mikaeltorppa Ymmärtäkää, te kansan järjettömät, ja te tomppelit - milloin te tulette järkiinne? Joka on korvan istuttanut, hänkö ei kuulisi? Joka on silmän luonut, hänkö ei näkisi? Ps. 94:8-9

Suomen tulisi seurata Turkkia ja hylätä evoluutioteoria

 • Populaatiogeneetikko Motoo Kimuran kaavio mutaatioiden jakautumasta (kuva kirjasta Genetic Entropy)
  Populaatiogeneetikko Motoo Kimuran kaavio mutaatioiden jakautumasta (kuva kirjasta Genetic Entropy)
 • Geneetikko John Sanfordin korjaama Kimuran mutaatio jakautuma (kirjasta Genetic Entropy)
  Geneetikko John Sanfordin korjaama Kimuran mutaatio jakautuma (kirjasta Genetic Entropy)

Turkin varapääministeri Numan Kurtulmuş on sanonut, että evoluutio on "vanhentunut ja kumottu" teoria. Turkki aikookin poistaa evoluutioteorian opetuksen lukioiden opetusohjelmasta. Tämä on hyvä päätös Turkilta, sillä ei ole järkevää opettaa oppilaille valheellisia asioita. Siihen en nyt ota kantaa mitä Turkki opettaa oppilaille, vaan totean vain sen, että evoluutioteorian hylkääminen on varmuudella yhdenlaisen valheen poistaminen opetusjärjestelmästä.

Katsotaanpa lyhyt perustelu sille, miksi evoluutioteoria on todellakin vanhentunut ja kumottu teoria.

Evoluutionäkemys (evoluutioteoria) perustuu ’uskoon’, että kaikki eliöt ovat polveutumisen kautta sukulaisia ja polveutuvat yksinkertaisemmista kantamuodoista, jotka ovat lähtöisin yksisoluisesta alusta. Evoluutionäkemyksen mukaan kaikkien nykyisin elävien olentojen genomien ohjekirjojen, on oltava peräisin yksinkertaisesta alkugenomista, pitkän mutaatiosarjan (painovirheiden) ja runsaan luonnonvalinnan (lisääntymiserojen) kautta. Jos uskotaan, että kaikki nykyisin elävät olennot ovat polveutuneet yksinkertaisemmista kantamuodoista, esimerkiksi mikrobeista, niin tulisi olla luonnonmekanismi, joka ’kehittäisi’ ennestään täysin uusia elimiä ja rakenteita (silmiä, raajoja, korvia, kavioita jne..), joita mikrobeilla ei ole.

Toisin sanoen evoluutioteoria edellyttäisi täysin uuden informaation kehittymistä, koska esimerkiksi ihminen sisältää runsaasti geneettistä informaatiota jota ei ole mikrobeissa. Joten evoluution kannalta tärkein ja oleellisin kysymys on, kehittyykö/lisääntyykö informaatio?

 

EVOLUUTIONÄKEMYS VANHENTUNUT

Dna:n löytymisen jälkeen 50-luvulla, useat tiedemiehet uskoivat, että ihmisen genomista vain noin 3% olisi toiminnallista ja loput roskaa (Roska-Dna = toimimaton jäänne ihmistä edeltäneistä muodoista). Nykytutkimus on kuitenkin osoittanut, että käsitys roska-DNA:sta joutaa roskakoriin.

 • ”Kesäkuussa 2007 julkaistiin suuren kansainvälisen genomitutkijoiden konsortion tulokset 29 tieteellistä tutkimusta (ENCODE-nimisenä). Sen löydöt ovat lyöneet geneetikot ällikällä (Kapranov 2007). Ne osoittavat, että ihmisen genomi on huomattavasti odotettua monimutkaisempi ja että lähes koko genomi käännetään - suurin osa kahteen suuntaan. He päättelivät, että suurin osa nukleotideistä ei ole ainoastaan toiminnallista vaan monitoiminnallista, sillä niillä on useita tehtäviä. Tämä tarkoittaa, että genomin toiminnallisuus ylittää 100%.” (John Sanford)

***

 • 80 prosentista tulee todennäköisesti sata prosenttia. Roska-metafora ei ole kovin hyödyllinen. On hyvin vaikea ymmärtää informaation tiheyttä. Ymmärtääkseni aiemmin ajateltiin genomin olevan melko hyvin järjestäytynyt paikka, jossa geeneillä oli tavallaan erilliset paikat ja melko rauhallinen koreografia, mutta todistusaineisto kertoo jostain aivan muusta. Todistusaineiston mukaan siellä on tavaraa kuin viidakossa. Se, minkä ajattelimme ymmärtäneemme, onkin hyvin paljon monimutkaisempi. Genomin osat, joiden ajattelimme olevan hiljaisia, ovat täynnä elämää ja toimintaa.” (Ewan Birney)

Evolutionistit uskoivat ennen, että vain noin 3% genomista olisi toiminnallista. Nyt kuitenkin tiedetään modernin geenitieteen ansiosta, että tämä näkemys on vanhentunut, sillä genomi on 100% toiminnallista. Mitä merkitystä sillä on, että genomi on 3% sijaan 100% toiminnallista? Se merkitys, että se kumoaa evoluutioteorian!

 

EVOLUUTIONÄKEMYS KUMOTTU

Populaatiogeneetikot ovat koko ajan tienneet, että käytännössä kaikki mutaatiot ovat vahingollisia. On arvioitu, että hyödyllisten mutaatioiden suhde vahingollisiin olisi jopa yksi miljoonaa kohti. Se miksi tämä tieto ei johtanut suurinta osaa populaatiogeneetikoista hylkäämään evoluutioteoriaa, oli usko roska-DNA:han.

Esimerkiksi maailmankuulu populaatiogeneetikko Motoo Kimura esitti kaaviossaan, että suurin osa mutaatioista ovat vaikutukseltaan negatiivisia ja keskittyvät lähelle nollalinjaa (lähes neutraaleja). Kimura ei sisällyttänyt kaavioonsa lainkaan mutaatioita, jotka olisivat nollalinjan oikealla (positiivisella/hyödyllisellä) puolella. Hän ajatteli niiden olevan niin harvinaisia, ettei niitä voi edes esittää.

Miksi Kimura sitten oli evolutionisti? Siksi, että hän uskoi roska-DNA:han. Sillä roska-DNA:n avulla evolutionistien oli mahdollista perustella evolutiivista prosessia, vaikka he näkivät, että lähes kaikki mutaatiot ovat vahingollisia . Näin siksi, että mutaatioiden oletetaan olevan roska-DNA alueella täysin neutraaleja. Dr. John Sanford kuvaa asian hyvin kirjansa eliömaailma rappeutuu sivuilla 29-30.

 • ”Kuinka teoreetikoiden on mahdollista perustella evolutiivista prosessia? Se tapahtuu siten, että kaikki mutaatiot lähes neutraalilla alueella jätetään huomiotta lukemalla ne täysin neutraaleiksi. Sen jälkeen oletetaan luonnonvalinnan karsivan sen vasemmalla puolella olevat mutaatiot täydellisesti. Kun tällä tavoin kaikki negatiiviset mutaatiot eliminoidaan, teoreetikot ovat vapaita väittämään, ettei ole merkitystä kuinka harvinaisia positiiviset mutaatiot (laatikon oikealla puolella) ovat, sillä kehittymiselle on riittävästi aikaa ja valintavoimaa.”

Evolutionistit uskoivat, että kaikki lähes neutraalit mutaatiot, jotka ovat suuri enemmistö mutaatioista, ovat täysin neutraaleja, koska he olettivat niiden sijainneen roska-DNA alueella ja siten niillä ei olisi ollut vaikutusta toiminnallisuuteen. Kuitenkin jos kyseinen roska-DNA alue ei olekaan roskaa, vaan toiminnallista, niin se muuttaa silloin asian täysin, sillä silloin nämä kaikki lähes neutraalit mutaatiot ovatkin negatiivisia eli haitallisia ja näin tuhoavat toiminnallisuutta. Nyt kun moderni geenitiede on saanut selville, että roska-DNA ajatus on myytti, joka ei vastaa todistusaineistoa, niin mutaatiot osoittautuvat evoluution tuhoksi, ei moottoriksi.

Blogin kuvassa on esitetty Motoo Kimuran kaavio mutaatioiden jakautumasta, Sanford on lisännyt kuvaan myös hyödyllisten mutaatioiden käyrän, hän on joutunut suuresti liioittelemaan hyödyllisten mutaatioiden käyrän kokoa, jotta se näkyisi kaaviossa. Sanford kertoo Kimuran kaaviosta näin:

 • ”Kimura on tullut kuuluisaksi esiteltyään lähes neutraalin alueen, joka on kuvassa esitetty harmaana laatikkona. Kimura kutsuu tällä alueella olevia mutaatioita vaikuttavuudeltaan neutraaleiksi tarkoittaen, että ne ovat niin vähäpätöisiä, etteivät ne ole valinnan kohteina. Voimme kuitenkin nähdä, ettei Kimura väitä ainuttakaan mutaatiota täysin neutraaliksi. Hänen käyränsä lähestyy, muttei saavuta nollaa.”

Kimuran mukaan suurin osa mutaatioista on lähes neutraaleja eivätkä näin ollen ole valinnan kohteina. Toisin sanoen luonnonvalinta ei näe harmaan laatikon sisällä olevia mutaatioita ja suurin osa mutaatioista sijoittuu juurikin harmaan laatikon sisälle. Näin suurin osa mutaatioista ei ole valinnan kohteena. Täten luonnonvalinta on kyvytön poistamaan lähes neutraaleja mutaatioita, jotka edustavat suurinta osaa mutaatioista ja ovat kauttaaltaan lievästi negatiivisia. Tämä takaa absoluuttisesti sen, että informaatio vähenee, koska informaatiota (toiminnallisuutta) tuhoavien mutaatioiden määrä on murskaava hyödyllisiin nähden (miljoona kertaa suurempi) ja valinta on kyvytön poistamaan niitä.

Syy miksi valinta ei näe suurinta osaa mutaatioista on siinä, että luonnonvalinta ei kohdistu yksittäisiin mutaatioihin (muuta kuin tapauksissa joissa ne aiheuttavat eliölle selkeän toimintaedun muutoksen), vaan koko yksilöön. Dr. Sanford kirjoittaakin näin:

 • ”Luonnonvalinnalla on perustavaa laatua oleva ongelma, joka johtuu genotyypin muutoksen (molekyylitason mutaation) ja fenotyypin valinnan (koko eliön tasolla tapahtuvan valinnan) välissä olevasta valtavasta kuilusta. Valinnan pitäisi kohdistua miljardeihin lähes äärettömän pieniin ja monimutkaisiin geneettisiin muutoksiin molekyylitasolla. Valinta toimii kuitenkin vain säätelemällä lisääntymistä koko eliön tasolla. Kun luontoäiti hylkää tai hyväksyy populaation yksilön, sen on hyväksyttävä tai hylättävä kuusi miljardia nukleotidia kokonaisuudessaan. Se joko valitsee kirjan kaikki kirjaimet tai ei mitään. Luontoäiti ei koskaan näe yksittäisiä nukleotideja.”

Koska valinta perustuu eliön suhteelliseen suorituskykyyn, niin siksi valinta ei näe mitään sellaisia yksittäisiä mutaatioita, joilla ei ole yksistään radikaalia vaikutusta eliön selviytymiseen. Täten suurin osa mutaatioista jotka ovat vähän haitallisia, mutta eivät yksistään vaikuta juuri millään tavalla eliön selviytymiseen, ovat valinnalle näkymättömiä ja siten ne ajan mittaan kasautuvat populaatioon ja näin vähentävät informaatiota.

Asiaa voisi verrata siihen, että biologian kirjassa olevat kymmenen yksittäistä kirjoitusvirhettä eivät vaikuta juuri mitenkään oppilaan koetulokseen. Kuitenkin jos kyseistä kirjaa käytetään seuraavan kirjan kopiointiin ja kopiointi tuottaa aina uudet kymmenen kirjoitusvirhettä, niin ajan kuluessa virheitä kertyy kirjakopioihin, niin paljon että sen sisältö muodostuu siansaksaksi ja oppilas ei enää saa siitä mitään selvää ja hylky pamahtaa kokeesta. Täysin sama ongelma on luonnonvalinnalla, joka kykenee näkemään vain oppilaan suhteellisen suorituskyvyn kokeissa, ei yksittäisiä koulukirjan kirjoitusvirheitä.

Sanford huomauttaa myös erittäin tärkeästä havainnosta kirjansa sivulla 30.

 • (Kimuran) ”kuvassa on kiinnostavinta (ja se tuli minulle järkytyksenä) tajuta, että kaikki hypoteettiset hyödylliset mutaatiot sijoittuvat Kimuran vaikuttavuudeltaan neutraalien mutaatioiden vyöhykkeelle. Tämä tarkoittaa, että kaikki hyödylliset mutaatiot, siinä määrin kuin niitä ilmenee, ovat valinnan ulottumattomissa. Valinta ei siis koskaan voisi suosia hyödyllisiä mutaatioita ja näin ne ajautuisivat systemaattisesti pois populaatiosta.”

Toisin sanoen kaikki mutaatioiden jakautumisessa osoittaa sitä vastaan, että ne lisäisivät evoluution tarvitsemaa informaatiota. Sillä kaikki hypoteettiset positiiviset mutaatiot sijoittuvat valinnan ulottumattomissa olevalle alueelle ja näin ne eivät voi olla valinnan kohteina. Sanford toteaakin näin kirjansa sivulla 50.

 • ”Tämä osoittaa vääräksi teoreetikkojen erään kaikkein perustavinta laatua olevan olettamuksen, jonka mukaan jokaista nukleotidia voidaan pitää yksittäisenä valinnan kohteena… Käytännön tasolla tämä tarkoittaa, että luonnonvalinta ei pysty koskaan luomaan edes yhtä lyhyehköä ja täsmennettyä nukleotidijaksoa.

Eli koska kaikki positiiviset mutaatiot ovat valinnan ulottumattomissa olevalla alueella, niin se tarkoittaa sitä, ettei luonnonvalinta voi koskaan luoda niiden avulla nukleotidijaksoja ja se kumoaa täydellisesti evoluutioteorian, koska evoluutioteoria perustuu nimenomaan siihen, että luonnonvalinta olisi valinnut positiivisia mutaatioita nukleotidi kerrallaan. Lisäksi se, että suurin osa mutaatioista ovat haitallisia suhteessa positiivisiin (miljoonan suhde yhteen) ja suurin osa näistä haitallisista mutaatioista sijoittuu valinnan ulottumattomissa olevalle alueelle, pitää absoluuttisesti huolen siitä, että informaatio vähenee!

Näin modernin populaatiogenetiikan oma data osoittaa suoraan evoluutioteorian tuhon ja myös sen, että todistusaineisto pitää yhtä sen kanssa mitä voisimme olettaa näkevämme Raamatun ilmoituksen perusteella. Raamatun perusteella emme olettaisi mutaatioiden olevan informaatiota luovia, vaan tuhoavia, sillä alussa Jumala loi kaiken hyväksi ja kuolema tuli maailmaan vasta syntiinlankeemuksen jälkeen. Me vanhenemme ja kuolemme yksilöinä, koska mutaatioita kertyy perimäämme, sekä ajaudumme populaationa kohti sukupuuttoa samasta syystä. Mutaatiot ovat virheitä, jotka tuhoavat elinvoimaisuutta ja toiminnallisuutta ja johtavat kohti kuolemaa.

Voimme kuitenkin saada Luojaltamme ilmaiseksi lahjaksi uudet ylösnousemusruumiit, jotka eivät ole syntiinlankeemuksen tuoman kirouksen alaisia ja siksi niissä saadaan elää iankaikkisesti uudessa maassa, jonka Jumala luo, kun tämä aikakausi loppuu Herran Jeesuksen palattua. Iankaikkinen elämä uudessa maassa ja ruumiissa, jotka eivät rappeudu on Jumalan ilmainen armolahja jokaiselle, joka pelastusta ikävöitsee ja huutaa Herraa Jeesusta avuksi synteihinsä evankeliumin kuulemisen kautta.

Suomen tulisi seurata Turkin esimerkkiä ja hylätä evoluutioteoriaan perustuva lapsien aivopesu selkeillä valheilla, jotka moderni tiede on paljastanut. Kouluissa ei pitäisi opettaa valheita, vaan tosiasioita ja siksi kaikki opetus joka viittaa evoluutioteoriaan tulisi karsia epätieteellisenä roskana pois koulutusjärjestelmästämme.

Tässä Dr. John Sanford kertoo lyhyesti geneettisestä entropiasta:

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (164 kommenttia)

Käyttäjän KaroKankus kuva
Karo Kankus

Harvassa ovat asiat, joissa kannattaa ottaa mallia Erdoganin hallinnosta. Tämäkin asia kuuluu niihin, joista ei kannata mallia ottaa.

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen

Konservatiivien epäpyhä, globaali allianssi? Siitä muun muassa Unkarin presidentti sekä Putin ja Venäjän ortodoksikirkko ovat ihan ääneenkin haaveilleet. Jopa äärikristityt ja islamistinen hallinto löytävät toisensa?

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen

Taas kertaat jo sinullekin moneen otteeseen virheellisiksi osoitettuja Sanfordin puolitotuuksia ja suoranaisia valheita. Tuon saman roskan hieman eri sanoin olet täällä esittänyt jo puolenkymmentä kertaa. Milloin spämmiraja ylittyy?

Olet aivan yhtä vastuuton ja epärehellinen kuin Erdoganin hallinto.

Käyttäjän AnneHonkanen kuva
Anne Torppa

Voitko täsmentää mitä ovat virheellisiksi todistetut Sanfordin puolitotuudet ja suoranaiset valheet?

mikael torppa Vastaus kommenttiin #8

Kriitikko ei välitä tosiasioista Genetic Entropy -kirjan arviossaan - Perimän rappeutumista käsittelevän merkkipaalukirjan kirjoittaja vastaa kirjaan kohdistettuun kestämättömään kritiikkiin. https://luominen.fi/kriitikko-ei-valita-tosiasiois...

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #10

Luominen-niminen roskalehti yrittää siteeraata niitä Sanfordin hätävalheita, jotka Buchanan ruotii jo tuossa ylle linkittämässäni tekstissä:

https://letterstocreationists.wordpress.com/gen_en...

Keksi jotakin muuta.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #12

Se, että Buchanan on kirjoittanut viimeisen kirjeen, hänen ja Sanfordin välisessä kirjeenvaihdossa ei tarkoita sitä, että hän olisi esittänyt sellaista vasta-argumenttia, joka olisi kumonnut Sanfordin esittämän. Niin kuin Sanford jo toi esille, niin Buchanan ei välitä tosiasioista (faktoista), jotka populaatiogeneetikot ovat itse saaneet selville, kritiikissään, vaan hän pitäytyy kehitysopillisissa uskomuksissa vaikka tieteelliset faktat osoittavat muuta. Evolutionistien tulisi nyt keksiä jotain muuta ja mieluummin sellaista, joka sopii tieteelliseen todistusaineistoon.

Ps, sinäkin tulet varmaan sanomaan sen viimeisen sanan meidän välisessä keskustelussa, mutta se ei tarkoita, että olisit esittänyt vasta-argumenttia johon en kykenisi vastaamaan, tai että olisit esittänyt argumenttia ollenkaan.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #13

Älä suotta selitä.

Lopputulemaksi jää mm. että hyödyllisiä mutaatioita esiintyy, ja että niitä esiintyy evoluution kannalta riittävästi, ja että uutta informaatiota syntyy. Sanford valehteli mm. Kimuran johtopäätöksistä, valikoi aineistoa ja veteli katteettomia johtopäätöksiä.

Mitään tieteellisesti validia rappeutumisteoriaa ei ole olemassakaan. Sanfordin kirja ei ole mitään muuta kuin uskonnollinen pamfletti.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #14

Jerry Bergman, Ph.D. tutki vuonna 2004 hyödyllisiä mutaatioita. Hän teki muun muassa yksinkertaisen kirjallisuushaun Biological Abstracts’n ja Medlinen kautta. Hän löysi 435 732 osumaa ”mutation” –hakusanalla, mutta näistä vain 186:ssa oli maininta ”benefical” (hyödyllinen; noin neljä kymmenestä tuhannesta). Kun kyseiset 186 viitettä tarkistettiin, oletetut hyödylliset mutaatiot olivat hyödyllisiä vain hyvin rajoitetusti ja johdonmukaisesti tarkoittivat toimintoja vioittavia (informaatiota vähentäviä) muutoksia.

Esimerkkejä informaatiota vähentävistä mutaatioista joista on poikkeuksellisissa olosuhteissa rajoitetusti hyötyä ovat; Laktoosi-intoleranssi (maitosokerin sieto) johtuu rikkinäisestä laktaasipromoottorista - https://www.sauluslahetys.com/uutiset.html?a100=111 , Afrikassa esiintyvä vastustuskyky malarialle johtuu rikkinäisestä hemoglobiiniproteiinista - https://www.sauluslahetys.com/uutiset.html?a100=23935 ja n. 20 %:lla länsieurooppalaisista oleva immuniteetti HIV-tartuntaa vastaan perustuu rikkinäiseen kemokiinireseptoriin.

Mutaatioita joista on poikkeuksellisissa olosuhteissa hyötyä on olemassa, mutta kun niitä on lähemmin tutkittu on havaittu, että ne ovat virheitä joissa menetetään toiminnallisuutta ja silti ne ovat todella harvinaisia. Bergman ei kyennyt löytämään yhtään esimerkkiä mutaatiosta, joka olisi yksiselitteisesti luonut uutta informaatiota. Uskomus positiivisista mutaatioista (informaatiota luovista mutaatioista), näyttääkin perustuvan ennemminkin evoluutioteorian kritiikittömään hyväksymiseen, kuin itse todistusaineistoon.

Tämä havainto todistusaineistosta tukee juuri sitä mitä odottaisimme Raamatun ilmoituksen perusteella. Syntiinlankeemuksen johdosta kuolema tuli maailmaan ja täydellinen perimä alkoi rappeutumaan - joka on vanhenemisen ja kuoleman syy. Raamatun ilmoituksen perusteella emme odottaisi mutaatioiden olevan luovia vaan vahingollisia ja juuri tämän me löydämme todistusaineistosta.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #15

Eipä niitä hyödyllisiä mutaatoita suuria määriä suhteessa vahingollisiin kukaan väitä olevankaan. Tuon tekstihaun merkitys onkin ehkä lähinnä siinä, että se johtaa ihmisiä harhaan - kuten luultavasti halusitkin.

Evoluutiossa ominaisuudet kehittyvät tyypillisesti jonkin muun asian kustannuksella. Tuo, että mutaatioissa saatetaan menettää toiminnallisuutta ei ole yhtään mikään pointti. Ja ne samaiset mutaatiot ovat tuolloinkin uuden biologisen informaation lähde.

Kumpia Bergman ei löytänyt: duplikaatioita vai pistemutaatioita? Voin esittää sinulle sadannen kerran yksiselitteisen tavan kuinka tuota uutta biologista informaatiota syntyy.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #18

Geneetikko Dr.Robert Carter kirjoittaa näin:

- "Pystyvätkö mutaatiot luomaan uutta tietoa? Kyllä, riippuen siitä, miten "tieto" määritellään. "Uusi" ei välttämättä tarkoita "parempaa" tai edes "hyvää". Kun evoluutioteoreetikot esittävät esimerkkejä "uudesta" tiedosta, he lähes aina esittävät todisteita uusista piirteistä, mutta piirteet johtuvat olemassa olevan tiedon korruptoitumisesta. Mutaatiot pystyvät luomaan vanhojen geenien uusia muunnelmia, mikä voidaan havaita valkoturkkisista laboratoriohiiristä, hännättömistä kissoista ja sinisilmäisistä ihmisistä.

Mutta vahingollisilla mutaatioilla ei voida puolustaa molekyyleistä ihmisiksi -evoluutiota. Jonkin rikkominen ei saa aikaan korkeampaa toimintoa, ja siinä oletetaan, että on jo olemassa oleva toiminto, joka voidaan rikkoa. Kaikki uudet piirteet eivät myöskään johdu mutaatiosta! Osa niistä johtuu siitä, että jo olemassa oleva tieto puretaan, osa siitä, että pakattu tieto puretaan, osa taas siitä, että tietyt geenit kytketään päälle ja pois.

Mikään tuntemani esimerkki, joissa argumentoidaan luomisoppia vastaan, ei tue evoluutiota. Ei ole olemassa tunnettuja esimerkkejä tietoa hankkivien mutaatioiden tyypeistä, joita mittavat evoluutioprosessit edellyttävät. Itse asiassa näyttää siltä, että kaikki neoformisten mutaatioiden esimerkit (ylöspäin suuntautuneen evoluutiokehityksen pitkän aikavälin tarpeiden valossa) ovat poikkeuksia siitä, mitä tarvitaan, koska jokaisessa tuntemassani esimerkissä jotakin rikkoutuu.

Meillä, luomisopin kannattajilla, on tässä selvä yliote. Jos käsittelemme tätä oikein, saavutamme suuren voiton pitkässä taistossamme totuuden puolesta. Genomi ei ole sitä, mitä evoluutio odotti. Tunnetut mutaatioesimerkit eivät ole sen tyyppisiä, joita evoluutiokehitys edellyttää. Evoluution on selitettävä, miten neliulotteinen genomi, sen lukuisat päällekkäiset koodit ja valtava määrä metatietoa saivat alkunsa.

Pystyvätkö mutaatiot luomaan uutta tietoa? Ehkä, mutta vain kaikista suppeimmalla tavalla. Pystyykö se luomaan sellaista tietoa, jota genomin tuottaminen edellyttää? Ei todellakaan!"

Linkistä - "Pystyvätkö mutaatiot luomaan uutta tietoa?" - https://www.sauluslahetys.com/uutiset.html?a200=30

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #23

Uusi informaatio on uutta informaatiota ihan siitä riippumatta onko se hyödyllistä vai vahingollista - muuntelu sitä tuottaa joka tapauksessa. On sitten ympäristön asia ratkaista ovatko tapahtuneet muutokset hyödyllisiä, neutraaleja vai vahingollisia. Evoluutio etenee yrityksen ja erehdyksen kautta yhtä kaikki.

>>Ei ole olemassa tunnettuja esimerkkejä tietoa hankkivien mutaatioiden tyypeistä, joita mittavat evoluutioprosessit edellyttävät. <<

Koomista sanahelinää. Eivät mutaatiot "hanki tietoa", eikä perimä tarvitse tai sisällä tietoa vaan informaatiota. Informaatio on järjestystä, jolla on tulkitsijalle jokin merkitys. Tieto taas tarkoittaa hyvin perusteltua tosi uskomusta. Olet ihan pihalla koko asiassa.

Evoluutio ei edellytä kuin 3 asiaa: muuntelua, perinnöllisyyttä ja luonnonvalintaa. Niitä tapahtuu pomminvarmasti ja prosessia hyödynnetään kaupallisestikin.

Niin, ja ne mutaatiot kykenevät muuttamaan perimää monella muullakin tasolla kuin yksittäisen geenin muunnelmina: pistemutaatioista kromosomistomutaatioihin.

Teillä luomisopin kannattajilla ei ole yliotetta kuin siellä historian roskatynnyrissä, jonne teidät on naurettu jo yli 150 vuotta sitten. Harhanne toki elää vaikka potkittekin kuollutta hevosta.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #28

Riipinen: ***Evoluutio ei edellytä kuin 3 asiaa: muuntelua, perinnöllisyyttä ja luonnonvalintaa. Niitä tapahtuu pomminvarmasti ja prosessia hyödynnetään kaupallisestikin.***

Mikään mainitsemistasi 3 asiasta ei tuota ennestään uutta informaatiota. Muuntelua havaitaan ja sitä on voitu kokeellisesti testata laboratoriossa. Muuntelussa on kyse ainoastaan muuntelusta olemassa olevien rakennetuntomerkkien sisällä; määrällinen muutos jo olemassa olevissa elimissä, rakenteissa tai rakennesuunnitelmissa. Kun taas evoluutioteoria vaatisi täysin uusien elimien, rakenteiden ja rakennesuunnitelmien syntyä ja niihin liittyvä kvalitatiivisesti uutta geneettinen materiaalia. Muuntelu ei siis johda evoluutioteorian vaatimaan kehitykseen, vaikka aikaa annettaisiin kuinka paljon tahansa, koska kyseessä on laadullisesti erilaiset tapahtumat. Jos juna kulkee Oulusta ainoastaan etelään päin, niin se ei saavu koskaan Inariin vaikka aikaa annettaisiin kuinka paljon tahansa.

Evolutionistien taktiikka jonka kautta he yrittävät todistaa teoriaansa on usein seuraavan kaltainen. He yrittävät todistaa jo olemassa olevan muuntelulla täysin uusien rakenteiden syntyä. He sanovat usein että - evoluutio tarkoittaa muutosta ajan kuluessa. Sitten he ottavat todisteen jo olemassa olevan rakenteen eri variaatiosta ja sanovat, että eläinten on havaittu muuttuvan ajan kuluessa (esim, sirkkujen nokan koko jne..). Siispä (siksi) kaikki eläimet ovat kehittyneet yhteisestä kantamuodosta, joka syntyi itsestään elottomista aineista.

Näin sanoessaan he sortuvat loogiseen virhepäätelmään, sillä havaittu eläinten muuttuminen ajan kuluessa rajoittuu muuntelun – "sopeutumisen" tasolle jossa jo olemassa olevissa rakenteissa tapahtuu ainoastaan hienosäätöä (koko, määrä, muoto, väri jne..). Jo olemassa olevan ominaisuuden hienosäätö ei ole uuden rakenteen rakentamista ja siksi on looginen virhepäätelmä pyrkiä todistamaan prosessia, joka vaatii uusia rakenteita prosessilla joka kykenee hienosäätämään vain jo olemassa olevia ominaisuuksia, jotka on suunniteltu hienosäädettäviksi.

Esimerkiksi kun säätövastusta käytetään himmentämään lampun valoa, niin silloin hienosäädetään jo olemassa olevaa järjestelmää joka on luotu hienosäädettäväksi, eikä luoda mitään uutta informaatiota tai rakennetta. Lampun säätövastuksen hienosäätö ei kehitä uutta virtapiiriä. Olisi looginen virhepäätelmä sanoa, että koska säätövastuksen hienosäätö himmentää valoa, niin se todistaa uuden virtapiirin kehittymisestä. Yhtä virheellistä on sanoa, että koska eliöiden on havaittu muuttuvan, niin se todistaa että kaikki eliöt olisivat kehittyneet yhteisestä kantamuodosta joka syntyi itsestään elottomista aineista.

L. van Bertalanffy on kirjoittanut sopeutumisesta hyvin:

”Käsitykseni mukaan ei ole ainoatakaan tieteellistä todistetta sille, että evoluutiolla, jolla tarkoitetaan etenemistä yksinkertaisista monimutkaisemmiksi eliöiksi, olisi mitään tekemistä lisääntyneen sopeutumisen, valintaedun tai suuremman jälkeläisten tuoton kanssa. Sopeutuminen on mahdollista jokaisella organisaation tasolla: ameeba, mato, hyönteinen tai ei-istukallinen nisäkäs on aivan yhtä sopeutunut kuin istukallinen nisäkäs. Elleivät ne olisi, ne olisivat jo aikaa sitten kuolleet sukupuuttoon.”

Mato joka kohtaa muuttuneet ympäristöolosuhteet tulee valinnan seurauksena paremmin sopeutuneeksi madoksi (sopeutumattomammat muodot häviävät matopopulaatiosta) ei suinkaan hyönteiseksi. Muutos kohti hyönteistä ei merkitse sopeutumista matona. Rakenteen säilyminen (sopeutuminen/mikroevoluutio) ja syntyminen (kehitys/makroevoluutio) perustuvat aivan erilaisiin mekanismeihin ja tekijöihin. Säilyminen selittyy valinnan kautta (mikroevoluutio/muuntelu). Syntyminen vaatisi makroevolutiivisen muutoksen. Tällaisesta ei ole olemassa todisteita.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #34

Hah, muuntelu nimenomaan tuottaa uutta informaatiota. Otetaan taas se esimerkki, josta niin kovasti pidät:

(1) Geeni A kahdentuu, duplikaatio A -> AA
(2) Jälkimmäiseen osaan kohdistuu pistemutaatio: AA -> AB

Vaiheet yhdistettynä: A -> AB

B on uutta perinnöllistä ainesta, joka myös sisältää informaatiota, jota alkutilanteessa ei ollut.

Tuon loppulässytyksesi jätän jo kommentoimatta. Voit kerrata vanhoista keskusteluista, mikä luulotelmissasi on vikana. Voisit sen sijaan kertoa, mitä sanottavaa sinulla on vielä Sanfordin puolustukseksi sen sijaan että luistelet jatkuvasti eteenpäin vastaamatta vanhoistakin virheistäsi.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #37

Sama kuin näyttäisit minulle lehdessä olevaa kirjoitusvirhettä ja kehuisit sitä uutena informaationa ;)

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #54

Jos sillä "kirjoitusvirheellä" on tulkitsijalle ymmärrettävä merkitys (kuten uusilla sekvensseillä on proteiinisynteesille), niin kyseessä ON uusi informaatio.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #55

Genomi sisältää toiminnallista informaatiota, joka eroaa Shannonin informaatiosta. Kirjainten määrän ja erilaisten kirjainten lisäys lisäävät mahdollista informaatiota (Shannon-informaatiota). Mutta ellei kirjaimia aseteta tiettyyn järkevään jonoon, toiminnallista informaatiota ei ole lainkaan, eikä mitään voida viestittää. Sekoittamalla merkityksellisen viestin kirjaimet, mahdollisen informaation määrä säilyy, mutta toiminnallinen (todellinen) informaatio häviää.

Toiminnallisella informaatiolla on siis aina merkitys ja se viestii jotain. Pelkkä satunnainen kirjainyhdistelmä, ei sisällä merkitystä eikä se viesti mitään. Siansaksalla ei ole merkitystä eikä siansaksa viesti mitään. Saksan kielessä on taas merkitys ja se viestii toiminnallista informaatiota. On kuitenkin huomioitava, että saksan kielen sisältämä informaatio on toiminnallista siksi, että se toimii ennalta sovitun kieliopin mukaan.

Se on koodi, joka perustuu sopimukseen kieliopin säännöistä. Saksan kielen toiminnallista informaatiota voidaan tulkita vain tämän ennalta sovitun sopimuksen mukaan, joka määrittää saksan kielen kieliopin. Ilman tämän sopimuksen (kieliopin) tuntemusta ei saksan kieltä voida tulkita ja se on kuulijalle yhtä kuin siansaksaa. Toisin sanoen, toiminnallinen informaatio perustuu aina ennalta tehtyyn sopimukseen joka määrittää kyseisen toiminnallisuuden kieliopin. Toiminnallisen informaation koodia ei voida tulkita tai purkaa ilman tämän kieliopin tuntemusta. Tämä on ratkaisevan tärkeää ymmärtää toiminnallisesta informaatiosta.

Toiminnallinen informaatio ei synny sattumalta, eikä se ole aineen ominaisuus.

1)MINÄ RAKASTAN SINUA
2)IÄMN SANKARAT IASUN

Mikä erottaa lauseet 1 ja 2? Molemmissa on yhtä monta kirjainta. Molemmat sisältävät samat kirjaimet. Todennäköisyys kummankin lauseen sattumanvaraiselle järjestäytymiselle on sama. Ne sisältävät yhtä paljon mahdollista informaatiota (Shannon-informaatiota). Kumpaakaan järjestelyä ei ole määrännyt mikään sen aineksen ominaisuuksista, missä ne ilmenevät. Näiden kahden lauseen välillä on kuitenkin valtava ero!

Olennaisin ero lauseiden välillä on, että lause 1) sisältää (toiminnallista) informaatiota, jota lause 2) ei sisällä. Tällä informaatiolla ei ole mitään tekemistä sen materiaalin kanssa, josta lauseet on tehty. Se tarkoittaa sitä, että eroa ei voida havaita fysikaalisin keinoin. Ero ei ole aineellinen ja se on olemassa ainoastaan lukijan mielessä sillä edellytyksellä, että lukija puhuu suomea. Toisin sanoen vain, jos lukija ymmärtää tekstiin sisältyvän koodin.

Voisiko lauseen 1) järjestys syntyä sattumalta? Kyllä, mutta silloin se ei välttämättä sisältäisi informaatiota. Satunnainen kirjainjono, joka muodostaa lauseen: ”MINÄ RAKASTAN SINUA”, ei välittäisi viestiä mikäli suomen kieltä ei olisi olemassa. Satunnainen kirjainjono, joka muodostaa lauseen: ”MINÄ RAKASTAN SINUA”, ei sisällä lähettäjää ja vastaanottajaa, jolle viesti olisi suunnattu. Kyseessä olisi vain jono kuvioita, jolla ei olisi sen enempää merkitystä kuin millä tahansa muulla satunnaisella kirjainjonolla.

Lause: ”MINÄ RAKASTAN SINUA”, sisältää todellista toiminnallista informaatiota vain, jos kirjainjono vastaa sovittua koodia. Toisin sanoen sen määrittelevät tarkasti täsmälliset säännöt, kuten suomen kielioppi. Lisäksi se sisältää informaatiota vain, jos toinen osapuoli (tai prosessi) voi tulkita tuon koodin jollakin vastaanottajan koneistolla, joka purkaa koodin, ennalta sovitun kieliopin mukaan. Koodi täytyy purkaa/tulkita jotta sen merkitys tulee ymmärretyksi, vain siten siitä tulee merkityksellinen. Toisin sanoen merkitys ei synny koodin järjestelystä, vaan järjestelyn tulkinnasta tai purkamisesta. Ilman ennalta sovittua sopimusta koodin sisältämästä kieliopista, ei koodi sisällä merkitystä, eikä merkitystä sisältävää koodia voida purkaa ilman ennalta sovitun kieliopin tuntemusta. Tämä tekee toiminnallisen (todellisen merkityksellisen) informaation hitaasta asteittaisesta ja sattumanvaraisesta kehittymisestä mahdotonta!

Vaikka lauseen: ”MINÄ RAKASTAN SINUA”, kirjainjono saattaisi syntyä sattumalta, viestin sisältämä kielioppi (tulkintasäännöt), jonka kautta se voidaan tulkita tai purkaa ei voi syntyä sattumalta. Kielioppi (tulkintasäännöt) eivät ole materiaalisia (aineen ominaisuus), vaan ne voidaan ymmärtää vain älyllisesti ja ne voidaan tuottaa (sopia) vain älyn kautta. Kielioppi (joka määrittää tietyn koodin kirjainjärjestyksen) ei voi syntyä mistään aineen ominaisuudesta, koska kieliopin säännöt (sopimukset) ovat aina älyn tai mielen tuottamia. Tämän vuoksi todellista toiminnallista informaatiota ei voi syntyä sattumalta.

Tässä valossa todistusaineisto on siis paljon selitysvoimaisempaa ja johdonmukaisempaa tulkita teistisen kokonaiskuvan valossa, sillä vain mieli voi tuottaa merkityksellistä informaatiota ja se on elämän perusyksikkö.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #82

Myös ihmislajin kielioppi ja jokaisen kirjaimellisen kielen yksityinen kielioppi ovat evoluution tuloksia. Et voi vakavissasi väittää, että Jumala asettaa melkein jokaiseen vuoden vanhaan lapseen erikseen jonakin päivänä kyvyn muodostaa lauseita.

Kun et ymmärrä, mitä kielioppi sanan varsinaisessa merkityksessä on, on aika turha lukea kuvitelmiasi geneettisen merkityksen merkityksestä :)

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #82

Tässä kontekstissa ei nyt vaan ole mitään toiminnallisessa tai muutoin semanttisessa mielessä "sovittua koodia". Vain syntaksi on osittain määritelty (DNA) eikä sitäkään kooltaan tai järjestykseltään. Perimä saa uutta informaatiota muuntelun tuloksena ja uusilla sekvensseillä on proteiinisynteesille ymmärrettävä merkitys.

Voit satuilla noita joutavia typeryyksiäsi lahkonne tupailloissa.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #88

Riipinen: ***Tässä kontekstissa ei nyt vaan ole mitään toiminnallisessa tai muutoin semanttisessa mielessä "sovittua koodia"***

Cornellin yliopiston geneetikko John Sanford kirjoittaa kirjansa ”eliömaailma rappeutuu” sivulla, 21, seuraavasti:

- ”Vuonna 2013 julkaistiin teos nimeltä Biological Information – New Perspectives - http://www.biologicalinformationnewperspectives.org/ . Sitä voidaan pitää virstanpylväänä. Kirja on kokoomateos tutkimusartikkeleista, jotka esitettiin Cornellin yliopistossa pidetyssä symposiumissa. Kirjoittajina on 29 ansioitunutta tutkijaa eri tieteenaloilta. Kirjoittajat ovat yhtä mieltä biologisen informaation todellisesta luonteesta. Biologisten informaatiojärjestelmien luonne vastaa paljon enemmän taidokasta tietokonejärjestelmää kuin kirjaa. DNA on kuin solun kiintolevy. Miljoonat RNA- ja proteiinimolekyylit ovat kaikkine vuorovaikutuksineen kuin aktiivinen muisti, solun RAM.

Jokainen yksittäinen geeni on kuin toimiva tietokoneohjelma (jokaisessa geenissä on todellakin useita ohjelmia). Jokainen solun proteiini ja RNA-molekyyli on itsessään yksinkertainen ohjelma (algoritmi). DNA, RNA, proteiinit ja lukematon määrä muita molekyylejä on jatkuvassa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa konsultoiden jotain, joka muistuttaa laajaa, jokaiseen soluun kuuluvaa internetiä. Datan kuvantamistekniikoilla on nyt osoitettu, että korkeammat genomit ovat rakenteeltaan huomattavan samanlaisia kuin toimivat tietokoneohjelmat ( DNA.EXE: A Sequence Comparison between the Human Genome and Computer Code - https://www.researchgate.net/publication/268488128... ).”

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #89

Tuo soperrus ei liity vastaukseeni yhtään mitenkään.

Puhumme perimän uuden informaatiosisällön synnystä. Tajuatko edes mistä on kysymys?

Jyrki Paldán Vastaus kommenttiin #82

"1)MINÄ RAKASTAN SINUA
2)IÄMN SANKARAT IASUN"

Molemmat tosiaankin sisältävät tismalleen saman verran informaatiota, ja toisen virkkeen toiminnallisuus tulee vain ja ainoastaan tulkinnasta, joka liittää siihen enemmän konnotaatioita. Jotain toista kieltä äidinkielenään käyttävä voisi nähdä vaihtoehdossa kaksi enemmän toiminnallista informaatiota.

En näe miksi luonnossa tai evoluutiossa olisi tuollaista tulkinnanvaraa. Geenien informaatio muuttuu johonkin suuntaan satunnaisesti, ja tuo satunnainen muutos joko selviytyy tai ei selviydy. Selviytyvät sitten jatkavat muuttumistaan.

Tuossa kielianalogiassa luonnonvalintaa voisi kuvailla "luonnon tulkinnaksi". Informaatiosisältöä mutaatioilla on tietty määrä, mutta selviytymisen kannalta "toiminnallisen informaation" määrän määrittelee aina ympäristö. Toisessa ympäristössä toisenlainen tieto on "toiminnallista" ja toisessa toinen.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #105

Cornellin yliopiston geneetikko John Sanford kirjoittaa kirjansa ”eliömaailma rappeutuu” - http://www.datakirjatkustannus.fi/Eli%C3%B6maailma... sivulla, 13,

”Genomi on ohjekirja, johon on koodattu kaikki ihmiselämän tarvitsema informaatio! Olemme vasta alkaneet ymmärtää tämän elämän kirjan ensimmäistä ulottuvuutta: suoraviivaisen ketjun neljää äärimmäisen pientä nukleotideiksi kutsuttua molekyyliä. Nämä pienet molekyylit muodostavat yksittäiset askelmat DNA:n kierreporrasrakennelmassa. Nämä molekyylit ovat geneettisen koodin kirjaimia ja niitä kuvataan symbolisesti kirjaimilla A, T, C ja G. Nämä kirjaimet on liitetty toisiinsa kuten aakkoset tekstissä. Niitä ei ole kuvattu kirjaimina vain symbolisesti; ne ovat aivan kirjaimellisesti meidän ohjekirjamme kirjaimia. Näiden neljän molekyylikirjaimen pienet ryhmät muodostavat käyttöohjeemme sanat, jotka yhdistyvät geeneiksi (ohjekirjan luvuiksi). Nämä taas yhdistyvät kromosomeiksi (ohjekirjoiksi), jotka yhdistyvät genomiksi (kokonaiseksi kirjastoksi).​ ”

ja sivulla 21

”DNA on kuin solun kiintolevy. Miljoonat RNA- ja proteiinimolekyylit ovat kaikkine vuorovaikutuksineen kuin aktiivinen muisti, solun RAM. Jokainen yksittäinen geeni on kuin toimiva tietokoneohjelma (jokaisessa geenissä on todellakin useita ohjelmia). Jokainen solun proteiini ja RNA-molekyyli on itsessään yksinkertainen ohjelma (algoritmi). DNA, RNA, proteiinit ja lukematon määrä muita molekyylejä on jatkuvassa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa konsultoiden jotain, joka muistuttaa laajaa, jokaiseen soluun kuuluvaa internetiä.”

Genomi on ohjekirja, johon on koodattu kaikki ihmiselämän tarvitsema informaatio. DNA on kuin solun kiintolevy johon käyttöohjeet on talletettu monimutkaisen ja moniulotteisen koodin muodossa. Genomi sisältää siis toiminnallista informaatiota, merkityksellisen koodin johon on koodattu kaikki elämän tarvitsema informaatio. Jotta DNA:n sisältämä toiminnallinen informaatio saa merkityksen eliöissä, niin se täytyy purkaa.

Evoluutio kriittinen analyysikirja - http://www.datakirjatkustannus.fi/Scherer.html kertoo tästä tapahtumasta näin sivulla 97:

”Eri sanoista syntyy lause- järkevä kokonaisuus. Samalla tavoin muutaman tusinan tai sadan tripletin ketjulla on merkitys, kun solu tekee siitä käännöksen. Solu kääntää DNA:n nukleotidijärjestyksen välivaiheen (niin sanottu lähetti-RNA tai mRNA) kautta aminohapposekvenssiksi (proteiini). Tämä käännöstyö (translaatio) tapahtuu hyvin monimutkaisessa aineenvaihduntakoneessa nimeltä ribosomi. Siihen osallistuu yli 60 proteiinia ja useita ribonukleiinihappoja. Ratkaiseva koodin purku tapahtuu ribosomissa siirtäjä-RNA:n (tRNA) avulla. Ei ole olemassa mitään realistista käsitystä siitä, miten tällainen käännöskoneisto voisi syntyä evolutiivisesti.”

DNA:n sisältämä nukleotidijärjestys saa merkityksen kun solu tekee siitä käännöksen kääntäjä ribosomissa. Mutta miten ribosomi kykenee purkamaan DNA:n nukleotidijärjestyksen? Siten, että ribosomissa täytyy olla ohjelmoituna tieto siitä kieliopista, jonka mukaan DNA:n sisältämät ohjeet on kirjoitettu nukleotidijärjestykseen. Ilman tällaista ennalta ohjelmoitua tietoa käytettävästä kieliopista, ei käännöstyö olisi mahdollista, eikä nukleotidijärjestys sisältäisi todellisuudessa merkityksellistä informaatiota (rakennusohjeita). DNA on viesti joka sisältää rakennus- ja toimintaohjeet eliön Rakentajalta ja ribosomi on vastaanottaja ja purkaa nämä ohjeet jotta ne saavat merkityksen ja ne voidaan käyttää toiminnalliseen tarkoitukseen.

Koska kaikki havaintomme toiminnallisen informaation luonteesta viittaavat älyyn informaation alkuperänä, niin johdonmukaisin ja selitysvoimaisin selitys genomin sisältämälle informaatiolle on myös älyssä. Koska toiminnallinen informaatio ei pysty muodostumaan sattumanvaraisesti, vaan se perustuu aina ennalta sovittuun sopimukseen (kielioppiin), niin siksi ribosomiinkin on täytynyt ennalta ohjelmoida tieto tästä käytetystä kieliopista (tulkintasäännöistä).

Tämä tarkoittaa myös sitä, että mitä enemmän Dna:n koodiin syntyy kopioinnissa satunnaisia painovirheitä, niin sitä enemmän koodi muuttuu toiminnalliselta merkitykseltään siansaksaksi. Mitä enemmän koodi muuttuu siansaksaksi, niin sitä huonommin ribosomi kykenee purkamaan koodia ja tämä ilmenee eliöissä toiminnallisuuden rappeutumisena, ja juuri tätä me huomaamme todistusaineistossa. Mutaatiot eivät ole siis evoluution luova voima, vaan sen tuho!

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #106

Kaikki kommenttiin 106 kirjoittamastasi on merkityksetöntä, ellei usko valmiiksi, että maailmankaikkeus luotiin täydellisenä geneettistä koodia myöten alle 100 000 vuotta sitten.

Terveet aikuiset eivät näin usko.

Jyrki Paldán Vastaus kommenttiin #106

Satunnaispainoilla toimivat virtuaaliset syvät neuroverkot (eräänlainen tekoäly) toimivat suurinpiirtein samantapaisella tavalla kuin evoluutio; muokkaamalla muuttujia satunnaisesti. Kun tuollaiselle virtuaaliselle neuroverkolle määrittelee onnistumismääreen (evoluutiossa tuota vastaa ympäristössä selviytyminen), se päätyy hyvinkin toiminnalliseen lopputulokseen, jos dataa ja sukupolvia on riittävästi.

Tuollainen neuroverkko voidaan laittaa pelaamaan esimerkiksi NES:sillä julkaistua alkuperäistä Super Mario Bros:sia. Kaikki neuroverkon neuronit lähtevät satunnaisista numeroista, se ohjailee pelihahmoa viidellä toimintonapilla (aivan kuten ihmispelaajakin), ja syötöksi neuroverkko saa vain ja ainoastaan näytöllä näkyvät pikselit. Tuon jälkeen sen annetaan tehdä satunnaisia muutoksia eri synapsien painotuksiin. Simulaatio mittaa kuinka pitkälle neuroverkko pelissä pääsee, ja säilyttää vain ja ainoastaan pisimmälle päässeet muutokset. Ensimmäisessä sukupolvessa neuroverkko liikkuu satunnaisiin suuntiin, kun taas muutaman tuhannen sukupolven jälkeen se pelaa peliä jo paremmin kuin yksikään ihmispelaaja.

Tuossa tapauksessa satunnaisesta tiedosta muodostuu siis ympäristön määrittelemää toiminnallista tietoa. Mitään älykästä suunnittelua ei tarvita.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #108

Jyrkille,

Puhut täysin eri asiasta kuin toiminnallisesta informaatiosta. Esimerkissäsi älykkäästi suunnitelluissa ja älykkäästi rajatuissa rakenteissa, vain tapahtuu sattumanvaraista muuntelua, jonka mahdollisuudet on siis jo ennalta älykkäästi rajattu ja määritetty. Sattuma ei rakenna yhtään mitään uutta esimerkissäsi.

Se, että sattuma vastaisi siitä, että Super Maria Bross peli syntyy olisi esimerkki siitä, kun sattuma synnyttää toiminnallista informaatiota. On suorastaan ällistyttävää, kuinka et itse huomaa esimerkkisi kehnoutta, koska selvästi olet kuitenkin lukenut ihminen.

Jyrki Paldán Vastaus kommenttiin #111

"Esimerkissäsi älykkäästi suunnitelluissa ja älykkäästi rajatuissa rakenteissa, vain tapahtuu sattumanvaraista muuntelua, jonka mahdollisuudet on siis jo ennalta älykkäästi rajattu ja määritetty."

En näe mitään merkittävää eroa sillä, onko ympäristö satunnaisesti luotu vai älykkäästi suunniteltu. Voimme kyllä muuttaa pikselisyötön satunnaiseksi ja pelin tavoitteen satunnaiseksi, ja silti tuo virtuaalinen neuroverkko löytää tavan sopeutua uuteen ympäristöönsä. Vastaavasti voimme asettaa bakteerikannan itse älykkäästi suunnittelemaamme uuteen ympäristöön, ja evoluutio löytää kyllä uusia tapoja selviytyä.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #116

Pointti on siinä, kykeneekö satunnaisuus luomaan toiminnallista informaatiota. Siihen se ei pysty todisteiden valossa ja sinun antamat todisteet eivät ole osoittaneet toiminnallisen informaation luomisesta. Sillä se, että älykkäästi suunnitellut systeemit voidaan älykkäästi ohjelmoida toimimaan satunnaisesti ei ole uuden informaation luomista. Silloin vain älykkäästi suunnitellut systeemit toimivat satunnaisesti niissä rajoissa, jotka niille on älykkäästi luotu ja tällaisesta sinun esimerkkisi kertoi.

Esimerkiksi älykkäästi suunniteltu tietokone voidaan älykkäästi ohjelmoida toimimaan satunnaisesti. Tällöin koneen tulokset ovat satunnaisia, mutta kone voi toimia vain älykkäästi rajatulla alustalla tietyissä rajoissa, jotka äly on asettanut. Se, että jokin olemassaoleva toimii jotenkin ei selitä itse olemassaolevan alkuperää ja siitä on kyse. Miten esimerkiksi tietokone, joka voidaan ohjelmoida toimimaan satunnaisesti, syntyi ja sai toiminnallisen informaationsa. Mikäli tietokoneita syntyisi satunnaisesti, niin silloin meillä olisi esimerkki sattuman voimasta synnyttää toiminnallista informaatiota.

Suurin ongelmasi on, että puhut nyt täysin eri asiasta kuin toiminnallisen informaation syntymisestä.

Sopeutuminen (mikroevoluutio = muuntelu olemassa olevien rakennetuntomerkkien sisällä; määrällinen muutos jo olemassa olevissa elimissä, rakenteissa tai rakennesuunnitelmissa. ) on täysin erilaatuinen tapahtuma, kuin uuden kehittyminen (makroevoluutio = Täysin uusien elimien, rakenteiden ja rakennesuunnitelmien synty ja niihin liittyvä kvalitatiivisesti uusi geneettinen materiaali). Mikro- ja makroevoluution välillä ei ole aste-ero vaan kvalitatiivinen ero. Tätä valottaa esimerkki: mikroevoluutioon kuuluu esimerkiksi eri koirarotujen syntyminen alkumuodosta - todennäköisesti sudesta. Makroevoluutiota olisi nisäkkäiden syntyminen liskoista ja yksinkertaisemmista eliöistä. Mikroevoluutio saa aikaan sopeutumista mutta se ei kehitä mitään uutta. Täten vaikka mikroevoluutiolle annettaisiin aikaa biljoona vuotta ei se kykenisi tuottamaan makroevoluutiota.

L. van Bertalanffy on kirjoittanut sopeutumisesta hyvin:

”Käsitykseni mukaan ei ole ainoatakaan tieteellistä todistetta sille, että evoluutiolla, jolla tarkoitetaan etenemistä yksinkertaisista monimutkaisemmiksi eliöiksi, olisi mitään tekemistä lisääntyneen sopeutumisen, valintaedun tai suuremman jälkeläisten tuoton kanssa. Sopeutuminen on mahdollista jokaisella organisaation tasolla: ameeba, mato, hyönteinen tai ei-istukallinen nisäkäs on aivan yhtä sopeutunut kuin istukallinen nisäkäs. Elleivät ne olisi, ne olisivat jo aikaa sitten kuolleet sukupuuttoon.”

Mato joka kohtaa muuttuneet ympäristöolosuhteet tulee valinnan seurauksena paremmin sopeutuneeksi madoksi (sopeutumattomammat muodot häviävät matopopulaatiosta) ei suinkaan hyönteiseksi. Muutos kohti hyönteistä ei merkitse sopeutumista matona. Rakenteen säilyminen (sopeutuminen/mikroevoluutio) ja syntyminen (kehitys/makroevoluutio) perustuvat aivan erilaisiin mekanismeihin ja tekijöihin. Säilyminen selittyy valinnan kautta (mikroevoluutio). Syntyminen vaatisi makroevolutiivisen muutoksen.

Jyrki Paldán Vastaus kommenttiin #117

"Pointti on siinä, kykeneekö satunnaisuus luomaan toiminnallista informaatiota."

Ehkä määrittelemme toiminnallisen informaation eri tavalla. Minusta sellaista nimittäin tuossa esimerkissä syntyy satunnaisien muutosten ja "selviytymisen" avulla. Minä näen "toiminnallisen" informaation vain ja ainoastaan informaationa, joka auttaa ko. informaatiota käyttävää agenttia saavuttamaan ympäristön asettaman tavoitteensa. Evoluutiossa tavoite on selviytyminen ja suvun jatkaminen, Super Mariossa pelin läpäiseminen.

Minun järkeeni ei myöskään mahdu, miksi tuollainen dikotomia pienten muutosten ja kokonaisten elinten välillä olisi tarpeellinen. Kumulatiivisista pienistä muutoksista syntyy suuri muutos.

"[...] Sopeutuminen on mahdollista jokaisella organisaation tasolla: ameeba, mato, hyönteinen tai ei-istukallinen nisäkäs on aivan yhtä sopeutunut kuin istukallinen nisäkäs. Elleivät ne olisi, ne olisivat jo aikaa sitten kuolleet sukupuuttoon."

-L. van Bertanlanffy

Tässähän Bertanlanffy on oikeassa, mutta en näe miten se olisi ristiriidassa lajien välisen evoluution kanssa. Evoluution loppupiste ei ole selviytyminen, vaan satunnaisia muutoksia tapahtuu jatkuvasti aina kun ympäristössään lisääntymisikään selvinnyt yksilö jakaantuu tai lisääntyy. Sen vuoksi ei ole mitenkään keskenään ristiriitaista että ameeba sekä säilyy ameebana, että kehittyy hitaasti kalaksi. Ei ole myöskään mahdotonta että ns. "välimuodot" katoavat uusien mutaatioiden viedessä niiden elinehdon paremmilla mutaatiolla, mutta samaan aikaan kuitenkin eläen riittävän eri tavalla kuin alkuperäinen elinmuoto, jonka vuoksi niiden välistä kilpailua ei synny. Tuolloin selviytyä ovat sekä alkuperäinen, että kauas kehittynyt laji, kun taas häviäjiä välimuodot.

Kiitos muuten mielenkiintoisesta keskustelusta.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #119

Evoluution kannalta oleellista ei ole jo olemassa olevan pelin pelaaminen (selitys miten suku jatkuu), vaan se miten peli on syntynyt (eliöt ovat syntyneet). Pelin pelaaminen ja läpi pääseminen on erilaatuinen tapahtuma, kuin pelin syntyminen. Pelaaminen ja läpi pääseminen tapahtuvat jo olemassa olevassa systeemissä, ne eivät luo uutta peliä, vaan pelaavat jo olemassa olevilla asioilla. Tämän vuoksi tärkein kysymys on se, miten itse peli syntyi ja se ei voi tietenkään olla sama prosessi kuin pelin pelaaminen.

Myös luomisteorian kautta voidaan ennustaa pelaaminen ja läpi pääseminen ja ne ovat laadultaan erilaisia tapahtumia, kuin itse luominen. Samoin on evoluutioteorian suhteen, sen tärkein tehtävä ei ole selittää jo olemassa olevien eliöiden sopeutumista, vaan niiden alkuperä. Koska pienet muutokset eivät kehitä mitään uuteen rakenteeseen tai elimeen tarvittavaa, vaan ainoastaan tuottavat jo olemassa olevien rakenteiden variaatioita, niin siksi muutoksen laatu on vääränlainen sille, että se kykenisi tuottamaan koskaan uusia rakenteita tai elimiä. Vaikka pienien muutoksien annettaisiin kasautua biljoona vuotta.

Ristiriitaista on väittää ameban kehittyvän kalaksi, koska havaittava sopeutuminen ei kykene kehittämään mitään uusia rakenteita tai elimiä. Lajiutuminenkaan ei luo, mitään uutta, samoin kun koirien jalostus susista ei ole luonut uutta, sillä prosessissa, jonka ihminen on suorittanut koirille ei olla lisätty koskaan mitään, vaan ainoastaan valittu jo olemassa olevan eri variaatioita. Jumala loi eliöt monimuotoisiksi, eli varusti ne runsaalla muuntelukyvyllä ja siksi susista saatiin vaikka minkälaisia koiria, mitään uutta kehittämättä, mutta se ei ollut evoluutiota, koska evoluutio mikrobeista mieheksi vaatisi todella paljon uuden kehittymistä, jota jo olemassa olevan sopeutuminen ei selitä. Evoluutio ei vastaa todistusaineistoa!

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #133

Ensimmäinen alkuaine oli vety. Uusia on syntynyt sen jälkeen. Ei siihen suunnittelua tarvita, perushiukkasten fuusiota vain. Elottoman ja elävän raja ei ole sen kummempi kuin kemiallisten yhdisteiden synty alkuaineista. Aitotumallinen elämä on syntynyt ilman kummempaa mystiikkaa, kun muuan esitumallinen bakteeri sulautui arkeoniin.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #133

Torpalla lienee joku perustavaa lajia oleva lukkiutuma ajattelussaan joka estää häntä ymmärtämästä mitä hänelle selitetään. Muuten hän ei voisi enää vuosien kommentoinnin jälkeen väittää: "... evoluutioteorian suhteen, sen tärkein tehtävä ei ole selittää jo olemassa olevien eliöiden sopeutumista, vaan niiden alkuperä." Evoluutioteoriahan juurikin on kehitetty kuvaamaan lajien, itse asiassa populaatioiden muuttumista niiden sopeutuessa luonnonvalinnan kautta ympäristönsä muutoksiin. Ei mitään muuta. Muita varten on muut teoriat.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #136

Olen itse asiassa tästä Myyryläisen kanssa eri mieltä. Evoluutioteoria oli yleistermi jo kauan ennen Darwinia. Kyllä siihen kuuluvat kosminen ja kemiallinen evoluutio ennen elämääkin.

1920- ja 30-luvuilla kehitettiin "synteettinen evoluutioteoria", joka pyrki yhdistämään darwinistisen luonnonvalintateorian; mendelistisen perinnöllisyysteorian; ja ajatuksen mutaatioista ja rekombinaatiosta muuntelun lähteenä.

Vuodesta 1953 lähtien olemme ymmärtäneet, mihin perinnöllisyys perustuu; ja oikeastaan vasta parinkymmenen vuoden ajan, että sitä on mahdollista muokata suunnitellustikin.

Yhä pidän kuitenkin järkevänä, että myös kosmologit ja kemistit saavat käyttää teorioistaan sanaa "evoluutio". Jumalat ovat paskapuhetta myös kosmisesti.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #137

Minusta evoluutioteoria, synteettisenäkin kattaa vain eliöpopulaatioiden muutoksia ja selittää niitä mutaatioiden ja luonnonvalinnan keinoin. Synteettisyys toi siihen mukaan ymmärryksen periytymisestä. Elämän syntyä varten on omat, vielä toistaiseksi rinnakkaiset teoriansa samaten kuin kosmologiset teoriat maailmankaikkeuden synnylle ja kehitykselle. Toki nuokin ovat evoluutiota eli kehitystä mutta kaikille niille on omat teoriansa eikä ne mitkään tarvitse yliluonnollisia henkiolentoja selittämään luonnollisia tapahtumia.

Sananahan pelkkä evoluutio tarkoittaa kehittymistä tai muuttumista johonkin suuntaan. Sitä voi käyttää moneen paikkaan. Mutta minusta olisi hyvä pitää erilliset teoriat erillään jotta selkeämmin tiedämme mistä kulloinkin puhumme. Minusta on selkeämpää, että puhumme maailmankaikkeuden alun teorioista, elämän synnyn teorioista ja evoluutioteoriasta kun puhumme siitä mitä sen jälkeen populaatioille tapahtui. Taitaapa olla vielä niin, että evoluutioteoria on noista se kaikkein vahvimmin paikkaansa pitäväksi todistettu. Elämän synnystä on useita kilpailevia teorioita ja kosmologeillakin taitaa vielä pari pikku juttua kaivata laittoa mutta evoluutioteoria, vaikka edelleenkin tarkentuu, senkun porskuttaa.

P.s. Paska on oikein käytettynä hyödyllistä moneen tarkoitukseen mutta en tiedä mitä tekisimme jumalilla.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #138

Sekulaarit sanovat usein että evoluutioteoria käsittelee vain eliökunnassa tapahtuvaa muuntelua. Tämä on harhautus jonka kautta he yrittävät sivuuttaa heidän teoriansa uskonnollisen luonteen ja siksi he pyrkivät sivuuttamaan kaikki evoluutioteorialle välttämättömät tasot. Evoluutioteorian ”iso kuva” on seuraava; "Evoluutioteorian epätieteellisyys" - http://mikaeltorppa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/21408...

Käyttäjän AnttiKoivula1 kuva
Antti Koivula Vastaus kommenttiin #139

Sinun henkilökohtainen ideologiahan määrää ne osa-alueet mitä luonnontieteet käsittelevät. Suuruudenhulluus on lievä ilmaisu.

Wikipediasta lainaus "Mania (maanisuus) on mielialahäiriö, jossa mieliala on epänormaalisti ja pysyvästi kohonneena ja kiihtyneenä mielialana, jota jatkuu vähintään viikon. Mieliala voi olla myös ärtyisä.[1] Maanisessa tilassa oleva henkilö voi ajautua hakemaan mielihyvää tavoilla, joista on hänelle itselleen haittaa." Muutoin täsmää kreationisteihin mutta tämä häiriö ei liene pysyvää sorttia toisin kuin uskonnollisen aivopesun aikaansaama psyykkinen sairaus. Tietysti teidän saarnamiesten ykkösprioriteetti on tietenkin raha.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #138

Siinä olet tietenkin oikeassa, että synteettinen evoluutioteoria eli eliöpopulaatioiden muutoksen selittäminen sattuman ja luonnonvalinnan avulla, on kosmisen kehityksen teorioista vahvimmin todistettu.

Vaikka elämän synnyn yksityiskohdista on paljonkin kilpailevia selityksiä, on kuitenkin tärkeätä todeta, että elämä on yksiselitteisesti hiiliyhdisteiden kemiaa, jota koskevat entropian lait. Siihen ei tarvita mitään sen kummempaa.

Hovind, Sanford ja Torppa ovat selvillä tieteellisen maailmankuvan elementeistä, vaikka kaksi heistä vastustaa niitä ja kolmas ei ymmärrä niitä.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #117

Ajatteletko aivan vakavissasi, että vetykaasusta ja happikaasusta syntyy vettä tai jäätä vain älyllisesti suunnittelemalla? Vai uskotko, että alussa henki liikkui vetten päällä ja sai vasta sitten päähänsä erotella siitä vetyä ja happea?

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #106

>>kaikki havaintomme toiminnallisen informaation luonteesta viittaavat älyyn informaation alkuperänä<<

Luonnossa kehittyneen biologisen informaation taustalta ei ole koskaan havaittu minkäänlaista älyä. Sen sijaan muuntelun havaitaan tuottavan uutta informaatiota jatkuvasti.

>>Mutaatiot eivät ole siis evoluution luova voima, vaan sen tuho!<<

Valehtelustasi huolimatta mutaatiot tuottavat edelleenkin uutta informaatiota, eräs selvästi vajaasti ymmärtämäsi esimerkki on yllä. Et vaan tajua alkeitakaan muuntelun ja luonnonvalinnan toiminnasta ja merkityksestä biologisen informaation kehityksessä. Kunhan vouhkaat ja copy-pastetat vanhoja virheellisiä tekstejäsi.

Ehkäpä luotan jatkossakin luonnontieteitä opettaviin ja tutkiviin tiedeyliopistoihin ja evoluutioprosessia hyödyntäviin yrityksiin, joista yksikään ei jaa typeriä mielipiteitäsi.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #109

Tässä professori Matti Leisola kertoo, että darvinismi unohdetaan aina todellisessa tieteessä, koska sen kautta ei saada mitään aikaiseksi. Tieteen lähtökohdat ja toimintamenetelmä - http://www.youtube.com/watch?v=_TB7UEG5m9g

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #112

Ai, että ihan "todellisessa tieteessä".

Kuule. Leisola menee vielä aikanaan hautaankin tietoisena siitä, ettei yksikään luonnontieteitä opettava ja tutkiva tiedeyliopisto pidä kreationismia minään muuna kuin joutavana hevonpaskana.

Evoluutio on suoraan havaittavissa oleva luonnonilmiö ja evoluutioteoria taas nuo havainnot selittävä teoria. Siinä voi leisolat, reinikaiset ja puolimatkat sönköttää ihan mitä lystäävät.

Käyttäjän AnneHonkanen kuva
Anne Torppa Vastaus kommenttiin #115

Leisola menee toivottavasti taivaaseen tietäen, että Jeesus on Herra. Samaa toivon sinullekin, vaikka huonolta näyttää, mutta Jumalalle on mahdollista avata sinunkin silmäsi. Evoluutio on satu. Ja erittäin huono sellainen. Se ei kestä mitään tarkastelua, edes lasten esittämiä kysymyksiä. Mutta koska ihmiset elää mielummin itsepetoksessa kuin myöntää virheensä niin täytyy sitä sellaisille joku teoria olla. Tulkaa valoon ja etsikää totuutta niin löydätte tien.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #131

No, kysy lapsonen - setä koettaa vastata.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #112

Lisätään vielä, koska Torppa ei kuitenkaan ymmärrä, mikä videossaan on vikana, että Leisolan harhautus piilee siinä, että hän vetoamalla jonkin tietyn haetun muutoksen epätodennäköisyyteen pyrkii tekemään yleistetyn väitteen sattuman ja valinnan toiminnasta.

Satunnaismuuntelu on satunnaista, ei tavoitteellista. Prosessi etenee muuntelun tuottaman materiaalin myötä ympäristön ohjaamaan suuntaan - ei siihen, mihin sivustakatsoja toivoo. Siksi prosessia kontrolloimalla saadaan varmempia tuloksia.

Iloisesti putosi Torppa tuohonkin kuoppaan.

Käyttäjän AnttiKoivula1 kuva
Antti Koivula Vastaus kommenttiin #15

Mistäs sää sen tiät että sinun tulkintasi yhden uskonsuuntauksen opeista on oikein?

Käyttäjän TomiAalto1 kuva
Tomi Aalto Vastaus kommenttiin #14

Nykytiede on mennyt kovasti eteenpäin viime vuosina erityisesti molekyylibiologian, genomiikan, epigenetiikan ja lääketieteen osalta. DNA:n sekvensointimenetelmät ovat kehittyneet ja tarkentuneet huimasti. Tämä kaikki on auttanut meitä ymmärtämään paremmin solun mekanismeja ja lainalaisuuksia.
Ymmärrys solun erilaistumiseen vaikuttavista tekijöistä on johtanut myös selkeään käsitykseen siitä, miksi eliöt varioituvat.

Meidän jokaisessa solussamme (neuroneja ja T-soluja lukuunottamatta) on käytännössä täsmälleen samat geenisekvenssit. Erilaisia solutyyppejä meissä on kuitenkin kymmeniätuhansia. Miksi siis ihosolullamme on oma identiteettinsä ja miksi lihassolu toimii oman tehtävänsä mukaisesti, vaikka molemmissa on ihan samat geenit?

Solujen erilaistuminen johtuu ns. epigeneettisestä informaatiokerroksesta, joka sijaitsee sekvenssikerroksen päällä. Tärkein epigeneettinen merkintä on DNA:n sytosiiniemäkseen kiinnittyvä metyyliryhmä (CH3). Jo yhdenkin metyyliryhmän paikan vaihtaminen saattaa vaikuttaa solun tuottaman proteiinin laatuun tai muuten solun identiteettiin. Metyylin määrä geenissä voi tietyissä tapauksissa toimia analogisen säätimen tavoin. Tästä on hyvä esimerkki muurahaisen EGFR -geenin epigeneettinen säätely; metylaation aste vaikuttaa muurahaisen kasvua säätelevänä tekijänä. Ominaisuus toimii kuin äänenvoimakkuussäädin.

Jos kaikki epigeneettiset merkinnät pyyhitään solusta pois, tulee siitä pluripotentti kantasolu, joka on avoimessa tilassa valmiina erikoistumaan mihin tahansa tehtävään. Tähän perustuu tekniikka, jossa mm. ihosolusta voidaan ohjelmoida esim. hermosolu tai mikä tahansa kehossamme toimiva solu. Pitää vaan tietää, mitkä emäkset metyloidaan, mitkä geenit vaimennetaan ja mitkä aktivoidaan. Tehtävä voidaan hoitaa kudoksen naapurisoluja käyttämällä, jotka solunulkoisten vesikkelien avulla välittävät uudelleenohjelmointiin tarvittavan informaation koodaamattomien RNA-molekyylien välityksellä.

Tieteellä on jo vuosia ollut ns. kadonneen periytyvyyden ongelma (The Missing Heritability problem), joka on aiheutunut siitä, että tutkijat eivät ole löytäneet selviä yhteyksiä sekvenssimutaatioiden ja perittyjen ominaisuuksien tai sairauksien välillä. Ihmisen genomissa tunnetaan populaatiotasolla yli 10 miljoonaa SNP:tä, eli pistemutaatiota, mutta yhtäkään näistä ei ole kyetty luotettavasti yhdistämään perinnöllisiin ominaisuuksiin tai sairauksiin. Toisaalta nykytiede tuntee yli 200,000 sairautta aiheuttavaa genomista mutaatiota. Noin 10-20% ihmisistä elää jonkin geneettisen sairauden kanssa. Nämä tieteelliset faktat ovat evoluutioteorialle todella kiusallisia. Genomimme rappeutuu erittäin nopeasti ja tiedemiehillä on kiire kehittää DNA:n editointijärjestelmiä. CRISPR/Cas9 oli lupaava ehdokas, mutta menetelmä aiheutti hallitsemattomia sekvenssimuutoksia suunnitellun kohteen ulkopuolelle niin paljon, että tällä hetkellä tekniikka on jäissä. Ilmeisesti tutkijat eivät ymmärtäneet, että guide-RNA:lla on useita kohdegeenejä, joihin se hakeutuu. Biologinen osoitejärjestelmä ei ole vielä tiedemiesten hallinnassa.

Epigenetiikka on avannut ihmisten silmät ymmärtämään, että kaikki eliöiden varioituminen luonnossa tapahtuu epigeneettisten mekanismien ja informaatiokerrosten ohjaamina. Muutokset eivät ole satunnaisia, vaan niihin vaikuttavat erityisesti ravinto, ilmasto, erityyppinen stressi, ympäristömyrkyt jne. Epigenetiikka ratkaisee myös kadonneen periytyvyyden ongelman. Epigeneettiset tietorakenteet periytyvät eriasteisina; RNA:n epigeneettiset merkinnät (yli sata erilaista) ovat lyhytkestoisia, kun taas histonien (DNA:n kompressointiproteiinit) epigeneettiset merkinnät ovat hyvinkin pysyviä.

Meissä on vain n. 19 600 proteiinia koodaavaa geeniä. Mutta erilaisia proteiineja kehossamme on tuoreimpien arvioiden mukaan jopa n. kaksi miljoonaa. Epigeneettiset informaatiorakenteet mahdollistavat sen, että yhtä ja samaa geeniä käytetään kirjastototiedoston tavoin. Solu rakentaa siitä vaaditun proteiinin ns. vaihtoehtoista silmukointimekanismia käyttämällä. Proseduuriin vaikuttavat mm. DNA:n metylaatio (CpG saarekkeet, intronien metylaatio), microRNA-säätely sekä histonien epigeneettiset merkit. Nisäkkäillä proteiineja koodaavat geenit ovat hyvin samanlaisia kirjastoja. Tämä osuus genomistamme on hyvinkin samanlainen sian, hiiren, kengurun, delfiinin tai simpanssin kanssa. Mutta epigenomimme eroaa merkittävästi ko. eliöistä. Erityisesti pitkien koodaamattomien RNA-molekyylien yhtenevyys on ihmisellä ja simpanssilla vain n. 30%:n luokkaa. Kyseiset molekyylit asettavat epigeneettiset merkinnät paikalleen alkion epigeneettisessä uudelleenohjelmointivaiheessa, jolloin kantasolut alkavat erikoistua omiin tehtäviinsä.

Koska geenisekvenssit yksinään eivät sanele ominaisuuksia ja epigeneettisten tietorakenteiden modifiointi johtaa sekvenssivirheisiin (vrt. esim. koirarotujen huolestuttava geneettinen tila), ei kuvitellulla evoluutiolla ole mekanismeja. Kaikkien eliöiden genomi ainoastaan vähitellen rappeutuu. Nykytiede ei siis tue evoluutioteoriaa. Tutkijat voivat korkeintaan käyttää ilmaisuja 'evolutionary conserved', mutta tieteellistä pohjaa evoluutiolle ei enää ole.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #91

Kukaan ei vaan ole vuosikymmeniin väittänyt, että yksilön ominaisuudet määräytyisivät yksin geenisekvenssien tuloksena. Evoluution mekanismit ovat edelleenkin muuntelu, periytyvyys ja luonnonvalinta - epigenetiikka sisältyy kahteen ensinmainittuun.

Oliko sulla jotakin asiaakin?

Käyttäjän AnttiKoivula1 kuva
Antti Koivula Vastaus kommenttiin #97

Tiä mistä pamfletista tomi on tuon oksennuksen kopioinut. Tomilla on kummallinen fiksaatio, esittää väitteitä jotka kumoavat itse itsensä tai kuten tässä, hörhöily siitä että evoluution yksi osa alue olisi jollain tapaa ristiriidassa tieteen kanssa... tälläkertaa tosin puuttuu linkki parodiasivustolle tai linkkki artikkeliin jossa käy ilmi että tomi taas kerran valehteli ylimielisen röyhkeästi.

Hei tomi, miten olisi selitys siihen että kun kallon morfologia on epigeneettinen ominaisuus ni mitä pitää sapienssin syödä jotta muuttuu neaderthalin ihmiseksi. Kerro asiasta tarkemmin.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #91

#91. Koirarotujen huolestuttava geneettinen tila johtuu tietenkin "älyllisestä" suunnittelusta. Sellaiset ihmiset, jotka kuvittelevat jumalansa määränneen ihmisen hallitsemaan luontoa, ovat rakentaneet omaksi huvikseen ja hyödykseen sairasta "rotupuhtautta" eläinten oman terveyden kustannuksella.

Tarinassasi on paljonkin paikkansa pitäviä yksityiskohtia, joiden filosofinen tulkinta kuitenkin perustuu "evoluutio ei voi olla totta" -pakkoneuroosiin.

Dna:n editointijärjestelmien kehittämisellä ei ole minkäänlaista kiirettä. Siksi siinä ollaan äärettömän huolellisia. Aikaa on jopa patenttikiistoihin :)

CRISPR/Cas9 ei ole millään tavalla jäissä. Sen soveltamisessa ollaan aivan alkeissa. Ollaan asianmukaisen varovaisia mietittäessä, kannattaako sitä jossain ihmisen lääketieteen tapauksessa ylipäänsä käyttää ja miten. Nobeleitahan on joka tapauksessa tulossa jo sen löytämisestäkin.

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes Vastaus kommenttiin #13

Torppa, kun maailma luotiin kuudessa päivässä, niin jotuvatko sielut uudestaan ruummillistumaan ihmisiksi kasvaakseen paremmiksi ?

mikael torppa

Riipiselle,

Sanford oli evoluutiolle maailmankuulua populaatiogeneetikkoa Motoo Kimuraa armollisempi ja esitti positiivisten mutaatioiden käyrän, tosin huomattavasti liioiteltuna, jotta se voitiin kuvata kaaviossa (blogin toinen kuva). Muuten Sanford vain toi esille sen datan, minkä parhaimmmat populaatiogeneetikot ovat itse saaneet selville.

Roska-DNA väitteen paljastuminen todelliseksi roskaksi, vie evoluutioteorian auttamatta tuhoon evolutionistien oman datan perusteella.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen

Sanford jätti yksinkertaisesti pois kannaltaan kiusallisen datan. Eikä tuo ollut alkuunkaan ainoa Sanfordin petos siinä kirjassa - kuten hyvin tiedät.

Käyttäjän EeroPyykkl kuva
Eero Pyykkölä

Kuten aina, riippumattoman tieteen vastustajat ja kaiken maailman diktaattorit löytävät toisensa. Kuten Stalin (arvostetuin nykyisin Venäjällä ja Putin heti kakkosena) ja Hitler löysivät hetkeksi toisensa. Toisessa tehtiin "neuvostoihmistä" tieteentekijäarmeijan voimin ja Saksassa "kallonmittaajat" etsivät arjalaista rotua (siis eivät Hitleriä tai jotain intialaista alkukotia).

Mutta totuus ei asu yksityiskohdissa, vaan Kokonaisuudessa. Siksi Raamattu ja Koraani todisteina ovat arvottomia.

Käyttäjän Jukka Konttinen kuva
Jukka Konttinen

Uskonnolliset teokset oikeuttavat myös kaikenlaisen rasismin ja vihapuheen. Ja siis valehtelun ja vääristelyn, kuten evoluution kohdalla. Ainoastaan mediaan tulevia räikeimpiä ylilyöntejä sentään paheksutaan. Ja mm. uskonnollisten yhteisöjen seksuaaliset rikokset nousevat käsittelyyn. Jotka on tavattu yhteisöissä kuitata ripittäytymisellä, piittaamatta siitä, että yhteisössä olevan uhrin elämä on siinä samalla tuhoutunut.

Ihmiset jotka eivät voi sietää sitä, että toiset voivat elää liberaalimmin kuin oma ahdas mieli ja tiukka pipo antaa myöten, ottavat uskonnollisen teoksen ja sen jumalan ilkeyksiensä, tuomioidensa ja ahdasmielisyytensä perusteiksi. Kun oma elämänkatsomus romahtaa siitä, ettei maailman synty ole mennyt siten kuin Pronssikauden lampurien kirjoittamissa uskomuskokoelmissa on kuvailtu, ei ole muuta vaihtoehtoa kuin vääristää omaa ajatteluaan luomaan "todisteita" evoluutiota vastaan. Pitäisin tällaista jonkinasteisena kestopsykoosina, samaan tapaan kuin millä diktaattorit ovat joukkojaan manipuloineet.

mikael torppa

Jos kristityt syyllistyvät "väkivaltaan, kierouteen tai mihin tahansa pahuuteen", niin he ovat silloin epäjohdonmukaisia oman Raamatusta nousevan moraalinsa suhteen. (Esimerkiksi - "Älköön kukaan katsoko omaa parastaan, vaan toisen parasta." 1.Kor.10:24) Näin siksi, että kristinuskon mukaan "Jumala on rakkaus", "rakastakaa toisianne" ja "rakasta vihamiehiäsi". Tällainen rakkaus on uhrautuvaa. Tämän vuoksi kristityt ovatkin eturivissä auttamassa sairaita, pitämässä huolta orvoista ja vanhuksista, ruokkimassa nälkäisiä, kouluttamassa köyhiä sekä vastustamassa lapsityövoiman käyttöä ja orjuutta.

Pointti on siinä, että mikäli itseään kristityiksi kutsuvat, toimivat lähimmäisiä kohtaan vastoin Jeesuksen esimerkkiä, niin nämä ihmiset eivät ole silloin johdonmukaisia kristillisen moraalin suhteen, joka saa absoluuttisen perusteensa Herran Jeesuksen antamasta esimerkistä.

Sen sijaan jos esimerkiksi ateistit ovat "väkivaltaisia, kieroja tai pahoja", niin he ovat periaatteessa johdonmukaisia suhteessa omaan moraaliinsa, koska ateisteilla ei ole moraalinormeilleen mitään objektiivista perustaa. Ateismi, jonka järjellinen perusta on evoluutio, väittää, että "rakkaus" on pelkkää itsekkyyttä, jonka tarkoitus on lisätä omien geeniemme eloonjäämismahdollisuuksia jälkeläisissämme ja lähisukulaisissamme. Onko "kelpoisimman eloonjäämistaistelussa" sijaa säälille ja myötätunnolle?

Pointti on siinä, että jos ja kun ateistit ja sekulaarit toimivat kierosti ja pahasti suhteessa lähimmäisiin, niin he ovat silloin johdonmukaisia suhteessa omaan moraaliinsa, koska heidän moraalinormit eivät perustu mihinkään objektiiviseen absoluuttiin, vaan subjektiivisiin tunteisiin, jotka voivat vaihdella ajasta, paikasta ja ihmisestä riippuen. Tässä (ateismin viitekehyksessä) sellainenkin toiminta jota yleensä pidetään "kierona ja pahana", voi olla hyvää ja oikeaa, kunhan se vain johtaa haluttuun lopputulokseen, edun saantiin elämän kamppailussa.

Käyttäjän AnneHonkanen kuva
Anne Torppa

Niin jutun pointtihan ei ollut se mitä Turkissa opetetaan, koska kaikki aivopesu on haitallista, vaan ihmiset tulisi laittaa ajattelemaan itse. Jutun pointti oli evoluutioteorian olevan kumottu ja vanhentunut teoria, mitä se todella onkin. Aika on konna eikä sankari, se rapistuttaa kaiken. Alussa kaikki oli sangen hyvää, kuten Raamattu ilmoittaa. Ateisteille tulee kiire kirjoittaa parempia iltasatuja ihmisille, niin nopeasti evoluutioteoria osoittaa virheellisyytensä. Edes Darvin ei olisi tänä päivänä darvinisti. Hän kehittelisi muita teorioita, koska itseään pettävänä ihmisenä hän ei silti todennäköisesti tunnustaisi Jumalaa.

Käyttäjän abdurrahmanfaig kuva
Abdurrahman Faig

Uskonnolla on jo aivan riittävästi loogisia ongelmia, eikä niitä tarvitse keksiä lisää. Teidän kreatonistien kaikkitietävä jumalanne ei edes tiedä, että onko hänet luotu vai ei, koska jos hänet olisi luonut joku mahtavampi jumala, voisi hän sitten aivopestä jumala kakkosen luulemaan, että hänellä ei ole alkua. Sykli voisi jatkua loputtomiin. Ja jumala ei ole armollinen ja hyvä ja samaan aikaan kaikkitietävä ja kaikkivoipa, sillä muuten mitään syntiä ei edes olisi olemassa. Evoluutioteoria ei saata olla täydellinen, mutta paljon parempi ja uskottavampi selitys kuin satu Aatamista ja Eevasta.

mikael torppa

Faig: ***Evoluutioteoria ei saata olla täydellinen, mutta paljon parempi ja uskottavampi selitys kuin satu Aatamista ja Eevasta.***

Evoluutiotiedemiesten data tukee Raamatun Aadamia ja Eevaa - http://mikaeltorppa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/21386...

Käyttäjän abdurrahmanfaig kuva
Abdurrahman Faig Vastaus kommenttiin #53

Johan olet jaksanut näkemyksiäsi selitellä, ja aina on tainnut tulla takkiin...

Kuitenkin, tiedä tämä. Minä olin ennen todella harras muslimi. Sitten ryhdyin pohtimaan, että onko uskonto sittenkin se oikea tapa uskotella itselleen olevansa kuolematon. Ihmisen tarve jollekin korkealle olennolle on hyvin masentavaa, sillä se tarkoittaa, että suurin osa ihmisistä ei osaa ajatella oman moraalinsa mukaan. En ole mikään biologi, mutta filosofian taidan hyvin.

Takaisin aiheeseen. Evoluutioteoria on kuin onkin toimiva selitys. Jos satoja kertoja muokattu, väkivaltainen, maskuliininen ja ikäloppu vallan välikappaleesi (Raamattu siis) osaa selittää näin tieteellisesti luomisen, niin miten ihmeessä kirkonmiehet eivät osanneet saada Darwinia uskomaan omaan virheeseensä? Ehkä siksi koska tiede on liian hyvin perusteltu.

Huomaa, herra Torppa, että suurin osa tiedemiehistä ei usko jumalaan. Suurin osa.

Johan Martinsén

"Ei ole ainuttakaan kohteliasta tapaa kertoa toiselle, että hän on omistanut elämänsä mielettömyydelle."

Vaikka se onkin mitä kohteliain mahdollinen asia mitä toiselle voi kertoa.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Tieteen mukaan ihmiset ovat nykyään terveempiä, älykkäämpiä, ja pitkäikäisempiä, kuin koskaan aikaisemmin.

On mukavaa olla rappiolla...

mikael torppa

Modernin teknologian kautta olemme tajunneet miten parantaa monia lapsuuden sairauksia, jotka tappoivat valtavia määriä vauvoja ja pieniä lapsia (kolera, hinkuyskä, lavantauti, isorokko, jne.) aikaisemmin.

Lisäksi olemme tajunnut miten parantaa tai ainakin lieventää kuolleisuutta - monia asioita jotka tappoivat ihmisiä aikaisemmin mm; (sydänsairaus, eturauhas- ja rintasyövät jne.). Tämä siirtää ihmisiä ylös vanhempaan luokkaan ja siirtää keskimääräistä elinikää ylöspäin kauemmas.

Oli lähestulkoon kuulumatonta 100 vuotta sitten, että joku voisi toipua syövästä ja elää vielä 20 tai 30 vuotta, mutta tämä on nyt yleistä - kiitos kehittyneen lääketieteen.

Olemme oppineet paljon viimeisten satojen vuosien aikana ja tämän takia yhä useammat ihmiset elävät vanhemman ikäisiksi kuin aikaisemmin. Ihmiset elävät nykyään pidempään, mutta tämä ei johdu mistään muusta kuin ravinnon, hygienian ja lääketieteen parantumisesta. Pohjimmiltaan olemme oppineet paljon viime satojen vuosien aikana ja tämä on syy, että yhä useammat ihmiset elävät vanhemmiksi kuin aikaisemmin.

Kuitenkin biologisella tasolla ihmisen elinkelpoisuus heikkenee jokainen sukupolvi - "noin 100 vähän haitallista mutaatiota kertyy perimään". Jos 2000 vuotta sitten ihmiset olisivat tienneet sen minkä me nyt tiedämme ravinnosta, hygieniasta sekä lääketieteestä, olisivat ihmiset silloin eläneet vanhemmiksi ja terveempinä, kuin nykyään - sillä heidän perimänsä oli virheettömämpi.

Käyttäjän OPM kuva
Jani Virta

Jos oikein julmasti ajatellaan niin me länsimaiset harjoitamme rodunjalostusta myös ihmisillä siinä missä eläimilläkin. Tehokas sikiöseuranta ja sikiön terveydellisistä syistä johtuvat abortit ehkä käytännössä parantavat geenipohjaa.

Lehmien jalostus yhdistettynä tehokkaaseen ruokintaan on nostanut maidontuotantoa rajusti yhtä lehmää kohden.

Muutamassa vuosikymmenessä pystytään jalostamaan koirarodusta vääristynyt ja sairas tai korostamaan tiettyjä ominaisuuksia.

Kasvinjalostus on kehittynyt paljon jo ennen huippunykyaikaista geenimanipulointia. Uusia lajikkeita tai jopa lajeja on luotu helposti ristiinpölyttämällä aikojen kuluessa.

Hevosjalostus on oma lukunsa.

Tätä kaikkea pystyy tekemään melko yksinkertaisin menetelmin ja tulokset näkyvät muutamassa vuosikymmenessä.

Kyllä nuo käytännön esimerkit puoltavat paljon loogisemmin evoluutioteoriaa kuin kreationismioppeja. Evoluutioteoriassa on varmaankin useita asioita jotka eivät pidä aivan paikkaansa ja ovat teoriatasolla ja nykytutkimus tuo koko ajan lisää tietoa kuten tutkimus tähtitieteessä ja kvanttifysiikassakin. Kreationismi perustuu hyvin kyseenalaiseen kokoomateokseen jonka tekstiä ja erityisesti tulkintaa on muutettu vuosisatojen aikana useaan otteeseen erilaisten poliittisten, henkilökohtaisten ja fanaattisten syiden tähden. Nykymuodossaankin kyseinen kokoomateos sisältää useita ristiriitaisuuksia ja fyysisiä mahdottomuuksia.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #24

Evoluutioteorian mukaan kehittyminen lajeiksi perustuu uusien alleelien evolutiiviseen syntyyn. Luomisteorian mukaan lajiutuminen perustuu geneettiseen muunteluohjelmaan jonka mukaan polyvalentit kantamuodot jakautuvat useiksi "tytärlajeiksi". Kumpaa biologia tukee? Jalostus antaa tähän kokeelliseen testaukseen (tieteellisen) perustuvan vastauksen.

Jalostus on mainio työkalu muuntelutapahtumien tutkimuksessa. Jalostuksen avulla voidaan arvioida muuntelutekijöiden (mutaatio, rekombinaatio ja valinta) suorituskykyä. Eliöiden muuntelunopeutta voidaan huomattavasti lisätä ihmisen suunnitelmallisen ohjauksen avulla. Jalostustyön tulokset voivat siten hyvin näyttää mihin lisääntynyt mutaationopeus – kohonnut rekombinaatiotiheys ja pitkään kestänyt valintapaine johtavat. Johatavatko ne uusien alleelien evolutiiviseen syntyyn vai onko muuntelumahdollisuuksien määrä ennalta määrätty ja rajallinen... Jalostus osoittaa meille nopeutetun kuvauksen siitä prosessista mitä lajiutumisessa tapahtuu - sillä jalostus toimii nopeutettuna luonnollisen valinnan mallina.

Susista on saatu jalostustyön kautta suunnitelmallisella valikoinnilla aikaiseksi kaikki koirarodut synnyttämättä mitään uusia rakenteita. Tämä todistaa sen että eliöt sisältävät suuren muuntelupotentiaalin joka tuottaa biologista muuntelua. Biologinen muuntelu ei perustu uusien alleelien evolutiiviseen syntyyn vaan jo olemassa olevan aineksen uusiin yhdistelmiin ja valikointiin.

Jalostuksessa populaation geenivaraston alleelifrekvenssi muuttuu. Joidenkin jo olemassa olevien alleelien määrä supistuu kun taas toisia suositaan. Jalostus johtaa usein äärimmäiseen erikoistumiseen joka johtaa muuntelukapasiteetin rajoille.

Esimerkiksi joidenkin jalostettujen koirarotujen kuono on äärimmäisen lyhyt – koiraeläimen ominaisuudet kuitenkin säilyvät. Päänmuodon muutoksilla on silti selvät rajat. Koirista ei myöskään ole saatu norsun kokoisia eikä hiirtä pienempiä. Jalostustyö on osoittanut muuntelun olevan rajallista.

Lisäksi jalostustyö on osoittanut sen miten erikoistuminen köyhdyttää geenivarastoa. Esimerkiksi chihuahua on perimältään jo niin köyhtynyt ettei siitä voi alkaa jalostamaan tanskandoggia tai dalmatialaista. Tarvittavaa informaatiota ei yksinkertaisesti enään ole tuossa geenivarastossa. Chihuahua ei myöskään pärjäisi muutamaa päivää kauemmin ilman ihmisen apua.

Koirien jalostus osoittaa miten keinotekoinen muunteluprosessin kiihdyttäminen ammentaa geneettisen potentiaalin nopeammin loppuun. Kehitysmahdollisuuksien rajat eli lajien muuntumiskyky saavutetaan nopeammin. Tämä merkitsee sitä että jalostettujen rotujen populaatiossa on vain hyvin vähän eri alleelien potentiaali jäljellä esim; chihuahua.

Useat koirarodut ovat usein täysin ylijalostettuja ja geneettisesti köyhtyneitä - ja siksi vähemmän kehittyneet kuin vähemmän erikoistuneet alkumuodot. Keinotekoinen valinta (jalostus) ei ole johtanut biologisessa mielessä lajin parantumiseen vaan huonontumiseen.

Jalostus eli keinotekoinen valinta osoittaa meille nopeutettuna hienosti luonnonvalinnan potentiaalin. Luonnonvalinta saa aikaan erikoistuneita muotoja suosimalla ja valikoimalla eliöiden jo olemassa olevasta geenivarastosta tiettyjä olosuhteisiin sopivia muotoja. Tämä sopeutuminen tapahtuu populaatioiden geneettisen muunteluohjelman rajoissa (sisällä).

Koska biologinen muuntelu ei tuota uusia evolutiivisia rakenteita niin se osoittaa sen ettei luonnossa havaitut muuntelutapahtumat tue ja todista evoluutioteoriaa vaan päinvastoin kumoavat sen. Sillä evoluutioteorian ainoa tärkeä tehtävä olisi osoittaa uusien rakenteiden evolutiivinen kehitysmekanismi ja sellaista ei yksinkertaisesti tunneta. Siksi todistusaineistoa (luontoa) ei ole loogista selittää evoluutioteorian kautta.

Luonnossa havaittu huikea monimuotoisuus on peräisin Jumalan eliöihin ohjelmoimista muunteluohjelmista jotka mahdollistaa huikean monimuotoisuuden luotujen lajien sisällä. Tämä monimuotoisuus tuodaan esille luonnonvalinnan kautta mitään uutta kehittämättä samoin kuin jalostajat tuovat keinotekoisessa valinnassa esille lajien monimuotoisuuden mitään uutta rakennetta kehittämättä. Biologinen muuntelu jota jalostus tukee sopii nimenomaan Raamatun ilmoitukseen ja perusryhmä biologiaan kuin nappi paitaan.

Käyttäjän HeikkiRinnemaa kuva
Heikki Rinnemaa Vastaus kommenttiin #29

:)

Terve Mikael.
Kerron oman mielipiteeni lyhyesti, en muuten osallistu keskusteluun sen kummemmin, näitä on tiedepalstoilla käytä jo internetin ajan eikä se siitä ole kummentunut.

Mielestäni luonto itsessään muuntuu, olioituu, periytyy, enkä osaa silti selittää miten kaikki tapahtuu ja miksi kaikki on olemassa, mutta ymmärtääkseni tiede tutkii luontoa ja sen muuntumista ajan saatossa enkä näkisi kovin järkeväksi tieteellistä tutkimusta tai koulutusta kieltää vaan paremminkin jos siinä on epäkohtia jotka ei luontoon sovi,,niistä pitää keskustella.

-----------------
Tuo evoluutioteoria/luomisteoria kahtiajaon kautta tapahtuva kiistely ei luultavasti sinänsä paranna meidän ymmärrystä,,vaan riitauttaa ihmisiä,,ja sitä oleellista,,eli luonnontietoa ja sen kehittymistä ja tämän hienon ja ainutkertaisen elämän ymmärtämistä.
---

mikael torppa Vastaus kommenttiin #66

Rinnemaa: ***Tuo evoluutioteoria/luomisteoria kahtiajaon kautta tapahtuva kiistely ei luultavasti sinänsä paranna meidän ymmärrystä,,vaan riitauttaa ihmisiä,,ja sitä oleellista,,eli luonnontietoa ja sen kehittymistä ja tämän hienon ja ainutkertaisen elämän ymmärtämistä.***

Ajatellaanpa sitä, kun ateistinen tutkija ja kristitty tutkija, tutkivat biologisen solun toimintamekanismeja. Kristitty näkee biologisen solun mekanismeissa huikean suunnitelman ja ateisti sattuman ja valinnan tuotoksen. Kummatkin tutkivat ja katsovat samaa biologista tosiasiaa, mutta tulkitsevat sen täysin erilailla. Näin tosiasia (biologinen solu) ei ole erottava tekijä, vaan se katsomus jonka kautta yksittäinen tosiasia tulkitaan.

New Yorkin yliopiston filosofian professori Thomas Nagel kirjoittaakin näin:

- "Ainoa tapa opettaa biologisia tosiasioita neutraalisti on myöntää, että empiiristä todistusaineistoa voidaan tulkita eri tavoilla ja se voi johtaa erilaisiin päätelmiin riippuen siitä, minkä uskonnollisen oletuksen pohjalta sitä tulkitaan".

Kilpailevien tutkimusohjelmien paremmuutta voidaan sitten arvioida teorian selitysvoimalla ja johdonmukaisuudella. Tämä on todellinen tietoteoreettinen tilanne.

Käyttäjän HeikkiRinnemaa kuva
Heikki Rinnemaa Vastaus kommenttiin #84

:)

---
Kummatkin tutkivat ja katsovat samaa biologista tosiasiaa, mutta tulkitsevat sen täysin erilailla.
---

Biologista tosiasiaa ei tarvitse tulkita.

Tieteen menetelmin tutkitaan vain olemassa olevan maailman tapahtumia, muuta me emme voi tutkia.

Se on sitten toinen asia onko atomiteoria ja sen tuoma ainejaottelu ollenkaan riittävä väline tutkimaan luontoa ja biologiaa. Mehän emme tiedä solun tajunnasta vielä kovinkaan paljoa, emme tiedä sitä ollenkaan monessako solussa kehossamme esimerkiksi mieli ja ajattelu on emmekä sitäkään miten se siellä solussa luuraa.

Kyllä luonnontieteissä, biologiassa, solututkimuksesssa, jne. riittää vielä paljon tutkittavaa ja vanhaa tietoa sitä mukaan kariutuu ja muuntuu kuun uutta tietoa tulee tilalle. Ja se tieto mikä kertoo siitä millaisia me ja luonto on, se on tietoa luonnosta ja siitä millaisia me olemme.

Mutta en nyt enempää tähän keskusteluun enää osallistu, joten elä suotta vastaa tähän tekstiin.

Hyvää elämän tutkimusmatkaa sinulle Mikael.

tv. Heikki

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #29

Torppa kirjoitti: "Luomisteorian mukaan lajiutuminen perustuu geneettiseen muunteluohjelmaan jonka mukaan polyvalentit kantamuodot jakautuvat useiksi "tytärlajeiksi"."

Luomisteoreetikot siis hylkäävät Jahwen pyhän ja selvän sanan? Raamatussahan nimenomaan sanotaan ihan selvästi ja monta kertaa: "Ja Jumala loi ... kunkin lajinsa mukaan ... näki, että se oli hyvä" (1. Moos. 1:21-25)

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman

Mitäköhän turkkilaiset tarjoavat koululaisille evoluutioteorian sijalle?

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman

Turkkilaiset tietääkseni uskovat suomalaisten olevan heidän sukulaiskansaansa, joten sotkan muna voisi olla koululaisille sopivan helppo ja uskottava tarina vaivalloisen evoluutioteorian sijaan.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

... ehkäpä tätä: http://www.islamopas.com/skapelsen.html. Samanlaista sanojen vääntelyä kuin kristittyjen yritykset selittää luonnonhistoriallisia faktoja Raamattunsa kautta.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Transhumanismi pelastaa ihmiskunnan rappeutumiselta :)

Käyttäjän OPM kuva
Jani Virta

Miten Nooan arkki ja siinä olleet eläimet. Arkin tilavuus oli rajallinen ja teorioita on siitä esitetty on millainen määrä eläimiä oli mukana. Eräs teoria lähtee siitä että mukana oli ns. kantalajit joista ovat muodostuneet nykyiset kaikki eläinlajit. Muutamassa tuhannessa vuodessa evoluutio on toiminut hyvin tehokkaasti koska ainakaan nykyiset kaikki eläinlajit eivät tuohon alukseen mahtuisi, vai mahtuisivatko?

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman

Miksi kaikki muut eläimet piti hukuttaa lukuunottamatta arkkiin päässeitä? Miksi suuriosa maapallon eläimistä hukutettiin jumalan toimesta? Julmaa toimintaa, vai ovatko eläimetkin syntisiä, peltohiiret, rusakot, kirahvit tai hirvet?

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Videossa puhutaan 8000 eläinlajista. Vaatimattomankin arvion mukaan maailmassa on kuitenkin liki 10 miljoonaa lajia joista 6-7 miljoonaa maaeläimiä. 140-metrinen siis lienee kuitenkin kaikitenkin hieman alakanttiin jotta kaikki mahtoisivat mukaan. Edes baramiini-olettama ei tuone helpotusta sillä n. 4000 vuotta tuskin riittää rappeuttamaan 8000 baramiinilajista 6000000 nykylajia (+ vielä löytymättömät + sukupuuttoon kuolleet).

Käyttäjän AnttiKoivula1 kuva
Antti Koivula

https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Utnapištim tästähän nooa/tulva myytti on kopioitu raamattuun.

Käyttäjän AnttiKoivula1 kuva
Antti Koivula

Kaskas, odottelinkin että kreationistien saarnamiehet pillastuisivat tukemaan tällä aiheella heikoa ja horjuvaa uskoaan,ja näin kävi. Ei korppi korpin silmää noki.

Mitä muita sekulaarin tieteen saavutuksia olisi syytä poistaa? Aurinkokeskeinen maailmankuva lienee ainakin muutettava maakeskeiseksi?

Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen

TV:n luontodokumentit pitää nyt ainakin kieltää. Onneksi ehdin juuri katsomaan YLE:ltä ohjelman strutsilintujen kehityksestä, oli hyvin mielenkiintoinen, suosittelen.

Jatkossa näitä sitten ostetaan mustasta pörssistä.

mikael torppa
Käyttäjän KH kuva
Kalevi Härkönen Vastaus kommenttiin #52

Niin, tuossa dokumentissa kerrottiin että lentokyvyttömät strutsilinnut polveutuvat tinameista. Ne ovat lentokykyisiä lintuja, jotka olivat levittäynyneet kaikille mantereille mioseenin aikaan. Sen jälkeen jokaisella mantereella tinameista polveutui lentokyvyttömiä strutsilintuja toisistaan riippumatta - Afrikassa strutseja, Australiassa EMUja, Uudessa Seelannissa Kiivejä jne. Tämä oli mahdollista, koska dinosaurusten sukupuuton jälkeen suuret maapedot puuttuivat. Kun sittemmin nisäkkäistä kehittyi suurpetoja, 'mahdollisuusikkuna' sulkeutui eikä toisista lintulajeista enää päässyt polveutumaan lentokyvyttömiä lajeja.

Noinko todella raamatussakin sanotaan?

Käyttäjän deviationcore kuva
Tuomas Rimppi

Pyöreän maan TEORIA nyt ainakin joutaa romukoppaan: raamattuhan selvästi implikoi maailman olevan litteä ja flat earthismi on kovassa nousussa, mikä on selvä merkki Herralta. Hallelujaa.

Käyttäjän muzzy kuva
Matti Nikki

Tämä on vähän niinkuin väittäisi magneettien todistavan että painovoimateoria on vanhentunut ja kumottu.

Käyttäjän MikaSaarela kuva
Mika Saarela

Tämäkin päivä tuli sitten nähtyä, että kristitty fundamentalismi lyö kättä islam-fundamentalismin kanssa. Yhteinen "vihollinen" kasaa kummallisiakin koalitioita. Koskaan en ole ymmärtänyt, mikä kristityksi tunnustautuvaa evoluutioteoriassa niin kovasti häiritsee. Paitsi tietysti se, jos Raamattu pitää tulkita sanatarkasti kuvauksena maailmasta. Tämäkin blogisti vain tuntuu poimivan rusinat pullasta. Tiede kelpaa todistamaan sanatarkan tulkinnan, mutta ei sitä kritisoimaan. No, kukin tulkoon uskossaan autuaaksi. Tiedettä ei vain pidä uskolla häiritä.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen

Kas, ettei Torppa ehdota, että Suomen tulisi seurata Turkkia ja hylätä kristinusko.

mikael torppa

Saarela: ***Tiedettä ei vain pidä uskolla häiritä.***

Tieto edellyttää uskoa, sillä ihmisen tietoprosessien perimmäinen lähtökohtaoletus on aina uskonvarainen ja tämä uskonvarainen lähtökohtaoletus ohjaa tosiasioiden tulkintaa. Näin kaikki tosiasiatkin ovat loppujen lopuksi tulkintoja ja tästä seuraa se, että tieteelliseltä kannalta katsottuna paras selitys (tulkinta) tosiasioille on se, mihinkä lähtökohtaoletukseen tulkittavat tosiasiat sopivat johdonmukaisimmin.

Kyseessä ei siis ole tiede VS uskonto, vaan siitä mikä "usko" on johdonmukaisin ja selittää parhaiten samat tieteelliset tosiasiat. Tiede on vain metodi, jota uskovaiset (maailmankatsomukseltaan) olevat tiedemiehet käyttävät. Siksi kyse on pohjimmiltaan siitä, kenen uskonvarainen lähtökohtaoletus selittää johdonmukaisimmin tieteelliset tulokset.

Esimerkiksi ateistinen ja kristillinen lähtökohta tutkimukselle ovat erilaisia.

- Kristillinen tiede on sitä, että todistusaineisto tulkitaan Raamatun ilmoituksen kautta.
- Ateistinen tiede on sitä, että todistusaineisto tulkitaan naturalismin kautta.

Nämä kaksi erilaista lähtökohtaa pyrkivät selittämään samoja tieteellisiä tosiasioita ja niiden kyvylle tehdä oikeutta tosiasia-aineostolle voidaan arvioida sitä kautta, kuinka selitysvoimaisesti ja johdonmukaisesti ne selittävät tieteelliset havainnot. Tämä on todellinen tietoteoreettinen tilanne.

Luonnontieteen luonne ja synty - http://mikaeltorppa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/23479...

Käyttäjän MikaSaarela kuva
Mika Saarela

Sinänsä tämä on myös uutta, että Raamattusitaatteja on vähän. Sisältö on kyllä pelkkää sanasaivartelua, kuten tavallista.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #40

Ehkä rupeamme näkemään sitaatteja myös Koraanista.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen

“For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him will believeth in anything."

- Hitchens 3:16

Käyttäjän JouniBorgman kuva
Jouni Borgman

Teoriaa ei pidä heittää pois, koska se on aatehistoriallinen fakta eli teoria on jo vaikuttanut erityisesti sekularisoituneen lännen tapaan tarkastella maailmaa ja yhteiskuntaa. Olisi mahdotonta ymmärtää, mitä on mm. sosiaalidarwinismi ellei biologista darwinismia opetettaisi. On myös vaikea ymmärtää tieteellisen ateismin voittokulkua ellei tuntisi Darwinin teoriaa.

Kuitenkin tuon teorian opetuksen myötä olisi hyvä suoda oppilaille "omantunnonvapaus" teorian suhteen eli jokainen voi päättää itse uskooko tuohon teoriaan kokonaisuudessaan, jolloin usko Jumalaan käy vaikeaksi vai uskooko teorian niihin osuuksiin, joille on olemassa pitävää näyttöä. Näitä pitävästi todistettuja teorian osia kutsutaan nimellä mikroevoluutio, kun taas teoriaa kokonaisuudessaan kutsutaan makroevoluutioksi. Nähdäkseni makroevoluutiota ei pitäisi opettaa lapsille pitävästi todistettuna asioiden kulkuna menneisyydessä sen alkumyyttisen eli vahvasti maailmankuvaa ja ihmiskäsitystä muokkaavan vaikutuksen vuoksi.

Käyttäjän ToniVoutilainen kuva
Toni Voutilainen

On totta että lapsia pitäisi suojella aivopesulta, muuten niistä voi tulla samanlaisia kuin Herra Torpasta. On varmasti vaikeaa aikuisiässä hyväksyä ajatusta että sinut on tosiaan aivopesty, ja huomata että oletkin omistanut elämäsi valheelle.
Jos lapsille opetettaisiin logiikkaa ja rationalisuutta uskonnon sijasta niin päästäisiin tästäkin tavasta kontrolloida ihmisiä joskus eroon.

Tämäkin Tohtori Sanford "tietää" maapallon olevan alle 100 000 vuotta vanha...

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Kiinnostavasti Sanford päätyi tuohon nuoren maan kreationismiinsa vasta keski-iässä, tutkijanuransa jälkeen. Muuten hän ei olisi pystynyt selittämään itselleen, miksei maapallon ikä muka riittäisi tuottamaan evoluution nähtäviä tuloksia.

Näissä keskusteluissa menevät muuten jatkuvasti sekaisin evoluutio, yksinkertainen fakta, ja sen selitykset, teoriat. Evoluutio johtuu sattumasta ja luonnonvalinnasta. Motoo Kimura osoitti aikanaan, että sattuman osuus on suurempi kuin siihen asti kuviteltiin.

Elämää on ollut neljä miljardia vuotta. Älyllisesti sitä on osattu hiukan suunnitella muutamia tuhansia vuosia, ensimmäisistä vaivalloisista kasvinjalostuksista lähtien.

mikael torppa

Vuorela: ***Näissä keskusteluissa menevät muuten jatkuvasti sekaisin evoluutio, yksinkertainen fakta, ja sen selitykset, teoriat.***

Evoluution kuusi tasoa - http://www.youtube.com/watch?v=hMjihMqbd-Y

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #51

Mainio, selventävä video. Henkilö, joka on lukenut luonnontieteen perusteita, kieltäytyy silti uskomasta, että muut alkuaineet ovat syntyneet vedystä, tai tähdet pölystä. Eräänlainen pakkoneuroosi.

Uskotteko te evankeliset, että Aurinko on olemassa? Aurinko tuottaa energiansa fuusioimalla vetyä heliumiksi. Ilman sitä mikään ei eläisi.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #51

Tätä Hovindin jorinaa voisi kaikin tavoin suositella opetusvideoksi. Täysjärkisille ei aina tule mieleen, kuinka todellisuudentajuttomia evankeliset ovat. He o i k e a s t i eivät usko, että koira ja banaani ovat sukua.

Ilmeisesti evankelisilla kristityillä on jokin toinen dna kuin muulla elämällä, koska heidät on erikseen luotu.

Käyttäjän abdurrahmanfaig kuva
Abdurrahman Faig

En ole vieläkään ymmärtänyt, että miksei uskovaiset suostu hiiliajoitukseen uskomaan. Jos nyt hieman lukisitte radiohiiliajoituksesta, niin ymmärtäisitte, että se ei ole mitään hatusta vedettyä huuhaata. Tieteen vahvuus uskontoon nähden on juuri se, että se toimii ajasta, paikasta ja ihmisestä huolimatta. Ainoastaan toinen ulottuvuus, jossa luonnonlait olisivat erilaiset, voisivat olla sopivia muille selityksille. Radiohiiliajoitus toimii niin kirkossa, moskeijassa kuin Mayyeen temppelissäkin.

Eikä teitä kristittyjä ollenkaan häiritse se, että uskonto on muutenkin täynnä ongelmia? Raamttu, Koraani, Toora ja moni muu "pyhä ja aito jumalan sana" on pelkkää Hammurabin lakikokoelmaa?

Blogisti, jos olet noin päättäväinen uskossasi, niin vastaa alla oleviin kymyksiin. Tiedän, asia ei kosketa evoluutiota millään lailla, mutta nähkäämme, että miten vannoutunut aivopesty ottaa kantaa rationaalisiin kymyksiin:

1. Jos Jumala on niiiiiiiiiin hyvä ja oikeudenmukainen ja samalla niiiiiiiiiiiiiiiiin kaikkitietävä ja viisas, niin miksi sitten maailmassa on synti ja kärsimys? Eikö tämä täydellinen jumalasi tiennyt, että hänen itsensä luoma paholainen (käärme) aiheuttaisi perisynnin? Miten tämä näin oikeudenmukainen jumala meni luomaan synnin ja pisti aatamin ja eevan lapset kärsimään niistä? Onko tämä raamatun käsitys oikeudenmukaisuudesta? Rangaistaan esi-isän synnistä seuraavat miljoona sukupolvea?

2. Jos jumala kerrankinon niii...iiin mahtava ja hyvä, joka tietää kaiken sinusta jo heti syntymähetkelläsi, eikö tämä tarkoita myös sitä, että hän tietää sinun kuolemanjälkeisen kohtalosi? Tällöin jumala, joka "rakastaa meitä kaikkia yhtä paljon" onkin todellisuudessa pelkkä sadisti, joka onnenkantamoisella (ja maksuliinisella nautinnolla) luokittelee ihmisiä taivaaseen ja kadotukseen (naisia enemmän jälkimmäiseen). On siinäkin jumala.

3. Tietääkö jumala kaiken? Silloinhan hän osaa vastata kaikkiin kysymyksiin. Vaan tähänpä hänellä ei ole vastausta: "Jumala, jos sinut on sittenkin luonut joku, joka on vain pyyhkinyt muististasi luomishetken, niin mistä voisit tietää, että oletko todellakin aina ollut olemassa, etkä vain jonkun ylemmän jumalan kädejälkeä?". Mikään ei kiellä sitä, että jumala voisi kopioida itsensä ja pyyhkiä kopion mielestä luomisen tietoisuus. Tällainen sykli voisi jatkua loputtomiin.

4. Joko uskosi säröilee? Jos ei, niin tässä vielä yksi ateistin moukarin isku. Jos Jumala kerrankin tietää, että mitä huomenna tulee tapahtumaan, niin kuka asiasta sitten päättää? Jumala siis noudattaa jonkun toisen määräämää linjaa. Jos minä *tiedän*, että käyn huomenna kaupassa ja ostan tomaatteja, silloin minun täytyy todellakin käydä kaupassa ostamassa tomaatteja, sillä muuten en tietäisi. Tieto lisää tuskaa, näemmä jumalallekin.

5. Jos jumala on kaikkivaltias ja niin hyvä ja oikeudenmukainen, niin silloin hänellä ei taaskaan ole valinnanvaraa. Jos hänelle tarjotaan vaihtoehtoja, hänen täytyy valita aina se kaikkein paras (aatamin ja eevan tapaus ei tosin edusta tätä "kkaikkein parasta" mutta olkoot). Tiedän että jumala itse luo nämä kyseiset "vaihtoehdot", mutta yhdistettynä edellisiin ongelmiin nämä vaihtoehdot ovat melko hauraita.

6. En ole saatananpalvoja, mutta minusta saatana vaikuttaa vahvemmalta kuin jumala. Jos jumala kerrankin loi saatanan, niin silloin hän tiesi saatanan vielä tekevän pahaa. Tämä langennut enkeli on uskovaisten mukaan kaiken pahan alku ja juuri. Mutta kuka sen pahan sinne laittoi? Ei kai vain Jumala? Tai sitten saatana ja jumala ovat aina olleet olemassa, jälkimmäinen vain hieman alakynnessä. Oli miten oli, pyhien kirjojen kirjoitukset voisivat olla aivan yhtä hyvin luciferin kirjoittamia, sillä proopaganda on aina propagandaa.

Sanotaan, että ateistit ovat julmia ja sydämettömiä. Todellisuudessa ateisti vain pyrkii herättämään ihmisiä todellisuuteen, vaikkakin joskus hieman rajummin keinoin. Uskosi saattaa olla edelleen sileä kuin panssarilasi, mutta toivon, että siinä olisi syntynyt edes pieni särö. Niin kävi itsellenikin ja olen nyt onnellinen, että kyseinen särö laajeni halkeamaksi jo ennen aikuisikää. Edessäsi on pitkä elämä. Älä tuhlaa sitä valheisiin.

mikael torppa

Faig: ***Blogisti, jos olet noin päättäväinen uskossasi, niin vastaa alla oleviin kymyksiin. Tiedän, asia ei kosketa evoluutiota millään lailla, mutta nähkäämme, että miten vannoutunut aivopesty ottaa kantaa rationaalisiin kymyksiin:***

Kiitos kysymyksistä, vastailen niihin, kun kerkeän ja jos Herra suo ja elän.

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Tarkoittanet, kun Petri Paavola suo?

Käyttäjän PasiSalmi kuva
Pasi Salmi

Olen aina pitänyt kaikkea jumaluskoa yhtenä mielenterveyden sairautena ja samaan joukkoon kuuluvana kuin depressiot, skitsofrenia, psykoosit ja erinäiset pelkotilat, ja sehän jo aivojen rakenteellisten kuvausten perusteella todettukin niin olevan. Uskovaisilla ja ei-uskovaisilla on aivorakenteessa poikkeavuudet.

Kuten Mika Waltari aikoinaan Turms kuolemattomassa Milonin suulla totesi: (vapaasti muotoilen) tarkoitus on ajattelun erehdys, aivomme luo tarkoituksen, maali, johon koko ajan pyrimme kaikin keinoin ja jota ei voi saavuttaa. Kun vapautuu tarkoituksesta, vapautuu myös jumalien vallasta.

Käyttäjän PasiSalmi kuva
Pasi Salmi

Ja tämän lisäksi jumaluskot ovat saaneet aikaan ihmisillä ajatuksen siitä, että voi tehdä mitä tahansa, mutta kun katuu viime hetkinä ja sanoo taikasanan, uskon niin saa kaiken anteeksi ja pääsee paratiisiin. Kummallinen katsomuksellinen näkemys, sillä jokainen ei-uskovainen ei voi luottaa siihen, että vain pyytämällä anteeksi ja katumalla ja taikasanoja sanomalla vapautuu kaikista velvoitteistaan, tekemisistään tai tekemättä jättämisistään tai välinpitämättömyyksistään vaan on aina joka hetki, joka päivä vastuussa sanoistaan, teoistaan ja kaikesta siitä nitä ympärillään on ja on ollut.

mikael torppa

Salmi: ***Uskovaisilla ja ei-uskovaisilla on aivorakenteessa poikkeavuudet.***

Kuitenkin sinunkin maailmankatsomuksesi perustuu uskonvaraiseen kannanottoon Jumalasta - "Uskonvarainen käsitys Jumalasta ohjaa kaikkien elämää" - http://mikaeltorppa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/23247...

Käyttäjän PasiSalmi kuva
Pasi Salmi

Ehkä sinun kannattaisi käydä lääkärissä ja hakemassa sopivia psyykelääkkeitä, jos tieteelliset teoriat ottavat noin paljon hattuun. Kuten jo totesin uskonnolliset ilmiöt ihmisessä ovat sairauksia (eikä niiden takana ole mitään jumalaa) ja jossain vaiheessa tiede löytää niihin lääkehoidon. Se onko aivorakenteen muutos perinnöllinen vai esim. syntynyt raskausajan häiriöistä tai synnytystilanteessa on oma asiansa ja selvittämisen arvoinen juttu. Evoluutioteoria on ihan hyvä selitys maapallolla tavattavan biologisen elämän kehitykselle eikä se ole ainakaan minulle uskonta tai vakaumus vaan pelkkä selitys asioiden järjestykseen.

Mutta taikauskon, kuten nyt se mitä levität sen pitäisi lailla kieltää kuten rasismin, kansanryhmän kiihotuksen jne.. Kuuluvat samaan kategoriaan.

Uskonto on ollut ja syntynyt vain miesten vallan käytön tähden ja sellaisena se tulee aina pysymymään. On helppo hallita ihmisiä pelolla ja saada ne tekemään sen minkä haluaa. Ja jos lukee ihmiskunnan historiaa niin sen kyllä huomaa... Eikä juutalaisuus, kristinusko ja islam ole muutakuin faarao Akhenatenin tuon sukurutsaisen kuninkaan mielensairauden tuotos ja monoteistisen uskonnon ja Atonin palvonta. Tuosta sai juutalaisuus alkunsa ja sama tarina jatkuu niin kristinuskossa kuin islamissakin.

mikael torppa Vastaus kommenttiin #64

Salmi: ***Kuten jo totesin uskonnolliset ilmiöt ihmisessä ovat sairauksia (eikä niiden takana ole mitään jumalaa) ja jossain vaiheessa tiede löytää niihin lääkehoidon.***

Tässä valossa olet itsekin sairas ja lääkehoidon tarpeessa! - "Ateismi on rakenteellisesti uskonto" - http://mikaeltorppa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/23615...

Käyttäjän PasiSalmi kuva
Pasi Salmi Vastaus kommenttiin #85

Mutta onneksi kohta on siihen neuropeptidi jinka voin aina suihkauttaa uskovaisen nenään ja hän unohtaa kaiken meuhaamisen.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #85

Eiköhän syy löydy ennemminkin tästä http://www.independent.co.uk/news/science/religiou... kuin lääkehoidon tarpeesta.

Salmen väitteelle löytyy tukea ihan tutkimustasoltakin. Tietyille, etenkin vasemman, aivolohkon vammoilla on vaikutuksensa siihen miten ihminen kokee erilaista läsnäoloa ja kun on sopivasti orientoitunut järjen ulkopuolisiin niin seurauksena on ....

Käyttäjän PasiSalmi kuva
Pasi Salmi Vastaus kommenttiin #96

Mutta sairaus pitää parantaa ja jumalusko on eräs mielensairaus eräänlainen virus. Ja kun miettii monoteististien uskontojen aiheuttamaa kärsimystä niin silloin ihmiskunnalla on syy parantaa nämä ihmiset tästä sairausesta.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #98

Sairaudet kaipaavat hoitoa, toki niin. Mutta epäilen, ettei kaikkien sairauksien kaikki ilmentymät aina tarvitse medikalisoitua hoitoa vaan sopivissa olosuhteissa ihmiset parantuvat tai parantavat itse itsensä. Riittää kun heillä on ympäristö jossa he voivat turvallisin mielin ilman pelkoa olla ja eleä. Mutta vakavat tapaukset tarvitsevat toki aina lääketieteellistä puuttumista potilaaseen.

Tärkeää olisi myös vapauttaa ihmiset hyväksikäytöstä. Tai siis tarjota heille ympäristö vapautta itse itsensä, samaten turvallisuutta tuntien, ilman uhkaa hyväksikäyttäjien kostosta.

Käyttäjän PasiSalmi kuva
Pasi Salmi Vastaus kommenttiin #102

Pelosta syntyy tämäkin ilmiö siis elämän pelosta! Mutta kuten antiikissa skitsofreniaa ei pidetty sairautena vaan hyvin arvostettuna ominaisuutena. Mutta meidän yhteiskunta määrittää sen sairaudeksi. Monet sairaudet ovat kulttuurisidonaisia. Näin voi myös jumaluskoisille käydä 50-100 vuoden sisällä, jos maailmanloppu ei heti koita. Ja onhan fundanentaalinen jumalusko monin tavoin haitallista oli se sitten juutalaisten, muhamettilaisten tai kristittyjen harjoittamaan. Se on aikaa ja paikkaan sidottua.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #103

Totta, pelko on voimakas voima. Jopa vanhemmissa, n.s. luonnonuskoissa se oli mukana vaikka ne monelta muulta osin olivatkin terveemmällä pohjalla ja järjellisempiä käytäntöjä. Onnetonta kuitenkin oli, että jotkut vallanhimossaan alkoivat käyttää ihmisten osaltaan luonnollisia ja luonteviakin pelkoja hyväkseen uskottelemalla muka pystyvänsä hallitsemaan pelättyjä ilmiöitä.

Käsittämätöntä on, että vielä meidän aikoinamme, jolloin tiedämme mitä ukkonen ja salamointi on, miten tuuli aiheutuu, minkä perässä eläimet liikkuvat j.n.e. meistä monet uskovat olentoihin joita on joskus tuhansia vuosia sitten keksitty selitykseksi noille luonnonvoimille. Ja joiden kosto on pelotteeksi totella niiden sanansaattajiksi ilmoittautuneita. Monet edelleenkin osallistuvat palvontamenoihin, elättävät papit ja uskovat tuonpuoleisiin. Järjen valo syttyy hitaasti ja vielä hitaammin tajuamme mitä se valaisee nähtäväksemme.

Käyttäjän PasiSalmi kuva
Pasi Salmi

Uskononvarainen ajttelu johtuu siitä, että sitä on tuputettu iät ajat totuutena vaikka se on taikauskoa pahimmillaan.

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

- "Siihen en nyt ota kantaa mitä Turkki opettaa oppilaille"

Harmi, koska tuo olisi ainakin minun mielestäni kaikkein mielenkiintoisin kysymys. Oletko esimerkiksi sitä mieltä, että on parempi opettaa oppilaille mitä tahansa muuta kuin evoluutioteoriaa? Jos olisi pakko, niin kumman valitsisit mieluummin opetussuunnitelmaksi: Koraanin vai Lajien synnyn?

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

"Voimme kuitenkin saada Luojaltamme ilmaiseksi lahjaksi uudet ylösnousemusruumiit, jotka eivät ole syntiinlankeemuksen tuoman kirouksen alaisia ja siksi niissä saadaan elää iankaikkisesti uudessa maassa, jonka Jumala luo, kun tämä aikakausi loppuu Herran Jeesuksen palattua."

Ei kai vaan tässä kielletä ruumiin ylösnousemusta?

Kristinuskon mukaan kaikkien ihmisten ruumiit nousevat ylös viimeisenä päivänänä.

Uskovien ruumiit nousevat kirkastettuina iankaikkiseen autuuteen, mutta jumalattomien ruumiit nousevat joutuakseen iankaikkiseen kadotukseen.

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Blogisti on aikaansa edellä.

Kyseessä on etuajassa kirjoitettu mätäkuun juttu !

Käyttäjän PekkaNrnen kuva
Pekka Näränen

Ehkä Torppa ja Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Laura Huhtasaari (joka myöskin uskoo maailman olevan 4000 vuotta vanha) voivat alkaa ajamaan asiaa. Poistetaan koulujen ja yliopistojen opetusohjelmista muut aineet ja jätetään vain teologia :)

Käsittämätöntä, että tällaista pimeyttä esiintyy vielä nykypäivänä ...

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen

Ainoa kreationistityperyksien hyvä puoli piilee siinä, että heidän väittämänsä nostattavat vastareaktion, joka paitsi vieroittaa ihmisiä uskonnoista niin myös lisää ihmisten kiinnostusta varmistaa tieteen asema yhteiskunnassa.

Käyttäjän abdurrahmanfaig kuva
Abdurrahman Faig

Syy siihen, että miksi ateismi lisääntyy koko ajjan varsinkin Euroopassa ja USA:n sivistyneissä osissa on juurikin se, että uskovaiset sanovat naurettavia vastauksia tiedemiesten kysymyksiin. Muun muassa Bill Nyen ja Ken Hamin väittely evoluutiosta ja maailman synnystä osoittaa sen, että minkälaisessa alakynnessä uskovaiset ovat tieteen edessä.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen Vastaus kommenttiin #69

Totta. On kamalaa, että uskonnoilla oli katteeton totuushegemonia länsimaissa tuhansien vuosien ajan.

Käyttäjän abdurrahmanfaig kuva
Abdurrahman Faig Vastaus kommenttiin #72
mikael torppa Vastaus kommenttiin #69

Faig: ***Bill Nyen ja Ken Hamin väittely evoluutiosta ja maailman synnystä osoittaa sen, että minkälaisessa alakynnessä uskovaiset ovat tieteen edessä.***

Suosittelen katsomaan tämän Nye VS Ham debatin osan kaksi. Ham vie siinä Nyea 100-0. Luomisteorian ylivoimaisuus suhteessa evoluutioteoriaan myös korostuu hyvin.

Nye/Ham: The Second Debate Premiere - http://www.youtube.com/watch?v=PPLRhVdNp5M

Käyttäjän abdurrahmanfaig kuva
Abdurrahman Faig Vastaus kommenttiin #86

Katson joskus tuonkin. Muista vastata kysymyksiini!

Käyttäjän Minnamaarialax kuva
Minna-Maaria Lax

Yksinkertaisinta olisi, jos muuttaisit Turkkiin ja hakisit Turkin kansalaisuutta. Tuskin moni jäisi kaipaamaan.

Käyttäjän AnttiKoivula1 kuva
Antti Koivula

Offtopiikki; mitä uskontoa/lahkoa/kulttia/tai vastaavaa järjestöä kreationistit edustavat suomessa? Kysymys vaikuttaa olevan jostain syystä perin hankala ja kiusallinen, näin yksinkertaiseen yksiselitteiseen kysymykseen ei vastata. Asialle lienee jokin syy?

Käyttäjän PasiSalmi kuva
Pasi Salmi

Onneksi näitä Torppia ja Huhtasaaria on aina vain vähemmän ja pääsemme jossain vaiheessa näistä eroon,(kun lääketiede saa kehitetyksi neuropeptidin tähän sairauden hoitoon, yksi puhallus vain hengityselimiin ja kaiken turhan paasauksen unohtaa) sillä mikään muu sairaus ei ole ollut tuhoisampi kuin jumalusko. Sen varjolla on aina tehty kaikenlaista ja sitten selitetty kirkkain silmin että kyse on vapaasta tahdosta. Uskonnot on vain luotu vallankäytön välineeksi hallitsijoilla. Toisinko humanismissa ja liberalismissa on konservatiivisessä jumaluskossa mukana aina sadismia. Mutta miksi jumaluskovaisen pitää parjata tiedettä ja evoluutioteoriaa, jos uskossaan on vahva? Kertooko se jostain henkilöstä ihmisenä, oman vakaamuksen heikkoudesta vai mistä? Tuskin uskovaisten jumalat kovin ovat kiinnostuneet siitä, mitä ihmiset ajattelevat ja miten he selittävät maailmaa.

Mutta lajien synty- kirjan julkaisemisen jälkeen näitä on ollut ja varmaan tulee olemaan ihmisiä, jotka eivät voi tyytyä vain omaan vakaumukseensa vaan haluavat väkisin tuputtaa ajatuksiaan omista saduistaan muille. Luulenpa vain, että vaijaan sadan vuoden päästä osa palvoo 1970-luvun lopulla kuollutta Elvistä jumalana, sillä onhan hänestäkin jo ollut useita tarinoita liikkeellä hänen elossaolostaan.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen

Kreationistit hyökkäävät luonnontieteiden ja erityisesti evoluutioteorian kimppuun, koska pelkäävät niiden vähentävän ihmisten uskoa maagisiin taikaolentoihin ja uskonnollisiin faabeleihin.

Pelätkööt. Eipä haittaa.

Käyttäjän PasiSalmi kuva
Pasi Salmi

Mutta tämänkin kaverin jutuista näkyy läpi, on enemmänkin kyseessä uskonnollisen toiminnan kautta saatava vallankäyttö, vallanhalu ja vallanhimo kuin itse evoluutiteorian kyseenalaistaminen (juuri se minkä jumaluskonnot menettivät 1700-luvun valistusaatteen levitessä), sillä mitä maallistuneempi yhteiskunta ja yksilökeskeisempi on sen vähemmän noiden kaltaisilla ihmisillä on valtaa, ei voi pelotella jumalilla, helvetillä, vedenpaisumuksilla ja kaikella muulla saduilla. Ja kun lukee läpi kansakuntien historiaa niin ymmärtää, että valtaapitävät loivat itselleen uskonnon, jotta voivat hallita. Ja vielä tänäkin päivänä tämä jumaluskonto vetää piiriinsä niitä ihmisiä kuin mätänevä haaska kärpäsiä siis niitä ihmisiä, jotka sitä valtaa haluavat käyttää osin myös omiin ilkeisiin tarpeisiinsa, kuten nyt hyvänä esim. tiettyjen konservatiivisten uskonnonharjoittajaryhmien lapsiin sekaantumiset, itsemurharituaalit, naisten kunniamurhat, pedofiilipapit jne.. Siitä huolimatta uskovaiste puolustavat ajatuksiaan ja selittävät osat teoistaan ja hairahduksistaan vapaalla tahdolla. Mutta jos lukee läpi kolmen suuren monoteistisen uskonnon opinkappaleet, havaitsee aika nopeasti, että luojajumala on ememmänkin sadistiluonteinen kuin hyväätarkoittava ja kuinka monta kertaa on pitänyt turvautua siihen suunnitelmaan b, c, d ja kuinka monta niitä vielä tarvitaankaan. On se kummallista, että kaikkivoiva ei pysty täydellisyyteen missään vaan täyteen fiaskoon joka tarinoiltaa muistuttaa enemmän Kauniiden ja rohkeiden juttuja ja jaksonimiä.

Jumaluskonkominen on eräänlainen virus ja aivorakenteen poikkeavuus, jolla jossain tilanteissa on ollut luonnonvalinnan kannalta hyötyä, mutta suuressa mittakaavassa siitä on ollut tieteen, inhimillisten tarpeiden ja humanisten tavoitteiden osalta pääosin vain haittaa, jonka voi hyvin vakuuttavsti todeta historian kirjoituksesta. Ongelma on että eräille ihmisille ei riitä selitykseksi maailmankuva, jossa ei ole muuta kuin sattumia, sen suunnaltaan ja suuruudeltaan päämäärätöntä. On vain yksi ajatus, joka on myös ajatuksen erehdys eli tarkoituksen etsiminen.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

Eikö olisi yksinkertaisinta myöntää, ettei ihminen tiedosta kaikkea osuuttaan (on kehittyvä) osana universumia, joka on syntynyt meiltä sitä kysymättä.

Ihminen on pyrkinyt ymmärtämään tätä prosessia luomalla erilaisia malleja, kuten evoluutioteoria, -suhteellisuusteoria, -kvanttimekaniikka, -fraktaalit jne, ovat ne kuitenkin joko mekaanisia, tai suhteellisia luonnossa esiintyviä ilmiöitä. Tätä taustaa vasten ihminen toistaa jo olemassa olevia rakenteita ja löytää jatkuvasti uusia.

Se mikä kaiken takana on, on luonto itsessään, jonka kehityksen alkuvaiheeseen ihmisen osuudella ei ole ollut osaa eikä arpaa, -paitsi yhtenä pienenä osana universumin laajempaa kokonaisuutta.

Ihmisen on vaikea ymmärtää tätä osuutta, koska olemme osa sitä itseään ja sen sisällä, tarkastelemalla samaan aikaan tilannetta ikäänkuin ulkopuolisena objektina.

Voisi sanoa, että taustalla on jotakin mahdottoman suurta ja ihmeellistä, joka pistää haukkomaan henkeä sen ainutlaatuisuudessaan.

Kun puhutaan "Jumalasta" tai "Jumalista", on syytä olla kriittinen sen suhteen, että siihen liittyisi jotakin persoonallista, koska se johtaa personoituihin käsitteisiin, jota luonto ei ole.

Ihminen on persoona siten kun me sen olemme oppineet ymmärtämään ja personoidut "Jumalat" lähinnä projisoituvat meidän kauttamme "Jumaliksi", jotka palvelevat mielikuviamme.

Universumi on huomattavasti ihmeellisempi ja ehkä on niin, että tiotoisuutemme on ikäänkuin yhtenä osana universumin kollektiivista tietoisuutta, joka johdattelee ajatuksiamme ja tunteitamme.

Fyysikon ja filosofin yhdistelmä lienee ratkaisun avain, sen on historia osoittanut suhteellisen päteväksi, luomalla uutta tietoa.

mikael torppa

Mikä on mielipiteesi siihen, että modernin geenitieteen data osoittaa auttamatta, että genomit rappeutuvat, eivätkä kehity?

Käyttäjän AnttiKoivula1 kuva
Antti Koivula

Onko se sitä dataa mitä on saatavilla esimerkiksi saulusrahastuksen saarnatilaisuuksista mistä kukaa muu ei tiiä mitää?

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Data ei osoita yhtään mitään. Vasta kun se on tulkittu informaatioksi jossakin kontekstissa ja diskurssissa jollakin syntaksilla ja koodauksella, se voi osoittaa jotakin ja silloinkin vasta kun se on ymmärryksellä jalostunut n.s. viisaudeksi. ( = yksinkertainen esimerkki tiedon arvoketjusta)

Jetro Perho

Yleisesti vaan kiitos, että olet niin pitkään ja kärsivälisesti jaksanut asiallisesti vastailla ja perustella, loukkaaviinkin kommentteihin. Sain taas hyvää tieteellistä luettavaa ja linkkejä tälle päivälle. Toivoisin että yliopistoissa voitaisiin useammin järjestää evoluutio vr. luominen debaatteja, niin opiskelijoiden kriittinen ajattelu voitaisiin herättää. koetko itse olevasi kykenevä / halukas tällaiseen tilaisuuteen jos saan Jyväskylään järkättyä ? :)

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

Ihmisen perimä eli siis genomit rappeutuvat siinä missä mikä tahansa aine, jos siihen kohdistuu kuormitusta (yleensä aina).

Systeemiin tuodun energian ja systeemistä poistuneen energian suhde tulisi aina olla 1, energian häviämättömyyden lain mukaan.

Energiaa kuluu joka hetki jos on kuormitusta, se ei palaudu koskaan samaan muotoon entiselleen, vaan se muuttaa muotoaan. Prosessissa syntyy myös häviöitä ja niiden kokonaismäärä riippuu hyötysuhteista.

Eli jos energiatasapaino (potentiaali) on tismalleen ∂Es / ∂Ep = 1, mistä syntyy se energia (∂xE), joka synnyttää uuden energiapurkauksen?

∂xE johtuu jälleen kerran kuormituksesta, joka muuntaa energiatasapainoa. Jos kuormitusta ei ole, energiapotentiaali säilyy.

Käyttäjän ollip1 kuva
Olli-Pekka Jalovaara

Se, että ihminen olisi syntynyt sattuman suunnittelemana vaatii lähes älyllistä itsemurhaa. Missään ei voida näyttää minkään systeemin olevan kehittyneen tyhjästä itsekseen, edes hyvin yksinkertaisen. Sellaista ei vain voida osoittaa ja päinvastoin älykkään suunnittelijan kehittämiä systeemejä voidaan esittää suunnaton määrä. Tieteellisesti ottaen evoluutioteoria on tosiaan vanhentunut.

Joku uskoo, että tyhjä loi tyhjästä tämän kaiken. Siitähän ei voida sakottaa. Minä uskon, että Jumala on tämän kaiken pystynyt luomaan ja Jeesus Kristus osoitti teoillaan olevansa Hän.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen

Se, että ylipäätään kuvittelet itsesi suunnittelun tulokseksi, on älyllinen itsemurha.

Havaitsijan olemassaolo ei osoita kuin sen, että vallitsevat olosuhteet mahdollistavat havaitsijan olemassaolon. Sinua ei osoita suunnitelluksi se, että olet olemassa.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Jos jossakin olisi suunnittelija jonka älynväläysten tuloksena minä olen syntynyt, minulla olisi melkoisestikin n.s. rakentavaa palautetta hänelle tai sille tai ...

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela

Katsopa Olli-Pekka kommentti 123, mutta älä tee sen jälkeen itsemurhaa.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

Viimekädessä kysymys on vain energiasta. Tietoisuus on yksi energian ilmenemismuoto.

Onko energia syntynyt vai onko se ollut aina olemassa, todennäköisesti molempia.

Ihminen ja uskomukset kaiken luojasta, olemme me itse universumin osana. Ei ole mitään ulkopuolista tahoa tai voimaa, joka kertoisi yksiselitteisesti personouduista objekteista (kutsukaamme sitä Jumalaksi tai Luojaksi) meidän yläpuolellamme.

Luonnollisesti usko johonkin on aina parempi kuin ei uskoa mihinkään, se on lohduton päämäärä. Tämä pätee myös tieteessä.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen

Niinpä, vaikkapa usko siihen, että vielä me*) otetaan selvä asioista ...

*) lue: "me Ihmiset"

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

Juuri näin. Me ihmiset otamme selvää, mitä on elämä so. energiaa.

Jos vielä vähän laajennetaan, miten ja missä energiaa voi esiintyä.

Se energia joka pitää ihmisen ns. "kasassa", voi myös olla luonnossa missä tahansa, mutta eri muodossa.

Energian jakautuminen on jossain määrin johdattelevaa, olkoonkin se vaikka mekaanisesti kuvattua evoluutiota. Se mitä ns. äly on, on systeemin sisällä olevaa potentiaali- ja sidosenergiaa.

Energiamuutos pyrkii asettumaan aina tasapainoon ja sen seurauksena syntyy ilmiöitä, joita voimme kuvata ja kutsua elämäksi.

Älyn korkein prinsiippi ei ole ihminen vaikkakin sillä oletuksella, että olemme tästä problematiikasta enemmän tietoisia, kuin esim. kedolla oleva kukkanen, jolla on myös oma tietoisuus.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #126

Sinivirta opettaa: "Energiamuutos pyrkii asettumaan aina tasapainoon ja sen seurauksena syntyy ilmiöitä ..."

Nyt minä ymmärrän: Minulla on kaikenlaisia vaivoja hartioiden alapuolella. Olen leinin ja luuvalon runtelema sydäntautinen raajarikko jota vielä kihti rassaa. Mutta se kaikki tasapainottuu hartioiden yläpuolella. ;7

Tuo tietoisuus on ongelmallista koska oletamme, että tietoisuus on vain niillä joiden kanssa pystymme sillä tasolla kommunikoimaan.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta Vastaus kommenttiin #127

Itsellänikin on vaivoja, joita en tässä ryhdy erittelemään (eläköitynyt)..;)

Pääasia on, että ajatus toimii ja kivut ovat siedettäviä.

Kommunikoida voi eri tavoin, vaikkapa koskettelemalla luontokappaleita, sillä on voimaannuttava vaikutus ja siitä tulee tietoiseksi. .:)

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #128

Joudumme elämään näiden mukamas älykkään suunnittelun tulosten kanssa. Pääasia on toki, että pää toimii, ainakin pääsääntöisesti ;7´´

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta Vastaus kommenttiin #129
Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala Vastaus kommenttiin #129

Päämme toimii just sen verran kuin kaltaistemme kanssa on tarvis, sillä minimienergialla. Tämä,kään toiminta taasen ei kerro mitään universumin ymmärtämisestä, josta kukaan ei voine näillä kaluilla koskaan selvittää mikä se oikein on. Pitäisikö herrat mielestänne edes yrittää selvittää asia, ja miksi? Mitä sitten jos saamme joskus vastauksia, mikään ei kuitenkaan selviä edelleenkään, koska aina, tapahtunut dokumentoimaton historia. Aika rasittavaa selittää kellekään yhtään mitään ;D

Muokattu. Tiedämme ainoastaan että on, on kai ns. Atomeja ja tyhjyys. Kaikki muu on, kaikki on mielikuvitustamme :@

mikael torppa

Sinivirta: ***Viimekädessä kysymys on vain energiasta.***

Ei ole, sillä moderni tiede on saanut selville, että maailmankaikkeuden perustuksissa on viimekädessä kyse informaatiosta. Informaatio hallitsee, niin materiaa, kuin elämää. Energia on vain polttoaine, jota käytetään, mutta informaatio sanelee sen miten kaikki toimii.

Esimerkiksi biologian perusyksikkö on informaatio. Me myös tiedämme, ettei pelkkä energia kirjoita merkityksellistä informaatiota (koodikieltä) yhtään mihinkään. Sen sijaan energia tuhoaa (rappeuttaa) informaatiojärjestelmiä.

Rappeutumisen suunnan voi kääntää vain ylimääräisellä informaatiolla, joka ujutetaan järjestelmään energian avulla. Rappeutumisen pysäyttämiseksi tarvittaisiin siis energiaa ja informaatiota. Koska mikään luonnollinen prosessi ei kykene tuottamaan toiminnallista informaatiota, sillä toiminnallinen informaatio on aina lähtöisin älystä, niin tämän vuoksi kaikki luonnolliset prosessit rappeutuvat ja kulkevat kohti epäjärjestystä, ilman älyn puuttumista asiaan.

Käyttäjän jallerajala kuva
Jari Rajala

Melkoisen surkea äly kaiken takana kun tuotokset noin rappeutuvat. Kyseessä onkin vain ns. luonnollinen prosessi, joka käy niillä edellytyksillä kuin mitä on sattunut saamaan, ja sen harvat asukkaat. Älykäs ei kai loisi näin heikkoa hajoavaa systeemiä, kuten kuvailet kansantarinoillasi erään planeetan selviytyjäheimoista ja sen eeriskummallisista vaiheista, joidenka yhtymäkohta vuoteen 2017 ja sen asukkaisiin on varsin olematon.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta

Torppa: Valitettavasti se on väärä tulkinta.

Informaatio = aivoissa tapahtuvaa sähkökemiallista toimintaa, joka ei synny ilman energiaa. Se energia mikä on aivoissa, se on vain aivoissa, ei sen ulkopuolella.

Aistit stimuloivat aivoissa olevaa sähkökemiallista toimintaa ja sen varauksia, muuttaen sen informaatioksi.

Jos ei ole energiaa, ei ole informaatiota, emmekä mekään olisi silloin täällä kommentoimassa puolin ja toisin. Ei siis olisi elämää.

Energia on aina primääri, informaatio sekundääri.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #144

Torpan puhe informaatiosta on liian yleistä, sinun liian rajoittunutta. Et voi vakavissasi väittää, että kirjan sivulla ei ole semanttista informaatiota; tai että matemaattinen informaatio edellyttäisi sähkökemiallista toimintaa.

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #145

Tässähän oli tavallaan syöttö lapaan, mutta ymmärrän ettet jaksa siihen tarttua.

Jos neutronipommi tappaisi kaikki Maapallon keskushermostolla varustetut eläimet, mutta jättäisi jäljelle kirjat, niissä ei tietenkään olisi semanttista informaatiota.

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta Vastaus kommenttiin #145

Kirjoissa oleva informaatio on kokonaan toinen kysymys.

On sanomattakin selvää, että sanojen ja ajatusten merkitys ei vaadi lukijalta sen enempää matemaattisia kykyjä ja aivoissa tapahtuvia sähkökemiallisia reaktioita, jos hän ei ymmärrä lukemaansa.

Kirjatieto on dokumentoitua informaatiota ja se on kaikkien ulottuvilla ja jos aivoissa ei tapahdu älyllistä toimintaa so. nimenomaan sähkökemiallisia reaktioita, sanoilla ja ajatuksilla ei luonnolliseti ole merkitystä.

Ihminen ei yksinkertaisesti ymmärrä, mistä on kysymys.

Ajattelun perusta on mitä suurimmassa määrin aivojen fysiologiaa, -kemiaa ja elektroneja jne, vaikkakin aivokudos sinänsä on vain materiaa. Toisaalta, se mikä tekee ihmisestä persoonan, siitä voidaan olla montaa mieltä.

Jos puhutaan rajoitteista, meillä kaikilla niitä inhimillisesti ottaen on.

Lähestyin Torpan väittämiä puhtaasti fyysikon ominaisuudessa, en niinkään filosofisesti.

Jossakin yhteydessä olen maininnut, että filosofinen lähestymiskulma Ludwic Wittgensteinin ajatuksina on aina kiehtonut, mutta sekin lienee kokonaan toinen kysymys ja teema. Oletan että kuulut tähän fasiliteettiin eli syöttö lapaan osui ja otin haasteen vastaan..:)

On myös luonnollista, että luonnossa olevat objektit sisältävät informaatiota, -olettaen että esim. alkeishiukkaset ovat jo olleet olemassa ilman, että ne tulee jälkikäteen todistaa olemassa oleviksi (A. Einstein).

Toinen väittämä on, että luonnossa olevat alkeishiukkaset ovat olemassa vain silloin, kun ne todistetaan olemassa oleviksi (Heisenberkin epätarkkuusperiaate).

Näissä väittämissä aikaperspektiivi, ko'ordinaattimuunnokset ja lokaalit prinsiipit luovat viitekehyksen.

Planetaarisessa mittakaavassa, aistimaailma on konkreettinen. Tässä ominaisuudessa ihminen kokee ympäristönsä luonnollisempana ja tulkinnat sen vaikutuksista ovat enemmän tai vähemmän välittömät.

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #147

"syöttö lapaan" ja "haaste vastaan"? Ei ihan mene "jakeluun" vaikkei ihan "yli hilseen", kas kun meidän informaatiomme eli datan tulkinta on kovinkin konteksti- ja diskurssisidonnaista niissä vallitsevin syntaksein. ;)

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta Vastaus kommenttiin #153
mikael torppa Vastaus kommenttiin #144

Sinivirta: ***Jos ei ole energiaa, ei ole informaatiota, emmekä mekään olisi silloin täällä kommentoimassa puolin ja toisin. Ei siis olisi elämää.***

Termodynamiikan ensimmäinen pääsääntö (laki) sanoo, että energiaa ei voida luoda eikä hävittää. Ainoastaan muuttaa muodosta toiseen. Informaatio ei taas ole energian ominaisuus, vaan kaiken kokemuksemme mukaan, informaatio on aineetonta ja aina mielen asettamaa. Täten informaatio on alkuperältään henkistä.

Koska maailma on pullollaan, niin energiaa, kuin informaatiota, niin todistusaineisto on johdonmukaista tulkita siinä valossa, että yliluonnollinen Luoja on luonut energian (koska energiaa ei voi syntyä itsestään luonnollisesti) ja tämä yliluonnollinen Luoja on Persoona, koska löydämme kaikkialta informaatiota (koodikielen), joka viittaa mieleen. Raamattu ei turhaan sano, että "Alussa oli Sana ja kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on." (Joh.1:1-3)

Käyttäjän myyrylainen kuva
Jorma Myyryläinen Vastaus kommenttiin #154

Informaation edellytys on nimen omaan energia jonka avulla informaatio syntyy. Sehän datan tulkintaa eikä ole mahdollista ilman energiaa. Data taas on havaintoja reaalimaailman kohteista (objekti) ja niiden ominaisuuksista (attribuutit) eikä sen havaitseminen ole mahdollista ilman energiaa. Energiaa tarvitaan myös noiden kohteiden olemassaoloon samaten kuin havainnoitsijan ja tulkitsijan (~informaatikon) olemassaoloonkin. Ja niin data kuin informaatiokin säilytetään ihmismielessä sähkövarauksina eli energiana. Tarkastelemmepa energiaa ja informaatiota miten tahansa, siis tieteellisesti kestävällä tavalla, päädymme energiaan perustavaa laatua olevana mahdollistajana. Sinivirta - Torppa: 19-0

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta Vastaus kommenttiin #154

Ei ole mitään yliluonnollista, se on joko luonnotonta tai paranormaalia.

Ja kuten sanoin, informaatiota löytyy ympäröivästä luonnosta ja sen ymmärtämiseen tarvitaan energiaa.

Aivoissa oleva sähkökemia ei toimi ilman energiaa, piste.

Jos Jumala on persoona, missä hän on?

Persoonan määritelmä on lyhykäisesti "tietoisesti ja tarkoituksellisesti toimiva olento".

Persoonaton "Jumala" on huomattavasti mielenkiintoisempi, koska se jättää mahdollisuuden tulkintaan ja persoonallisuuksien yli menevään emergenssiin.

Yhden totuuden julistaminen voi johtaa helposti totuuden etsimisen lopulliseen päätökseen ja jopa mielenvikaisuuteen. Sellaisessa maailmassa en haluaisi elää.

Minulle pelkkä usko ei riitä, tulee olla myös yleisesti hyväksyttyjä tieteellisiä näyttöjä, jotka empiirisesti on osoitettu oikeiksi.

Käyttäjän AnttiKoivula1 kuva
Antti Koivula

Ylimääräisen energian avulla? Riittääkö tuo iso lamppu mistä 6 minuuttia sitten fuusioreaktiossa muodostunut energia lämmittää tällähetkellä tellusta? Vai hyväksytkö auringon olemassaolon?

Käyttäjän HannuSinivirta kuva
Hannu Sinivirta Vastaus kommenttiin #150
Käyttäjän AnttiKoivula1 kuva
Antti Koivula

Onko tuon geneettinen entorpia videon lähtökohta se iankaikkisen vanha valehtelu, olkiukkoilu, lukutaidottomuus ja päämäärätavoitteellinen väärinymmärrys liittyen termodynamiikkaan?

Käyttäjän AristotelesDoukas kuva
Aristoteles Doukas

tassa lyhyt video joka todistaa evoluution, mikael, voit lopettaa.

Käyttäjän AristotelesDoukas kuva
Aristoteles Doukas

https://www.youtube.com/watch?v=5i_0PkOqLKA

tassa lyhyt video joka todistaa evoluution, voit lopettaa mikael.

Käyttäjän Poika kuva
poika heinänen
Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

Evoluutioteorialle ei kukaan ole esittänyt kilpailevaa teoriaa joka selittäisi sen miten maailmassa on erilaisia lajeja.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset