mikaeltorppa Ymmärtäkää, te kansan järjettömät, ja te tomppelit - milloin te tulette järkiinne? Joka on korvan istuttanut, hänkö ei kuulisi? Joka on silmän luonut, hänkö ei näkisi? Ps. 94:8-9

Kristinusko ei ole uskonto

Useimmat ihmiset eivät tiedä sitä kuka kristitty oikeasti on ja harjoittaako kristitty uskontoa. Kristinuskoa sanotaan usein valheellisesti uskonnoksi. Joka niin sanoo ei oikeasti tiedä mistä puhuu sillä kristinusko on uskonnon vastakohta.

Uskonnot perustuvat siihen että ihminen yrittää omin voimin ja hyvin teoin pelastua. Raamattu ei opeta uskontoa vaan uskoa jossa Herra Jeesus pelastaa ihmisen saatanan orjuudesta pimeydestä valkeuteen Jumalan lapseksi. Pelastus ei ole ihmisen teko niin kuin uskonnot opettavat vaan Jumalan. Tämä on ero uskonnon ja uskon välillä. Ne eroavat toisistaan kuin pimeys ja valkeus. Ihminen on itsessään läpeensä paha eikä ihmisessä ole mitään hyvää ja ihminen ei voi itse itseään pelastaa vaan sen tekee ainoastaan Jumala suuressa armossaan ja rakkaudessaan.

Efe.2:1 Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne,
2:2 joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa,
2:3 joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niinkuin muutkin;
2:4 mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut,
2:5 on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa - armosta te olette pelastetut -
2:6 ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa,
2:7 osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa.
2:8 Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja -

Uskonnoissa ihminen siis koittaa itse omin teoin pelastua kun taas uskossa Jumala pelastaa ihmisen. Miten usko voitaisiin määritellä uskonnoksi kun ne ovat kaksi täysin eri asiaa? Jos jonkun toisen määritelmän mukaan uskonto tarkoittaa Raamatun opettamaa pelastavaa uskoa on määritelmä silloin virheellinen sillä usko ei koskaan ole uskontoa. Silloin kun uskosta tulee uskonto lipsutaan epäraamatullisiin perinnäissääntöihin ja epäjumalan palvontaan. Esimerkiksi katollilaisuus ja ortodoksisuus ovat uskontoja eivät Raamatun opettamaa uskoa. Uskonto ja usko ovat kaksi täysin eri asiaa toinen on saatanasta ja toinen Jumalasta.

Raamattu ilmoittaa että koko maailma on pahan eli saatanan vallassa joka on sitonut ihmiset synnin orjuuteen tekemään saatanan tahdon mukaisia asioita. Jokainen ihminen on aluksi saatanan vallassa ja vasta kun ihminen tulee uskoon Herraan Jeesukseen hän pelastuu tästä saatanan vallasta Jumalan valtaan pimeydestä valkeuteen.

Ihminen ei voi elää ja rakastaa kaikkia lähimmäisiään kuin itseään omassa lihallisessa voimassaan vaan tarvitsee siihen Jumalan voimaa ja rakkautta. Kun ihminen tulee uskoon Herraan Jeesukseen ja syntyy uudesti ylhäältä Jumalan Hengestä saa ihminen Pyhän Hengen sydämeensä jonka kautta Jumalan rakkaus vuodatetaan ihmiseen. Tämä Jumalan rakkaus Pyhän Hengen kautta vaikuttaa ihmisessä sitten tahtomista ja tekemistä Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Jumalan Henki ihmisessä kasvattaa ja opettaa ja johdattaa ihmistä ja muuttaa ihmisen sydämen ja mielen Jumalan rakkauden voimasta.

Ihmisessä itsessään ja lihassa ei ole mitään hyvää mutta Jumala suuressa armossaan ja rakkaudessaan pelastaa ihmisen joka pelastua haluaa pimeydestä ja pahuudesta johon saatana on ihmisen sitonut tahtoaan tekemään. Mitkään uskonnot eivät muuta ihmistä ja pelasta vaan se muuttaa ja pelastaa ihmisen kun ihminen uskoo Herraan Jeesukseen niin kuin Raamatussa sanotaan. Uskonto tappaa mutta Herra Jeesus pelastaa.

 

Kaikki maailman uskonnot eroavat uskosta sillä vain uskosta Jeesukseen Jumala pelastaa ihmisen ja antaa ihmiselle mielen muutoksen Pyhän Hengen kautta. Uskonnossa Jumala ei pelasta ihmistä vaan ihminen koittaa pelastaa itse itsensä. Tämän vuoksi ei Kristuksen ruumista (seurakuntaa) voi sanoa uskonnoksi sillä se ei harjoita uskontoa vaan ruumiilla on yksi usko.

Efe.4:4 yksi ruumis ja yksi henki, niinkuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte;
4:5 yksi Herra, yksi usko, yksi kaste;
4:6 yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa.

Tässä ei ole kyse uskonnosta vaan yhdesta seurakunnasta joka on pelastettu uskonnoista uskon kautta.

Gal.5:1 Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen.
5:2 Katso, minä, Paavali, sanon teille, että jos ympärileikkautatte itsenne, niin Kristus ei ole oleva teille miksikään hyödyksi.
5:3 Ja minä todistan taas jokaiselle ihmiselle, joka ympärileikkauttaa itsensä, että hän on velvollinen täyttämään kaiken lain.
5:4 Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi; te olette langenneet pois armosta.
5:5 Sillä me odotamme uskosta vanhurskauden toivoa Hengen kautta.
5:6 Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko.

Uskonnoissa koitetaan teoilla pelastaa itsensä ja Paavali sanoo että ne jotka lain kautta koittavat tulla vanhurskaiksi (pelastaa itsensä) ovat poikenneet pois Kristuksesta eli uskosta joka on armoa sillä uskonto ja usko eivät tarkoita samaa vaan ovat toisiaan vastaan. Ihminen ei pelastu hyviä lain mukaisia tekoja tekemällä vaan yksin uskosta Jeesukseen. Usko Jeesukseen vaikuttaa sitten uskovassa tahtomista ja tekemistä Jumalan tahdon lain (10 käskyn) mukaiseen elämään ei lain tekoina vaan uskon tekoina Pyhässä Hengessä.

Ihminen joka harjoittaa uskontoa on poikennut pois uskosta ja ihminen joka on uskon eli armon alla on pelastunut uskonnosta. Kristuksessa ei auta uskonnot vaan rakkauden kautta vaikuttava usko.

Käsitettä uskova voidaan käyttää minkä uskontokunnan edustajasta tahansa mutta vain usko Herraan Jeesukseen niin kuin Raamattu sanoo pelastaa. Raamattu ei siis opeta uskontoa ja uskonnollisuutta joissa tekojen kautta koitetaan pelastaa itseä vaan Raamattu opettaa Herrasta Jeesuksesta joka pelastaa ja muuttaa ihmisen uskon kautta. Tässä on se totaalinen ero Raamatun ja kaikkien uskontojen välillä sillä vain uskosta Herraan Jeesukseen Jumala pelastaa ja muuttaa ihmisen Jumalan temppeliksi.
Raamatun ilmoittamaa uskoa ei siis voi lokeroida samaan katekoriaan uskontojen kanssa sillä usko on Jumalasta uskonnot saatanasta.

Lisäksi tämä että tehdään ero uskon ja uskonnon välille ei ole turhaa vaan todella tärkeää sillä lopun aikana uskonnot tulevat ekumenian kautta yhdistymään sillä niissä vaikuttaa sama valheen henki joka on saatanasta. Kaikki uskonnot tulevat pilkkaamaan lopun aikana Kristuksen seurakuntaa koska he eivät harjoita uskontoa sillä Kristuksen ruumis ei ole uskonnon alla vaan armon joka vaikuttaa pelastavaa uskoa Herraan Jeesukseen.

Uskonnot jotka ovat saatanasta yhdistävät voimansa ja hyväksyvät toisensa mutta he eivät hyväksy ainoita oikeita uskovia eli Kristuksen seurakuntaa koska he eivät harjoita uskontoa vaan ovat uskon kautta Jeesukseen pelastuneet uskonnoista Jumalan armon alle. Uskonnollinen maailma alkaa siis vainoamaan Kristuksen ruumista lopun aikana.

 

Ketkä sitten ovat Raamatun mukaan kristittyjä?

 

Apt. 11:26 Ja he vaikuttivat yhdessä kokonaisen vuoden seurakunnassa, ja niitä oli paljon, jotka saivat heiltä opetusta; ja Antiokiassa ruvettiin opetuslapsia ensiksi nimittämään kristityiksi.

 

Raamatun mukaan vain Herran Jeesuksen opetuslapsia kutsuttiin kristityiksi.

 

1.Pie. 1:23 te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta.

 

Room. 10:17 Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.

 

Joh. 3:3 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: " Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa."

3:4 Nikodeemus sanoi hänelle: "Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?"

3:5 Jeesus vastasi: " Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.

3:6 Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki.

3:7 Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä.

3:8 Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt."

 

Raamatussa ilmoitetun Jumalan sanan kautta tulee ihminen uskoon ja uudestisyntyy, tällöin ihminen syntyy uudesti ylhäältä Jumalan Hengestä. Silloin ihminen saa Pyhän Hengen sydämeensä sinetiksi ja Jumalan rakkaus vuodatetaan Pyhän Hengen kautta ihmisen sydämeen. Pyhä Henki vaikuttaa sitten suoraan uskovan mieleen Jumalan rakkautta ja tahtoa.

 

Joh. 38. Joka uskoo minun päälleni, niinkuin Raamattu sanoo, hänen kohdustansa pitää vuotaman elämän veden virrat.

39. (Mutta sen hän sanoi siitä hengestä, jonka niiden piti saaman, jotka uskovat hänen päällensä; sillä ei Pyhä Henki vielä silloin saapuvilla ollut, ettei Jesus ollut vielä kirkastettu.)

 

Efe. 4:30 Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka.

 

Uudestisyntyminen tapahtuu kun ihminen kuulee Jumalan sanaa ja uskoo Jeesukseen niin kuin Raamattu sanoo. Tällöin ihminen syntyy uudesti ylhäältä Hengestä ja saa Pyhän Hengen sinetiksi siitä että on Jumalan lapsi/ Herran Jeesuksen opetuslapsi eli kristitty.

 

Jumalan seurakunta koostuu kaikista maailman uudesti Hengestä syntyneistä ihmisistä. Jumalan sana ilmoittaa että vain Kristuksen seurakunta pelastuu. (Joh 3:3)

 

1.Kor. 15:22 Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa,

15:23 mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan;

 

Room.8:9 Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.

 

Eläviksi tehdään vain Kristuksen omat. Kristuksen oma on vain ihminen jossa Jumalan Pyhä Henki asuu uudestisyntymän kautta ja Pyhä Henki saadaan vain uskomalla Jeesukseen niin kuin Raamaatu sanoo. Ihminen jolla ei Pyhää Henkeä ole ei ole Kristuksen oma ja Jumalan seurakunnan jäsen ja on näin ulkona pelastuksesta. Tämä tarkoittaa sitä että ihminen joka ei usko Herraan Jeesukseen niin kuin Raamattu sanoo ei voi olla uudestisyntynyt eli kristitty. Vain uudesti Jumalan Hengestä syntynyt ihminen on Raamatun ilmoituksen mukaan kristitty.

 

Ev.lut kirkon vauvakasteella ei kasteta Raamatun ilmoittamia kristittyjä vaan kirkon itse keksimiä nimikristittyjä. Kukaan ihminen eikä kirkko voi liittää ihmistä Kristusruumiiseen vaan sen tekee ainoastaan Jumala uskonlahjan kautta Herraan Jeesukseen. Tämän kirkkojen valheellisen vauvakaste toimituksen vuoksi maailmassa on paljon kristittyjä ateisteja. Eli Jeesuksen opetuslapsia jotka ovat ateisteja. Noin epäloogista yhtälöä ei voi olla oikeasti mutta sellaisia ovat kirkon tekemät valhekristityt. Kirkkojen sisällä voi myös olla oikeita kristittyjä mutta heistä on tullut kristittyjä vasta uskosta Herraan Jeesukseen sillä muuta tapaa ei ole tulla Raamatun ilmoittamaksi kristityksi.

 

Ovatko kristityt tappaneet ihmisiä ristiretkillään?

 

Todella monet ymmärtävät tämän asian väärin koska he luulevat esimerkiksi katollisen kirkon edustavan kristittyjä eli Jeesuksen seurakuntaa. Katollinen kirkko on ristiretkillään tappanut miljoonia ihmisiä mutta he eivät edustakkaan Jeesuksen seurakuntaa ja sen heidän omat tekonsa paljastavat.

 

1.Joh.3:15. Jokainen, joka veljeänsä vihaa, hän on murhaaja; ja te tiedätte, ettei yhdessäkään murhaajassa ole ijankaikkinen elämä pysyvä.

 

Matt.7:21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.
7:22 Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?'
7:23 Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät.'
7:24 Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi.
7:25 Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu.
7:26 Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi.
7:27 Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri."

 

Yhdessäkään murhaajassa ei ole iankaikkista elämää eli Pyhää Henkeä sinettinä pelastuksesta. Kristitty ei siis voi olla murhaaja. Murhaajasta voi tulla kristitty jos hän tekee parannuksen uskossa Herraan Jeesukseen mutta jos hän ei kadu ja tee parannusta ei hän voi olla kristitty.

Ei myöskään jokainen joka sanoo Herra, Herra pääse Jumalan valtakuntaan vaan se joka tekee Isän tahdon jonka Poika ilmoitti. Isän tahto on se ettei saa murhata ketään sillä joka murhaa ei rakasta lähimmäistään kuin itseään joka on Jumalan tahto. Katollilaiset siis omilla teoillaan todistavat sen etteivät he ole tehneet Isän tahdon mukaan vaikka heidän suunsa Herraa onkin lausunut.

 

Tiit.1:16 He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he hänet kieltävät, sille he ovat inhottavia ja tottelemattomia ja kaikkiin hyviin tekoihin kelvottomia.

 

Raamatun ilmoittama kristitty elää siis Herraa Jeesusta seuraten Pyhässä Hengessä ja tekee Hänen tahtonsa mukaan. Kristitystä ei tule kuitenkaan tässä ajassa täydellistä (synnitöntä) sillä uskon elämä on kasvuprosessi jossa kasvetaan Pyhän Hengen ja Jumalan sanan johdatuksessa kohti Jumalan Pojan kuvan kaltaisuutta (synnitöntä) kohti.

Kristitty ei kuitenkaan voi olla murhaaja tai homoseksuaali sillä silloin hän ei ole tehnyt parannusta uskossa Herraan Jeesukseen ja teoillaan kieltää Herransa. Vain parannuksen uskossa Jeesukseen tehneet perivät Jumalan valtakunnan eli kristityt jotka ovat Herran Jeesuksen seurakunta.

 

Ilm.21:27 Eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää eikä ketään kauhistusten tekijää eikä valhettelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut Karitsan elämänkirjaan.

Ilm.22:14. Autuaat ovat ne, jotka hänen käskynsä pitävät, että heidän voimansa elämän puussa olis ja he porteista kaupunkiin sisälle menisivät.
15. Mutta ulkona ovat koirat ja velhot, ja huorintekiät ja murhaajat, ja epäjumalan palveliat, ja kaikki ne, jotka valhetta rakastavat ja tekevät.

 

Jumalan valtakuntaan pääseen vain ne joiden nimi lukee Karitsan elämän kirjassa eli ainoassa oikeassa seurakunnan jäsenrekisterissä joka on taivaassa. Jumalan valtakuntaan ei pääse murhaajat ja huorintekijät jos eivät ole tehneet parannusta uskossa Herraan Jeesukseen. Murha ja huoruus on Jumalan lakia (10 käskyä) vastaan.

Koko laki (10 käskyä) riippuu kahdessa käskyssä rakasta Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jos ihminen murhaa lähimmäisen tai tekee huorin lähimmäisen kanssa rikkoo hän Jumalan käskyjä vastaan.

 

1.Joh.5:3 Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat

1.Joh.3:23 Ja tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa toinen toistamme, niinkuin hän on meille käskyn antanut.
3:24 Ja joka pitää hänen käskynsä, se pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. Ja siitä me tiedämme hänen meissä pysyvän, siitä Hengestä, jonka hän on meille antanut.

Rakkaus Jumalaan on se että pidämme Hänen käskynsä. Hänen käskynsä on että me uskomme Herraan Jeesukseen ja rakastamme toinen toistamme. Rakkaus Jumalaan on siis Jumalan armolahja sillä usko Herraan Jeesukseen on Jumalan armolahja ja tässä samassa Jumalan armossa voimme rakastaa myös lähimmäisiämme kuin itseämme. Tällöin rakkaus ei ole meidän omasta lihasta lähtöisin sillä liha ei voi niin rakastaa vaan rakkaus on Jumalasta ja Jumala lahja ja teko meissä.

Pelastava usko Herraan Jeesukseen antaa voiman ihmiselle ja kasvattaa elämään Jumalan tahdon ja opetuksen mukaan . Mikään uskonto ei anna tätä voimaa vaan Jumala antaa rakkautensa Pyhän Hengen kautta uskosta Herraan Jeesukseen. Uskonto tappaa Herra Jeesus pelastaa.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (17 kommenttia)

Heikki Helasti

Kyllä on selvästi kirjoittajalta jäänyt aamulääkitys ottamatta.

Dari-anne Suomalainen

Jeesuksen yhdyskuntasääntö- ohjeet ovat kyllä kelvottomat ja tomimattomat niihin ei kannata uskoa.

Pilipalimies ja kaiken lisäksi kuollut.

Käyttäjän akisuihkonen kuva
Aki Suihkonen

Kristinusko on kuolemaan johtava oppi; Jeesus eli kuten opetti ja sen seurauksena kuoli ristillä ennen kuin oikeastaan ehti edes elää.

Kristinusko on tappavaa sekä metafysiikaltaan, epistemologialtaan, että etiikaltaan:

Se pitää "hyvän" mittapuuna sitä, mitä ihminen *ei* ole. Kuten totesit, ihminen on *paha* ja ansaitsee vain kuoleman. Mitä tuosta opista seuraa muuta kuin kuolemaa, jos sen ottaa 100% vakavasti?

Etiikkana: pasifismi, toisen posken kääntäminen, itsensä uhraaminen, pyyteetön "rakastaminen", mikä on ristiriita.

Sen metafysiikan mukaan on olemassa elämää kuoleman jälkeen ja se on ainoa todellinen "elämä", ilman ruumista, ilman haluja, toiveita, materiaalisia iloja.

Entäpä tiedonhankkimismetodina? Autuaita ovat "lapset" -- siis epäitsenäiset ja ajatteluun kykenemättömät. Kaikki tämä tiedetään, koska joku on saanut näkyjä (lue: hallusinoinut).

mikael torppa

Olet väärässä sillä usko Herraan Jeesukseen pelastaa kuolemalta (tuonelalta) ja saatanan orjuudesta joka on sitonut uskomattomat ihmiset tahtoaan tekemään.

Joh.7:17 Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani.

Joh.8:47 Joka on Jumalasta, se kuulee Jumalan sanat. Sentähden te ette kuule, koska ette ole Jumalasta."

Joka on Jumalasta (Hengestä) syntynyt kuulee uskoo Jeesuksen sanaa ja silloin ihminen tulee tietämään onko Jeesuksen sanat Jumalasta. Usko on lahja ja siksi sitä ei voi ansaita vaan se saadaan Jumalan armosta kun ihminen nöyrtyy Jumalan edessä.

Ihminen joka ei ole uskossa ei myöskään voi tietää ja ymmärtää onko Raamatussa oleva Jumalan sana Jumalasta.

Jeesus ei tarkoittanut lapsilla ajatteluun kykenemätöntä vaan nöyrää. Ylpeän ja itseään viisaana pitävän ihmisen onkin hankala nöyrtyä Jumalan edessä pyytämään apua ja anteeksi antamusta ja siksi ylpeä on itse itsensä tuominnut oman maallisen viisautensa kautta jossa hän tietämättään toteuttaa saatanan tahtoa eläen ylpeydessä ja epäuskossa.

Jaak.4:6 Mutta hän antaa sitä suuremman armon. Sentähden sanotaan: "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon."
4:7 Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee.

2.Tim.2:24 Mutta Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan, kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään;
2:25 hänen tulee sävyisästi ojentaa vastustelijoita; ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen, niin että tulevat tuntemaan totuuden
2:26 ja selviävät perkeleen pauloista, joka on heidät vanginnut tahtoansa tekemään.

Huomaa "tuntemaan totuuden".

mikael torppa

"Suomalaiset suhtautuvat varsin kriittisesti voimakkaaseen uskonnollisuuteen, vahvistaa kansainvälinen tutkimus. Myös julkinen uskonnonharjoitus on Suomessa vähemmän yleistä ja näkyvää kuin useimmissa Euroopan maissa. Neljä viidestä suomalaisesta on sitä mieltä, että voimakkaita uskonnollisia käsityksiä edustavat ihmiset ovat suvaitsemattomia."

Eikös kriittinen suhtautuminen ole suvaitsemattomuutta. Jotain ei siis suvaita koska sitä pidetään suvaitsemattomana...

Blogi kertoi siitä että usko Herraan Jeesukseen vapauttaa ihmisen uskonnoista ja uskontojen uskonnollisuudesta.

Käyttäjän bisi59 kuva
Dennis Holm

"Ihminen on itsessään läpeensä paha eikä ihmisessä ole mitään hyvää"

-jaa, että jahve mokasi pahan kerran, kun sai tämmöisen susikonstruktion aikaseksi.

-Kaikki uskonnot ovat taikauskoja, myös kristinusko.

mikael torppa

Vain Jumala yksin on hyvä. Ei se ole moka että Jumala loi ihmiset vaan Jumalan lahja ja ne jotka ovat Luojansa edessä nöyriä elävät iankaikkisesti Luojansa kanssa paratiisissa.

Jos joku mokaa niin se on ihminen joka rakastaa itseänsä enemmän kuin Luojaansa ja ajattelee en minä tarvitse mitään pelastusta omista teoistani lihani himoista joissa nautin elää. Tällainen ihminen rakastaa enemmän saatanan tahtoa kuin Luojan. Ylpeys ja itserakkaus onkin lopun ajan ihmisten tuntomerkki.

Uskonnot kehitysoppi suurimpana ovatkin taikauskoa jossa esim, luontoäiti taikoo tyhjästä ennestään täysin uutta ja hyödyllistä materiaa eliöihin. Usko Herraan Jeesukseen joka on Jumalan armolahja pelastaa ihmisen uskonnoista joihin saatana on sitonut ihmiset tahtoaan tekemään.

Enni Kulovaara

En tiedä mikä on taustasi ja kasvatuksesi, mutta mitään jumalia ei tiettävästi ole olemassa.

Voithan sinä uskoa mihin haluat, mutta miksi uskoa johonkin kuolemanjälkeiseen, koska ei se ole mahdollista. Kun aivoistasi valo sammuu ja kuolet, niin alkaa mätäneminen, eikä sinua todellakaan enää ole.

mikael torppa

Sinäkin voit uskoa miten haluat. Minä tiedän että Jumala on ja sinä et tiedä. Raamattu myös selvästi ilmoittaa että epäuskossa elävä ei tiedä onko Jumalan sana Jumalasta koska elää epäuskossa. Jonka tämän maailman ja kaikkien uskontojen kehitysoppi mukaan lukien jumala vaikuttaa eli saatana. Usko Herraan Jeesukseen on Jumalan armolahja ja se ei olisi sitä jos uskotonkin tietäisi/tuntisi Luojansa.

2.Kor.4:3 Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat,
4:4 niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.

En minäkään aluksi tiennyt Jumalasta ennen kuin Hän ilmoitti itsensä minulle sanassaan jonka jälkeen nöyrryin Hänen edessään apua pyytämään ja Hän armahti minut uskon armolahjalla Herraan Jeesukseen.

Silloin ihminen syntyy uudesti ja saa Pyhän Hengen sinetiksi pelastuksesta Jumalan lapseksi. Jumalan lapsi on Jumalan Hengen temppeli jossa Isä ja Poika asuvat Henkensä kautta ja opettavat ja ohjaavat ja kuljettavat lastaan. Kristitty eli Jumalan lapsi ei siis vaella omissa voimissaan vaan Jumalan rakkaudessa ja kristitty joka on elävän Jumalan temppeli tietää ja tuntee Jumalan joka hänessä asuu.

Usko ei ole elämää harhassa niin kuin uskonnot jossa kaikki maailman ateistitkin elävät vaan usko on tietoisuutta ja elämää Jumalassa. Siksi usko ja uskonnot ovat kaksi täysin eri asiaa usko on elämää valkeudessa (Jumalassa) ja uskonnot ovat elämää pimeydessä (saatanan tahdossa) johon saatana on ihmiset sokaissut tahtoaan tekemään.

Se että Jumalan kieltäjä hokee ettei Jumalaa ole olemassa todistaa vain sen että Raamattu kertoo totuuden siitä missä pimeydessä/sokeudessa uskoton ihminen elää.

Enni Kulovaara

mikael.

"Sinäkin voit uskoa miten haluat. Minä tiedän että Jumala on ja sinä et tiedä. Raamattu myös selvästi ilmoittaa että epäuskossa elävä ei tiedä onko Jumalan sana Jumalasta koska elää epäuskossa. Jonka tämän maailman ja kaikkien uskontojen kehitysoppi mukaan lukien jumala vaikuttaa eli saatana. Usko Herraan Jeesukseen on Jumalan armolahja ja se ei olisi sitä jos uskotonkin tietäisi/tuntisi Luojansa."

- et sinä tiedä, sinä vaan uskot muiden kertomuksia.

"2.Kor.4:3 Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat,
4:4 niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.

En minäkään aluksi tiennyt Jumalasta ennen kuin Hän ilmoitti itsensä minulle sanassaan jonka jälkeen nöyrryin Hänen edessään apua pyytämään ja Hän armahti minut uskon armolahjalla Herraan Jeesukseen."

- Miksei herraan allahiin?

"Silloin ihminen syntyy uudesti ja saa Pyhän Hengen sinetiksi pelastuksesta Jumalan lapseksi. Jumalan lapsi on Jumalan Hengen temppeli jossa Isä ja Poika asuvat Henkensä kautta ja opettavat ja ohjaavat ja kuljettavat lastaan. Kristitty eli Jumalan lapsi ei siis vaella omissa voimissaan vaan Jumalan rakkaudessa ja kristitty joka on elävän Jumalan temppeli tietää ja tuntee Jumalan joka hänessä asuu."

- Olet kerran syntynyt ja yhden ainukaisen kerran kuolet, eikä sinua sen jälkeen enää ole.

"Usko ei ole elämää harhassa niin kuin uskonnot jossa kaikki maailman ateistitkin elävät vaan usko on tietoisuutta ja elämää Jumalassa. Siksi usko ja uskonnot ovat kaksi täysin eri asiaa usko on elämää valkeudessa (Jumalassa) ja uskonnot ovat elämää pimeydessä (saatanan tahdossa) johon saatana on ihmiset sokaissut tahtoaan tekemään."

- Onko tuo tosiaan sinun elämäsi tärkein asia? Että uskot otukseen, josta ei ole todisteen häivää?

"Se että Jumalan kieltäjä hokee ettei Jumalaa ole olemassa todistaa vain sen että Raamattu kertoo totuuden siitä missä pimeydessä/sokeudessa uskoton ihminen elää."

- Raamattu on sekoboltsien kyhäämä tarinakokoelma, jolla on alistettu ihmisiä liian kauan.

Käyttäjän bisi59 kuva
Dennis Holm

Mikael,

"Jumala loi ihmiset vaan Jumalan lahja"
-Kenelle? Itselleenkö?

"ne jotka ovat Luojansa edessä nöyriä elävät iankaikkisesti Luojansa kanssa paratiisissa"
-jahve saa siis mielihyvää, kun sille nöyristellään.

"ihminen joka rakastaa itseänsä enemmän kuin Luojaansa"
-Itsensä rakastaminen on edellytys, jotta voisi rakastaa, ja luojasta ei ole ensimmäistäkkään todistetta.

"ja ajattelee en minä tarvitse mitään pelastusta"
-En niin kaipaakaan.

"omista teoistani lihani himoista joissa nautin elää"
-Nam!

"Tällainen ihminen rakastaa enemmän saatanan tahtoa kuin Luojan."
"Usko Herraan Jeesukseen joka on Jumalan armolahja pelastaa ihmisen uskonnoista joihin saatana on sitonut ihmiset tahtoaan tekemään."
-Eiks se jahve olliutkaan kaikkivoipainen?

"Uskonnot kehitysoppi suurimpana ovatkin taikauskoa jossa esim, luontoäiti taikoo tyhjästä ennestään täysin uutta ja hyödyllistä materiaa eliöihin."
-Kehitysoppi-evoluutioteoria, kertoo vain sen miten eliöt ovat kehittyneet toisistaan. Se ei ota kantaa siihen miten elämä sai alkunsa tai miksi. Elämän synty, on vielä selvittämättä. Ja se onkin erittäin kiehtova kysymys. Ehkäö saamme siihen vastauksen, ehkä ei. Mutta varmaa on se että elämän syntyä tutkiessamme saamme tuhansittain uusia kiehtovia kysymyksiä tutkittavaksi. Kysymykseen miksi ei liene vastausta.

-Tähtiaine on fiksua.

mikael torppa

Elämä on lahja ihmiselle Luojalta. Ihminen saa elää Jumalan eli Luojansa rakkaudessa kun kunnioittaa Luojaansa. Itsensä rakastaminen on maailman jumalan eli saatanan mukaista rakkautta.

Rakkaus Jumalaan antaa ihmiselle Jumalan rakkauden ja vain Jumalan rakkaudessa ihminen kykenee rakastamaan kaikkia maailman ihmisiä lähimmäisinään niin kuin itseään. Omassa lihallisessa itse rakkaudessaan ihminen ei kykene rakastamaan kaikkia ihmisiä myös vihamiehiään lähimmäisinään niin kuin itseään.

Siksi käsky rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi onnistuu vain jos ihminen ensin rakastaa Jumalaa joka antaa sitten tähän lähimmäisen rakkauteen ihmiselle voiman eli Jumalan rakkauden joka vuodatetaan uskovaan Pyhän Hengen kautta.

Tämän vuoksi Jeesus sanoo rakkauden kaksoiskäskyssä että ensin tulee rakastaa Jumalaa kaikesta sydämestä ja vasta sen jälkeen ihmistä sillä ilman Jumalan rakkautta ihminen ei kykene rakastamaan kaikkia ihmisiä lähimmäisenään.

Herra Jeesus käskee rakastamaan vihollisiamme. Herra Jeesus siis käskee rakastamaan kaikkia ihmisiä ei ainoastaan veljiämme sillä niin pakanatkin (uskomattomat) myös tekevät vaan kaikkia ihmisiä lähimmäisinämme. Tehkää niin ihmisille kuin haluatte ihmisten tekevän teille.

Jaak.2:8 Vaan jos täytätte kuninkaallisen lain Raamatun mukaan: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi", niin te hyvin teette;
2:9 mutta jos te henkilöön katsotte, niin teette syntiä, ja laki näyttää teille, että olette lainrikkojia.

Raamattu ilmoittaa että koko maailma on pahan eli saatanan vallassa joka on sitonut ihmiset synnin orjuuteen tekemään saatanan tahdon mukaisia asioita. Jokainen ihminen on aluksi saatanan vallassa ja vasta kun ihminen tulee uskoon Herraan Jeesukseen hän pelastuu tästä saatanan vallasta Jumalan valtaan pimeydestä valkeuteen.

Ihminen ei voi elää ja rakastaa kaikkia lähimmäisiään kuin itseään omassa lihallisessa voimassaan vaan tarvitsee siihen Jumalan voimaa ja rakkautta. Kun ihminen tulee uskoon Herraan Jeesukseen ja syntyy uudesti ylhäältä Jumalan Hengestä saa ihminen Pyhän Hengen sydämeensä jonka kautta Jumalan rakkaus vuodatetaan ihmiseen.

Tämä Jumalan rakkaus Pyhän Hengen kautta vaikuttaa ihmisessä sitten tahtomista ja tekemistä Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Jumalan Henki ihmisessä kasvattaa ja opettaa ja johdattaa ihmistä ja muuttaa ihmisen sydämen ja mielen Jumalan rakkauden voimasta. Pyhän Hengen kautta Jumalan laki (10 käskyä) kirjoitetaan kivitaulujen sijaan sydämen lihatauluihin ja tämä vaikuttaa sen että uskova haluaa Pyhässä Hengessä elää 10 käskyn opetuksen mukaan tehden uskon tekoja.

Matt.22:36 "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?"
22:37 Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi.'
22:38 Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky.
22:39 Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.'
22:40 Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat."

Koko laki eli kymmenen käskyä sisältyy näihin kahteen käskyyn. Neljä ensimmäistä käskyä käsittelee ihmisen ja Jumalan välistä suhdetta ja kuusi viimeistä ihmisen ja lähimmäisen välistä suhdetta. Ihminen ei voi rakastaa lähimmäistä kuin itseään jos ei ensin rakasta Jumalaa. Voimme rakastaa Jumalaa koska Hän rakasti ensin meitä ja antoi meille uskon armolahjan Herraan Jeesukseen ja vuodatti rakkautensa meihin Pyhän Hengen kautta.

Gal.5:14 Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi."

Kun ihminen rakastaa lähimmäistään (sama kuka ihminen) niin kuin itseään niin hän on jo rakastanut Jumalaa ja Jumala on vuodattanut rakkautensa ihmisen sydämeen. Uskomattomat ihmiset elävät ilman Pyhää Henkeä ja Jumalan rakkautta sisimmässään ja eivät siksi voi rakastaa kaikkia lähimmäisiä niin kuin itseään.

1.Joh.5:3 Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat

1.Joh.3:23 Ja tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa toinen toistamme, niinkuin hän on meille käskyn antanut.
3:24 Ja joka pitää hänen käskynsä, se pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. Ja siitä me tiedämme hänen meissä pysyvän, siitä Hengestä, jonka hän on meille antanut.

Rakkaus Jumalaan on se että pidämme Hänen käskynsä. Hänen käskynsä on että me uskomme Herraan Jeesukseen ja rakastamme toinen toistamme. Rakkaus Jumalaan on siis Jumalan armolahja sillä usko Herraan Jeesukseen on Jumalan armolahja ja tässä samassa Jumalan armossa voimme rakastaa myös lähimmäisiämme kuin itseämme. Tällöin rakkaus ei ole meidän omasta lihasta lähtöisin sillä liha ei voi niin rakastaa vaan rakkaus on Jumalasta ja Jumala lahja ja teko meissä.

Uskovastakaan ei tule tässä ajassa täydellistä vaan uskonelämä on kasvuprosessi jossa kasvetaan koko ajan enemmän Jumalan Pojan kuvan kaltaisuuteen. Uskova on kuitenkin vapautunut saatanan vallasta pimeydestä valkeuteen Jumalan valtaan uskon kautta Herraan Jeesukseen ja näin;

Room.6:12 Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että olette kuuliaiset sen himoille,
6:13 älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne, kuolleista eläviksi tulleina, Jumalalle, ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle.
6:14 Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla.
6:15 Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se!

Evoluutio toimii mutta toiseen suuntaan mitä kehitysoppi opettaa. Luonnossa havaittu evoluutio (sopeutuminen ja muuntelu) on aina tapahtuma jossa eliön jo olemassa oleva geeniperimä kokee rappeutumista eli informaation vähenemistä. Sillä kun unohdamme taikuuden eli sen että luontoäiti taikoisi tyhjästä eliöihin ennestään täysin uutta ja hyödyllistä materiaa jää muuntelulle ja sopeutumiselle mahdollisuuseksi totetua vain siten että jo olemassa olevasta materiasta otetaan joitain tekijöitä pois jolloin se muuntuu.

Luonnossa havaittu tapahtuma jota kutsutaan evoluutioksi kulkee siis toiseen suuntaan kuin kehitysopin teoriat valheellisesti väittävät. Huvittavinta tässä on se että nämä Raamattua taikauskoksi pilkkaavat perustavat itse uskomuksensa täydelliseen taikuuteen jossa luontoäiti taikoo tyhjästä ennestään täysin uutta ja hyödyllistä materiaa (lapsilleen) eliöille.

Kehitysoppi on taikauskoista suurin ja on sokaisuut todella monen ihmisen silmät ja tässäkin asiassa Raamattu oli täysin oikeassa.

Room.1:22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
1:23 ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.
1:24 Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa,
1:25 nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.

Kuinka tämä istuukaan lopun ajan ihmisiin. Kehitysoppia ylistetään ja homoseksualisuutta pidätään arvossa. eli tapahtuu juuri niin kuin Raamattu on jo tuhansia vuosia aikaisemmin ilmoittanut. Ihmiset tulevat elämään loppua kohden yhä enemmän ja enemmän valheessa ja siksi kehitysoppi ja homoseksuaalisuus saa aina vain enemmän ja enemmän sijaa maailmassa ennen kuin tämän maailman tuomio tulee.

Lähden nyt töihin ja vastailen vasta illalla tai huomenna jos tulee vastattavaa.

Käyttäjän bisi59 kuva
Dennis Holm

Mikael,

-Oikeasti herää jo
"Elämä on lahja ihmiselle Luojalta. Ihminen saa elää Jumalan eli Luojansa rakkaudessa kun kunnioittaa Luojaansa."
-Eli luoja loi ihimsen kunnioittamaan luojaansa, luoja on narsisti!

"Raamattu ilmoittaa että koko maailma on pahan eli saatanan vallassa joka on sitonut ihmiset synnin orjuuteen tekemään saatanan tahdon mukaisia asioita."
-Toistan väittämäni, jahvesi ei siis ole kaikkivoipainen.

"Luonnossa havaittu evoluutio (sopeutuminen ja muuntelu) on aina tapahtuma jossa eliön jo olemassa oleva geeniperimä kokee rappeutumista eli informaation vähenemistä."
"luontoäiti taikoisi tyhjästä"
-Et ole ymmärtänyt evoluutiosta mitään. Sadat miljoonat ja miljardit vuodet ovat niin käsittämättömän pitkiä aikoja.

"Kehitysoppia ylistetään ja homoseksualisuutta pidätään arvossa..... Ihmiset tulevat elämään loppua kohden yhä enemmän ja enemmän valheessa ja siksi kehitysoppi ja homoseksuaalisuus saa aina vain enemmän ja enemmän sijaa maailmassa ennen kuin tämän maailman tuomio tulee."
-Etkö sitten rakastakaa kehitysopin ylistäjiä ja homoseksuaaleja?

"eli tapahtuu juuri niin kuin Raamattu on jo tuhansia vuosia aikaisemmin ilmoittanut."
-Mitä valitat? Eiks sinun siis pitäisi ylistää kehitysopin kannatajia ja homoseksuaaleja, muuten jos he/meitä ei olisi todistaisi se raamattua vastaan?

Käyttäjän MarkkuPerttula kuva
Markku Perttula

Paratiisi luotiin ensin. Aineellinen maailma eli maapallo vasta sen perästä.
Näitä on useita näitä meidän maapalloamme vastaavia kehitysasteita.

mikael torppa

"-Eli luoja loi ihimsen kunnioittamaan luojaansa, luoja on narsisti!"

Jesaja.29:16 Voi mielettömyyttänne! Onko savi savenvalajan veroinen? Ja sanooko työ tekijästään: "Ei hän ole minua tehnyt", tai sanooko kuva kuvaajastaan: "Ei hän mitään ymmärrä"

5.Moos.10:20. Sinun pitää pelkäämän Herraa sinun Jumalaas, häntä pitää sinun palveleman, hänessä pitää sinun kiinni riippuman, ja hänen nimensä kautta vannoman.

"-Toistan väittämäni, jahvesi ei siis ole kaikkivoipainen."

Jumala voisi vaikka kivistä synnyttää itselleen kuuliaisia robotteja jos haluaisi. Vapaan tahdon antaminen ihmiselle ei todellakaan vähennä Jumalan kaikkivoipaisuutta vaan korostaa sitä.

"-Et ole ymmärtänyt evoluutiosta mitään. Sadat miljoonat ja miljardit vuodet ovat niin käsittämättömän pitkiä aikoja."

Pitkät ajanjaksot eivät loppujen lopuksi todista yhtään mitään. Sillä tavalla vain saadaan ihmisen mielikuvitus tekemään työtä kehitysopin puolesta mutta mielikuvituksen tuotteet eivät kelpaa tieteellisiksi todisteiksi.

"-Etkö sitten rakastakaa kehitysopin ylistäjiä ja homoseksuaaleja?"

Rakastan kaikkia ihmisiä lähimmäisenäni ja siksi en voi hyväksyä syntiä ja vääryyttä missä jotkut elävät koska rakastan heitä ja haluan heidän parasta.

"-Mitä valitat?"

Hes.3:18 "Jos minä sanon jumalattomalle: sinun on kuolemalla kuoltava, mutta sinä et häntä varoita etkä puhu varoittaaksesi jumalatonta hänen jumalattomasta tiestänsä, että pelastaisit hänen henkensä, niin jumalaton kuolee synnissänsä, mutta hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi.
3:19 Mutta jos sinä varoitat jumalatonta ja hän ei käänny jumalattomuudestansa eikä jumalattomalta tieltänsä, niin hän kuolee synnissänsä, mutta sinä olet sielusi pelastanut."

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset