mikaeltorppa Ymmärtäkää, te kansan järjettömät, ja te tomppelit - milloin te tulette järkiinne? Joka on korvan istuttanut, hänkö ei kuulisi? Joka on silmän luonut, hänkö ei näkisi? Ps. 94:8-9

Uusin tieteellinen data osoittaa - ihmisen genomi on suunniteltu

 • Huippu tiedemiehet ovat yhtä mieltä biologisen informaation todellisesta luonteesta
  Huippu tiedemiehet ovat yhtä mieltä biologisen informaation todellisesta luonteesta
 • Datan kuvantamistekniikoilla on osoitettu, että genomit ovat rakenteeltaan huomattavan samanlaisia kuin tietokoneohjelmat
  Datan kuvantamistekniikoilla on osoitettu, että genomit ovat rakenteeltaan huomattavan samanlaisia kuin tietokoneohjelmat

Kaksi tutkijaa evolutionisti ja kreationisti katsovat ihmisen genomia. Evolutionisti näkee sattuman ja valinnan tuotoksen ja kreationisti huikean suunnitelman. Kaksi tutkijaa katsoo samaa asiaa ja tulee siitä täysin erilaiseen johtopäätökseen. Miksi näin? Siksi, että niin evolutionisti kuin kreationistikin katsovat tosiasia-aineistoa oman paradigmansa kautta. Paradigma ohjaa jokaisen tutkijan tutkimustyötä, sillä se on tutkijayhteisössä vallitseva periaatteiden, uskomusten, arvostusten ja tieteellisten normien kokonaisuus. Se millainen tutkijaa vallitseva paradigma on, määrää sen mitä hän voi havaita tosiasia-aineistossa, koska ei ole olemassa neutraaleja tosiasioita, vaan kaikki tosiasiatkin ovat tulkintoja, sillä uskonvarainen paradigmamme, ohjaa kaikkien tosiasioiden käsitteellistämistä.

Evolutionistien paradigma eli heidän uskonvarainen lähtökohta, joka antaa heille tutkimushorisontin, johonka tosiasia-aineisto tulee tulkita ja sovittaa on heidän naturalistinen ideologiansa. Tämän ideologian mukaan universumi ei tarvitse selityksekseen Jumalaa, sillä kaikki on syntynyt aineesta ilman aineen ulkopuolista voimaa ja on palautettavissa aineeseen. Heidän ajattelun keskeinen oletus on, että ihminen on vain päämäärättömän luonnollisen prosessin - ohjaamattoman evoluution - tulos. Tämän seurauksena evolutionistitutkija, näkee genomissa vain sattuman ja valinnan tuotoksen.

Kreationistien paradigma eli uskonvarainen lähtökohta on, että Raamatun Jumala on toiminut historiassa ja tästä toiminnastaan Hän on antanut meille ilmoituksen sanassaan. Tämän perusteella kreationisti aloittaa katsomalla Raamatusta mitä Jumala sanoo esimerkiksi ihmisestä ja sitten hän katsoo tosiasia-aineistoa tämän tiedon valossa. Raamattu sanoo, että Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvaksensa. Tämä on kreationistin ajattelun keskeinen oletus ja tämän seurauksena kreationisti näkee genomissa huikean suunnitelman.

Eli kaksi tutkijaa katsoo täysin samaa tosiasiaa (genomi), mutta tulevat siitä täysin erilaiseen johtopäätökseen. Kumpi on oikeassa? Heidän väitteidensä arvoa, voidaan koetella sillä kuinka johdonmukaisia ja selitysvoimaisia ne ovat suhteessa todistusaineistoon. Tulee siis katsoa sitä, mitä tiedämme siitä, mistä genomi koostuu, ja sitten tutkia sitä mitä tiedämme tällaisista koostumuksista ja niiden syntymisprosesseista. Tämän jälkeen voimme verrata kumpi paradigma eli lähtöoletus, evoluutioon vai luomiseen perustuva on johdonmukaisempi selitys genomille, niiden tietojen valossa joita tutkimme genomin koostumukseen liittyen. No mistä genomi koostuu? Mitä uusin data kertoo asiasta? Katsotaanpa;

Cornellin yliopiston geneetikko John Sanford kirjoittaa kirjansa ”eliömaailma rappeutuu” sivulla, 21, seuraavasti:

 • ”Vuonna 2013 julkaistiin teos nimeltä Biological Information – New Perspectives. Sitä voidaan pitää virstanpylväänä. Kirja on kokoomateos tutkimusartikkeleista, jotka esitettiin Cornellin yliopistossa pidetyssä symposiumissa. Kirjoittajina on 29 ansioitunutta tutkijaa eri tieteenaloilta. Kirjoittajat ovat yhtä mieltä biologisen informaation todellisesta luonteesta. Biologisten informaatiojärjestelmien luonne vastaa paljon enemmän taidokasta tietokonejärjestelmää kuin kirjaa. DNA on kuin solun kiintolevy. Miljoonat RNA- ja proteiinimolekyylit ovat kaikkine vuorovaikutuksineen kuin aktiivinen muisti, solun RAM. Jokainen yksittäinen geeni on kuin toimiva tietokoneohjelma (jokaisessa geenissä on todellakin useita ohjelmia). Jokainen solun proteiini ja RNA-molekyyli on itsessään yksinkertainen ohjelma (algoritmi). DNA, RNA, proteiinit ja lukematon määrä muita molekyylejä on jatkuvassa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa konsultoiden jotain, joka muistuttaa laajaa, jokaiseen soluun kuuluvaa internetiä. Datan kuvantamistekniikoilla on nyt osoitettu, että korkeammat genomit ovat rakenteeltaan huomattavan samanlaisia kuin toimivat tietokoneohjelmatDNA.EXE: A Sequence Comparison between the Human Genome and Computer Code ).”

29 ansioitunutta tutkijaa eri tieteenaloilta olivat siis yhtä mieltä biologisen informaation todellisesta luonteesta. Heidän mukaansa biologisten informaatiojärjestelmien (genomien) luonne vastaa paljon enemmän taidokasta tietokonejärjestelmää kuin kirjaa (jossa informaatio on vain lineaarisessa jonossa). Datan kuvantamistekniikoilla on osoitettu, että korkeammat genomit ovat rakenteeltaan huomattavan samanlaisia kuin tietokoneohjelmat. Genomin toiminta muistuttaa internetiä. Tämä on uusinta tietoa siitä, millainen ihmisen genomi on ominaisuuksiltaan. No mitä me tiedämme tietokoneohjelmista ja internetistä?

Cornellin yliopiston geneetikko John Sanford kirjoittaa kirjansa ”eliömaailma rappeutuu” sivulla, 116, näin:

 • ”Informaatioteoria osoittaa selvästi, että informaatio ja informaatiojärjestelmät syntyvät vain älykkäistä lähteistä ja vain älykkyys voi ne säilyttää (Scientific laws of information and their implications). Tietokoneet ja tietokoneohjelmat eivät synny itsestään. Ne on huolellisesti suunniteltu. Edes tietokonevirukset eivät vastoin yleistä käsitystä synny itsestään. Ne on huolellisesti ja pahansuovasti suunniteltu. Internet on synnyttänyt valtavan kokeen sen selvittämiseksi, voiko informaatio järjestää itseään. Se ei voi. Kaikki Internetissä tapahtuva, myös pahat asiat, on suunniteltu.”

Tiedämme siis, että tietokoneohjelmat eivät synny itsestään vaan ne on huolellisesti suunniteltu. Internet on myös kokeellisesti todistanut sen, että informaatio ei voi järjestää itseään, vaan kaikki internetissä tapahtuva on suunniteltua. Koska uusin tieteellinen tieto genomista osoittaa genomien olevan rakenteeltaan tietokoneohjelmien kaltaisia ja muistuttavan toiminnaltaan internetiä, niin sen valossa mitä me tiedämme tietokoneohjelmista ja internetistä, on perusteltua sanoa, että ne syyt joidenka tiedämme tuottavan tällaisia informaatiojärjestelmiä, ovat johdonmukaisin ja selitysvoimaisin selitys myös sille, mikä on tuottanut genomit.

Me tiedämme, että älykkyys on kaikkien tietokoneohjelmien ja internetin suunnittelun takana. Me myös tiedämme, että genomin monimutkaisuus on paljon suurempi kuin mikään ihmisen suunnittelema tietokoneohjelma. Tästä tehty looginen johtopäätös on se, että genomin on suunnitellut jokin ihmistä paljon älykkäämpi olento. Tämä on johdonmukaisin selitys genomille, sen valossa mitä me tiedämme tieteellisesti tuollaisten informaatiojärjestelmien syntymisestä.

Täten on selvää, että kreationistin lähtökohta (paradigma), tekee paljon enemmän oikeutta tosiasia-aineistolle kuin mitä evolutionistin. Genomi ja sen sisältämä informaatio eivät todista sitä, että Raamatun Jumala on luonut ja suunnitellut genomit, mutta se vastaa juuri sitä mitä me Raamatun perusteella voisimme olettaa löytävämme todistusaineistosta. Eli informaatiojärjestelmän joka ylittää nerokkuudessaan ylivoimaisesti kaiken ihmisen suunnitteleman teknologian. Näin genomit vahvistavat sen, että se mitä Raamattu sanoo ihmisestä, on totisinta totta!

Johtopäätös edellä havaitusta on seuraava; Ateismille ei ole mitään perustaa, sillä uusin tieteellinen tieto tukee ihmistä Super älykkäästi suunniteltuna olentona. Sattumanvaraisilla prosesseilla ei ole älyä suunnitella yhtään mitään ja siksi on älyvapaata uskoa, että ihmisen perustana ovat päämäärättömät ja ohjaamattomat prosessit. Mitä enemmän ihminen oppii ymmärtämään biologisia järjestelmiä, niin sitä enemmän käy selväksi, että Raamattu selittää parhaiten sen mitä havaitsemme.

Tämä ei tarkoita kuitenkaan pelkästään huonoja uutisia ateistien kannalta. Ei suinkaan vaan tämä on lottovoitto jokaiselle ateistille! Sillä se, että Raamattu sopii todistusaineistoon kuin nenä päähän, tarkoittaa sitä, että sinäkin olet Jumalan omaksi kuvaksensa luoma olento, jota Hän suuresti rakastaa ja jonka Hän haluaa pelastaa iankaikkiseen elämään Luoksensa. Tämän vuoksi Hän on itse kärsinyt myös sinun syntiesi palkan, 'kuoleman' Golgatan ristillä, jotta sinä saisit armon viimeisellä tuomiolla, koska Jeesus maksoi lunnaat sinusta, Oman Henkensä kautta. Näin Jumala voi lukea sinut viimeisellä tuomiolla vapaaksi. Jumala tarjoaa tätä iankaikkisen elämän armolahjaa ilmaiseksi jokaiselle, joka haluaa Hänen sanansa kuulemisen kautta tehdä parannuksen pahoista teoistaan ja ottaa Herran Jeesuksen vastaan Herranaan ja Pelastajanaan.

Tätä maailman tärkeintä ja arvokkainta asiaa ei kannata hukata sen vuoksi, että haluaa uskoa älyttömiin (materialistisiin) syihin elämän perustana. Mikään järkiperuste ei johda sinua uskomaan tuollaisiin älyttömyyksiin vaan materialistiset (ateistiset) uskomukset syntyvät ainoastaan uskomuksista joita tiede ei tue ja joita vastaan parhaat tieteelliset havainnot ovat. Mikset siis ottaisi tieteellisiä tosiasioita tosissaan, ja alkaisi lukemaan kirjaa joka nämä tosiasiat parhaiten selittää ja kaiken lisäksi antaa sinulle iankaikkisen elämän, ilmaiseksi lahjaksi? Niin mikset?

Tässä blogissa lainattu Dr. John Sanford kiteyttää aiheen kahdella lyhyellä videolla, suosittelen ehdottomasti katsomaan.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (51 kommenttia)

Käyttäjän tuomasheikkila kuva
Tuomas Heikkilä

Koko geneettinen rappeutuminen on helppo osoittaa kukuksi. John sanfordin mukaanhan kaikki lajit on tuomittu kuolemaan sukupuuttoon tietyssä määrässä sukupolvia.

Otetaan esimerkiksi hiiret, john sanfordin OMAA kaavaa käyttäen mikäli geneettinen rappeutuminen olisi totta niin hiirien kuuluisi olla kuollut sukupuuttoon neljänsadan sukupolven jälkeen, eli jos otetaan huomioon hiirien lisääntymisnopeus ja leikitään hetki että maailma on vain 6000 vuotta vanha niin hiirien sukupuuton olisi pitänyt tapahtua joskus 3000 vuotta ennen kristusta.

mikael torppa

Hiirten suuri lisääntymisnopeus ja suurilukuisuus nimenomaan vaikuttaa sen, että valinta niiden keskuudessa on tehokasta ja täsmällistä ihmispopulaatioon verrattuna. Populaatioissa jossa valinta on tehokasta, on aina pienempi osa genomista lähes neutraalilla alueella, joka on rappeutumisen kannalta pahin alue, koska se on valinnan ulottumattomissa. Eli eliöt joilla on suuri lisääntymisnopeus ja suurilukuiset populaatiot selviävät paremmin rappeutumisen vaikutuksilta. Siksi esimerkkisi ei kyllä millään muotoa kumoa Sanfordin esittämiä tuloksia.

Itse rappeutumista käsittelisin mieluummin blogissa jonka teen varta vasten siitä aiheesta. Sellainen olisi tarkoitus tehdä lähitulevaisuudessa jos Herra suo ja elän. Siinä pureuduttaisiin sitten esimerkkien ja kokeellisten tulosten kautta siihen mitä genomissamme tapahtuu mutaatioiden johdosta.

Tämä blogi käsittelee sitä mikä, on genomin sisältämän informaation alkuperä tieteellisten havaintojen valossa.

Käyttäjän asco73 kuva
Asko Telinen

"Hiirten suuri lisääntymisnopeus ja suurilukuisuus nimenomaan vaikuttaa sen, että valinta niiden keskuudessa on tehokasta ja täsmällistä ihmispopulaatioon verrattuna."

Eli "jumalasi" suunnitteli hiiren paremmin kuin "oman kuvansa" ihmisen?

mikael torppa Vastaus kommenttiin #28

Ihmisellä on eläimistä poiketen kyky ymmärtää Jumalan puhetta ja tehdä Hänen tekojaan. Harmi vain, että niin monet ihmiset eivät halua, tehdä Jumalan tekoja ja seurata Herran Jeesuksen esimerkkiä. Eläimillä ei ole mahdollisuutta siihen.

Ja aluksi Jumala loi niin ihmisen kuin hiirenkin kuolemattomiksi. Alussa kaikkien eliöiden genomit olivat virheettömät. Kuolema tuli maailmaan vasta syntiinlankeemuksessa.

Käyttäjän magi kuva
Marko Grönroos
  «Vuonna 2013 julkaistiin teos nimeltä Biological Information – New Perspectives. Sitä voidaan pitää virstanpylväänä. Kirja on kokoomateos tutkimusartikkeleista, jotka esitettiin Cornellin yliopistossa pidetyssä symposiumissa. Kirjoittajina on 29 ansioitunutta tutkijaa eri tieteenaloilta.»

Jaajaa. Sanford, Behe, Dembski, vanhoja tuttuja nimiä kreationistipiireistä. Sanford oli sitten järkännyt yliopistolta tilat seminaarille? Hassua, millaisilla pikku tempuilla yritetään saada sitä uskottavuutta.

  «Tiedämme siis, että tietokoneohjelmat eivät synny itsestään vaan ne on huolellisesti suunniteltu.»

Jees, ja evoluutio sopii suunnittelijaksi oikein hyvin. Tietokoneohjelmien ja vähän kaikenlaisten muidenkin juttujen. (Tein tästä aiheesta graduni. Kirjoitettuani rukoukseni Evoluutiolle koodimuotoon, Evoluutio vastasi rukoukseeni ja suunnitteli kaikenlaista älykästä, ilman että lihavan nörtin tarvitsi sormellaan koskea. Mun jumala onkin parempi kuin sun jumala!)

Onko evoluutio sitten "älykäs suunnittelija"? Jaa-a, evoluutiota on tutkittu aika paljon tekoälytutkimuksen puitteissa, joskin "älyn" määritelmä on vähän vaikea. Ehkä sitä sellaiseksikin voisi kutsua!

  «Informaatioteoria osoittaa selvästi, että informaatio ja informaatiojärjestelmät syntyvät vain älykkäistä lähteistä»

Hihi. Jos näen taivaalla pilviä, onko fotonien kantama informaatio syntynyt älykkäästä lähteestä? Ovatko pilvet mielestäsi älykkäitä? Entä sienet?

En taida jaksaa sadannen kerran lähteä avaamaan tuota aihetta, jota olen aiemminkin Puheenvuorossa käsitellyt:

(Toistaen:) Ja ei, minulla ei ole pienintäkään harhaa, että blogistilla olisi tahtoa tai välttämättä edes kykyä ymmärtää argumenttejani. Toivon, että niistä on toisille jotain hyötyä ja siltä osin mielelläni keskustelen tuosta aiheesta mielelläni enemmänkin.

mikael torppa

Koko maailmankaikkeus on syntynyt älykkäästä lähteestä ja siksi kaikki rakenteellinen järjestys selittyy tietysti parhaiten älykkäällä järjestäjällä, koska älyttömillä ja sokeilla prosesseilla ei ole kykyä järjestää yhtään mitään. Ei edes sinun gradua, joten siinä mielessä sinäkään et ole järjetön, vaikka uskotkin järjettömiin syihin ihmisen alkuperänä.

Elävät olennot sisältävät koodikielen, joka on merkityksellistä informaatiota eli ohje- ja säätökokoelma. Pilvet eivät sisällä ohje- ja säätökokoelmia. Tässä hieman genomin informaatiosta.

Lainaan alansa huippu tiedemiestä, Cornellin yliopiston geneetikkoa emeritusprofessori John Sanfordia, "eliömaailma rappeutuu" s, 13-14

”Eliön genomi on sen kaikkien geneettisten osien summa, mukaan luettuna kromosomit, geenit ja nukleotidit. Genomi on ohjekirja, joka määrittää kunkin elämänmuodon erityspiirteet. Ihmisen genomi on ohje, joka määrää ihmisen solut olemaan ihmisen soluja ja ihmisen kehon olemaan ihmisen keho. Mitään ihmisen suunnittelemaa informaatiojärjestelmää ei voida edes ruveta vertaamaan yksinkertaisimman genomin kehittyneisyyteen ja monimutkaisuuteen.

Genomi on ohjekirja, johon on koodattu kaikki ihmiselämän tarvitsema informaatio! Olemme vasta alkaneet ymmärtää tämän elämän kirjan ensimmäistä ulottuvuutta: suoraviivaisen ketjun neljää äärimmäisen pientä nukleotideiksi kutsuttua molekyyliä. Nämä pienet molekyylit muodostavat yksittäiset askelmat DNA:n kierreporrasrakennelmassa.

Nämä molekyylit ovat geneettisen koodin kirjaimia ja niitä kuvataan symbolisesti kirjaimilla A, T, C ja G. Nämä kirjaimet on liitetty toisiinsa kuten aakkoset tekstissä. Niitä ei ole kuvattu kirjaimina vain symbolisesti; ne ovat aivan kirjaimellisesti meidän ohjekirjamme kirjaimia. Näiden neljän molekyylikirjaimen pienet ryhmät muodostavat käyttöohjeemme sanat, jotka yhdistyvät geeneiksi (ohjekirjan luvuiksi). Nämä taas yhdistyvät kromosomeiksi (ohjekirjoiksi), jotka yhdistyvät genomiksi (kokonaiseksi kirjastoksi).

Ihmisen genotyyppi käsittää kokonaisuudessaan kaksi 3 miljardin kirjaimen sarjaa. Vain pieni osa tästä geneettisestä kirjastosta koodaa suoraan satoja tuhansia erilaisia proteiineja ja lukemattomia soluistamme löydettyjä toiminnallisia RNA-molekyylejä. Jokainen näistä proteiineista ja RNA-molekyyleistä on itse asiassa pieni, sadoista osista koostuva kone, jolla on oma tarkka monimutkainen rakenteensa ja tehtävänsä. Genomin lineaarinen informaatio, joka vastaa montaa suurta ja täydellistä tietosanakirjasarjaa, ei kuitenkaan riitä selittämään elämän monimutkaisuutta.

Niin ihmeellistä kuin kaikki tämä lineaarinen informaatio onkin, se on vasta genomin monimutkaisuuden ensimmäinen ulottuvuus. Genotyyppi ei ole vain yksinkertainen ketju kirjaimia, johon on kirjoitettu suoraviivaisia ohjesarjoja. Se koostuu todellisuudessa monikertaisista päällekkäisistä koodeista, jotka muodostavat äärimmäisen monimutkaisen informaatiojärjestelmän, jossa tieto on tiivistetty.” (John Sanford)

Käyttäjän asco73 kuva
Asko Telinen

"Elävät olennot sisältävät koodikielen, joka on merkityksellistä informaatiota eli ohje- ja säätökokoelma. Pilvet eivät sisällä ohje- ja säätökokoelmia. Tässä hieman genomin informaatiosta."

Jos mennään atomitasolle, niin ei ole mitään "informaatiota". Koko käsite on ihmisen keksimä abstrakti ilmaisu. Toisin sanoen pilvet sisältää saman verran "informaatiota" kuin ihmisen genomi. Voit jauhaa "informaatiosta" ja "koodikielestä" maailman tappiin asti mutt se ei edelleenkään todista yhtikäs mitään.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #29

Jos olet johdonmukainen nyt ajattelussasi, niin sinä et voi väittää minkään kirjankaan sisältävän täten informaatiota.

Käyttäjän asco73 kuva
Asko Telinen Vastaus kommenttiin #34

"Jos olet johdonmukainen nyt ajattelussasi, niin sinä et voi väittää minkään kirjankaan sisältävän täten informaatiota."

Kyllä. Suomea osaamattomalle japanilaiselle sun viestiesi "informaatioarvo" on tasan nolla, eläimistä puhumattakaan. Ja kirjainkin on ihmisten keksimä eikä sinällään sisällä atomitasolla mitään "informaatiota".

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #45

Atomitasolla mikään esine ei sisällä semanttista informaatiota. Merkitys ei seuraa sen kummemmin dna-molekyylistä kuin kirjan kannestakaan.

Jos mennään kvanttitasolle ja puhutaan todennäköisyyksistä, voidaan perustellusti käyttää käsitettä "matemaattinen informaatio". Gitt ja Torppa sotkevat tämän merkitykseen, ainakin edellinen tahallaan.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #45

No jos todellisuus koostuisi jostain atomitasosta, niin silloin voisit olla oikeassa, mutta todistetusti, niin ei ole. Me emme elä atomitasolla. Todellisuuden perusluonne ei ole atomitaso, vaan tämä missä elämme. Ja tässäkin me välitämme toisillemme informaatiota. Informaatiota joka saa alkunsa älystä, eikä tietokoneen ruudulla näkyvistä atomeista. Vaikka toisillemme välittämämme informaatio välitetäänkin aineen kautta, joka koostuu myös atomeista, ei se kuitenkaan ole tämän informaation alkuperä sillä lukemani teksti jonka näen tietokoneeni ruudulla ei ole syntynyt tekstin aineen ominaisuuksista vaan sinun älystäsi.

Jos elämä ja todellisuus puretaan atomeiksi, niin ei ole enää olemassa elämää ja tätä todellisuutta ja siksi puheet siitä, että atomitasolla ei ole informaatiota, on todellisuuden muuttamista joksikin sellaiseksi jota se ei ole. Ei myöskään tunneta mitään prosessia joka kehittäisi atomitasosta informaatiota, jotenka puheet elämän kehittymisestä atomitasolta ovat täyttä fantasiaa.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #48

Myös jälkimmäinen siis tahallaan.

Käyttäjän asco73 kuva
Asko Telinen Vastaus kommenttiin #48

"No jos todellisuus koostuisi jostain atomitasosta, niin silloin voisit olla oikeassa, mutta todistetusti, niin ei ole."

Ohoo, ja sullako on todisteet? Mikä tekee sun todellisuudesta sen ainoan oikean?

Sulla on näköjään jonkunlainen fiksaatio, että informaatio olisi jotenkin välttämätön tälle meidän todellisuudelle. Se on toki ihan ymmärrettävä. Onhan se sun olkiukkosi perusta ja "todiste" jumalasi olemassa ololle.
Ymmärätkö edes, että sun "todellisuus" on aivan erilainen kuin esim. Afrikan kokodiilin?

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala Vastaus kommenttiin #48

"No jos todellisuus koostuisi jostain atomitasosta, niin silloin voisit olla oikeassa, mutta todistetusti, niin ei ole. Me emme elä atomitasolla. Todellisuuden perusluonne ei ole atomitaso, vaan tämä missä elämme."

Katso (mm. Netflix) "The Code", niin et todellakaan ajattele enää noin. Kreikkalaisetkin aikoinaan jo tajusivat luonnossa vallitsevan minimalistisen, vähiten energiaa vievän symmetrioiden olemassaolon, vaikka eivät näistä viellä silloin tietäneetkään olevansa aivan oikeassa.

Luonnon kaikkinainen geometria galaksijoukoista, aina ihmisessäkin oleviin proteiineihin ja soluihin asti, ne määräytyvät atomitason maailmasta, sen geometriasta. Se on todellisuuden perusluonnetta parhaimmillaan.

Ymmärrän kaikesta ylenpalttisesta paasaamisestasi, että sinun "todellisuutesi" koostuukin lähinnä yhteiskunnallisista (uskonnollisista) asioista. Sellaisella todellisuudella on melkoisen huono väittää luonnontieteiden tuloksia vääriksi. Ne todellisuudet kun eivät kohtaa. Tunnetaso / havaintotaso, kaksi eri asiaa, joita ei pidä keskenään sotkeman.

Kannattaa myöskin katsastaa mainiosti toteutettu sarja "Cosmos", jos tuntuu että luonnossa vallitsevat vahvistetut perusasiat ovat viellä hakusessa ;D

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

"Korkeammat genomit"? Parempi A, G, T tai C?

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen

Tiede ei ole kaikki tieto vaan menetelmä saada tietoa ympäröivästä todellisuudesta. Tieteellinen tutkimus ei ole uskonvastaista saatikka -myönteistä. Uskonkysymyksellä tai vakaumuksella ei ole siinä merkitystä. Aivan samoin kuin ajat autoa tai keität puuroa, niiden toimien suhdetta uskontoon ei tarvitse määrittää.
Työskentelen myös päivittäin muista uskonnollisista kulttuureista tulevien tiedetutkijoiden kanssa eikä meidän tarvitse käsitellä uskonkysymyksiä lainkaan.

mikael torppa

Kukaan tieteilijä ei toimi missään käsitteellisessä neutraalissa "tyhjiössä". Sillä yksittäiset tosiasiat täytyy aina tulkita, koska havaintoja voidaan käyttää tutkimukseen vasta kun ne on tulkittu. Heti kun tutkija käsitteellistää jotain havaintoa, niin siihen sisältyy tutkimuskohteesta tehtyjä oletuksia jotka johtavat tietynlaiseen tulkintaan.

Yksittäiset tosiasiat täytyy tulkita, koska ilman niiden tulkitsemista niitä ei voida sijoittaa kokonaisuuteen ja ilman tulkintahorisonttia, kokonaisnäkemystä tulkinta olisi mahdotonta. Jokaisella tutkijalla on siis tulkintahorisontti, eli kokonaisnäkemys (paradigma), joka antaa hänelle jonkinlaisen kokonaisvaltaisen näkemyksen jonka kautta hän tulkitsee yksittäiset tosiasiat sekä pyrkii suhteuttamaan käsitteellistämänsä havainnot kokonaisuuteen.

Ihmisen rajallisuudesta johtuen tämä kokonaisnäkemys sisältää aina uskonvaraisia oletuksia, todellisuuden perimmäisestä luonteesta. Tiede ei pääse edes alkuun ilman tieteellisen tiedon rajat ylittäviä ennakko-olettamuksia, todellisuuden perimmäisestä luonteesta, joka muodostaa jokaiselle tutkijalle horisontin - kokonaisnäkemyksen johon ja jonka kautta yksittäiset tosiasiat tulkitaan ja istutetaan.

Samoin kun et tee yksittäisellä palapelin palasella yhtään mitään, jos sinulla ei ole jonkinlaista kokonaisnäkemystä siitä minkälaiseen kokonaiskuvaan kyseinen pala tulee istuttaa, niin tutkijat eivät voi käyttää yksittäisiä tosiasioita tutkimuksissaan jos heillä ei ole jonkinlaista kokonaiskuvaa todellisuuden luonteesta johonka yksittäiset tosiasiat tulee suhteuttaa. Tämän vuoksi jokaisella tutkijalla on aina jokin uskonvarainen lähtökohta, todellisuuskäsitys joka ohjaa hänen tulkintaansa ja tutkimustaan.

Näitä todellisuuskäsityksiä joidenka varaan kaikki näkemykset, filosofiat ja teoriat rakentuvat on itseasiassa vain kaksi. On käsitys jonka mukaan, Jumala on todellisuuden perimmäinen alkuperä ja ihminen Jumalan kuvaksi luotu olento, sekä naturalistinen käsitys, jonka mukaan koko todellisuus on selitettävissä luonnollisten tekijöiden pohjalta.

Yleensä jos tutkijayhteisössä olevilla tutkijoilla on samanlainen todellisuuskäsitys, niin tutkimustyössä ei tarvitse keskustella juurikaan kokonaiskuvasta, koska se on jokaiselle itsestään selvä asia siellä. Sellainen keskustelu voi syntyä siinä vaiheessa, kun tutkijoilla on erilainen käsitys todellisuuden todellisesta luonteesta ja he tulevat erilaiseen johtopäätökseen siitä miten jokin yksittäinen tosiasia tulisi tulkita. Tällaisia kiistoja on olemassa vaikka ja kuinka.

Se ettet sinä ole törmännyt sellaisiin sinun työssäsi ei tarkoita siis sitä etteikö nämä alueet vaikuttaisi tutkimukseen. Ehkä teette vain, niin pinnallista tutkimusta, että ei tarvitse pureutua syvemmälle kohteiden merkityksessä - suhteessa todellisuuden kokonaiskuvaan.

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen

Tutkimus taitaa olla "pinnallista" juuri silloin, kun se ei todista luomisteorian puolesta. Eli aina.

Mitä tutkimustulosten tulkitsemiseen tulee, niin ei se ole villiä spekulointia intuition varassa, saunan lämpenemistä odotellessa. Niihin ovat sadat ja tuhannet tutkijat saattaneet käyttää koko elämäntyönsä. Tulkinat menee sekin tieteellisten menetelmien ja kansainvälisen vertausarviointiprosessin puitteissa. Se, että tieteelliseen ymmärrykseen perustuva älypuhelin tai suunnittelemani voimalaitos toimii, ei enää ole tulkintakysymys.

Ristiriidat ovat osa tiedettä ja niitä pyritään paikkaamaan. Ne eivät kuitenkaan osoita tieteellisen menetelmän epäonnistumista. On musertava näyttö mm. Nobel-tasoisen tutkimuksen tuloksista syntyneistä ihmiskuntaa hyödyttäneistä innovaatioista. Luomisopin näytöt ovat uskohurskauden varassa.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #12

Konttinen: ***Luomisopin näytöt ovat uskohurskauden varassa.***

Hupaisa väite sillä koko luonnontiede on luomisopin näyte. Moderni kokeellinen luonnontiede syntyi kristillisen luomisteorian pohjalta, vaikka tämä tosiasia pyritään sekulaarissa mediassa peittelemään. Tieteellisen vallankumouksen keskeiset toteuttajat 1500-1700 luvuilla kuten Francis Bacon, Johannes Kepler, Robert Boyle, John Locke, Galileo Galilei, Michael Faraday ja Isaac Newton tekivät tieteellistä tutkimustaan sen uskon varassa, että äärettömän älykäs - kaikkitietävä ja kaikkivaltias Jumala on luonut koko maailmankaikkeuden. Moderni kokeellinen luonnontiede syntyi siis kreationismin (luomisuskon) pohjalta, sillä tieteellisen vallankumouksen toteuttajat olivat kreationisteja.

Tieteenfilosofi Professori Tapio Puolimatka kirjoittaa:

- "Kun Euroopan älyllinen kulttuuri 1100 - 1700 -luvuilla keskittyi kristinuskon sanomaan luomisesta, syntiinlankeemuksesta ja lunastuksesta, se teki tiedollisen läpimurron, jolle ei ole vertaa maailmanhistoriassa.

Tämän läpimurron taustalla oli vakaumus, että koska maailmankaikkeus on älykkään Persoonan luomusta, maailmankaikkeus on järjestynyt, mikä tekee mielekkääksi tieteen avulla tutkia sen järjestystä. C. S. Lewisin sanoin ilmaistuna;

- ”ihmisistä tuli tieteellisiä, koska he odottivat luonnossa olevan lakeja. Ihmiset odottivat luonnossa olevan lakeja, koska he uskoivat Lainantajaan.”

Tieteellisen vallankumouksen toteuttajat uskoivat, että maailmankaikkeuden rakenne avautuu ihmisjärjelle, koska sekä maailma että ihminen ovat Jumalan luomuksia. Siksi on mahdollista järkiperäisesti ymmärtää ja selittää maailmankaikkeutta. Johannes Kepler ilmaisi tämän vakaumuksen näin:

- ”Luonnonlait ovat ihmiselle ymmärrettäviä. Jumala halusi meidän tunnistavan ne luomalla meidät omaksi kuvakseen, niin että voimme ymmärtää Hänen ajatuksiaan”.

Luonnontiede ja sen kokeellinen metodi ovat kristinuskon hedelmää. Moderni luonnontiede kukoisti ensimmäisenä kristillisen maailmankatsomuksen parissa kun se ei ollut vielä päässyt edes alkuun muissa kulttuureissa kuten antiikin Kreikassa, Kiinassa tai Arabiassa. Kokeellisen luonnontieteen synnylle on olemassa looginen riippuvaisuussuhde (syy-seuraussuhde).

Päämäärättömyydestä ei ole mielekästä tai edes loogista etsiä järjestystä. Järjestyksen, hienosäädön ja lainalaisuuksien etsimisestä tulee mielekästä ja loogista ainoastaan silloin kuin etsintää ohjaa lähtöoletus, että Älykäs järjestäjä on järjestänyt ja hienosäätänyt universumin toimimaan lainomaisesti järjestyneeksi kokonaisuudeksi. Tämä on syy miksi tieteellinen vallankumous syntyi 1500-1700 luvuilla kristillisen maailmankuvan pohjalta. Moderni kokeellinen luonnontiede ja yliopistot saivat alkunsa kristillisen maailmankatsomuksen parissa, sillä kristillinen maailmankatsomus antoi pohjan ja perusteet jotta tiede voi yleensäkin toimia.

Kristilliset käsitykset muodostivat perustan tutkimusmenetelmille. Oppi syntiinlankeemuksesta loi perustan tieteen kokeelliselle metodille. Todellisuutta on tutkittava kokemusperäisesti ja kokeellisesti, koska ihminen on syntiinlankeemuksen tähden itsepetokseen taipuvainen olento, jonka käsityksiin on suhtauduttava kriittisesti.

"mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on;" (1.Tess. 5:21)

Itsepetostaipumuksen kontrolloimiseksi kehitettiin kokeellista metodia, jonka avulla harhaisia käsityksiä voitaisiin tunnistaa ja kritisoida. Näin Raamatun ilmoitus oli pohjana koko tieteen ”kovimmalle metodille”.

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen Vastaus kommenttiin #19

Puolimatkan "todistus" perustuu Valistuksen ajan tiedemiesten uskonnollisuuteen. Mitä Torppa copypasteaa tähän. Esim. Newton joutui myöhemmin perumaan uskontoon perustuvia käsityksiään, siis että jumala peukaloisi Saturnuksen ja Jupiterin kiertoratoja.
Kosmologi Kari Enqvistin vastineet Puolimatkan väitteisiin voi kuunnella YouTubesta aiheella "Johtaako tiede ateismiin". Kuten voidaan arvata, aiheen nimi on fundamentalistien keksimä. Hän debunkkaa monia fundiksien keskeisiä väittämiä tieteen uskonnollisista perusteista.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #22

Konttiselle,

Isaac Newton (1642-1727) on modernin fysiikan perustaja ja hän rakensi tutkimustyönsä jumaluskon varaan. Newton sanoi:

- "Tämä mitä kaunein auringon, planeettojen ja komeettojen järjestelmä voisi olla lähtöisin vain älykkään Olennon suunnitelmasta ja vallasta. Tämä Olento hallitsee kaikkea - ei maailman sieluna vaan kaikkeuden Herrana; ja tämän herruutensa tähden Häntä tulee kutsua 'Herra Jumalaksi'. Korkein Jumala on ikuinen Olento, ääretön, absoluuttinen täydellinen." (Principia, Book III; viitattu teoksessa Newton's Philosophy of Nature: Selections from his writings, ed. Thayer, H.S., Hafner Library of Classicks, New York, USA, p. 42. 1953)

- "Ateismin ja epäjumalien palvomisen harjoittaminen ovat jumalisuuden vastakohtia. Ateismi on niin järjetöntä ja vastenmielistä ihmiskunnalle ettei sillä koskaan ole ollut paljon opettajia." (A Short Scheme of the True Religion, käsikirjoitusta lainattu teoksessa Memoirs of the Life, Writings and Discoveries of Sir Isaac Newton by Sir David Brewster, Edinburgh, p.347, 1855)

Professori Tapio Puolimatka kirjoittaa kirjassaan 'Viisauden ja tiedon aarteet Kristuksessa' Newtonista näin:

- "Newton oli vuosina 1692-1693 kirjoittanut neljä kirjettä joissa hän oli selittänyt teologiansa Richard Bentleylle. Kirjeissään Newton ivasi ajatusta että maailma voitaisiin selittää persoonattomien ja mekanististen käsitteiden avulla. Osoitettuaan luonnon prosessien tapahtuvan elegantin lainomaisesti Newton katsoi lopullisesti ja varmuudella osoittaneensa että olemassaolon takana on älykäs, tiedostava ja kaikkivaltias Jumala. Kaikki muut oletukset ovat "yhteensopimattomia järjestelmäni kanssa". (Newton; sit. Stark 2004: 168.)

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #19

Ihan kaikki maapallon elämä on syntynyt arkeonien ja bakteerien pohjalta, mutta kukaan ei vaadi tutkijoita rajoittamaan ajatteluaan arkeonien tai bakteerien kykyjen mukaiseksi.

Jorina kokemusperäisyydestä ja kokeellisuudesta on huvittavaa, koska ei Torpalla itselläänkään voi olla kokemusta 6 000 vuoden takaisesta maailmasta. Kädellisiä oli muuten olemassa jo 6 000 X 6 000 vuotta sitten.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen

Monimutkaisuus ei millään tapaa osoita genomin olevan suunniteltu. Tuo on pohjimiltaan sama klassinen virhepäätelmä/harha, johon teologi William Paley sortui jo muutama sata vuotta sitten maasta löytämänsä taskukellon kanssa. Lukekaa Dawkinsin kirja "The Blind Watchmaker".

Torpan ja Paleyn johtopäätös ei ole looginen, koska

(1) Luonnossa havaitaan ilman suunnittelua tapahtuvaa monimuotoistumista ja monimutkaistumista ja suunnitteluvaikutelman luovaa luonnonvalinnan tuottamaa ympäristöön sopeutumista.

(2) Luonnossa on myös paljon "huonoa suunnittelua", joka selittyy loogisesti evoluutiolla, muttei älykkäällä suunnittelulla.

(3) Jumalia ei voida havaita uskovaisten mielikuvituksen ulkopuolella

Sellaista (tieteellistä) informaatioteoriaa, joka "osoittaa selvästi informaation ja informaatiojärjestelmien syntyvän vain älykkäistä lähteistä", ei ole olemassakaan. Kyse on silkasta valheesta.

Sanfordin huuhaata on kommentoitu jo Torpan edellisessä ketjussa.

Siinäpä kaikki, mitä Torpan tämänkertaisesta aivopierusta tarvitsee sanoa

mikael torppa

Luonnossa havaitaan sitä, että monimutkaiset asiat sopeutuvat ympäristöön. Se, että monimutkaisilla asioilla on kyky sopeutua ympäristöön, ei mitenkään poista sitä tosiasiaa, etteikö niitä olisi alun alkaen täytynyt jonkin suunnitella.

- Esimerkiksi kun säätövastusta käytetään himmentämään lampun valoa, niin silloin hienosäädetään jo olemassa olevaa järjestelmää, joka on luotu hienosäädettäväksi eikä luoda mitään uutta informaatiota tai rakennetta. Lampun säätövastuksen hienosäätö ei kehitä uutta virtapiiriä. Olisi looginen virhepäätelmä sanoa, että koska säätövastuksen hienosäätö himmentää valoa, niin se todistaa ettei kenenkään ole tarvinnut sitä suunnitella ja uusi virtapiiri olisi kehittynyt. Yhtä virheellistä on sanoa, että koska eliöiden on havaittu muuntelevan ja sopeutuvan, niin se todistaa että kaikki eliöt olisivat kehittyneet yhteisestä kantamuodosta joka syntyi itsestään elottomista aineista.

Tai katsotaanpa autoa. Esimerkiksi auton on luonut/suunnitellut älykäs ihminen, mutta auton syntymiselle ei ole olemassa mitään luonnollista mekanismia tai luonnonlakia. Eli autoa tutkiessamme emme voi löytää siitä itsestään luonnollista selitystä (mekanismi/luonnonlaki) sille miten ja kuka sen on alunperin on suunnitellut ja tehnyt ja miten. Kun katsomme valmista autoa pihallamme niin emme voi nähdä tapaa jolla auto valmistettiin - emmekä valmistuksen takana olleita päämääriä, ajatuksia tai konsepteja jotka auton tekijällä oli mielessään päämääriensä toteuttamiseksi. Auto kuitenkin pursuaa tarkoitusta varten suunniteltuja asioita. Auto pursuaa päämäärätietoisuutta sillä se sisältää esimerkiksi paljon palautumatonta monimutkaisuutta, joka on varma todiste siitä ettei se ole syntynyt ilman tarkoitusta.

Tämä vertailu osoittaa että älykäs vaikutus voidaan tunnistaa todisteista jotka edellyttävät tekijän ja tekevät tekemisen uskottavaksi. Jos tutkittavassa kohteessa - esim; auto on tuntomerkkejä jotka eivät kokemuksemme mukaan synny luonnollisilla mekanismeilla - meillä on vahvat perusteet sille että jotkut muut kuin luonnolliset syyt ovat vaikuttaneet asiaan.

- Väite jonka mukaan Jumalan pitäisi löytyä siltä todellisuuden alueelta, mitä tieteellisesti voidaan tutkia, ei ole Alvin Plantingan, mukaan sen perustellumpi kuin avaimensa kadottaneen juopon perustelu, joka etsi avaimiaan katulampun alta sillä perusteella, ettei valo ulottunut sinne minne hän oli kadottanut avaimensa.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen

Siitä, että monimutkaisilla asioilla on kyky sopeutua ympäristöön ei seuraa, että ne olisi täytynyt suunnitella. Valikoituminen tapahtuu ilman ohjausta ympäristön asettamien vaatimusten suuntaan ympäristössään paremmin toimivien ratkaisujen antaessa valintaetua.

Eikä kenenkään tarvitse etsiä jumalia yhtään mistään. On Plantingan ja muiden teistien taakka esittää ne jumalan olemassaolon todisteet, kaivakoot vaikka sieltä minne päivä ei paista. Muiden ei tarvitse suhtautua koko asiaan yhtään mitenkään ennen kuin nuo todisteet on esitetty.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #14

Se, että lampun säätövastus joka himmentää sen valoa automaattisesti, ympäristön valoisuuden mukaan, ei kerro siitä, ettei säätövastusta olisi suunniteltu. Päinvastoin se kertoo, että säätövastus on suunniteltu reagoimaan olosuhteisiin.
Tämä vastaa juuri sitä mitä Raamatun perusteella olettaisimmekin löytyvän eliöistä. Eli eliöihin on sisällytetty suuri muuntelukapasiteetti, jotta ne pystyivät täyttämään Jumalan käskyn, lisääntyä ja täyttää maa. Tällöin niissä täytyi olla suuri muuntelukapasiteetti joka mahdollistaa olosuhteisiin sopeutumisen.

Ps, sopeutuminen ei luo mitään uutta, se vain tuo esiin ne jo olemassa olevat piirteet jotka parhaiten sopivat kyseisiin olosuhteisiin. Me tiedämme ettei ole luonnollista mekanismia joka tuottaisi merkityksellistä koodikieltä. Kaikki tiedossamme olevat todisteet merkityksellisen koodikielen syntymisestä johtavat älyyn. Tämän takia meillä on vahvat perusteet sille, että älylliset syyt ovat myös genomin sisältämän koodikielen perustana.

- ”Me tiedämme nyt, että elämän salaisuus ei ole varsinaisesti kemiallisissa aineksissa, vaan molekyylien loogisessa rakenteessa ja toiminnallisessa järjestyksessä. … Kuten supertietokone elämä on informaation käsittelyjärjestelmä. Se mikä on elävän solun todellinen mysteeri, on ohjelmisto [software], ei laitteisto [hardware].”

Davies, P., Life force, New Scientist 163(2204):27–30, 1999.

Tunnettu fyysikko ja evolutionisti Paul Davies kysyy: ”Miten tyhmät atomit kirjoittivat itsestään omat ohjelmistonsa? Kukaan ei tiedä. Ei tunneta fysiikan lakia, joka pystyisi luomaan informaatiota tyhjästä.”

Davies, P., Life force, New Scientist 163(2204):27–30, 1999.

- ”Ei tunneta luonnon lakia, jonka avulla aine voisi synnyttää informaatiota, ei tunneta mitään fyysikaalista prosessia eikä aineellista ilmiötä, joka voi tehdä tämän.”

Gitt, W., In the beginning was information, Christliche Literatur-Verbreitung, Germany, p. 79, 1997.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #15

Sitaatit kertovat etteivät siteeratut tiedä miten tietty informaatio on syntynyt. Mistä sinä päättelit että "Me tiedämme ettei ole luonnollista mekanismia joka tuottaisi merkityksellistä koodikieltä"? Jo tuo on rohkea oletus, puhumattakaan siitä että se antaisi "vahvat perusteet sille, että älylliset syyt ovat myös genomin sisältämän koodikielen perustana". Se että et tunne luonnollista prosessia ei ole todiste yliluonnollisesesta. Kyllä se yliluonnollinenkin pitää pystyä todistamaan, jos sitä käyttää tieteellisenä selityksenä. Todistamattomana se pysyy teesinä, eikä validioimaton teesi kumoa toista teesiä.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #16

Se ettei tunneta luonnollista prosessia joka voisi tuottaa informaatiota, sekä se, että kaikki havainnot mitä meillä on merkityksellisen informaation muodostumisesta, viittaavat vahvasti siihen, että älylliset syyt ovat aina informaation alkuperänä. Se ei tietenkään absoluuttisesti todista sitä, mutta on johdonmukaisin ja selitysvoimaisin selitys informaation alkuperälle - myös genomissa, sillä siihen kaikki tieteelliset havainnot suoraan viittaavat.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #18

Jos jokin "ei tietenkään absoluuttisesti todista", on fiksua käyttää muita ilmaisuja kuin esimerkiksi "tieteellinen data osoittaa" tai "me tiedämme".

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #21

Kun mielelläni kommentoin kaimani hyviä lausumia sen sijaan että välttämättä haluaisin reagoida blogistin "smörjaan", niin eiköhän Oiva Ketonen sanonut jotenkin näin, että tieteellisessä tiedossa keskitytään olennaisiin asioihin epäolennaisten sijaan.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #18

Sait viimeksi eilen 2 esimerkkiä luonnollisista prosessista, jotka tuottavat uutta merkityksellistä informaatiota.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #15

Sinulle on kerrottu, mitä muuntelu tarkoittaa ja miten sopeutuminen tapahtuu. Katso sieltä ja opi.

Davies puhuu informaation alkuperästä. Nämä keskustelut ovat käsitelleet sitä, tunnetaanko luonnonprosesseja, jotka voivat tuottaa uutta informaatiota.

Werner Gittin informaatioväitteellä ei ole mitään tieteen hyväksyntää. Jos kiinnostaa tarkemmin, niin lue tuo: http://www.talkorigins.org/faqs/information/gitt.html

Käyttäjän asco73 kuva
Asko Telinen

"Tai katsotaanpa autoa. Esimerkiksi auton on luonut/suunnitellut älykäs ihminen, mutta auton syntymiselle ei ole olemassa mitään luonnollista mekanismia tai luonnonlakia."

Arvoisa Torppa kertoo nyt meille, miksi autoja ja muita ihmisen suunnittelemia asioita ei löydy luonnosta luonnollisesti "jumalan sunnittelemana". Olishan se kätevää, jos ne olis valmiina poimittavaksi kuin esim. mustikat :)

mikael torppa Vastaus kommenttiin #31

Löytyyhän sieltä. Dr. John Sanford kirjoittaa kirjassaan, "eliömaailma rappeutuu" sivulla, 14 näin;

- "Jokainen näistä proteiineista ja RNA-molekyyleistä on itse asiassa pieni, sadoista osista koostuva kone, jolla on oma tarkka monimutkainen rakenteensa ja tehtävänsä."

Ihmisen genomi on täynnä pieniä koneita ja moottoreita, jotka ovat monimutkaisuudessaan paljon auton moottoria monimutkaisemmat. Kaikki olemassa olevat mahdolliset todisteet moottorien syntymisestä osoittavat, että vain äly voi saada aikaan moottoreita. Lisäksi moottorit ovat palautumattomasti monimutkaisia, eli voivat toimia vain, kun niiden kaikki osat ovat kasassa, täten on mahdotonta, että ne olisivat voineet kehittyä pikkuhiljaa. Ihmisen sisältämät koneet viittaavat todella, todella.... todella, vahvasti siihen, että ihminen on suunniteltu ja kaiken lisäksi luotu kerralla valmiiksi toimivaksi kokonaisuudeksi.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #36

Kas kun ihan kaikkien lajien rna- ja dna-molekyylit ovat samoja. Mikään ei viittaa siihen, että ihminen olisi luotu erikseen. Mikään ei viittaa siihen, että kaikki elämä ei koostuisi samojen miljardien vuosien takaisten solujen jälkipolvista.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #39

Se, että suomenkieliset kirjat sisältävät samoja kirjaimia, ei tarkoita sitä, että sama henkilö on ne kirjoittanut. Se, että eliöt sisältävät samoja koodikirjaimia ei tarkoita sitä, että ne olisivat kehittyneet yhteisestä kantamuodosta. Sillä kaikki eliöt sisältävät myös täysin toisille lajityypeille erilaisia rakennus- ja toimintaohjeita, samoin kun eri kirjat sisältävät erilaisen asiasisällön, vaikka käytetyt aakkoset olivatkin samat. Eri kirjat eivät ole kehittyneet toisistaan, vaan jokaiseen on kirjoitettu oma, ainutkertainen sisältö ja juoni.

Se, ettei tunneta mekanismia joka synnyttäisi uutta merkityksellistä koodikieltä, ilman älykästä kirjoittajaa, nimenomaan viittaa siihen, ettei kaikki elämä koostu samojen miljardien vuosien takaisten solujen jälkipolvista.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #40

""Se, ettei tunneta mekanismia joka synnyttäisi uutta merkityksellistä koodikieltä, ilman älykästä kirjoittajaa, nimenomaan viittaa siihen, ettei kaikki elämä koostu samojen miljardien vuosien takaisten solujen jälkipolvista.""

Hahhahahaa. Siinähän raukka hoet.

Sellaisia tapoja tunnetaan useampiakin ja niitä on sinullekin esitelty viime päivinä. Koska näyttelet tietämätöntä, niin haluatko ehkä kertoa meille mikä on tuon handicappisi syy?

Käyttäjän asco73 kuva
Asko Telinen Vastaus kommenttiin #36

Et vastannu kysymykseen:

"miksi autoja ja muita ihmisen suunnittelemia asioita ei löydy luonnosta luonnollisesti "jumalan sunnittelemana".

Käyttäjän JuhoPalmroos kuva
Juho Eeva

Ilmeisesti olin oikeassa yhdennestätoista käskystä.

Jukka Mäkinen

"Koko maailmankaikkeus on syntynyt älykkäästä lähteestä ja siksi kaikki rakenteellinen järjestys selittyy tietysti parhaiten älykkäällä järjestäjällä, koska älyttömillä ja sokeilla prosesseilla ei ole kykyä järjestää yhtään mitään."

Aivan, koko maailmankaikkeus vain jättiläismäinen tietokone, joka on luotu selvittämään mikä on elämän salaisuus.

Vastauskin on saatu: 42

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen

Se miksi solubiologikin voi uskoa Raamatun luomiskertomukseen, selittyy kompartmentalisaatiolla, eli ‘lokeroinnilla’.
http://www.xn--tervettskeptisyytt-rtbl.net/mielen-...
Kasvatustieteen ja biofysiikan professoreista puhumattakaan.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Miksi jotakin vielä tietämätöntä pitäisi selittää jumalalla? Mikä pakkomielle sellainen on.

Ethän selitä mitään sellaista jumalalla minkä tiedät tapahtuvan muutoinkin.

Jukka Mäkinen

Jumala on vain bugi k.o. softassa.
Täytyy olla Microsoft.

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Jumalan "loi" kauan sitten viisas mies joka halusi sillä keinoin hallita typeryksiä. Idea jumalista alkoi nopeasti levitä poliittisena tehostekeinona, ja on sittemmin aiheuttanut suhteettoman paljon mm. sotia ja kuolemaa. Jumalista on tehty myös jännittäviä elokuvia: http://www.hs.fi/kulttuuri/a1466047098155

mikael torppa

"Ennenkuin vuoret syntyivät ja sinä loit maan ja maanpiirin, iankaikkisesta iankaikkiseen olet sinä, Jumala." (Ps.90:2)

Jumala on iankaikkinen, aina olemassa ollut.

Käyttäjän StefanTallqvist kuva
Stefan H. Tallqvist

Yhdyn siihen, että ihmisen genomi on alun perin suunniteltu, mutta tällä planeetalla evoluution kautta syntynyt ihmisen genomi on kehittynyt Maa-planeetan oloihin sopivaksi.

Kosmiset biokemistit voivat kyllä aikaansaada elävän solun koko biokemiaa, mutta ne eivät saa kuolleesta kemiasta elävää kemiaa. Siihen vaaditaan korkeamman tason väliintulo, joka hetkessä organisoi kaikkien solujen energiat ja hiukkaset toimivaksi eläväksi kokonaisuudeksi.

Fysiikan eräs syvimmästä periaatteista kieltää sen, että suuri makroskooppinen määrä atomeja ja molekyylejä itsestään muodostaa suuren organisaatioasteen omaavan ”mekanismin”, elävän solun!

Julkaisuni asiasta:
Tallqvist S. "The origin of Life and Heisenberg's Uncertainty Principle", pp.107...120 of the publication "SETI - Search for Extraterrestrial Intelligence", An International Interdisciplinary Seminar", Star Days, 6-7 March 1993, Heureka, Vantaa, Finland.

http://personal.inet.fi/koti/elektron/setiscan.pdf

(julkaisussani on 24 viitettä)

Kansikuva löytyy puheenvuorosta:
http://stefantallqvist.puheenvuoro.uusisuomi.fi/15...

(sivulta - 112 -):
"It is impossible accurately to determine, simultaneously, the exact location and the velocity of a moving object; any attempt at measurement of either inevitably involves change in the other. The same sort of a paradox confronts mortal man when he undertakes the chemical analysis of protoplasm. The chemist can elucidate the chemistry of dead protoplasm, but he cannot discern either the physical organisation or the dynamic performance of living protoplasm. Ever will the scientist come nearer the secrets of life, but never will he find them and for no other reason than that he must kill protoplasm in order to analyse it. Dead protoplasm weighs the same as living protoplasm, but it is not the same."

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Jos Jumala on tietokone niin ihmisen ja hänen luojansa välissä on enää hiiri.

Seppo Hildén

"Tiedämme siis, että tietokoneohjelmat eivät synny itsestään vaan ne on huolellisesti suunniteltu. "

Mikael, my man, vitsit vitsinä, nyt oikeasti tarvittaisiin Jumalaa joka suunnittelisi toimivan käyttöjärjestelmän. Bill Gates siihen ei ole kyennyt. Kone lagaa ja kaatuilee välillä.

mikael torppa

Moi Seppo, älä huoli asia on hoidossa.

”ja hän (Jumala) on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Ja valtaistuimella istuva sanoi: "Katso, uudeksi minä teen kaikki." Ja hän sanoi: "Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet.” (Ilm.21:4-5)

Kun Jumala luo uuden taivaan ja maan jossa Herran Jeesuksen pelastamat ihmiset saavat asua iankaikkisesti, niin siellä ei ole enää murhetta eikä parkua. Se meinaa silloin myös sitä, ettei ole myöskään parkua koneen kaatumisesta :)

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset