mikaeltorppa Ymmärtäkää, te kansan järjettömät, ja te tomppelit - milloin te tulette järkiinne? Joka on korvan istuttanut, hänkö ei kuulisi? Joka on silmän luonut, hänkö ei näkisi? Ps. 94:8-9

Raamattu vastaa tieteellistä todistusaineistoa

 • Mustemolekyylit paperilla, eivät koskaan kirjoita kirjaa, itsestään käsin
  Mustemolekyylit paperilla, eivät koskaan kirjoita kirjaa, itsestään käsin
 • Ihmisessä on galaksin tähtiin verrattava määrä soluja ja jokaisessa näistä on koko ohjekokoelma
  Ihmisessä on galaksin tähtiin verrattava määrä soluja ja jokaisessa näistä on koko ohjekokoelma

Useat sekulaarit humanistit eli ateistit pilkkaavat usein kristittyjä siitä, että he perustavat uskonsa ns, 'satukirjaan', jollaisen ateistit ajattelevat Raamatun olevan. Esimerkiksi Veera Nordmanin ja Aino-Elina Kilpeläisen  tutkimus, siitä mitä lukiolaiset ajattelevat uskosta ja tiedosta, kertoo suuntaviivan siihen mitä ja miksi, nyky-yhteiskuntamme ajattelee Raamatusta. Nordman ja Kilpeläinen tekevät mm, seuraavan johtopäätöksen tutkimustuloksista:

 • Merkillepantavaa on, että selkeästi suurin osa tieteellisiä teorioita kannattavista nuorista perusteli kantaansa sillä, ettei luomiskertomusta tai muita uskonnollisia selityksiä voida pitää uskottavina tai merkityksellisinä, koska niiltä puuttuvat tieteelliset todisteet.

Eli suurin osa sekulaareista oppilaista, ei pidä Raamattuun perustuvia selityksiä uskottavina tai merkityksellisinä, koska heidän mukaan niiltä puuttuu tieteelliset todisteet. Toisin sanoen, ihmiset ajattelevat, että tieteellinen todistusaineisto osoittaa, että Raamattu ei voi olla totta. Väitän, että tämä ajatus on yksi suurimmista, ellei suurin kompastuskivi tämän päivän länsimaiselle sekulaarille ihmiselle. Hänet on johdettu uskomaan, että Raamattu on tieteellistä todistusaineistoa vastaan – vastoin tieteellistä todistusaineistoa. Länsimaissa riehuukin kamala epidemia nimeltään ”harhaan johdetut” ja tämä tauti on pesiytynyt kaikkialle koulutusjärjestelmäämme, josta käsin sen tartuntatehokkuus on tappavan tehokas.

Diagnoosin perusteella paras hoitomuoto tähän hengenvaaralliseen epidemiaan on, katsoa rehellisesti ilman ”kehitysopillisia” linssejä, onko Raamattu todellakin tieteellistä todistusaineistoa vastaan. Tämä tarkoittaa sitä, että ongelmia tulee katsoa oikeasta näkökulmasta. Sillä jos katsot asiaa täysin väärästä lähtöpisteestä käsin, niin voit tulla täysin väärään johtopäätökseen siitä miltä todisteet todella näyttävät. Sillä suurin ongelma johtuu siitä, että ihmiset vertaavat Raamatun kuvausta kehitysopilliseen maailmanhistoriaan ja tämä nimenomaan tuottaa ristiriitaisia selityksiä, koska silloin verrataan kahta toisistaan täysin poikkeavaa historiankuvausta. Mikäli haluamme arvioida rehellisesti sitä, onko Raamattu tieteellisen todistusaineiston vastainen, meidän ei tule verrata sitä toiseen historiankuvaukseen (evoluutioteoria), koska historiankuvaus ei ole tieteellinen todistusaineisto, vaan meidän tulee sijoittaa esille nousseet ongelmat, Raamatulliseen maailmanhistoriaan.

Tieteellinen tapa tutkia Raamatun johdonmukaisuutta suhteessa tieteelliselle todistusaineistolle, on katsoa mitä Raamattu sanoo ja verrata sopivatko nykyisyyden todisteet siihen. Eli katsomme mitä Raamattu sanoo, esimerkiksi luomisesta ja sen jälkeisistä tapahtumista. Raamatun ilmoituksen pohjalta voimme sitten tehdä ennustuksia siitä, mitä olettaisimme löytyvän (todistusaineistosta) mikäli ilmoitus pitää paikkansa. Sitten katsomme maailmaa (tieteellistä todistusaineistoa), että ovatko ennusteemme mukaiset todisteet nähtävillä. Se kuinka Raamatun ilmoituksesta nouseva ennustettavuus sopii johdonmukaisesti ja selitysvoimaisesti siihen mitä näemme nykyisyydessä, kertoo sitten sen kuinka johdonmukainen Raamattu on suhteessa tieteelliseen todistusaineistoon. Tämä on tieteellinen tapa tutkia teorian selitysvoimaisuutta ja johdonmukaisuutta suhteessa todistusaineistoon.

Joten vilkaistaanpa ensin Raamattua ja tehdään sitten perusväittämä, joka voidaan alistaa empiirisille kokeille.

 • ”Ja Jumala sanoi: "Tulkoon valkeus." Ja valkeus tuli. Ja Jumala sanoi: "Tulkoon taivaanvahvuus vetten välille erottamaan vedet vesistä." Ja Jumala sanoi: "Kokoontukoot vedet, jotka ovat taivaan alla, yhteen paikkaan, niin että kuiva tulee näkyviin." Ja tapahtui niin.  Ja Jumala sanoi: "Kasvakoon maa vihantaa, ruohoja, jotka tekevät siementä, ja hedelmäpuita, jotka lajiensa mukaan kantavat maan päällä hedelmää, jossa niiden siemen on." Ja tapahtui niin: Ja Jumala sanoi: "Tulkoot valot taivaanvahvuuteen erottamaan päivää yöstä, ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa aikoja, päiviä ja vuosia, Ja Jumala sanoi: "Viliskööt vedet eläviä olentoja, ja lentäkööt linnut maan päällä, taivaanvahvuuden alla." Ja Jumala sanoi: "Tuottakoon maa elävät olennot, kunkin lajinsa mukaan, karjaeläimet ja matelijat ja metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan." Ja tapahtui niin: Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat.” (1.Moos.1:3-24)
 • ”Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä.” (Hepr.11:3)
 • ”Sillä hän sanoi, ja tapahtui niin, hän käski, ja se oli tehty.” (Ps.33:9)

Tehdäänpä sitten hieman ennusteita. Raamattu on yksiselitteinen siinä, että Jumala loi maailman ja siinä olevan elämän sanansa kautta. Toisin sanoen, Jumalan puhe, eli kieli loi elämän. Tämän ilmoituksen perusteella voimme tehdä ennusteen, että voimme löytää jälkiä tästä Jumalan puheesta (kielestä) todistusaineistosta. Raamatun ilmoituksen perusteella voimme tehdä perusväittämän, että koska kaikki on Jumalan puheen kautta luotu, niin elämän perusyksiköstä tulee löytyä jälkiä tästä puheesta (kielestä). Voimme Raamatun ilmoituksen perusteella myös ennustaa, että tämä Jumalan puhe on paljon monimutkaisempi kuin mikään mitä ihminen kykenee kehittämään. Voimme tehdä ennusteen, että elämää ei voi olla ja syntyä, ilman tätä puhetta.

Katsotaanpa sitten tieteellistä todistusaineistoa, löytyykö sieltä ennusteemme mukaisia jälkiä tästä Jumalan puheesta. Koska itse en ole tiedemies, niin lainaan alansa huippu tiedemiestä, Cornellin yliopiston geneetikkoa emeritusprofessori John Sanfordia, "eliömaailma rappeutuu" s, 13-14

 • Eliön genomi on sen kaikkien geneettisten osien summa, mukaan luettuna kromosomit, geenit ja nukleotidit. Genomi on ohjekirja, joka määrittää kunkin elämänmuodon erityspiirteet. Ihmisen genomi on ohje, joka määrää ihmisen solut olemaan ihmisen soluja ja ihmisen kehon olemaan ihmisen keho. Mitään ihmisen suunnittelemaa informaatiojärjestelmää ei voida edes ruveta vertaamaan yksinkertaisimman genomin kehittyneisyyteen ja monimutkaisuuteen.
 • Genomi on ohjekirja, johon on koodattu kaikki ihmiselämän tarvitsema informaatio! Olemme vasta alkaneet ymmärtää tämän elämän kirjan ensimmäistä ulottuvuutta: suoraviivaisen ketjun neljää äärimmäisen pientä nukleotideiksi kutsuttua molekyyliä. Nämä pienet molekyylit muodostavat yksittäiset askelmat DNA:n kierreporrasrakennelmassa. Nämä molekyylit ovat geneettisen koodin kirjaimia ja niitä kuvataan symbolisesti kirjaimilla A, T, C ja G. Nämä kirjaimet on liitetty toisiinsa kuten aakkoset tekstissä. Niitä ei ole kuvattu kirjaimina vain symbolisesti; ne ovat aivan kirjaimellisesti meidän ohjekirjamme kirjaimia. Näiden neljän molekyylikirjaimen pienet ryhmät muodostavat käyttöohjeemme sanat, jotka yhdistyvät geeneiksi (ohjekirjan luvuiksi). Nämä taas yhdistyvät kromosomeiksi (ohjekirjoiksi), jotka yhdistyvät genomiksi (kokonaiseksi kirjastoksi).
 • Ihmisen genotyyppi käsittää kokonaisuudessaan kaksi 3 miljardin kirjaimen sarjaa. Vain pieni osa tästä geneettisestä kirjastosta koodaa suoraan satoja tuhansia erilaisia proteiineja ja lukemattomia soluistamme löydettyjä toiminnallisia RNA-molekyylejä. Jokainen näistä proteiineista ja RNA-molekyyleistä on itse asiassa pieni, sadoista osista koostuva kone, jolla on oma tarkka monimutkainen rakenteensa ja tehtävänsä. Genomin lineaarinen informaatio, joka vastaa montaa suurta ja täydellistä tietosanakirjasarjaa, ei kuitenkaan riitä selittämään elämän monimutkaisuutta.
 • Niin ihmeellistä kuin kaikki tämä lineaarinen informaatio onkin, se on vasta genomin monimutkaisuuden ensimmäinen ulottuvuus. Genotyyppi ei ole vain yksinkertainen ketju kirjaimia, johon on kirjoitettu suoraviivaisia ohjesarjoja. Se koostuu todellisuudessa monikertaisista päällekkäisistä koodeista, jotka muodostavat äärimmäisen monimutkaisen informaatiojärjestelmän, jossa tieto on tiivistetty.”

Todistusaineistosta löytyy siis, elämän ohjekirja, joka on täynnä monimutkaista koodikieltä. Tämä kieli (ohjeet), on pakattu, niin monimutkaiseen muotoon genomiin, ettei mikään ihmisen kehittämä teknologia vedä sillä lähellekään vertojaan. Ja juuri tämän me ennustimmekin löytävämme todistusaineistosta Raamatun ilmoituksen perusteella. Raamatun ilmoituksesta tehtävä ennustettavuus luomisesta, sopii johdonmukaisuudessaan todistusaineistoon, kuin nappi kauluspaitaan.

Altistetaanpa sitten vielä tekemäni väittämä, että elämää ei voi olla ja syntyä, ilman tätä puhetta, empiirisille kokeille. Koska elämä koostuu informaatiosta, koodikielestä, niin mikä on kaikkien empiiristen kokeiden valossa informaation – koodikielen alkuperä? Mitä empiiriset kokeet kertovat meille informaation luonteesta?

Lainaan Jonathan Sarfatia jolla on tohtorin tutkinto fysikaalisesta kemiasta.

 • ”Kuvittelepa kirjojen informaatiota – mustemolekyylejä paperilla. Informaatio ei tule mustemolekyyleistä. Sivulle voi kaataa mustetta, mutta siitä ei tulisi kirjaa, koska informaation tuottaa mieli, joka järjestää mustemolekyylit kirjaimiksi, sanoiksi, lauseiksi ja kappaleiksi. ”

Eli mustemolekyylit paperilla, eivät koskaan kirjoita kirjaa, itsestään käsin. Kirjan sisältämä informaatio ei siis ole mustemolekyylien (aineen) sisältämä ominaisuus, vaan kirjan sisältämä informaatio koostuu siitä, että älykäs mieli järjestää nämä mustemolekyylit kirjaimiksi, sanoiksi, lauseiksi ja kappaleiksi. Kirjan sisältämä informaatio tuodaan esille mustemolekyylien kautta ja sitä säilytetään niissä, mutta niiden kuvaama informaatio ei nouse niiden ominaisuudesta, vaan siitä, että älykäs mieli järjestää ne oikeaan järjestykseen. Järjestykseen jonka kielelliset säännöt on jo ennalta sovittu. Sillä mikään järjestyskään ei ole informaatiota, mikäli tämän informaation sääntöjä ei ole, ennalta sovittu ja määrätty.

Esimerkiksi lause, ”Pekka käveli kauppaan ostamaan mehua”, olisi ollut informaatio sisällöltään nolla, ennen suomenkielen keksimistä. Genomi sisältää suuren määrän informaatiota ja entsyymejä (ribosomi), jotka tulkitsevat (kääntävät) tätä informaatiota. Dna:n sisältämä informaatio on merkityksetön, mikäli kääntäjä ribosomi ei ymmärrä sen sanomaa, ja ribosomi voi kääntää informaation, vain siinä tapauksessa, että genomin sisältämän koodikielen säännöt on ennalta jo sovittu. Toisin sanoen, valmiiksi genomiin ohjelmoitu. Tämä tekee informaation hypoteettisestä kehityksestä 100% mahdotonta ja sitä kautta koko evoluutioskenaario romahtaa kuin hiekkalinna.

Sen sijaan empiiriset kokeet informaation luonteesta ja syntymisestä sopivat täysin siihen, mitä me odottaisimmekin Raamatun ilmoituksen perusteella. Super älykäs Luoja Jumala on sanallaan luonut eliöt ja siksi eliöt koostuvat monimutkaisesta kielijärjestelmästä (ohjekokoelmasta). Toisin sanoen, koska Jumala on sanallaan luonut elämän, niin siksi elämän perusyksikkö on solun sisältämä koodikieli, eli Jumalan puhe (Hänen luoduillensa antamat toiminta- ja käyttöohjeet).

Raamatun ilmoitus on siis mitä johdonmukaisin ja selitysvoimaisin selitys sille, mitä me löydämme tieteellisestä todistusaineistosta, kun katsomme elämää ja sen syntyä. Raamatun ilmoitus sopii todisteisiin, koska Jumala on toiminut historiassa ja antanut siitä meille luotettavan kuvauksen sanassaan, jonka Hän kirjoitutti Henkensä kautta profeettojensa välityksellä. Joten Raamatun ilmoitusta voi pitää uskottavana siksi, että tieteellinen todistusaineisto tukee ja vahvistaa sen. Se ei todista sitä, koska mitään menneisyyteen liittyvää ei voi tieteellisesti todistaa, mutta todistusaineisto vahvistaa Raamatun Jumalallisen alkuperän, koska se mitä Raamattu sanoo, sopii siihen, mitä me löydämme nykyisyydessä olevasta todistusaineistosta.

Tieto siitä, että Raamattu on luotettava ja sopii todistusaineistoon ei kuitenkaan pelasta sinua. Sinun tulee henkilökohtaisesti kuulla Jumalan oma todistus, Hänen sanansa kautta, sillä usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. Vain Jumalan sanan (Raamattu) kuulemisen kautta ihminen voi tulla tuntemaan henkilökohtaisesti Jeesuksen Kristuksen ja vain Jumalan sanan todistus synnyttää todellisen synnintunnon, joka on edellytys sille, että ihminen etsii ja huutaa Herraa Jeesusta avuksi synteihinsä. Tämän kirjoituksen tarkoitus on, kitkeä niitä ennakkoluuloja joita nykyajan ihmisellä on suhteessa Raamattuun, jotta typerät evoluutiouskomukset eivät estäisi ihmistä kuulemasta hänen Luojansa ilosanomaa, joka sisältää ilmaisen pääsylipun iankaikkiseen elämään.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (102 kommenttia)

Käyttäjän tuomasheikkila kuva
Tuomas Heikkilä

Ei tainnut nooalla olla arkissa tilaa dinosauruksille?

Reijo Jokela

Kun tuo arkki sitten avattiin, niin harrastivatko petoeläimet ensin kasvissyönti niin pitkän aikaa, että saaliseläimet ehtivät lisääntyä siihen määrään, että kanta kesti petoeläinten verotuksen?

mikael torppa Vastaus kommenttiin #11

Jeps, se ei ollut mikään ongelma ns, tämän päivän petoeläimille, koska nekin ovat alunperin luotu kasvissyöjiksi. Esimerkiksi leijona voi elää, vielä nykyäänkin koko elämänsä kasviksilla. Tässä esimerkki leijonasta joka ei koko yhdeksän vuoden elämänsä aikana syönyt lihaa - http://creation.com/the-lion-that-wouldnt-eat-meat

Tai leijona-Lea joka tykkäsi spagetista ja kasviksista, enemmän kuin lihasta - http://creation.com/lea-the-spaghetti-lioness

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Leijonatkin söivät ruohoa Nooansrkissa,tapahtuiko myöhemmin ruuan muutos

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman

Kuka nuo Jumalan puheet tallensi noin 6000 vuotta sitten, kun Mooses eli n 1500 ennen ajanlaskumme alkua?

mikael torppa

Mooses oli Jumalan profeetta, jolle Jumala ilmoitti Pyhän Hengen kautta, mitä alussa tapahtui. Toisin sanoen, Mooseksen voi nähdä sihteerinä joka kirjasi Pomonsa ilmoituksen ylös. Sihteerin ei tarvitse itse välttämättä nähdä Pomon kuvaamia asioita, hän vain kirjaa sanelun ylös.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman

Onko sinulla esittää jotain todisteita, että Mooses oli Jumalan sihteeri? Entä tämä 4000 vuoden hiljaisuus?

mikael torppa Vastaus kommenttiin #5

"Mutta Israelissa ei enää noussut yhtäkään sellaista profeettaa kuin Mooses, jonka kanssa Herra seurusteli kasvoista kasvoihin". (5:Moos.34:10)

"Sittenkuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta". (Hepr.1:1)

"sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta." (2.Pie.1:21)

Käyttäjän asco73 kuva
Asko Telinen Vastaus kommenttiin #6

Hyvä Torppa! Todistat raamattua raamatulla :) Tämähä sitä "kovaa kokeellista" tiedettä vasta onkin :)

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Onko persoonaton Pyhähenki olemassa, sillä kaikilla enkeleilläkin on nimet ja eritehtävät ?

Käyttäjän AleksiParkkinen kuva
Aleksi Parkkinen

Tässä on näköjään otettu asenteeksi "en pysty todistamaan itseäni todeksi mutta että pystykkään todistamaan minua vääräksi lälläslää!"

Jos Raamatun käsittää mahdollisimman abstraktisti, sehän voi loppujen lopuksi tarkoittaa ihan mitä vain. Aiheuttaa lähinnä myötähäpeää kun hihhulit keksivät virkkeiden merkityksiksi ihan naurettavia aasinsiltoja selitellääkseen milloin minkäkin ristiriidan.

Kohdelkaa raamattua filosofisena ohjenuorana, elämän ohjeena. Keskiaikaisten ihmisten selityksenä vaikeisiin kysymyksiin ja pyrkimyksenä muuttaa kansa barbaareista yhtenäisiksi kansoiksi. Pitämällä raamattua jonakin ehdottomana totuutena et valehtele ainoastaan muille, vaan myös itsellesi.

mikael torppa

Mitä todisteita sinulla, on esittää sen tueksi, että elämä olisi voinut syntyä ilman Luoja Jumalaa? Elämä koostuu informaatiosta ja informaatio ei nouse aineen ominaisuuksista. Naturalistinen todellisuuskäsitys on 100%, metsässä tämän vuoksi.

- ”Me tiedämme nyt, että elämän salaisuus ei ole varsinaisesti kemiallisissa aineksissa, vaan molekyylien loogisessa rakenteessa ja toiminnallisessa järjestyksessä. … Kuten supertietokone elämä on informaation käsittelyjärjestelmä. Se mikä on elävän solun todellinen mysteeri, on ohjelmisto [software], ei laitteisto [hardware].”

Davies, P., Life force, New Scientist 163(2204):27–30, 1999.

Tunnettu fyysikko ja evolutionisti Paul Davies kysyy: ”Miten tyhmät atomit kirjoittivat itsestään omat ohjelmistonsa? Kukaan ei tiedä. Ei tunneta fysiikan lakia, joka pystyisi luomaan informaatiota tyhjästä.”

Davies, P., Life force, New Scientist 163(2204):27–30, 1999.

- ”Ei tunneta luonnon lakia, jonka avulla aine voisi synnyttää informaatiota, ei tunneta mitään fyysikaalista prosessia eikä aineellista ilmiötä, joka voi tehdä tämän.”

Gitt, W., In the beginning was information, Christliche Literatur-Verbreitung, Germany, p. 79, 1997.

***

Vaikka et uskoisi Raamattuun, niin se, että elämä on informaation käsittelyjärjestelmä vastaa 100% sitä mitä odottaisimmekin Raamatun ilmoituksen perusteella. Oletko varma, että se olen minä, joka nyt valehtelee itselleen?

Reijo Jokela

"Mitä todisteita sinulla, on esittää sen tueksi, että elämä olisi voinut syntyä ilman Luoja Jumalaa"?
Todisteeksihan riittää muiden uskontojen vastaavat sadut luomisesta. Kaikki ne ovat yhtä todistuvoimaisia, jos niihin vain lapsenomaisesti uskoo.

Käyttäjän petriluosto kuva
Petri Luosto Vastaus kommenttiin #13

Joku voisi vakavissaan väittää, että maailma syntyi ns. alkumunasta:

https://fi.wikipedia.org/wiki/Alkumuna

Alkumunaväiteeellä löytyy tukea mm. kreikkalaisesta, baltilaisesta, tiibetiläisestä, kiinalaisesta, intialaisesta, borneolaisesta ja egyptiläisestä mytologioista. Jos kerran alkumuna on näin universaali asia, niin miksi maailman alkuperä ei voisi olla alkumunassa luomiskertomuksen sijaan?

mikael torppa Vastaus kommenttiin #37

Maailmankaikkeuden alkuperäksi oletetun jumaluuden täytyy olla ominaisuuksiltaan sellainen, että hän on riittävä selitys maailmankaikkeudelle sellaisena kuin sen tunnemme. Maailmankaikkeus ilmentää hyvin tarkasti hienosäädettyä järjestystä, jollaista "muna" ei pysty luomaan, oli se kuinka suuri tahansa. Hienosäädetyn maailmankaikkeuden selitykseksi riittää vain persoonallinen Jumala, joka on äärettömän älykäs, kaikkitietävä ja kaikkivaltias.

Me tiedämme kokemuksesta ettei "munilla" ole kykyä tuottaa muuta kuin eliö jonka rakennusohjeet niiden sisällä on, olivatpa ne kuinka suuria tahansa. Alkumunan selitysvoima universumin alkuperäksi on puhdas nolla, koska alkumunalta puuttuvat kaikki ne ominaisuudet joita universumin luojalta vaaditaan. On mielekästä olettaa, että ikuinen, ääretön, kaikkivaltias, kaikkitietävä ja täydellisen hyvä Jumala on luonut koko maailmankaikkeuden ja sen hienosäädetyn järjestyksen.

Varsinkin kun ei tunneta luonnon lakia jonka avulla aine voisi synnyttää informaatiota. Eikä tunneta mitään fyysikaalista prosessia eikä aineellista ilmiötä joka voisi synnyttää informaatiota - jota koko maailma on pullollaan. Vain Raamatun ilmoittama Luoja Jumala on ominaisuuksiltaan sellainen jolla on riittävä selitysvoima havaitulle tosiasia-aineistolle.

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen

Huoneeni ikkunan ulkopuolella näyttää leijailevan vaaleanpunainen norsu. Jos et usko, niin todista, että olen väärässä....

mikael torppa

Konttinen, oletko kysynyt työnantajasi mielipidettä tuohon havaitsemaasi ilmiöön? Jos et ole, niin käväise kysäisemässä :) nyt kun on vielä näin hyvät ilmatkin, pitää vähän vapaata...

Käyttäjän puppek kuva
Tuomas Karhunen

Kannattaa katsoa youtubesta brittiläis-amerikkalaisen tiedemiehen Thunderf00t:in videosarjaa Why People Laught At Creationists. Aivan hulvattomia juttuja :'D

Esim: Kun kysyttiin, miten Nooa sai Australian eläimet vietyä perille tulvan jälkeen tuhansia kilometrejä, niin erään kreationistisen teorian mukaan tulivuorenpurkaus "heitti" eläimet Austaliaan Lähi-idästä. Thunderf00t laski, että eläinten olisi pitänyt selvitä lähtökiihdytyksestä, tunnin lennosta avaruuden tyhjiössä ja alastulosta kahden machin nopeudella xD Kuulema mahdollista, koska ovat niin pörröisiä.

Käyttäjän puppek kuva
Tuomas Karhunen

Kannattaa katsoa youtubesta brittiläis-amerikkalaisen tiedemiehen Thunderf00t:in videosarjaa Why People Laught At Creationists. Aivan hulvattomia juttuja :'D

Esim: Kun kysyttiin, miten Nooa sai Australian eläimet vietyä perille tulvan jälkeen tuhansia kilometrejä, niin erään kreationistisen teorian mukaan tulivuorenpurkaus "heitti" eläimet Austaliaan Lähi-idästä. Thunderf00t laski, että eläinten olisi pitänyt selvitä lähtökiihdytyksestä, tunnin lennosta avaruuden tyhjiössä ja alastulosta kahden machin nopeudella xD Kuulema mahdollista, koska ovat niin pörröisiä.

https://www.youtube.com/watch?v=BS5vid4GkEY

mikael torppa

Maailmanlaajuisen vedenpaisumuksen yksi seuraus olisi se, että se synnyttäisi ns, "jääkauden". Michael J. Oard meteorologi US National Weather Servicestä kirjoittaa näin:

- "Maalliset tutkijat eivät todellisuudessa osaa selittää, mikä aiheutti jääkauden, mutta pystyvätkö sitten luomiseen uskovat tutkijat? Vastaus on kyllä, mutta ongelma on ensin sijoitettava raamatulliseen maailmanhistoriaan. Jääkauden jäljet näkyvät sedimenttikiven päällä. Tämä viittaa vahvasti siihen, että jääkausi seurasi vedenpaisumuksen jälkeen. Tällöin olosuhteet olivat poikkeukselliset ja niiden tutkiminen auttaa meitä löytämään vastauksen.

Vedenpaisumus oli erityisen katastrofaalinen maailmanlaajuinen tapahtuma, jonka yhteydessä oli erittäin voimakasta tuliperäistä toimintaa. Tulvan jälkeen suuri määrä pieniä tuliperäisiä hiukkasia jäi loukkuun ilmakehän yläkerroksiin. Nämä hiukkaset heijastivat auringonvalon takaisin avaruuteen, kunnes laskeutuivat hitaasti useiden vuosien saatossa. On yleisesti hyväksytty, että jääkauden aikana tulivuorenpurkauksia oli huomattavasti nykyistä enemmän. Purkaukset lisäsivät jatkuvasti yläilmakehään hienoja hiukkasia, mahdollisesti venyttäen sään jäähtymisen useiden vuosisatojen mittaiseksi. Näin ehto jääkauden syntymiselle täyttyy viileämmän kesän osalta. Entä seuraava vaatimus: Mistä tuli kosteus vaadittuun lumisateeseen?

Tuliperäinen toiminta (erityisesti kuuma laava) lämmitti tulvaveden, ja kuumaa vettä tuli lisää ”syvyyden lähteistä”. Vedenpaisumus oli dynaaminen tapahtuma, joten vedenpaisumuksen jälkeen valtameret olivat pääosin lämpimiä – navalta navalle ja pinnasta pohjaan. Tämän takia merijäätä ei ollut millään valtamerellä.

Lämmin vesi haihtuu kylmää nopeammin. Mitä lämpimämpää vesi on, sitä nopeammin se haihtuu. Kun keskikorkean ja korkean leveysasteen valtameret olivat huomattavasti nykyistä lämpimämmät, haihtumistakin oli paljon enemmän. Kun kosteus kohtasi viileämmät mantereet, syntyi supermyrskyjä. Myrskyjen synnyttämä lumi kasautui kohti maan napoja suihkuvirtausten ja myrskytuulien ajamana. Lopulta lumi muuttui jääksi, pääosin kesänaikaisen sulamisen ja uudelleen jäätymisen tuloksena. Näin täyttyy toinenkin vaatimus jääkauden muodostumiseen.

Kolmas vaatimus on aika. Vaatimus täyttyy, sillä haihtuminen jäähdyttäisi valtameret vähitellen. Lopulta myös tuliperäinen toiminta rauhoittuisi. Viileämpi valtameri tuottaisi vähemmän kosteutta ja lunta, joten jääkausi alkaisi vähitellen laantua. Tuliperäisen toiminnan vähentyminen lisäisi jääpeitettä sulattavaa auringonpaistetta. Laskemalla vedenpaisumuksen jälkeisten valtamerten jäähtymisnopeuden saamme karkean arvion jääkauden pituudesta.

Valtamerten jäähtymisen perusteella jääkausi saattoi saavuttaa huippunsa noin 500 vuodessa. Jäätiköiden keskipaksuus olisi noin 700 metriä pohjoisella pallonpuoliskolla ja noin 1200 metriä Etelämantereella, jonne suurin osa eteläisen pallonpuoliskon jäästä kerääntyi.

Sulamisyhtälöllä voimme arvioida jääpeitteen sulamisajan. Aluksi sulaminen olisi hidasta, sitten se nopeutuisi jättimäisten järvien syntyessä jäätikön reunoille. Jotkut järvistä murtuivat aiheuttaen valtavia tulvia, kuten Missoula-järvelle kävi USA:n luoteisosassa. Jääpeitteen sulaminen kestäisi vain noin 70 vuotta reuna-alueilla ja noin 200 vuotta Kanadan ja Skandinavian sisäosissa. Näin jääkauden koko kestoksi tulisi noin 700 vuotta. Emme tarvitse jääkautta varten sataatuhatta vuotta." http://luominen.fi/mika-aiheutti-jaakauden (Michael J. Oard)

Vedenpaisumuksen jälkeen alkanut jääkausi, laski maailmanlaajuisesti merenpintaa, ja tämän vuoksi esimerkiksi Australiaan oli Lähi-idästä suora kävely yhteys. Eläimet eivät siis lentäneet sinne muuta kuin ateistien päiväunissa, todellisuudessa ne kävelivät sinne.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Ja kaikki pussieläimet kiltisti kävelivät Australiaan, yksikään ei jäänyt...

mikael torppa Vastaus kommenttiin #15

Kyllä, se on looginen selitys sille, miten ne sinne pääsivät. Sitten kun jääkausi hiipui, niin valtamerien pinta nousi taas maailmanlaajuisesti ja tämä kävely-yhteys Australiaan menetettiin.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes Vastaus kommenttiin #16

Kaikki meretkin oli siis jäässä jääkaudella, kuinka pussieläinten ruokahuolto pelasi, kun kaikki oli jäässä.

Käyttäjän MarkkuJohannesLikitalo kuva
Markku Likitalo Vastaus kommenttiin #15

Ja galapagossaarten jättikilpikonnat lyllersivät tietenkin saarelleen muiden vain saarella esiintyvien lajien kanssa. Paljon uskottavampaa kuin Darvinin havainnot ja teoriat.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #26

Uskottavampaa... Kehitysopin mukaan, noiden kilpikonnien kaukainen esi-isä oli, itse "kivi". Kun materialistien evoluutiosukupuuta lähdetään tarkastelemaan ihmisestä kohti alkua, niin kaikista varhaisimmat esi-isät ovat kivi ja alkukeitto - heidät taas loi "ei mitään" itsestään tyhjästä. Tätä näkemystä pidetään ateistien ja evolutionistien keskuudessa tieteellisenä näkemyksenä. Niin uskomattomalta, kuin se kuulostaakin.

Tässä erinomainen selitys ihmisen sukupuusta evoluution mukaan. Video tuo hienosti esille miksi evoluutioaate johtaa uskomaan "kiviin" kaukaisina "isoisinä". - "Evoluutioteoria on satukertomus" - http://www.youtube.com/watch?v=e0F62NI9Ggw

Käyttäjän asco73 kuva
Asko Telinen Vastaus kommenttiin #28

"niin kaikista varhaisimmat esi-isät ovat kivi ja alkukeitto - heidät taas loi "ei mitään" itsestään tyhjästä. Tätä näkemystä pidetään ateistien ja evolutionistien keskuudessa tieteellisenä näkemyksenä. Niin uskomattomalta, kuin se kuulostaakin."

Kuulostaa uskomattomalta, koska se ei pidä paikaansa! Taas yksi kreationistien olkiukko! Kukaan ei väitä, että kaikki tuli "tyhjästä"!

mikael torppa Vastaus kommenttiin #32

Askolle,

Kari Enqvist kirjoittaa kirjassaan "ensimmäinen sekunti" sivuilla 53-54 seuraavaa:

”Singulariteetti, piste josta maailmanaika ja kaikki olevainen on lähtenyt liikkeelle. Singulariteetti ei näet sijainnut missään; ei ollut tyhjää tilaa, jossa se olisi odotellut räjähtämiskäskyä. Ennen alkuräjähdystä ei suhteellisuusteorian mukaan ollut mitään, ei edes - ei mitään´ sillä sana ´ennen´ edellyttää aikaa, jota ei ollut olemassa. Menneisyyteen kuljettaessa aika loppuu alkuräjähdykseen samassa mielessä kuin pohjoisuus loppuu pohjoisnavalla. Miksi singulariteetti rähähti? on usein esitetty mutta niin ikään mieletön kysymys. Se odottaa vastaukseksi edellyttävää syytä, jota tässä teoriassa ei voi olla olemassa, koska edeltävää aikaakaan ei ole. Sen vuoksi voimme sivuuttaa maailmanalkuun liittyvät, ajatusnystyröitä piinaavat pseudokysymykset.. Unohdetaan singulariteetti, unohdetaan miksi-kysymykset ja todetaan että kun inflaatio oli ohitse ja kuuma alkuräjähdys käynnistyi universumi oli jo olemassa.”

Kosmologi Kari Enqvistin, mukaan maailmankaikkeus on saanut alkunsa singulariteetista, joka oli piste jota ei ollut olemassa. Se ei sijainnut missään, koska ei ollut vielä olemassa mitään tilaa, missä se olisi voinut sijaita ja odottaa räjähdyskäskyä (keneltä?) Suhteellisuusteorian mukaan ennen singulariteetin alkuräjähdystä ei ollut mitään – ei edes aikaa joten itse singulariteetti ei voinut tämän teorian mukaan olla mitään, eikä se voinut sijaita missään, mutta tästä huolimatta se päätti räjähtää ja tuottaa havaitsemamme maailmankaikkeuden.

"Alkuräjähdysteoria VS Raamattu" - http://mikaeltorppa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/21468...

Käyttäjän asco73 kuva
Asko Telinen Vastaus kommenttiin #67

"Kosmologi Kari Enqvistin, mukaan maailmankaikkeus on saanut alkunsa singulariteetista, joka oli piste jota ei ollut olemassa."

Missä Enqvist väittää, että singulariteettia EI OLLUT OLEMASSA??

"Suhteellisuusteorian mukaan ennen singulariteetin alkuräjähdystä ei ollut mitään"

"Ennen alkuräjähdystä ei suhteellisuusteorian mukaan ollut mitään, ei edes - EI MITÄÄN sillä SANA ´ENNEN´ edellyttää aikaa, jota ei ollut olemassa."

Ymmärätkö edes, mitä kyseinen lause tarkoittaa??

mikael torppa Vastaus kommenttiin #78

Jos ei mitään, ei tarkoitakaan, ei mitään, niin siinä tapauksessa en ymmärrä mitä kyseinen lause tarkoittaa. Jos sanotaan ettei ollut mitään, mutta kumminkin väitetään heti perään , että jotain olikin, niin minä kutsun sellaista venkoiluksi ja valehteluksi. Sinä saat kutsua sitä vaikka tieteeksi jos haluat.

Käyttäjän asco73 kuva
Asko Telinen Vastaus kommenttiin #84

"Jos ei mitään, ei tarkoitakaan, ei mitään, niin siinä tapauksessa en ymmärrä mitä kyseinen lause tarkoittaa."

Juurikin näin. Singulariteetin ja "alkuräjähdyksen" tapauksessa "ei mitään" ei edes ole järkevä termi kuvaamaan kyseistä olotilaa eikä todellakaan tarkoita samaa asiaa, mitä nykyään sillä tarkoitetaan. Samalla lailla termi "ennen" ei toimi, koska ei ollut mitään liikettä ja näin ollen ei ollut myöskään aikaa, joten termi "ennen" menettää merkityksensä.

Käyttäjän puppek kuva
Tuomas Karhunen

"Vedenpaisumus oli erityisen katastrofaalinen maailmanlaajuinen tapahtuma"
...
"Eläimet eivät siis lentäneet sinne muuta kuin ateistien päiväunissa, todellisuudessa ne kävelivät sinne."

Thunderf00t tyrmäsi myös tuon kävelyn: Miten eläimet selvisivät tuhansien kilometrien kävelystä ympäristössä, josta tulva oli tuhonnut kaiken ravinnon?

mikael torppa Vastaus kommenttiin #23

Ikään kuin sinulla olisi mielikuva, että eliöt samantien suorittivat tuhansien kilometrien kävelyn, maaston pysyessä koko ajan veden tuhoamana. Jo siinä vaiheessa, kun vesi kuivui tuotti maa, jo jotain. Eikä eliöiden tarvinnut rynniä, eivätkä ne olisi edes kerenneet siirtyä sitä mukaa loitommas arkista, kun maa tuotti, jo hyvää satoa Lähi-idästä Australiaan.. Maassa oli tietysti siemen, ja se, että se alkaa tuottamaan sitten kasvillisuutta ei ota kuin hetken. Ja Jumala antoi Nooalle luvan lähteä arkista vasta, kun kyyhkynenkin totesi, että sen ulkopuolella on paremmat olosuhteet.

"Niin arkki pysähtyi seitsemäntenä kuukautena, kuukauden seitsemäntenätoista päivänä, Araratin vuorille. Ja vesi väheni vähenemistään aina kymmenenteen kuukauteen asti. Kymmenentenä kuukautena, kuukauden ensimmäisenä päivänä, tulivat vuorten huiput näkyviin. Neljänkymmenen päivän kuluttua Nooa avasi arkin ikkunan, jonka hän oli tehnyt, ja laski kaarneen lentoon, ja se lenteli edestakaisin, kunnes vesi maan päältä kuivui. Sitten hän laski luotansa kyyhkysen nähdäksensä, oliko vesi vähentynyt maan pinnalta. Mutta kyyhkynen ei löytänyt paikkaa, missä lepuuttaa jalkaansa, vaan palasi hänen luoksensa arkkiin, sillä koko maa oli vielä veden peitossa; niin hän ojensi kätensä ja otti sen luoksensa arkkiin. Ja hän odotti vielä toiset seitsemän päivää ja laski taas kyyhkysen arkista. Ja kyyhkynen tuli hänen luoksensa ehtoopuolella, ja katso, sen suussa oli tuore öljypuun lehti. Niin Nooa ymmärsi, että vesi oli vähentynyt maan päältä. Mutta hän odotti vielä toiset seitsemän päivää ja laski kyyhkysen lentoon, eikä se enää palannut hänen luoksensa. Ja Nooan kuudentenasadantena yhdentenä ikävuotena, vuoden ensimmäisenä kuukautena, kuukauden ensimmäisenä päivänä, oli vesi kuivunut maan päältä. Niin Nooa poisti katon arkista ja katseli; ja katso, maan pinta oli kuivunut. Ja toisena kuukautena, kuukauden kahdentenakymmenentenä seitsemäntenä päivänä, oli maa aivan kuiva. Ja Jumala puhui Nooalle sanoen: "Lähde arkista, sinä ja vaimosi, poikasi ja miniäsi sinun kanssasi. Ja kaikki eläimet, jotka ovat luonasi, kaikki liha, linnut ja karjaeläimet ja kaikki matelijat, jotka maan päällä matelevat, vie ne ulos kanssasi. Niitä vilisköön maassa, ja ne olkoot hedelmälliset ja lisääntykööt maan päällä." (1.Moos:4-17)

Käyttäjän puppek kuva
Tuomas Karhunen Vastaus kommenttiin #24

"aina kymmenenteen kuukauteen asti"

Lähes vuoden kestänyt maailmanlaajuinen tulva olisi tappanut mm. kaikki hyönteiset, jotka elävät vahvasti symbioosissa kasvien kanssa. Miten olisi voinut olla hyvää satoa, kun kasveilla ei olisi pölyttäjiä?

Toiseksi, Lähi-Idän ja Australian välillä ei ole maayhteyttä. Uivatko koalat, kengurut ja muut eläimet satoja kilometrejä?

Minne vesi meni tulvan jälkeen? Eräät kreationistit väittävät, että se lensi avaruuteen xD

mikael torppa Vastaus kommenttiin #30

Hyönteisten ei tarvinnut olla Arkissa, koska niiden munat selviävät hienosti arkin ulkopuolellakin vedenpaisumuksen ajan. Toki arkissa saattoi olla paljonkin hyönteisten munia ja toukkia, mutta se ei olisi ollut välttämättömyys.

Australian ja Lähi-idän välillä ei ole tänään maayhteyttä. Mutta se oli, vedenpaisumuksen jälkeen, koska vedenpaisumus tuotti historian ainoan jääkauden, jonka johdosta valtamerien pinta laski maailmanlaajuisesti.

Vesi ei mennyt minnekkän, se on vieläkin täällä. Maapallo on 70% veden peitossa ja jos vuoret tuhoutuisivat ja maanpinta olisi tasaisempi, niin koko maapallo olisi yhä tänään, kolmen kilometrin syvyisen veden peitossa. Raamatun perusteella vuoret eivät olleet ennen vedenpaisumusta ja sen alussa, niin korkeita kuin ne ovat nyt. Sillä vedenpaisumus jonka seurauksena koko maankuori meni uuteen uskoon, oli syy sille, että vuoret nousivat nykyiseen asemaansa. Vedenpaisumuksen vesi, on siis edelleen merissä.

Ps, "NASA:n Mariner 9 -luotain kuvasi Marsia jo vuonna 1971. Sen ottamien kuvien, ja muiden Marinerin jälkeen tehtyjen havaintojen perusteella tutkijat uskovat, että suurin osa punaisesta planeetasta on ollut merien peitossa, kertoo livescience-sivusto." http://www.iltasanomat.fi/tiede/art-2000000904369....

Tutkijat uskovat, että suurin osa Mars planeetasta on ollut merien peitossa. Näin siitäkin huolimatta ettei Marsista ole löydetty pisaraakaan nestemäistä vettä. Minne se vesi meni? Meillä on täällä vettä peittämään maapallo kolmen kilometrin syvyyteen, mikäli vuoria tasoitettaisiin ja silti jotkut kyselevät, veden perään... :)

Käyttäjän puppek kuva
Tuomas Karhunen Vastaus kommenttiin #46

Menee yhä höperömmäksi. Ensin siis oli vuoria, maata ja merta. Sitten vuoret tasaantuivat, tuli vedenpaisumus ja jäi vain merta. Lopuksi vuoret kasvoivat takaisin (tai jopa isommiksi) ja ollaan nykytilanteessa. Ja kaikki tuo tapahtui kymmenessä kuukaudessa?

Minun muistaakseni raamatussa puhuttiin, että satoi 40 päivää ja 40 yötä. En käsitä, miten maankuoren geologiset muutokset saavat aikaan tuollaisen rankkasateen. Suuria tsunameja varmastikin, mutta eivät sadetta.

No ei se niin hullua ole kuin tuon erään kreationistin väite siitä, että Grand Canyon olisi muodostonut 5-kertaisella äänennopeudella parissa minuutissa. Sama tyyppi väitti myös, että vettä ei ole löydetty mistään muualta kuin maapallolta. Pisteet siis siitä, ettet ihan niin älyttömiä puhu.

Toisella kreationistilla taas oli teoria, että vesi tuli avaruudesta meteoriitteina ja muodosti napajäätiköt. Thunderf00tin laskelmien mukaan pelkkä 200x200x200km jäälohkare olisi hävittänyt laskeutuessaan kaiken elämän maasta. "Jos Nooa oli olemassa, vedenpaisumus ei olisi ollut suurin hänen murheistaan" :)

mikael torppa Vastaus kommenttiin #49

"Ja sinä vuonna, jona Nooa oli kuudensadan vuoden vanha, sen toisena kuukautena, kuukauden seitsemäntenätoista päivänä, sinä päivänä puhkesivat kaikki suuren syvyyden lähteet, ja taivaan akkunat aukenivat. " (1.Moos.7:11)

Suurin osa vedestä tuli syvyyden lähteistä, jotka purkautuivat vedenpaisumuksen alussa. Syvyyden lähteiden purkautuminen johti maankuoren geologiseen mullistukseen, jonka seurauksena nykyistä huomattavasti matalammat vuoret kohosivat nykyiseen asemaansa. Aiheesta hyvä luento tässä - http://www.youtube.com/watch?v=cfffRl4RT4s

Meillä on todistusaineistoa siitä, että Grand Canyonin tapaiset muodostelmat voivat syntyä äkillisesti katastrofin seurauksena. Esim, kun St.Helens -tulivuori purkautui, niin se tuotti "mini Grand Canyonin" vain muutamassa päivässä.

Käyttäjän puppek kuva
Tuomas Karhunen Vastaus kommenttiin #52

Teillä kreationisteilla on varmaan vaikeaa, kun toinen esittää toistaan hurjempia teorioita ilman oikeaa tiedettä, tukeutuen vain raamattuun. Pitäisikö minun uskoa sinun vedenpaisumusteoriaasi, Kent Hovindin asteroidiversiota vai jonkun muun kreationistin pähkäilyjä?

Ehkä helpompi vaan tukeutua oikeaan tieteeseen.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #56

Tiede voidaan jakaa kahteen selkeästi toisistaan laadullisesti eroaviin leireihin. On kokeellinen luonnontiede (käytännöntiede) ja historiantiede (alkuperätiede). Kokeellinen luonnontiede on mekanismin tutkimista kokeellisesti, kun taas historiantiede käsittelee menneisyyteen liittyviä asioita, joita ei voida enää havaita ja kokeellisesti testata.

"Evoluutio kriittinen analyysi kirjassa" http://www.datakirjatkustannus.fi/Scherer.html tiedemiehet Prof. Dr. Siegfried Scherer, biologia, sekä Dr. Reinhard Junker, biologia määrittelevät kokeellisen luonnontieteen tärkeimmän kriteerin näin:

”Luonnontiede käsittelee asioita ja tapahtumia, jotka ovat periaatteessa aina todennettavissa eli toistettavissa ja jotka ovat riippumattomia havainnoitsijasta. Havainnot ja kokeet ovat kaiken luonnontieteellisen työn perusta. Luonnontiede käsittelee nykyhetkessä tapahtuvia asioita ja nykymaailman rakenteita. Sitä ei voida käyttää historiallisten asioiden tutkimiseen. Elollisten olentojen historiaa ei ole mahdollista tarkastella suorilla havainnoilla tai kokeellisilla analyysimenetelmillä.”

Kokeellisen luonnontieteen tärkein ja syvin olemus on sen metodissa, joka perustuu havaintoihin ja kokeisiin. Kokeellinen luonnontiede on sitä kuuluisaa ”kovaa tiedettä” juuri siksi, että sen metodi - havainnot ja kokeet jotka ovat testattavissa ja toistettavissa ovat paras tapa kerätä tietoa. Tiede tarkoittaa alun perin juurikin "tietoa" ja kokeellisen luonnontieteen metodi (havainnot + testaus/toisto) on tieteen tiedonhankintamenetelmä.

On selvää että tiedemiehet voivat tehdä havaintoja ja kokeita vain nykyisyydessä, käyttämällä viittä aistiamme (maku, näkö, haju, kuulo ja tuntoaistit). Ihminen kerää aistiensa kautta tietoa ja kokeellinen "testaus/toisto" menetelmä edellyttää, että ihminen on aistiensa kautta yhteydessä tutkittavaan kohteeseen.

Esimerkiksi näkee, että vesi alkaa kiehumaan sadassa asteessa, tai tuntee sen jne.. Näin hankitaan tietoa maailmasta. Yhtä selvää on myös se etteivät tiedemiehet pysty havaitsemaan menneisyyttä ja tekemään kokeita ja mittauksia menneisyydessä. Tiedemiehet eivät pysty olemaan aistiensa kautta yhteydessä menneisyyteen. Täten tieteellinen - kokeellinen menetelmä ei voi näyttää menneisyyteen, koska se voi tapahtua vain nykyisyydessä. Kokeellisella menetelmällä ei voi myöskään toistaa menneisyyttä. Kokeellisen luonnontieteen luonne ja rajat osoittavat sen että luonnontiedettä ei voida käyttää historiallisten asioiden tutkimiseen. Näin luonnontieteen mahdollisuudet ovat melko rajalliset. Ne rajoittuvat vain toistettavien ilmiöiden tutkimiseen.

Kokeellinen luonnontiede kykenee metodinsa kautta antamaan ainoastaan tietoa siitä miten luonto toimii ja muuntelee nykyisyydessä. Kokeellisen luonnontieteen kautta voidaan tutkia empiirisesti niitä mekanismeja ja tapahtumia nykyisyydessä, joiden oletetaan esimerkiksi aiheuttaneen eliöiden kehittymisen menneisyydessä. Esimerkiksi mutaatio+valinta mekanismin kykyä tuottaa merkityksellistä informaatiota. Luonnollisten mekanismien ja tapahtumien tutkiminen nykyisyydessä on kokeellista luonnontiedettä ja kun näiden luonnontieteellisten tosiasioiden pohjalta aletaan tekemään menneisyyteen liittyviä johtopäätöksiä siirrytään historiantieteen puolelle.

Historiantiede (alkuperätiede = maailman synty ja elämän kehittyminen) tutkii menneisyyteen liittyviä kertaluonteisia asioita joita emme pääse enää kokeellisesti testaamaan ja toistamaan menneisyyteen. Evoluutio kriittinen analyysi kirja kuvaa hyvin historiantutkimuksen luonnetta sivulla 17.

”Kaiken alkuperää koskevaa tutkimusta täytyy siis ensisijaisesti pitää historiantutkimuksena. Tämä koskee sekä luomis- että evoluutionäkökulmasta tehtävää tutkimusta. Asiaa havainnollistaa seuraava esimerkki. Oletetaan, että liskosta kyettäisiin kokeellisesti kehittämään lintu. Näin voitaisiin osoittaa miten liskon kehittyminen linnuksi voi tapahtua ja olisi voinut tapahtua maapallon historiassa. Tällä tavoin olisi saatu vahva perustelu sille, että maapallon historiassa liskosta on kehittynyt lintu. Historiallista tapahtumaa ei kuitenkaan olisi todistettu.. Aito (suora) todiste olisi mahdollista saada vain jos voisimme mennä aikakoneella menneisyyteen ja tehdä kehityksestä suoria havaintoja.”

Eli kokeellisen luonnontieteen kautta on mahdollista tutkia empiirisesti niitä mekanismeja ja tapahtumia joiden oletetaan aiheuttaneen eliöiden kehittymisen menneisyydessä, mutta nämä tulokset eivät todista sitä tapahtuiko todella, niin kuin oletetaan. Kokeelliset tulokset nykyisyydessä voivat joko vahvistaa, tai heikentää menneisyyttä käsitteleviä oletuksia (teorioita), mutta ne eivät koskaan voi tieteellisesti todistaa sitä mitä menneisyydessä todella tapahtui. Tämän vuoksi usein samasta koetulosten joukosta on mahdollista tehdä erilaisia johtopäätöksiä ja päätyä erilaisiin hypoteeseihin - jotka voivat olla toistensa kanssa ristiriidassa.

Tieteen kautta voidaan siis tutkia sitä miten luonto toimii ja muuntelee nykyisyydessä ja sitten verrata ja katsoa sitä mikä historiaa käsittelevä teoria on johdonmukaisin ja selitysvoimaisin havaituille tosiasioille nykyisyydessä. Tässä valossa mikään historiaa käsittelevä teoria ei ole = kokeellinen luonnontiede eli se kuuluisa ”kova tiede”. Tämä tosiasia tekee myös tieteellisesti katsottuna kaikista ihmisistä "uskovaisia" maailmankatsomukseltaan.

Kristinuskon ja tieteen välinen taistelu on myytti - http://mikaeltorppa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/21441...

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

--Joten Raamatun ilmoitusta voi pitää uskottavana siksi, että tieteellinen todistusaineisto tukee ja vahvistaa sen. Se ei todista sitä, koska mitään menneisyyteen liittyvää ei voi tieteellisesti todistaa, mutta todistusaineisto vahvistaa Raamatun Jumalallisen alkuperän, koska se mitä Raamattu sanoo, sopii siihen, mitä me löydämme nykyisyydessä olevasta todistusaineistosta.

Mitään menneisyyteen liittyvää ei voi tieteellisesti todistaa, mutta tieteellinen todistusaineisto tukee raamattua.

jaaa....

Käyttäjän JukkaLaulajainen kuva
Jukka Laulajainen

Nää on kyllä hassunhauskoja.

Käyttäjän RaimoTossavainen kuva
Raimo Tossavainen

Me kaikki joskus kuolemme. Meidät haudataan tai tuhkataan. Meistä ei jää jäljelle yhtään mitään.
Niin mitenkä me sitten jatkamme elämää jossain paratiisissa. Mitenkä sinne siirrytään, ja missähän se mahtanee olla. Avaruutta on tutkittu aika pitkälle, eikä mitään elollista ole havaittu.
Aloitetaanko elämä paratiisissa vauvasta vai jatkammeko vanhuksina kuin mitä olimme kuollessamme.
Eikö tämä yksistään riitä todistamaan, että mitään paratiisia ei ole, kun mitään elollista ei ole löydetty avaruudesta. Tähän ei riitä helppo vastaus, että se paratiisi on niin kaukana ulko-avaruudessa.
Kun olet noin paljon perehtynyt asioihin, niin pitäisi mielestäni olla olemassa vastaus näihin kysymyksiin.Kerro selkokielellä miten nämä asiat ovat. Ei mitään raamatullista liturgiaa.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

Ihmisen sielu, paino 21 grammaa, poistuu ruumiista ihmisen kuoltua.

Ihmisen sielulla ei ole ikää, sairauksia tms.

Kun tuo näkymätön, mutta 21 gramman painoinen, sielu siirtyy, ei ihminen sen poistumista eikä siirtymistä mihinkään huomaa.

Esimerkiksi näin nuo kysymyksesi voi selittää.

Olet, Tossavainen, liiaksi oman maailmankuvasi uhri. Luulet, että kaikki, minkä sinä tai joku muu voi silmillään, apuvälineillä tai aisteillaan havaita, on olemassa. Muun väität olevan harhaa.

Silti, Tossavainen, jokaisessa kulttuurissa, niin luonnonkansojen keskuudessa kuin kaupunkikulttuureissakin on ollut uskontoja. Osa uskonnoista on ollut primitiivisiä, osaa pidämme kehittyneitä. Uskontoja ne ovat olleet joka tapauksessa.

Mistä uskonnot syntyvät? Mikä on se mekanismi, josta uskonnot syntyvät? Miksi uskonnot muistuttavat toisiaan? Kun olet noin paljon perehtynyt asiaan, sinun pitäisi voida nämä asiat selvittää ihan selkokielellä ilman liturgiaa siitä, kuinka kaikki kuolemme, hautaus tai tuhkaus eikä jäljelle jää mitään -liturgiaasi. Jäljellehän jää kuitenkin ainakin usko - ehkä sielukin.

Minusta on selvää, että sinäkin, Tossavainen, uskot. Uskot siihen, ettei jumalia ole.

Käyttäjän joukorep kuva
Jouko Repo

Raamattuhan on Ihmisten kirjoittamia juttuja muutaman tuhannen vuoden takaa. Kirjoitukset olivat varmaankin osoitettu oman aikansa lukijoille. Jälkeenpäin tehdyssä kirjoitusten koostamisessa valittiin sitten sopivat tarinat kansien väliin. Tätäkin pakettia on kai vupsien myötä muunneltu ja soviteltu vastaamaan aikansa tarpeita.

Tämäkö on sitten tieteellisesti todistettavissa olevaa aineistoa luomakunnan synnystä. Ei vaan jaksa vakuuttaa ei, mutta mikäs siinä. Jokainen on uskossaan onnellinen.

https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Raamattu

mikael torppa

En minäkään olisi vakuuttunut jos minulla olisi sinun käsitys Raamatun historiasta. Siksi suosittelen tutustumaan aiheeseen paremmin. Esimerkiksi tässä on hyvä video, jolla Juha Ahvio tuo esille, että koko Raamattu oli jo ollut alkuseurakunnan käytössä, sellaisenaan kuin se on meillä tänäänkin. http://www.tv7.fi/vod/player/46451/

Raamattu on kyllä ihmisten kirjoittama, mutta Jumalan sanelema. Olisi typerää alkaa arvostelemaan Sauli Niinistön sanelemaa kirjettä sen vuoksi, ettei sen kirjoittanut sihteeri ymmärrä politiikasta tarpeeksi. Vielä typerämpää on, alkaa arvostelemaan Jumalan sanelemaa kirjettä sen vuoksi, että sen kirjoittanut Jumalan profeetta (lue, sihteeri), eli tuhansia vuosia sitten, eikä näin voinut olla asiantuntija esim, luonnontieteissä.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Torppa. Jeremia kirjoitti 8:8,Kuinka te voitte sanoa, me olemme viisaita ja meillä on Herranlaki, sillä katso valheentyötä on tehnyt kirjanoppineen valhekynä, oliko Jeremia väärässä?

Raamatusta on jätetty pois henkimaailman luominena ja sitä on jatkuvasti muokattu kirkolliskokousten päätöksillä Lusiferin ohjaamana.

Käyttäjän asco73 kuva
Asko Telinen

Sillä erolla tietenkin, että Sauli voi vahvistaa jälkikäteen sanelleensa kyseisen kirjoituksen. Toisin on "jumalasi" kanssa :)

Käyttäjän joukorep kuva
Jouko Repo

#27

Raamatun historia TV 7 kautta, se se onkin kaiken viisauden lähde, siis uskovaisille itselleen.

*Raamatun tutkimus osoittaa, että tuo opus on syntynyt pitkän muunteluprosessin tuloksena. Johtolankoja tarjoavat vanhat, toisistaan poikkeavat käsikirjoitukset, joista osa on laadittu jo ennen ajanlaskun alkua, vuosisatoja ennen kuin meidän tuntemamme Raamattu sai muotonsa.* 1)

Raamattua on siis muuneltu aikojen saatossa vastaamaan kirkon omia tarpeita, tai tukemaan kirkon kulloisiakin näkemyksiä ja mahdollisesti myös kirkon rahantekoa ja valtaa yhteiskunnassa. Eri uskontokunnat ja kirkkokunnat ovat viisastelleet ja tulkinneet kirjoituksia eri kulmista itselleen sopivimmimmalla tavalla.

Kaikkivoipa Jumala on siis ilmaissut itsensä jumalattoman epäselvästi sihteereilleen.

Typeryyteen en ota kantaa, mutta on aika hullua uskoa joidenkin ihmisten vanhojen kirjoitusten olevan kiveenhakattu totuus.

http://www.tiede.fi/artikkeli/jutut/uusimmat/raama...

Ja mitä Niinistöön, tai kehen tahansa tunnettuun henkilöön tulee niin he eivät ole muuten mitään taruolentoja, kuten esimerkiksi Joulupukki. Joulupukkihan voi siis kirjoituttaa itsestään ihan mitä vaan, se kun on satua.

1) Tiede lehti 8.4.2015

Käyttäjän jounijuntumaa kuva
Jouni Juntumaa

Tieteellinen, menneisyyttä koskeva todistusaineisto ei sinällään sisällä mitään teoriaa. Teoriat syntyvät vasta sitten kun hankittua, aidoksi varmistettua ja tutkittua todistusaineistoa on tulkittu.

Käsityksemme menneisyydestä ei perustu evoluutioteoriaan, vaan löydöksiin, jotka on ajoitettu monilla eri menetelmillä. Mikään näistä ei tietenkään ole "varma", vaan ainoastaan todennäköinen. Sen jälkeen löydöksiä on tulkittu suhteessa toisiinsa kokonaiskuvan saamiseksi.

Raamatun kirjoittajat käyttivät aikansa "todistusaineistoa" sekä käsitteitä, eikä useimmille nyt tuntemillemme luonnonilmiöille ollut olemassa mitään käsitteitä. Raamatun kirjoittajat (joita oli liuta) eivät yleensä edes pyrkineet luonnon kuvaukseen. Eräät muut aikalaiset, kuten Aristoteles pyrkivät tieteelliseen todellisuuden kuvaukseen, mutta kuten tiedämme, heidän merkityksensä ei liity siihen, olivatko he "oikeassa" vaan siihen, mitä he tekivät "oikein".

Raamatunkaan merkitys ei tule blogistin kertomista anakronismeista, joita hän pyörittelee sanallisesti mutta ei osoita mitään. Raamatusta ei löydy mitään aavistustakaan geeneista tms. Niiden olemassaolo selvisi vasta äskettäin. Sen merkitys tulee siitä, millaista ihmisyyttä ja millaista jumalasuhdetta se edistää ja edustaa. Se voi olla relevantti kirja myös nykyajan ihmisille riippumatta siitä, ovatko he ateisteja, kristittyjä tai jotakin muuta.

mikael torppa

Tieteellinen todistusaineisto nykyisyydessä, ei tietenkään sisällä teoriaa, koska todisteet eivät osaa puhua. Sen sijaan ihmiset jotka tutkivat näitä todisteita, lähestyvät niitä aina jostain lähtöpisteestä (teoriasta) käsin. On epärehellistä väittää, että ihmiset lähestyisivät todisteita ilman ennakkoasenteita, neutraaleina ja puolueettomina tutkijoina.

Maailman kuuluisin tiedemies Albert Einsteinin, totesi jo, ettei ihmiset lähesty todisteita ilman teoriaa. Saksalainen fyysikko Werner Heisenberg kirjoittaa keskustelustaan Albert Einsteinin kanssa. Heisenberg oli korostanut havaintojen tärkeyttä luonnontieteellisten teorioiden muodostamisessa. Hän muistelee hämmästystään Einsteinin reaktioihin:

Einstein: "Et kai vakavasti usko että vain havaittavat suureet voivat olla osa fysikaalista teoriaa?"

Heisenberg: "Etkö sinä ole tehnyt juuri näin suhteellisuuden kanssa? Sinähän korostit sitä tosiasiaa että absoluuttisesta ajasta ei saa puhua koska absoluuttista aikaa ei voi havaita; että vain kellon lukemat olkoon ne liikkuvassa vertailusysteemissä tai levossa olevassa ovat relevantteja ajan mittaukselle."

Einstein: "Käytin ehkä tällaista järkeilyä, mutta se on järjetöntä siitä huolimatta. Voisin ehkä ilmaista asian diplomaattisemmin sanomalla että voi heuristisesti (keksinnöllisestä syystä) olla hyödyllistä pitää mielessä mitä on havainnut. Mutta periaatteessa on täysin virheellistä yrittää perustella teoriaa vain havaituilla suureilla. Todellisuudessa tapahtuu aivan päinvastoin. Teoria määrää sen mitä voimme havaita."

Werner Heisenberg, Physicks and Beyond, käänt. Arnold J. Pomerans (New York: Harper & Row, Publishers, 1971), 63.

Maailman tunnetuin tiedemies Albert Einstein kertoo tässä tieteen todellisen luonteen. Tiede ei ole neutraalia, niin kuin maallikoille on usein uskoteltu, vaan niin kuin Einstein sanoi "teoria määrää sen mitä voimme havaita".

Kukaan tiedemies ei ole neutraali - uskomuksista vapaa, vaan jokaista tiedemiestä ohjaa heidän tutkimustyössään heidän maailmankatsomuksensa, jolla on perustavaa laatua oleva vaikutus niihin johtopäätöksiin, joihin tiedemies tulee tutkiessaan todistusaineistoa.

Maailmankatsomus (todellisuuden luonteen selittävä teoriamme) toimii kuin palapeli. Maailmankatsomus näyttää tiedemiehelle "yleiskuvan" todellisuuden luonteesta. Jokaisella tiedemiehellä on menneisyyttä käsitteleviin oletuksiin/uskomuksiin perustuva maailmankatsomus, joka antaa heille yleiskuvan todellisuuden luonteesta. Tämä yleiskuva edustaa "palapeliä" johonka todistusaineiston palaset tulee sovittaa.

Aina kun tiedemies tutkimuksissaan näkee tai oppii jotain, niin hän yrittää sovittaa havaintoaan palapelinsä yleiskuvaan. Maailmankatsomus on selitys/teoria joka auttaa tiedemiestä laittamaan havainnot loogiseksi kokonaisuudeksi. Havainnot eivät ole neutraaleja (riippumattomia), vaan ne ovat tavalla tai toiselle keskinäisessä riippuvuussuhteessa, aivan kuten palapelin palaset. Havaintojen (palasten) keskinäiseen riippuvuussuhteeseen vaikuttaa perustavalla tavalla se mikä on tiedemiehen palapelin yleiskuva - ennakko-oletus - eli maailmankatsomus. Tiedemiesten maailmankatsomus näyttää heille yleiskuvan, joka auttaa heitä pistämään palaset (havainnot) oikeaan paikkaan palapelissä - maailmankuvassa.

Maailmankatsomus (teoria) on tosiasioiden tulkitsemista, mutta ei itse tosiasia. Teoria/yleiskuva ja havaitut tosiasiat ovat kaksi eri asiaa. Teoria/yleiskuva yhdistää asiat mutta ei ole itse totuus. Tosiasia (havainto) pysyy muuttumattomana mutta sitä selittävät tulkinnat voivat muuttua nopeastikkin. Tämän vuoksi tiedemiehet (kreationisti ja evolutionisti) voivat tulla samasta tosiasiasta (havainnosta) täysin erilaiseen johtopäätökseen, koska heidän teoriansa/yleiskuvansa lähtökohta on täysin erilainen. Tosiasiatkaan eivät siis ole neutraaleja, vaan ne saavat selityksen joka sopii selittäjän yleiskuvaan (palapeliin).

Käyttäjän jounijuntumaa kuva
Jouni Juntumaa

Väite havaintojen "teoriapitoisuudesta" on oikea. Se ei kuitenkaan ole ristiriidassa sen kanssa, että havaintojen ("todisteiden") tulisi olla niin neutraaleja kuin mahdollista. Teorian pätevyyttä voi tavallaan mitata riippumattomuudella esittäjänsä maailmankatsomuksesta.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #51

Teorian pätevyyttä mitataan sen selitysvoimaisuudella ja johdonmukaisuudella suhteessa todistusaineistoon. Esimerkiksi, kun evolutionisti katsoo ihmistä, niin hän ei voi uskoa, että ihminen on Jumalan luoma olento, koska tulkitsee näkemäänsä omasta naturalistisesta maailmankatsomuksesta käsin. Kun kreationisti katsoo samaa ihmistä, niin hän uskoo, että ihminen on Jumalan luoma olento, sillä hän tulkitsee näkemäänsä Raamatun ilmoituksesta käsin.

Näin kummankin (evolutionisti/kreationisti) tosiasioiden (ihminen) tulkintaa ohjaa heidän maailmankatsomuksensa (teoriansa). Se kumman tulkinta on pätevämpi tieteelliseltä kannalta, riippuu sitten siitä, kumman teoria on selitysvoimaisempi sille tieteelliselle todistusaineistolle nykyisyydessä, josta selviää mistä ihminen koostuu (informaatio) ja miten informaatiota syntyy jne.. Blogi antoikin siihen vastauksen, kumpi maailmankatsomus on johdonmukaisempi tässä asiassa.

Käyttäjän asco73 kuva
Asko Telinen

"Sen sijaan ihmiset jotka tutkivat näitä todisteita, lähestyvät niitä aina jostain lähtöpisteestä (teoriasta) käsin."

Taas väärin! Teoria muodostuu todisteista ja havannoista. Lähtökohtana voidaan pitää hypoteesia eikä teoriaa. Tosin kretionistit lähtevät virheellisesti teoriasta (raamatusta) ja yrittävät väkisin sulloa todisteet "teorian"(raamatun) muottiin!

"On epärehellistä väittää, että ihmiset lähestyisivät todisteita ilman ennakkoasenteita, neutraaleina ja puolueettomina tutkijoina."

Tieteessä voi todisteita lähestyä mistä tahansa näkökulmasta. Kristilliset ja uskovat tiedemiehet voivat lähestyä uskonnollisesta näkökulmasta todisteita, kunhan noudattavat tieteen metodia eikö rupea tarinoimaan huuhaata!

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

On paljon mielenkiintoisempaa ja hedelmällisempää tutkia Raamattua siltä kantilta kuinka sieltä löytää kansan mytologiassa elämään jäänyttä perimätietoa suurista asioista, joita on tapahtunut.

Vedenpaisumus tyypillisesti on yksi sellainen ja vedenpaisumus lienee oikeastikin hävittänyt suuren osan elinkuntaa niiltä seuduin, jossa se vaikutti. Näin suuri asia jää kyllä perimätiedoksi tuhansien vuosien päähän aikana, jolloin kirjoitettua tai filmattua tallennetta ei ole olemassa. Sen aikaiset "tietäjät" tulkitsivat tapahtumaa oman myyttisen ymmärryksensö kautta ja tarinat jäivät sellaisenaan elämään.

Myös luomiskertomuksen kohdalla minuun tekee vaikutuksen luomisjärjestys, mikä vastaa melko tarkoin nykyajan tieteellistä käsitystä siitä missä järjestyksessa erilainen elämä maapallolle on syntynyt.

Ehkäpä Raamattua kirjoittaneet henkilöt ovat myös olleet tietoisia dinosauruksista, koska jossain kohtaa Vanhaa Testamenttia mainitaan ajasta, jolloin maan päällä eli vielä "jättiläisiä".

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Eikös nämä jättiläiset olleet taivaanpoikien maantyttärille siittämiä ?

Käyttäjän VilleHeiskanen kuva
Ville Heiskanen

Miksi ihmisellä on häntäluu?

Käyttäjän jounijuntumaa kuva
Jouni Juntumaa
mikael torppa

Häntäluu toimii tärkeiden suolistoa kasassa pitävien lihasten "ankkuri" paikkana. Eli häntäluulla on tärkeä merkityksellinen tehtävä

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka Vastaus kommenttiin #80
mikael torppa Vastaus kommenttiin #80

Markulle,

Minulla oli viime viikolla umpilisäkkeentulehdus. En halunnut, että sitä leikataan, koska sillä on tärkeä funktio ihmiselle. Siksi pyysin, että saisin antibioottihoidon ja näyttää tällä hetkellä, että se auttoi. Osastolla vierus kaverilla oli huomattavasti pienemmät tulehdusarvot ja häneltä leikattiin, umpilisäke, koska valitettavasti vielä, niin monet kirurgit pitävät umpilisäkettä kehitysopillisena jäänteenä. Sitä, se ei tietenkään voi olla, koska Jumala on luonut ihmisen ja siksi kaikilla ihmisen osilla on merkitystä.

Kirurgi Mikko Tuuliranta kirjoittaakin näin:

- "UMPILISÄKE eli appendix on immunologinen elin ja tärkeä vastasyntyneelle, jossa kehittyvät suoliston limakalvon vasta-aineet kuten immunoglobuliini-A. Umpilisäke onkin imeväisikäisellä suhteellisen iso, mutta alkaa surkastua joskus kahden vuoden iässä. Vasta sen jälkeen umpilisäkkeen tulehdukset alkavat lisääntyä. Umpilisäkkeen poisto hieman isommalta lapselta tai aikuiselta ei vaikuttaisi aiheuttavan mitään ongelmia. Eräät viimeaikaiset havainnot viittaavat kuitenkin siihen, että tietyissä tilanteissa umpilisäke saattaa olla hyödyllinen myös aikuisille: Jos paksunsuolen normaali bakteerifloora jostain syystä häiriintyy tai tuhoutuu (esim. pitkä antibioottikuuri, kolera, salmonella jne.), hyödylliset bakteerit saattavat säilyä turvassa umpilisäkkeessä, josta ne sitten nopeasti siirtyvät takaisin paksuun suoleen, kun vaara on ohi. Erään tutkimuksen mukaan Clostridium difficile-bakteerin aiheuttama vaikea antibioottiripuli uusiutui neljä kertaa herkemmin niille, joilta umpilisäke on poistettu. Huomaa, että umpilisäke ei ole sama kuin umpisuoli (caecum)." http://www.luominen.fi/materiaalit/pdf/koulubiolog...

JYRKI MÄKELÄ, gastroenterologisen kirurgian professori, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala kirjoittaa seuraavasti:

- "Meillä on kaikenlaisia suolitauteja, jotka menevät ja tulevat. Ja niitä hyviä bakteereja on jossakin varastossa – olisivatko ne siellä umpilisäkkeessä? Sitten, kun se suolitulehdus on mennyt ohi tai ripulitauti ollut, niin ne tulevat sieltä takasin ja valtaavat sen suoliston. Tämmöinen ajatus on tällä hetkellä olemassa, että se vois olla näin, Mäkelä kertoo, ja avaa myös umpilisäkkeen tulehduksen syitä." http://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/10/19/umpilisakk...

Käyttäjän Granu kuva
Arto Granlund

Edesmennyt professori Jorma Palo totesi aikoinaan, että pahinta mitä hän voisi toivoa on iankaikkinen elämä. Torppa, kun tämä elämä on ainutkertainen, niin eikö sinunkin olisi syytä elää sitä ainutkertaista elämääsi, sattumalta saatua, tässä ja nyt.

mikael torppa

Niin kuin blogitekstistä ilmenee, elämä on tieteellisen todistusaineiston valossa Jumalan luoma, ei sattumalta kehittynyt. Eikö sinunkin olisi tässä (tieteellisessä) valossa, syytä elää sitä elämääsi, niin että kestät Jumalan edessä viimeisellä tuomiolla.. Sillä me jokainen joudumme vielä Jumalan eteen, vastaamaan teoistamme ja mukaamme saamme vain syntimme.

Tämä on todellinen ongelma, ihmisille jotka eivät halua elää Jumalan sanan ohjeiden mukaan ja siksi he keksivät kaiken maailman uskomuksia, kuinka elämä olisi sattumalta kehittynyt jne.. Voikin sanoa, että ateistit eivät löydä Jumalaa samasta syystä, kuin rosvo ei löydä poliisia.

Käyttäjän demoni kuva
Liisa Polameri

Pieni poika tarkasteli kissanpoikasta kämmennellään joka puolelta. Hän tuli johtopäätökseen että kissa on tyttö, koska sillä on kahdeksan nisää.

Käyttäjän RaimoTossavainen kuva
Raimo Tossavainen

Mikael Torppa, kohta 22 odottaa vastauksia. Samalla voit kertoa, että mistä jumala sai materiaalin kun hän loi maapallon. Mistä tuli tarvikkeet Grönlantiin, Afrikkaan jne ja vedet valtameriin. Ja kaikki tämä kuudessa päivässä. Ei ihme, että seitsemäntenä päivänä teki mieli jo huilata.
Uskotko tosiaan, että tämä Tellus on niin syntynyt kuin raamattu kertoo.

Valaisetko vähän näitä, kun sinulla tuntuu olevan niin paljon tuota tietoa näistä uskonasioista.
Saisi tällainen tyhmempikin jonkin käsityksen ko kysymyksistä.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

Tuo on helppo. Noin helppoon kysymykseen on turha Torppaa vaivata. Jumala on ikuinen ja Jumalan päivä voi olla tuhat vuotta. Luomisen ajanjaksoahan venytetään tällä Raamatun "uudella säännöllä".

Kyllä kuutena tuhantena vuonna Jumalalla on ollut aikaa luoda riittävästi materiaa tyhjästä.

Oikeat ongelmat alkavat siitä, kun ajanlaskussa käytetään ihmisen vuosia. Raamatun mukaan Aatami ja Eeva ovat olleet maailman ensimmäiset ihmiset. Eevan luomisesta on tähän päivään saakka kulunut noin 6000 vuotta.

Kerroin joku aika sitten Torpalle, että varastaminen on ollut kiellettyä Kiinassa, jossa riisiä on viljelty kyläyhteisöissä 9000 vuotta sitten. Torppa totesi, että iänmääritykset ovat olleet metsässä.

Tieteellä on vielä tehtävää, että ihmiskunnan historia saadaan muutettua Raamatun mukaiseksi.

mikael torppa

Paremminkin sinulla on tehtävää, jotta ymmärtäisit tieteen todellisen luonteen ja sen rajat. Mihin se pystyy ja mihin ei. Tässä syväanalyysi iänmäärityksestä ja sen rajoituksista - "Maailman ikä ja iänmääritys - Mikko Tuuliranta" - http://www.youtube.com/watch?v=YymiNCYErZY

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen Vastaus kommenttiin #66

Kirurgi Mikko Tuuliranta. No, hän vakuutti minut siitä, että filosofisessa mielessä hänkin voi ihan asiallisesti keskustella geologisesta ja luonnontieteellisestä asiasta.

Minun on silti vaikea uskoa tutkimusfilosofian vääristäneen tietoisesti tutkimustuloksia. Toisaalta tämä on mielenkiintoinen kuvakulma. Perinteisen näkemyksen mukaan nimenomaan kristinusko ja Raamattu ovat rajoittaneet ja vääristäneet tieteellistä tutkimusta. Galileo Galilei on hyvä esimerkki siitä, kuinka tiedemiehiä pakotettiin tiettyyn tutkimustulokseen ja Raamatun maailmankuvan säilyttämiseen.

Mutta koska haastattelu perustui vain siihen, että tieteellä on tarkoitus vääristää ajankulkua nimenomaan evoluution merkityksen vuoksi, synnytät väittämän, että uskontoriippumaton tiede ei olisikaan uskontoriippumatonta. Sekulaarisuudesta tai - kuten haastattesussa kuvataan - naturalismista muodostuu kuva uskontona.

Itse kuvaan ateismia uskona siksi, että sekin perustuu uskomukseen. Mutta sitä vastoin sekulaarisuutta pidän hyveenä. Uskontoriippumattomuus on hyvä perusta yhteiskunnalle, lainsäädännölle ja tieteelliselle tutkimukselle.

Käyttäjän RaimoTossavainen kuva
Raimo Tossavainen

Anteeksi, en tiennyt että tämä Torppa on niin arvoisa henkilö, että ei tarvitse vastailla kuin valikoiduille bloggaajille.
Kysymykset ovat hyvin selkeitä, mutta varmaankin kiusallisia. Siksi on helpompaa vaieta.
Mutta kun aiheen on aloittanut, niin olisi suoraselkäistä vastata kysymyksiin esitti ne sitten kuka tahansa.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen Vastaus kommenttiin #68

Minusta kysymyksesi ovat olleet pääsääntöisesti ivallisia. Lisäksi olet tuonut oman, vasta-argumentaatiosi esiin jo kysymyksesi alustuksessa. Pyydät todistamaan asioita, jotka eivät ole todistettavissa. Jätät vastaajalle hyvin vähän liikkumatilaa. Jos kysyisit kysymyksesi asiallisesti toisen vakaumusta kunnioittaen ja vaikkapa lähdeaineistoon nojautuen, saat Torpaltakin ihan asiallisia vastauksia.

Huomaathan, että Torppa on vastannut useimpiin kysymyksiin. Oma kysymykseni tosin jäi vielä selvitystä vaille. Uskon Torpan siihen vastaavan aikanaan, asiaa tutkittuaan.

Käyttäjän RaimoTossavainen kuva
Raimo Tossavainen Vastaus kommenttiin #92

Anteeksi, mikä niissä on ivallista. Kysymykset ovat yksiselitteisiä. Jos niihin ei pysty vastaamaan. niin osoittaa koko uskonnon olevan todella unelmahöttöä.

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Kirjailija Väinö Linna kirjoitti mielikuvituskirjat Tuntematon sotilas ja Täällä Pohjantähden alla.

Hänet nimitettiin tieteen akateemikoksi vuonna 1980.

Se, että silloinen tasavallan presidentti Urho Kekkonen piti Väinö Linnaa tiedemiehenä ja hänen kirjojaan tietokirjoina, ei kuitenkaan tee Väinö Linnan kirjojen sisällöstä faktaa.

Fakta ja fiktio pakkaavat menemään sekaisin oppineillakin ihmisillä.

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Taisi Kekkonen vuonna 1980 nimitellä mitä tahansa hänelle joku kellokas osasi ehdottaa. Seuraavana vuotena joutui jo jättämään pestinsä.

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Tässä nimenomaisessa tapauksessa täytyy muistaa, että Väinö Linna kieltäytyi jo vuosia aikaisemmin hänelle tarjotusta taiteen akateemikon tittelistä, itse kun piti itseään tiedemiehenä.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

Olen osittain samaa mieltä kanssasi. Raamattu vastaa tieteellistä todistusaineistoa myös siinä, että historian tapahtumien kirjaamisessa on tehty virheitä.

Mitä sinä tuumit siitä, että Raamatussa on kirjausvirheitä? Onko virheet peräisin Jumalan virheellisestä ilmoituksesta vai muistiinmerkitsijän haparoinnista?
Vai olisiko kuitenkin niin, että ihmiset, joka on tehneet havaintoja, ovat kirjanneet niitä ylös niin hyvin kuin ovat osanneet - ja osin virheellisesti.

Raamatun muutamat kohdat ovat ristiriidassa keskenään.
Kirjoitin sinua varten oikein bloginkin:

http://kainiemelainen.vapaavuoro.uusisuomi.fi/kult...

Kaksi jaetta kuninkaiden kirjasta:
Jae 1:
"Ahasja kuoli, niin kuin Elia Herran sanan mukaisesti oli ennustanut. Hänellä ei ollut poikaa, ja niin hänen jälkeensä tuli kuninkaaksi hänen veljensä Joram. Tämä tapahtui Juudan kuninkaan Joramin, Josafatin pojan, toisena hallitusvuotena." (2. Kun. 1:17 )
Jae 2:
"Joram, Josafatin poika, tuli Juudan kuninkaaksi Israelin kuninkaan Joramin, Ahabin pojan, viidentenä hallitusvuotena. Juudan kuningas Josafat oli silloin vielä elossa." (2. Kun. 8:16)

Kumpikin jakeista ei voi pitää paikkaansa. Kumpikin Jorameista ei ole voinut tulla valtakuntansa hallitsijaksi toisen hallitessa jo omaa valtakuntaansa.

Kun joudut myöntämään Raamatussa olevan sisäisiä virheitä, ehkä voisit ymmärtää, että sen muissakin kirjaamisissa voi olla virheitä. Ehkä ihminen onkin voinut elää maan päällä kauemmin kuin 6 000 vuotta.

mikael torppa

Raamatussa ei ole tietenkään virheitä, koska se on Luojamme sanaa. Näennäiset ristiriitaisuudet johtuvat vain siitä ettemme ole ymmärtäneet jotain kohtaa oikein. Se, että jokin näyttää meille ristiriitaiselta ei siis tarkoita sitä, että se sitä oikeasti olisi. Tällöin meidän tulee, vain entistä tarkemmin tutkia miten asia on, jotta ristiriitaisuus häviää. Jumala ei tee virheitä, se on 100% mahdottomuus ja siksi Raamatussa ei ole todellisia virheitä. Raamatun käännöksissä voi olla virheitä, sillä vain alkuteksti on puhdasta Jumalan sanaa, mutta nämä käännösvirheetkin on selvitettävissä, koska alkutekstit ovat edelleen luettavissa. Olen varma, että esittämäsi ristiriitaisuuskin katoaa, kun aihetta hieman tutkii. Palaan siihen, kun olen ehtinyt tutustua aiheeseen.

Jotkut tutkivat Raamattua kuin piru, siitä virheitä etsien, jotta he voisivat sitten sitä kautta pyrkiä todistelemaan itselleen, että jos Raamattu erehtyy tuossa, niin ei tuokaan käsky josta en pidä, varmaan pidä paikkaansa jne.. Eli omien etupyyteiden johdosta pyritään löytämään virheitä Jumalan sanasta, jotta Jumalan sanaa ei tulisi ottaa, niin kuin siellä lukee, koska sana vaatii ihmistä parannuksen paikalle ja se nimenomaan ei miellytä ihmisen korvasyyhyä, joka ei halua tehdä parannusta omista helmasynneistään. Joku saattaakin johtaa itsensä tarkoituksella harhaan, muutaman näennäisen ristiriitaisuuden perusteella, se jos mikä on surkuteltavaa.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

Kiitos, jos viitsit etsiä alkuteksteistä. Muutamat ystäväni ovat yrittäneet jo ennen sinua. Blogini osoite oli väärin:
http://kainiemelainen.vapaavuoro.uusisuomi.fi/kult...

Blogiin olen koonnut koko kuningasten ketjun Salomosta alkaen ja Joramien kohdalla tapahtuu ensimmäinen iso virhe ketjussa. Muutamia hallintovuosia koskevia epäselvyyksiä lukuunottamatta ketju on tuohon asti täydellinen. Ketjun loppupäästä sitten löytyy paljon enemmän ristiriitaisuuksia.

Minua mietityttää myös se, että sanot Raamatun käännöksissä olevan virheitä. Muistelen muutamia päiviä sitten sinun sanoneen Raamatun pysyneen muuttumattomana.

Itse luotan uuteen raamatunkäännökseemme. En usko, että kyse voisi olla käännösvirheestä. Kääntäjät kävivät läpi suuren joukon nimenomaan Vanhan Testamentin alkutekstejä. Syyn pitää olla muualla. Sama virhe toistuu myös vanhassa käännöksessä.

Olet toki oikeassa siinä, että poimin herkästi ristiriitaisia kohtia. Haluan saada absoluuttisen luomisen ajankohdan selville. Jos saat selvitettyä Juudan kuninkaan Joramin valtaannousun ajankohdan, vaikkapa monentena isänsä Josafatin hallintovuonna vallanvaihto tapahtui, olen kiitollinen.

Uskon siihen, vaikka Raamattu onkin ihmisten kirjoittama, että jokainen Raamatun kirjoittaja on kirjannut siihen päätyneet asiat totuudenmukaisesti ja oikein, parhaan taitonsa mukaan.

Toisin kuin sinä, minä en usko Raamatun ajankuvaukseen tieteellisesti pitävänä totuutena. Siksi en esimerkiksi vaatisi, että muinaiset ihmisasutusten iänmääritykset olisi tehtävä uudelleen, koska ne ovat ristiriidassa Raamattuun kirjoitetun tiedon kanssa. En usko esimerkiksi, että edellisen blogisi kommentissa mainitsemani kiinalaisen riisinviljelyä harrastaneen kyläyhteisön iäksi arvioitu 9000 vuotta olisi syntynyt huolimattomasti, vahingossa tai puutteellisesti. Uskon myös nykyhistorioitsijoiden vilpittömyyteen tutkimuksissaan.

Käyttäjän PekkaVeistola kuva
Pekka Juhani

Tuota noin, raamatussa on virheitä koska sen ovat koostaneet inhimilliset ihmiset jotka tekevät virheitä. Raamattu on pitkälti historian kertomus siitä mitä on tapahtunut. Aika monet sen kuvailemat tapahtumat ovat tapahtuneet arkeologian löydöstenkin perusteella. Osa tapahtumien todenperäisyydestä on todistamatta. Raamattu on täynnä vertauskuvia eikä sitä pidä ottaa kirjaimellisesti.

Mitä tulee tuohon kuuden päivän luomistapahtumaan, itse uskon siihen että kyseessä on pitkien jaksojen sarja. Heprean sana ’jóm’ ( יֹ֥ום ) tarkoittaa mm. seuraavia asioita: ’päivä’, ’vuorokausi’, ’kuukausi’, ’vuosi’, ’hallitusaika’, ’jonkin aikaa’, ’jokin ajanjakso kun tapahtui jotakin’. Ilmeisesti tarinan kertojilla on ollut tiedossaan että maailma on syntynyt kauan sitten ja tapahtumilla oli jokin järjestys. Nimittäin kyseiset jaksot vastaavat aika hyvin tieteen selvittämiä ajanjaksoja siitä miten eri elämänmuodot ovat kehittyneet.

Eläin- ja ihmiskunta sisältää geneettisesti jonkinlaista koodia eli informaatiota, josta osa odottaa sopivien olosuhteiden syntymistä jotta jokin ominaisuus voi kehittyä. Ilman sopeutumiseen kykeneviä ominaisuuksia olisimme kuolleet jo kauan sitten.

Jos väitetään ettei raamatussa ole virheitä, mennään samaan tilanteeseen kuin missä muslimit ovat koraaninsa kanssa. Sellaisesta en tykkää.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen Vastaus kommenttiin #71

Olen kanssasi täsmälleen samaa mieltä. Kirjaimellisena totuutena kirja ei kelpaa ihmiskunnan selittäjänä eikä myöskään suorana elämän oppaana.

Luomiskertomuksesta olen kanssasi myös samaa mieltä. Raamatussa ei kerrota, miten luominen tapahtui, millä tavoin asiat tapahtuivat. Kirjaimellisena, suorana kuvauksena se törmää mahdottomuuteen.

Luomisjärjestyksessä on siinäkin tosin yksi puute: valo ja päivä, pimeä ja yö luotiin ennen aurinkoa. Myös kasvit on luotu ennen aurinkoa. Kasvit olisivat joutuneet elämään ilman yhteyttämisprosessia. Ei se luomisprosessinkaan kirjaaminen ole ihan logiikkavirheitä tapahtunut.

Taivaankansi, joka erottaa vedet vesistä puolestaan perustuu sen hetkiseen maailmankuvaan. Olisikin ollut merkillistä, jos ihminen olisi tuossa vaiheessa kirjoittanut maapallosta ja ilmakehästä ja esimerkiksi sateen synnystä edelleen luotettavaksi katsotun kuvauksen.

Käyttäjän PekkaVeistola kuva
Pekka Juhani Vastaus kommenttiin #73

Jep, näin on. Luomiskertomuksen maailmankuva oli Lähi-idässä yleinen siihen aikaan.

Siitä että syntyikö maa seitsemässä päivässä vai mahdollisesti pitempien ajanjaksojen kuluessa on keskusteltu jo hyvin varhain:

https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Raamatun_luomisker...

Tuosta käy ilmi mm. se että 24 tunnin ajanjaksoa tai eri vaiheiden pituutta ei mainita missään raamatussa. Muutenkin ko. kirjassa puhutaan päivästä kun tarkoitetaan pitkää ajanjaksoa, mm. niin sanottua seitsemättä päivää.

Yksi selitys tuohon kasvien luomiseen ennen taivaankappaleiden asettamista on se että aurinko syntyi jo ensimmäisessä ajanjaksossa eli päivässä ja että taivaankappaleet olisivat tulleet esiin myöhemmin. Vähän hassu selitys, toisaalta on erikoista että tarinan kirjoittajat ovat rakentaneet tarinan näin päin. Babylonialaisessa luomiskertomuksessa on muuten sama ongelma.

Luomiskertomus on tarina ja sisältää vertauskuvia ja itse asiassa siinä on kaksi luomiskertomusta peräkkäin. Meidän on vaikea käsittää sen ajan ihmisten ajatusmaailmaa. He ovat saaneet vaikutteita eri kulttuureista ja yhdistelleet tarinoita toisiinsa.

Minua harmittaa se että monet pitävät kiinni nuoren maan teoriasta eivätkä halua antaa periksi tästä. Itse luotan mieluummin tieteeseen ja pitkiin ajanjaksoihin.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #71

Pekka: ***Nimittäin kyseiset jaksot vastaavat aika hyvin tieteen selvittämiä ajanjaksoja siitä miten eri elämänmuodot ovat kehittyneet.***

Tiede ei ole selvittänyt ajanjaksoja siitä miten eri elämänmuodot ovat kehittyneet. Evoluutioteoria ei ole luonnontieteellinen teoria vaan menneisyyttä käsittelevä uskomusjärjestelmä. Tieteen keinoin on mahdoton selvittää kyseisiä ajanjaksoja, koska kukaan ei pääse menneisyyteen asioita havainnoimaan.

Evoluutioteoria ei ole = kokeellinen luonnontiede sillä elollisten olentojen historiaa ei ole mahdollista tarkastella suorilla havainnoilla tai kokeellisilla analyysimenetelmillä. On kyse toisenlaisesta tutkimuskohteesta - koska se on mennyt tapahtuma, eikä ole siksi toistettavissa. Evoluutioteoria on menneisyyttä käsittelevä uskomusjärjestelmä. Se on teoria siitä miten kenties eliöt ovat saattaneet kehittyä menneisyydessä. Evoluutioteoria perustuu ihmisten uskomuksiin ja oletuksiin menneisyydestä. Teorialle pyritään hakemaan tukea nykyisyydessä olevasta tieteellisesti tutkittavasta todistusaineistosta mutta silti kyseessä on vain menneisyyttä käsittelevä uskomus. Samoin on kaikkien menneisyyttä käsittelevien teorioiden laita. Ne ovat kaikki uskomusjärjestelmiä tieteellisesti arvioituna. Sillä tiede ei voi olla suoraan kosketuksissa "metodinsa -> tiedonhankintamenetelmänsä" kautta menneisyyden kanssa.

Menneisyys jättää jälkiä - mutta nämä jäljet ovat epäsuoria todisteita -> aihetodisteita. Aihetodiste ei ole suora todista. Aihetodiste voi viitata selitysvoimaisimpaan johtopäätökseen siitä mitä kenties on tapahtunut menneisyydessä mutta se ei suoraan todista sitä. Esimerkiksi murhapaikalta uhrin päältä löytyvä verinen huivi -josta löytyy toisen ihmisen veriset sormenjäljet. Huivi sormenjälkineen olisi aihetodiste siitä että sormenjäljet omistava henkilö voi liittyä jotenkin uhrin kuolemaan mutta se ei suoraan todista sitä.

Vaikka voisimme mennä aikakoneella menneisyyteen katsomaan sitä miten Tyynenmeren Havaijisaaret muodostuivat menneisyydessä niin emme pystyisi asiaa todistamaan tieteellisesti nykyisyydestä käsin käyttämällä tieteen tiedonhankintamenetelmää. Eli vaikka tietäisimme 100% varmuudella miten jokin asia on tapahtunut menneisyydessä niin emme pysty tätä mennyttä tapahtumaa enää todistamaan nykyisyydestä käsin luonnontieteellisen tiedonhankintamenetelmän -> "metodin" kautta.

Käyttäjän OlliBackstrom kuva
Olli Bäckström

"Onko virheet peräisin Jumalan virheellisestä ilmoituksesta vai muistiinmerkitsijän haparoinnista?"

Klassisin esimerkki lienevät Mooseksen sarvet. 380-luvulla Raamatusta tehtiin uusi latinankielinen käännös, joka myöhemmin vakiintui katolisen kirkon viralliseksi ja Pyhän Hengen innoittamaksi käännökseksi, Versio Vulgataksi.
Tuntematon kääntäjä oli kääntänyt Exoduksen jakeessa 34:29 hepreankielisen sanan "karan", hohto tai loiste, latinankielisellä sanalla "cornuta", eli sarvet. Mooses siis laskeutui Siinaivuorelta välittämättä päähänsä kasvaneista sarvista eikä siitä säteilevästä valonhohteesta!

Tämä outo tulkinta sai aikaiseksi sen, että vielä 1500-luvun alussa Michelangelo veisti Rooman San Pietro Vincolin kirkon Mooseksen patsaalle sarvet.

Käyttäjän PekkaVeistola kuva
Pekka Juhani

Heh, olipas hauska tarina :-)

Hihittelen tälle loppuillan.

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist

=

Torppa ”Nooan arkki - valtava merikelpoinen alus”
=

Tarina Nooasta tunnetaan kyllä useasta Mesopotamian kirjoituksita ennen Raamattua!

Seuraavassa mainitaan mm.. Raamatun kertomus Nooasta, arkista ja vedenpaisumuksesta (on Babylonian vankeuden aikainen heprealaispapiston sepitelmä. … ei ole ollut mitään yleismaailmallista vedenpaisumusta.)

Urantia-tekstin Nooa asui Mesopotamiassa Aram nimisessä paikassa. Netistä löytyvien tietojen mukaan nimi on yhteydessä Aramean kieleen, Aramaic. (*)

Mesopotamian kirjoituksissa Nooa vastaavaa henkilöä löytyy nimellä Utnapishtim ja sumerin kielellä nimellä Ziusudra:

http://www.new-wisdom.org/cultural_history1/04-mes...

Urantia-tekstin selostus:
(874.7) 78:7.2 ... Tämä ylänkömaiden kohoaminen nopeutui merkittävästi noin vuonna 5000 eKr, ja kun tähän liittyi pohjoisilla vuorilla suuresti runsastunut lumentulo, siitä aiheutui joka kevät kaikkialla Eufratinlaaksossa ennennäkemättömiä tulvia. Nämä kevättulvat pahenivat pahenemistaan niin, että jokialueiden asukkaat joutuivat lopulta siirtymään itäisille ylängöille. Kymmenet kaupungit olivat näiden laaja-alaisten vedenpaisumusten takia lähes tuhannen vuoden ajan käytännöllisesti katsoen autioina.

(874.8) 78:7.3 Kun heprealaispapit Babylonian vankeudessa lähes viisituhatta vuotta myöhemmin yrittivät juutalaisen kansanheimon vaiheita seuraamalla päästä aina Aatamiin asti, heillä oli suuria vaikeuksia saada tarinan palasia yhdeksi kokonaisuudeksi. Ja silloin eräälle heistä juolahti mieleen luopua koko yrityksestä, antaa koko maailman hukkua pahuuteensa Nooan tulvan aikana ja päästä sillä keinoin parempiin lähtöasemiin johdattamalla Abrahamin sukujuuret yhteen Nooan kolmesta eloonjääneestä pojasta.

(875.1) 78:7.4 Perimätiedot ajasta, jolloin vesi peitti alleen koko maanpiirin, ovat yleismaailmallisia. Monien rotujen hallussa on kertomus joskus ammoisina aikoina sattuneesta maailmanlaajuisesta vedenpaisumuksesta. Raamatun kertomus Nooasta, arkista ja vedenpaisumuksesta on Babylonian vankeuden aikainen heprealaispapiston sepitelmä. Koskaan elämän Urantialle juurruttamisen jälkeen ei ole ollut mitään yleismaailmallista vedenpaisumusta. Ainoa sellainen aika, jolloin maapallon pinta on ollut kokonaan veden peitossa, oli arkeotsooisina aikakausina, ennen kuin maa oli alkanut nousta veden alta.

(875.2) 78:7.5 Nooa toki on elänyt. Hän oli viininvalmistaja Aramista, lähellä Urukia sijainneesta joenvarsiyhdyskunnasta. Vuodesta vuoteen hän piti kirjaa joen paisuntapäivistä. Hän teki itsestään yleisen pilkan kohteen, kun hän kulki pitkin ja poikin jokilaaksoa puhumassa sellaisen puolesta, että kaikki talot rakennettaisiin puusta veneen muotoisiksi ja että kotieläimet tulvakauden lähestyessä vietäisiin joka ilta veneeseen. Hänellä oli tapana käydä lähiseudun jokiyhdyskunnissa joka vuosi varoittelemassa asukkaita siitä, että niin ja niin monen päivän päästä tulva alkaisi. Lopulta tulikin vuosi, jolloin vuosittaiset tulvat harvinaisen rankkojen sateiden johdosta paisuivat niin valtavasti, että vesien äkillinen nousu pyyhkäisi mennessään koko kylän. Vain Nooa ja hänen lähimmät perheenjäsenensä pelastuivat asuntolaivassaan.

(875.4) 78:7.7 Tämän kaikkein vanhimpiin kuuluvan sivilisaation jäännökset ovat löydettävissä näiltä Mesopotamian alueilta sekä niiden koillis- ja luoteispuolelta

(875.6) 78:8.2 Tulvakausien aikana Susa koki suuren kukoistuskauden. Ensimmäinen ja alempi kaupunki joutui veden alle niin, että toinen eli ylempi kaupunki otti alemman kaupungin paikan tuolle aikakaudelle ominaisen käsityöteollisuuden pääpaikkana. Näiden tulvien myöhemmin heikettyä Uurista tuli savenvalantateollisuuden keskus. Noin seitsemäntuhatta vuotta sitten Uur sijaitsi Persianlahden rannalla, mutta joen mukanaan kuljettamat ainekset ovat kerrostuessaan lisänneet maa-alan siihen, missä rajoissa se nyt on. Parempien vedensäätelyjärjestelmien ansiosta ja jokisuiden laajenemisen vuoksi nämä yhdyskunnat kärsivät tulvista muita vähemmän.
(paremmin nämä vanhat nimet ym selviäisi U-tekstin alkuperäisellä englannin kielellä)

Kartta jossa esiintyy nimet, kuten Ur, Uruk ja Susa, joita Urantia-teksti mainitsee:
Uruk (Warka) 31°18′ N, 045°40′ E

Biblical texts:
Susa is also mentioned in the Ketuvim of the Hebrew Bible by the name Shushan, mainly in Esther, but also once each in Nehemiah and Daniel. Both Daniel and Nehemiah lived in Susa during the Babylonian captivity
http://en.wikipedia.org/wiki/Susa

(*) Old Aramaic and Biblical Hebrew both form part of the group of Northwest Semitic languages, and during antiquity, there may still have been substantial mutual intelligibility. In the Pesahim, Tractate 87b, Hanina bar Hama said that God sent the exiled Jews to Babylon because "[the Babylonian] language is akin to the Leshon Hakodesh".

mikael torppa

Se, että lähes jokaisesta kulttuurista löytyy vedenpaisumukseen viittaavia kertomuksia, on johdonmukaista tulkita niin, että ne perustuvat historialliseen tosiasiaan. Tietenkin nämä perimätietona levinneet kertomukset ovat muuttuneet levitessään, mutta niiden yhtenäisyys on ilmeinen. Alkuperäinen ja muuttumaton ilmoitus tuosta historiallisesta tapahtumasta, on Raamatussa - johonka Jumalan profeetat kirjasivat sihteerin tavoin Pomonsa sanelun ylös.

Kun Mooses kirjoitti Jumalan sanelun vedenpaisumuksesta ylös, niin kyseisestä katastrofista oli jo noin tuhat vuotta aikaa. Siten siihen aikaan oli jo olemassa perimätietona levinneitä kertomuksia tuosta vedenpaisumuksesta eri kulttuureissa, mutta ne eivät olleet tarkkoja kuvauksia tapahtuneesta koska perustuivat vain perimätietoon.

Sen sijaan Mooseksen ylös kirjaama kuvaus vedenpaisumuksesta perustui Jumalan tarkkaan ja totuuden mukaiseen silminnäkijäkuvaukseen ja siten Raamatussa on ainoa oikea kuvaus tapahtuneesta. Se, että vedenpaisumus "legenda" löytyy kuitenkin lähes kaikista kulttuureista kiinaa myöten, tukee selkeästi sitä, että tämä legenda johtaa historiallisesta tapahtumasta.

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist

#65

Ajallinen järjestys on se että ensin oli Sumerin, Assyrian ja Babylonian tekstit.

Vasta sen jälkeen, ajallisesti, tulee Raamatun vanhat tekstit, ja Mooses!

Urantia-teksti:

(838.2) 74:8.10 Juutalainen perimätieto kiteytyi Mooseksen ympärille, ja kun tämä pyrki selvittämään Abrahamin sukujuuria aina Aatamiin asti, niin juutalaiset otaksuivat, että Aatami oli koko ihmiskunnan ensimmäinen edustaja. Jahve oli luoja, ja koska Aatamin oletettiin olleen ensimmäinen ihminen, johtopäätös oli, että Jahven on täytynyt luoda maailma vähän ennen kuin hän teki Aatamin. Ja näin perimätieto Aatamin kuudesta päivästä tuli mukaan tarinan kudelmaan sillä seurauksella, että miltei tuhat vuotta sen jälkeen, kun Mooses oli elänyt maan päällä, kirjoitettiin muistiin perimätieto kuusipäiväisestä luomistapahtumasta, ja tarina pantiin myöhemmin hänen nimiinsä.

(838.3) 74:8.11 Kun juutalaiset papit palasivat Jerusalemiin, he olivat jo saaneet valmiiksi olemisen alkua käsittelevän kertomuksensa. Kohta he keksivät väittää, että tämä runoelma oli hiljattain löytynyt Mooseksen kirjoittama luomiskertomus. Mutta silloiset, noin vuoden 500 eKr heprealaiset eivät pitäneet näitä kirjoituksia jumalallisina ilmoituksina, vaan he suhtautuivat niihin paljolti samalla tavoin kuin myöhempien aikojen kansat suhtautuvat mytologisiin taruihin.

(838.4) 74:8.12 Tämä epäaito dokumentti, jota pidetään Mooseksen opetuksena, saatettiin Egyptin kreikkalaisen Ptolemaios-kuninkaan tietoon. Hän käännätti sen seitsemästäkymmenestä tutkijasta koostuneen toimikunnan toimesta kreikan kielelle uutta Aleksandrian kirjastoaan varten. Ja niin tämä kertomus joutui niiden kirjoitusten joukkoon, jotka jälkeenpäin päätyivät heprealaisten ja kristittyjen uskonnon myöhempien ”pyhien kirjoitusten” kokoelmien osaksi. Ja samastuminen näihin teologisiin järjestelmiin sai aikaan, että kyseiset käsitykset vaikuttivat pitkän aikaa ja syvällisesti monien länsimaisten kansojen filosofiaan.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen Vastaus kommenttiin #69

Ei kai kirjoittamisjärjestyksellä ole merkitystä, jos kaikki kuvaavat samaa tapahtumaa, kuten Torppa yrittää todistaa.

Millä tavalla katsot, että nämä Urantia-tekstit olisivat lähteenä Raamattua arvokkaampia? Urantia-liike syntyi uskonnollisena liikkeenä vasta 1908 ja tekstit ovat osa tämän, varsin nuoren hengellisen liikkeen, käsikirjaa.

Itseäni kiinnostaa kovastikin, miten mikäkin teksti on Raamattuun päätynyt ja miten varsinkin Uuteen Testamenttiin on vaikuttanut monet Jeesuksen kuoleman jälkeiset tapahtumat ja kirjoitukset.

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist Vastaus kommenttiin #72

#72

Mukavaa että kysyt Urantia-tekstistä.

Alun perin ”The Urantia Papers” vuosilta 1934…1935, Chicago.

Olen käyttänyt valtavasti aikaa niitten tutkimiseen, alkuperän ja tietojen verifiointiin vertaamalla uusimpaan tutkimukseen eri alueilta, alkaen 1960-luvulta.

Historiallisten tietojen lisäksi (joka oli isoisäni assyriologi prof. Knut Tallqvist alaa) olen tutkimut sellaisia asioita kun kosmologiaa, astronomiaa, radioastronomiaa, geologia, fysiikka, hiukkasfysikaa, biologiaa, kaikkien eläinmuotojen synty ja kehitys maapallolla y.m.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Knut_Tallqvist

Minulla on tällä hetkellä aikaa keskustella asiasta; kiinnostaisiko vaikka planeettakunnan synty ja kokoonpano?

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen Vastaus kommenttiin #74

Kyllä aihe kiinnostaa minua ja myös se, miten uskonnot ja uskomukset ovat syntyneet ja sittemmin sekoittuneet.

Ota vapaasti yhteyttä: niemelainenkai@gmail.com

Käyttäjän RaimoELaaksonen kuva
Raimo E. Laaksonen

Mooseksen Jumalalta saaman sanelun kirjauksista suuri osa on peruutettu höpöpuheena Uuden Testamentin myötä. Voiko siis Mooseksen kirjauksiin ylipäätään luottaa?

mikael torppa

Jos et luota Moosekseen, niin miten luottaisit Jeesukseen, koska Hänestä (Hänen kauttaan) Mooses on kirjoittanut.

Herra Jeesus sanoi seuraavaa: ”Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista?” (Joh.3:12)

sekä

”Sillä jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua; sillä minusta hän on kirjoittanut. Mutta jos te ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka te uskoisitte minun sanojani?” (Joh.5:46-47)

Maallisilla Jeesus viittaa ajallisiin asioihin, joihin myös maailman sekä ihmisen luominen, luomisviikko ja sukuluettelot sisältyvät. Jeesus sanoo, että jos ihmiset eivät kykene uskomaan kun Hän puhuu mallisista, niin kuinka ihmiset uskoisivat kun Hän puhuu taivaallisista. Tämän saman Hän esittää hieman eri muodossa sanoessaan, että jos ette usko Mooseksen kirjoituksia, niin miten te uskoisitte minun sanojani. Miksi Jeesus sanoo näin? Siksi, että Raamatusta meille selviää se, ettei Mooses kirjoittanut omia aivoituksiaan maailman varhaishistoriasta, vaan Jumalan profeettana Jumalan ilmoituksen.

Raamattua huolellisesti tutkimalla meille myös selviää se, että Moosekselle palavasta pensaasta puhunut Jumalan sanansaattaja oli itse Herra taivaasta. Meille myös selviää se, että Herra Jeesus on Isän sanansaattaja, jonka Isä on lähettänyt ja, että Jumalan profeetat ovat kirjansa kirjoittaneet Kristuksen hengessä. Toisin sanoen, Mooses kirjoitti Herran Jeesuksen ilmoituksen maailman varhaishistoriasta ylös. Tämän vuoksi Jeesus sanoo, että jos ette usko Moosesta kuinka te uskoisitte minua, sillä minusta Hän on kirjoittanut. Sillä, koska Mooses on kirjoittanut Jeesuksen Hengen sanelemana, niin silloin ihminen joka ei usko tätä Mooseksen kirjoitusta ei usko Jeesusta, koska Mooseksen kirjoitus on Herran Jeesuksen sanelema.

Raamatun ilmoittama kuvaus maailman varhaishistoriasta, on siis Herran Jeesuksen sanelema kuvaus ja Jeesus sanoo itse, että jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista? Jeesus antaa siis todella suuren painoarvon sille, uskommeko Raamatun kuvauksen maailman ja ihmissuvun varhaishistoriasta, niin kuin Raamatussa sanotaan. Sillä onhan tämä kuvaus koko evankeliumin perusta ja syy ja seuraus myös Kristuksen ristinuhrille. Ilman kirjaimellista syntiinlankeemuksen tuomaa kirousta ja kuoleman tuloa maailmaan, ei Kristuksen ristillä olisi merkitystä. Eli jos kuolema olisi vain luonnollinen Jumalan luomisprosessi, jota Jumala kutsui Aadamin jo eläessä ”hyväksi” niin se ei voi olla vihollinen, jonka Jeesus voitti ristillä.

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist

Kai N.
Ehkä nämä näytteet kiinnostavat (seuraa vain osa koko selostuksesta käännöstekstinä)

Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen evankeliumeja:

(1341.3) 121:8.2 Mainitut Uuden testamentin kertomukset syntyivät seuraavanlaisissa olosuhteissa:

(1341.4) 121:8.3 1. Markuksen evankeliumi. Johannes Markus kirjoitti (Andreaksen muistiinpanoja lukuun ottamatta) varhaisimman, lyhyimmän ja yksinkertaisimman esityksen Jeesuksen elämästä. Hän esitti Mestarin hoivaajana, ihmisenä ihmisten joukossa. Vaikka Markus toki oli se nuori poikanen, joka vietti aikaansa monien kuvaamiensa tapahtumien näyttämöllä, hänen kertomuksensa on todellisuudessa evankeliumi Simon Pietarin mukaan. Markus toimi jo varhaisesta vaiheesta yhdessä Pietarin kanssa, myöhemmin Paavalin kanssa. Markus kirjoitti tämän kertomuksen Pietarin kehotuksesta ja Rooman seurakunnan hartaasta pyynnöstä. Tietäessään, miten johdonmukaisesti Mestari lihallisessa hahmossa maan päällä eläessään kieltäytyi kirjoittamasta muistiin opetuksiaan, Markus apostolien ja muiden johtavassa asemassa olevien opetuslasten tavoin epäröi saattaa niitä kirjalliseen asuun. Mutta Pietarista tuntui, että Rooman seurakunta tarvitsi tällaisen kirjallisen kertomuksen tukea, ja Markus suostui ottamaan tehtäväkseen sellaisen laatimisen. Hän laati monia luonnostelmia ennen Pietarin kuolemaa vuonna 67 jKr, ja Pietarin hyväksymien suuntaviivojen mukaisesti ja Rooman seurakunnan tarpeita ajatellen hän ryhtyi kirjoitustyöhön pian Pietarin kuoleman jälkeen. Evankeliumi valmistui vuoden 68 jKr viimeisinä päivinä. Markus kirjoitti kokonaan omasta muististaan sekä sen, mitä Pietari muisti. Tätä kirjoitusta on sen jälkeen melkoisesti muuteltu, lukuisia kohtia on poistettu ja loppuun on lisätty lyhyt, myöhemmin kirjoitettu jakso alkuperäisen evankeliumin viimeisen viidenneksen tilalle. Viimeinen viidennes katosi ensimmäisestä käsikirjoituksesta, ennen kuin sitä oli ehditty jäljentää. Tämä Markuksen kirjoittama kertomus muodosti yhdessä Andreaksen ja Matteuksen muistiinpanojen kanssa kirjallisen pohjan kaikille sittemmin ilmestyneille evankeliumikertomuksille, jotka pyrkivät kuvaamaan Jeesuksen elämää ja opetuksia.

(1341.5) 121:8.4 2. Matteuksen evankeliumi. Niin kutsuttu evankeliumi Matteuksen mukaan on Mestarin elämää käsittelevä esitys, joka kirjoitettiin juutalaiskristittyjen mielenylennykseksi. Kyseisen esityksen laatija pyrkii Jeesuksen elämän osalta alituiseen osoittamaan, että suuri osa hänen tekemisistään tapahtui, ”jotta profeetan sanat kävisivät toteen.” Matteuksen evankeliumi esittää Jeesuksen Daavidin poikana ja kuvaa hänet lakia ja profeettoja suuresti kunnioittavana.
(1341.6) 121:8.5 Apostoli Matteus ei tätä evankeliumia kirjoittanut. Sen kirjoitti Isador, eräs hänen opetuslapsistaan, jota tässä työssä auttoivat Matteuksen näihin tapahtumiin liittyneiden omakohtaisten muistikuvien lisäksi myös muuan esitys, jonka tämä oli heti ristiinnaulitsemisen jälkeen laatinut Jeesuksen lausumista. Tämä Matteuksen esitys oli kirjoitettu arameaksi, Isador kirjoitti kreikaksi. Esityksen kirjaaminen Matteuksen nimiin ei tapahtunut petkuttamisen tarkoituksessa. Tuohon aikaan vain oli tapana, että oppilaat osoittivat tällä tavoin kunnioitusta opettajilleen.

(1342.1) 121:8.6 Matteuksen alkuperäistä esitystä muokattiin ja siihen tehtiin lisäyksiä vuonna 40 jKr, hieman ennen kuin hän lähti Jerusalemista ryhtyäkseen saarnaamaan evankeliumia. Tämä oli yksityinen kirjoitus, josta tehty viimeinenkin jäljennös tuhoutui vuonna 416 jKr erään syyrialaisluostarin tulipalossa.

(1342.2) 121:8.7 Isador pakeni Jerusalemista vuonna 70 jKr Tituksen armeijoiden saarrettua kaupungin. Isador vei mukanaan Pellaan jäljennöksen Matteuksen tekemistä muistiinpanoista. Vuonna 71 Isador Pellassa asuessaan kirjoitti Matteuksen evankeliumin. Hänellä oli hallussaan myös Markuksen kertomusten ensimmäiset neljä viidesosaa.

(1342.3) 121:8.8 3. Luukkaan evankeliumi. Pisidian Antiokiasta kotoisin ollut lääkäri Luukas oli Paavalin käännyttämä ei-juutalainen, ja hän kirjoitti Mestarin elämästä aivan erilaisen tarinan.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

Synoptikot Matteus, Markus ja Luukas poikkeavat kovasti neljännestä evankeliumista, Johanneksen evankeliumista. Synoptikoiden sanotaan käyttäneen lähteenään samaa hengellistä lähdettä: Q-lähdettä. Kyseistä lähdeteosta ei koskaan ole kaiketi löydetty.

Väitteesi Markuksen Evankeliumista lähdeteoksena on sinällään ristiriidassa Q-lähdeteorian kanssa, vaikka osa Q-lähdetutkijoistakin on sitä mieltä, että Q-lähde olisi ollut Markuksen evankeliumin lisäksi Matteuksen ja Luukkaan evankeliumin kirjoittajien käytössä, muttei Markuksella. Lisäksi viittaat Markuksen evankeliumin olleen kaikkien jäljempänä kirjoitettujen evankeliumien lähteenä, mutta mainitset toisaalla Matteuksen evankeliumin pohjatekstin olevan Markuksen evankeliumia vanhemman.

Lääkäri Luukkaan evankeliumi on ainoa, jossa kerrotaan Jeesuksen syntyhistoriasta muinaisen profetian valossa. Luukas on ollut historiasta ja vanhoista kirjoituksista kiinnostunut ja hänen tekstissään näkyy kaikkein eniten se, että teologinen selitys on nostettu Luukkaan aikakaudella tärkeimmäksi todistustehtäväksi. Uskoa on koeteltu eri tavoin ensimmäisellä vuosisadalla ja toisen vuosisadan alussa.

Johanneksen evankeliumi poikkeaa täysin synoptikoista. Miten kuvaat tätä teosta?

mikael torppa

Jos meillä ei ole absoluuttista totuutta, kirjaimellista Jumalan sanaa, niin meillä ei ole mitään. Silloin me olemme, lost in space. Kukaan ei voisi todellisuudessa oikeutetusti ja perustellusti luottaa mihinkään. Joku voisi väittää uskovansa 100% johonkin, mutta mitään todellista perustaa hänen väitteellensä ei olisi, koska ei olisi mitään absoluuttia johon hän voisi nojata. Vain kaikkitietävän Jumalan sana, voi olla todellinen absoluutti ja jos sitä ei ole, niin ei ole mitään mihin todella luottaa. Tähän epävarmuuden värinään perustuu kaikkien niiden uskomukset, jotka uskovat, että meillä ei ole absoluuttista totuutta Jumalan sanassa.

Sen sijaan Raamatun kuvaamat Jumalan palvelijat, eivät epäilleet Herransa sanaa, vaan uskoivat siihen absoluuttisena totuutena, Daavidin esimerkin mukaan.

"Sinun (Herra) sanasi on kokonansa totuus, ja kaikki sinun vanhurskautesi oikeudet pysyvät iankaikkisesti." (Ps.119:160)

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist

#88

Kosminen sanansaattaja Urantia-kirjassa kertoo:

(1343.1) 121:8.12 [Tunnustuksenosoitus: Suorittaessani saamaani tehtävää, jonka mukaan minun on määrä esittää uudelleen Jeesus Nasaretilaisen opetukset ja kertoa uudelleen hänen teoistaan, olen ammentanut vapaasti kaikista muistiinmerkintöjä sisältävistä ja planeettaa koskevista tietolähteistä. Johtavana tarkoituksenani on ollut valmistaa esitys, joka sen lisäksi, että se on valistukseksi nyt elävälle ihmisten sukupolvelle, saattaisi olla avuksi myös kaikille tuleville sukupolville. Saatavilleni asetetusta valtavasta tietoaineistosta olen valikoinut sen, mikä soveltuu parhaiten tämän tarkoitusperän saavuttamiseen. …

=

Jos siis kiinnostaa tarkennettu ja yksityiskohtainen kosmisista lähteistä peräisin oleva selostus Jeesus Nasaretilaisen elämästä, se löytyy Urantia-tekstin viimeisemmästä osata, IV.

Jos suskotte Raamatun sanaan, ei ole mitenkään ihmeellistä että sellainen on ihmiskunnalle annettu luettavaksi!

Käyttäjän asco73 kuva
Asko Telinen

" Vain kaikkitietävän Jumalan sana, voi olla todellinen absoluutti ja jos sitä ei ole, niin ei ole mitään mihin todella luottaa."

Slippery slope - ei muuta.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

Tuo oli melko mahtipontisesti ilmaistu. Itse uskon, että samanlaiset kaiken tiedon avaimet löytyvät jokaisesta uskonnosta maailmassa.

Mistä ne ovat näihin uskontoihin tiensä löytäneet? Isoisäni, joka muuten oli ammatiltaan evankelista, sanoi omastatunnosta: "Omatunto on Jumalan ääni ihmisessä".

Josko totuus ei löytyisikään Raamatusta, vaan lähempää. En yhtään epäile, etteivätkö Raamatun kirjoittaneet olisi kunnioittaneet Jumalan sanaksi uskomiaan säkeitä. Silti Raamatunkin ohjeiden noudattamisessa ja tulkitsemisessa on kuunneltava ennen kaikkea itseään. Nämä viittaukset absoluuttiseen totuuteen vievät joka tapauksessa harhaan.

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist

#94

Kai N.

minun tutkimukseni osittavat että Urantia-teksti sisältää todellista luonnontieteellistä tietoa lukemattomista nykytieteen aloista, ja usein tämä tieto on paljon aikansa edellä.

Ei sellaista mistään muusta sen aja lähteestä löydy, uskonnollisesta tai ei.

Mutta ymmärtääkseen että väitteeni on tosiasia, pitää analysoida joukon esimerkkejä, ja lukijalla pitää olla runsaasi tietoa analysoitavista tieteen aloista!

Mainitsin planettakunnan, joka syntyi (sai alkunsa) U-tekstin mukaan 4500 miljoonaa vuotta sitten, joka vastaa nykyistä tietoa.

Olen osoittanut miten U-tekstin yksityiskohdat planeetoista esim. planeettojen määrä, ovat toteutuneet vasta 2000 luvun jälkeen.

Olen halukas aloittamaan uuden selvityksen asiasta, jos tulet mukaan keskustelemaan! Mutta tutkittavia asioita pelkästään planettakunntaa koskien on paljon. Kerro, jos tällainen selvitys kiinnostaa.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #97

Stefan H. Tallqvist pitääkö Urantia-teksti yhtä evoluutioteorian kanssa? Minulla on sellainen hatara mielikuva, että sinä olisit uskonut kehitysopilliseen maailman varhaishistoriaan? Muistanko väärin?

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist Vastaus kommenttiin #98

#98

Pitää paikkansa, seuraavasta puheenvuorosta löytyy raamit. Koko selostus pitää katsoa alkuperäistekstisä.

Minusta U-selostus on täydellisempi kun monen biologian oppikirjan, paitasi että ajallisesti on pientä siirto, koska U-kirja ilmoittaa käyttävänsä radioaktiivista iämääräystä. Näin ei ollut tieteessämme alun perin asian laita.

”Maapallon geologiset ja elämän kehitysvaiheet”

23.9.2015 15:03 Stefan H. Tallqvist

http://stefantallqvist.puheenvuoro.uusisuomi.fi/20...

mikael torppa Vastaus kommenttiin #99

Koska U-selostus vastaa evoluutioteoriaa, niin se on silloin päinvastainen Raamatun ilmoitukselle, Jumalan sanalle ja ei tämän vuoksi voi olla 100% varmuudella totta. Tämän vuoksi U-selostus ei myöskään vastaa biologisia tieteellisiä havaintoja, koska ne ovat päinvastaiset sille, mitä meidän tulisi havaita, mikäli evoluutioteoria olisi totta.

Se, että U-selostus vastaa evoluutioteoriaa, kehitysopillista kuvausta maailman varhaishistoriasta ei siis tee U-selostuksesta, luonnontieteellistä tietoa vastaavaa, vaan kehitysopillisia uskomuksia vastaavan.

Valhejärjestelmät U-selostus ja kehitysoppi kättelevät toisiaan, mutta valhe ei voi koskaan kätellä totuutta ja siksi niin U-selitys kuin kehitysopillinen maailman varhaishistoria ovat täysin vastakohtia sille mitä Raamattu, Jumalan sana opettaa maailman varhaishistoriasta.

Pekka J. Mäkinen

Usein kuulee kysymyksen että mistä Nooan aikaisen vedenpaisumuksen vesi tuli joka peitti koko maailman ja mihin vesi sitten katosi? Jotkut pitävät vedenpaisumusta huuhaana juurikin siksi ettei maailmassa ole heidän mukaansa tarpeeksi vettä jotta vedenpaisumus olisi ollut mahdollinen. Ts vedenpaisumusteoriassa ongelmana on nähty mm vesivarantojen puute. Uusi tutkimus tuo tähän lisävalaistusta.

TIEDE-lehti kirjoittaa 13.6.-14 näin: Maapallon syvyyksistä löytyi valtava vesivaranto – vettä kolme kertaa valtamerien määrä

http://www.hs.fi/tiede/a1402625009773

Uuden näkemyksen mukaan valtamerten vesi onkin ehkä kummunnut isoista maan alaisista vesilähteistä.

"Löytö on hyvä todiste siitä, että vesi on lähtöisin maan alta", sanoo Steve Jacobsen Northwesternin yliopistosta New Scientist-tiedelehdessä.

Moos. 7:11 : "silloin puhkesivat suuren syvyyden lähteet"
1. Moos. 7:18 Vedet paisuivat ja lisääntyivät suuresti maan päällä, ja arkki ajelehti veden pinnalla.

"Mielenkiintoisia sanamuotoja käytetty parituhatta vuotta sitten. Vedet "paisuivat" ja "syvyyden lähteet aukesivat". Lähinnä kuulostaa siltä, että puhutaan nimenomaan maan sisältä tulevasta vedestä".

------------

Toinen meidän aikanamme paljastunut ihmeellinen todiste Raamatun paikkansapitävyydestä liittyy Raamatun kuvaukseen ns. Punaisen meren (Kaislameri) halkaisusta, jossa Mooses Jumalan avulla halkaisi meren kahtia ja palautti sen taas, hukuttaen egyptiläiset takaa-ajajat mereen. Tämähän tuntuu nykyajattelun mukaan liian ihmeelliselle ollakseen totta. Mutta kannattaa muistaa, että meidän ymmärryksemme eli tieteellinen tietomme on vajavaista. Me emme tiedä edes sitä kuinka paljon me emme tiedä.

Tutkimukseen liittyvä teksti kertoo:

"Tutkijat, joita johtaa professori Abdel Muhammad Gader, sekä itse tutkimus liittyvät Kairon yliopiston arkelogian tiedekuntaan. He ovat jo löytäneet (oma kommentti: meren pohjasta, siitä kohtaa missä ko. tapaus on Raamatun mukaan ollut) yhteensä yli 400 luurankoa, sekä satoja aseita ja haarniskan paloja, sekä myös kahdet sotavaunut, hajallaan 200 neliömetrin alueella (meren pohjasta). Tutkijat arvioivat, että koska yli 5000:n muun esineen löytöalue on niin laaja, se viittaa siihen, että armeija oli suurikokoinen ja sotilaat ovat menehtyneet paikanpäällä (meressä).

http://www.disclose.tv/news/red_sea_archaeologists...

http://www.jewsnews.co.il/2014/11/02/red-sea-archa...

Eli jälleen eräs vakuuttava todiste Raamatun paikkansapitävyydestä.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset