaisimmista merkinnöistä rajauhrijuhlasta löytyy Kungfutsen kokoamasta Shu Jingistä (Historian kirjasta). Siinä kerrotaan keisari Shunista (hallitsi vuosina 2256–2205 eKr. ensimmäisen kirjatun dynastian alkaessa), joka ”uhrasi ShangDille”.

Miksi keisarit siis uhrasivat sonnin suurella valkoisella marmorisella Taivaan alttarilla jokavuotisessa seremoniassa? Siksi, että muinaiset kiinalaiset palvoivat samaa Jumalaa kuin nykypäivän kristityt (uudessa liitossa, alkoi Jeesuksen uhrikuolemasta, ei ole vanhan liiton uhrijärjestelmää, koska Jeesus on iankaikkinen uhri).

Kiinalaiset polveutuvat myös Nooan pojista ja ensimmäisillä Kiinaan tulleilla ihmisillä oli jo tieto Raamatun Jumalasta. Heprealaiset eksyivät usein väärien jumalien perään, ja samoin tekivät kiinalaisten esi-isät. Näin muisto siitä, kuka heidän alkuperäinen Jumalansa on, hämärtyi aikojen saatossa. Ikivanha kiinalainen kirjoitus on väkevä todistus siitä, että luomiskertomus on historiallisesti totta. - "Kiinan alkuperäinen "tuntematon" jumala" - https://luominen.fi/kiinan-alkuperainen-tuntematon...

On siis ensiarvoisen tärkeää, että katsomme aihetta oikean varhaishistorian valossa.

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist Vastaus kommenttiin #115

#115 Torppa: ”uhrasi ShangDille"

Huomasin äsken, että Shang-ti (Shang-di) mainitaan pari kertaa Urantia-tekstisä:

8. Myöhempi kiinalainen sivistys
(887.7) 79:8.7 Kirjoitustaidon alalla otetut edistysaskelet samoin kuin koulujen perustaminen myötävaikuttivat tiedon leviämiseen sellaisessa mittakaavassa, joka ei ole verrattavissa mihinkään aikaisempaan. Mutta varsin varhain tapahtuneesta kirjapainotaidon ilmaantumisesta huolimatta käsitemerkkejä käyttävän kirjoitusjärjestelmän vaivalloisuus rajoitti oppineiden luokkien lukumääräistä kasvua. Ja mikä pahinta, sosiaalisen standardisoitumisen ja uskonnollis-filosofisen dogmatisoitumisen prosessit etenivät hyvää vauhtia. Esi-isäinkunnioittamisen uskonnollinen kehitys monimutkaistui entisestään, sillä siihen tulvehti mukaan monenlaista luonnonpalvontaan liittyvää taikauskoa. Mutta koko keisarikunnanlaajuisessa Shang-tin palvonnassa säilyi vielä pitkään jäänteitä todellisesta jumalakäsitteestä.

(1032.5) 94:5.3 1. Tuohon aikaan asti säilyneet Singlangtonin opetukset, joiden vaikutus jatkui Shang-tin, Taivaan Jumalan, käsitteessä. Singlangtonin aikaan kiinalaisista tuli käytännöllisesti katsoen monoteistisiä. He keskittivät palvontansa Ainoaan Totuuteen, joka myöhemmin tunnettiin Taivaan Henkenä, universumin hallitsijana. Eikä keltainen rotu koskaan täysin kadottanut tätä alkuaikojen jumaluuskäsitystä, vaikka sen uskontoon myöhempinä aikoina pujahtikin monia alisteisia jumalia ja henkiä.

Jukka Mäkinen

Onneksi on sentään Pokemon Go.

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist

mikael torppa, olen kertonut sinulle aikaisemmin Urantia-tekstin olemassaolosta.

Sinulla on hieman radikalisoitumisen ja fanaatikon piirteitä, yksipuolisella Raamatun julisuksellasi.

Ensi kerralla kun kirjoitat puheenvuroon, laadi pieni vertailu Raamatun ja Urantia-kirjan käsityksistä samankaltaisista aiheista!

Ennen muuta se voisi auttaa sinua itse ymmärtämään omia väitteitäsi paremmin.

Käyttäjän SusannaKoivula kuva
Susanna Koivula

Jos kristitty uskoo, että on olemassa Jumala, johon moraali pohjautuu (ja palautuu), ei hän ole radikalisoitunut eikä fanaatikko, hän on ihan vaan kristitty.

Aivan hyvää ja terveellistä peruskauraa, ei mitään ääriajattelua.

"Toisin sanoen sekulaarit elävät kristinuskolta lainatulla pääomalla, suhteessa moraaliin. Tämä lainaus onnistui helposti, koska koko länsimainen sivistys on rakennettu kristinuskon perustuksille."

Juurikin näin!!

Kiitos Mikael Torppa hyvästä blogitekstistä ja rohkeudesta olla, niin, kristitty ihan julkisesti!

Siunattua kesän jatkoa!

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist

Mukava kirjoitus, Susanna.

”Jos kristitty uskoo, että on olemassa Jumala, johon moraali pohjautuu (ja palautuu), ei hän ole radikalisoitunut eikä fanaatikko, hän on ihan vaan kristitty.”

Olen samaa mieltä, ihmisellä tai eläimillä ei ole moraalia, ilman että sitä opetetaan. Kannattaa siis oppi tai opettaja valita huolellisesti.
Minä pidän itseni kristittynä, mutta se ei velvoita ketään uskomaan jokaiseen vanhan opukseen vanhettuneisiin käsityksiin!

Urantia-kirja analysoi miltei jokaista Raamatun kohtaa, ja selostaa asiat tarkemmin. Kannnataa siis tutustuu, sinunkin.

Avioliiton kehitys kautta historian selvitetään seikkaperäisesti U-tekstissä, ja käsitys avioliitosta on lopulta hyvin samantapainen kun uskon että sinullakin on.

mikael torppa

Kiitos Susanna, siunattua kesän jatkoa myös sinulle!

Käyttäjän PekkaVeistola kuva
Pekka Juhani

Sekulaari tieteeseen ja järkeen perustuva yhteiskunta on loppujen lopuksi kaikille paras.

Länsimainen yhteiskunta on jonkinlainen sekoitus roomalaista oikeutta, juutalais-kristillisyyttä, valistuksen ajan tiedettä ja sekularismia.

Jos maallisen vallan sijasta hallinta annetaan jumaliin uskoville, opposition mahdollisuus toimia kaventuu. Tästä on kokemuksia menneen ajan Euroopassa ja muslimimaissa. Eivätkä ne kokemukset ole kovin hyviä.

Itse olen näin yli viisikymppisenä kulkenut kohti avartumista. Nuoruuden hämmennyksestä ja ahtaudesta avaralle.

On huolestuttavaa jos suunta on toisinpäin, eli avarakatseisuudesta kohti jyrkentyviä kantoja.

Arto Jääskeläinen

"Uskontofobisia" ihmisiä näyttää olevan ateistien lisäksi, asiallinen keskustelu moraali/uskontoteemasta ei näytä onnistuvan joillakin asiallisissa puitteissa vaan menee henkilökohtaisten solvausten puolelle.
Ikävää että jotkut kommentoijat näyttävät tulevan paikalle pelkästään halusta solvata joko blogin kirjoittajaa, kristinuskoa tai uskontoa yleensä eivätkä ole juurikaan kiinnostuneita asiallisesti kommentoimaan varsinaisia teemoja jonka voi havaita kun selaa kommentit läpi.

Blogin kirjoittajalla on useita hyviä pointteija ja samalla tuli myös mieleeni kysymyksiä jotka listasin jo tuolla aiemmin:

http://mikaeltorppa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/22042...

Pari oleellista asiaa tuli myös esiin jota ei heti tule ajatelleeksi:

1) Ateismi on uskonto aivan samalla tavalla kuin mikä tahansa muu uskontokin vaikka ateismille ei liene (?) yksiselitteistä ateistin etiikkaa määrittävää dokumenttia samaan tapaan kuin esimerkiksi kristinuskolla on Raamattu ja muslimeilla Koraani.

2) Samoin on aivan totta että jonkun asian toteuttaminen ateistisesti ei tee siitä neutraalia kaikille vaan pelkästään toteuttaa ateistisen vaatimuksen yksipuolisesti kaikille eli tuollaista toteutusta voi hyvin kutsua uskontosyrjinnäksi.

Jos mietitään asioita jotka yhdistävät suomalaisia niin kieli ja uskonto ovat perinteisesti olleet sellaisia hyvin pitkälle. Muuten taidamme olla aika eripurainen kansa ? On kiistämätön asia että uskonto on samalla myös elämänohje monille, se asettaa joka päiväiseen elämään eettiset normit jotka on dokumentoitu Raamatussa. On perusteltua väittää että jos/kun näistä normeista lipsutaan ensistä enemmän, niin se on sama asia kuin moraalin rapistuminen.
Myöskään Raamattua vastaavaa yksiselitteistä perustustaa etiikalle ei tiettävästi löydy ateistiselta puolelta vaan ateistin etiikassa on "liikkuvia osia" useita, kuten kommenteissakin vahvistetaan.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen

Uskonnollinen yhtenäiskulttuuri on kadonnut Suomesta jo aikapäiviä sitten.

Absoluuttinen kristillinen moraali on myytti sekin. Se ei ole absoluuttista, eikä millään tapaa ateistien moraalia parempaa.

Arto Jääskeläinen

Lainaus: "Uskonnollinen yhtenäiskulttuuri on kadonnut Suomesta jo aikapäiviä sitten. "

Perätön väite hyvin pitkälle.
Kristillisen yhtenäiskulttuurin määrittävä dokumentti on Raamattu. Se ei ole hävinnyt mihinkään eikä myöskään ihmiset, jotka arvostavat Raamattua hyvänä elämän oppaana ja pyrkivät elämään sen mukaisesti.
Isoimmat häiriötekijät tuohon tulevat eksytyksestä jonka voisi jakaa kahteen alueseen: Poliittinen eksytys ja uskonnollinen eksytys. Näistä voisi kirjoittaa hyvin pitkästikin mutta molempien taustalla on vihervasemmistolainen ideologia jota on ollut helppoa syöttää jo pitkän aikaa valtamedioiden kautta:

http://artojaaskelainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2...

Tietyn suuntaista asennetta ja maailmankuvaa tarjotaan meille alituisesti. Sen vaikutukset ovat selvästi nähtävissä.

Yhtenäiskulttuurin puutteen sijaan on totta väittää sekä poliittisella että uskonnollisella puolella että harhautumista on tapahtunut. Pitäydyn tässä uskonnolliseen puoleen alkuperäisen otsikon mukaisesti. Evlut-kirkossa on harhautuminen Raamatun linjasta selvästi nähtävissä mutta se ei ole saanut kuin rajallista jalansijaa. Valtamedioiden asenne paistaa räikeästi: Uutisointiin otetaan yksipuolisesti vain asioita joilla pyritään harhauttamaan kirkkoa kauemmas Raamatun linjasta. Valhetta "tasa-arvon puutteesta" rummutetaan laajasti uutisissa mutta ei kerrota rehellisesti saman kokoisin otsikoin Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) tuoreesta päätöksestä: Avioliiton pitäminen vain naisen ja miehen liittona ei ole syrjintää.

http://aitoavioliitto.fi/uutiset/ulkomaat/euroopan...

Kirkkoa ja kristittyjä yritetään eksyttää rankasti vihervasemmistolaisen ideologian keinoin ja poliittisin voimin.

Lainaus: "Absoluuttinen kristillinen moraali on myytti sekin. Se ei ole absoluuttista, eikä millään tapaa ateistien moraalia parempaa."

Kristillinen moraalin perusta on dokumentoitu Raamatussa, se ei ole myytti.
Ateistien moraalin pohjaa ei ole selkeästi kiinnitetty mihinkään. Länsimaissa se on juutalaiskristillistä perintöä hyvin pitkälle ja voi olla hyvinkin liukuvaa esimerkiksi poliittisten mieltymysten mukaan.
Kukin arvioikoon itse onko sellainen moraali parempaa vai huonompaa joka venyy kunkin omien ideologioiden, halujen ja himojen mukaan, johtuen juuri siitä että moraalin pohjaa ei ole kiinnitetty.

Voidaan myös miettiä pitääkö korkea moraali vai sen rappio yllä järjestäytynyttä yhteiskuntaa, turvallisuutta ja hyvää huomista myös lapsillemme ?

mikael torppa

Artolla on hyviä ajatuksia tässä ketjussa.

Käyttäjän RaimoTossavainen kuva
Raimo Tossavainen

Mitenkä joku voi uskoa tällaiseen, että kun me kuolemme ja mätänemme, niin silti me jatkamme johonkin ulko-avaruuteen jatkaakseen elämää ikuisesti paratiisissa.

Eikö tämä ole sula mahdottomuus. Että siellä ollaan sitten sama ihminen ja että olipa hyvä että tuli uskottua jeesukseen.

Uskotko sinä Mikael ihan aikuisten oikeasti, että elät miljardi vuotta paratiisissa. Eikö siellä vanheta ollenkaan. Mitä sinä siellä touhuat, varmaan aika käy pitkäksi jossain vaiheessa.

Jos vastaat, niin vastaa omin sanoin eikä pätkillä jostain raamatusta.

Käyttäjän RaimoTossavainen kuva
Raimo Tossavainen

Paljastuiko uskonnon todellinen tila, eli siis puppua, miettiessäsi vastauksia joita odottelen.

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Aivomme suoltavat ilmeisesti kovin mielellään kulttuuriulostetta näennäisuskomuksissaan, että kaikenlaisten voittajien kertomuksissaan, ylentävät itseään. Meillä kun täällä on sellaiseen hyvin runsaasti varaa. Maapallo on tylysti erittäin rikas myös tylyydenmonimuotoisuudessaan, loihan se torpan ja nokkaeläimenkin ;D Fiksu jos hänkään ehkä ainoastaan pystyy suodattamaan kaikesta ulosteesta olennaisen, noh, tuskin hänkään ;D Maapallolla ON varaa, fiksut lienevät harvassa. Aika parantaa haavat, jos sekään...

Arto Jääskeläinen

Raimo Tossavainen,
"....vastauksia joita odottelen."

Saat varmaan odotellakin sekä otsikosta eksymisen että epäasiallisen kommentointisi vuoksi.

Sama pätee tuohon Jari Rajalankin kommenttiin.

Käyttäjän AnttiKoivula1 kuva
Antti Koivula

Moraali on riippuvainen vapaasta tahdosta, tahto on vapaa kunhan tahto on sinun henkilökohtaisen uskontulkinnan mukainen????

Tiedän vain sen että en tiedä...

Käyttäjän holappatimo kuva
Timo Holappa

Kiitos Mikael todella viisaasta blokikirjoituksesta ja fiksuista kommenteista!

Hupaisaa havaita, miten useat henkilöt kertovat että he eivät usko olemattomaan.
Yksi ei usko Jumalan olemassaoloon, toinen ei usko elämän jälkeiseen iankaikkiseen elämään,
kolmas ei usko Taivaaseen eikä helvettiin, neljäs ei usko, että Raamattu on totta, vaan että
se on hänen mielestään satukirja, viides ei usko viimeiseen tuomioon, jne. Nämä ilmoitukset
ovat kirjoittajalle ilmeisesti tärkeitä asioita, koska niistä täytyy tehdä selkoa muillekin ihmisille :).

Mikael, siunausta ja jaksamista arkeesi ja pyhään!

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset