mikaeltorppa Ymmärtäkää, te kansan järjettömät, ja te tomppelit - milloin te tulette järkiinne? Joka on korvan istuttanut, hänkö ei kuulisi? Joka on silmän luonut, hänkö ei näkisi? Ps. 94:8-9

Tänään Tieteiden talolla

  • Keskustelutilaisuus Tieteiden talolla (Klikkaa kuvaa)
    Keskustelutilaisuus Tieteiden talolla (Klikkaa kuvaa)

Tieteen luonteeseen kuuluu avoin ja kriittinen dialogi toisinajattelevien kanssa. Mikäli avoin ja kriittinen dialogi, tukahdutetaan esimerkiksi siksi, ettei toisten näkemyksiä hyväksytä tai haluta uskoa, niin tieteen itsekriittisyys kärsii ja se on tieteen perusluonteen vastaista.

Tänään on dialogin hengessä Helsingin Tieteiden talolla keskustelutilaisuus - "ohjaako usko ja näkemys Jumalasta kaikkien ihmisten elämää". Itse juonnan ja alustan tilaisuuden ja professori Tapio Puolimatka pitää puheen. 

Tilaisuus ei ole sellainen, jossa saarnaaja vain nousee puhujapönttöön ja julistaa vakaumuksena ja palaa samanuskoisten joukkoon, vaan tilaisuuden olisi tarkoitus olla keskusteleva (vuorovaikutteinen), jossa yleisö voi osallistua dialogiin, avoimeen ja kriittiseen keskusteluun. Tämä on tieteen luonteen mukaista, kun ihmiset vuorovaikutuksessa toistensa kanssa voivat esittää avoimia ja kriittisiä kysymyksiä ja vasta-argumentteja toisinajattelevien näkemyksille.

Professori Tapio Puolimatka kirjoittaa kirjansa "tiedekeskustelun avoimuuskoe" sivuilla 28-29 näin:

  • "Totuus on riippumaton ihmisten käsityksistä, mutta avoin dialogi edistää sen löytymistä. Ilman dialogia ihmisten tietoisuus jähmettyy yhteen kapeaan näkemykseen. Jännite muiden näkemysten kanssa saa ihmisen tarkistamaan käsityksiään ja ottamaan uusia näkökohtia huomioon. Totuutta etsivä ihminen ei pidä käsityksistään kiinni siksi, että ne ovat omia, vaan siksi, että ne kestävät koettelun. Ihminen lähestyy totuutta, kun hän tekee oikeutta vastakkaisille näkökannoille, koska dialogi on paras tapa koetella käsitysten totuutta. Se, joka ei dialogisesti suhteudu vastakkaisiin näkemyksiin, ei voi olla varma siitä, että hänen käsityksensä on paikkansa pitävä."

Tilaisuus alkaa klo.18:00 ja aikaa on varattu kolme tuntia, joten on mukavasti aikaa keskustella aiheesta. Tilaisuuteen on vapaa pääsy - tervetuloa! Kuvassa tarkempi ilmoitus tilaisuudesta.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (27 kommenttia)

Pekka Iiskonmaki

Kumpi on pahempi? Uskonto vai alkoholi?

Alkoholista sentään selviää välillä, eikä ympäristö leimaa höhläksi.

Käyttäjän JaakkoAalto1 kuva
Jaakko Aalto

#1:
Vastauksena kysymykseenne:
Kumpikin on kohtuudella nautittuna hyväksi, mutta kumpikin on turmioksi, jos pääsee liian hallitsevaan asemaan.

Pekka Iiskonmaki

Uskonto ja ateismi eivät ole toisensa vastakohtia.

En ole ateisti.

Olen kaikkien jumalien kanssa hyvissä väleissä. Samoin pullonhenki on ollut palvelijani, eikä isäntä kuin joskus harvoin.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Suosittelen Ukon ja Raunin seuraa. Hänen seurassaan voi, ainakin Agricolan todistuksen mukaan, juoda vakkoja, härskiä ja pärskiä. Tehdä kaikkea sellaista joka kristityiltä on häpeällisenä tyystin kielletty.

Pekka Iiskonmaki

#9
Juuri noin olen menetellyt ja hauskaa on ollut.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen

Kreationistit ovat edelleenkin totaalisen kyvyttömiä esittämään ensimmäistäkään arvioitavissaolevaa evidenssiä luojasta tai luomisesta.

Todisteiden tosiasiallinen puute halutaan tällä kertaa selittää johtuvaksi erilaisesta suhtautumisestamme mielikuvitusolentoihin.

mikael torppa

Ainakin itse aion esittää tänään evidenssiä luomisesta :) Tervetuloa!

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen

Raamatunlauseet eivät edelleenkään ole evidenssiä.

Käyttäjän tuomaspetri kuva
Tuomas Leppiaho

Allekirjoitan professori Puolimatkan argumentin vain osin: usko ohjaa elämäämme, mutta ei välttämättä usko jumalallisiin entiteetteihin. Usko mahdollistaa rutiininomaiset toiminnot ja helpottaa päivittäistä toimintaamme ([kristin]usko tuo mukaan myös moraalisia arvoja, normeja ja skeemoja], mutta olisi varsin paksua väittää että jokaisen uskollisen uskomuksen takana olisi jumalkäsitys tai käsitys jumalasta tai jumalista.

mikael torppa

Käsitys, että tuonpuoleista Luoja Jumalaa ei ole olemassa, on myös käsitys Jumalasta ja näin kannanotto Jumalaan, joka tuottaa kannanotolle ominaisen ilmapiirin, tavan tarkastella maailmaa ja elää siinä.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Mistä Torppa on saanut oikeuden ja pätevyyden määritellä muiden ihmisten ajattelulle, maailman tarkastelulle ja kannanotoille "ilmapiirin"? Se on kai jokaiselle hänen omassa päätäntävallassaan. Jokainen itse päättää, omien tietojensa ja taitojensa sekä uskomustensa perusteella millainen se on ja mihin sen kiinnittää. Jos Torppa katsoo aiheelliseksi katsella maailmaa jonkin uskonnon kautta ja kiinnittää maailmanskuvansa uskomuksiin uskontonsa pyhinä pitämiin henkiolentoihin, se on hänen asiansa mutta hänellä ei ole oikeutta kuvitella kaikkien muiden tekevän samoin.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #8

Käsitykset maailmankaikkeudesta voidaan pelkistää kahteen vaihtoehtoon:

1) Teistisen käsityksen mukaan maailmankaikkeus on tuonpuoleisen Jumalan luomusta – maailmankaikkeus ei itsessään ole jumalallinen.

2) Panteistisen käsityksen mukaan maailmankaikkeus on itsessään jumalallinen ja sillä on kaikki jumaluuden ominaisuudet (ikuisuus, elämä, tietoisuus, älykkyys).

Nämä ovat kaksi suurta käsitystä maailmankaikkeudesta ja näiden sisälle kiteytyvät kaikki erilaiset variaatiot maailmankaikkeuden luonteesta. Joko maailmankaikkeuden ulkopuolinen, tuonpuoleinen Jumala on luonut tämän kolmiulotteisen maailmankaikkeutemme itsensä ulkopuolelle, tai sitten maailmankaikkeus on itse syy olemassaololleen, joko luoden itse itsensä tai ollen iankaikkinen.

Kummatkin näistä käsityksistä ovat tieteelliseltä kannalta katsottuna uskonnollisia näkemyksiä, koska kumpaakaan käsitystä ei voi tieteellisesti todistaa, ne perustuvat uskonvaraisille oletuksille ja kumpikin ottaa kantaa Jumalaan, sillä nämä käsitykset kiteytyvät siihen onko jumaluus persoona vai ei. Täten saman kumman vaihtoehdon ihminen valitsee (ja jokaisen maailmankatsomus perustuu jompaankumpaan), niin hän ottaa kantaa Jumalaan, joko puolesta tai vastaan. Nämä käsitykset ottavat kantaa Jumalaan myös siten, että kummatkin jumalallistavat maailmankaikkeuden aiheuttajan. Nyt lähden Helsinkiin.

Käyttäjän tuomaspetri kuva
Tuomas Leppiaho

Se, että minä olen ateisti ei vaikuta siihen, miten toimin vuorovaikutuksessa maailman(i) kanssa. Toki, ateistinen diskurssini on kannanotto jumaluuksiin, mutta se, että en usko jumalaan ei ole päätelmiini ja lopputuloksiini väistämättömästi vaikuttava osanen, ainakaan jos tarkastelaan deduktiivista päättelyä.
Väite, että uskoni jumaluuksin ohjaisi lopputulosteni syntyä, vaatisi sitä, että pitäisin tai pitäisimme uskoani jumaliin jokaisen päättelyn premissinä. Tässä suhteessa on varsin omituista väittää, että jumaluususko vaikuttaisi jokaiseen deduktioon, koska tämä väittäisi, että jumaluususkolla on luonnollinen osa jokaisessa päättelyketjussa ja osamaailmankuvassa. Nähdäkseni jumaluususko tulee "kuvioon" (tai deduktioon premissinä) vasta sitten, kun jumaluuden olemassaoloa tai oletettua suhtatumista joudutaan harkitsemaan ('mitä pyhä teksti sanoo', 'mitä pyhät opetukset sanovat' jne.). Se, että en suhteuta premissejäni ja konkluusioitani jumaliin tai jumalaan vaikuttaa tietenkin väistämättömästi siihen, millaisia päättelyketjuja teen (esimerkiksi: jos olisin kirjoittamassa vaikkapa luokkajaosta, niin todenäköisesti kirjoittaisin hyvin erilaisia tekstejä kuin krijoittaja joka kirjoittaa kristinuskollisesta näkökulmasta, joka todennäköisesti käyttäisi jumaluskoa[an] yhtenä päättelyyn vaikuttavana premissinä), mutta nähdäkseni tämä suhteutus ei ole mikään päättelyn sääntö tai sen keskeinen osa.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #11

Kysymys Jumalasta on keskeinen siksi, että mikäli Jumala on olemassa, niin Hän hallitsee koko todellisuutta ja pitää yllä koko maailmankaikkeutta ja näin Hänen olemassaolonsa vaikuttaisi jokaisen tosiasian tulkintaan. Vastakkainen näkemys, että Jumalaa ei ole olemassa, antaa näille tosiasioille tietysti täysin toisenlaisen tulkinnan, ja tuottaa tulkinnalle ominaisen henkisen ilmapiirin, tavan tarkastella maailmaa ja elää siinä.

Käyttäjän tuomaspetri kuva
Tuomas Leppiaho Vastaus kommenttiin #13

Niin, kuten sanoin, jumalusko on siis selittävä premissi mikäli sen sisällyttää omaan päättelyynsä. Jumalusko on päättelyssä siis määrittävä diskurssi jos sen tekee sellaiseksi.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #13

Torppa näyttää rajaavan teistisen kuvan vain itse palvomaansa jumalaan (oik. jumaliin) eli Jahween kun kirjoittaa jumala-sanan isolla alkukirjaimella. Oikeasti se on yleisnimi. Samaten hän näyttää "unohtavan" jumalkuvastaan kaksi muuta Raamattuun perustuvien uskomusten jumalhahmoa eli Joshuan ja P.hengen. Oikeasti jumalallisia maailmankuvia on paljon erilaisia ja niissä suurella joukolla on useita jumalia ja heillä niille työnjako jolloin yksi henkiolento ei hallitse kaikkea.

Jos ja kun jumalia ei ole olemassa, ne eivät ole millään lailla osa mitään tulkintaa mistään. Ei edes väitteessä, että niitä ei ole olemassa. Ne rajautuvat vain ja ainostaan teistiseen väitteeseen, että jumala tai useampia on olemassa ja siihen väittämään perustuviin kuvitelmiin, ei siis edes kaikkiin kaikkien jumaluskovien kuvitelmiin vaan vain jumalia käsitteleviin. Vain marginaalinen joukko sotkee jumalansa ihan kaikkeen ajatteluunsa ja tekemiseensä.

Käyttäjän reijokallinen kuva
Reijo Kallinen

Omituisessa paikassa järjestetään uskomusiltoja.Millään uskonnolla ei ole mitään tekemistä tieteiden kanssa.Tiede perustuu tutkittiin tietoon.

Siksi on outoa, että moisia uskomustilaisuuksia järjestetään Tieteiden talossa. Ei näillä kahdella asialla ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Tiede ja uskonto, oli sen uskonnon nimi mikä tahansa ovat aivan eri asioita. Ei silti, näitä uskonnollisia lahkoja mahtuu maailmaan tuhansittain. Tulkoon niihin uskovat onnellisiksi, jos tarvetta on.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Tieteellisten seurain valtuuskunnalla lienee uupelo rahasta. Eivätpähän mene Saulus-lähetyksen vuokrarahat vallan haaskiin kun päätyvät tieteellisille seuroille. Luotan ne käytettävän parempiin tarkoituksiin kuin jos ne olisivat jääneet tilaisuuden järjestäjälle.

Toisaalta onhan talon osoitekin tieteille vekkuli: Kirkkokatu 6. Olisipa katu pidempi jotta numero voisi olla 666.

Ehkä on kuitenkin hyvä jos tuulettavat talon torppien ja puolimatkojen lähdettyä ettei jää huuhaahumpuuki leijumaan sisätiloihin.

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Muukalaiset avaruudesta ilmoittivat äsken etteivät ehdi tilaisuuteen. Olisi ollut aiheesta kuulema ilmoittaa pari muuttujaa :@

A team of astrophysicists linked to the University of California, has announced this morning, that one of the radio telescopes they use to search for extraterrestrial intelligence intercepted a transmission which they believe could be a message from an alien life form. >>>
https://worldnewsdailyreport.com/university-of-cal...

Käyttäjän OtsoPaatelma kuva
Otso Paatelma

"Järki on uskon pahin vihollinen"

Martti Luther

Käyttäjän AnttiKoivula1 kuva
Antti Koivula

https://youtu.be/lIEoO5KdPvg offtopiikkina, mutta tässä yksi hyvin hankala esimerkki useiden eri tieteenhaarojen havainnoista joita kreationistit pyrkivät kiistämään tai vaikenemaan hankalista asioista.

Mitä dialogiin tulee niin valistunut arvaus on se että karismaattisen saarnamiehen vastaus on täyttä väistelyä tai muuten poliittisen mitäänsanomatonta puppugeneraattorin tasoista saarnaa.

Mistä kumpuaa ideologia pukea uskonnollisia oppeja luonnontieteen viittaan? Torpan tapauksessa todennäköisin syy on kolehtihaavin tuotto?

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Koivula lienee oikeassa: Torpan huoli lienee todellakin kolehtihaavin tuotto. Mutta se lienee vain lyhyen tähtäyksen operatiivinen huoli ja motiivi hänen kirjoituksilleen. Pidemmän tähtäyksen strateginen huoli lienee koko markkinan kuivahtaminen. Mitä enemmän saamme ja levitämme tietoa, sitä pienemmäksi käy uskonnollinen elämysmarkkina ja sitä enemmän he joutuvat kisaamaan yleisemmillä elämysmarkkinoilla muiden kanssa. Kaikenkarvaiset interaktiiviset realityt kisaavat samoista maksavista asiakkaista. Ennen niin hyvin vetänyt business elää markkinointislangilla kuvattuna yhä kapeampien häntien varassa.

mikael torppa

Niin Koivula kuin Myyryläinenkin ovat väärässä ennakkoluuloissaan, sillä minulla ei ole edes mitään kolehtihaavia. Saulus-Lähetys kustantaa kaikki tilaisuudet omasta pussista ja tarjoamme aina tilaisuudet ilmaiseksi yleisölle. Joten jos ajattelisin rahallisesta näkökulmasta, niin halvemmaksi tulisi olla pitämättä tilaisuuksia.

Koen kuitenkin paljon rahaa tärkeämmäksi sen, että pidämme tilaisuuksia, joissa kristillistä näkökulmaa pidetään esille ja paljastetaan materialistisen maailmankatsomuksen epäjohdonmukaisuuksia. Jotta mahdollisimman moni rakas lähimmäinen joka elää materialistisissa eksytyksissä, voisi saada kuulevat korvat ja näkevät silmät ja niiden kautta lähestyä Jumalan sanaa ja periä sanan kuulemisen kautta iankaikkisen elämän armolahjan.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #24

Torpan Saulus-lähetys kerjää tukea omilla nettisivuillaan ja tarjoaa jopa vakituista kannatusjäsenyyttä ("Tue työtämme" -alasivu).

Käyttäjän AnttiKoivula1 kuva
Antti Koivula Vastaus kommenttiin #24

Juu eihän niitä paskanpuhumisen taloudellisia intressejä voi mainita. Sehän kävisi bisneksen päälle jos taivaspaikalle määrättäisiin selkee hintalappu että kymppitonni kirstuun kilahtaa sielu taivaaseen vilahtaa.

Niin mistä kumpuaa fiksaatio pukea yhden uskontokunnan oppeja luonnontieteen viittaan? Eikö tämä lähtökohtaisesti ole jo pahemmanluokan pilkkaa hwnkilökohtaista uskonfilosofiaa kohtaan?

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #26

Aivan, vaarallista on nostaa uskonnollisten elämysten markkinahinnoittelu esille. Yleiseen kristikuntaankin (t.m.n. katolinen) syntyi syvä skisma suurelta osin juuri taivaspaikan hinnoittelun takia ja johti sen osittaiseen hajoamiseen erilaisiin muka puhdistettuihin fraktioihin. Nykyisin rahastus tehdäänkin hieman diskreetimmin ja jopa laittamalla valtiovalta hoitamaan likainen työ.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset