mikaeltorppa Ymmärtäkää, te kansan järjettömät, ja te tomppelit - milloin te tulette järkiinne? Joka on korvan istuttanut, hänkö ei kuulisi? Joka on silmän luonut, hänkö ei näkisi? Ps. 94:8-9

Biologia tukee Raamatun luomiskertomusta

  • Kissaeläinten risteytymisverkosto (klikkaa kuvaa)  luominen-lehti num 21
    Kissaeläinten risteytymisverkosto (klikkaa kuvaa) luominen-lehti num 21
  • Evoluutionäkemyksen sukupuu VS luomisnäkemyksen "metsä"
    Evoluutionäkemyksen sukupuu VS luomisnäkemyksen "metsä"
  • Geneettisesti polyvalentti kantamuoto sisältää mahdollisuuden monien erilaisten tuntomerkkien tuottamiseen (luomismalli)
    Geneettisesti polyvalentti kantamuoto sisältää mahdollisuuden monien erilaisten tuntomerkkien tuottamiseen (luomismalli)

Onko luonnonhistoriaa mahdollista todistaa tieteellisesti? Ei ole, sillä menneitä tapahtumia on mahdotonta todistaa empiiristen menetelmien avulla. Luonnonhistorian tutkimuksessa, onkin kyse siitä, että eri alkuperämalleja käytetään luonnonhistorian tarkastelukehyksenä.

Eri alkuperämallit perustuvat erilaisiin maailmankatsomuksellisiin lähtökohtiin. Näitä alkuperämalleja on mahdotonta todistaa tieteellisesti, koska ne kuvaavat kertaluonteisia (ainutkertaisia) tapahtumia, joita ei voida enää nähdä ja toistaa. Havainnot ja kokeet ovat kaiken luonnontieteellisen työn perusta ja menneitä ainutkertaisia tapahtumia ei voida enää havaita suoraan. Tämän vuoksi luonnonhistoriaa ei voida empiirisesti (kokemusperäisesti) todistaa. Luonnontieteen empiirisiä tuloksia voidaan kuitenkin käyttää luonnonhistorian tutkimuksessa, sillä on mahdollista tutkia empiirisesti niitä mekanismeja, joiden oletetaan olevan luonnonhistorian takana.

Toisin sanoen voimme tutkia empiirisesti nykyisyydessä olevia luonnonmekanismeja ja sitten vertailla mikä luonnonhistoriallinen alkuperämalli sopii parhaiten ja johdonmukaisimmin nykyisyydessä oleviin todisteisiin.

Luonnonhistorian tutkimuksessa on siis perimältään kyse siitä, mikä historiankuvaus sopii parhaiten nykyisyyteen. Mikä alkuperämalli on selitysvoimaisin ja johdonmukaisin nykyisyydessä olevalle todistusaineistolle. Katsotaanpa kumpi alkuperämalli, evoluutioon vai luomiseen perustuva, sopii paremmin tosiasioihin.


EVOLUUTIONÄKEMYS (polveutumisoppi)

Evoluutionäkemys (evoluutioteoria) perustuu ’uskoon’, että kaikki eliöt ovat polveutumisen kautta sukulaisia ja polveutuvat yksinkertaisemmista kantamuodoista, jotka ovat lähtöisin yksisoluisesta alusta. Evoluutionäkemyksen mukaan kaikkien nykyisin elävien olentojen genomien ohjekirjojen, on oltava peräisin yksinkertaisesta alkugenomista, pitkän mutaatiosarjan (painovirheiden) ja runsaan luonnonvalinnan (lisääntymiserojen) kautta. Täten evoluutioteorian mukaan kehittyminen lajeiksi perustuu uusien alleelien evolutiiviseen syntyyn. Toisin sanoen evoluutionäkemyksen mukaan kaikki elävät olennot kuuluvat samaan elämän sukupuuhun.

Millaiset havainnot tukisivat tätä evoluutionäkemystä? Jos uskotaan, että kaikki nykyisin elävät olennot ovat polveutuneet yksinkertaisemmista kantamuodoista, esimerkiksi mikrobeista, niin tulisi olla luonnonmekanismi, joka ’kehittäisi’ ennestään täysin uusia elimiä ja rakenteita (silmiä, raajoja, korvia, kavioita jne..), joita mikrobeilla ei ole. Havainto joka osoittaisi ennestään täysin uusien rakenteiden syntymisen tukisi johdonmukaisesti evoluutionäkemystä.

Tärkeä kysymys kuuluukin, onko meillä tällaisia havaintoja? Ei ole. Se, että kirjallisuudessa on kertomuksia siitä, miten erilaiset rakenteet olisivat voineet kehittyä pikkuhiljaa miljoonien vuosien aikana, ei ole tieteellinen havainto, vaan tarinankerrontaa. Evoluutioteoreetikot sanovat, että me emme voi nähdä uusien rakenteiden kehittymistä, koska se on niin hidasta. Tämä selvä, mutta se tarkoittaa silloin myös sitä, ettemme voi nähdä silloin myöskään todisteita siitä kehityksestä. Se, että näemme kaikenlaisia olentoja, ei ole todiste, että ne kaikki polveutuisivat yksinkertaisemmista kantamuodoista.

Evoluutionäkemyksen mekanismia, mutaatioita ja luonnonvalintaa on voitu tutkia kokeellisesti. Jotta satunnaiset mutaatiot molekyylitasolla puoltaisivat evoluutionäkemystä, niin tulisi olla havaintoja informaatiota luovista mutaatioista. Evoluutionäkemyksen kannalta on valitettavaa ettei yhtään ainoata sellaista havaintoa ole. Tässä linkissä enemmän siitä – Todistusaineistosta ei löydy informaatiota luovia mutaatioita

Luonnonvalinta ei taas ole, uutta kehittävä mekanismi, vaan se kykenee vain ’valitsemaan’ jo olemassa olevasta. Näyttää siis vahvasti siltä, ettei ole tieteellistä havaintoa sellaisesta kehityksestä, joka selittäisi lajien evolutiivisen synnyn.


LUOMISNÄKEMYS

Luomisnäkemys ei taas perustu lajien evolutiiviseen kehitykseen, vaan siihen, että Jumala loi kaikki eliökunnan erilaiset lajityypit. Usein evoluutioon uskovat ajattelevat virheellisesti, että luomisnäkemyksen mukaan Jumala olisi luonut kaikki nykyään havaitut ’lajit’, heti tällaisiksi kuin me nyt ne näemme. Tämän perusteella he sitten sanovat ettei luomisnäkemys vastaa tosiasioita, koska eliöiden on havaittu todistetusti muuttuvan. Tämä virheellinen käsitys perustuu täysin väärään ymmärrykseen siitä, mistä luomisnäkemyksessä on kyse.

Raamattu, joka on luomisnäkemyksen perusta, kertoo, että Jumala loi eliöt lisääntymään lajityyppiensä (kind), mukaan. Lajityyppi (englanniksi kind) ei tarkoita samaa, kuin ihmisen kehittämän vallitsevan taksonomian lajikäsite (species). Raamattu kertoo luotujen lajityyppien muuttumattomuudesta, ei ihmisen kehittämän taksonomian muuttumattomuudesta.

Nykyinen sekulaarien taksonomia (lajikäsite), perustuu ajatukseen, että biologinen laji on ryhmä yksilöitä tai populaatioita, jotka kykenevät saamaan keskenään luonnollisissa olosuhteissa lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä. Tämä lajikäsite on kuitenkin hyvin epätarkka ja epäjohdonmukainen.

Esimerkiksi biologisen lajikäsitteen mukaan täytyisi tanskandoggin ja chihuahuan olla kaksi eri lajia, koska ne eivät kykene lisääntymään vapaasti luonnossa (suuren kokoeron tähden). Kuitenkin me tiedämme, että ne voidaan risteyttää keinosiemennyksellä ja että ne polveutuvat jalostuksen kautta samasta biologisesta lajista. Lisäksi tanskandoggia ja chihuahuaa kutsutaan kumpaakin koiraksi, vaikka ne eivät voi lisääntyä vapaasti luonnossa. Nykyään vallalla oleva biologinen lajikäsite, ei siis ole kovinkaan tarkka ja johdonmukainen, koska se ei objektiivisesti pysty rajaamaan lajeja.

Frank L. Marsh on luonut käsitteen nimeltä perusryhmä, joka vastaa Raamatullista luotua lajityyppiä. Näin siksi, että perusryhmäkäsite, perustuu Raamatun ilmoitukseen, että lajityypit (kind) luotiin lisääntymään vain tyyppiensä mukaan. Täten perusryhmä tarkoittaa seuraavaa: kaikki yksilöt jotka joko suoraan tai epäsuorasti ovat risteytyksen kautta sidoksissa toisiinsa, kuuluvat samaan perusryhmään (luotuun lajityyppiin). Risteymien ei tarvitse olla lisääntymiskykyisiä tai syntyä vapaasti luonnossa. Ne voivat syntyä myös keinotekoisen risteytyksen tuloksena. Perusryhmän määritelmä ei vaadi, että sen edustajat lisääntyisivät keskenään luonnossa, vaikka heillä olisi siihen geneettinen mahdollisuus (esim, tiikeri ja leijona).

Perusryhmän yksilöt ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa lukuisien risteymien kautta. Toisiaan lähelläkään olevien perusryhmien kesken ei ole koskaan havaittu selvää risteymää. Risteymät osoittavat, että eliöryhmien (lajityyppien) välillä on selkeät rajat, joiden avulla perusryhmät voidaan tunnistaa.

Esimerkiksi kaikki nykyään elossa olevat kissalajit voidaan risteyttää keskenään. Kotikissa ja tiikeri ovat yhteydessä toisiinsa risteytymien kautta. Esim, kotikissat voidaan risteyttää 3-9 kiloisen pitkähäntäkissan kanssa, joka risteytyy 11-16 kiloisen oselotin kanssa, joka risteytyy puuman kanssa (35-100 kg), joka on risteytetty leopardin kanssa (30-85 kg), joka voidaan risteyttää 110:stä kilosta massiiviseen 320:een kiloon painavien tiikerien kanssa, jotka taas voivat risteytyä leijonien kanssa. (blogin kuvassa kissaeläinten risteytymisverkosto). 

Se, että kaikki kissalajit ovat risteytymien kautta yhteydessä toisiinsa osoittaa, että ne kaikki kuuluvat yhteen ja samaan luotuun lajityyppiin (perusryhmään). Lisäksi tämä lajityyppi voidaan testata kokeellisesti.

Vastaavasti koiraeläinten heimoon kuuluu yli 30 eri lajia, kuten koirat, sudet, kojootit, sakaalit ja erilaiset kettujen muodot. Nämä kaikki lajit ovat risteytyksen kautta sidoksissa toisiinsa, joko suoraan tai epäsuorasti ja kuuluvat siten samaan koiraeläinten lajityyppiin eli perusryhmään. Koira on onnistuneesti risteytetty esimerkiksi ketun, suden, kojootin ja sakaalin kanssa. Mm, villakoira on risteytetty onnistuneesti suden, kojootin ja sakaalin kanssa. Kokeelliset testaukset osoittavat, että kaikki koiraeläimet ovat risteytymien kautta yhteydessä toisiinsa ja kuuluvat näin samaan luotuun lajityyppiin.

Todella tärkeää on nyt huomata se, että yhdenkään kissaeläimen ja koiraeläimen välillä ei ole koskaan havaittu risteymää. Tämä osoittaa johdonmukaisesti sen, että kissa- ja koiraeläimet kuuluvat eri luotuihin lajityyppeihin. Tämä myös tukee Raamatun ilmoitusta, jonka mukaan eliöt lisääntyvät vain lajityyppiensä mukaan.

Raamatun ilmoituksen perusteella voimme nähdä, että kaikki elävät olennot eivät kuulu samaan elämän sukupuuhun, vaan eliöt kuuluvat omien lajityyppiensä sukupuihin. Toisin sanoen Raamatun mukaan Jumala loi sukupuiden ”metsän”, ja eliöt voivat lisääntyä vain oman lajityyppinsä ’sukupuun’ sisällä ja rajoissa. Tämä on myös juuri se, mitä me voimme tieteellisesti (kokeellisesti) havaita nykyisyydessä! Eri lajityypit (perusryhmät) sisältävät lukuisia risteymiä, jotka eivät kykene risteytymään eri tyyppisten lajityyppien (eläinten) kanssa.

Jumala käski eliöiden olla hedelmälliset, lisääntyä ja täyttää meret ja maa (1.Moos.1.22). Tältä pohjalta voimme ennustaa, että Jumala varusti luodut lajityypit runsaalla muuntelukyvyllä, jotta ne kykenivät täyttämään maan ja sopeutumaan erilaisiin olosuhteisiin. Tämän perusteella lajityyppien sisäinen jakautuminen eri ’rotuihin’ (joita sekulaarit kutsuvat eri lajeiksi), perustuu geneettiseen muunteluohjelmaan. Tämä tarkoittaa, että luotujen lajityyppien kantamuodot omasivat hyvin monimuotoisen perimän, joka mahdollisti sitten hyvinkin erilaisten tuntomerkkien ilmaantumisen saman lajityypin sisällä. Nämä tuntomerkit olivat alkuperäisissä kantalajeissa polymorfisena läsnä tai ne kytkeytyivät säätelymutaatioiden seurauksena, kun eläimet sopeutuivat uusiin elinympäristöihin.

Esimerkiksi tiedämme, että susista on saatu jalostustyön kautta suunnitelmallisella valikoinnilla aikaiseksi kaikki koirarodut, synnyttämättä mitään uusia rakenteita. Tämä todistaa sen, että eliöt sisältävät suuren muuntelupotentiaalin, joka tuottaa biologista muuntelua. Biologinen muuntelu ei perustu uusien alleelien evolutiiviseen syntyyn, vaan jo olemassa olevan aineksen uusiin yhdistelmiin ja valikointiin. Tiedämme myös sen, että jalostustyö köyhdyttää geenivarastoa. Esimerkiksi chihuahua on perimältään jo niin köyhtynyt, ettei siitä voi alkaa jalostamaan tanskandoggia tai dalmatialaista. Tarvittavaa informaatiota ei yksinkertaisesti enää ole tuossa geenivarastossa. Chihuahua ei myöskään pärjäisi muutamaa päivää kauemmin ilman ihmisen apua.

Jalostustyö osoittaa, että ”lajiutumisessa” (esim, susista tanskandoggeihin ja chihuahuiin), jotka eivät enää kykene luonnossa risteytymään, ei kehitetä uusia rakenteita, vaan ainoastaan synnytetään uusia yhdistelmiä jo olemassa olevasta aineksesta. Nämä yhdistelmät ovat rajalliset (luotuun lajityyppiin pakattu muuntelukapasiteetti), ja toistuvat lajiutumistapahtumat pienentävät muuntelukyvyn mahdollisuuksia. Tämän vuoksi pitkälle jalostetuissa koirissa esim, chihuahuassa ei ole enää geneettistä potentiaalia tanskandoggiin, jalostus on tapahtunut geneettisen potentiaalin kustannuksella ja syönyt sen loppuun.


JOHTOPÄÄTÖS

Koska luonnossa havaitut muuntelutapahtumat, jossa esimerkiksi populaatiot jakautuvat osapopulaatioihin eriytymisen ja isolaation seurauksena, tapahtuvat jo olemassa olevan geneettisen potentiaalin rajoissa ja kustannuksella, köyhdyttäen populaatioiden muuntelukapasiteettia, niin muuntelu kulkee evoluutionäkemyksen kannalta väärään suuntaan. Sen sijaan tällainen muuntelu, sopii täysin Raamatun ilmoitukseen luoduista lajityypeistä.

Biologisten tosiasioiden valossa onkin todettava, että evoluutionäkemys perustuu ainoastaan tarinankerrontaan, joka ei vastaa sitä mitä näemme luonnossa. Raamatun ilmoitus on taas täysin johdonmukainen sille mitä me voimme havaita. On ihanaa olla kristitty, kun se mihin uskomme (Raamattu) selittää johdonmukaisesti sen mitä maailmassa tapahtuu, vain todellisen Jumalan sana pystyy siihen.

 

Lähteitä:

- Evoluutio kriittinen analyysi
- Luominen-lehti

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

6Suosittele

6 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (157 kommenttia)

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen

Kreationisti... huh, olet paasannut täällä monta vuotta eikä vieläkään vakuuta.

Mutta ei tässä mitään. Selvästi vakuuttaa muita suomalaisia kun eduskunnassamme on Laura Huhtasaari (todella suosittu), Mika Niikko ja moni muu kreationisti.

Se miten näin on.... noh, pitänee vain nauraa ihmisten hulluudelle, vaikka tekisi mieli itkeä. Joskus maapallo oli useimpien mielestä litteä... joidenkin mukaan vielä nykyäänkin (niitäkin aidosti löytyy).

Täytyy kyllä pisteet antaa omistautumisesta hulluuden julistuksessa. Moni ei jaksaisi kymmeniä (taitaa olla jo satoja) blogipostauksia kreationismin todistamisesta.... mutta valitettavasti uskot selvästi aiheeseesi... eikä mikään, ei mikään voi muuttaa mieltäsi. Olen pahoillani puolestasi ja siitä miten olet käyttänyt elämästäsi vuosikausia. Miten ihmeessä voit uskoa Raamatun olevan "kirjaimellisesti totta ja tieteellisesti tarkka sekä paikkansapitävä" huutomerkin kanssa... ? Todisteita on loputtomiin vastakkaisesta, mutta olet luokkaa "Jehovan todistajat" ja mitä tahansa yrittäisin sanoa, niin ei siitä mitään tulisi. Toivon että olet vain trollannut vuosikaudet oman kieron huumorintajusi vuoksi. Sekin olisi parempi kuin että aidosti uskot teksteihisi.

mikael torppa

Ovaskainen: ***Miten ihmeessä voit uskoa Raamatun olevan "kirjaimellisesti totta ja tieteellisesti tarkka sekä paikkansapitävä" huutomerkin kanssa... ?***

Juuri tässä blogissa on perusteet sille, miksi usko Raamattuun on järkevää ja erityisesti tosiasioihin sopivaa!

Käyttäjän AristotelesDoukas kuva
Aristoteles Doukas

raamattuhan on täynnä toistensa kanssa ristiriidassa olevaa tekstiä, ja sitä pidät "tieteellisesti tarkkana ja paikkaansapitävä"??

:D hillitttöman hauskaa

http://www.vapaasana.net/artikkelit/2007/11/raamat...

http://skepticsannotatedbible.com/highlights.html

http://www.vapaa-ajattelijat.fi/kritiikki/raamattu...

tämäkö nyt on tieteellisesti tarkkaa??

1. Samuelin kirja
1. Sam. 15:3 "Näin sanoo Herra Sebaot: Mene siis ja voita amalekilaiset, ja vihkikää tuhon omaksi kaikki, mitä heillä on; äläkä säästä heitä, vaan surmaa miehet ja naiset, lapset ja imeväiset, raavaat ja lampaat, kamelit ja aasit." [raavas = nauta]
15:7-8 Saul tappaa kaikki amalekilaiset.
27:8-11 Daavit tappaa heidät kaikki (jälleen).
30:1 Amalekilaiset hyökkäävät jälleen.

Käyttäjän holappatimo kuva
Timo Holappa

"Se miten näin on.... noh, pitänee vain nauraa ihmisten hulluudelle, vaikka tekisi mieli itkeä. Joskus maapallo oli useimpien mielestä litteä... joidenkin mukaan vielä nykyäänkin (niitäkin aidosti löytyy)."

Rami, ettet nyt nauraisi omalle hulluudellesi, sillä Luojasi toteaa Raamatussa Psalmi 53.2: Hullu sanoo sydämessänsä: "Ei ole Jumalaa".

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen

"Rami, ettet nyt nauraisi omalle hulluudellesi, sillä Luojasi toteaa Raamatussa Psalmi 53.2: Hullu sanoo sydämessänsä: "Ei ole Jumalaa"."
************************************************

No toivoa sopii ettei ainakaan sitä Vanhan Testamentin jumalaa ole olemassa. Se oli ihan perverssi ja sadistinen (massa)murhaaja-jumala. Joskus tosin laittoi vain kuolemanenkelinsä murhaamaan kuten Egyptissä esikoispojat (siis monet ihan vauvatkin). Mutta Vanhan Testamentin jumalalle tuo ei ollut mitenkään poikkeavaa kuten voisin todistaa monien raamatun kohtien kautta. Hänhän murhautti vasemmalta ja oikealta kautta koko Vanhan Testamentin.

Sama jumala on myös Uudessa Testamentissa eikä hän tainnut edellisiä tekojaan katua (ei jumalalla mitään häpyä). Hullu voin olla, mutta tuo "Jumala" on vielä paljon hullumpi ainakin jos blogin kirjoittajaa pitäisi uskoa että Raamattu-teos on ihan "kirjaimellisesti totta".... silloin blogin pitäjän "jumala" on seinähullu tai luultavasti paljon paljon pahempaa. Mooses esim. sai Jumalansa leppymään "kultainen vasikka" -episodin jälkeen murhautettuaan 3 000 ihmistä ja Mooses komensi Jumalan ohjauksessa tappamaan erään kaupungin miehet, naiset, lapset ja eläimet (miksi eläimetkin? tai eh, lapset ? ).. ja se oli Herralle nautinnollista.

Hullu voin minäkin olla, mutten noin hullu. Ja te seuraatte noin hullua Jumalaa? Olematonhan se on, mutta jos olisi olemassakin niin olisi moraalitonta seurata moista sosiopaattia.

Eli vaikka Torppa kreationismisi olisi totta (mitä se tosiaankaan ei ole), niin siitä huolimatta olisi moraalitonta seurata hullua murhaaja/sadisti-jumalaasi... vaikka hän kuinka jakaisi kiduttavia helvetti-tuomioitaan "vääräuskoisille"/uskottomille... ja mitä muuta sadistiselta jumaluudelta voisi odottaakaan. Tuollainen julma, mielipuoli jumala ei ansaitsisi palvontaa vaikka olisikin olemassa (onneksi ei ole).

mikael torppa Vastaus kommenttiin #28

Ne vauvat kuolivat Egyptissä heidän vanhempiensa kapinan seurauksena. Syy oli ihmisessä, ei Jumalassa. Luojalla on tietysti oikeus tuomita luotunsa, niin kuin Hän oikeaksi näkee. Jumala on kuitenkin oikeudenmukainen ja tuomitsee siitä, minkä on ilmoittanut laittomuudeksi. Se, että Luoja tuomitsee laittomuuden harjoittajat voi tietysti tuntua laittomuudessa elävältä, ikävältä ja hullulta, mutta ei tuollaiset syytteet muuta totuutta miksikään.

Lisäksi nuo Jumalanpilkat, jossa Häntä syytetään sadistiseksi, on aina irrotettu asiayhteydestä ja kokonaiskuvasta, siinä tarkoituksessa, että Jumalan tuomiot saataisiin näyttämään mahdollisimman epäoikeudenmukaisilta. Kuitenkin jos asioita tarkasteltaisiin oikeassa asiayhteydessä suhteutettuna kokonaiskuvaan, niin kaikki Jumalan teot ovat täysin oikeita ja oikeudenmukaisia.

Tämä blogikirjoitus, käsittelee kuitenkin lähtökohtaisesti biologiaa ja sitä mikä historiankuvaus sopii siihen parhaiten. Ymmärrän kyllä myös Ovaskaisen pyrkimyksen aiheen vaihtoon, sillä kehitysoppi ei näytä millään istuvan tosiasioihin sopivaksi.

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen Vastaus kommenttiin #33

"Ne vauvat kuolivat Egyptissä heidän vanhempiensa kapinan seurauksena. Syy oli ihmisessä, ei Jumalassa"
**************************************************

Jooh, haluan kuulla lakituvassa sen kun jotain syytetään tuhansista vauvojen murhista.... ja murhien tekijä syyttää tekosistaan jotain muuta tyyliin:

JUMALA SYYTETTYNÄ VASTAA:
"... no mun vain piti näin tehdä, koska oon katos eh, jumala.... ja se faarao ei kumartanut minua eli mun vain piti teurastaa tuhansia lapsia katos, ei oo helppoa olla Jahve/Jehova/whatever-jumala. Ihan piruuttani en edes kostanut faaraolle suoraan, vaan ihan kaikille syyttömille egyptiläisperheille tappaen heidän lapsensa.... tuhansia meni, kiljuen kuolivat, mutta siitäs saivat. Ei oo mun ainut massamurha tuo katos. Tunnustanko ne muutkin hirmuteot?"

Torpalla ei paljon ole kehitysopista sanottavaa, kun ei ole yhtä ainutta ihmistä vakuuttanut vuosikausien yrityksistä huolimatta. Pisteet yrityksestä kuitenkin. Ei vain ole toiminut.

Edelleen toivon että olet trolli :D Paljasta nyt. Pääset top-10 listalle parhaimmista ja sitkeimmistä trollaajista. Jos olet aito, niin se on vain kamalan säälittävää.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #36

Mistä sinä tiedät ettei yksikään ihminen ole vakuuttunut kirjoituksistani? Oletko käynyt asiaa kenties kysymässä jokaiselta, joka on blogiani lukenut? Vai trollaatko ainoastaan blogissani, tuollaisilla tokaisuilla?

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen Vastaus kommenttiin #38

Se on vain (myönnettäkööt) yltiöpositiivinen kuvitelmani ihmisistä eli ihmiset eivät ole ihan täysin hölmöjä (no ok, tiedän toisin, mutta sanoinkin että se on kuvitelma... aidosti monet ihmiset ovat helpostikin höynäytettävissä).

Surullista on mikäli jotkut ovat langenneet hölynpölyysi :( Ota nyt itseäsi niskasta kiinni ja sano että olet vain trollannut kaikki nämä vuodet :D Voit käyttää aikaasi paremminkin. Ei kukaan (toivottavasti) ole uskonut järjettömiä tekstejäsi missään vaiheessa muutenkaan, mutta olemme saaneet paljon viihdettä.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #39

No hyvä, että olet saanut viihtyä blogieni seurassa :)

Käyttäjän jorikajanto kuva
Jori Kajanto Vastaus kommenttiin #39

Se on ainakin merkillepantavaa, että ateistit lähes poikkeuksetta sortuvat uskovien erilaiseen nimittelyyn, taitaa heitä kovasti kiinnostaa uskovien kirjoitukset ja Jumala, vaikke eivät niihin usko. Jokinhan täytyy ateisteja ärsyttää asiassa.

Käyttäjän AristotelesDoukas kuva
Aristoteles Doukas Vastaus kommenttiin #33

eihän raamatun luomiskertomus osu edes lähelle totuutta.
virheitä täynnä.

Luontijärjestys

1. Moos. 1:1-31 antama järjestys;
1. Päivä: Taivas, Maa, Valkeus ja Pimeys. Jumala määrittelee päivän ja yön.
2. Päivä: Vesi, niin meressä kuin taivaan yläpuolellakin (!). Kasvit, Puut.
3. Päivä: Luodaan aurinko, maa ja tähdet (ajanlaskun ja navigaation helpottajina).
4. Päivä: Luodaan meressä elävät (valaat ja kalat) sekä linnut.
5. Päivä: Eläimet ja lopuksi Ihmiset.
6. Päivä: ? (King Jamesin Raamatunversion mukaan Ihminen luotiin 6. Päivänä).
7. Päivä: Lepopäivä (Jumala pitää vapaapäivän).
On huomion arvoista, että kolmen ensimmäisen päivän aikana kerrotaan löytyneen 'päiviä', 'iltoja' sekä 'aamuja' -- näin siis ennen auringon luontia.
vs.

2. Moos. 2:4-25 antama järjestys;
Maa ja taivas (sumuinen).
Aatami, ensimmäinen ihminen (autiolla maapallolla).
Kasvit ja puut.
Eläimet ja linnut.
Eeva, ensimmäinen nainen (Aatamin kylkiluusta).
1. Moos. luvut 1 ja 2 antavat erilaisen version niin kasvien, eläinten, auringon/tähtien kuin ihmisenkin luontijärjestyksestä.

http://www.vapaa-ajattelijat.fi/kritiikki/raamattu...

http://infidels.org/library/modern/paul_carlson/nt...

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen

Kehäpäätelmää. Jumalaa perustellaan jumalalla.

Käyttäjän jorikajanto kuva
Jori Kajanto Vastaus kommenttiin #77

Kerropa sitten, miksi ateistit yleensä nimittelevät uskovia, vaikka heille pitäisi olla sama mitä uskovat sanovat, koska ateistit eivät usko JUmalaan?

Käyttäjän TomiAalto1 kuva
Tomi Aalto

Rami, evoluutioteorialle ei löydy ainuttakaan tieteellistä todistetta. Sen sijaan evoluution kumoavia tieteellisiä todisteita on vaikka kuinka paljon:

- Ihmisen genomissa on populaatiotasolla laskettuna yli 10 miljoonaa geenivirhettä.
- Ihmisen genomissa on yli 203 000 sairautta aiheuttavaa geneettistä mutaatiota. Joka vuosi havaitaan yli 10 000 uutta haitallista mutaatiota.
- Suurin osa ihmisen DNA:n mutaatioista on tapahtunut viimeisen 5000 vuoden aikana Nature:n julkaisun mukaan.
- 10% ihmisistä elää geneettisen vaurion aiheuttaman sairauden kanssa.
- Vakavasti otettava tiede ei tunne ainuttakaan hyödyllistä satunnaista mutaatiota.

Johtopäätelmät ovat selkeät: Evoluutiolle ei ole olemassa mekanismeja. Havaitsemme ainoastaan biologisen informaation katoamista ja rappeutumista.

Käyttäjän Poika kuva
poika heinänen

Onko Mikael heittää listaa luoduista lajeista. Olisi kiva murtaa uskosi löytämällä virhe (lupaan löytää).

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman

Kaipaisin luomiskertomukselle muitakin lähteitä kuin raamatun. Eikä kristittyjen jumalasta ole muita todistuksia kuin tuo sangen vanha kertomus. Mikseivät kansat muualla maailmassa kerro mitään juutalaisten jumalasta, esimerkiksi austaraalian kantaväestö, suomalaiset, intialaiset jne?

Käyttäjän holappatimo kuva
Timo Holappa

"Eikä kristittyjen jumalasta ole muita todistuksia kuin tuo sangen vanha kertomus."

Kyllä löytyy. Universumi.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman

Mikä todistaa sen puolesta, että universumin olemassaololla on jotain tekemistä kristittyjen jumalan kanssa?

Käyttäjän holappatimo kuva
Timo Holappa Vastaus kommenttiin #9

Universumi on Raamatun Jumalan luomistyön aikaansaannos!

Käyttäjän RaimoTossavainen kuva
Raimo Tossavainen Vastaus kommenttiin #10
mikael torppa

Manulle,

Raamattu sisältää Hänen (Luojan) todistuksen maailmankaikkeuden alusta, joka oli ainoana paikalla, kun elämä ilmaantui. Nämä tapahtumat Hän sitten ilmoitti Henkensä kautta palvelijalleen Moosekselle, joka sihteerin tavoin kirjasi Pomonsa sanelun ylös. On selvää, että tällainen silminnäkijätodistus on ylivoimaisesti paras, mikäli mielimme tietää, miten kaikki on saanut alkunsa.

Maailma on myös täynnä erilaisia aihetodisteita, jotka tukevat nimenomaan Raamatun ilmoitusta. Todisteet viittaavat mm siihen, että muinaiset kiinalaiset palvoivat samaa Jumalaa kuin nykypäivän kristityt. http://luominen.fi/kiinan-alkuperainen-tuntematon-...

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman

Miksi vain Moosekselle, eikö tällainen tieto olisi kannattanut jakaa kaikkialle, kaikille kansoille?

mikael torppa Vastaus kommenttiin #19

Tieto luomisesta on alun perin ollutkin kaikilla, kun ihmissuku alkoi kasvaa vedenpaisumuksen jälkeen, sillä Nooa ja hänen lapsensa tunsivat hyvin luomistapahtumat, jotka olivat perimätietona heille kulkeutuneet. Kiinalaiset ovat hyvä osoitus siitä, että luomiskertomus perustuu historiallisiin tosiasioihin. Mooses sai myöhemmin vain täysin tarkan kuvauksen siitä, miten ja missä järjestyksessä Jumala kaiken teki. Tätä tietoa Jumalan seurakunnan tulisi sitten levittää ympäri maailmaa.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman Vastaus kommenttiin #22

Miksei Väinämöiselle kerrottu luomistarinasta? Entäpä Jeesus? Miksi hän eli syrjäisessä Rooman provinssissa, hän oli kuitenkin kaikkien ihmisten jumalan poika raamatun kertomusten mukaan.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes Vastaus kommenttiin #22

Eikös Jumalan ensimmäinen poika Jumalan antamalla voimalla luonut ainakin Raamatunmukaan kaiken, jota on Taivaissa ja maanpäällä.
Sielujen luominen on lopetettu ja senvuoksi Julanpojan tuli tulla veljiensä kaltaiseksi syntyessään ihmiseksi.

Lusifer on Allah vähine profeetoineen.

Ei Jumala lähettänyt poikaansa, että"meillä rauha olii", vaan Hän tuli omasta vapaasta tahdostaan, jonka Jumala on antanut kaikille luomakunnassa, niin myös Lusifeerille.

Käyttäjän PaholaisenAsianajaja kuva
Juha Leinivaara

Entäpä jos meillä olisi kissalajit A, B ja C. Joista kaikkien on havaittu risteytyvän keskenään, mutta sitten tapahtuu mutaatioita C-lajissa. Ne eivät enää risteydy mitenkään A:n ja B:n kanssa.

Uusi perusryhmä on ilmestynyt?

mikael torppa

Tällöin tietäisimme, että nämä kaikki kuuluvat samaan lajityyppiin, koska risteytymishavainto niiden välillä olisi olemassa, vaikka ne enää eivät siihen kykenisi. Nykyään keinosiemennyksen kautta voidaan vielä kokeellisesti tutkia tarkemmin sitä, pystyvätkö eläimet risteytymään, jotka eivät siihen luonnossa kykene.

Meidän ihmisten on myös mahdotonta täysin tarkasti saada selville sitä, mitkä eliöt kuuluvat samoihin alkuperäisiin luotuihin lajityyppeihin. Perusryhmäbiologia on kuitenkin kaikista tarkin ja johdonmukaisin, sekä tieteellisin taksonomia. Perusryhmäbiologia on sopusoinnussa perinteisen taksonomian kanssa ja laajentaa sitä järkevästi. Biologiseen lajiin kuuluvat ovat sidoksissa toisiinsa luonnollisissa olosuhteissa tapahtuvan risteytymisen kautta (geneettinen taso). Kaikki biologiset lajit jotka selvästi muistuttavat toisiaan kuuluvat samaan sukuun (morfologinen taso) ja kaikki suvut jotka periaatteessa ovat risteytettävissä kuuluvat samaan perusryhmään (morfogeneettinen taso).

Käyttäjän Poika kuva
poika heinänen

Olemmeko me ihmiset yksi luotu laji? Ei ollut listassa mukana.
Mitä se tarkoittaa jos ihminen pystyy lisääntymään jonkun toisen kädellisen kanssa keinohedelmöityksellä?

mikael torppa Vastaus kommenttiin #18

pojalle,

Kyllä ihmiset ovat oma luotu laji. Monet sanoo, että luomisteoria ei täytä tieteellisen teorian kriteereitä, kun se ei ole falsifioitavissa. Tässä he ovat kuitenkin väärässä, sillä luomisteoria on falsifioitavissa. Esimerkiksi jos voitaisiin osoittaa, että ihminen kykenee risteytymään, jonkin eläimen kanssa, niin se olisi vahva todiste luomisteoriaa vastaan. Sellaista näyttöä ei kuitenkaan ole. Ei vaikka on yritetty ja kovasti - "Stalinin ihmisapina-supersoturit" - http://creation.com/stalins-ape-man-superwarriors-...

Se ettei ihminen ole kyennyt todisteiden valossa risteytymään, muun kuin ihmisen kanssa, on taas kovaa näyttöä luomisteorian puolesta.

Käyttäjän Poika kuva
poika heinänen Vastaus kommenttiin #20

"Se ettei ihminen ole kyennyt todisteiden valossa risteytymään, muun kuin ihmisen kanssa, on taas kovaa näyttöä luomisteorian puolesta."

Kelpaako tälläinen kyhäelmä?

http://www.hs.fi/tiede/art-2000005063451.html

mikael torppa Vastaus kommenttiin #21

Ei tietenkään, kun eihän tuo osoita mitenkään sitä, että ihminen voisi risteytyä sian kanssa. Se, että eri eliöstä siirretään toiseen hieman jotain ainesta, ei ole osoitus, että ihminen kykenisi saamaan sian kanssa yhteisiä jälkeläisiä.

Käyttäjän Poika kuva
poika heinänen Vastaus kommenttiin #23

Tuohan osoittaa hyvin että voivat saada yhteisiä jälkeläisiä. Ei toki peiton alla pimeässä.

Oikeastaan noissa hommeleissa vältetään ihan viimeiseen asti tekemästä vahingossakaan sitä sekasikiöjälkeläistä, jonka teko on paitsi mahdollista niin nykyään myös melko helppoa.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #24

Ei tuo osoita, että ihminen kykenisi risteytymään sian kanssa. Kaikilla eliöillä on paljon samanlaisia geneettisiä ohjeita, koska meidät on tehty elämään samalla maapallolla samojen luonnonalaisuuksien mukaan, sika ja ihminen kykenevät syömään ja juomaan samanlaista ravintoa, koska perimämme sisältö on tietyssä suhteessa samantyylinen, johtuen kyvystä samanlaiseen toimintaan. Tämän vuoksi ihminen pystyy laboratoriossa ottamaan ihmisestä jotain geneettistä materiaalia (joka samanlaisuudesta johtuen toimii myös sian kanssa) ja yhdistämään sen sikaan, mutta se ei tarkoita alkuunkaan sitä, että lopputulos olisi sian ja ihmisen jälkeläinen.

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen Vastaus kommenttiin #20

Torppa kirjoittelee kummallisia. Ensin tämä itse blogikirjoituksesta:

"perusryhmä tarkoittaa seuraavaa: kaikki yksilöt jotka joko suoraan tai epäsuorasti ovat risteytyksen kautta sidoksissa toisiinsa, kuuluvat samaan perusryhmään (luotuun lajityyppiin). Risteymien ei tarvitse olla lisääntymiskykyisiä tai syntyä vapaasti luonnossa. Ne voivat syntyä myös keinotekoisen risteytyksen tuloksena. Perusryhmän määritelmä ei vaadi, että sen edustajat lisääntyisivät keskenään luonnossa, vaikka heillä olisi siihen geneettinen mahdollisuus"

Ja sitten kommentissa tämä:
"Esimerkiksi jos voitaisiin osoittaa, että ihminen kykenee risteytymään, jonkin eläimen kanssa, niin se olisi vahva todiste luomisteoriaa vastaan."

Ensimmäisen lainauksen perusteella se, että ihminen voisi risteytyä toisen lajin kanssa, tarkoittaisi, että ihminen kuuluisi samaan perusryhmään sen toisen lajin kanssa. Ei se suinkaan olisi todiste luomisoppia vastaan, jos Torpan blogikirjoituksessaan esittämä määritelmä on oikea.

Afrikan ulkopuolisen ihmiskunnan perimästä 1-4 prosenttia on samaa kuin neandertalinihmisen. Kuinka Torppa selittää tämän havainnon Raamatun avulla?

Yksi tieteellisen teorian ominaisuuksista on, että sen avulla on mahdollista tehdä ennusteita, joiden toteutumista voidaan testata. Mitä ennusteita luomisopin pohjalta on tehty?

mikael torppa Vastaus kommenttiin #31

Salminen: ***Afrikan ulkopuolisen ihmiskunnan perimästä 1-4 prosenttia on samaa kuin neandertalinihmisen. Kuinka Torppa selittää tämän havainnon Raamatun avulla?***

Siten, että neandertalinihminen oli perimältään täysi ihminen, Aadamin ja Eevan jälkeläinen. Lainaus seuraavasta linkistä - Tolkkua väitteisiin ”apinaihmisistä” - http://luominen.fi/tolkkua-vaitteisiin-apinaihmisista

- "Evolutionisti Donald Johanson, kuuluisan ”Lucy”-fossiilin löytäjä, kirjoittaa Darwinin puolustajasta ja ystävästä, biologi Thomas Huxleysta:

”Huxley kykeni valitsemaan nykyisten ihmiskallojen joukosta sarjan kalloja, joiden piirteet johtavat ’lähes huomaamattomien muutosten’ kautta nykykalloista neandertalilaisten kalloihin. Neandertalilaiset eivät toisin sanoen olleet laadullisesti erilaisia tämän päivän Homo sapiensiin verrattuina.”

Huxley ei uskonut, että neandertalilaiset kehittyivät nykyihmisiksi, vaan piti heitä täysin ihmisinä. ”Vakiintuneen” evoluutionäkemyksen mukaan he eivät olleet nykyihmisten esi-isiä, vaan ennemminkin sivuhaara. Huxleyn kallot sopivat kuvaan täysin, kun ymmärretään, että neandertalilaiset olivat vain eräs raskastekoisempi ryhmä ihmisperheessämme.

Entinen venäläinen nyrkkeilijä Nikolai Valujev (1973–) voitti useita mestaruuksia ja on historian pisin ja painavin nyrkkeilymestari (2,1 m ja 145 kg). Hänen jykevä olemuksensa muistuttaa meitä siitä, että DNA-tutkimusten perusteella osa jykevien neandertalilaisten geeneistä on edelleen läsnä, varsinkin Itä-Euroopan kansoissa."

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen Vastaus kommenttiin #35

Kolmesta argumentistani Torppa vastaa vain yhteen, ehkä siksi, että siihen hän pystyi kopioimaan vastauksen valmiiksi.

T.H. Huxley vaikutti 1800-luvulla; hänen näkemyksensä eivät ehkä kelpaa kaikilta osiltaan perusteluiksi. Lisäksi on aika yllättävää, että Torppa ottaa esille juuri Huxleyn, jota aikoinaan kutsuttiin Darwinin bulldogiksi, koska hän puolusti niin kiivaasti Darwinin evoluutioteoriaa. - En ymmärrä, mitä todistusvoimaa on venäläisen nyrkkeilijän ulkonäöllä, mutta ehkä se on kreationistipiireissä kovinkin väkevää todistelua.

Neandertalilainen oli meille läheistä sukua, mutta koska lajien rajat eivät valitettavasti ole aina kovin tarkkarajaisia, ei ole mahdollista ehdottomasti todeta, että olisimme samaa lajia. Fyysiset erot ovat sen verran selvät, että nykykäsitys pitää lajeja erillisinä.

Torppa ei huomannut kommentoida sitä, että miksi mainittuja 1-4 prosenttia "neandertalilaisgeenejä" ei ole tavattu afrikkalaisissa. Evoluutioteorian avulla tämän selittäminen on kyllä lapsellisen helppoa. Lisäksi jäi vaille vastausta se, mitä ennusteita luomisopin perusteella on tehty.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #42

Salminen: ***Torppa ei huomannut kommentoida sitä, että miksi mainittuja 1-4 prosenttia "neandertalilaisgeenejä" ei ole tavattu afrikkalaisissa. Evoluutioteorian avulla tämän selittäminen on kyllä lapsellisen helppoa. Lisäksi jäi vaille vastausta se, mitä ennusteita luomisopin perusteella on tehty.***

Neandertalilaisten on todettu risteytyneen nyky-ihmisen kanssa ja siten ne voidaan myös ihan sekulaarienkin taksonomian, mukaan nähdä saman lajin ihmisinä. "The FOXP2 gene supports Neandertals being fully human" - http://creation.com/foxp2-gene-neandertals-human

Niin saattaa olla, että Afrikassa oli yksi osa, joidenka perimässä ei oltu havaittu näitä neandertalilaisgeenejä. Se selittyy helposti sillä, että nämä afrikkalaiset ovat olleet aina sillain melko suljettu yhteisö, etteivät he ole risteytyneet muiden ihmisryhmien kanssa. Eivät ainakaan sellaisten, jotka ovat omanneet näitä piirteitä. Kun Jumala hajotti ihmiset Baabelista ympäri maailman, niin eivät kaikki ryhmät olleet täysin geneettisesti identtisiä, vaan ne kantoivat omia lajin sisäisiä piirteitään. Jos joku ryhmä sitten pysyy kohtuullisen "suljettuna", niin se voi jäädä ilman joitain piirteitä. Tästä kaikesta paljon tarkemmin tässä linkissä - "Aatami, Eeva ja Nooa vs. moderni geenitiede" - https://www.sauluslahetys.com/uutiset.html?a100=117

Ps, tämä blogi perustui jo Raamatun ilmoituksen kautta tehtyihin ennustuksiin, jotka on johtanut mm perusryhmäbiologiaan. Niitä ennustuksia voi tehdä vaikka ja kuinka ja niistä ehkä kirjoitan enemmän huomenna, jos Herra suo. hyvää yötä.

Käyttäjän AristotelesDoukas kuva
Aristoteles Doukas Vastaus kommenttiin #20

tiede on kanssasi eri mielta siihen kenen kanssa ihminen on pariutunut.;
ja tieteella on todisteet, sinullla ei ensimmaistakaan.

https://yle.fi/uutiset/3-9736697

Käyttäjän AristotelesDoukas kuva
Aristoteles Doukas Vastaus kommenttiin #20

sulla on vaaraa tietoa.

.https://yle.fi/uutiset/3-9736697

Käyttäjän PaholaisenAsianajaja kuva
Juha Leinivaara

Silloin se tarkoittaisi sitä, ettei perusryhmän määritelmällä ole määritelmän mukaan mitenkään mahdollista, että uusia perusryhmiä ilmestyy.

Huomaatko mikä ongelma siitä syntyy?

mikael torppa Vastaus kommenttiin #30

Mikäli huomaisimme täysin uusien elimien, rakenteiden ja rakennesuunnitelmien kehittymistä, niin perusryhmämalli ei toimisi, koska eliöistä kehittyisi silloin rakenteeltaan erilaisia ja eri tyyppisiä eliöitä, joidenka aikaisemmat muodot ovat kyenneet risteytymään. Koskaan ei ole kuitenkaan tieteellisesti havaittu tällaisten uusien rakenteiden ja rakennesuunnitelmien kehittymistä, jopa mekanismi sellaiselle puuttuu.

Sillä blogissa tuli jo esille, että havaitut muuntelutapahtumat, kulkevat evoluutionäkemyksen kannalta täysin väärään suuntaan. Se mitä voimme havaita sopii taas täysin perusryhmäbiologiaan.

Käyttäjän Poika kuva
poika heinänen Vastaus kommenttiin #37

Pitikin palata vielä aiempiin homo-suvun edustajiin, jotka siis kaikki ovat samaa nykyihmistä.

Mieleeni tuli babel ja puhe. Varhaisemmilla homo-suvun edustajilla ei ollut rakenteensa puolesta mahdollista puhua yhteistä kieltä ennen kuin kielet sekoitettiin (vai miten se meni?), ja jopa viimeisellä homolla ennen meitä on ollut vaikeuksia muodostaa käyttämiämme äänteitä, ainakaan riittävän puhtaasti (ehkä kuten jotkut koirat osaavat "laulaa", ei enempää).

Onko tuossa babel-tarussa jotain ristiriitaista aiempien homojen anatomian kanssa, joka kielii vahvasti kyvyttömyyttä nykytasoiseen äänteidenmuodostukseen?

Itsestäni tuo tuntuu varsin ristiriitaiselta.

Jotenkin olin melko varma, että baraminologia on se kompastuskivi. Hieman yllätti se, että olitte eläimet sujuvasti lisänneet ristiriidan ilmetessä, mutta aiemmat homolajit kompastutti lopullisesti.

Mielestäni löysin nyt siltikin ongelman, johon teillä ei ole ratkaisua (ennen uutta tietoa).
Voimme siis pitää kumottuna sitä hypoteesia, että raamattu on kirjaimelliseti totta ja jumalan itsensä suomeksi kirjoittama 6000 vuotta sitten.

Kiitti ja kuitti.

e. vielä kun koko luomakunta kärsii jatkuvasta rappiosta, niin miten rappio ei koske äänihuulia kaikkine lisälaitteineen, joita tarvitaan äänteiden (=puheen) muodostuksessa?

mikael torppa Vastaus kommenttiin #50

En varmaan nyt aivan ymmärtänyt tätä sinun löytämääsi ongelmaa, mutta jos viittaat siihen ettei kehitysopin kuvaamilla, varhaisilla apinaihmisillä ollut kykyä puhua ja siten Baabel-kertomus olisi virheellinen, niin vertaat nyt kahta erilaista alkuperämallia toisiinsa ja ihmettelet, miksi ne eivät istu.

Nuo mainiot kehitysopin sankarit (apinaihmiset) on löydettävissä vain kehitysopin oppikirjoista, luonnossa niitä ei ole koskaan tavattu. Maailmassa olevat lukuisat kielet on mahdollista ryhmitellä ”perheiksi”. Mutta näiden ”perheiden” välillä ei ole linkkejä. Toisin sanoen, kun Jumala sekoitti Baabelissa sukukuntien kielet ja hajotti heidät ympäri maailmaa, niin nämä hajotetut sukukunnat olivat "kantakieliä" niistä syntyneille "kieliperheille". Kuitenkaan näiden kieliperheiden välillä ei ole linkkiä, vaan ne on johdettavissa omiin Baabelin hajaannuksen alkukieliin (kantakieliin) ja juuri tämän me löydämme todistusaineistosta - "Kielten synty" - https://luominen.fi/kielten-synty-luotiinko-kaikki...

Mielenkiintoista ja johdonmukaista, että niin geneettiset kielet (eri lajityyppien perimät), kuin puhekielet luotiin omiksi kantaryhmiksi, joista on sitten syntynyt uusia kieliperheitä, näiden kantaryhmien sisällä, eikä eri kantaryhmien välillä ole linkkejä.

Käyttäjän Poika kuva
poika heinänen Vastaus kommenttiin #52

Mutta olet tavannut monia Neandertalin ihmisiä, vai ovatko nekin vain apinaihmisiä satukirjoista?
Mitkä homo-lajin edustajat te kelpuutatte joskus eläneiksi? Taas kelpaisi luettelo.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #54

poika jos aihe kiinnostaa, niin tilaa tämä kirja - "Myytti apinaihmisistä" - http://www.datakirjatkustannus.fi/Lubenow.html

Siinä on perusteellinen selvitys, siitä mitä on todellisuudessa löydetty listoineen päivineen, näistä niin sanotuista apinaihmisistä.

Näin linkki esittelee kirjan: "Monet ihmisen esihistoriaan liittyvät yleisesti hyväksytyt ”tosiasiat” ja niiden ”rationaaliset perustelut” paljastuvat yhä useammin olemattomiksi. Malliesimerkki tästä on kehityskulkue, joka alkaa apinamaisesta olennosta ja päättyy ihmiseen. Kyseessä on myytti, sillä apinan ja ihmisen välimuotoja on etsitty turhaan jo yli sata vuotta, vaikka fossiilimateriaalia ja erityisesti ihmisfossiileja onkin olemassa paljon enemmän kuin yleisesti luullaan.

Professori Marvin Lubenowin kirja paljastaa ihmisen esihistoriaan liittyvän fossiiliaineiston todellisen luonteen ja osoittaa miten darvinismi on menettämässä näennäistä järkevyyttään ja osoittautumassa tieteelliseksi myytiksi."

Käyttäjän TomiAalto1 kuva
Tomi Aalto Vastaus kommenttiin #54

Neandertalinihmisen genomi on 99.84 prosenttisesti samanlainen meidän genomimme kanssa, mikä todistaa, että he olivat ihan tavallisia ihmisiä. Heidän morfologiset eroavaisuutensa perustuvat ravintotekijöiden säätelemiin 'kytkimiin', jotka vaikuttavat geenien säätelyyn.

Hakusanat: neandertals 99.84% epigenetic switches

Käyttäjän AnttiKoivula1 kuva
Antti Koivula Vastaus kommenttiin #93

Kertoisitko tarkemmin tästä prosessista, mitä pitää syödä jotta sapiens muuttuu neaderthalin ihmiseksi? Essunkaa sää vain nyt valehtele?

Käyttäjän Poika kuva
poika heinänen Vastaus kommenttiin #37

Kelpaako tämä esimerkiksi uudesta rakenteesta? Vai onko meidät luotu kuusisormiseksi, mutta olemme surkastuneet viisisormisiksi?

https://en.wikipedia.org/wiki/Polydactyly

mikael torppa Vastaus kommenttiin #58

Eihän poika sormi ole ihmiselle uusi rakenne. Siivet sen sijaan olisi. Tuollainen ylimääräinen sormi, tuottaa aina kantajalleen suuri ongelmia. Kyseessä on ongelma, joka vaatii yleensä aina leikkausta. Ajattelepa sitä, että Hesarin saadessasi huomaisit, että se on tuplasti normaalia paksumpi. Olisit varmaan iloinen siitä, että saat nyt enemmän tietoa tapahtumista, mutta sitten huomaisitkin, että samat uutiset olivatkin vain monistuneet kahdesti sinulle. Mitä uutta tietoa se toisi, että jo olemassa olevat tuplataan. Ei mitään.

Käyttäjän Poika kuva
poika heinänen Vastaus kommenttiin #60

Mitä horiset? Ei tarvitse ositella hesaria, vaan voimme vaimon kanssa lukea samaan aikaan samaa sivua. Tai naapuri saa ilmaisen hesarin :)

Eikä muuten tuota aina ongelmia, eikä leikata aina; on tavattu myös toimivia extrasormia, jotka jätetään leikkaamatta.

Kaksi toimivaa päätä yhdessä ruumiissa siis kuittaisit että ei pää ole uusi rakenne.

Tämä on sitä kuuluisaa pulushakkia :)

mikael torppa Vastaus kommenttiin #62

Evoluutionäkemyksen mukaan ihminen on kehittynyt mikrobeista pitkän kehityssarjan kautta. Onnistuuko tämä kehitys vain tuplailemalla mikrobin jo olemassa olevia rakenteita? Ei tietenkään, vaan täytyisi kehittyä ennestään täysin uusia rakenteita ja rakennesuunnitelmia.

Käyttäjän Poika kuva
poika heinänen Vastaus kommenttiin #60

"Eihän poika sormi ole ihmiselle uusi rakenne. Siivet sen sijaan olisi."

Entä häntä? Niitäkin on nähty ihmisillä.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #63

En niitä mutaatioita kutsuisi oikeiksi hänniksi. Lisäksi rakenteen menetys ei kyllä puolla mitenkään sitä, että ihminen olisi kehittynyt mikrobeista pitkän kehityssarjan kautta, sillä se kehitys vaatii uusia rakenteita, ei niiden menetyksiä.

Käyttäjän Poika kuva
poika heinänen Vastaus kommenttiin #65

Tässä hienosti tunnustat yhteiset kantamuodot, koska lasket hännän ihmisen menetetyksi rakenteeksi. :)
Onneksi olkoon, voit lopettaa vaahtoamisen ja antaa hieman aikaa elämälle.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #65

Jos häntä on ihmisen rappeutumisprosessissa kadonnut (-luuta lukuunottamatta) niin millainen häntä oli Adamilla ja Evalla? Koska se katosi? Oliko Abraham, Mooses tai Nooa vielä hännällisiä?

Miten tähän sopii, että Raamatun mukaan Jahwe loi kaikki lajinsa mukaan ja muuttumattomiksi? Millä tavalla rappeutuminen sopii mukaan? Onko sekin suunniteltua (ID) vai Jahwen lapsus?

Käyttäjän TomiAalto1 kuva
Tomi Aalto

Mutaatiot ovat geenivirheitä ja johtavat biologisen informaation katoamiseen sekä muutoksiin mm. eliön feromonituotannossa kromosomikadon myötä. Siksi varioitunut eläin ei halua luonnossa paritella ns. kantalajinsa kanssa. Suljetuissa ekosysteemeissä, kuten eläintarhoissa, voimme kuitenkin havaita mielenkiintoisia parittelutapahtumia ja hybridejä.

Hyvä esimerkki tästä on kiinanmuntjakki, jolla on nisäkkäistä vähiten kromosomeja, eli 3 paria. Luonnossa sitä ei kiinnosta parittelu muiden muntjakkilajien kanssa, mutta eläintarhoissa sen on todettu saaneen elinkelpoisia jälkeläisiä intianmuntjakin kanssa, jolla kromosomeja on peräti 46.

Lajiutuminen on siis kyseenalaistettu. Tästä voit lukea maailmaltakin uutisia.

p.s. Olisin mielelläni liittynyt ryhmääsi, mutta ymmärrän, että koska kykenen esittämään evoluutioteoriaa vastustavia argumentteja, et minua ryhmääsi halua. Ettei vaan totuus paljastuisi.

Käyttäjän Poika kuva
poika heinänen

Tusinan verran oli helppoja esimerkkejä joissa olisi kompasteltu, mutta ihailtavasti ristiriitoja yritetään välttää laittamalla kaikki erikoisemmat elukat omaksi luoduksi lajikseen. Ensimmäiseksi etsin pussihukan ja fossan, sen jälkeen hyppypäästäisen ja vesinokkaeläimen. Vielä pari varmistusta lähinnä puoliapinoista ja muista isosilmäisistä puukillujoista ja vyötiäisten ja lepakoiden jälkeen kuvio oli jo hyvin selkeä.

Kiitos listasta, auttoi minua ymmärtämään tekniikoitanne. Myös ilahdutti huomata, että koko tämän teidän luotu järjestelmä (system) on tehty vain, jotta saataisiin eläimet mahtumaan arkkiin =D
Myös herranne sijoittelumetodit mietityttävät, kun yli puolet arkin paikoista varattu hyvin suppeille kind-ryhmille, jotka sitten asuttavat Madagaskaria, Austariaa ja Uutta-seelantia =D

p.s. Kovasti toivoin tuon listan löytyvän raamatusta, mutta se oli ilmeisesti liikaa vaadittu. Myös kiveen hakattu tai raamattuun kirjoitettu lopullinen lukumäärä olisi ollut kiva saada, koska nythän te menette kuin jehkut maailmanloppujensa kanssa, aina tulee uutta tietoa, vaikka herra itse suomenkielisen raamatun kirjoittikin 6000 vuotta sitten ja siellä sen lopullisen numeronkin pitäisi olla.

Hyvin oli myös seuraavat vuodet varmistettu selustoja (avoimia paikkoja on vielä satakunta, kun ristiriitoja tulevaisuudessa ilmenee). Kun avoimet paikat ovat loppu, niin tarvitaan uutta tietoa taas.
En minä selvästi voi uskoasi murtaa tällä metodilla ennen kuin lyötte tuon lajien lukumäärän lukkoon. Ja nyt jokainen lisäys ikäänkuin auttaa teitä asiassanne. Mikset siis vain lue raamatusta sitä luotujen lajien lukumäärää ja kerro minulle. Tämä nykyinen tapa on hieman epäreilu :)

Käyttäjän Poika kuva
poika heinänen

Lisäksi otettava huomioon se seikka, että jos fossiililajeista voisi ajatella löytyvän samassa suhteessa ei-sukulaisuutta tietyistä yhteisistä piirteistä huolimatta kuin elävissä lajeissa, niin arkki on täynnä jo miljoonia vuosia ennen maan luomista. mutta te ette hyväksynytkään historiatiedettä, koska ei oltu itse paikalla kirjaamassa, niin ette kai myöskään hyväksy lajinmäärityksen tarkasteluita sukupuuton jälkeenkään samoin perustein.

Ajatuksia herättävä lista oli, ja uskoisin että sille löytyisi käyttöä evoluution opetuksessa (kuinka evoluutio voi päätyä samaan ratkaisuun montaa eri kautta) sellaisenaan.

mikael torppa

Hienoa, että lista oli ajatuksia herättävä.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Mahtaako raamattu todistaa maan olevan pyöreähkö vaiko lättänä?

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Raamatun mukaan maailma on jotakuinkin lättänä ja neliskulmainen. Taivaan kansi on reunoistaan kiinnitetty siihen. Tähdet on kiinnitetty taivaankanteen tai sitten toisen version mukaan ne ovat reikiä taivaankannessa ja niistä loistaa taivon kirkkaus meille tänne maan päälle.

Käyttäjän TuulaKomsi kuva
Tuula Komsi

Minua kiinnostaisi tietää, onko olemassa tieteentekijöitä, jotka ottavat vakavasti evoluutioteorian aivan ilmeiset ristiriitaisuudet, ja uskaltavat kyseenalaistaa sen, ilman että ovat kovinkaan tai lainkaan uskonnollisia. Vai onko niin, että jos et usko Raamatun luomiskertomukseen, uskot väistämättä evoluutioteoriaan, ja sama päinvastoin. Evoluutioteorian ilmeiset ongelmakohdat olisi kiinnostava aihe, mutta siitä keskustelu menee a i n a pelkkään asiattomuuksien huuteluun ja kettuiluun.

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen

Mitä "ilmeisiä ristiriitaisuuksia" evoluutioteoriassa on?

Käyttäjän gavia52 kuva
Juha Vesamäki

"Mitä "ilmeisiä ristiriitaisuuksia" evoluutioteoriassa on?"

Kaipa evoluutioteoriassa voi olla ristiriitaisuuksia ja jopa virheitäkin, niin kuin missä tahansa tieteellisessä teoriassa. Aivan kuten Isac Newtonin painovoimateoriassa on virheitä mutta siitä huolimatta sen teorian laskelmien pohjalta voidaan lähettää Maasta raketti vaikka Jupiterin kuuhun. Viime vuosisadan alussa herra nimeltä Einstein huomasi tuon virheen ja korjasi vanhaa teoriaa, tosin Einsteininkaan teoria ei ole sekään lopullisesti se oikea. Itse painovoima on ja pysyy kuten evoluutiokin.

Tosin, muistaakseni, eräässä kirjassa taidettiin sanoa, että jos havainnot eivät tue teoriaa, niin virhe on tapahtunut havoinnoissa, ei teoriassa.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #46

Ota kynä ja pudota se, voit silloin kokeellisesti huomata painovoiman vaikutuksen. Sen sijaan emme ole huomanneet (havainneet) missään sitä evoluutiota, joka selittäisi mikrobeista -> ihmiseksi kehityksen. Se muuntelu, jota luonnossa havaitsemme (sopeutuminen, lajiutuminen) kulkee evoluutionäkemyksen kannalta väärään suuntaan, niin kuin blogissa jo tuli tarkemmin esille.

Jos juna kulkee vain Oulusta etelään päin, niin se ei koskaan saavu Inariin, annat sille aikaa kuinka kauan tahansa. Evoluutiojuna on varmuudella matkalla sukupuuton laituriin.

Käyttäjän gavia52 kuva
Juha Vesamäki Vastaus kommenttiin #48

"Jos juna kulkee vain Oulusta etelään päin, niin se ei koskaan saavu Inariin, annat sille aikaa kuinka kauan tahansa. Evoluutiojuna on varmuudella matkalla sukupuuton laituriin."

Näinhän sille junalle tulee käymään, Helsinki on pääteasema paitsi jos ne kaivaa sen tunnelin Suomenlahden ali. Tämä on kuitenkin vain totuuden toinen puoli, eli jos raiteet jatkuisivatkin pallon pinnalla etelänavan kautta Inariin niin tietyn ajan päästä olisimme siellä.

Ja tuo kynän pudottaminenkin riippu siitä missä sen pudottaa, tuolla muutaman matkan päässä avaruudessa kynä jäisi leijumaan rinnallemme.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #55

Luulen, että ymmärsit kuitenkin pointtini.

Käyttäjän gavia52 kuva
Juha Vesamäki Vastaus kommenttiin #57

"Luulen, että ymmärsit kuitenkin pointtini."

Kyllä ja en. Sen ymmärsin, että me ajattelemme asioista hyvin eri tavalla mutta sitä evoluutiojunaa en, muuten hyvä termi tuo evoluutiojuna, evoluutiolla ei ole mitään ennalta määrättyä asemaa jonne se "lippu" on ostettu. Evoluutio voi polkea paikoillaan miljooniakin vuosia mutta saattaa olla piankin määräasemalla. Ja luulenpa, että suurin ongelma välillämme on juuri niissä miljoonissa ja miljardeissa vuosissa.
Mutta nauttikaamme nyt kesästä, kun se vihdoinkin tuli ainakin piipahtamaan täällä pohjoisessa.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #59

Vesamäki: ***Sen ymmärsin, että me ajattelemme asioista hyvin eri tavalla mutta sitä evoluutiojunaa en, muuten hyvä termi tuo evoluutiojuna, evoluutiolla ei ole mitään ennalta määrättyä asemaa jonne se "lippu" on ostettu.***

Tässä kerrotaan perusteellisemmin evoluutiojunasta - "Evoluutiojuna on tulossa – ei vaan menossa, väärään suuntaan - http://mikaeltorppa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/13562...

mikael torppa

Tuulalla oli asiallista pohdintaa. On olemassa tiedemiehiä, jotka kyseenalaistavat evoluutioteorian, vaikka he eivät usko Raamatun luomiskertomukseen. Esimerkiksi juutalainen ateisti New Yorkin yliopiston filosofian professori Thomas Nagel on kirjoittanut kirjan, "Miksi materialistis-darwinistinen luontokäsitys on lähes varmasti epätosi".

Tällä listalla on monen sadan professorin allekirjoitus siitä, etteivät he usko evoluutioteoriaan - http://www.discovery.org/scripts/viewDB/filesDB-do...

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen

Jäädään odottamaan sitä yhtä epäkohtaa. Vielä ei ole mainittu yhtäkään.

Nagel ei ole biologi, hänellä ei siis ole tieteellistä kompetenssia analysoida evoluutioteoriaa. Eikä hän sitä taida tehdäkään, ainakaan tämän perusteella, vaan kärki kohdistuu pikemminkin materialismiin:
https://www.areiopagi.fi/2014/11/mista-thomas-nage...

Myös Torpan linkittämä lista tutkijoista - jotka kaikki eivät todellakaan ole professoreja - sisältää hyvin vähän biologeja. Evoluutioteoria on hyvin laajalti tiedeyhteisön hyväksymä, muutama sata on pikkuruinen vähemmistö, vaikka he eivät olisikaan tulleet huijatuiksi antaessaan nimensä listalle.

Vastapainoksi on hyvä kertoa toisesta listasta, nimeltään Project Steve. Siinä kaikkien allekirjoittajien etunimi on Steve tai jokin sen muunnelma, ja reilu kaksi kuukautta sitten listalla oli 1416 tieteentekijää, jotka kaikki ovat vakuuttuneita evoluutioteorian pätevyydestä.
https://ncse.com/project-steve

Käyttäjän holappatimo kuva
Timo Holappa

"Minua kiinnostaisi tietää, onko olemassa tieteentekijöitä, jotka ottavat vakavasti evoluutioteorian aivan ilmeiset ristiriitaisuudet, ja uskaltavat kyseenalaistaa sen, ilman että ovat kovinkaan tai lainkaan uskonnollisia."

Kyllä heitä löytyy, mutta säilyttääkseen asemansa tutkijana ja tutkimusmäärärahansa, he pysyvät evoluutiokritiikistään vaiti.

"Vai onko niin, että jos et usko Raamatun luomiskertomukseen, uskot väistämättä evoluutioteoriaan, ja sama päinvastoin."

Mitä muita vaihtoehtoja voisi olla olemassa? Kolikolla on VAIN kaksi puolta. Tässä linkki Mikael Torpan blogikirjoitukseen, jossa hän ansiokkaasti jäsentää nämä kaksi (testinen/panteistinen) "uskontoa", http://mikaeltorppa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/23370....

"Evoluutioteorian ilmeiset ongelmakohdat olisi kiinnostava aihe, mutta siitä keskustelu menee a i n a pelkkään asiattomuuksien huuteluun ja kettuiluun."

Evoluutioteoria on satu ja kaikki naturalistit itse tietävät sen. Samalla se on heille äärimmäisen tärkeä pelastuskeino, jolla he voivat välttyä kohtaamasta Raamatun Jumalaa, heidän Luojaansa. Ja, vaikka kaikki naturalistit tietävätkin, että heidän maailmanselityksensä on valhetta ja taruilua, he eivät voi luopua siitä, sillä he joutuisivat kohtaamaan teistisen vaihtoehdon, joka sanoo, että universumimme, maailmamme ja me ihmiset olemme Raamatun Jumalan luomia.

Tämä vaihtoehto on ateistisen maailmakatsomuksen sydämmessään itselleen valinneelle naturalistille mahdoton valinta. On uskomaton ja suorastaan kammottava asia, että naturalisti valitsee mieluummin helvettiin päätymisen, kuin myöntää, että rakastava ja armollinen Raamatun Jumala on hänen Luojansa. Näin hän päätyykin tilanteeseen, jossa hän kolektiivisesti, yhdessä muiden naturalistien kanssa alkaa luoda joukkohypnoosia, jossa uskotellaan todeksi sellaista, minkä he kaikki sydämmen tasolla tietävät valheeksi. Naturalisti, tietoisesti tai tietämättään, osallistuu tähän "valhe totuudeksi hinalla millä hyvänsä" -missioon, jossa painotetaan, että evoluutiouskonnon "evankeliumia" ei saa kritisoida, sitä ei missään tapauksessa saa kyseenalaistaa, se tulee julistaa faktaksi, suorastaan luonnonlain tasoiseksi tosiasiaksi, kuten yhdysvaltalainen naturalistitiedemies asian vaatimattomasti ilmaisi. Lisäksi, joukkohypnoosiin osallistuvat naturalistit vaativat, että evoluutiouskonnon evankeliumin opinkappaleita täytyy opettaa kaikissa verorahoilla ylläpidettävissä länsimaiden opetusinstituutioissa.

Näillä toimilla naturalistit ovat toimeenpanneet viime vuosisadan yhden nimekkäimmän naturalistin, Alolf Hitlerin opin, joka hänen lausumanaan kuului:

"Jos kerrot valhetta tarpeeksi pitkään, tarpeeksi äänekkäästi ja tarpeeksi usein, niin ihmiset uskovat sinua".

Aatu oli oikeassa. Evoluutiovalhetta on aktiivisesti julistettu jo yli 150 vuotta ja surullisen useat ihmiset ovat langenneet tähän hypnoosiin.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen
Käyttäjän TomiAalto1 kuva
Tomi Aalto Vastaus kommenttiin #102

Hitler oli populisti, eli mikä tahansa nisti aina tilanteen ja tarpeen mukaan. Eugeniikka- ja rotuopit viittaavat kuitenkin evoluutioteoriaan.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #104

Niilläpä vaan ei ole evoluutioteorian kanssa mitään tekemistä.

Käyttäjän MattiAhlstedt kuva
Matti Ahlstedt

Evoluutioteoriassa voi olla virheitä, se on ihmisen rajallisen havannointikyvyn tuotos, siinä missä raamattukin, tosin raamatun virheet kuitataan "jumalan tahdolla" ja millä lie selityksillä jotta epäkohdan voi ohittaa.

Mutta tarkastellaanpa asiaa tiedon säilymisen kannalta ja kysytään muutama kysymys.

- paljonko tietoa on säilynyt elämästä vuodesta 0 -> 2017?

- miten tieto on voinut säilyä paremmin luomishetkestä -> raamatun kirjoittamishetkeen? Mikael kuitenki pitää raamatussa olevaa tietoa kovana faktana.

Onko ihminen jotenkin taantunut tuossa tiedonvälityksessä raamatun kirjoittamisen jälkeen?

mikael torppa

Ahlstedt: ***miten tieto on voinut säilyä paremmin luomishetkestä -> raamatun kirjoittamishetkeen? Mikael kuitenki pitää raamatussa olevaa tietoa kovana faktana.***

Mooses joka sai Jumalalta ilmoituksen siitä mitä luomisessa tapahtui, oli Jumalan profeetta ja Jumala vaikutti Henkensä kautta sen, että Mooses kertoi oikein tapahtumista, joita ei ollut yksikään ihmissilmä nähnyt.

"Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä; sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta." (2.Pie.1:20-21)

Käyttäjän MattiAhlstedt kuva
Matti Ahlstedt Vastaus kommenttiin #49

Jees, arvelinkin että menee tähän taivaalliseen internettiin keskustelu.
Joka sittemmin ilmeisesti operaattori katkaissut kun laskuja ei kukaan maksanut.

Voisiko toinen mahdollinen selitys olla että Mooseksella ei ollut ihan kaikki inkkarit kanootissa ja lopuilta melat kadonneet tai hieman sienikirjan tulkinnat ollut huonoja ja syöty mitä sattuu ja loput laitettu värikynän kanssa.

Joten miten itse suhtautuisit tänäpäivänä jos yksittäinen ihminen kertoisi että hänen jumalansa tai jumalat otti just yhteyttä ja kertoi totuuden kaikkeudesta?
Hylkäisitkö kaiken uskomasi kyseenalaistamatta mitään ja ottaisit totuutena tämän uuden tiedon?

mikael torppa Vastaus kommenttiin #51

Tämän blogin pointti oli se, että se mitä Mooses kertoi näyttää olevan täysin johdonmukaista kaikelle sille, mitä me näemme todistusaineistossa.

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen

Koska on mahdotonta keskustella "uskovaisten" kanssa, niin jos vain oletan että Raamatun "Jumala" on totta tästä lähtien.

No siinä tapauksessa ja Raamatun mukaan se "jumala" on suurin kusipää koko luomakunnassa. Massamurhaaja moneen otteeseen, joukkomurhiin ja raiskauksiin kehoittaja ja törkeän paljon muita ikäviä kohtia.

Ei tuo paranna sen "jumalan" asemaa ollenkaan. Palvoako moista? No toki lähinnä pelosta (ei turhaan sanota "Jumalan pelko on viisauden alku" .. totta hitossa tuollaista pelkäisi).

Lähinnä tulee mieleen että ehkeivät ne Luciferin 1/3 taivaan enkeleiden kapinajoukko ihan turhaan kapinoineet, vaan kyllästyivät moiseen hulluun/julmaan/jne. "jumalaan". [ tämä kaikki siis Raamattuun liittyen... siellä on stoori jossa taivaassa syttyi sota ja 1/3 enkeleistä heivataan pellolle... valitettavasti hävisivät.. mikäli Raamatun jumalan kuvaus olisi lähellekään totta, niin en ihmettele yhtään että jotkut kapinoitsivat häntä vastaan... olisin varmaan itsekin tehnyt niin moista sadistista yksinvaltias tyrannia vastaan... kuka nyt ei ? ... paitsi ehkä Torppa... hän vain seuraisi käskyjä kuten kunnon sotilas ]

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen

Sulle on kerrottu jo moneen otteeseen, mikä tuossa sun informaatiohöpötyksessäsi (ml. linkittämäsi blogi) on vikana - ja silti palaat valehtelemaan asiasta.

Käyttäjän holappatimo kuva
Timo Holappa

Juha, ehdin jo odottaa, milloin palaat "päivystämään" ja hoitamaan oman osuutesi "evoluutiovalhe totuudeksi hinnalla millä hyvänsä" -missiossa. No, ainahan löytyy tilaa yhdelle naturalistille, vaikka hänen taskunsa pullistelevat kristinuskon esittelystandilta vohkittuja maailmankatsomuksellisia ennakko-oletuksia, kuten ihmiset tietoisuus, ihmisen vapaa tahto, ihmisen järjellisyys, ihmisen moraali ja vastuu, ihmisen ehdoton arvo riippumatta siitä onko hän terve vai vammainen.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen

Joko olet sen ensimmäisen tietokirjasi lukenut?

Käyttäjän AnttiKoivula1 kuva
Antti Koivula

Edelleenkin, jaksaa hämmästyttää tämä pakkomielle sumuttaa luonnontieteen ja uskonnollisfilosofista jaarittelua. Paljonko torppa tienaa rahaa tällä messuamisella?

Tunnettuja makroevoluution tuloksia; linnut jotka ovat kehittyneet höyhenet omaavista dinosauruksista ja valaat jotka ovat lajiutuneet maanisäkkäistä.

Eikö uskonnolliset tahot näe itse sitä miten sairaan ja etovan kuvan luotte luomisuskolla tervejärkisille ihmisille elämänfilosofiastanne? Uskonnoilla olisi muutakin annettavaa kuin itensä nolaaminen...

mikael torppa

Koivula: ***Tunnettuja makroevoluution tuloksia; linnut jotka ovat kehittyneet höyhenet omaavista dinosauruksista ja valaat jotka ovat lajiutuneet maanisäkkäistä.***

Tällaisesta lintujen kehityksestä dinosauruksista ei ole tieteellisiä havaintoja, ei myöskään valaiden lajiutumisesta maanisäkkäistä. Niin kuin jo kirjoitin blogiin, se että jossain kirjassa lukee, että linnut ovat kehittyneet dinosauruksista ei ole tieteellinen todiste sille. Blogissa tuli myös esille, se ettei tunneta edes mekanismia, joka tällaisen kehityksen voisi selittää, sillä tunnetut muuntelumekanismit kulkevat evoluutionäkemyksen kannalta väärään suuntaan. Sen osoittavat nimenomaan lajiutuminen ja jalostus.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen

>>tunnetut muuntelumekanismit kulkevat evoluutionäkemyksen kannalta väärään suuntaan<<

Sontaa.

Ensinnäkään ei ole olemassakaan mitään evoluutionäkemyksen kannalta "oikeaa" tai "väärää" suuntaa.

Ja muuntelu (esim. mutaatiot) tuottaa myös uutta informaatiota. Ja uutta informaatiota se on yksilölle haitallinenkin informaatio.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #69

On selvää, että mikäli tarina mikrobeista -> ihmiseksi olisi totta, niin kehityksen tulisi kyetä kehittämään ennestään täysin uusia elimiä, rakenteita ja rakennesuunnitelmia joita mikrobeilla ei ole.

Ei ole olemassa havaintoja uusien elimien, rakenteiden tai rakennesuunnitelmien kehityksestä mutaatioiden kautta. Mutaatiot voivat vain hieman muunnella jo olemassa olevaa toimintoa. Otan havainnollistavan esimerkin. Kun säätövastusta käytetään himmentämään lampun valoa, niin silloin hienosäädetään jo olemassa olevaa järjestelmää, joka on luotu hienosäädettäväksi, eikä luoda mitään uutta informaatiota tai rakennetta. Lampun säätövastuksen hienosäätö ei kehitä uutta virtapiiriä. Olisi looginen virhepäätelmä sanoa, että koska säätövastuksen hienosäätö himmentää valoa, niin se todistaa uuden virtapiirin kehittymisestä. Yhtä virheellistä on sanoa, että koska eliöiden on havaittu muuttuvan, niin se todistaa, että kaikki eliöt olisivat kehittyneet yhteisestä kantamuodosta, joka syntyi itsestään elottomista aineista.

Geneetikko Robert Carter kirjoittaa myös terävästi mutaatioista:

- "Kun evoluutioteoreetikot esittävät esimerkkejä "uudesta" tiedosta, he lähes aina esittävät todisteita uusista piirteistä, mutta piirteet johtuvat olemassa olevan tiedon korruptoitumisesta. Mutaatiot pystyvät luomaan vanhojen geenien uusia muunnelmia, mikä voidaan havaita valkoturkkisista laboratoriohiiristä, hännättömistä kissoista ja sinisilmäisistä ihmisistä.

Mutta vahingollisilla mutaatioilla ei voida puolustaa molekyyleistä ihmisiksi -evoluutiota. Jonkin rikkominen ei saa aikaan korkeampaa toimintoa, ja siinä oletetaan, että on jo olemassa oleva toiminto, joka voidaan rikkoa. Kaikki uudet piirteet eivät myöskään johdu mutaatiosta! Osa niistä johtuu siitä, että jo olemassa oleva tieto puretaan, osa siitä, että pakattu tieto puretaan, osa taas siitä, että tietyt geenit kytketään päälle ja pois.

Mikään tuntemani esimerkki, joissa argumentoidaan luomisoppia vastaan, ei tue evoluutiota. Ei ole olemassa tunnettuja esimerkkejä tietoa hankkivien mutaatioiden tyypeistä, joita mittavat evoluutioprosessit edellyttävät. Itse asiassa näyttää siltä, että kaikki neoformisten mutaatioiden esimerkit (ylöspäin suuntautuneen evoluutiokehityksen pitkän aikavälin tarpeiden valossa) ovat poikkeuksia siitä, mitä tarvitaan, koska jokaisessa tuntemassani esimerkissä jotakin rikkoutuu.

Meillä, luomisopin kannattajilla, on tässä selvä yliote. Jos käsittelemme tätä oikein, saavutamme suuren voiton pitkässä taistossamme totuuden puolesta. Genomi ei ole sitä, mitä evoluutio odotti. Tunnetut mutaatioesimerkit eivät ole sen tyyppisiä, joita evoluutiokehitys edellyttää. Evoluution on selitettävä, miten neliulotteinen genomi, sen lukuisat päällekkäiset koodit ja valtava määrä metatietoa saivat alkunsa. Pystyvätkö mutaatiot luomaan uutta tietoa? Ehkä, mutta vain kaikista suppeimmalla tavalla. Pystyykö se luomaan sellaista tietoa, jota genomin tuottaminen edellyttää? Ei todellakaan!" (Dr. Robert Carter) - "Pystyvätkö mutaatiot luomaan uutta tietoa?" - https://www.sauluslahetys.com/uutiset.html?a200=30

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #70

Hölöhölö.

Genotyyppi on tulosta jatkuvasta evoluutioprosessista: muuntelusta, joka tuottaa sekä uusia kombinaatioita olemassaolevasta perimästä, että täysin uutta perinnöllistä materiaalia (ja uutta biologista informaatiota), ja luonnonvalinnasta, jonka tuloksena ympäristössään toimivimmat muodot runsastuvat ja toimimattomimmat harvinaistuvat.

Tuo prosessi toimii, ja sitä voidaan sekä havainnoida että hyödyntää.

Teillä luomisopin kannattajilla ei ole **mitään** otetta koko asiassa.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #71

Se mitä voimme havainnoida on ainoastaan se, että koirat tuottavat koiria, kissat kissoja ja ihmiset ihmisiä. Toisin sanoen olennot lisääntyvät lajityyppiensä mukaan, juuri niin kuin Raamattu ilmoittaa. Koskaan ei ole havaittu poikkeusta tässä.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #73
mikael torppa Vastaus kommenttiin #74

Luehan Juha tämä blogini ajatuksella läpi.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #80
Käyttäjän mikkokokko kuva
Mikko Kokko Vastaus kommenttiin #73

Koirat ja sudet tuottaa koirasusia.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #76

Torppa yrittää rakentaa jotakin typerää olkiukkoa höpöttämällä koirista ja kissoista. Hän väittää, että evoluution pitäisi olla jonkinlaista saltaatiota, kun kukaan tieteen puolella ei sellaista väitä.

Evoluutio etenee pienin askelin, mutta prosessi on kumuloituva. Se, että kreationistit eivät tajua tai myönnä, mitä tuosta seuraa, on yksinomaan heidän häpeänsä.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #79

Se mitä kerroin koirista ja kissoista on biologinen tosiasia, joka voidaan kokeellisesti testata. Se selittyy myös johdonmukaisesti Raamatun ilmoituksen kautta. Sekin näyttää olevan tosiasia, mitä kerroin evolutionistien argumenteista evoluution puolesta ;)

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #82

Se vaan ei ole mitenkään evoluutioteorian kanssa ristiriitaista, että erot peräkkäisillä lajeilla ovat usein pieniä. Lajirajatkin ovat liukuvia.

Baraminologia ei ole mitään muuta kuin ad hoc-selitys, jolla kiistatta havaittava (ja aiemmin kiivaasti kiistämänne) lajiutuminen yritetään sovitella Raamatun tarinaan.

Siinä vaan sivuutetaan kylmästi kaikki sen kanssa ristiriidassa oleva todistusaineisto, mm. kaikki väitettyjä baraminilajeja vanhemmat fossiilit, ja perimän todisteet (kuten ERV:t), jotka osoittavat mm. ihmisellä ja simpansseilla olleen yhteisen edeltäjän vaikka ne eri baramineihin sijoitatkin.

Baraminologia muuten istuu aika huonosti yhteen vedenpaisumussadun ja sen 6000v vanhan maailmankin kanssa.

Käyttäjän holappatimo kuva
Timo Holappa Vastaus kommenttiin #79

"Evoluutio etenee pienin askelin, mutta prosessi on kumuloituva."

Kolme tiedemiestä sai v. 2015 nobelin palkinnon löydettyään solun jakautumiseen liittyvän, DNA-informaation kopioin korjauskoneiston. Juha, voisitko yo. väitteeseesi liittyen kertoa, kuinka ja missä vaiheessa evoluutio tajusi, että alkusolusta kumulatiivisesti kehittyvissä soluversioissa tapahtuu kopiointivirheitä? Me jokseenkin mielikuvituksettomat kreatonistit väitämme, että kyseisen korjauskoneiston olisi tullut olla jo alkusolussa. Meistä rohkeimmat uskaltavat jopa väittää, ettei alkusolun kopioituminen olisi voinut edetä ilman korjauskoneistoa puoleen väliinkään nykyisellä "1 miljoona virhettä per solukopiointi" virheen esiintymistiheydellä. Voisitko vielä tarkentaa mikä versio Sattumasta tämän korjauskoneiston tarpeellisuuden havaitsi. Kysyn tätä tarkennusta syystä, että nykyisen Sattuman osaamisrepertuaariin ei tietääkseni kuulu havaita solun korjauskoneiston tarpeellisuutta, puhumattakaan omata sellaista kehitysälyä mitä väitätte olevan solun mutaatioitumisella.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #98

Liikaa Reinikaista? DNA:n korjausmekanismien olemassaolosta muuten tiedettiin jo 50-luvulla. Tuo Nobel tuli muistaakseni tuon korjausmekanismin toiminnan selvittämisestä. Eivätpä poloiset ymmärtäneet kumonneensa evoluutioteorian :-D

Evoluutio ei tajua tai tavoittele yhtään mitään. Eikä sen tarvitsekaan, koska se ei ole tietoinen toimija vaan luonnon prosessi. Ei evoluution tarvitse tietää myöskään kopiovirheistä eikä korjausmekanismeista. Nuo ovat solukoneiston biologisia ominaisuuksia. Solukoneisto on tieteen näkökulmasta tiukasti evoluution tulosta.

Tuon mekanismin kehityshistoriaa ei tietenkään tunneta, mutta eipä evoluutioteoria siitä mitään erityistä väitäkään. Evoluutioteoria kuvaa sen, miten olemassaoleva elämä prosessina kehittyy, ei luonnonhistorian jokaista vaihetta.

Eikä muuten ole mitään tarvetta sillekään, että tuo korjausmekanismi olisi ollut paikallaan jo elämän alkaessa. Nuo "miljoonaa kopiovirhettä" -jutut liittyvät ehkä jotenkin nykypäivään ja mahdollisesti jonkin ison genomin kopiointiin, mutta eivät ne kerro mitään elämän alkutilanteesta, alkukopioijan perimän koosta, saati sitten siihen liittyneistä kopiointivirheistä. Siinähän sitten kreationistit väitätte mitä väitätte.

Mutaatiot ovat muuten elämän säilymiselle olleet ja ovat jatkossakin täysin välttämättömiä. Ilman niitä "kopiointivirheitä" ei elämä olisi voinut monimuotoistua, joka taas on edellytys ympäristön muutoksiin sopeutumiselle.

Käyttäjän holappatimo kuva
Timo Holappa Vastaus kommenttiin #100

"Evoluutio ei tajua tai tavoittele yhtään mitään. Eikä sen tarvitsekaan, koska se ei ole tietoinen toimija vaan luonnon prosessi. Ei evoluution tarvitse tietää myöskään kopiovirheistä eikä korjausmekanismeista. Nuo ovat solukoneiston biologisia ominaisuuksia. Solukoneisto on tieteen näkökulmasta tiukasti evoluution tulosta."

Sanoit, että evoluutio on luonnon prosessi.

Wikipedia kertoo: "Prosessi tarkoittaa yleisesti edistymistä. Prosessi on sarja suoritettavia toimenpiteitä, jotka tuottavat määritellyn lopputuloksen. Prosessin toteuttaminen ja prosessin mukaisesti toimiminen voi viedä aikaa, tilaa, vaatia resursseja tai asiantuntemusta."

Hyvä esimerkki prosessista lienee paperintehtaan tuotekehitys, jossa puusta tehdään paperia. Kukaan paperitehtaassa vieraillut tuskin epäilee, etteivätkö paperin tekemiseen tarkoitetut koneet ja laitteet olisi ihmisen älyn ja käden tuottamia. Juha, voisitko kertoa minulle, kenen tai minkä älyn tuottama on megalomaanisesti paperinvalmistusprosessia monimutkaisempi evoluutioprosessi? Varoitan: jos päädyt vastaamaan, että "luonto", niin joudun tulkitsemaan sinut panteistiksi, koska liität luontoon ominaisuuksia, jotka kuuluvat vain jumaliselle olennolle, kuten Raamatun Jumala. Mikael Torppa kirjoittaa toisessa blogikirjoituksessaan:

"Kun ateistinen naturalismi pyrkii selittämään maailmankaikkeuden ilman tuonpuoleista Luoja Jumalaa, niin se joutuu jumalallistamaan luonnon (antamaan aineelle kyvyn tuottaa ajattelevia olentoja), ja näin ateistinen naturalismi liukuu panteismiin. Ateistit eivät siis ole ihmisiä joilta puuttuisi usko Jumalaan, vaan he ovat ihmisiä, jotka ovat korvanneet tuonpuoleisen Jumalan, jumalallistamalla aineen. Toisin sanoen taivaan Isä on vaihdettu äiti luontoon. Usko taivaan Isään ja äiti luontoon, ovat kummatkin uskonvaraisia näkemyksiä tieteelliseltä kannalta katsottuna ja siksi niin kristityt kuin ateistit ovat kaikki "uskovaisia"."

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #111

Häpeättekö te niitä lapsellisia uskomuksianne niin paljon, että teidän on ihan pakko yrittää keksiä uskontoja myös uskonnottomille ja ateisteille? Ikään kuin vetääksenne muut samaan lokaan kanssanne.

Eipä kiinnosta. Koeta nyt vaan pärjätä naiivin maailmankuvasi kanssa.

Edit: Niin se evoluutioprosessin alkuperä. Emme tiedä, eikä haittaa.

Käyttäjän holappatimo kuva
Timo Holappa Vastaus kommenttiin #112

"Niin se evoluutioprosessin alkuperä. Emme tiedä, eikä haittaa."

Niin, mitäpä sitä noin merkityksettömästä, suorastaan joutavasta asiasta stressaamaan itteään...

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #125

Tuleeko mieleesi, ettei luonnonprosessille tarvitse välttämättä mitään sen kummempaa alkuperää edes olla? Prosessi kun voi toimia ihan toimintaympäristön ominaisuuksien sanelemana.

Käyttäjän holappatimo kuva
Timo Holappa Vastaus kommenttiin #126

"Tuleeko mieleesi, ettei luonnonprosessille tarvitse välttämättä mitään sen kummempaa alkuperää edes olla? Prosessi kun voi toimia ihan toimintaympäristön ominaisuuksien sanelemana."

Tämä väitteesi on niin omituinen, että minun on pakko kommentoida sitä. Palaan aiempaan esimerkkiini prosessista, jossa paperitehtaassa tuotetaan puusta paperia. Tehtaan toisesta päästä syötetään sisään puumateriaalia ja toisesta päästä putkahtaa ulos paperia. Kysyttäessä, kaikki järkevät ihmiset ymmärtävät, että tehdas, jossa valmistetaan puusta paperia, on älykkään suunnittelun aikaansaannos. Paperia käyttävälle ihmisessä paperin tuotantoprosessi ei herätä suurta mielenkiintoa, vaikkakin hän toki ymmärtää, että se tuotettu on laitoksessa, joka on älykkään suunnittelun tulos.

Te naturalistit väitätte, että maapallon kasvit ja eläimet, floora ja fauna ovat evoluutioprosessin aikaansaannoksia. Pieni lapsikin ymmärtää, että väitetty evoluutioprosessi täytyy olla älykkään suunnittelun tulos! Vain te naturalistit yritätte uskotella, että evoluutioprosessin määrittely, suunnittelu ja tuotanto ei ole tarvinnut älykästä suunnittelijaa! Väitätte, että tämä käsittämättömän monimutkainen, suunnattomasti älyresursseja vaatinut evoluutioprosessi otti inputtina alkusolun ja miljardien vuosien aikana se putkautti ulos kaikki tuntemamme kasvit ja eliöt. Tämä on huima väite, kun ottaa huomioon, että kaikki tämä tuotanto alkoi ja tapahtui ajanjaksona, jona tekniikka ja infrastruktuuri olivat vielä hyvin lapsenkengissä, tai sanoisinko, alkusolun kengissä. Vaatiikin valtavaa pokeria, tai sitten vain valtaisaa typeryyttä, tuoda julki tällaisia väitteitä, joista pelkällä maalaisjärjellä varustettu ihminen pystyy sanomaan, että ne ovat valhetta. Nostankin evoluution korkeimmalle mahdolliselle valheen tasolle, jonka luokitus menee nyt näin: valhe, emävalhe, tilasto ja evoluutio.

Kuten jo aiemmin totesin, naturalistit toteuttavat "mission impossible" -missiota, jossa he yrittävät epätoivoisesti muuntaa korkeimman tason valheensa todeksi. He väittävät, että heidän evoluutionsa toimii, kunhan sille annetaan tarpeeksi monta vuosimiljardia aikaa. Tämän jättivalheensa he ovat laittaneet tällaiseen omaan "evoluutioprosessiinsa" uskoen vakaasti, että se putkahtaa ulos totuutena, kunhan sitä prosessoidaan muutaman vuosimiljardin ajan.

Kaikkitietävä Jumala edeltäkäsin tiesi, että tällainen naturalistinen "valheveljien ja -siskojen" ryhmä tulisi aikanaan muodostumaan. Tähän ryhmään kuuluvilla on illuusio, että he voivat enemmistöpäätöksellä potkaista Jumalan pois maapallolta. Tämä ei tietenkään onnistu, sillä maapallo on Jumalan luoma ja Hänen omaisuuttaan.

Näille "Jumala pois maapallolta" -hankkeen ihmisille Jumala sanookin Raamatussa, Room 1.20-23:

"20. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,
21. koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.
22. Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
23. ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. "

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #139

Et vaan tajua, ettei nykyinen biodiversiteetti ole ollut mikään tavoite tai edes tavoitteellisen toiminnan tulos - eikä se myöskään ole evoluution lopputulos.

Ei evoluutioprosessi tarvitse älyä sen enempää kuin se prosessi, joka pudottaa lehdet puista syksyisin. Evoluutiota tapahtuu, koska uudet sukupolvet ovat käytännössä aina erilaisia kuin edeltäjänsä, ne perivät ominaisuuksia edeltäjiltään ja koska ympäristö on resursseiltaan rajallinen ja vaikuttaa siihen, millaiset yksilöt ominaisuuksineen menestyvät.

Muuta ei tarvita. Ympäristöönsä sopeutuneimmat menestyvät.

Käyttäjän holappatimo kuva
Timo Holappa Vastaus kommenttiin #140

"Ei evoluutioprosessi tarvitse älyä sen enempää kuin se prosessi, joka pudottaa lehdet puista syksyisin."

Juha, johtopäätöksistäsi on helppo päätellä, että olet jo aikoja sitten ripustanut aivosi narikkaan ja saavuttanut sellaisen tiedottomuuden tason, josta hindugurutkin voisivat olla kateellisia. Otan esimerkiksi mainitsemasi lehtipuut. Wikipedia toteaa: "Maapallon metsissä on noin 45 000 eri puulajia, valtaosaltaan lehtipuita". Eikö tällaisen biodiversiteetin puiden osalta synnyttäneen evoluutio(prosessi)n täytyisi omata, meidän ihmisten näkökulmasta katsoen, aivan järkyttävä määrä alykästä suunnittelua!!! Eikö tämä tosiasia herätä teissä naturalisteissa mielenkiintoa, KUKA TÄMÄ SUUNNITTELIJA ON? Miten voi olla mahdollista, että toteat, ettei sinua kiinosta kuka evoluution luoja on?

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #141

Ei luonnossa tarvita suunnittelua kuin mielikuvituksessasi.

Lue "The Blind Watchmaker".

Käyttäjän holappatimo kuva
Timo Holappa Vastaus kommenttiin #142

Lue sinä puolestasi luontoa ja totea, että kaikista luonnon "tuotteissa" lukee "Made by God".

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #143

En viitsi haistatella, joten heippa.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #143

Oho, en tiennytkään Jahwea englanninkieliseksi; no, nyt tiedän.

Toisaalta mistä kohtaa luonnontuotteista löydän tuon merkinnän? Olen yrittänyt etsiä mutta en löytänyt. Sen sijaan monessa paperikoneissa lukee Valmet tai joku muu valmistajan nimi. samaten niiden piirustuksista löytyy suunnittelijoiden nimiä, toisin kuin ...

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #145

Tuo Holapan suunnitteluharha on klassinen virhe.

Lehtien putoaminenkin näyttää silloin suunnitellulta, jos ei yhtään tiedä, mitä ilmiön taustalla on. Jumalilla se ukkonenkin aikanaan selitettiin. Sääli, ettei Holappa ole päässyt asiassa yhtään viikinkejä pidemmälle.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #98

Mihin Jahwe tarvitsi solujen korjausmekanismia? Eikö hän kaikkivaltiudessaan pystynytkään luomaan virheetöntä ja kunnossa pitävää kopiointimekanismia? Miksi hän loi sellaisen korjausmekanismin, että se ei kuitenkaan korjaa kokonaan ja kaikkia virheitä?

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #98

Jos semmoinen virheenkorjausmekanismi on jollain populaatiolla niin se nähtävästi toimii. Muuten olisi kuollut pois.

Evoluutiolla ei ole tarkoitusta. Jos tuolla on muurahaisia niin niiden ei ole tarkoitus muuttua kissoiksi eikä evoluutiossa väitetä sellaisia.

Hyvin ne muurahaiset näyttävät pärjäävän, sitä on se evoluuutio. Ne mitkä ei pärjää, kuolevat sukupuuttoon. Kuoleekohan saimaannorpat kohta? Jos kuolee niin ne eivät sitten vaan pärjänneet mutta jos muurahaiset pärjää niin se on sitä evoluutiota.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #73

Torpan mukaan kissat on kissoja ja koirat koiria. Mutta mites on kehä- eli rengaslajien kanssa? Mihin baramiineihin selkä- ja harmaalokki kuuluvat? Entä idänuunilintu? J.n.e.?

P.s. Vastaisiko Torppa tällä kertaa kun niin monta kertaa aiemmin häneltä on jäänyt tämä kysymys huomaamatta?

Käyttäjän TomiAalto1 kuva
Tomi Aalto Vastaus kommenttiin #71

Höpöhöpö. Jos vaivautuisit opiskelemaan tuoreimpia tieteellisiä tutkimuksia, tajuaisit, miten pahasti argumenttisi ontuu.

Kaikki muuntelu ja varioituminen luonnossa johtuu epigeneettisistä mekanismeista ja tekijöistä. Merkittävin syy eliöiden varioitumiseen on ravinto. Tästä paras esimerkki on italian seinälisko, joita siirrettiin jokunen pari Pod Kopisten saarelta Pod Mrcarun saarelle eteläisellä Adrianmerellä 1970-luvulla. Tutkijat pääsivät takaisin saarelle vasta Kroatian sodan päätyttyä 2000-luvun alussa. Tiedemiesten hämmästys oli melkoinen, kun he huomasivat, miten nopeasti liskot olivat kokeneet radikaaleja muutoksia. Niiden käytös oli muuttunut, leuat pidentyneet ja mikä erikoisinta, niiden suolistoon oli muodostunut rengasmainen lihas, Cecal valve. Kaikki tämä oli tapahtunut parissa-kolmessa vuosikymmenessä. Syykin selvisi; liskot olivat joutuneet vaihtamaan ruokavalionsa hyönteisistä kasveihin. Tiedemiehet eivät löytäneet muutoksia liskojen geenisekvensseistä. On siis täysin selvää, että erityisesti ravinto ohjaa eliön geenien ekspressiota ja
epigeneettistä säätelyä eliön soluissa. Kaikki varioitumiseen tarvittava informaatio oli jo liskojen soluissa valmiina, vaihtunut ravinto vain kytki tietyt geenit päälle ja toiset geenit pois päältä. Tähän muuntelu perustuu.

Vaihtuva ravinto ja sopeutumistarve laukaisee myös sekvenssimuutoksia. Tämän voimme havaita mm. Canidae -heimon ketuissa, jotka menettävät nopeasti biologista informaatiota. Mitä pidemmälle ja intensiivisemmin kettu varioituu, sitä enemmän se kokee kromosomikatoa. Evolutionistit yrittävät selittää ilmiötä kromosomifuusiolla, mutta ilmiön taustalla on aina viallisia tai kadonneita geenejä. Kromosomikato tapahtuu nopeasti, kuten mm. madeiranhiiri todistaa. Sen kromosomimäärä on pudonnut puoleen 500 vuodessa.

Jos haluat lukea nykyaikaista tiedettä, vilkaisepa blogiini:
http://sciencerefutesevolution.blogspot.fi/

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #89

Jaa, että nykyaikaista "tiedettä"...

Geenien ilmentymiseen epigenettiikka kyllä vaikuttaa, mutta ollakseen pysyvä, muutoksen täytyy olla perimässä. Ja ne sekvenssimuutokset tapahtuvat kuvatulla tavalla laukaisipa ne mikä tahansa.

Kromosomifuusioista on perimässä jäljet.

Käyttäjän TomiAalto1 kuva
Tomi Aalto Vastaus kommenttiin #95

Ei voi sanoa kuin että voi hyvää päivää tuota tietämättömyyttä. Tätä se on, kun ihmiset eivät ymmärrä mitään solun mekanismeista ja silti suu vaahdossa paasataan evoluutiosta ja mollataan niitä, jotka eivät evoluutioon usko.

Epigeneettiset informaatiokerrokset periytyvät eri asteisina. Toiset heikommin, toiset vahvemmin. RNA:n epigeneettiset merkit ovat heikoiten periytyviä, kun taas histonien epigeneettiset merkinnät periytyvät jopa kymmenien sukupolvien yli. Geenisekvenssit eivät sanele yksilön ominaisuuksia. Sinun jokaisessa solussasi on ihan samat geenisekvenssit (neuroneja ja T-soluja lukuunottamatta). Osaatko selittää, miksi ihosolusi toimii täysin eri tavoin kuin lihassolu, vaikka molemmilla on samat geenisekvenssit? Jos siis vaaleaa pigmenttiä tuottava ihosolu ohjelmoidaan tuottamaan tummanruskeaa pigmenttiä, tarvitseeko geenisekvenssejä modifioida? Ei, koska muutos toteutetaan digitaalisen kerroksen päällä olevaan analogiseen kerrokseen (DNA:n metylaatio).

On todisteita, joiden mukaan Neandertalinihmisellä olisi ollut 48 kromosomia. Meillä on 46, mutta maailmalta on jo kantautunut uutisia, että joillakin ihmisillä on enää 44 kromosomia. Väitteet oletetun esi-isämme kromosomifuusiosta simpanssin kanssa ovat hölynpölyä. Kromosomifuusio johtuu aina informaatiokadosta. On järjetöntä väittää, että simpanssin kantamuodon informaatiokato johtaisi ihmisen kehitykseen.

Epigenomimme eroaa simpansseihin verrattuna n. 30-40%. Pitkät ei-koodaavat RNA-molekyylit, jotka pääosin vastaavat alkion epigeneettisten merkintöjen paikalleenasettamisesta, eroavat ihmisen ja simpanssin välillä n. 70%. Väitteet 98.8% samankaltaisuudesta ihmisen ja simpanssin välillä perustuvat proteiineja koodaavien geenien samankaltaisuuteen, joita on vain 1.5% koko genomistamme. Meissä on vain n. 19600 proteiineja koodaavaa geeniä, mutta erilaisia proteiineja kehossamme on jopa yli kaksi miljoonaa. Tätä kannattaa hieman pohtia, koska se kertoo, miten solu käyttää geenikirjastoja. Lue lisää hakusanoilla alternative splicing (suom. vaihtoehtoinen silmukointi).

Evoluutioteoria on aikamme suurin harhaoppi. Älkää hyvät ihmiset eksykö.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #101

Voit länkättää epigenetiikasta ihan miten paljon tahansa, mutta pysyvät muutokset edellyttävät muutoksia perimään. Sori vaan.

Ja se kromosomifuusio ei tapahtunut simpanssin kanssa vaan omasssa kehityslinjassamme. Siellä ne fuusiojäljet on kromosomissame #2.

Käyttäjän TomiAalto1 kuva
Tomi Aalto Vastaus kommenttiin #109

Epigeneettiset muutokset periytyvät jopa kymmenien sukupolvien yli. Mekanismeja on useita.

http://qichen-lab.info/assets/2016_NRG_Chen_et.al.pdf

Sekvenssimuutokset aiheuttavat geneettistä rappeutumista ja informaation katoamista. Juha Riipisellä ei näköjään ole mitään käsitystä solun mekanismeista,mutta silti pitää esittää älykästä.

Geneettisesti identtisillä kaksosilla voi olla erivärinen iho, hiukset ja silmät. Sekvenssit eivät siis sanele ominaisuuksia.

Hakusanat: identical twins different color of skin

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #114

Tietenkin ympäristötekijät vaikuttavat fenotyyppiin. Mutta edelleenkin: ne pysyvät muutokset tapahtuvat perimässä - halusit tai et. Sekvenssimuutoksista olet muutenkin pihalla kuin lumiukko.

Edit:

Lisätäänpä vielä kiusaksesi, että evoluution 3 tukijalkaa ovat muuntelu, perinnöllisyys ja luonnonvalinta. Epigenetiikka vaikuttaa muuntelun ja perinnööllisyyden kuvauksiin, mutta itse darwinistinen evoluutioteoria ei ole kumoutunut tai katoamassa mihinkään.

Modernia, nuo täydennetyt kuvaukset sisältävää uutta synteesiä kutsutaan nimellä laajennettu evolutiivinen synteesi (extended evolutionary synthesis).

Käyttäjän TomiAalto1 kuva
Tomi Aalto Vastaus kommenttiin #69

Havaitussa luonnossa on vain yksi suunta: entropia. Se tarkoittaa biologisen informaation asteittaista heikkenemistä, katoamista ja rappeutumista.

Hyvä esimerkki on koirarodut. Katsot evoluutiota pikakelauksena, kun seuraat koirarotujen taistelua geneettisiä sairauksia vastaan.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #106

Pitkässä juoksussa entropia tietysti hoitaa kaiken, mutta tarkasteltavan biologisen informaation kanssa sillä on kovin vähän tekemistä sillä tarkastelujaksolla mikä tässä on relevantti.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #106

Entropia tarkoitaa informaation lisääntymistä.

Koirarotujen geneettiset sairaudet on jalostuksen seurausta kun haluttiin tietynnäköisiä koiria tehdä.

Samaa se on ihmisilläkin kun yhdessä vaiheessa sitä oikein kovasti tavoiteltiin että sukulaiset hässii keskenään.

Käyttäjän AnttiKoivula1 kuva
Antti Koivula

Niin paljonko tienaat saarnaamisellasi?

Eläinjalostuksen saavutukset ovat yksiselitteisiä todisteita evoluutiosta. Miten suuri muuntelupotentiaali, ja miten paljon laji voikaan muuttua valinnan avulla jossa olemassaolevasta kannasta suoritetaan valinta. Ja aikaskaalan ollessa pelkästään muutamia kymmeniä vuosia, verrattuna luontoo jossa lajiutumisella on ollut aikaa kymmeniä, satoja miljoonia vuosia. Asiaahan on tutkittu kauan fossiileista, jotka ovat kuin aikakone, kuin kuvia siitä miten lajipopulaatio ja biodiversiteetti on muuttunut aikojen saatossa. Tietenkin seuraava mullistus evoluution suhteen on maapallon ulkopuolisen elämän löytäminen, jolloin löytyy taas paljon tuntematonta ja erilaisia biologisia ilmiöitä ja sopeumia erilaiseen elinympäristöön.

Kertoisitko vielä sen että miten valintaprosessi vaikuttaa muuntelupotentiaaliin? Monasti törmää absurdiin väittämään että luonnossa ilmenevään lajien kehittymiseen ei voi verrata jalostusta, vaikka erohan on valintapaineen erilaisuus, mutta miten se taas vaikuttaa spontaaniin muunteluun? Gm tekniikka on sinänsä ontuva peruste; mikä tekiä estää virusta muuttamasta jonkin lajin geenejä luonnossa? Lienee sama mystinen taika mikä tekee mikroevoluutkon kasaantumisen mahdottomaksi?

No eikö tuo valehtelu ja naurettavat salaliitto teoriat käytännössä kaikkia luonnontieteitä kohtaan ole jo niin suuri häpeä uskontoja kohtaan että luulis sokeimmankin näkevän kreationistisaarnamiehen perimmäisen intressin eli rahastamisen...

Offtopiikkina, mitä uskontokuntaa tai yhteisöä edustat? Ja miksi olet valinnut juuri tämän jumalan mitä nyt satut palvomaan, kun niitä jumaluuksia on ni kauhian pal... vai onko nii ko kreationisteilla yleensäkkin, että tälläiset kysymykset jäävät ilman vastausta koska kreationisti loppujenlopuksi häpeää uskontoaan....?

Käyttäjän TomiAalto1 kuva
Tomi Aalto Vastaus kommenttiin #116

Antti Koivula, olet eksyksissä,koska kuvittelet geenisekvenssien sanelevan ominaisuudet. Tämän vakavan harhaluulon johdosta ihmiset vielä uskovat evoluutioteoriaan.

Biologisen informaation muotoja on useita. Sekvenssit muodostavat digitaalisen informaatioalustan, jonka päällä on useita kerroksia analogisia tai metadata -informaatiokerroksia. Ominaisuuksiin vaikuttavat ns. epigeneettiset informaatiokerrokset, joista merkittävimmät ovat DNA:n epigeneettiset merkit (sytosiiniemäkseen kiinnittyvä metyyliryhmä) sekä DNA:n pakkaajaproteiinien, eli histonien erityyppiset epigeneettiset merkit. RNA:n epigeneettisiä merkkejä on yli sata, mutta suurin osa niiden tehtävästä on vielä tieteelle hämärän peitossa.

Hedelmöityksen jälkeen solut ovat kantasoluja, eli niiltä puuttuu kaikki solun erilaistumiseen vaikuttava informaatio. Epigeneettiset tietorakenteet on pyyhitty pois. Ominaisuudet on siis pyyhitty pois. Nämä asetetaan paikalleen ns. epigeneettisessä uudelleenohjelmoinnissa, josta vastaavat erityyppiset koodaamattomat RNA-molekyylit. Näitä on mm. siemennesteessä tuhansia erilaisia. Äidin puolelta kohdun kudosten solut välittävät informaatiota solunulkoisten vesikkelien kautta, jotka toimivat RNA-molekyylien kantajina.

Eliöt varioituvat luonnossa pääasiallisesti ravintotyypin vaihdosten ohjaamina. Tällaiset muutokset aiheuttavat muutoksia myös epigeneettisiin profiileihin, jotka saattavat laukaista sekvenssimuutoksia. Ne ovat geneettisiä virheitä johtuen mm. oksidatiivisen stressin aiheuttamasta deaminaatiosta. Varioituminen johtaa siis geneettisen informaation rappeutumiseen, aivan kuten koiraroduillakin on tapahtunut. Ihmisen genomissa on yli 203 000 sairautta aiheuttavaa geneettistä mutaatiota. Hyödyllisiä satunnaisia mutaatioita ei nykytiede tunne. Tiedemiehillä on kova kiire korjata ihmisen genomia. CRISPR/Cas9 on yksi metodi, mutta siinä on ongelmia, koska tutkijat eivät ymmärrä, että guide RNA:lla on useita kohdegeenejä, joihin se vaikuttaa.

Evoluutiota ei tapahdu. Devoluutiota kylläkin.

Hakusanat:
embryonic cells epigenetic reprogramming
oxidative stress deamination
aberrant methylation patterns
CRISPR human genome editing

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #119

>>Hyödyllisiä satunnaisia mutaatioita ei nykytiede tunne.<<

Esimerkkejä ihmisellä havaituista:

- Apo-AIM
http://www.talkorigins.org/faqs/information/apolip...

- Malariaresistenssi
https://www.newscientist.com/article/dn1566-double...

- Luun tiheyttä ja lujuutta lisäävä mutaatio
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa013444#...

Käyttäjän TomiAalto1 kuva
Tomi Aalto

On se hieman erikoista, että kukaan tiedemies maailmassa ei tunne ainuttakaan mekanismia makroevoluutiolle, mutta siltikin ihmiset heittelevät väitteitä siitä, että jokin perusryhmä voisi muuttua toiseksi perusryhmäksi. Kun näytätte esimerkin, että bakteerista tulee jotain muuta kuin bakteeri, voitte alkaa puhua makroevoluutiosta.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen

Mikro- ja makroevoluution ainoa ero on tarkastelujakson pituus. Sama prosessi tuottaa kaikki evolutiiviset muutokset. Mikroevoluutio tarkoittaa evolutiivisia muutoksia lajirajan sisällä ja makroevoluutio sen ylittävällä osalla.

Schererin tekemässä ja Leisolan suomentamassa roskakirjassa (E-ka) nuokin vakiintuneet määritelmät toki valehdeltiin uusiksi.

Aalto saa trollata typeryyksiään jatkossa ilman mun kommenttejani.

Käyttäjän AnttiKoivula1 kuva
Antti Koivula

Miltä tuntuu kun valheesi ei mene kenellekkää läpi vaikka viljelet niitä lukemattomissa eri foorumeissa..

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #117

Tomi Aalto loihe lausumaan:

>>siltikin ihmiset heittelevät väitteitä siitä, että jokin perusryhmä voisi muuttua toiseksi perusryhmäksi.<<

Tuota käsitehuijausta kutsuimme aikoinaan toisaalla "dynaamiseksi baraminologiaksi". Uuden perusryhmän syntyhän on tehty jo määritelmällisesti mahdottomaksi.

Biologinen lajiutuminenhan ei koskaan voi ylittää perusryhmärajaa, koska perusryhmäraja siirtyy aina sen mukaan, missä biologinen lajiutuminen on todettu tapahtuneeksi.

Olettekos te kreationistit koskaan miettineet, miksi teille nauretaan?

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

Evoluutiossa ei ole kyse siitä, että sinun lapsesi muuttuisi serkkusi lapsiksi.

Makroevoluutio on sitä, että tapahtuu tarpeeksi monta iteraatiota.

Käyttäjän mikkokokko kuva
Mikko Kokko

Hoppotihoijjaa.

Olikos tässä blogissa vastaus siihen kuuluisampaan kysymykseen että kuka loi jumalan? Vai onko se vieläkin niin, että jumala vaan oli, että ei voi mittää, jumalaa ei voinut kukaan luoda koska jumala loi.

mikael torppa

Raamatun mukaan Jumala on iankaikkinen Henki, joka on luonut tämän näkyvän kolmiulotteisen maailmankaikkeuden itsensä ulkopuolelle. Koska Jumala on Hänen sanan mukaan myös luonut ajan, niin Hän on silloin ajan ulkopuolella. Siksi Hänellä ei ollut alkua ajassa, koska Hän on aina ollut olemassa - eikä näin ollen tarvitse aiheuttajaa.

Käyttäjän TuulaKomsi kuva
Tuula Komsi

Minulla olisi tämmöinen evoluutioummikon ja maallikon tyhmä kysymys. Kun dinosaurus tuotti jälkeläisen, jossa tapahtui mutaatio (?) jonka tuloksena ja luonnonvalinnan kautta (?) tapahtui jonkinmoinen siirtymä "linnunpaan" suuntaan, niin tuliko dinolapselle jotain puolittaista sulkien tynkää vai heti paikalla ihan toimiva ja lentämisen mahdollistava höyhenpeite? Ja älysikö tämä dinolintu heti miten sitä käytetään ja pyrähti lentoon? Vai elikö se elämänsä jonkinlaisena dinon ja linnun välimuotona ilman täydellistä höyhenpukua, eli vaan vain jotain sinne päin? ja eikö tämmöisen kummajaisen olisi se luonnonvalinta (?) karsinut? Myönnän, en ymmärrä asiasta mitään, mutta osaisiko joku vastata ilman ilkeilyjä ja Raamattuun vetoamisia, tyyliin "luomiskertomus se vasta tyhmä onkin".

mikael torppa

Tuulalla on hyviä kysymyksiä, minäkin odottelen mielenkiinnolla, jos joku evoluutioteoreetikko voisi antaa selventäviä vastauksia.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen

En ole lintujen evoluution erityinen tuntija, mutta jotakin muistan lukeneeni.

Se höyhenpeite oli jo lintujen edeltäjillä, tunnetaan koko joukko höyhenpeitteisiä dinosauruslajeja. Höyhen on periaatteessa pitkälle kehittynyt suomu, jonka alkuperäinen hyöty ei liittynyt lentämiseen vaan ruumiin lämpötalouteen. Erityyppisiä sulkia oli jo dinosauruksilla ja lentokykyä on edeltänyt liitovaihe.

Höyhenpeite ei siis ole kerralla kehittynyt liitämisen/lentämisen mahdollistavaan muotoonsa ja sulkien rakenteissakin on tapahtunut niissäkin paljon muutoksia. Sulkien evoluutio ei myöskään ole ainoa lentämiseen liittynyt muutos, vaan muutoksia on tapahtunut mm. luustossa.

mikael torppa

Ok Juha, et siis ole lintujen evoluution erityinen tuntija. Tässä sen sijaan ihospesialisti Washingtonin Yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan anatomian apulaisprofessori David Menton kertoo oman näkemyksensä lintujen 'evoluutiosta'. Suosittelen tutustumaan, kirjoitus on suomeksi - "Lintujen evoluutio lentää ulos ikkunasta" - http://creation.com/images/lote/finnish/pdfs/m16_4...

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #94

Ja kas kummaa, että tuo tuuba on julkaistu vain kreationistisen ajatuspajan verkkosivulla.

Käyttäjän TuulaKomsi kuva
Tuula Komsi Vastaus kommenttiin #96

Googletin hakusanat dinosaurus ja höyhenpeite, ja monenmoista linkkiä tuli. En ole toistaiseksi tullut hullua hurskaammaksi (sanonta taitaa sopia tähän keskusteluun) eivätkä ilmeisesti kaikki tutkijatkaan. https://yle.fi/uutiset/3-7375592

Koska suhtaudun asioihin ennakkoluulottomasti, olen lukenut sekä Dawkinsia että kreationistisia tekstejä. Molemmissa on pointtinsa.

Käyttäjän TomiAalto1 kuva
Tomi Aalto Vastaus kommenttiin #96

https://www.washingtonpost.com/amphtml/news/speaki...

Kas kummaa, että evolutionistitkin vahvistavat uusimpaan löytöön perustuen, että T. Rexillä oli suomuinen iho, mutta ei sulkia tai höyheniä.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #115

Niin? Kuvitteletko kenties, ettei niitä höyhenpeitteisiäkin dinosaurusfossiileja olisi?

Käyttäjän AnttiKoivula1 kuva
Antti Koivula Vastaus kommenttiin #115

Ja mitä tällä valheella koitat sanoa?

Käyttäjän jussisalminen kuva
Jussi Salminen

Maallikon ei ehkä kannata tutustua evoluutioon tämmöisessä paukutetaan-Raamatulla-päähän -keskustelussa. Suosittelen kääntymään kirjojen puoleen, tarkemmin sanoen Richard Dawkinsin teoksen "Maailman hienoin esitys". Tuossa kirjassa pitäisi olla kaikki maallikon tarvitsema tieto aiheesta. Antoisia lukuhetkiä.

Toinen, muistini mukaan hieman enemmän paneutumista vaativa vaihtoehto on Jerry A. Coynen "Miksi evoluutio on totta".

Käyttäjän AnttiKoivula1 kuva
Antti Koivula

Näissä tutustuu kreationismin perusteeseihin, oppii haistamaan sen lemun jo ensimmäisistä sanoista, jos kyseessä on tyypillinen kiilaaja joka yrittää epätoivoissaan vaihtaa käsitteiden tiede ja uskonto paikkaa. Opettaa lähdekritiikkiä.

Käyttäjän AnttiKoivula1 kuva
Antti Koivula

Lintuihin johtaneiden dinosaurusten sulkapeite oli todennäköisesti sopeuma tasalämpöisen eläimen lämmönsäägelyyn, eli kuumaa/kylmää/sadetta mitä lieneekään vastaan. Sulat taas kehittyivät suomuista, joiden tehtävä oli taas suojata ihoa mekaanista kulutusta ja saalistajia vastaan. Periaatteessa sama ko kavioeläimen kynsi on kuin varpaan kynsi, sopeuma erilaiseen käyttöön. Evoluutio toimii näet.

Sulat eivät missän tapauksessa voi syntyä taikaiskusta, tämä ei ole mikään raamatullinen ihme vaan esimerkki evoljutiosta tästä todelliauudesta eikä mistää muinaisen babylonia aikaisista kansantarustoista.

mikael torppa

L. van Bertalanffy on kirjoittanut sopeutumisesta näin:

”Käsitykseni mukaan ei ole ainoatakaan tieteellistä todistetta sille, että evoluutiolla, jolla tarkoitetaan etenemistä yksinkertaisista monimutkaisemmiksi eliöiksi, olisi mitään tekemistä lisääntyneen sopeutumisen, valintaedun tai suuremman jälkeläisten tuoton kanssa. Sopeutuminen on mahdollista jokaisella organisaation tasolla: ameeba, mato, hyönteinen tai ei-istukallinen nisäkäs on aivan yhtä sopeutunut kuin istukallinen nisäkäs. Elleivät ne olisi, ne olisivat jo aikaa sitten kuolleet sukupuuttoon.” (L. van Bertalanffy)

Mato joka kohtaa muuttuneet ympäristöolosuhteet tulee valinnan seurauksena paremmin sopeutuneeksi madoksi (sopeutumattomammat muodot häviävät matopopulaatiosta), ei suinkaan hyönteiseksi. Muutos kohti hyönteistä ei merkitse sopeutumista matona. Rakenteen säilyminen (sopeutuminen/mikroevoluutio) ja syntyminen (kehitys/makroevoluutio), perustuvat aivan erilaisiin mekanismeihin ja tekijöihin. Säilyminen selittyy valinnan kautta (mikroevoluutio/muuntelu). Syntyminen vaatisi makroevolutiivisen (uutta infoo/rakenteita) muutoksen.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #121

Evoluutiolla ei tarkoiteta etenemistä yksinkertaisemmista eliöistä monimutkaisemmiksi.

Evoluutiossa on kyse juuri siitä populaation sopeutumisesta. Hyvinhän ne ameebat ja madot tuntuu pärjäävän. Ei niiden ole tarkoitus muuttua miksikään. Mato ei myöskään muutu hyönteiseksi. Madolla ja hyönteisellä sen sijaan on yhteiset esivanhemmat jossain kaukana menneisyydessä ja jos tulee sellainen valintapaine, että vain hyönteiset selviytyvät niin sitten madot kuolee sukupuuttoon.

Ei se matopopulaatio muutu hyönteisiksi sen enempää kuin sinun lapsisi muuttuisi serkkusi biologisiksi lapsiksi. Ne on eri populaatiota ja valintapaineissa ne jatkavat sukuaan mitkä selviytyvät ja niiden ominaisuudet siirtyvät eteenpäin.

Evoluutio on luonteeltaan semmoinen... peruuttamaton. On iso määrä populaatiota ja osa selviytyy ja osa ei. Ja ne mitkä selviytyvät voivat jakautua eri populaatioiksi. Kaikki vaan näyttäisi olevan DNA:n perusteella sukua toisilleen, osa hyvinkin kaukaista ja osa läheistä.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

Se ei mene niin, että laji muuttuisi yks kaks toiseksi. Pitää tarkastella kahden lajin esivanhempia. Tarpeeksi monta sukupolvea taaksepäin niin löytyy yhteiset vanhemmat joissa on molempien piirteet.

Esimerkiksi tarpeeksi monta sukupolvea taaksepäin niin löytyy sinun ja minun yhteiset esivanhemmat.

Homma menee sitten niin, että populaatio kun jakautuu niin populaatiot muuttuvat ympäristön valintapaineista eri suuntiin.

Nykyisin tiedetään, että aika moni dinosaurus oli höyhenpeitteinen. Sitä ei aiemmin ymmärretty kun oli ne höyhenet tuhoutuneet jäänteistä mutta sitten löytynyt sellaisia jäänteitä joista huomattu että ne ovatkin olleet höyhenien peitossa.

Höyhenet tai karvat ei suoraan tee lentokykyä eikä tarkoita sitä, että olisi tarkoitus lentää. Lentokykä näyttää lähtevän siitä, että otus vaikka hyppää puusta ja liitää, esim. toiseen puuhuun tai saaliin kimppuun, ja se kun ollut hyödyllistä suvun jatkamisen kanssa niin parhaiten liitävät siirtävät geenejään eteenpäin. Siksihän nyt näkyy vaikka oravat lajiutuneen semmoisiin mitkä liitelee puusta toiseen eikä niillä mitään höyheniä ole.

Tätä kyllä tapahtunut nisälläillä paljon aikaisemminkin, se näkyy lepakoiden muodossa.

Linnut ovat käytännössä höyhenpeitteisten dinosauruksien jälkeläisiä jotka aikoinaan hyppivät puissa. Siinä nyt on tapahtunut sopeutumista että ne höyhenet liittyvät siihen lentoon.

Käyttäjän AnttiKoivula1 kuva
Antti Koivula

Siis hetkinen... jos lajeilla ei olisikkaan kykyä luoda uutta geneettistö informaatiota vaan kaikki olisi jo geeneissä ja mitään ei lisäänny niin silloinhan maapallo olisi aikaslailla nopeasti tyhjä ja autio kun vaikkapa ilmaston muuttuessa lajit eivät kykenekkään sopeutumaan uusiin lokeroihin.. vai jääkö ne odottamaan että joku taikajim hoitaa asian valmiiksi

mikael torppa

Et ilmeisesti lukenut blogia, vaikka tulit siihen kommentoimaan. Kirjoitin siinä mm, näin:

Jumala käski eliöiden olla hedelmälliset, lisääntyä ja täyttää meret ja maa (1.Moos.1.22). Tältä pohjalta voimme ennustaa, että Jumala varusti luodut lajityypit runsaalla muuntelukyvyllä, jotta ne kykenivät täyttämään maan ja sopeutumaan erilaisiin olosuhteisiin. Tämän perusteella lajityyppien sisäinen jakautuminen eri ’rotuihin’ (joita sekulaarit kutsuvat eri lajeiksi), perustuu geneettiseen muunteluohjelmaan. Tämä tarkoittaa, että luotujen lajityyppien kantamuodot omasivat hyvin monimuotoisen perimän, joka mahdollisti sitten hyvinkin erilaisten tuntomerkkien ilmaantumisen saman lajityypin sisällä. Nämä tuntomerkit olivat alkuperäisissä kantalajeissa polymorfisena läsnä tai ne kytkeytyivät säätelymutaatioiden seurauksena, kun eläimet sopeutuivat uusiin elinympäristöihin.

Esimerkiksi tiedämme, että susista on saatu jalostustyön kautta suunnitelmallisella valikoinnilla aikaiseksi kaikki koirarodut, synnyttämättä mitään uusia rakenteita. Tämä todistaa sen, että eliöt sisältävät suuren muuntelupotentiaalin, joka tuottaa biologista muuntelua. Biologinen muuntelu ei perustu uusien alleelien evolutiiviseen syntyyn, vaan jo olemassa olevan aineksen uusiin yhdistelmiin ja valikointiin. Tiedämme myös sen, että jalostustyö köyhdyttää geenivarastoa. Esimerkiksi chihuahua on perimältään jo niin köyhtynyt, ettei siitä voi alkaa jalostamaan tanskandoggia tai dalmatialaista. Tarvittavaa informaatiota ei yksinkertaisesti enää ole tuossa geenivarastossa. Chihuahua ei myöskään pärjäisi muutamaa päivää kauemmin ilman ihmisen apua.

Käyttäjän AnttiKoivula1 kuva
Antti Koivula

Raamattusi mukaan lajit siis soputuvat, muuttuvat olosuhteiden mukaan. Sitten häivytät todellisuutta mytologiasi mukaiseksi terminologisella kikkailulla. Samaa linjaa jatkaakseni, miksi siis linnut eivät olisi voinu raamatun mukaan kehittyä sopeutumisen ja muuntautumisen kautta höyhenpeitteisistä dinosauruksista. Olet ristiriidassa omien höpinöittesi kanssa...

Miksi pilkkaat uskontoja tällä valehtelulla ja kieroilulla?

Käyttäjän mikkokokko kuva
Mikko Kokko

Miten jumala suhtautuu säieteoriaan ja multiversumeihin?

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Niin mitä sitten... Evoluutio heittää kohta kakkosta silmään... Jumalamme tulevat israelista, siis hmmm, ideana. Tosin tällä kertaa ne eivät ole Torpan palvomia mielikuvitusolentoja, vaan Homo Sapiensiin verrattuna aivan ylivertaisia ihmisolentoja 2.0. Homo sapiensin paikan vie israelilaisen Hararin mukaan uusi ylivertainen ihmislaji, Homo Deus, joka on geeni-, bio- ja tietotekniikalla viritetty koneen ja biologisen organismin yhdistelmä, kyborgi.

Koko juttu >>> https://www.nbcnews.com/mach/technology/godlike-ho... ... ja suomeksi jos tekoälysi ei käännä sivua >>> http://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000005140818.html ja toisaalta >>> >>> https://tekniikanmaailma.fi/muu-tekniikka/tekoalyt...

Käyttäjän JaliKarjalainen1 kuva
Jali Karjalainen

No se näyttää siltä ekologisen kirjallisuuden kertomusten mukaan, että luonnossa on jatkuvaa luomisen muutosta ja lajit syntyvät lajeista käsin ja muutoksia tulee jatkuvasti ympäristössä. Sukupuutot eivät johda elämän kuolemiseen ollenkaan, vaan elämä jatkuu eli luonnossa on muutos joka on sama kuin evoluutio eli elämä jatkuu sinne asti mihin Luoja sallii. Kannattaa lukee ekologinen kirjallisuus, nii sieltä näkee evoluution jonka Luoja on pannut luontoon

Käyttäjän JaliKarjalainen1 kuva
Jali Karjalainen

Siis nyt juuri voimme nähdä luonnossa muutokset jatkuvana eikä meidän tartte muuta todistua edes hakee, muutos luonnossa ja muutokset ovat sama kuin evoluutio. Ihminen muokkaa luontoa ja samoin lajit muokkaavat elinympäristöäkin itelleen eli ei tartte etsiä evoluutiota edes kaukaa edes, näemme sen nyt jatkuvana muutoksena luonnossa

Käyttäjän MikkoPlli kuva
Mikko Pälli

Havainto joka osoittaisi ennestään täysin uusien rakenteiden syntymisen tukisi johdonmukaisesti evoluutionäkemystä.

Tärkeä kysymys kuuluukin, onko meillä tällaisia havaintoja? ON
mutaatiot ja niiden kasaantuminen. Ainoa mitä tarvitaan on geenin periytyvyys ja monen erilaisen geenimuutoksen aiheuttamat isommat muutokset jotka säilyy lisääntymisen kautta jos ne on hyödyllisiä tai jos vaihtoehtoa välttää huonot rakenteet ei ole. Esimerkiksi saarelle ajautuneet apinat joiden jälkeläisille alkaa muodostua iso painava sarvi koska kummallakin isovanhemmalla oli mutaatio joka lisää luisia lisäkkeitä. Saarella ainoat jonka kanssa voi lisääntyä on samoista jälkeläisistä joten kaikilla saaren apinoilla on sarvi.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset